ŻYDZI a SPRAWA POLSKA

CYWILIZACJA ICH „STARSZYCH BRACI W WIERZE”

 TO JEST PRZYSZŁOŚĆ POLSKI – POWALONE KRZYŻE I WSZECHOBECNA MENORA

Usunięte ze Żwirowiska krzyże złożono na terenie klasztoru OO. Franciszkanów w Harmężach_.aferyprawa.euUsunięte ze Żwirowiska krzyże złożono na terenie klasztoru OO. Franciszkanów w Harmężach.

linia zielona_zwoje-scrolls.com

Polska a sprawa żydowska – Adam Doboszyński: List do A. Słonimskiego|POLECAM!

Adam-Doboszynski22Adam Doboszyński LIST OTWARTY

—  “… Wierzymy,   że  jest   tylko   jeden sposób na ulepszenie człowieka, a mianowicie powolne hartowanie go w ogniu wiary i moralności chrześcijańskiej. “

WYSTĄPIENIA  PUBLICZNE 

(Adam Doboszyński)

Z powodów, które dla uważnego czytelnika tej książki będą oczywiste, mam wielu wrogów, którzy starają się każde moje wystąpienie przedstawić w fałszywym świetle. — Przychodzi im to tym łatwiej, że w ciągu ostatnich siedmiu lat społeczeństwo polskie podzielone było na szereg odłamów (Kraj, W. Brytania, Bl. Wschód, II. Korpus,Szwajcaria, Francja itp.), odciętych od siebie niemal hermetycznie. — Korzystam więc ze sposobności, by przedrukować tu kilka dokumentów, na podstawie których czy­telnik będzie mógł wyrobie sobie samodzielny pogląd na racje mych wystąpień.**)

LIST OTWARTY

do p. A. Słonimskiego*)

 Szanowny Panie                          

1.III.1941               

Z   »Wiadomości Polskich«   z   dn. 2. bm. dowiedzieliśmy się, jakiej Polski Pan   nie   chce.   —    Naszkicował Pan również z grubsza, jaki układ stosunków odpowiadałby Panu po wojnie.

Słowa Pańskie mają  dla nas dużą  wagę, —  bo nie od dziś uważamy Pana za sztandarowy   intelekt   przeciwnego   nam   obozu.

Pisze Pan   —  »zwalczałem w Polsce wpływy komunistyczne«.

A przecież nie kto inny niż Pan,  napisał   —  »Czarną wiosnę«?   —  Dziś mieni się Pan socjalistą i demokratą.

O   tak   drobną ewolucję nie będziemy się spierali, —  bo zawsze pozostał Pan w ramach tego samego sposobu myślenia, międzynarodowego, nieskala­nego żadnym nacjonalizmem, nawet żydowskim.

—  Jest Pan niewątpliwie autorytetem swego obozu. — Definicje Pana wyjaśniają autorytatywnie o co chodzi.

Obowiązkiem naszym jest odpowiedzieć równie jasno, w granicach dyktowanych względami na naszych angielskich gospodarzy i na polskich denuncjatorów.

Czytaj dalej

Program Eliminacji Polaków

Żydzi   praktycznie   opanowali   już  wszystkie instytucje państwa Polskiego, — rząd, partie polityczne, media, sądownictwo, system finansowy i monetarny, przemysł i ekonomię.

Dzięki temu mogą przystąpić do następnego etapu swojego planu, czyli zniewolenia i eliminacji Polaków z ich ziemi.

O tym, że żydzi nie tylko wybrali sobie Polskę na „Nowe Jeruzalem”, — ale że realizują już zaawansowany plan sprowadzania żydów do Polski i eliminacji Polaków, — można się było przekonać analizując wytyczne, które Donald Tusk przywiózł z Izraela, po wspólnym posiedzeniu rządów Polski i Izraela.

W artykule na stronie internetowej Wierni Polsce Suwerennej [http://www.wiernipolsce.pl/] z 25 lutego 2011 roku zatytułowanym —  „Izrael-Polska:  — przygotowania do wspólnej wojny na Bliskim Wschodzie ( z Iranem?) oraz na wypadek nie do końca przewidzianych jej następstw”,

Prezydent Lech Kaczyński w Izraelu – Zdrada państwa i Narodu Polskiego

Konstytucyjny szwindel Kwaśniewskiego, – czyli Polaków zdążymy wydoić, zanim się połapią, o co w tym wszystkim chodzi…

By³y prezydent Aleksander Kwaœniewski (P) i jeden z liderów Lewica i Demokraci Marek BorowskiAleksander Kwaśniewski oskarżany jest przez różnych dziennikarzy o udział w aferach gospodarczych. 

 Nikt z nich nie mówi o jednym z największych przekrętów w historii Polski, którego ojcem i twórcą jest były prezydent Polski.  — Za ten jeden występek powinien być doprowadzony na ławę oskarżonych.

Przypomnę, w jaki sposób Aleksander Kwaśniewski przyczynił się do bilionowego zadłużenia kraju.

Jak Niemcy stworzyli Ukrainę i w jakim celu — Roman Dmowski – “Kwestia ukraińska” – Źródło: Archiwum MSWiA, sygn. K-458. |POLECAM!!! Bardzo ważny tekst, szczególnie od punktu III.

PREZENTUJEMY NIEPUBLIKOWANY DOTYCHCZAS, TEKST AUTORSTWA ROMANA DMOWSKIEGO POŚWIĘCONY UKRAINIE.

MATERIAŁ POCHODZI Z ARCHIWUM MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI !!!

Bardzo ważny tekst, który uzmysławia nam, jak Niemcy stworzyli Ukrainę i w jakim celu.  — Polecam szczególnie od punktu III.

e3fbd63c6c8f0dd1d88f3357805b0871,14,0 1Roman Dmowski – “Kwestia ukraińska”

Tekst pochodzi z 1930 roku.

Źródło: Archiwum MSWiA, sygn. K-458.

Czytaj dalej

Dlaczego Syjoniści rządzą Polską? — Jak Berman konspirował Żydów w Polsce…

Dekret z dnia 10 listopada 1945 r. o zmianie i ustalaniu imion i nazwisk.

Na podstawie ustawy z dnia 3 stycznia 1945 r . o trybie wydawania dekretów z mocą ustawy (Dz. U. R. P. Nr 1, poz. 1)

ŻYDOWSCY KACI NKWD I SB W POWOJENNEJ POLSCE

— Negowanie znaczenia roli Żydów w służbie NKWD jest sprzeczne z podstawowymi faktami ustalonymi przez historyków.

Prof. Andrzej Paczkowski sformułował tę tezę,  jako „nadreprezentacją Żydów w UB”.  —  Jednoznacznie pisze o „nadreprezentatywności Żydów w UB”,  inny czołowy historyk IPN-owski dr hab. Jan Żaryn, w swym opracowaniu  „Wokół pogromu kieleckiego” (Warszawa 2006, s. 86).

O bardzo niefortunnych dysproporcjach, wynikających z nadmiernej liczebności Żydów w UB, —  pisali również niejednokrotnie dużo rzetelniejsi od Grossa autorzy żydowscy, — np. Michael Chęciński, były funkcjonariusz informacji wojskowej LWP, w wydanej w 1982 r. w Nowym Jorku książce „Poland. Communism, Nationalism, Anti-semitism” (s. 63-64).

Żydowski autor wydanej w Paryżu w 1984 r. książki „Les Juifs en Pologne et Solidarność” („Żydzi w Polsce i Solidarność”)  — Michel Wiewiórka pisał na s. 122:

Żydzi wprowadzili w POLSCE jurysdykcję talmudyczną

Wszyscy     NIE-ŻYDZI     będą     mieli     status     prawny     toshav   ger  („OBCY    REZYDUJĄCY    CUDZOZIEMIEC”,    nawet  w ich własnej ziemi. 

cf. Alan Unterman,   Dictionary  of Jewish Lore and Legend   [London: Thames and Hudson, 1991], s. 148).

Jurysdykcja   Państwa   obejmuje   swym zasięgiem, wszelką  władzę sprawowaną na terytorium państwa,

a w przypadku POLSKI, dotyczy to władzy: ustawodawczej,   wykonawczej   i  sądowniczej (rys. 1). 

 

———————————————————————

„Strzeż się żydów i bolszewików!” – M. A. NOWAKOWSKI 1918 r. ► POLECAM!!!

Virtuti Militari za dokonanie masakry w polskiej wsi Koniuchy – żydowskie „otriady”

————————————————-

Ludobójstwo 1920 r. – Stu Polaków rozstrzelanych za jednego komunistę. Ruszające się groby … Bitwa pod Zadwórzem

Opublikowano 26/08/2014

Wyrok śmierci na Polskę – Jak Niemcy i żydo-bolszewia „porządkowały chaos”

Opublikowano 25/08/2014

GRABARZE POLSKIEJ NADZIEI 1980-2005

Originally posted on forumemjot dla Polski:

Żydzi z Hitlerem wywołali holokaust…? ► POLECAM!!!

Powinniśmy się bać żydowskich projektów strategicznych związanych z utrzymaniem i przetrwaniem państwa Izrael w wersji obecnej, lub tej „B” czyli nad Wisłą. Podobny projekt kazał im kiedyś współpracować z Hitlerem.

Obecnie mamy z jednej strony próby uwikłania Polaków przez amerykańskie lobby żydowskie w odpowiedzialność za holokaust, a z drugiej działania mające wciągnąć cywilizację zachodnią w wojnę z Iranem prowadzoną w interesie utrzymania lub poszerzenia wpływów Izraela na Bliskim Wschodzie.

Papieska apoteoza masonerii żydowskiej – „czarny dzień Kościoła Katolickiego”

Posted on 05/07/2014 by emjot

Fragment książki Henryka Pająka pt: Nowotwory Watykanu, Retro, Lublin 2005, s. 252-276, ISBN 83-87510-51-3. Przypisy w oryginale.

Polskę zniszczyła partia pod nazwą “Solidarność” – dr Leszek Skonka

UBÓSTWO SPOŚRÓD WSZYSTKICH 175 PAŃSTW SKLASYFIKOWANYCH PRZEZ ONZ-TOWSKI PROGRAM ROZWOJU UNDP. KOJARZYŁO SIĘ Z BIEDNYMI KRAJAMI AFRYKI,               obecnie także z nędzą Polski.

Dla niektórych Czytelników już sam tytuł wydaje się prowokacyjny. Nie chcą pamiętać, ale wszystko, co działo się po 31 sierpnia 1980 roku odbywało się pod szyldem Solidarności i z akceptacją czynną lub bierną postawą społeczeństwa sympatyzującego z tą partią p.n. Solidarność, a szczególnie ludzi zrzeszonych w Solidarności.

Wiele osób nadal nie dostrzega upadku, klęski Państwa i Narodu.

Pamela Geller: Polacy to „potomkowie nazistowskich oprawców” – Antypolonizm w Stanach Zjednoczonych ma się dobrze.

Opublikowano 06/08/2014 by emjot

Pamela Geller: Polacy to "potomkowie nazistowskich oprawców"Amerykańska publicystka pisząca niedawno o antysemityzmie szalejącym w Europie ostrzega przed… polskimi „antysemitami” pracującymi w Muzeum Auschwitz – Birkenau.

Ta chwila w życiu żydów powinna być otaczana szacunkiem przez potomków nazistowskich oprawców. Zamiast tego, pobożni żydzi są aresztowani. To ohydne. Dumni żydzi nie są już bezpieczni w Auschwitz” – twierdzi Geller.

Budują na polskiej ziemi „Rzeczypospolitą Obojga Narodów”?

Opublikowano 03/08/2014 by emjot

„Razem z nami są ministrowie obu rządów i będziemy dziś i jutro pracowali, by zaprojektować wspólną przyszłość – Premier Izraela Beniamin Natanyahu, Jerozolima 23 luty 2011 r. – na powitanie premiera RP Donalda Tuska wraz z jego rządem.

nr3_tusk-i-nataniachu-23_02_2011-jerozolima_opis_jozefbizon.files.wordpress.com

PRL przeciwko Kościołowi. 60. rocznica akcji „X-2”

Opublikowano 03/08/2014 by emjot

PRL przeciwko Kościołowi. 60. rocznica akcji „X-2”60 lat temu funkcjonariusze komunistycznego aparatu represji przeprowadzili akcję „X-2”,

w której trakcie do obozów pracy wysiedlono około 1500 zakonnic, a ponad 300 domów, które prowadziły, skonfiskowano.

Decyzję o przeprowadzeniu akcji podjął ówczesny premier PRL Józef Cyrankiewicz.

————————————————

Polska wywołała Drugą Wojnę Światową, według książki Bachanan’a ►POLECAM! – Amerykańska geo-europejska polityka narracyjna*

Opublikowano 30/07/2014 by emjot

Były kandydat na prezydenta USA, katolik syn ojca Irlandczyka i matki Niem ki, Patrick J. Buchanan, w swojej książce, „Churchill, Hitler, and the Unneces sary  War”  („Hitler,  Churchill  i  Niepotrzebna Wojna.”  (Crown   Publishers, 2008, ISBN 978-0-307-40515-9).

Krzyż zgorszeniem dla żydów

Opublikowano 29/07/2014 by emjot

Originally posted on forumdlazycia:

„(…) my zaś opowiadamy Chrystusa ukrzyżowanego: dla żydów wprawdzie zgorszenie, a dla pogan głupstwo… ”

 

Jaruzelski, Kiszczak, Komorowski – prawda o śmierci Ks. Jerzego Popiełuszki

Posted on 04/07/2014

—————————

Historia prywatyzacji: bohaterowie i łajdacy – prof. dr hab. Artur Śliwiński

Posted on 01/07/2014

————————————————-

Rozkład państwa przebiega w czterech etapach

Posted on 01/07/2014

————————————————-

Wojciech Janowski – Bank Staropolski – Ukraina ► POLECAM !!!

Posted on 29/06/2014 by emjot

Polski konsul honorowy Wojciech Janowski w Monako  został aresztowany przez francuską policję. Chodzi o sprawę morderstwa monakijskiej miliar- derki.

Polski konsul w Monako Wojciech Janowski aresztowany. Chodzi o zabójstwo miliarderki Helene Pastor

Posted on 29/06/2014

To jeszcze lepsze niż taśmy! Doradca rządu i koleś Tuska ukradł portfel Niemcowi

Posted on 29/06/2014 by emjot

Doradca  w  Rządowym  Centrum  Bezpieczeństwa, generał Marek A. (ADAMCZYK) został zatrzymany w Słubicach.

Rozmowa Bieńkowskiej z Wojtunikiem zablokowana? Czego boi się Tusk?

Posted on 29/06/2014 by emjot

  Stanisław Janecki,  publicysta  „w Sieci”  pisze,  że nagranie  rozmowy  wicepremier  Elżbiety Bieńkow- skiej  z  szefem  CBA  Pawłem  Wojtunikiem  została zablokowana, bo dotyczy gigantycznej korupcji.

Rozmowa Grasia z Kulczykiem „budzi dygot w kancelarii premiera”

Posted on 29/06/2014 by emjot

– Największy problem dla kancelarii Prezesa Rady Ministrów stanowią rozmowy Pawła Grasia z Janem Kulczykiem

Aleksander Kwaśniewski zaniżał swoje dochody

Były doradca prezydenta USA: Polska nigdy nie była strategicznie ważna dla Waszyngtonu

Doug Bandow, były doradca prezydenta Ronalda Reagana, uważa, że

“Polska nigdy nie była strategicznie ważna dla Waszyngtonu”.

Ambasador USA o słowach Sikorskiego: stosunki USA – Polska są świetne

Infiltracja żydomasońska w Kościele rzymskim – KS. CURZIO NITOGLIA

Żakowski już się nie cacka. O przeciwnikach bluźnierstwa mówi per „bandyci”

  Jacek  Żakowski, któremu w ogóle nie przeszkadza,  że  minister spraw wewnętrznych łamie Konstytucję  jest oburzony, że ten ostatni nie spacyfikował katolików. A przecież mógł.

Nowa minister kultury (jakiej i czyjej?) broni obrazoburczego spektaklu

Nowa minister (anty)kultury  Małgorzata  Omilanowska zafascynowana jest obrazoburczym  spektaklem Rodrigo Garcia pt. „Golgota Picnic”.  Kolejny minister „polskiego rządu”* o jawnie antykatolickiej preferencji

„Golgota Picnic” to kultura śmierci – mówi PCh24.pl Stanisław Markowski

Podpiszmy protest i organizujmy się przeciwko bluźnierczemu przedstawieniu w Poznaniu! Wystawianie „Golgoty Picnic” to odbieranie godności katolikom.

Nie  dyskutujmy  więc   o walorach artystycznych tego przedstawienia. Powiedzmy wprost: to jest kultura śmierci

Zniszczone groby Powstańców Śląskich. „Trudno o większy przykład barbarzyństwa i zdziczenia”

Atomowa współpraca USA – Niemcy w dziedzinie stacjonowania i modernizacji amerykańskiej broni jądrowej na terytorium RFN.

Do czego USA był potrzebny majdan?

PROTEST!!!? … portalu „PomnikSmoleńsk.pl” … czyli o co chodzi Pani Kurtyce ? ►Odpowiedź „Bibuły” i APEL prof. Mirosława Dakowskiego

Co taśmy z „Wprost” mówią o BOR i „ludziach Smoleńska”

“Po przesłuchaniu taśm wszystko jest jasne, kto komu za co i co oferował, za gadkowe  pozostają  jednak  te  fragmenty  związane  z Tragedią Smoleńską, na  razie  są dwa takie momenty, oba w rozmowie pomiędzy Markiem Belką, Bartłomiejem Sienkiewiczem i Sławomirem Cytryckim.  Skandal wywołany ujawnionymi  nagraniami  rozmów urzędników […]“

Świat wg lucyfera – Ukryta władza NWO

Żydowski talizman – mezuzah

Kto jest Żydem?: fragmenty książki „Gwiazda i Krzyż” – Michael Jones / 2007 r

Synagoga Szatana

Pedofilia w Kościele a Państwo Podziemne. (r1)

Konferencja pedofilska w Krakowie atakiem żydowskiej hierarchii na Kościół Święty.

——————————

Synagoga Szatana tajna historia żydowskiej dominacji świata Cz. I

aFragment słynnej książki pt: „Synagoga Szatana: tajna historia żydowskiej dominacji świata”… Zachęcamy do zanurzenia się w historii podboju ludzkości przez Synagogę Szatana… Nie można bowiem szlifować swej wiedzy na temat NWO i pominąć poniższe dzieło.

Synagoga Szatana: tajna historia żydowskiej dominacji świata

Są miliony ludzi na świecie którzy uważają, że za kulisami istnieje niewidzialny rząd który kontroluje wydarzenia światowe.

Niestety, wielu ludzi którzy badali i publikowali prace o tym fenomenie doszli tylko tak daleko, że zidentyfikowali mgliste organizacje takie jak grupa Bilderberg i Rada Stosunków Międzynarodowych (CFR). Teraz, nareszcie, mamy książkę która identyfikuje zakulisowy rząd światowy i opisuje w porządku chronologicznym to co robił i dlaczego.

Książka mówi o prawdziwym spisku na naszej planecie, spisku przepowiedzianym Biblijnie, który rozpoczął się przewrotem w światowym systemie bankowym, i jego celem jest zakończenie niszczenia nowoczesnej cywilizacji.

Dedykowana milionom mężczyzn, kobiet i dzieci, którzy na przestrzeni wieków cierpieli na życzenie tej „synagogi szatana”.

„Wy macie diabła za ojca i chcecie spełniać pożądania waszego ojca. Od początku był on zabójcą i w prawdzie nie wytrwał, bo prawdy w nim nie ma. .  (Jan 8:42-48)

„Na pogrzebie wielkiego rabina Simeona Ben-Iudah,(1869) rabin Reichorn wygłasza następujące oświadczenie:

„Dzięki straszliwej potędze naszych międzynarodowych banków, zmusiliśmy chrześcijan do licznych wojen. Wojny mają dla Żydów szczególną wartość, bo chrześcijanie wyżynają się wzajemnie i robią więcej miejsca dla nas, Żydów.

Wojny są żydowskimi żniwami, na chrześcijańskich wojnach tuczą się żydowskie banki. Ponad 100.000.000 chrześcijan usunięto z powierzchni ziemi dzięki wojnom, a to jeszcze nie koniec””.

————————————————-

Posłuchaj jak dogadywali się Belka i Sienkiewicz – video

Posted on

ABW znów wtargnęło do redakcji „Wprost”. Rozpoczęło się przeszukanie

Posted on

MER­KEL ZA­ŻĄ­DA­ŁA OD TU­SKA, ABY PO­ZBYŁ SIĘ SIKOR­SKIE­GO… Czyli: złapał kozak tatarzyna, a tatarzyn za łeb trzyma…

OPCJA DLA POLSKI ⇔ WYBÓR MIĘDZY DŻUMĄ a CHOLERĄ – ALBO „PRZYJAZNY SOJUSZ” AMERYKAŃSKO-IZRAELSKI (PiS) ALBO NIEMIECKO-MOSKIEWSKI (PO)

Nienawiść żydowską cnotą

Posted on

ambasador USA, Stephen Mull nie wytrzymał kazania Bp-a Józefa Zawitkowskiego … uderz w stół, a nożyce się odezwą!!!

Posted on

Synagoga Szatana: tajna historia żydowskiej dominacji świata cz. III

Posted on

Judejczykowie zaradni i zazdrośni – Stanisław Michalkiewicz

Ach,  jak  ta  historia się powtarza! Ale jakże ma się nie powtarzać, skoro skła- da się ona przecież z powtarzających się sekwencji?

Na przykład teraz znowu powtórzyła się sekwencja z roku 2006, kiedy to nasz nieszczęśliwy  kraj, zgodnie  z  rozkazem  rzuconym przez Kondolizę, z wielką energią  zajmował  się  wprowadzaniem  demokracji na Ukrainie i Białorusi, a tymczasem od tyłu zaczęli nas zachodzić Judejczykowie.

Konkretnie  jeden, za  to w postaci obdarzonej wielkim ciężarem gatunkowym osobie  Davida  Harrisa,  dyrektora  wykonawczego Amerykańskiego Komitetu Żydowskiego.

Od  ówczesnego  premiera  Kazimierza  Marcinkiewicza  uzyskał  on obietnicę spełnienia  żydowskich  roszczeń majątkowych wobec Polski, szacowanych na 60-65 mld dolarów.

Czytaj dalej

Ch.., d… i kamieni kupa…”Państwo Polskie istnieje teoretycznie” – Sienkiewicz szef MSW PO

Posted on

Polacy w Auschwitz – niechciana pamięć – „KŁAMSTWO OŚWIĘCIMSKIE”

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu zlikwidowała Izbę Pamięci Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Rodzin Oświęcimskich.

Niemcy ofiarą straszliwego plemienia nazistów – francuski prezydent Francois Hollande.

Posted on

Francja aktywna w pakcie anty-Polskim ► wybielania Niemców ciąg dalszy

Posted on

Pakt Mie­dwie­diew – Pe­res /2009 ► DZIW­NI GO­ŚCIE Z TEL-AWI­WU

Oskar­ża­nie  o  fa­szyzm, na­ma­wia­nie do trzy­ma­nia Po­la­ków za mor­dę, by  „nie we­szli w szko­dę”, udo­wad­nia­nie,  że  naj­le­piej  ro­bi­ła to Ro­sja (cze­go przy­kła­dem jest 60 lat spo­ko­ju i raj dla Ży­dów w PRL-u) i że je­śli trze­ba, zno­wu to zro ­bi.

„Wolne, demokratyczne” wybory 1989 roku (3)

Pomimo ogromnego zwycięstwa wyborczego kierownictwo Komitetu Obywatelskiego nie zamierzało zrywać porozumień wynegocjowanych przy Okrągłym Stole.

PRAWY.TV: Grzegorz Braun bez cenzury – Polacy zostali zaprzedani w niewolę finansową, a władza warszawska aktywnie działa przeciwko Narodowi Polskiemu. – video

Posted on

Polska wypłaci emerytury ocalałym z holocaustu [i nie tylko!!! ] mieszkającym zagranicą ►Niedowiary!!! POLECAM!!!

Posted on 10/06/2014 by emjot

Za Raphael Ahren, Times of Israel tłum. goniec.net – Tekst w Times of Israel jest TUTAJ

Przedsiębiorstwo holocaust: Polacy zapłacą za innych ►Niedowiary!!! POLECAM!!!

Posted on 10/06/2014 by emjot

– Mam wrażenie, że Holokaust jest pod wieloma względami wspólnym do świadczeniem.  Chociaż  Polacy  nie są odpowiedzialni za to, co się stało, mają obowiązek dbać o tych, którzy cierpieli w ich kraju 

Polska wypłaci zasiłki za Holocaust – comiesięcznie 5 000 000 euro !!! Polska a nie Niemcy – Polska współwinna zagładzie Żydów?! ►Niedowiary!!! POLECAM!!!

Posted on 10/06/2014

ZUS wypłaci emerytury obywatelom obcych państw poszkodowanych w wyniku Holocaustu? ►Niedowiary!!! POLECAM!!!

Posted on 10/06/2014

Miliony dla „Agory” od Gronkiewicz Waltz

Posted on

PILNE: Wykład Baumana zakłócony w Manchesterze. NIKT NIE ZOSTAŁ ZATRZYMANY!

Posted on

88 LAT ŻYDO-OKUPACJI! ►►► 4 VI AD 1989 – POWSTANIE REPUBLIKI OKRĄGŁEGO STOŁU – PRL-BIS

Wcześniej było najpierw 13 lat sanacyjnej, potem 6 lat hitlerowskiej, potem 44 sowieckiej, a teraz 25 kapitalistycznej… 88 lat żydowskiej okupacji!!! – 1926 – 2014

Majestat zbrukany – Krzysztof Ligęza

Msza w Katedrze Polowej Wojska Polskiego. Pogrzeb na Powązkach z państwo wym ceremoniałem. Asysta kompanii reprezentacyjnej. Salwa honorowa. Wszystko to należało się Wojciechowi Jaruzelskiemu – jak posłusznemu psu micha.

Zbigniew Stonoga lista złodziei z Wiejskiej – Pełny film

Posted on

Okrągły stół kanciarzy – kto i z kim porozumiał się w 1989 r. i dlaczego wygrał na tym Jaruzelski?

Posted on

Jan Pietrzak o Donaldzie Tusku: „Jego faktyczne działania sprowadzają się do zdrady Polski i oszukiwania Polaków”

Posted on

Proboszcz z parafii p.w. św. Ignacego Loyoli na Wólce Węglowej w Warszawie do ks. Małkowskiego! –K….pier…, jeśli wygłodzisz ten pier… wykład, to gorzko tego pożałujesz”

Posted on

Komu przeszkadza orzełek? – Leśnicy protestują przeciwko próbom usunięcia z ich mundurów narodowych symboli.

Posted on

Włoski miesięcznik „Limes” sponsorowany przez resort Sikorskiego z naszych podatków?

Włoski lewacki geopolityczny miesięcznik (dawniej  tygodnik )”Limes” dostał pieniądze z polskiego MSZ na sponsorowane artykuły o Polsce peolskiej?

Kto sprawił, że Lwów stał się ukraiński?

Posted on

„A kto pide z nami, bude hroszi maty” – Stanisław Michalkiewicz

Uroczystości  pogrzebowe generała Wojciecha Jaruzelskiego w spektakularny sposób  potwierdziły,  że  na  terytorium  Polski  zamieszkują obok siebie dwie grupy etniczne: jeden tradycyjny, tysiącletni naród polski, obok którego egzy- stuje i rozmnaża się polskojęzyczna wspólnota rozbójnicza, odziedziczona po komunizmie.

„Wolne, demokratyczne” wybory 1989 roku (1)

W trakcie negocjacji w Magdalence ustalono zasady przeprowadzenia w czerwcu 1989 roku „wolnych i demokratycznych” wyborów.

Wybory do Parlamentu Europejskiego zostały sfałszowane i są nielegalne. Serwery wyborcze u kolegi Tuska. Lista cudów nad urną

Posted on

Skandaliczny list pracownicy Żydowskiego Instytutu Historycznego

A w ogóle co w Polsce robi jakiś  „Żydowski Instytut Historyczny”?  Przecież, jak stwierdził sam red. Szechter, Żydów w Polsce „nie ma”. Admin

† [A w ogóle to gwoli żydowskiej prawdy „histerycznej” warto zapoznać się: ►“Brunatne żniwa” – Żydzi w mundurach nazistowskich NiemiecSześć mi lionów Żydów – JUŻ W LATACH ► 1915-1938 !!!  ► Kolaboranci  żydowscy  w czasie II wojny światowej (8) – gorliwa służba Niemcom Kolejna bariera ży dowskiej  bezczelności  została  przekroczona. ►Prawda  o  zagładzie  Żydów podczas  II wojny światowej. Rękoma  Żydów zadano śmierć Żydom – bez- bronnym Żydom!Pamiątki z KL Auschwitz wystawione na sprzedaż usu nięte z eBaya ORAZ  odwiedzić stronę „HOLOKAUST”   — emjot]

——————————————————

Towarzysz „Wiesław” Władysław Gomułka – Sfałszowane wybory – 19 stycznia 1947 roku: mit założycielski komunizmu

 

Zarzuty za protestowanie na pogrzebie Jaruzelskiego

Posted on

Partyjne pieniądze dla córki Korwin-Mikkego?

Posted on

25 lat IIIRP to 25 lat zbrodni okupacyjnego  żydo-systemu!

Posted on 04/06/2014

Polacy zapłacą haracz na rzecz Ukraińców

Posted on 04/06/2014

Wybory do PE sfałszowano! Prawdziwe wyniki są szokujące

Posted on 04/06/2014

Układ domknięty

Posted on 04/06/2014

Bantustan Czeciaerpe

Posted on 04/06/2014 by emjot

Bantustan Czeciaerpe

25 lecie „Wolnej Polski”. Czy mamy co świętować?

Posted on 04/06/2014

Zapomnieli o „Wyklętych”. Świętują 4 czerwca, czyli wybór komunistów do Sejmu kontraktowego

Dowody na masowe oszustwa w wyborach do Parlamentu Europejskiego?

Jeden z pełnomocników wyborczych ujawnia porażającą prawdę na temat fał szowania tysięcy podpisów – czy wybory zostaną unieważnione?!

Posted on 04/06/2014

Nie o taką Polskę „S” walczyła

Posted on

Sorry, takie mamy państwo prawa – Julia M. Jaskólska

Posted on 04/06/2014 by emjot

Czy są granice kompromitacji, których nasze najjaśniejsze państwo prawa nie mogłoby przekroczyć?

Po wyroku sądu we Wrocławiu skazującym studentów na kary więzienia za zakłócenie wykładu prof. Zygmunta Baumana w czerwcu ubiegłego roku na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, wygląda na to, że nie ma.

Święto Michnika – Piotr Jakucki

„Niestety z racji mojego wieku sądzę, że nie dożyję już pełnego odrodzenia ducha narodu polskiego. Moja młodość płynęła w zupełnie innych warunkach. Upłynęła na walce z takimi osobami, jak Baumany. Ciężko płaciłem za ich rządy.

Michnik, na pogrzebie zbrodniarza, zapytany o innego oprawcę. Swego brata. Co wykrztusił?

Michnik, na pogrzebie zbrodniarza, zapytany o innego oprawcę. Swego brata. Co wykrztusił? FILM - niezalezna.plAdam Michnik  był  na pogrzebie Woj- ciecha Jaruzelskiego. Nie miał proble mu  z oddaniem  honorów komunisty- cznemu zbrodniarzowi.  Ale zapytany o innego – mordercę sądowego – moc no się zdenerwował.  Bo chodziło o je- go brata – Stefana Michnika.

————————————-

Korwin-Mikke to zwykły lewak!

W ostatnich „wyborach”, co było do przewidzenia, zwyciężył między innymi skrajny lewak, udający radykalnego prawicowca – Janusz Korwin-Mikke.

Nowa Prawica czyli jak Goldberg stał się Korwinem-Mikke

Zobacz również http://kryptonimprawda.wordpress.com/2011/08/17/ozjasz-goldberg-zyd-mason-i-dywersant-propaguje-gmo/

Korwin-Mikke: Jaruzelski powinien być pochowany z honorami

Podczas konferencji prasowej, na pytanie czy Jaruzelski powinien być pochowany z państwowymi honorami, Janusz Korwin-Mikke stwierdził, że „to mu się należy„.  — „Był dobrym generałem” —  dodał.

Komentarz żałobny: Nieutóleni w bulu.

zalobny-komentarz_wirtualnapolonia.files.wordpress.com———————————————-

Jak Jaruzelskiego w szaty cnotliwego przyodziali…

O zmarłych mówi się dobrze albo wcale”.[Autorem tego powiedzenia jest Heraklit, filozof-ateista, twórca relatywizmu i dialektyki,  na której  później oparł się Hegl; — nie dziwi,  że tak  się go uczepili  komuniści  i  neo-kościół  – emjot].

Trudno jednak odnosić to przysłowie do osób publicznych i postaci historycz nych, które kreowały rzeczywistość milionów ludzi.

Video-reportaż z pogrzebu hańby-Jaruzelskiego

Posted on

Czy wszystkie te fakty układają się w jakąś całość? – „Wielkopolska i Małopolska też myślą o autonomii”

   Poszczególne elementy łączy nie tyle czas co temat. Czas spełnia tu inną rolę. Wycinki ułożone są chronologicznie.

 ————————————————–

Skandal: Śledztwo o korupcję w sprawie Pierwszej Prezes Sądu Najwyższego

To już nie przelewki, mamy do czynienia z koszmarną kompromitacją wymiaru sprawiedliwości i urzędu Prezydenta RP.

Ambasador USA: warto rozważyć umieszczenie baz NATO w Polsce

Am­ba­sa­dor USA pod­kre­ślił, że de­cy­zja o roz­miesz­cze­niu baz woj­sko­wych Soju ­szu na te­ry­to­rium Pol­ski, o które – jak stwier­dził – wy­raź­nie po­pro­sił pod ko­niec kwiet­nia w Wa­szyng­to­nie szef MON To­masz Sie­mo­niak,  zo­sta­nie za­pew­ne pod­ję­ta na wrze­śnio­wym szczy­cie NATO w New­port w Walii.

Polska współpracowała z NSA, podsłuchiwano rozmowy milionów Polaków dziennie

Posted on

We Lwowie zrównują II Rzeczpospolitą z III Rzeszą i ZSRR [GALERIA]

Posted on

Ukraina nacjonalistyczna – Bij żydowski Chabad

Posted on

Ukraińcy chcieli i… usunięto pomnik upamiętniający ofiary UPA

Posted on

Niepokonani 2012 prostytutką żydo-systemu IIIRP

Posted on

Cała para w gwizdek – Niepokonani już pokonani przez żydo-system

Posted on

Rabin Ehrenkranz przewiduje wybór Bergoglio

rabin wiadomości Wolna Polska

Czy wybór Jorge Bergoglio był przewidziany na całe lata przed tym jak do tego wyboru doszło? Czy jego wybór byłby korzystny dla jakiejś szczególnej grupy?

W artykule zatytułowanym „Catholic-Jewish dialogue” uber-koszerny reporter John Allen pisze w dniu 20 stycznia 2005 roku dla „National Catholic Reporter” co następuje

„Jeszcze jeden dowód na ewolucję w stosunkach żydowsko-katolickich powinien pojawić się kiedy Ehrenkranz zaplanuje zabranie delegacji rabinów i amerykańskich biskupów do Auschwitz i następnie do Rzymu po błogosławieństwa papieża jak i głównego rabina Izraela.

Biskupom będą przewodzili kardynał William Keeler z Baltimore i arcybiskup Timothy Dolan z Milwaukee.

Plany przewidują, że grupa poleci z USA do Rzymu a następnie do Krakowa skąd autobusem pojedzie do Auschwitz. Będą oprowadzeni (po obozie) po czym odbędzie się obiad,  na terenie obozu, z otwartym dialogiem pomiędzy rabinami i biskupami.

Następnie grupa powróci do Rzymu gdzie członkowie grupy zostaną pobłogosławieni zarówno przez papieża jak i przez głównego rabina Izraela, który przybędzie w związku z tym do Rzymu.

Czytaj dalej

Izrael: „Śmierć chrześcijanom!”

Posted on

Żydzi mogą zaatakować chrześcijan. Życie papieża raczej nie jest zagrożone

Posted on

Żydowskie interesy gospodarcze w Polsce. Dlaczego nie potrafimy o nich normalnie rozmawiać? – DLATEGO j.n.

Posted on

Żydowskie interesy gospodarcze w Polsce. Dlaczego nie potrafimy o nich normalnie rozmawiać?

Posted on

“Deklaracja antyjerozolimska” – australijscy nacjonaliści o europejskiej skrajnej prawicy

Posted on

12 maja 1935 zmarł Józef Piłsudski. PONURA PRAWDA O JÓZEFIE PILSUDSKIM.

Posted on

* Czy DMOWSKI „szedłby” dziś do Parlamentu Europejskiego? *

Image and video hosting by TinyPic

„DZIŚ w MURACH brukselskiego europarlamentu DMOWSKI mógłby SPOTKAĆ JEDYNIE nic NIEZNACZĄCYCH HOCHSZTAPLERÓW udających POLITYKÓW.” !!!

Ruch Narodowy to tylko medialna wydmuszka agentury żydo-systemu IIIRP

Analizując internetową działalność RN zauważyłem charakterystyczne zjawi- sko. Na Fb, na stronach Ruchu Narodowego oraz na stronach jego liderów, Bo saków, Zawiszów, Winnickich, Kowalskich, Tumanowiczów, że ilość komenta rzy waha się od 0 do zaledwie kilku. Poza tym, nie są to strony/grupy otwarte, czyli nie każdy może zamieścić tam swój komentarz.  Nie ma więc żadnej dys- kusji, żadnej wymiany poglądów, żadnej prezentacji myśli narodowej.

z12859484AA,Robert-Winnicki-i-Witold-TumanowiczMikrofony najważniejszych żydo-mediów

Syn Bartoszewskiego dostał pracę w państwowej spółce Exatel! Jest WICEPREZESEM.

Syn Władysława Bartoszewskiego  (91 l.), sekre- tarza stanu w Kancelarii Premiera, dostał fuchę w państwowej spółce Exatel.

Od kilku dni jest wiceprezesem w firmie, na cze le której stoi Marcin Jabłoński (49 l.), były wice- minister  spraw  wewnętrznych w rządzie Dona- lda Tuska (57 l.) i działacz lubuskiej Platformy Obywatelskiej.

——————————————————

Udział w eurowyborach = poparciu zbrodni międzynarodowego żydostwa na Ukrainie

Posted on 09/05/2014 by emjot

Rzeczpospolita Polska - Co to jest_wiernipolsce.wordpress.com

Grzegorz Braun: dostrzeganie inspiratorów wojny ukraińskiej tylko na Kremlu – to dowód poważnej wady wzroku

——————————————

Żydowsko-rosyjski oligarcha i złodziej pouczał polskich braci

Posted on

Ukraińcy chcą zasiedlać Przemyśl – W mediach głucha cisza.

Aktualna  sprawa  opisana przez kilka portali internetowych.  W  innych  me- diach  głucha  cisza.  Zamieszczam  tekst z portalu Wirtualna Polonia. Warto też przeczytać komentarze pod tekstem. 

Ukraińcy chcą zasiedlać Przemyśl

Pikieta antybanderowska w Warszawie – Ukraiński Nowy Świat, w Warszawie. foto-relacja

Fotoreportaż  z  wczorajszego protestu  na Nowym Świecie przeciwko obecno- ści przedstawicieli neobanderowców i neonazistów z ukraińskich ugrupowań radykalnych:  Swobody i Prawego Sektora.

——————————————–

Wszystkie pytania do Bartoszewskiego http://mowania.salon24.pl/283874, wszystkie-pytania-do-bartoszewskiego

– Dlaczego zgodził się Pan na uroczyste wręczenie  Panu  medalu  ku  czci największego niemieckiego polakożercy lat dwudziestych Gustawa Strese manna?

–    Dlaczego w 2006 r. jako sekretarz kapituły Orderu Orła Białego sprzeciwił  się Pan przyznaniu  Orderu Orła  Białego   (pośmiertnie)   generałowi  Augustowi  E. Fieldorfowi  i  rotmistrzowi Witoldowi Pileckiemu? Czy można w ogóle porównać Pana zasługi jako kawalera Orła Białego z zasługami dwóch wspomnianych boha terów?

– Dlaczego, będąc oficjalnym gościem Izraela jako  polski  minister spraw zagranicznych, milczał Pan jak grób w  parlamencie izraelskim  w  czasie, gdy obrażano Pana kraj, gdy Polaków publicznie nazywano współwinnymi wraz z Niemcami zagłady Żydów (robił to m.in. wiceprzewodniczący par- lamentu R. Rivlin)?

Kim jest Bartoszewski ?

Originally posted on forumemjot:

Plik:Wladyslaw Bartoszewski 02.JPG

————————————-

Władysław Bartoszewski Kontakt operacyjny ambasady Izraela /Cz.1.

Władysław Bartoszewski: Archiwa IPN :http://archiwaipn.hvs.pl/wladyslaw-bartoszewski-archiwa-ipn/

—————————————————–

Władysław Bartoszewski vel Bartman – kolaborant : archiwa IPN ►►►przeczytaj !!!

———————————–

Bauman: były współpracownik zbrodniczej Informacji Wojskowej oraz oficer Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego – plagiatorem…

——————————

Żydowski złodziej człowiekiem roku żydowskiej gadzinówki Michnika ► Michaił Borisowicz Chodorkowski

Posted on 10/05/2014 by emjot

Przy okazji warto dodać, że  żydo-rząd  PiS w 2006r.  wywianował Chodorkow-skiego kilkoma miliardami $USA wyjętymi z kieszeni polskich podatników.

Na  żądanie  międzynarodowego  żydostwa z USA zwalczającego Rosję i jej fir- my  paliwowe,  żydo-rząd  PiS  nakazał  PKN Orlen  dokonać  zakupu od firmy Jukos   ( własność  Chodorowskiego )  rafinerii  w  Możejkach,  która przynosi straty polskiej rafinerii.  Straty  te  pokrywają  Polacy  w  cenie  paliwa.

Czytaj dalej →

Uniwersytet Jagieloński: NIE dla syjonistycznej zgnilizny Zachodu

Posted on 10/05/2014

Żydowska gadzinówka Michnika podnosi wielki lament, że „portugalski”  Żyd, José Manuel Barroso,  nie  otrzyma  od  krakowskiej  uczelni doktora  honoris causa.

Apoteoza masonerii żydowskiej. W jakim stopniu papież Jan Paweł II pozostał papieżem – Polakiem, a w jakim stopniu poddał się podmuchom tajemniczego „zewu krwi”?…

Fragment książki Henryka Pająka pt: Nowotwory Watykanu, Retro, Lublin 2005, s. 252-276, ISBN 83-87510-51-3. Przypisy w oryginale.

Wszystko może się zmienić, ale umarłych się nie sprzedaje 334.

Jan Paweł II z żydowską lożą B’nai B’rith, 1984 r._wolna-polska.pl

Jan Paweł II z żydowską lożą B’nai B’rith, 1984 r.

Niemal  niezauważone  przez  świat  chrześcijański,  do  dziś nieznane setkom milionów katolików,  było  spotkanie papieża Jana Pawła II z bossami herme- tycz­nej loży masońskiej B’nai B’rith w Watykanie  i jej patetyczna  apoteoza w prze­mówieniu papieża.

Jan Paweł II (żyd Wojtyła – Katz) i judaizm czyli apokalipsa

—————————————-

Owoce pontyfikatu JP II: Polskie klęski – Kalendarium konfliktu oświęcimskiego — Od tego się zaczęło

Polskie klęski: Sławomir Cenckiewicz, Krzysztof Cierpisz – Kalendarium konfliktu oświęcimskiego

————————–

Antypolskie i antykatolickie decyzje prezesa Kaczyńskiego i PiS

Posted on

Prezes *PIS* UTRWALA WŁADZĘ MNIEJSZOŚCI ŻYDOWSKIEJ w POLSCE!!!

Szanowny Pan, Prezes Jarosław Kaczyński  –  Szanowni członkowie Komitetu Politycznego PiS

My, Polacy jesteśmy oburzeni działaniami PiS i pana Kaczyńskiego. Nasze rodziny są zbulwersowane ostatnimi decyzjami PiS i ludzi Prezesa Kaczyń skiego w sprawie ustalenia kandydatur do parlamentu europejskiego.

———————————-

Kłopoty przyjaciela “Kaczyńskich” – MICHAELA SAAKASZWILI

Posted on

SAAKASZWILI   idealnie wpasowuje się w  SCHEMAT  „PRZYJAŹNI” zawieranych przez „KACZYŃSKICH”.  A to pojawia się  jako przyjaciel Lecha BANDEROWIEC JUSZCZENKO,  a to właśnie  SAAKASZWILI,  a to znów szef Mossadu MEIR DAGAN,   z którym WSPÓLNIE OGŁASZALI   „strategiczną przyjaźń”  POLSKI i IZRAELA.” !!!

—————————————

Niemcewicz w 1817 r przestrzegał przed żydowskim zagrożeniem

“W  opowiadaniu Niemcewicza,  Polska  od tysiąca lat  znajduje  się  pod  żydowską  okupacją.  Żydzi „nie orężem (…) podbili Polskę, lecz (…) pod- stępami,  przekupstwem”.  Początkiem  podboju Polski było zatrudnienie Żydów  w  administracji,  sprzedaż Żydom polskiej ziemi. Dzięki skorum-powaniu władz Żydzi zyskali nienależne im przywileje.

—————————-

Projekt „Judeopolonia” nabiera rozpędu! – Żydzi masowo przygotowują się do „skoku na Polskę”.

Gdy  Polacy  są  zmuszani  do szukania pracy za granicą, jednocześnie wpusz- cza się  „nowych obywateli”  jak ma to miejsce w przypadku Krymskich ucho- dźców  i  izraelskich emigrantów.

„Od 1 maja 2004 do końca stycznia 2014 r. Polska wydała Żydom 12 670 polskich paszportów . Jednak w kolejkach do polskiego konsulatu w Tel Awiwie zaledwie jedna na 20 osób mówi w języku polskim.

—————————-

ONI ŻYJĄ…WAS, POLAKÓW NIE BĘDZIE…!!! – Polacy, chcecie grzebać po śmietnikach ???

Jeśli ktoś nie wierzy …to słaba jego wiara … ONI przeniknęli już do Kościoła Katolickiego… już dawno go rozpracowali,  teraz czeka nas grzebanie po śmietnikach…: WAS POLAKÓW NIE BĘDZIE , BĘDZIECIE GRZEBAĆ PO ŚMIETNIKACH…

——————————–

Plucie na Polskę bezkarne! – efekt pobłażania tzw. “mniejszościom”

Od  dłuższego  czasu  mamy  do czynienia z lewacką kampanią na rzecz  „zde- montowania” polskiej historii, z ośmieszaniem i oczernianiem polskich boha terów. Poza kilkoma tekstami czy wypowiedziami potępiającymi takie działa nia, w  rzeczywistości antypolska sitwa jest bezkarna. A  bezkarność  rozzuch- wala.

Sagi Narkis - Profanacja Pomnik upamiętnia bohaterów zamordowanych w czasie Powstania Warszawskiego_parezja.plTen bydlak na zdjęciu, udający oddawanie moczu na Pomnik Polskich Bohaterów to Sagi Narkis, “projektant” mody, “aktor” i lewicowy działacz.

Pomnik upamiętnia Bohaterów zamordowanych w czasie Powstania Warszawskiego przez Niemców.

Widoczny na pierwszym planie “mężczyzna” postanowił „zabawić się” i pochwalić się znajomym swoim nieuleczalnym kretynizmem.

Internauci   szybko   doszli,   kim jest w rzeczywistości Sagi i zamie rzają skierować sprawę do proku ratury.  Lewacki działacz odważny był przez chwilę, ponieważ  wkrótce po za mieszczeniu  zdjęcia, usunął je. Jednak w internecie nic nie  ginie, nie  zginę- ło  więc  i zdjęcie. Publikujcie  je gdzie się da, tak  by  każdy  znał twarze zdraj ców i anty Polaków.

————————————

Prokuratura Generalna wzywa do terroru przeciw obrońcom Polskości.

Nowe restrykcyjne prawa żydowskie w Polsce !

kaczyczyński-i-seremet_konwentnarodowypolski.wordpress.comMiłościwie nam panujący  prokurator generalny  Seremet, namaszczony na to stanowisko  przez  śp.  Lecha Kaczyńskiego –  “bohatera   sprawy  żydowskiej w Polsce” –  właśnie  wprowadził  nam  prawa  prewencyjne  i  zasady ścigania zbrodni nienawiści  a  nawet myślozbrodni, aby nikomu do głowy nie przyszła chęć krytykowania żydowskich nadludzi i ich supremacji politycznej w Polsce nad dużo gorszymi helotami – tubylcami!!!

Szczegóły  planów  pacyfikacji  gojów  znajdują  się  w  załączniku. Serdecznie polecam tę lekturę!!! NIECH KAŻDY WIE CO LICHO DZIŚ PLANUJE!!!

——————————–

GRABARZE POLSKIEJ NADZIEI 1980-2005

———————————

Kolejny rozbiór Polski poprzez likwidację “band” Bóg – Honor – Ojczyzna. Mapa rozbioru Polski – Przemówienie Mołotowa z 31 października 1939 r. na sesji Rady Najwyższej ZSRR w Moskwie.

—  ” O  przywróceniu  Polski  nie  może  być  mowy”.  — Wiaczesław Mołotow

————————————

Pro-izraelscy antysemici?

wyruch narodowy 1ARTUR ZAWISZA – ORĘDOWNIK  IZRAELA I “CYWILIZACJI JUDEOCHRZEŚCIJAŃSKIEJ” *

ZASADA SPRAWIEDLIWOŚCI nakazuje nam SOLIDARNOŚĆ z IZRAELEM (…) NIE MOŻEMY jednak ZAMYKAĆ oczu na to, PO CZYJEJ STRONIE jest RACJA w tym KONFLIKCIE. TĄ STRONĄ jest IZRAEL” !!! – Artur Zawisza, członek wielu przynależności partyjnych, obecnie grupa decyzyjna tzw. „ruchu narodowego”

———————————

Na skali kłamstwa i strachu

W  dzisiejszych  w  większości  quasi-propagandowych  komentarzach  praso- wych  na  temat  szybko  ewoluującej sytuacji geopolitycznej zazwyczaj pomija się  Izrael  jako  mocarstwo  kształtujące  sytuację  w dużym regionie świata, a ponadto w zasadniczy sposób określające politykę zagraniczną USA.

Do pomijania Izraela w analizach publicystów polskich zdołałem się przyzwy czaić – temat  ten  praktycznie  nie  istnieje w środowiskach związanych z PO, PiS [ z czystym sumienieniem dodajmy tzw. „ruch narodowy z p. Zawiszą na czele  – zob. Pro-izraelscy antysemici?/ – przyp. emjot] ich medialnymi przy- budówkami – zastanowiło mnie jednak, że  Izrael jako podmiot globalnej poli tyki został pominięty w niedawnym obszernym wykładzie prof. Marka Choda-kiewicza  na  temat  Ukrainy  w  Institute  of  World Politics  w  Waszyngtonie, gdzie  przecież  słuchaczami  nie  są  przysłowiowe lemingi, lecz ludzie mocno stąpający  po  ziemi  – pracownicy  amerykańskich  agencji  bezpieczeństwa  i Pentagonu.

Zawiadomienie o przestępstwie: Oświęcim – Krzysztof Cierpisz

List otwarty do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie obrad żydowskiego Knesetu na Polskiej Ziemi

Przełom Sekretu Lasu Katyńskiego: Tajemnice w Lesie Katyńskim: Co tak naprawdę tam pochowano?

Kazimierz Switoń – “Żydzi opanowali centralne władze ”Solidarności”

Czy prezydent Komorowski oddaje Polskę w zarząd Niemcom? – Prof. prawa Krystyna Pawłowicz, członkini Trybunału Stanu, alarmuje

“dzień czcicieli judaizmu” a nauczanie św. Maksymilia- na Marii Kolbe – o czym warto w tym dniu pamiętać

Posted on 19/01/2014

Pod hasłem „Pan jest moją mocą, (…) Jemu zawdzięczam moje ocalenie” (Wj 15, 2) – posoborowi obchodzili XVII Dzień Judaizmu. Centralne uroczystości w tym roku odbyły się w Katedrze Sandomierskiej.  Pytanie  — Kto jest ich panem?  Odpowiedzi udziela św. Maksymilian Maria Kolbe — męczennik za wiarę.

Kościół Katolicki a żydzi – Ks. dr Michał Morawski

Posted on 18/01/2014

Stanowisko Kościoła wobec niebezpieczeństwa żydowskiego w dawnej Polsce.

Celem niniejszej pracy jest przedstawić stanowisko Kościoła w sprawie żydowskiej i niebezpieczeństwa żydowskiego w dawnej, przedrozbiorowej Polsce na podstawie źródeł ustawodawstwa Kościoła Polskiego, będącego zarazem wykonaniem odpowiednich konstytucji papieskich, dekretów i kanonów powszechnego prawa kościelnego.

Krystyna Pawłowicz (PiS) – Z Knessetem przyjedzie cała armia izraelska

Fronda.pl – pismo poświęcone… poprawności politycz- nej i judaizacji – Oświadczenie Grzegorza Brauna do Redakcji Frondy

Posted on 18/01/2014 by emjot

Dla potomnych, fragment wypowiedzi red. Terlikowskiego, z wywiadu dla Ga- zety Wyborczej [link]:

Terlikowski:   –   Tekst Michalkiewicza był sprzeczny z naszą linią redakcyj- ną, Fronda ma zdecydowanie proizraelskie nastawienie. W czwartek opubli kowaliśmy komentarz o tym,  że posiedzenie Knesetu w Polsce to dobre  wyda rzenie dla naszego kraju.  W związku  z  zaistniałą sytuacją nie  będziemy  już publikować na Frondzie żadnych tekstów Stanisława Michalkiewicza.

Zdrada panowie, ale stójcie cicho! – Stanisław  Michalkiewicz

Posted on 18/01/2014

Polska: Bazylika Katedralna wydana na pastwę  antychrystom.

Posted on 18/01/2014

Tegoroczny XVII Dzień Judaizmu  odbędzie  się  16 stycznia  w  Sandomierzu. Przebiegać będzie pod hasłem   “Pan jest moją mocą, (…) Jemu zawdzięczam moje ocalenie” (Wj 15,2).

Jego celem jest rozwój dialogu chrześcijańsko-żydowskiego, a także modlitwa i refleksja nad związkami obu religii. Dzień Judaizmu ma pomóc katolikom w odkrywaniu judaistycznych korzeni chrześcijaństwa oraz pogłębianiu świado mości tego, że   –   jak nauczał Jan Paweł II   –  religia żydowska nie jest wobec chrześcijaństwa rzeczywistością zewnętrzną, lecz

czymś wewnętrznym, oraz że nasz stosunek do niej jest inny aniżeli do jakiejkolwiek innej religii”.

Antychrysty w Episkopacie: “Żydzi nigdy nie popełniali mordów rytualnych”

Posted on 18/01/2014 by emjot

Tegorocznym,   przypadającym  na 16 stycznia  obchodom   Dnia Judaizmu   w Sandomierzu towarzyszyć będzie ponowne wystawienie na widok publiczny w katedrze    osiemnastowiecznego   obrazu  Carla de Prevo,   przedstawiającego mord rytualny chrześcijańskiego dziecka, dokonany przez Żydów.

Towarzyszyć  mu  będzie  tablica  wyjaśniająca,  że  Żydzi nigdy nie mogli tego zrobić, gdyż zabrania im tego własna religia. Będzie też mowa o tym, że mimo to oskarżenia Żydów o mordy rytualne ponawiały się, a niekiedy bezpodstaw- nie skazywano ich z tego powodu na śmierć.  Czytaj dalej →

RASIZM żydowski TAK! ↔ ANTYSEMITYZM – NIE! : Dlaczego Europa umiera…

Posted on 17/01/2014 by emjot

Odnosi się coraz większe wrażenie graniczące z pewnością, że obowiązuje no- wa,  niepisana doktryna  —  rasizm  żydowski  — tak  —  antysemityzm  —   nie  —  przy  czym  antysemityzmem  jest  wszystko,  co  sprzeciwia  się narzucanej siłą  (na razie tylko środkami politycznymi,  włącznie  ze  stosowaniem aktów prawnych i  kar sądowych (vide np. Niemcy, Skandynawia  i  medialnymi)   —  ideologi, religii i hagiografii żydowskiej.

Żydowska kultura: jak naczelny “Midrasza” publicznie lży polskiego “Forbesa”

Posted on 17/01/2014 by emjot

“Szmaciarze, kutasy, robią chamówę na pałę, ścierwojady, Żydów mają  w  d…. …”  —  takim językiem Piotr Paziński, redaktor naczelny miesięcznika “Midrasz”, obrzuca inwektywami dziennikarzy polskiej edycji “Forbesa”.

Szewach Weiss: Jan Paweł II “jest naszym wspólnym polsko-żydowskim bohaterem”

Posted on 13/01/2014 by emjot

“Jego ówczesna wizyta w Yad Vashem, w Jerozolimie  – świętym miejscu Ziemi Obiecanej, tuż przy Ścianie Płaczu, to było coś wielkiego. Powiedziałbym, że to był prawdziwy szczyt chrześcijaństwa”

—  Jan Paweł II   podkreślał,  że  Żydzi  to  starsi  bracia chrześcijan.  Czułem jednak, że to on jest moim starszym bratem – przyznaje prof. Szewach Weiss.

“Polska była w ciąży z Izraelem” – Szewach Weiss (były ambasador Izraela w Polsce)

Posted on 13/01/2014 by emjot

Szewach Weiss ,  były  ambasador  Izraela  w  Polsce,   zaproszony  do  studia TVN24  w  związku  ze  śmiercią  Ariela Szarona w dniu 11 stycznia 2014 roku:   “Polska była w ciąży z Izraelem”

Izraelska gazeta donosi, jak Żydzi mordowali Polaków – “końcowy sekret katyńskiej masakry”

Posted on 13/01/2014 by emjot

Na prośbę czytelników przypominamy:  Izraelska gazeta „Maariv” z 21 lipca 1971 r. wyjawia końcowy sekret katyńskiej masakry.

Wydra:  Izraelska gazeta „Maariv” z 21 lipca 1971 r.  wyjawia końcowy  sekret katyńskiej masakry  – powiedział izraelskiej gazecie „Maariv” jak trzech sowiecko-żydowskich oficerów, którzy też byli świadkami zabójstw, powiedziało mu o mordowaniu.

Raport z Katynia – 70 lat przeleżała w archiwum relacja amerykańskiego oficera na temat zbrodni katyńskiej.

Posted on 13/01/2014

Prawie 70 lat przeleżała w archiwum relacja amerykańskiego oficera na temat zbrodni katyńskiej. Wiele takich dokumentów jest wciąż ukrywanych przez Brytyjczyków i Amerykanów.

“Andrzej Kunert —  sekretarz  Rady Ochrony Pamięci Walk  i Męczeństwa,  — w przypadku Katynia mieliśmy od początku do czynienia z gigantycznym kłamstwem, które słusznie nazywane jest  —   „największym kłamstwem Europy XX wieku”.

Czy to jeszcze Polska? – Twoje podatki służą rozwojowi kultury innego narodu …

Posted on 10/01/2014 by

aPodczas gdy nie masz na chleb, podatki, opłaty… Podczas gdy polska młodzież jest demoralizowana i poniżana … Twoje podatki służą rozwojowi kultury innego narodu …

Podczas odwiedzania różnych portali natknąłem się na koment komentatora Kula Lis 62…dotyczący finansowania przez  magistraty imprez kulturalnych żydowskich…materiał obszerny, lecz warty przeanalizowania, na co idą nasze pieniądze …

Polacy klepią biedę, a goście, którzy powinni być tylko gośćmi coraz bardziej swawolą i przemeblowują nasz Dom Ojczysty…czy niedługo Polacy będą grzebać po śmietnikach, aby się najeść ? Kiedyś w swoim poście wkleiłem nagranie rozmowy telefonicznej dotyczącej ludzi, którzy zmienili swoje żydowskie nazwiska, aby się uwiarygodnić …padło tam zdanie, że Polacy będą szukać jedzenia po śmietnikach, a w ogóle że nas Polaków nie będzie …

www.trybeus.nowyekran.net/post/80724,was-polakow-nie-bedzie-bedziecie-grzebac-po-smietnikach

Zanim drogi czytelniku zajmiesz się lekturą zobacz dziwną flagę, która została wstawiona obok polskiej przy Grobie Nieznanego Żołnierza…czy już przegraliśmy Polskę  ??? /Foto- Zdjęcia  z planu Ruchu Odrodzenia Żydowskiego na biennale we Włoszech [za: wolna-polska.pl/] – emjot/

Źródło i skany pism z pieczęciami magistratów podaję na dole. Czytaj dalej →

Żydowski ruch roszczeniowy: “Idźcie i odbierzcie naszą własność”… przekupując polskich polityków!

Posted on 10/01/2014 by

– “Nie próbując odebrać tej własności, umożliwiamy sytuację, w której umożliwiamy również mordercom przejęcie jej, jak w przypadku króla Achaba”

Shlomo Taub z Izraela, określany jako założyciel zarejestrowanej w Polsce or ganizacji mającej na celu “restytucję mienia żydowskiego w Polsce”,  udzielił wywiadu izraelskiemu radiu  Israel National Radio  i  w ostrych słowach wez- wał do jak najszybszego

odebrania mienia z rąk władz administracyjnych, głównie w Polsce, zarządzających majątkiem żydowskim”.[1]

Musimy pamiętać” – mówi Taub – “że przed wojną w Polsce było 3.5 mi- liona Żydów,  a  po niej ocalało tylko  280- do 300-tysięcy.  Życie  zostało wymazane,  ale własność – nie,  i  ona tam ciągle jest.  Wzywamy  do  uś- wiadomienia sobie tego.

Uświadomienie – oto motto naszej działalności.  Prawo tych 280 tysięcy ocalałych do odebrania swojej własności, nigdy nie zostało zmazane ani zniszczone. Własność tam jest i jest używana.  Mówimy więc: idźcie i od- bierzcie ją,  lub co najmniej pozwijcie  o  nią  do sądu – w innym przypad ku będzie stracona na zawsze. Czas jest absolut nie najważniejszy tutaj.”

Czytaj dalej →

Ruch Odrodzenia Żydowskiego w Polsce

Posted on 10/01/2014 by

Sprowadzenie trzech milionów Żydów  d o Polski i hebrajski językiem urzędo- wym. Kasandryczne wizje z antysemickich broszurek? Nie, to postulaty lidera Krytyki Politycznej Sławomira Sierakowskiego.

Ruch Odrodzenia Żydowskiego w Polsce (ROŻwP) to inicjatywa  Yael Bartany, żydowskiej reżyserki, która w 2011 r. reprezentowała Polskę (sic!) na  festiwa- lu sztuki nowoczesnej Biennale w Wenecji .  Na stoisku  naszego kraju  można było obejrzeć filmową trylogię tej autorki opowiadającą o losach ruchu, który za cel postawił sobie sprowadzenie do Polski społeczności żydowskiej. W osta tniej części trylogii lider grany przez Sławomira Sierakowskiego ginie w zama chu.  Jego  śmierć  ma  się  stać  kamieniem  milowym  dla działalności całego ruchu.

Logo ROŻwP

Społeczna i polityczna funkcja sztuki

Okazuje się, że nie jest to tylko filmowa fikcja. Związa ny  z  Krytyką Polityczną Artur Żmijewski (nie mylić z tak samo  nazywającym się aktorem)  dostrzega  przy tej okazji „społeczny i polityczny skutek sztuki”. ROŻwP zaczyna bowiem nabierać jak najbardziej real nych kształtów.

Ruch  od  artystycznych  fantazji  szybko przeszedł do formułowania konkret- nych postulatów.   Liderem,  podobnie jak w filmie jest Sławomir Sierakowski. Oto co lewacki ideolog pisze na stronie ROŻwP:

Oto moje propozycje zmian w Polsce:

1. Polskie obywatelstwo dla wszystkich imigrantów.
2. Podatek „reintegracyjny” pokrywający koszty sprowadzenia 3.3 milio na Żydów do Polski.
3. Hebrajski jako drugi oficjalny język w Polsce.
4. Wypowiedzenie konkordatu.
5. Izba Mniejszości zamiast Senatu.

Czytaj dalej →

Manifest Ruchu Odrodzenia Żydowskiego w Polsce

Posted on 10/01/2014 by

Godło Ruchu Odrodzenia Żydowskiego w Polsce

Chcemy wrócić!

Już nie Uganda, Argentyna, ani Madagaskar. Już nawet nie Palestyna. Tęsknimy za Polską, ziemią naszych ojców i dziadków. Na jawie i we śnie wciąż marzymy o Polsce.

Chcemy zobaczyć jak na skwerach  w  Warszawie, Łodzi czy Krakowie powstają nowe osiedla. Obok cmentarzy wybudujemy szkoły i szpitale. Będzie- my sadzić drzewa, budować nowe drogi  i  mosty.

Chcemy uleczyć Wasze i nasze traumy. Już raz na zawsze. Wierzymy, że pisa- ne nam jest mieszkać tutaj, zakładać rodziny, umierać, składać do ziemi pro- chy naszych bliskich.

Ekshumujemy syjonistyczną fantasmagorię.  Sięgamy do przeszłości  – świata migracji, polityczno-geograficznych przesunięć, rozpadu rzeczywistości jaką znamy – po to by zaprojektować nową przyszłość.  Czytaj dalej →

Kneset w Krakowie. Żydzi z optymizmem patrzą na Polskę – “„Symboliczny pokaz siły i globalnej determinacji w zwalczaniu antysemityzmu”.

Posted on 10/01/2014 by

Jeszcze  w  styczniu największa  w  historii delegacja  członków izraelskiego  parlamentu –  Knesetu odbędzie swoją sesję za granicą.

Żydowscy   posłowie podczas  obrad,  które przebiegać mają…     w  Krakowie,  przyjmą m.in. uchwałę  potępiającą  często stosowane przez zagraniczne  media określenie „polskie obozy zagłady”. Dlaczego sesja ta przeprowadzona zostanie właśnie w Polsce?

Bezprecedensowa uroczystość przypadnie w Międzynarodowym Dniu Pamię- ci o Ofiarach Holokaustu i w 69. rocznicę wyzwolenia obozu Auschwitz – Bir kenau.   Organizatorem  projektu  jest   Jonny Daniels,  założyciel  i  dyrektor organizacji From the Depths, walczącej o zachowanie pamięci o Holokauście, która „pragnie łączyć przeszłość żydowską z jej przyszłością”.

Przedłożono w Knesecie, pardon w sejmie projekt ustawy druk nr 1066 i 1932 – o “bratniej pomocy”. Nie powinniśmy już mieć ŻADNYCH wątpliwości: Polską kierują zdrajcy.

Posted on 10/01/2014 by

“Izraelczycy przyjeżdżający do Polski są ochraniani przez uzbrojonych  strażników zachowujących się agresywnie i stosujących przemoc.  Może to jest próba legalizacji tego procederu?

Dnia  8 stycznia 2014 r.  Kneset,  pardon sejm RP  wysłuchał  wystąpienia posła PiS  Jarosława Zielińskiego,   które  z  uwagi  na  istotne poruszane kwestie, po prostu cytuję w całości:

Obce służby na polskiej ulicy … Poparcie dla projektu zadeklarowały za to koalicja PO – PSL i SLD.

Posted on 10/01/2014 by

zdjecie

Rząd nie jest w stanie zapewnić bezpieczeństwa polskim obywatelom i liczy na pomoc funkcjonariuszy służb z innych państw – tak opozycja ocenia projekt ustawy o udziale zagranicznych  funkcjonariuszy  w operacjach na terytorium Polski.  To  grozi też zwiększeniem inwigilacji Polski ze strony obcych służb specjalnych.

Kontrowersyjna ustawa ma dać prawo zagranicznym policjantom, strażakom , strażnikom  granicznym  i  funkcjonariuszom  innych  służb do prowadzenia działań na terytorium Polski. I to wzbudza protesty Prawa i Sprawiedliwości i Solidarnej Polski.

Poparcie dla projektu zadeklarowały za to koalicja  PO – PSL i SLD.  Partie te wskazują,  że  de  facto  formalizuje  on  współpracę  polskich  i zagranicznych funkcjonariuszy.  Koronnym  argumentem  rządu  za  wprowadzeniem ustawy jest dostosowanie polskiego porządku prawnego do przepisów UE.  Czytaj dalej →

Antysemityzm: dlaczego istnieje? I dlaczego trwa?

Anti-Semitism: Why Does It Exist? And Why Does it Persist? –   Mark Weber grudzień 2013:   http://ihr.org/other/anti-semitism-why-does-it-exist-dec -2013:  Tłumaczenie: Ola Gordon

Na przestrzeni stuleci wściekłość i wrogość wobec Żydów wielokrotnie przera dzała się w straszną przemoc.  Wiele  razy  Żydów wypędzano z krajów ich za- mieszkania. 

Dlaczego istnieje antysemityzm?  I dlaczego wielokrotnie wybuchała zaciekła wrogość wobec Żydów w najbardziej różniących się od siebie krajach, epokach i kulturach?

Z tym blisko wiąże się szersza sprawa relacji między Żydami i nie-Żydami – te mat przez wielu pisarzy i badaczy nazywany “kwestią żydowską”. Zbyt często debaty  o  antysemityzmie  i  “kwestii żydowskiej”  były  zniekształcane  przez uprzedzenia,  fanatyzm  i  brak  szczerości.  Ale  ten ważny temat zasługuje na ostrożne, wyjaśniające i uczciwe przemyślenie.  Czytaj dalej →

Papież JP II a judaizm – Najbardziej jaskrawy przykład radykalnego zerwania modernistów z Tradycją

Posted on 10/01/2014 by emjot

Najbardziej  jaskrawy przykład radykalnego zerwania modernistów  z  Trady- cją (lub chrześcijaństwem w ogóle). Dalszy komentarz zbyteczny…   Cytaty  z książki:  Luiza Arabella  Wawrzyńska – Furman,   “Judaizm a ekumenizm  w świetle nauczania Jana Pawła II”,  Toruń 2009.

Dzień faryzeizmu w “Kościele katolickim” w Polsce

Posted on 07/01/2014 by

Jak donosi KAI:  —  ” “Pan jest moją mocą, (…) Jemu zawdzięczam moje  oca- lenie”  (Wj 15,2) – to hasło  XVII  Dnia Judaizmu, którego centralne  obchody zaplanowano  na  16 stycznia 2014 r.  Zazwyczaj  Dzień Judaizmu obchodzony jest 17 stycznia, lecz  tym razem z racji zbieżności tej daty z szabasem, przesu nięto obchody o jeden dzień.   Oprócz  centralnych uroczystości w  Sandomie- rzu,  Dzień będzie też obchodzony w całym kraju. […]   W  programie central- nych obchodów Dnia Judaizmu w Sandomierzu wezmą udział  m.in. naczelny rabin Polski Miachael Schudrich oraz ambasador Izraela Zvi Rav Ner”….

“wszystkie diecezje,  a  poprzez  diecezje  wszystkie  parafie,  otrzymają  do wykorzystania program nabożeństw liturgii Słowa wraz z czytania- mi, z homilią przygotowaną w  tym roku przez  ks. Wiesława Dawidow-skiego,  z  przesłaniem  przewodniczącego  Komitetu i  z modlitwą wier- nych”.

“…jak nauczał Jan Paweł II  –  religia żydowska nie jest wobec  chrześci-jaństwa rzeczywistością zewnętrzną, lecz “czymś wewnętrznym, oraz że nasz stosunek do niej jest inny aniżeli do jakiejkolwiek innej religii”.”

Czytaj dalej →

“Polscy biskupi” odwiedzili Kneset

Posted on 07/01/2014 by

ShowIgWizyta w Knesecie i rozmowy z izraelskimi parlamentarzystami na temat pojednania polsko-żydowskiego oraz spotkanie z przedstawicielami wszystkich religii Izraela – były kolejnymi punktami wizyty delegacji Konferencji Episkopatu Polski w Ziemi Świętej. Siedmiodniowej  pielgrzymce polskich biskupów przewodniczy abp Stanisław Gądecki.  http://ekai.pl/wydarzenia/swiat/x64548/polscy-biskupi-odwiedzili-kneset/

nakba-pic6

Jak zaznaczył w rozmowie z KAI sekretarz KEP bp Wojciech Polak, pielgrzym ka biskupów ma trzy główne motywy.

W Roku Wiary chcemy u źródeł pogłębić naszą wiarę. Chcielibyśmy tak że  okazać  solidarność  ze  wszystkimi  chrześcijanami zamieszkującymi Ziemię Świętą. I wreszcie,  zależy nam na kontynuowaniu dobrego,  znanego z polskich realiów, dialogu  chrześcijańsko-żydowskiego  oraz  kontaktów ze stroną izraelską” – powiedział bp Polak. Czytaj dalej

 

Pełne przemówienie Jarosława Kaczyńskiego w Ukrainie na Majdanie 1.12.2013 – video + tekst/frag./

Posted on 19/12/2013 by emjot

Przemówienie Jarosława Kaczyńskiego podczas demonstracji na Ukrainie – zachęcającego Ukraińców do wejścia do żydowskiego kołchozu jakim jest tzw. Unia Europejska

Merkel powiedziała jasno: Państwa europejskie stracą suwerenność!

Posted on 19/12/2013

W swoim pierwszym przemówieniu po jesiennych wyborach kanclerz Niemiec Angela Merkel mówiła prawie wyłącznie o przyszłości Europy i Unii Europejskiej.

Kilka   dni  po  szóstej  ro- cznicy przyjęcia traktatu lizbońskiego  mówi o konieczności  utraty  suwerenności przez poszczególne państwa UE.

– Każdy,  kto  chce  więcej  Europy  musi  zaakceptować to, iż niektóre zadania będą przekazane innym podmiotom

– w ten sposób Angela Merkel zasugerowała konieczność utraty suwerenności poszczególnych państw Unii Europejskiej.

– W związku z tym kraje Unii Europejskiej muszą  zaakceptować  fundamentalną zmianę, w tym utratę suwerenności – zapowiedziała „Żelazna Kanclerz”.

 

Dlaczego polscy żołnierze jadą do Afryki?

Posted on 19/12/2013

LCI   –   jedna   z   największych we Francji informacyjnych   stacji    telewizyjnych   – podjęła   kwestię polskiego wsparcia wojskowego  dla  misji   w Republice Środkowoafrykańskiej.

Dziennikarze twierdzą, że za  decyzją o zaangażowaniu stoi kalkulacja dotycząca politycznej kariery Radosława Sikorskiego.

LCI  tłumaczy,  że  Warszawa  angażując  się  w  projekt  Francoisa Hollande’a chcę zyskać poparcie Paryża dla Radosława Sikorskiego jako następcy Cathri ne Ashton.  To  też  ma  być  zasadniczym  motywem zaangażowania Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

“Wyborcza” uznała, że rozbiory „oznaczały dla Polski postęp i modernizację”

Posted on 18/12/2013 by emjot

[…] Wywiad z dr. hab. Janem Sową, socjologiem i kulturoznawcą, adiunktem w Katedrze Antropologii Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Zaczyna się mocno   –   tytułem „Polska urojona”.  Potem jest jeszcze mocniej.

Rozbiory pod wieloma względami oznaczały dla Polski postęp i modernizację” – objaśnia nam doktor Sowa.

TAK Polaku “Solidarność” Cię sprzedała!

Posted on 18/12/2013 by emjot

Podobnie, jak nazwa “Solidarność”, powielała nazwę loży masońskiej B’nai B’rith, działającej w przedwojennej Polsce, tak i firmowy “znak zwycięstwa” *V*,zaszczepiony milionom protestujących wówczas Polaków, projektu satanisty i masona najwyższego stopnia Aleistera Crowleya, stały się żelazną symboliką projektu zniszczenia i zagłady Polski ?

Kiedy myślę o 13 grudnia… – Leszek Wyrzykowski ← √ POLECAM!!!

Posted on 17/12/2013 by emjot

1 nie_dla_bydla wirtualnapolonia.files.wordpress.com” 13 grudnia roku pamiętnego  dowalił Jaruzel z buta wojskowego…”  

Kto dzisiaj   pamięta,   kto  się    zastanawia nad     minionymi      doświadczeniami,  skoro mamy, ponoć, suwerenną Polskę, w której  nie  ma  już  sowieckiej  armii,  demokracja  kwitnie  i  wszystko jest… cacy?!  

Kto  pamięta  ogromną  nadzieję,  jaka nam   wówczas   towarzyszyła   po Sierpniu ’80 roku,  i  rozpacz,  kiedy reżim  Jaruzelskiego  wypowiedział narodowi  wojnę…

Późniejsze popuszczanie łańcucha, na którym nas trzymano, powolne rozluźnianie pętli na szyi, abyśmy się  zbytnio nie zachłysnęli wolnością,  a której, tak  do  końca,  nigdy naprawdę nie było i chyba nie ma po  dzień dzisiejszy   – przygotowywało nas do tzw. transforma- cji.

“Gazeta Polska Codziennie”: Wszechpolacy znieważyli Lecha Kaczyńskiego

Posted on 17/12/2013 by emjot

UWAGA!  KAŻDY KTO MYŚLI PODOBNIE – NIE JEST PATRIOTĄ A AGENTEM …  —  tako rzecze PiS …. –  skąd my to znamy?   —  UDERZ W STÓŁ A NOŻYCE SIĘ ODEZWĄ —  emjot

Kalkstein i traktat rozbiorowy

POLAKU, jeżeli NIE PODOBA CI SIĘ CZŁONKOSTWO w MASOŃSKIEJ UNII EUROPEJSKIEJ i POTĘPIASZ PODPISANIE ZDRADZIECKIEGO TRAKTATU LIZBOŃSKIEGO to JESTEŚ AGENTEM !!!

“Rosja ma już u naszych granic środki napadu powietrznego, co komplikuje sytuację Polski”. Szeremietiew o ostatnich działaniach militarnych Kremla. – WYWIAD

Posted on 16/12/2013

Czy możliwa jest rewizja polskich granic – Max Kolonko MaxTV – video

Posted on 15/12/2013

O Geremku tylko na sali sądowej – rozmowa z Pawłem Nowackim, producentem i wydawcą programu „Jan Pospieszalski. Bliżej”.

Posted on 15/12/2013

Dlaczego w Polsce nie powstają biografie takich polityków jak Bronisław Geremek?

Być  może  jest  tak, jak w przypadku Wałęsy – problem  polega  na  tym,  że mroczne   obszary   życia tych   postaci  są  tak  rozległe  i  tak  wstydliwe,  że bez  kłamstw  nie  da się pisać biografii  podtrzymujących legendy  o ich bohaterstwie

–  mówi PCh24.pl  Paweł Nowacki,  producent  i  wydawca  programu „Jan Pospieszalski. Bliżej”.

O co toczy się sądowa batalia przeciwko Janowi Pospieszalskiemu?

Oficjalnie pozew został złożony przez Marcina Geremka i dotyczy naruszenia jego dóbr osobistych, a ściślej, prawa do dobrego imienia jego ojca – prof. Bronisława Geremka. Mam wrażenie, że całość tego przedsięwzięcia wzięła na siebie Fundacja im. Bronisława Geremka.

Sabat pisowskich hipokrytów w Warszawie – Manifestacja „Zdrady nie wybaczamy! Stan wojenny 1981. Traktat Lizboński 2007″ – Wrocław

Posted on 15/12/2013 by emjot

plakat13grudniaPo raz kolejny w rocznicę wprowadzenia stanu wojennego przez sowieckiego namiestnika gen. Wojciecha Jaruzelskiego, środowiska „prawdziwych patriotów” zorganizowały w Warszawie Marsz Wolności, Solidarności i Niepodległości. Zwiezieni z całego kraju (za pieniądze podatników?) wyznawcy wysłuchali słów prezesa PiS:

„Czy nie jest tak, że różne zewnętrzne siły mają wpływy zbyt wielkie i niemożliwe do tolerowania przez prawdziwie niepodległy naród? To zjawisko groźne, za które płacimy na różne sposoby. Ale jeszcze bardziej groźne jest to, jaki jest stosunek do tego zjawiska tzw. polskich elit. Ta uległość, gotowość do służenia, strach… To przypomina najgorsze czasy w naszych dziejach. Mamy wiele z tego, co kosztowało nas niepodległość.  Pamiętajcie – niepodległość to przede wszystkim wola niepodległości, to pewność siebie, siła tych, którzy rządzą i siła całego narodu. My chcemy być niepodlegli, my tę siłę umiemy w sobie znaleźć. Bądźcie tego pewni, bo sprawa niepodległości to sprawa naszych interesów, godności i wolności”.

Nie wiadomo, czy odniósł się w ten sposób do postawy swojej partii, która bardzo lubi Waszyngton, Brukselę i darzy nabożną czcią śp. miłośnika Traktatu Lizbońskiego – Lecha Kaczyńskiego.

Wałęsa SZYDZI z biednych Polaków

Posted on 14/12/2013 by emjot

Lech Wałęsa  (69 l.)  traci  najwyraźniej  formę.  Były  prezydent  w  przerwach między kolejnymi wypadami na Florydę wciąż się z kimś procesuje albo kogoś chce “pałować” lub wdaje się w kolejne pyskówki.  Ostatnio  w Berlinie nazwał swoich  przeciwników  “bezczelnymi karłami”.  Były  robotnik  poniża  swoich przeciwników,  twierdząc,  że  żaden z nich przez całe życie nie zarobi tyle, co on w godzinę.

“W nagrodach, doktoratach,  brawach  na  stojąco  i  zaproszeniach  na wygłoszenie wykładów zajęte na następne 10 lat, a jakie  pieniądze  (pi- sownia oryginalna).  Ty  przez  całe  życie  nie  zarobisz więcej  niż moja jedna godzina wystąpienia.  Ciebie  i  Twojej mądrości  nikt nie chce słu- chać, nawet własna Żona,  a  ja  nie  jestem w stanie zrealizować wszyst- kich zaproszeń, na wszystkich kontynentach” – przechwalał się.

PRZY OKRĄGŁYM STOLE ZAWARTO KONTRAKT, KTÓRY NIE PRZEWIDYWAŁ POWSTANIA W POLSCE NIEPODLEGŁEGO PAŃSTWA – Krzysztof Wyszkowski – video

Posted on 14/12/2013 by emjot

!!! TO BYŁA ZMOWA PRZECIWKO POLSCE“ !!!

“Solidarność” – utajone narzędzie w rękach Szatana Diabła

Posted on 14/12/2013

żydowska solidarność

SOLIDARNOŚĆ TO SZKODLIWIE DIABOLICZNA WIBRACJA IDEAŁU WEDŁUG NUMEROLOGII !!!

Willa Jasny Dom – „mroczna jej przeszłość” – Po 1945 roku i wkroczeniu Rosjan z budynku wyrzucono dotychczasowych mieszkańców, a w ich miejsce wprowadziło się NKWD.

Posted on 13/12/2013 by emjot

Wkrótce historia rodziny która ofiarowała społeczeństwu historię prawdziwą

–  „mroczną przeszłość budynku która wyszła na jaw w 1992 roku,  kiedy dom  odzyskali  spadkobiercy  przedwojennych  właścicieli.   Odkryli   w piwnicach napisy na ścianach i drzwiach.   Po dokładnym  zbadaniu po- mieszczeń  przez  Instytut  Pamięci  Narodowej, okazało się, że dziesięć z nich służyło tuż po wojnie (w latach 1945-1947) jako zbiorowe cele, a pod schodami ulokowany był karcer”

POD SZYL­DEM „SIER­PA I MŁO­TA” – CZY­LI KO­LEJ­NY „PO­LAK” W BIA­ŁYM DO­MU – Krzysz­tof Ba­liń­ski

Posted on 12/12/2013 by emjot

Jak to się dzie­je, że „za­wo­do­wa dzia­łacz­ka le­wi­cy”,  kie­ro­wa­na  z tyl­ne­go sie­dze­nia przez mark­si­stow­skich ma­che­rów, sta­je się na­gle jed­nym z naj­waż­niej­ szych po­li­ty­ków w Eu­ro­pie? 

Jak to się dzie­je, że sta­no­wi­sko ko­mi­sa­rza  obej­mu­je  Da­nu­ta Hübner,  cór­ka  i wnucz­ka  ubec­kich  opraw­ców,  a  na unij­nych dy­plo­ma­tów z Pol­ski ba­ro­nes­sa Ash­ton – dziw­nym tra­fem – do­bie­ra ab­sol­wen­tów mo­skiew­skie­go MGI­MO i po­ ciot­ków Bie­ru­ta?

Let­ni  po­ra­nek 1940  ro­ku,  mło­dy  ży­dow­ski  emi­grant  z  Bel­gii   Adolf   Ralph Mi­li­band w kil­ka ty­go­dni po tym,  gdy sal­wu­jąc się uciecz­ką przed sie­pa­cza­mi Ge­sta­po,   sto­jąc  –  jak sam pi­sze  –  z  za­ci­śnię­ty­mi  pię­ścia­mi  przed   gro­bem Ka­ro­la Mark­sa na lon­dyń­skim cmen­ta­rzu Hi­gh­way,  skła­da przy­się­gę na wier­ność idei try­um­fu świa­to­we­go pro­le­ta­ria­tu.

Geremek: ,,Wy. . . . . . . . . . Polaków i sami będziemy rządzić.” (cyt. dosłowny)

Posted on 12/12/2013 by emjot

R E L A C J A    N A O C Z N E G O    Ś W I A D K A

Nazywam  się  Zbigniew Flis pochodzę z Jastrzębia Zdrój, jestem posiadaczem Świadectwa  Internowania  Nr 1 w Polsce,  organizatorem  strajku  na  kopalni „Borynia”, byłem aresztowany wielokrotnie, bity i torturowany  w  latach  80- tych.

Jestem  też posiadaczem immunitetu o nietykalności imiennego  wystawione- go  w  Ministerstwie  Górnictwa  na  drugi  dzień po podpisaniu Porozumienia Jastrzębskiego z rządem, posiadaczem Świadectwa Poszkodowanego od 2006 roku.

Pragnę podzielić się wspomnieniami ze spotkania jakie miało miejsce  w  pry- watnej  willi  pod Warszawą  w listopadzie 1980 roku. W tym czasie nie chcia- łem się zgodzić na wpływ KOR-u w MKZ w Jastrzębiu, miałem takie samo zda- nie o ich przydatności jak Jarek Sienkiewicz.

Geremek – oblicze zdrady żydowskiej w Polsce https://i0.wp.com/wolna-polska.pl/wp-content/uploads/2013/12/a22.jpg

Nie stawiać świeczki w oknie!

Posted on 12/12/2013 by emjot

Nie stawiać świeczki w oknie! Stawianie świeczki w oknie to zwyczaj szabasowy i nie ma nic wspólnego z polską kulturą czy tradycją. Zwyczaje takie –  jako żydowska tradycja – znane są Polakom, którzy przed wojną mieszkali w pobliżu skupisk żydowskich.

szabes żyd zapala świeczkę i daje tym znak drugiemu żydowi, że tu jest żyd i ma święto.

r1,15

Jest to także opisane u Konecznego czy Jędrzeja Giertycha w książce pod tytułem „Polska  między wojnami”.

Kiedy w Polsce ogłoszono stan wojenny, Reagan został poproszony o wykonanie jakiegoś gestu solidarności z Polską, wówczas zapytał on o to, co takiego “polskiego” mógłby zrobić? Doradcy Solidarności w Waszyngtonie odpowiedzieli mu, że zapalona świeczka i ustawiona w oknie byłby takim polskim symbolem.

Doradcy byli żydami i kierowali się prawem talmudycznym,  z  którego wynika prawo zwyczajowe mówiące,  że wszytko w Polsce musi być  żydowskie, bo Jahwe dał żydowi cały świat i jeżeli goj coś posiada, to jest to nielegalne, sprzeczne z prawem, stąd i ta „tradycja”.

Z „WY­BOR­CZEJ” w ŚWIAT : Si­kor­ski od sied­miu lat kon­se­kwent­nie, krok po kro­ku, sku­tecz­nie le­czy MSZ z pol­sko­ści, prze­ko­nu­je swą dy­plo­ma­tycz­ną ha­ła­strę, że „pol­skość to nie­nor­mal­ność”.

Posted on 12/12/2013 by emjot

Si­kor­ski „wie, co je i wie, co ku­pu­je”.  Od  sied­miu  bo­wiem lat kon­se­kwent­nie, krok po kro­ku, sku­tecz­nie le­czy  MSZ  z  pol­sko­ści,  prze­ko­nu­je  swą  dy­plo­ma­- tyc z­ ną ha­ła­strę, że „pol­skość to nie­nor­mal­ność”.  Tak,  jak  je­go  du­cho­wy oj­ciec, boi się pol­sko­ści i na roz­ma­ite spo­so­by zwal­cza ją.

Czy Si­kor­ski jest uczniem Mich­ni­ka? Wie­le na to wska­zu­je.  Wie­le też wska­zu­je,  że  uczeń  prze­rósł mi­strza.  Miej­my  tyl­ko na­dzie­ję, że kry­je się za tym sła­bość cha­rak­te­ru, pa­zer­ność na sta­no­wi­ska i apa­na­że, ocię­ża­łość umy­sło­wa, a nie coś gor­sze­go – świa­do­me wej­ście w układ z an­ty­pol­ski­mi krę­ga­mi na szko­dę Rze­czy­po­spo­li­tej.

Klasa idiotyczna, a nie polityczna – Maciej Motas

Posted on 12/12/2013 by emjot

Historia lubi się powtarzać, Lech Kaczyński dla walki z Rosją poleciał do stolicy Gruzji – Tbilisi, zaś jego brat dla tych samych dokładnie celów udał się na Ukrainę, do Kijowa. Po raz kolejny też Kaczyński stał się dla naczelnego „Gazety Wyborczej” polskim patriotą, osobą godną najwyższych pochwał.

Ilekroć lider PiS-u zaatakuje Rosję, bo bezprzykładne angażowanie się przedstawicieli polskiej klasy politycznej w wewnętrzne sprawy Ukrainy, jest faktycznie wymierzone w Rosję, tyle też razy może liczyć na pochwały Michnika.

Widać, że swoiście pojmowany polski interes narodowy, polegający na wzniecaniu kolejnych punktów zapalnych w stosunkach polsko-rosyjskich, jest silniejszy niż bieżące animozje dawnych towarzyszy z KOR-u.

PO-PIS w końcu RAZEM

Posted on 12/12/2013 by emjot

Jesteśmy  świadkami  niewątpliwej  ciekawostki  politycznej.  Oto  na  naszych oczach  powstaje  koalicja  ugrupowań,  o  której  powstanie  zgodnie  zabiegał salonik III RP w 2005 roku. Tyle, że pod nieco nowymi szyldami oraz w mikro skali.

W połowie 2005 roku  establishment  Republiki Okrągłego Stołu spał  spokoj- nie. Oto po kilku latach dominacji postkomunistów  z  Sojuszu  Lewicy Demo- kratycznej,  o  władzę  w  Polsce walczyły dwa podobne w  zasadzie ugrupowa- nia: Platforma Obywatelska oraz Prawo i Sprawiedliwość.

Obie  te  partie  gorąco  wpychały  Polskę  w  ramiona  Brukseli, razem czerpią swój rodowód z nowych, okrągłostołowych elit, wytworzonych dzięki porozu- mieniu zawartemu wówczas z komunistami. Oczywiście wybór PO był dla salo niku  czymś  bardziej  naturalnym,  chociaż  głos  na  PiS również był do przeł- knięcia. Czymś naturalnym wydawała się wówczas silna, stabilna koalicja rzą dowa PO-PiS. Najbardziej obawiano się utrzymania trendu wzrostowego  (jak się okazało, niesłusznie) Ligi Polskich Rodzin –  określanej jako partia nacjo- nalistyczna, ultrakatolicka etc.

Czy Jan Olszewski dopuszczał oddanie Niemcom części Polski?

Posted on 10/12/2013 by emjot

Skoro na „Legionie” sporo ostatnio gorących tematów  geopolitycznych  (choćby wyk- ład Grzegorza Brauna),  pozwalam  sobie  przypomnieć  swój tekst sprzed kilkunastu miesięcy. Powiem krótko: —  nie przysposobił mi przyjaciół).

https://i0.wp.com/www.ekspedyt.org/wp-content/uploads/olszewski.jpg

W 1978 roku w londyńskim „Tygodniu Polskim” ukazały się niezwykle zastanawiające dziś dokumenty podpisane przez anonimową wówczas „Czwórkę” stanowiącą Zespół Problemowy Polskiego Porozumienia Niepodległościowego. 10 czerwca upubliczniono tekst pt. „Polska a Niemcy”, a 5 i 12 sierpnia – dwuczęściowy artykuł „Niemcy, Polska i inni”.

Głównym  ich przesłaniem była nieuchronność zjednoczenia obu państw  nie- mieckich i rzekomo ciążący na Polakach moralny obowiązek wspierania  Nie- mców  w  tym dążeniu,  a  także wizja naszej części  Europy po dokonaniu tego aktu.

Decyzję o stanie wojennym podjęto na Zachodzie

Posted on 10/12/2013

Lata siedemdziesiąte ubiegłego wieku przyniosły intensyfikację najważniej szego  kierunku  bońskiej  dyplomacji:   przygotowań  do  połączenia   obydwu państw niemieckich. Polityczne otoczenie kanclerza Willy’ego  Brandta zaczęło  wówczas  wysyłać  sygnały  o  rozważaniu   –  tylko z pozoru karkołomnej  – koncepcji  zjednoczenia  przeprowadzonej  pod  patronatem  ZSRS,  a  więc   w zamian za przystąpienie do tzw. sowieckiej strefy wpływów.

Niemcy wybrali doskonały moment do podjęcia ryzykownej gry, wiedząc, że w najważniejszych politycznych  salonach  Zachodu dojrzała idea   urzeczywist-nienia Stanów Zjednoczonych Europy. Postanowili to wykorzystać.

Na naszych oczach zaczyna kształtować się nowa, świecka tradycja świątecznego obchodzenia dnia 13 grudnia: święto wiosenne i zimowe – Stanisław Michalkiewicz

Posted on 10/12/2013 by emjot

Jak powszechnie wiadomo, 1 maja, nie tylko za komuny, ale i w III  Rzeczypo- spolitej  uznany  za  dzień  świąteczny,  jest świętem naszych okupantów. 

Nie tylko dlatego, że to właśnie oni, nasi okupanci w osobach wybitnego przy- wódcy  socjalistycznego  Adolfa Hitlera  oraz  drugiego  wybitnego  przywódcy socjalistycznego  Józefa Stalina,  ustanowili  na  ziemiach  polskich  to święto, ale  również  dlatego, że  tradycję świętowania  w dniu 1 maja podtrzymali  po wojnie komuniści z PPR i PZPR, którzy też byli okupantami, tyle, że nie samo- dzielnymi, a zależnymi.  Za komuny  w  tym dniu ich reprezentanci włazili  na trybuny,  przed które spędzali  swoich  niewolników,  by  składali im hołd.

W  III Rzeczypospolitej  już  tego nie robią,  tylko maszerują,  ale nieważne  są formy,  tylko  fakt,  że  święto  naszych okupantów obchodzone jest również  w III RP,  uchodzącej nie za okupacyjną, tylko niepodległą formę państwowości polskiej.  Niestety  to  nie jest pewne,  a  poszlaką,  która  tę  niepewność  co do niepodległościowego charakteru III RP pogłębia, jest właśnie święto 1 maja.

UKRAINA: Dwadzieścia jeden pięter Menory, czyli relacja z Dniepropetrowska. ———– Żydowskie marzenia o Judeogalicji?

Posted on 09/12/2013 by emjot

Centrum Menora w Dniepropetrowsku (foto: K. Bielawski)   

W drodze powrotnej do Warszawy zastanawiam się, czy kiedykolwiek w Polsce powstanie centrum żydowskie tej skali jak w Dniepropetrowsku. Chyba jednak przez jeszcze długi czas będziemy z zazdrością zwracać oczy na Ukrainę.“[…]

Menora i gwiazda Dawida – Żądamy usunięcia żydowskich symboli z POLSKICH urzędów państwowych !! – video

Wypowiedź rabina została usunięta z portalu youtube   —   może dlatego,  że menora została wyraźnie określona jako symbol państwa Izrael a nie symbol religijny! Ale znaleźliśmy ten film ponownie.

Żądamy usunięcia żydowskich symboli z POLSKICH urzędów państwowych !!

Usunąć żydowskie symbole

Posted on 09/12/2013

Bezprecedensowe przerwanie wykładu ks. prof. Pawła Bortkiewicza – nagranie video z całego zajścia

Posted on 07/12/2013 by emjot

Palikociarnia boi się walczyć z religią… żydowską

Posted on 05/12/2013 by emjot

a

a4 grudnia posłowie tak jak to czynią każdego roku, uczcili święto żydowskie Chanuka zapalając świece i uczestnicząc w towarzyszących temu uroczystościach. Wśród obecnych nie zabrakło prezydenta RP Bronisława Komorowskiego oraz… polityków lewicy, którzy na co dzień walczą o rozdział państwa od jakiegokolwiek kościoła…

Premier Tusk nie da pieniędzy na Muzeum Martyrologii Narodu Polskiego

Posted on 05/12/2013 by emjot

Premier Donald Tusk odmówił wsparcia dla projektu budowy Muzeum Marty- rologii Narodu Polskiego  w  Zamościu.  Projekt prowadzony jest od 2009 roku przez Fundację Centrum Wysiedlonych na Zamojszczyźnie.

Wzorem  dla  organizatorów placówki  w  Zamościu,  jest  Muzeum  Powstania Warszawskiego. Inwestycja w pierwotnych planach miała być podobnych roz miarów, jej planowany koszt to 30 mln złotych. Środki na budowę zbierane są jedynie poprzez sprzedaż tzw. cegiełek.

Wysiedlenie Polaków z Wileńszczyzny (2)

Posted on 05/12/2013 by emjot

Ewakuacja Polaków z Wileńszczyzny w latach 1945-1946 była swoistą drogą przez mękę.

Po uzyskaniu wszelkich wymaganych dokumentów, zarejestrowany Polak otrzymywał informację, którym transportem pojedzie i którego dnia miał stawić się na stacji kolejowej w celu załadunku. Bardzo często zdarzało się, że ewakuowany dowiadywał się o terminie odjazdu swojego transportu na zaledwie dwa-trzy dni wcześniej, a były też wypadki, gdy informacja docierała w dniu transporty. Transporty takie nazywano walizkowymi, gdyż ewakuowani Polacy mieli czas i możliwość zabrania ze sobą jedynie najpotrzebniejszych rzeczy, które pakowali w dostępne walizki.

Rządzący Polską realizują decyzje cara!

Posted on 05/12/2013 by emjot

Rządzący Polską realizują decyzje cara!Pod koniec września br. Archiwum Diecezjalne w Drohiczynie otrzymało pismo od burmistrza miasta, w którym urzędnik – Wojciech Borzym zażądał — „informacji na temat uposażenia w nieruchomości związków wyznaniowych działających  na  terenie  miasta  w  latach  1400 –1939”     — czyli informacji nawet sprzed sześciu wieków!

Okazuje  się,  że  od  pewnego  czasu realizowane są żądania odszkodowawcze Cerkwi prawosławnej  i  to w niemałych kwotach lub w hektarach.   Oddawane jest zaś to, co niegdyś zagrabił rosyjski car!

Kto oddaje?  —   Ano polskie państwo reprezentowane przez warszawski rząd   –   może chce się za coś Rosjanom wypłacić, nie wiem.

W każdym razie  jasne jest,  że  robią się dobrymi wujkami dla prawosła- wnych kosztem  polskich podatników.  Polityka uległości  obecnego  rzą- du, przepraszania i bicia czołem o ziemię, sięga szczytów” –  czytamy w artykule zamieszczonym na portalu e-wpis.pl.

Aresztowani za „Wilno, za Katyń, za Grodno, za Lwów…”

Posted on 05/12/2013 by emjot

Aresztowani za „Wilno, za Katyń, za Grodno, za Lwów…” Prokuratura w Wałbrzychu tropi osoby, które miały stać za winnymi wywieszenia, w obecności rosyjskiego ambasadora, transparentu „Za Wilno, za Katyń, za Grodno, za Lwów zapłaci czerwona hołota”.

W  związku  z  wywieszeniem  transparentu  zatrzymano i aresztowano trzech mężczyzn.  Transparent  został  wywieszony  w  obecności  ambasadora  Rosji, Aleksandra Aleksiejewa. Jego wizyta była związana z otwarciem wałbrzyskie- go cmentarza żołnierzy sowieckich.

Dlaczego Lech Kaczyński tak szybko podpisał Traktat Lizboński?

Posted on 04/12/2013 by emjot

euroentuzjaści kaczyńscyKRYPTO-EUROENTUZJAŚCI KACZYŃSCY czyli „PRZYPOMNIENIE SKŁADU „NARODOWEGO INSTYTUTU INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ” DZIAŁAJĄCEGO za RZĄDÓW AWS, gdy PREMIEREM był BUZEK. (…) GŁÓWNYM CELEM POWSTANIA i ISTNIENIA INSTYTUTU było PRZECIWDZIAŁANIE SPADAJĄCEMU POPARCIU dla NASZEGO WSTĄPIENIA DO UE” !!!

W Belwederze zapłonęły świecie chanukowe – zgodnie z pookrągłowostołowym judeozwyczajem

Posted on 03/12/2013 by emjot

—   Jest  mi  niezwykle  przyjemnie,  że  kolejny  raz  możemy  gościć  święto Chanuki i ludzi,  dla  których to święto jest ważne,  istotne,  jest  treścią  ich życia, tutaj w Belwederze, w miejscu, gdzie żyjemy od czasu, gdy sprawuję urząd prezydenta – powiedział Komorowski.

Prezydent Bronisław Komorowski podczas uroczystości zapalenia świec z okazji żydowskiego święta Chanuka

   fot. PAP /  Paweł  Supernak  Prezydent  Bronisław  Komorowski  podczas   uroczystości zapalenia świec z okazji żydowskiego święta Chanuka

Uroczystość zapalenia świec chanukowych odbyła się wieczorem w Belwede- rze.  Wzięła  w  niej  udział para prezydencka Anna i Bronisław Komorowscy. Prezydent złożył zgromadzonym życzenia świetlistej i pięknej Chanuki.

Chanuka – żydowskie święto świateł – rozpoczęła się w tym roku 27 listopada.

– Jest mi niezwykle przyjemnie,  że  kolejny  raz  możemy  gościć   święto Chanuki i ludzi, dla których to święto jest ważne, istotne, jest treścią ich życia, tutaj w Belwederze,  w  miejscu, gdzie żyjemy od czasu,  gdy spra- wuję urząd prezydenta powiedział Komorowski.

Silverman – “zabiłabym Jezusa jeszcze raz”

Posted on 26/11/2013 by

Z dedykacją dla judeo-katzolików.

“Nie-Boska komedia” w Teatrze Starym w Krakowie – „wielka żydowska kultura” ?!!! pluje na Polskę i Polaków – “WSPÓŁODPOWIEDZIALNYCH ZA ANTYSEMITYZM” !!!

Posted on 26/11/2013 by

Żydówka Silverman chyba nie wystąpi, ale tym zdjęciem dobrze ilustruje poziom kultury żydowskiej.Żydówka Silverman chyba nie wystąpi, ale tym zdjęciem dobrze ilustruje poziom kultu ry żydowskiej.

ANI RAZ NIE PRACOWALIŚMY Z TEKSTEM KRASIŃSKIEGO, ALE UCZESTNICZYLIŚMY W KOLEJNYCH PROWOKACJACH, Z KTÓRYCH MIAŁA SIĘ WYŁONIĆ TEZA O WSPÓŁODPOWIEDZIALNOŚCI NARODU POLSKIEGO ZA ANTYSEMITYZM” !!!

*****

Żydówka Silverman do Starego Teatru w Krakowie!

Jeszcze  we  wtorek o godz. 13.30  na  stronie  internetowej  teatru  można  było znaleźć  w obsadzie  “Nie-Boskiej  komedii”    nazwiska  Bolesława Brzozowskiego,Anny Dymnej,  Mie czysława  Grąbki, Tadeusza Huka,  Ryszarda Łukowskiego,  Jacka Romanowskiego  i  Krzy sztofa Zawadzkiego.  Dwie  godziny   później zniknęły i obsada zmalała z 18 do 11 osób.

Aktorzy nie chcą mówić pod nazwiskami o powodach rezygnacji.  Wiemy  jed- nak nieoficjalnie, że nie chcieli brać udziału w spektaklu, który – wszystko na to wskazuje – jest wielką prowokacją, nie mającą nic wspólnego z tekstem wie szcza, ani z inscenizacją jego tragedii,  wystawioną  na  tej scenie w 1965 roku przez Konrada Swinarskiego.

To właśnie tamta,  słynna premiera miała być punktem wyjścia  do spektaklu, który przygotowuje Oliver Frljić  –  37-letni reżyser urodzony  w  Bośni,  autor tekstów i teoretyk teatru. “Ekspert od śmiałych rewizji klasyki”, jak przedsta wia go na swej stronie Stary Teatr.

Nie-Boska komedia” w jego wersji to rewizja całkowita.  Spektakl od półtora miesiąca powstaje bez scenopisu. W sztuce nie ma też postaci z dramatu.

Zdania,  jakie  padają,  są  efektem  improwizacji  aktorów  na temat polskiego antysemityzmu, rzekomo obecnego w inscenizacji Swinarskiego.

Czytaj dalej →

Polski sędzia – Krzysztof Wojtyczek – przyłożył się do przegranej skargi katyńskiej

Posted on 20/11/2013 by

Dlaczego polski sędzia głosował na niekorzyść Polaków skarżących Rosję w skardze katyńskiej?

Dlaczego Wielka Izba ETPC  w  ostatecznym wyroku nie odniosła się do argumentacji polskiej strony?

Polacy,  którzy  doprowadzili  skargę katyńską (piętna- stu  krewnych ofiar)  przed  Europejski  Trybunał  Praw Człowieka  w  Strasburgu  i  którzy popierali ją w Trybunale, jeszcze nie otrzą- snęli się po ogłoszeniu krzywdzącego wyroku Wielkiej Izby. Wyrok został ogło szony 21 października.

Zapis rabowania Polski – Zbigniew Lipiński

Posted on 20/11/2013 by

Raport o wyprzedaży majątku narodowego w III RP

Na  przełomie  lat  1989/1990  ówczesne władze rozpoczęły przygotowania do przemian własnościowych w naszym kraju. Jednym z motywów tych posunięć był niepisany punkt układu “okrągłego stołu”, polegający na oddaniu władzy politycznej  “Solidarności”  w zamian za uwłaszczenie nomenklatury  partyj- nej.

Najwyższy Polski polityk w Izraelu – media RP “morda w kubeł”!

Posted on 12/11/2013 by

komorowski bul„ZAWSZE  WYOBRAŻAŁEM  SOBIE,  że  RELACJE POLSKO – IZRAELSKIE będą ODWOŁYWAŁY SIĘ do DOŚWIADCZENIA WSPÓŁŻYCIA przez TYSIĄC LAT na OBSZARACH ETNICZNIE, KULTUROWO, RELIGIJNIE MIESZANYCH„ czyli  —  CZY  pREZYDENT KOMOROWSKI  WIE,  co  MÓWIŁ i ROBIŁ  w IZRAELU ?!!!

*****

Prezydent Komorowski od niedzieli w Izraelu, i znowu jak  nieomal każda wizyta  oficjalnego przedstawiciela państwa nad Wisłą w  tym kraju  powoduje , że media  w III RP robią tzw. mordę w kubeł. Co najwyżej puszczą z tej imprezy  jakieś  migawki zaopatrzone w  komentarz ,  które to migawki najczęściej nie  zahaczają nawet o jeden z najważniejszych dla  nas w Polsce temat rzekomych odszkodowań. Zewsząd słychać tylko jakieś domysły i niesprawdzone informacje.

Zachowanie mediów tym bardziej dziwi ,że Komorowski nie pojechał tam na pielgrzymkę ale załatwiać konkretne „stosunki” pomiędzy Polska a Izraelem.

Na stronie Prezydent.pl  w tekście z relacji ze spotkania z prezydentem Izraela, znalazłem taki kwiatek w  przemówieniu Komorowskiego – wypowiedział min.  takie słowa :

„Zawsze wyobrażałem sobie, że relacje polsko-izraelskie będą odwoływały się do doświadczenia współżycia przez tysiąc lat na obszarach etnicznie, kulturowo, religijnie mieszanych  „  (???)

Czyli co konkretnie Komorowski miał na myśli – bo ja, powiem szczerze nie za bardzo rozumiem ?

Czytaj dalej →

Skandal! W Izraelu polski orzeł bez korony

Posted on 12/11/2013 by

bul komorowski i orzeł bez korony

KAŻDA OKAZJA JEST DOBRA, ABY ZAKPIĆ Z POLSKI I PONIŻYĆ NARÓD !!!

*****

Gdzie nasz orzeł ma koronę i dlaczego patrzy w lewo? Biznesmeni z Polski, zaproszeni na forum gospodarcze do Izraela, widząc oprawę sali przecierali oczy ze zdziwienia. Wpadkę organizatorów spotkania musiał zauważyć także prezydent Bronisław Komorowski, gość honorowy.

W Tel Awiwie odbywało się  Polsko-Izraelskie Forum Biznesowe,  którego go ściem  był  prezydent  Bronisław Komorowski.  ()  Na  plakacie anonsującym spotkanie umieścili niewłaściwe godło Polski –  napisał portal natemat.pl.

Czytaj dalej →

Czy Michnik broni komunistów z powodu domowej traumy? Oto członkowie jego rodziny

Posted on 10/11/2013 by

Portal Tomasza Lisa natemat.pl

rozwodzi się nad słowami Adama Michnika, który stwierdził, że

“poczucie misji Antoniego Macierewicza może brać się z jego rodzinnej traumy”.

Przypominamy  więc,  skąd  może  brać  się  “trauma”  redaktora  naczelnego “Gazety Wyborczej”.

“Zawsze  był  człowiekiem niebanalnym,  sprawnym  intelektualnie,  do- brze wykształconym, odważnym.  Jednocześnie ma jakąś rodzinną ranę. Być może stąd się bierze jego  –  z  jednej  strony zawziętość  –  a  z drugiej przekonanie  o  własnej  misji,  że  on  jest  odkupicielem, że on ma w swój gen osobowy wpisane  ocalenie  tej  prawdziwej  realnej  Polski,  którą  on definiuje jako katolickie państwo“  –  mówił w programie  “Tomasz Lis na żywo”  Adam Michnik.

Michnik miał na myśli historię Zdzisława Macierewicza, ojca posła PiS. Był on działaczem  antykomunistycznej opozycji, inwigilowanym przez UB.  W  listo- padzie 1949 r.  został znaleziony martwy w laboratorium, w którym pracował.

Tomaszowi Lisowi  i  Adamowi Michnikowi,  domorosłym  specom od  psycho- analizy, przypominamy więc, skąd się mogła wziąć sympatia naczelnego “Ga- zety Wyborczej”  do  “ludzi honoru”  w  rodzaju  gen. Czesława Kiszczaka.

Trzej najważniejsi członkowie rodziny Adama Michnika to:

–  jego ojciec Ozjasz Szechter,  który w  dwudziestoleciu  międzywojennym  ak- tywnie działał w ruchu komunistycznym.

Czytaj dalej →

POlskie” media w rękach prożydowskich i niemieckich koncernów

Posted on 10/11/2013 by

fot. za NaszaPolska.plWiększość wpływowych  mediów prywatnych  należy  do  Niemców.  Z  kolei  prezesi dużych grup medialnych  mają  w  życiorysach  współpracę z PRL-owskimi służbami.

Do kogo należą polskie media?

Analiza najważniejszych stacji i tytułów prasowych budzi przerażenie.

Wydaje się, że kapitał niemiecki ma większy wpływ na polską prasę niż w cza- sie zaboru pruskiego, a media z polskim kapitałem przefiltrowane są post-so- wieckimi funkcjonariuszami peerelowskiej bezpieki.

Rynek  wydawniczy  podzielił  się  na kilka koncernów (zwłaszcza z kapitałem niemieckim)  i  wziął  cały  sektor, od dzienników informacyjnych po czasopi- sma kobiece i kulinarne. Nitki medialnych zależności prowadzą zazwyczaj do Berlina.

Niemcy od tabloidu po sport

Hegemonem wydawniczym w Polsce  jest  niemiecki  Axel Springer AG,  który po fuzji ze szwajcarskim wydawnictwem Ringier AG  w 2010 r. działa w Polsce jako  Ringier Axel Springer Polska.  Potentat wydaje ponad 150 gazet  i maga- zynów w ponad 30 krajach. Niemiecki koncern wydawniczy posiada w Polsce m. in. takie tytuły, jak:

Czytaj dalej →

Tusk zarządza polskimi dziećmi jak swoim bydłem roboczym

Posted on 08/11/2013 by

Noam Chomsky:

UTRZYMAJ SPOŁECZEŃSTWO W IGNORANCJI I PRZECIĘTNOŚCI

Spraw, aby społeczeństwo było niezdolne do zrozumienia technik oraz metod kontroli i zniewolenia”.

Edukacja oferowana niższym klasom musi być na tyle uboga i przecięt- na na ile to możliwe, aby przepaść ignorancji pomiędzy niższymi a wyż- szymi klasami była dla niższych klas niezrozumiała   (zob. Silent Wea- pons for Quiet War).”

„Otwarci” katolicy i polska transformacja

Posted on 06/11/2013 by

„Otwarci” katolicy i polska transformacjaI zjazd “Solidarności”, 1980 r. Tadeusz Mazowiecki i Jerzy Turowicz. Fot. T. Zagoździński/Forum

Bezalternatywność przyjętego przez gabinet Mazowieckiego  modelu polskiej   „transformacji”, oznaczała również  konie-czność  wystrzegania  się wszelkich pomysłów, które groziłyby zstąpieniem  w otchłanie „polskiego piekła”, a więc przede wszystkim dekomunizacji i lustra cji.

Opublikowana  w  1977 roku książka  Adama Michnika  „Kościół, lewica i dia- log”   uznawana  jest  za  początek  żegnania  się post-rewizjonistycznej lewicy laickiej z  „antykościelnym obskurantyzmem”  (wedle słów samego autora) i dostrzeżeniem zasług Kościoła na polu walki o „podstawowe prawa człowie- ka”.

Jednak tyleż samo miejsca, co treści koncyliacyjne, zajmowały w tej książce  – manifeście fragmenty, w których autor wskazywał na istniejący w polskim Ko ściele  „podział”  (od lat stosowany przez rozmaite odłamy lewicy zabieg pro- pagandowy  mający „rozmiękczyć” Kościół)  na tzw.

Kościół otwarty,  Kościół „przeniknięty duchem soboru watykańskiego drugiego”, Kościół aggiornamento  i  Kościół  „nieufny  wobec  świata”, czyli zamknięty.

Ten  ostatni  ucieleśniał,  według  Michnika, Prymas kardynał Wyszyński. Ten drugi – środowisko „Znaku”, „Tygodnika Powszechnego” i „Więzi”.

Polska bezbożna… chwila refleksji… Z Egiptem na Babilon?

Posted on 06/11/2013 by

Z Egiptem na Babilon?Jakże  Polacy  mogliby  w kościołach  śpiewać: „ojczyznę  wolną pobłogosław  Panie”, będąc  sojusznikiem państwa,  które  już  od 1935  roku  więziło  i fizycznie  wyniszczało kapłanów  katolickich? Czy  polscy  kapłani mieliby  błogosławić polskich żołnierzy maszerujących na wspólny bój z ludźmi,  których ideologia została tak dramatycznie potępiona w encyklice Mit brennender Sorge? .

Polska całkowicie otwarta dla amerykańskich służb specjalnych – PO-PIS dbania o nasze interesy.

Posted on 06/11/2013 by

Hiszpański dziennik El Mundo  ujawnił,  że  Polska należy do 20 krajów, które pozwoliły  szpiegować  swoich  obywateli amerykańskim służbom specjalnym. Tak wynika z dokumentów udostępnionych przez E. Snowdena.

Tajny dokument NSA nosi tytuł   —   „Dzielenie się zaszyfrowanymi  informa- cjami z zagranicznymi partnerami o operacjach przeprowadzanych  w  sie- ciach komputerowych”   —  zalicza Polskę do państw tzw.  Grupy B,  które  to państwa ułatwiają dostęp do informacji służb specjalnych w tym do  metada- nych.

Państwa  z  tej  grupy  nie  mogą  instalować  programów  uniemożliwiających USA inwigilację, a wytyczne nakazują, aby kryterium współpracy między kra- jami  Grupy B stanowił   –   jak to wyrażono   –  „zysk netto na rzecz interesów USA”./BK/

Czytaj dalej →

Patologia transformacji – prof. Witold Kieżun. “Consensus waszyngtoński” – czyli jak uwłaszczyła się komunistyczna nomenklatura. ” George Soros / Jeffrey Sachs – “To niebezpieczni ludzie”. [POLECAM!

Posted on 06/11/2013 by

IMG_3328m() W 1988 roku do Polski przyjechał George Soros (finansista amerykański pochodzenia węgiersko-żydowskiego)  i  spotkał się  z  gen.  Wojciechem Jaruzelskim, premierem  Mieczysławem  Rakows- kim  oraz   z   Waldema- rem  Kuczyńskim  (późniejszym doradcą premiera Tadeusza Mazowieckiego).

“Tłumaczył im, że jedyna szansa dla Polski to zbudowanie wolnej gospo- darki typu kapitalistycznego”. Zadeklarował, że stworzy Fundusz Stefa na Batorego   i opracuje program dla Polski”.“To był klasyczny przykład maksymalnego  liberalizmu  ekonomicznego”  –  ocenił profesor.

To był program niezgodny z filozofią Solidarności. –  “Solidarność nigdy nie stawiała takiego postulatu, że przechodzimy na pełny kapitalizm” – podkreślił. ()   Myśmy  w  ten sposób  zostali tak samo skolonizowani jak Afryka,  jak Burundi, jak Rwanda.”  –  stwierdził profesor. ()

TAK czy NIE: Robert Winnicki – Ruch Narodowy vs. Marcin Celiński – Liberte

Posted on 06/11/2013 by

[…] walka będzie trwać.  A na jej końcu  to my staniemy się głównym  nurtem i uporządkujemy nasz kraj. Wygramy, bo my jesteśmy młodzi  i  zdeterminowa- ni,  a oni  –  starzy  i  zdemoralizowani.

Robert Winnicki:

* Miękkie lądowanie dla całego komunistycznego establishmentu.
* Komunistyczne sądownictwo i prokuratura przeniesione w całości jako dobrodziejstwo inwentarza z PRL.
* Niezakłócone uwłaszczenie się PZPR-u na majątku publicznym i przepo- czwarzenie w SdRP.
* Tzw. plan Balcerowicza (w rzeczywistości Sorosa-Sachsa)  jako strategia czyniąca z Polski neokolonię ekonomiczną Zachodu.
* Zniszczenie, wyprzedanie za bezcen wielu gałęzi przemysłu. Zniszczenie (zamiast zreformowania i upodmiotowienia rolników) PGR-ów.
* Antypolska polityka ministra Skubiszewskiego wobec naszych mniejszo- ści, zwłaszcza na Litwie.

Długo by wymieniać “osiągnięcia” rządu Mazowieckiego. O tym oczywiście de baty w minionym tygodniu nie było.  Niełatwo również było się przebić  w  dzi- siejszym programie. A szkoda, bo ten rząd szkodników, który położył podwali ny pod syf, w jakim dziś tkwimy, zasługuje na bardzo obszerną debatę i wnikli wą analizę.

SŁOMKA ZNOWU W KAJDANKACH – GOŃ Z POMNIKA BOLSZEWIKA

Posted on 06/11/2013 by

slomkaAdam Słomka były działacz KPN znowu w kajdankach , to już  ciężko policzyć ile razy Słomka miał na rękach ”obrączki’‘ , czego domaga się  były poseł RP ?

Domaga się odbolszewienia kraju , domaga się prawdy o zbrodniach kacapów na terenie Polski .  Nie zgadza się na to aby w Polsce nadal były pomniki okupantów oraz morderców narodu Polskiego .

O godzinie 6 rano , na polecenie czerwonego prokuratora Jarosława Wilczyń- skiego , do  mieszkania  Słomki  weszli  PO licjanci ,  przeszukano  mieszkanie Słomki , jego zakuto w kajdanki oraz aresztowano ! Słomkę bronił adw.Janusz Margasiński . PO przesłuchaniu aresztanta zwolniono .

Ruszają prace przy budowie pomnika socjalistycznego działacza Ludwika Waryńskiego – 100 tys. za socjalistę

Posted on 06/11/2013 by

http://wirtualnapolonia.files.wordpress.com/2012/02/gonzpomnikabolszewika.jpg?w=223&h=270 () Na warszawskiej Woli  ruszają  prace przy budowie pomnika socjalistycznego działacza Ludwika Waryńskiego

– Po cichu, szybko, zrobiono przetarg, szyb ko  go  rozstrzygnięto  i  szybko przystępuje się do prac.   W  grudniu  mieszkańcy   Woli zdziwią się,  że  mają  nowy pomnik – mówi w rozmowie  z  „Naszym Dziennikiem”  Piotr Milowański (PiS), wiceprzewodniczący  Ra- dy Dzielnicy Wola m.st. Warszawy.

POLACY! BROŃCIE WARSZAWY!!! NIE POZWÓLCIE NA NIEODWRACALNE ZNISZCZENIE STAREGO MIASTA – Gronkiewicz stawia biurowiec na warszawskiej Starówce

Posted on 04/11/2013 by

Warszawska Starówka_wprost.pl_fot.sxcemjot:  Mamy w głębokim poważaniu konsekwencje wyciągane przez Gronkie- wicz  w stosunku do jej pracowników i dymisje jej urzędasów.

Oczekujemy niezwłocznego podjęcia kroków przez Prokuraturę w Warszawie –  z urzędu na podstawie wiadomości o przestępstwie powziętej z medium publicznego “Wprost”  i  natychmiastowego wstrzymania inwestycji, jako czynności podjętej niezgodnie z obowiązującym prawem!!!

UNESCO o biurowcu na Starówce: nikt z nami nie rozmawiał

Polski Komitet ds. UNESCO  poinformował, że  ws.  budowy  kontrowersyjnego biurowca  na  warszawskiej  Starówce  nie  było  żadnych konsultacji  z agendą ONZ.

“Dla uściślenia pragniemy dodać, że nowa inwestycja ma być prowadzo na na linii zabudowy, będącej na granicy obszaru uznanego za  Świato- we Dziedzictwo UNESCO.

Wyjątkowy fakt odbudowy ze zniszczeń po II wojnie światowej  był  bez- pośrednim   powodem,  dla  którego  Stare Miasto  w  Warszawie  zostało w 1980 roku wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa.

WARSZAWA: Biurowiec na Starówce. Pozwolenie wydała matka współtwórcy projektu

Posted on 04/11/2013 by

Warszawa - Stare Miasto_Zdjęcie ilustracyjne z tygodnika 'Wprost'_wprost.plInformacja o projekcie biurowca w październiku zniknęłą ze strony interneto wej  pracowni  Bartosza Naperty  (Zdjęcie ilustracyjne z tygodnika “Wprost”)

Ruszyła  najbardziej  kontrowersyjna  inwestycja  w  Warszawie,  czyli budowa biurowca przy Placu Zamkowym.  Budynek  projektował  architekt,  zgodę  na  budowę  wydała jego matka, urzędniczka.  Zrobiła  to  z  upoważnienia  prezy- dent Hanny Gronkiewicz-Waltz.

Na  Starym Mieście,  80 metrów od  Kolumny Zygmunta  stanie okazały  biuro- wiec za 130 mln złotych. Żadna inna inwestycja nie rozpaliła ostatnio w  War- szawie  aż  takich emocji.  Jednym z współtwórców projektu biurowca jest  ar- chitekt Bartosz Naperty. 

Projekt  budowlany  zatwierdziła  i  wydała pozwolenie na budowę jego matka Jolanta Zdziech-Naperty, która jest naczelniczką wydziału architektury i  bu- downictwa  na  warszawskim  Śródmieściu.  Bez jej decyzji inwestycja nie  mo- głaby ruszyć.

Naperty, jeszcze w pierwszej połowie października, chwalił się projektem biu- rowca  na internetowej stronie swojej pracowni architektonicznej.  Wiadomo- ści jednak zniknęły. 

Czytaj dalej →

Jesteśmy w stanie dogorywania Polski – prof. Jerzy Robert Nowak

Posted on 04/11/2013 by

Jerzy Robert Nowak: Jesteśmy w stanie dogorywania Polski23 października z mieszkańcami Warszawy spotkał się prof. Jerzy Robert Nowak. Spotkanie zorganizowało Centrum Edukacyjne Powiśle.

Prof.  Nowak przybliżył zebranym katastrofalny stan w jakim znajduje się Polska.

W  niezwykle  zajmujący  sposób  prof. Nowak opisał problem antypolonizmu, szkalowania  całego  dorobku pokoleń Polaków, negowania roli Polski w dzie- jach świata.

Za  szczególnie  bolesną  Jerzy Robert  Nowak  uznał  bierność  Polaków wobec zalewu antypolskiej kampanii nienawiści.

Zdaniem  prof.  Nowaka  Polacy  są najbardziej wynaradawianym narodem na świecie. W wyniku antypolskiej kampanii nienawiści Polacy zostali  wpędzeni w  nieuzasadniony  kompleks  niższości.  By  przetrwać, Polacy muszą, tak jak Węgrzy,  odrzucić kompleksy i nabyć  poczucia dumy narodowej.()

Żydzi nie rezygnują z rabunku Polski – Stanisław Michalkiewicz

Posted on 04/11/2013 by

Stanisław Michalkiewicz: Żydzi nie rezygnują z rabunku Polski Jak mówiono?  Broń mnie Boże od przyjaciół, bo od wrogów sam się obronię?

I słusznie  –  czego dowód właśnie otrzymali- śmy w  przeddzień wizyty prezydenta  Komo- rowskiego w Izraelu.

Oto Colette Avital, sekretarz Światowej Organizacji Restytucji Mienia, jednej z najważniejszych organizacji przemysłu holokaustu  i Lilii Haber, przewodni cząca ziomkostwa polskich Żydów w Izraelu napisały list otwarty do prezyde- nta  Bronisława Komorowskiego,  domagając  się uchwalenia specjalnego pra- wa,  które  stwarzałoby  pozory legalności  dla rabunku Rzeczpospolitej  przez Żydów z diaspory i z Izraela.

Diabli wiedzą,  po  co  właściwie  prezydent Komorowski jedzie do Izraela,  bo znając słabość jego charakteru obawiam się, że albo pozwoli Żydom  wykorzy- stać Polskę militarnie, albo pozwoli wykorzystać Polskę finansowo,  albo i tak i tak.

Inaczej mówiąc  –  że za obronę izraelskich a szerzej  –  żydowskich interesów nie tylko na Bliskim,  ale  i  Środkowym Wschodzie,  będziemy  musieli Żydom zapłacić.

Obawiam  się   bowiem,  że  po   prezydencie  Komorowskim  niczego   dobrego Polska  bowiem  spodziewać się nie może, odkąd  –  Bóg jeden wie,  dlaczego   – napisał w lipcu 2011 roku to haniebne zdanie, odczytane następnie z miedzia nym  czołem przez starego faryzeusza,  Tadeusza Mazowieckiego,  od  czasów stalinowskich znanego z „postawy służebnej” – że naród polski musi przyzwy czaić  się  do  myśli,  że  był również sprawcą  –  to  znaczy sprawcą zbrodni II wojny światowej.

Łamiąc w ten sposób prezydencką przysięgę stracił moralne prawo do sprawo wania urzędu prezydenta, a sprawując tę funkcję nadal,  firmuje tylko okupa- cję kraju przez soldateskę,  która wysunęła  go do tej godności  i  na niej utrzy- muje. […]

Demokracja czy demonokracja? – Lassus Arnaud de, Berger Michel . Jak masoneria przejęła rząd nad światem a Boga zastąpił bankier [POLECAM!

Posted on 04/11/2013 by

Istnieje w całej władzy demokratycz nej  […]  ukryta oligarchia,  nieodzow- na do jej funkcjonowania, a zarazem przeciwna jej zasadom .

[…] doświadczenie uczy, że właściwiej byłoby mówić o  oligarchiach (w licz bie   mnogiej).   Dynastie   finansowe, ilekroć mówimy o naciskach wywie- ranych na państwo,  mamy na myśli siłę pieniądza, a ściślej ludzi,  którzy je posiadają, inaczej mówiąc,  dyna- stie finansowe.

Na przestrzeni ostatnich dwóch  stu- leci   człowiekiem,  którego   wpływy są najsilniejsze,silniejsze jeszcze  niż artysty czy przemysłowca, jest  ban- kier, to znaczy ten,który z bliska czy z  daleka zajmuje się  finansowaniem władców ().

Jacques Attali dowodzi, kiedy opisuje organizacje bankierskie, że

bankierzy są […] powiązani między sobą gęstą siecią niemalże dynastycz ną  i  stanowią  […]  arystokrację  paralelną, czynną w krwiobiegu wszyst- kich ustrojów (str. 14), […] podwójną elitę finansową i kulturową, o dyna- stycznym sposobie bycia (str. 86).

Pionierzy kapitalistycznej racjonalności, uczestnicy  i  twórcy  Ładu Ku- pieckiego, finansiści – są ogniwami najważniejszymi w naszej historii […]. Organizują się oni w końcu w swoistą arystokrację.  […]  rodzaj  surowego zakonu o niepodważalnych prawach moralnych i surowych rytuałach (str. 15).

Mówiąc o wpływach wywieranych przez bankierów na polityków,  Jacques  At- tali stwierdza, że

mogą one prowadzić do powstania “władzy nad władzą”.

() Rola polityczna mafii  izraelskiej, znanej dzięki książce  Izrael  Connection (Plon, 1980) jest tak prezentowana przez jej autora Jacquesa Derogy w przed- mowie:

Terror w imię tolerancji :    projekt Aleksandra Kwaśniewskiego i Moshe Kantora w UE – Piotr Jakucki

Posted on 03/11/2013 by

Piotr Jakucki: Terror w imię tolerancji[…] na rządy państw UE zostanie nałożony obowiązek  ustanowienia 

specjalnych  jednostek  administracyjnych”

które  będą  monitorować każdą osobę lub organizację podejrzaną o nietolerancję w życiu publicznym i prywatnym.

Nie podobają ci się drwiny z krzyża w sztuce i jesteś dumny z polskości?

Nie jesteś bezpieczny,  bo  Unia Europejska o tobie pamięta i może cię za to wsadzić do więzienia,  albo  do  obozu,  gdyż  „nie  może być tolerancji  dla nietolerancji”.

 Dlatego  Parlament  Europejski  debatował niedawno nad projektem   „Euro-pejskie Ramy Wspierania Tolerancji”,  który ma wyeliminować ludzi  popeł- niających myślozbrodnię, a więc nie  akceptujących poprawności politycznej rodem z UE.

Pogrzeb Mazowieckiego z kopulacją z Krucyfiksem w tle i żałosnym zawodzeniem “Zygmunta” – haniebny antykatolicki cyrk tysiąclecia

Posted on 03/11/2013 by

 W post wesele, w sobotę szabat a w Dzień Pański pogrzeb i żałoba narodowa – czy to żarty? Nie to się dzieje naprawdę w tuskolandii mazowieckiej – na ziemiach niegdysiejszego Państwa Polskiego..  w Świątyni Katolickiej z udziałem najwyższych władz rządzących i pseudo-biskupów pseudo-kościoła zasiadających na miejscu zburzonego Ołtarza z Tabernakulum… Zanoszono modły za wierzących i nie podzielających tej wiary..  Wcześniej wystosowali list… kondolencyjny…

Pedofilia „orientacją seksualną” ? Już tak !

Posted on 03/11/2013 by

Prezes APA  o charakterystycznym nazwisku  –  Jeffrey Liberman /Zdjęcie/podpis za: Dziennik gajowe go Maruchy

Prowadzone przez “rewolucyjnego Żyda” (niezwykle trafne określenia stworzone/ rozpropagowane  przez dr. E.Michaela Jones,  wydawcę miesięcznika Culture Wars) organizacje takie jak  Amerykańskie Stowarzyszenie  Psychologiczne (APA)  konsekwentnie  toczą  walkę  z  chrześcijańskim  porządkiem społecznym.

Przypomnijmy,  że prezesem APA,  który w 1973 roku  doprowadził  do  deklasyfikacji  homoseksulizmu  jako choroby,  był Alfred Mordecai Freedman,  syn rabina pochodzącego z Polski.

Niszczymy polski naród szybciej niż gestapo – prof. Krzysztof Rybiński

Posted on 01/11/2013 by

Mocne słowa ekonomisty prof. Krzysztofa Rybińskiego na temat polskiej demografii.  “Jeżeli  dzietność  nie wzrośnie,  pod koniec tego stulecia Polaków  będzie 16  milionów”  —     i  nazywa to największą głupotą Polaków.

Prof. Krzysztof Rybiński pisze w felietonie dla “Faktu”:

“Otóż według ostrzegawczej prognozy ONZ, jeżeli dzietność nie wzrośnie, pod koniec tego stulecia Polaków będzie 16 milionów.  Powtórzmy,  włas- ną  głupotą  doprowadzimy  do tego,  że  liczebność narodu spadnie  o 22 miliony obywateli,  podczas  gdy w czasie II  wojny światowej ubyło  nas 10 milionów.

Czyli czeka nas w tym stuleciu katastrofa o skali dwukrotnie przekracza jącej skutki II wojny światowej. I co? I nic”.

Dla ekonomisty cisza medialna i brak debaty na temat naszej sytuacji demo- graficznej,  czy polityki prorodzinnej to największa głupota  i arogancja obec- nego rządu.

Hurmem mości panowie! – Andrzej Kumor

Posted on 01/11/2013 by

(…) Wychodzi na to, że langsam, langsam aber sicher, zaczynamy w naszym przy branym kraju upominać się o swoje.

Niedawno tygodnik  “Macleans“  opublikował  recenzję  książki Jana Grabow- skiego z Ottawy zatytułowaną “Polowanie na Żydów“,  “Hunt for the Jew”,   w której autor,  posługując  się stylistyką Grossa,  dowodzi,  jak  to  cała  Polska, zwłaszcza wiejska, tropiła swych żydowskich współobywateli.

Książka Grabowskiego  szczęśliwie została szczegółowo zrecenzowana  w  Pol- sce, gdzie wykazano jej rażące błędy i nadużycia. W mojej opinii prace Grossa i im podobne to pozycje pisane z “konformizmu etniczno-wydawniczego”, wy rywające z kontekstu różne zdarzenia,  po to by zmontować na ich fundamen- cie antypolskie kłamstwo.

“Pokłosie” ośmiela się odkryć makabryczne tajemnice zaginionych Żydów polskich – Seth Abramovitch [Ciąg dalszy oczerniania Polaków przez twórców filmu – tym razem w USA!!! POLECAM!

Posted on 30/10/2013 by
Źródło: ‘Aftermath’ Dares to Unearth Terrible Secrets of Poland’s Lost Jews: by Seth Abramovitch  – 10/28/2013;  http://www.hollywoodreporter.com/news/aftermath-dares-unearth-terrible-secre ts-651230

Najbardziej kontrowersyjny film w historii tego kraju . Od 1 listopada na ekranach kin.

Premiery “Pokłosia”: w Nowym Jorku, 1 listopada, w Los Angeles 15 listopada.

Aftermath Film Still High - H 2013Maciej Stuhr, z lewej, i Ireneusz Czop w ‘”Pokłosiu”

W dniu 10 lipca 1941 roku połowa mieszkańców Jedwabnego – polska wieś ​​85 mil na  północny wschód  od Warszawy  —  zamordowała drugą połowę  —  ich ofiarami było 1600 żydów.

Tłum katolików kierowany przez katolickiego burmistrza, w ciągu kilku kosz- marnych  godzin,  wymordował  1600 żydów z użyciem kijów, noży, karabinów oraz  innej  prowizorycznej  broni.  Ci, którzy przeżyli masakrę, byli następnie otoczeni i zamknięci  w  stodole ofiarowanej przez miejscowego rolnika, którą następnie podpalono.

Te fakty z życiorysu Mazowieckiego warto znać

Posted on 28/10/2013 by

Media skrzętnie pomijają wstydliwe fakty z jego życiorysu, a przecież był on posłem trzech sejmowych kadencji w PRL, brał m.in. znaczacy udział w nagonce na biskupa Kaczmarka, zwalczał Żołnierzy Wyklętych.

Oto, co pisze na jego temat historyk: Sławomir Cenckiewicz “Jak Mazowiecki zwalczał podziemie”.

Przyszły premier  III RP  w  szczytowym  okresie  stalinizmu  wzywał  do brutalnej  rozprawy  z  Żołnierzami Wyklętymi  i emigracją niepodległo-ściową   –  pisze w  „Historii Do Rzeczy”  Sławomir Cenckiewicz.

W oficjalnych panegirycznych publikacjach poświęconych Tadeuszowi Mazo- wieckiemu skrzętnie pomijana jest napisana przez niego w 1952 roku książka „Wróg pozostał ten sam”.

Mazowiecki napisał ją wspólnie  z  Zygmuntem Przetakiewiczem,  byłym dzia- łaczem przedwojennej „Falangi” i bliskim współpracownikiem Bolesława Pia seckiego.  Książka  była  elementem  bezwzględnej  komunistycznej  kampanii wymierzonej w polskie podziemie niepodległościowe i wszelką opozycję.

Żołnierze Wyklęci zostali przez Mazowieckiego przedstawieni jako mordercy, a prowadzona przez nich działalność jako „bezsensowna” i „szkodliwa”.

Gdy  Sowieci  i ich kolaboranci stosowali powszechny terror wobec podziemia niepodległościowego,  Mazowiecki  pisał w  swojej książce, że koncepcja  „dru- giego wroga” (komunistów)  jest  wytworem  od  lat  ciągnącej się propagandy antykomunistycznej i antyradzieckiej, którą w nowych warunkach kontynuu- ją  ośrodki dywersji  w  rodzaju  BBC,  Głosu Ameryki,  Radia Madryt  i  Radia Wolna Europa ze swoim przekazem: „zabijajcie się wzajemnie”.

W ten sposób próbuje się – stwierdzał Mazowiecki – zakwestionować owo ce „rewolucji społecznej” w Polsce.

Przyszły premier III RP zaznaczał, że owa rewolucja musi rodzić ofiary:

Czytaj dalej →

Z cyklu: „Od Mazowieckiego do Tuska” (1)

Posted on 28/10/2013 by
Opublikowane: 31/01/2013

Zachowując pewną chronologię, dzisiejszy odcinek cyklu poświęcony jest Tadeuszowi Mazowieckiemu.

Tadeusz Mazowiecki ps. „Żółw”

Otóż Tadeusz Mazowiecki to… człowiek znikąd. Jego prawdziwe nazwisko – Gutmann (niektóre źródła podają Icek Dickmann).

W publikacjach brak jakichkolwiek informacji o jego rodzicach. Ocalony w czasie holokaustu. W czasach stalinizmu,  gomułkowszczyzny  i gierkowszczyzny  w  Polsce,  jego głównym zajęciem było rozbijanie Kościoła od wewnątrz.

Jako zdeklarowany katolik miał ułatwione zadanie w sianiu zamętu i waśni wśród społeczeństwa, niedoinformowanego z powodu cenzury komunistycznej.  Ten „Zatroskany katolik”  był specjalistą w  „kopaniu leżącego”  poprzez pisanie oszczerstw przeciwko hierarchom kościelnym, prześladowanym przez UB i SB oraz prekursorem „Kościoła otwartego”.

W latach 1951-1952 pełnił funkcję zastępcy redaktora naczelnego „Słowa Powszechnego”. Tygodnik ten wydawany był pod egidą stowarzyszenia PAX, a publikowane w nim treści uderzały w Kościół Katolicki w Polsce.

Od roku 1953 był redaktorem naczelnym „Wrocławskiego Tygodnika Katolickiego” (WTK), w którym specjalizował się w deprecjonowaniu kleru.

ZBRODNIA ZAŁOŻYCIELSKA III RP – Aleksander Ścios

Posted on 28/10/2013 by
English: Funeral of Jerzy Popiełuszko at Saint...

Pogrzeb księdza Jerzego Popiełuszki na terenie kościoła św. Stanisława Kostki w Warszawie (Photo credit: Wikipedia)

Nad działalnością „służb specjalnych PRL” ciąży zbrodnia, której konsekwencje historyczne i polityczne odczuwamy do dnia dzisiejszego.

Nazwana przeze mnie zbrodnią założycielską III RP, jest wydarzeniem, wokół którego ogniskowały się procesy zachodzące w Polsce w latach 80. ubie głego wieku.

Teza, iż porwanie i zabójstwo księdza Jerzego Popiełuszki było zdarzeniem wyznaczającym początek drogi do „okrągłego stołu”, może wydać się nazbyt karkołomna, dlatego warto naświetlić ówczesne realia historyczne, a twierdzeniu o zbrodni założycielskiej dodać solidne uzasadnienie.

Sobór Watykański II: Spisek przeciwko Kościołowi Tom 2 – Maurice Pinay

Posted on 26/10/2013 by

Pinay Maurice
Spisek przeciwko Kościołowi. Tom 2

” To dzieło wielkiej erudycji pokazuje  nie  tylko znajomość  przeszłości.  Widać również  i to, że jej autor miał wiedzę o przyszłych, pod pewnymi względami  niezwykle  ważnych,  wydarzeniach.

Pierwsze wydanie  w  języku włoskim  rozpoczy- nało się od stwierdzenia,  że  autorzy  wiedzieli,  iż  celem  zwołania  Soboru  Watykańskiego   II, było przekonanie go do oświadczenia,  że Żydzi  nie  ponoszą odpowiedzialności za  ukrzyżowa- nie  Zbawiciela.

Książka ta pojawiła się przed  pierwszą sesją So- boru. Zgodnie z przewidywaniem autora, propo- zycję taką  wysunięto.  Użyto  wielkiego  nacisku, żeby  ją przyjąć  oraz   żeby,  nawet  po  rozmyciu  postulatów,  choćby część   z nich   została  zaaprobowana”.

  “Nie można zaprzeczyć,  niezależnie od  istoty samej propozycji, że fakt umożliwienia Żydom  takich działań na  najwyższych szczeblach hierarchii  Kościoła  Katolickiego,  bez  względu  na  to  jak wpływowym, ma ogromne znaczenie nie tylko dla katolików, ale i dla wszystkich innych  –  nawet niechrześcijan”. Czytaj dalej →

Tusk i 21 730 sa­mo­bój­ców pod jego rzą­da­mi

Posted on 25/10/2013 by

Po­li­cyj­ne sta­ty­sty­ki prze­ra­ża­ją!!!

Kie­dy 25 kwiet­nia 2007 ro­ku na ży­cie tar­gnę­ła  się  za­mie­sza­na w  afe­rę  wę­glo­wą Bar­ba­ra Bli­da, wszyst­kie me­dia od­po­wie­dzial­no­ścią  za  to  zda­rze­nie obar­czy­ły Pra­wo i Spra­wie­dli­wość.

Plat­for­ma mia­ła  wy­eli­mi­no­wać  ta­kie tra­ge­die raz na za­wsze. Tym­cza­sem w ide­al­nym pań­stwie Do­nal­da Tu­ska sa­mo­bój­stwa  sta­ją  się  zja­wi­skiem  powszech­nym.

Za­bi­ja­ją się wszy­scy – po­li­ty­cy z pierw­szych stron ga­zet  i  ci  lo­kal­ni, urzęd­ni­cy pań­stwo­wi i spor­tow­cy, na­ukow­cy i woj­sko­wi.  Z tym, co  dzie­je się w Pol­sce i jak trak­to­wa­ni są jej oby­wa­te­le nie mo­gą po­go­dzić  się  eme­ry­ci i lu­dzie w si­le wie­ku. ..

Fałszywy ortodoksyjny żyd egzaminował studentów!

Posted on 25/10/2013 by

Wystarczy być żydem, żeby dostać pracę na trzech uczelniach – bez spraw-dzania kwalifikacji!!!   –  Czy  tylko  dlatego,  żeby  nie  być  posądzonym   o   antysemityzm?    To  bardzo  wiele  mówi  o  tych  uczelniach  i  nie tylko…   –  emjot.

Fałszywy wykładowca, 46-letni Mariusz K., który udawał ortodoksyjnego  żyda, wpadł  w  ręce   śródmiejskich  policjantów. Jak ustalono, na podstawie  fałszywych  dokumentów  podejmował  pracę na kilku uczelniach wyższych.

Mariusz K. zatrudnił się  w  2010  roku jako wykładowca na  jednej  z  uczelni wyższych. Posługiwał się danymi osobowymi obywatela Izraela i  podrobiony- mi dokumentami  –  pismem z  ministerstwa,  zaświadczeniami  o  obronionej pracy doktorskiej oraz obronie rozprawy habilitacyjnej na zagranicznej uczel ni.

Czytaj dalej →

Izrael ważnym wektorem polskiej polityki historycznej – wg Dawida Wildsteina. [POLECAM !!!

Posted on 25/10/2013 by

[Tekst z 3.09 .2013 ]   Izrael ważnym wektorem polskiej polityki historycznej – Takie zdanie padło wczoraj z ust Dawida Wildsteina. To ważne zdanie, a  zo stało  ono wypowiedziane w trakcie debaty w Klubie Ronina, która miała mieć o  ile  pamiętam tytuł  „Juedorelizm”,  ale  została  nazwana  inaczej:   Polska, Izrael, Żydzi,  albo jakoś podobnie…

Forbes oskarża Żydów o mega geszeft w III RP

Posted on 25/10/2013 by

forbes-09-13-duze“Forbes przypomniał na swoich  łamach, że Związek Wyznaniowy Żydowski  zrze- sza  1200  wyznawców   judaizmu   –  z  1 miliarda  dolarów,  które  chcą   przejąć Żydzi przypada więc po 83.500 dolarów czyli  269.000  złotych na jednego człon- ka gminy. Prócz nich III RP według  Cen trum   Mojżesza  Schorra   zamieszkuje 100.000  innych  Żydów.   Władze  gmin żydowskich  nie  chcą   przyjmować  no- wych członków, by,  zdaniem   miesięcz- nika, nie stracić kontroli  nad  pieniędz- mi.  Według miesięcznika w 1996 nie było sukcesora prawnego przedwojen- nych  gmin  żydowskich,  tak  jak  byli  w  wypadku  np.  parafii katolickich.

Rządząca SLD zadecydowała więc, że ustawa będzie dotyczyć nie  odzy- skania, czyli restytucji mienia, tylko przekazania mienia z majątku pań stwa związkowi gmin.  Co  samo  w   sobie  było  dla   wielu   bezprawnym skandalem.

Pod  naciskiem  globalnych  środowisk  żydowskich prezydent Kwaśniewski, premier Cimoszewicz  i szef  MSW  Miler,  jako  przywódcy  rządzącej lewicy, zadecydowali o uchwaleniu w 1997 ustawy, zgodnie z którą przekazano ma- jątek Żydom.

Czytaj dalej →

Cień minaretu nigdy nie kładzie się przypadkiem – meczt na Ochocie w Warszawie

Posted on 24/10/2013 by

Reblogged from forumdlazycia:

Według tradycji to meczet jest ośrodkiem władz, miejscem, gdzie podpisuje się umowy i pokoje, decyduje i ogłasza wyroki śmierci, błogosławi armie i wysyła je na wojny.

Słowem, meczet był i jest narzędziem dominacji politycznej, czy też  –  według premiera  Turcji  Recepa  Tayyipa  Erdoğana  –  ulem, w  którym  muzułmanie gromadzą się przed podbojem.

Zawiadomienie o naruszeniu prawa przez żydowski ubój rytualny

Posted on 24/10/2013 by

KoszerRabin Michael Schudrich/ Roman Koszowski/GN

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Białymstoku zawiadomił w środę prokuraturę o podejrzeniu popełnienia przestępstwa zabicia zwierząt bez wcześniejsze go  pozbawiania  świadomości.  Chodzi  o dokonany  w  Tykocinie  (Podlaskie) żydowski ubój rytualny.

Ks. dr Stanisław Trzeciak: UBÓJ RYTUALNY – cz.1

Posted on 24/10/2013 by

my wszyscy jak jesteśmy, chrześcijanie i Żydzi, miłośnicy zwierząt i ci, których to nic nie obchodzi, pobożne paniusie, zakonnice w klasztorach, dzieci w przytułkach, słowem wszyscy jemy mięso zwierzęcia, które konało w męczarniach, mięso zwierzęcia, które zarżnął brodaty rzezak, szepcąc nad niem rytualne zaklęcia, mięso pełne magicznych właściwości”.

Muzułmanie i żydzi skarżą Polskę do UE ws. uboju.

Posted on 24/10/2013 by

Konferencja prasowa Związku Polskie Mięso pt. „Czy Komisja Europejska obroni ubój rytualny w Polsce?”; od lewej: Sławomir Szyszka - Porozumienie Związków i Organizacji Rolniczych województwa wielkopolskiego, Shalom Dov Ber Stambler - przewodniczący Centrum Chabad Lubawicz, Witold Choiński - prezes Związku Polskie Mięso, Tomasz Miśkiewicz - przewodniczący Muzułmańskiego Związku Religijnego w RP, Piotr Kadlcik - Gmina Wyznaniowa Żydowska w Warszawie, prof. dr hab. Marek Chmaj - Kancelaria Radcowska Chmaj i Wspólnicy Sp. k. w Warszawie

Polscy muzułmanie i żydzi zapowiedzieli, że w kwestii dopuszczalności w Pol sce tzw. uboju religijnego zwrócą się do  Komisji Europejskiej  oraz Trybunału Sprawiedliwości UE.  Ich zdaniem doszło do naruszenia europejskich przepi- sów.

List otwarty do Piotra Skwiecińskiego – Tomasz Szczepański

Posted on 24/10/2013 by

“[Organizacja Monarchistów Polskich – legitymizm.org]: Publikując powyższy list otwarty,  ważny  apel o wolność i brak cenzuralnych ograniczeń w debacie o Polsce,  zaznaczamy,  że wyraża on poglądy Autora,  z którym  –  przyjmując za właściwe stanowisko, iż najpierw jesteśmy katolikami, a później Polakami, gdyż naszą pierwszą ojczyzną jest Kościół katolicki  –  nie musimy się  utożsa- miać w każdym punkcie.  Publikujemy list do pana Skwiecińskiego,  aby prze- ciwstawić się  próbom narzucania politycznej poprawności przez środowiska bardziej  lub  mniej słusznie uznawane za prawicowe.  Wyznaczanie  tematów tabu jest szkodliwe dla samej istoty Prawicy…  – Od Red.”

Drogi Piotrze!

Postanowiłem  napisać  do  Ciebie  po  Twoim  artykule w tygodniku „W Sieci” (numer z 14-20 X 2013) dotyczącym wypowiedzi reżysera Grzegorza Brauna.

Piszę, ponieważ Twój tekst jest dobrą ilustracją faktu,  jak ludzie, którzy przed 1989 r. nie obawiali się występować przeciwko policyjne- mu  reżimowi  (aczkolwiek  łagodniejącemu,  niemniej  nadal   pozostającemu komunizmem), obecnie wykazują się oportunizmem, by nie rzec lizusostwem, wobec wpływowych lobby. A przecież groźba gorszej pracy czy nawet jej utraty jest czymś mniejszym niż to, co mogła taka SB wymyślić.

Poza tym  – jakkolwiek wielu poglądów Brauna nie podzielam, przede wszyst- kim dlatego, że jest on bardziej katolikiem niż Polakiem  –  jego wypowiedź w klubie  Ronina,  jaka  dała  asumpt  dla  Twojego  artykułu,  dotyczyła  sprawy bardzo  ważnej,  jaką  jest  po  pierwsze  rola lobby żydowskiego we współczes- nym  życiu polskim, po drugie  – stopień rozpoznania problemu przez  współ- czesne elity polskie.

Zaczynając od tej drugiej sprawy:  Braun stoi na stanowisku, że Żydzi uważają gojów (hebr. trzoda, bydło) za gorszy gatunek ludzi, którymi z wyroku boskie- go mają prawo kierować oraz eksploatować ich.

Polska Ojczyzną Polaków cz. 2 – Ryszard Szkopowski

Posted on 24/10/2013 by

szkopowskiW  pierwszej  części  artykułu /*/  zawarta  została przestroga przed ruchem  globalistycznym,  które- go łagodną forpocztą jest  UE.  W  systemie  global- nym  numer  wszczepionego  mikroelementu  elek- tronicznego  znany  będzie  jedynie   właścicielowi, który z założenia ma być panem życia i śmierci tej bezwolnej masy ludzkiej.

Przeciętny zjadacz “chleba powszedniego” nie zda je sobie sprawy z niewiarygodnego postępu techno logicznego.   Na  obecnym  etapie   zaawansowania obwody  wykonywane  są pod  mikroskopami  elek- tronowymi,  a sterowanie odbywa się pojedynczymi  elektronami.  Pełną  parą idą  badania  nad  mózgiem ludzkim itd. itd. Jedynie silne państwo narodowe może postawić tamę i jest jedynym ratunkiem przed utonięciem w bagnie bez imiennej masy ludzkiej, pozbawionej tożsamości narodowej i możliwości zor- ganizowania samoobrony.

Ażeby  mogło powstać silne państwo narodowe,  musi  istnieć  chcący  takiego państwa naród.  Polacy jak każda inna  nacja wyróżniają się  pewnymi  cecha- mi.   Stwierdzenie Rafała Ziemkiewicza /**/,  że pośród wielu cech,  w  naszym społeczeństwie  ciągle  funkcjonuje  “mentalność chłopa pańszczyźnianego”, nie jest pozbawione racji.

Na genetyczny model nacji Polan, nałożył się algorytm  wielowiekowych  doś- wiadczeń,  w  tym  właśnie  pańszczyzny  i  zaborów.  Trudno  się  więc  dziwić nawykom  nabywanym  przez  pokolenia,  kiedy  nie  miało się własnej  ziemi i było się niewolnikiem, nie mówiąc o możliwości jakiegoś wyboru.  W zasadzie pozostawały do dyspozycji dwie mądrości życiowe: sprytna niewidoczna  kra- dzież oraz zakłamana postawa pokory i pełnego oddania.

Polska Ojczyzną Polaków cz.1 – Ryszard Szkopowski

Posted on 21/10/2013 by

szkopowskiW felietonie p.t.:  Ostrzeżenie   opublikowanym w kanadyjskim  Gońcu,  przedstawiłem  konieczność odejścia z obszaru lamentu do fazy działań  konst-ruktywnych. Jest to zadanie trudne,  bowiem życie dostarcza  masę  materiału stanowiącego bazę dla rozpaczy i znacznie mniej wskazówek do  stworze- nia programu poprawy.

Nie dla każdego  jest oczywistym, że Polska znajdu je  się  w   fazie   rozbiorowej,  ale  dla   uczestników wielu witryn internetowych  wątpliwości w tej kwe stii  nie  ma.  Sugeruję zatem, by  przynajmniej  czę ść swojego zaangażowania,  przypisali  poszukiwaniom  dróg  wyjścia  i sposo- bom dokonania zmian fundamentalnych.

Chrześcijanie na celowniku armii USA

Posted on 21/10/2013 by

Siły  zbrojne  USA  na  specjalnych  szkoleniach  dla żołnierzy przekonują,  że  jedna z największych  organizacji  chrześcijańskich  w  USA  broniących rodziny zasługuje na miano   „siejącej nienawiść”,  ponieważ  popiera  jedynie  małżeństwo  rozumiane jako związek kobiety i mężczyzny.

Chrześcijańska organizacja rodzin American Family Association (AFA) zosta ła  w  ten sposób zaliczona do tej samej kategorii co  Al.-Kaida,  Ku-Klux Klan, neonaziści,  Czarne Pantery  czy  Naród Islamu.

Jorge Mario Bergoglio. Franciszek.

Posted on 21/10/2013 by

BorgoglioFranciszekTemat nowego i poprzedniego Papieża jest  szczególnie   ważnym  z   wielu powodów i szczególną, bezprecedensową specyfikę zmiany Papieży.

Zdumiewające zachowa- nie nowo wybranego Papieża w pierwszych dniach swojego papie- stwa i dalszych dni ma i będzie miało  znacze nie  na  dalszą historię tej osoby a że jest Papieżem na historię Kościoła Katolickiego.

Papież  Franciszek  już w trzecim dniu  po  Konklawe i  na cztery  dni  przed oficjalny- mi     uroczystościami   przejęcia   insygniów władzy papieskiej,  napisał  list do  głównego  rabina  Rzymu,  Ricardo Di Segni, w którym spodziewa się, iż jako nowy Papież 

“przyczyni się do dalszego wzmocnienia relacji pomiędzy Żydami a katolikami”.

Relacje Katolików,  jakie były do czasu Soboru Watykańskiego II to

„Idź  Precz Szatanie”,  „Groby  pobielane  a  wewnątrz  pełne  wszelkiego plugastwa”

a więc nie mogło być żadnych relacji.

Jeśli były, to były bezowocne albo ustępstwa z nadzieją, że zaprzestaną trakto wać wszystkich innych poza swoją nacją,  jak zwierzêta mające jedynie ludzką twarz, jak uważają.

Ustępstwa , z powodu których Państwo Polskie, Naród Polski i Kościół Katoli- cki bardzo ucierpiały.

Czytaj dalej →

„Polski punkt widzenia” – prof. Artur Śliwiński

Posted on 19/10/2013 by

Konieczne jest przemyślenie   „ polskiego   punktu widzenia ”,  który   obecnie wyraża  przede   wszystkim głębokie zaniepokojenie sytuacją społeczno-ekonomiczną,  demograficzną  i polityczną     Polski      oraz minimalistyczne    dążenie do przetrwania,  a  dalej  – katastroficzne   przewidwania.

Jest jasne, że taki „polski punkt widzenia”  prowadzi  jedynie do  złagodzenia konwulsji umierającej Ojczyzny.

Dzisiaj  rzadko  słychać,  że  Polacy  są  powołani  do  wielkich  i   wspaniałych czynów.

Niestety,  wielu  Polaków  nauczyło  się  od  rządów sprawujących władzę w la- tach  1989-2013 zabiegać o pożyczki od zagranicznych banków , o stanowiska polityczne  i  administracyjne, o występy w mediach, o udział w grabieży resz- tek  majątku  narodowego,  a  nawet  o  środki  z  nacelowanych  na  niszczenie Polski funduszy zagranicznych.

Zabiegi te są najczęściej traktowane jako niepowiązane ze sobą,  gdy  tymcza- sem  wyrażają  one  szeroki  zakres  poniżenia  narodu:  życia z jałmużny oraz niewolniczego  podporządkowania  obcym  i  nierzadko  wrogim  siłom.

Większość  Polaków  nie  chce  się  do  tego przyznać, a to wymaga zamknięcia oczu  na  działania  dywersyjne  i  niszczące  Polskę,  takie  jak „prywatyzacja” przedsiębiorstw,  likwidacja potencjału militarnego, rozzuchwalenie między- narodowych  instytucji  finansowych, odstąpienie za bezcen bogactw natural- nych światowym koncernom wydobywczym czy energetycznym  (i tak dalej).

Czytaj dalej →

„Rabunek finansów Polski” – Przypisy: Waldemar Glodek

Posted on 19/10/2013 by

Waldemar Glodek – Widziane z Kalifornii:  Przypisy  do  opracowania Leszka Wichrowskiego  „Rabunek finansów Polski”

Warszawa, 1989-07-19. Wojciech Jaruzelski (P) - wybrany na prezydenta składa przed Zgromadzeniem Narodowym ślubowanie. Fot. PAP/CAF/Marek LangdaPrzypominam   opracowanie   Leszka Wichrowskiego  „Rabunek   finansów Polski”  za  Nowym  Przeglądem Wszechpolskim  nr 3-4 z 2001 roku.

Okrągły  stół  złudnie  został  przyjęty jako wybawienie po  totalitarnym PRL -u,  stanie  wojennym  i  woskowej  dyk taturze.  

Intencje   zasiadających  wcześniej  w  Magdalence  a  później  przy  okrągłym stole polityków  nie budzą już  wątpliwości co do ich roli  w tej transformacji.

Zaprzysiężenie Lecha Wałęsy na prezydenta RP (1990-1995). Fot. Inter. Wyrolowanie  pierwszej  robotniczej  i chłopskiej  Solidarności,  danie   gwa- rancji komunistycznemu establiszme ntowi na samowolę w grabieniu dorob ku narodowego, przyzwolenie na gan- gsterskie przekręty finansowe i  gospo darcze,   ordynarne  okradanie Polski to wszystko,  to  główny  dorobek okrą głego stołu.

Jakby tego było mało,  to  zapewniono  również  nietykalność  ludziom  spod szyldów  bandyckich  organizacji  In- formacji Wojskowej  i Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Urzędu i Służ- by Bezpieczeństwa. Jak również rozbudowanemu aparatowi PZPR, oraz wielu innym.

Po  dziś  dzień  nie  można  ukarać komunistycznych zbrodniarzy, bo czu- wają nad tym niezmienione organa tak  zwanej  sprawiedliwości  ludowej.

Państwo w okowach masonerii

Posted on 19/10/2013 by

Michel A. G.
Państwo w okowach masonerii

Wydawca:  Wydawnictwo ANTYK Marcin Dybowski

Fenomenalna     książka       francuskiego Autora, oparta na   źródłach  (obszernie cytowanych)    udowadniających   ponad wszelką  wątpliwość   dążenia  masonerii, polegające  na   opanowaniu    organizmu państwa  we   wszystkich   jego  obszarach  by   narzucić   zdezorientowanej   społecz- ności   rozwiązania,  które  są  skierowane przeciwko tej społeczności  i  państwu   ja- ko  takiemu.  Szczególnie   cenna   analiza opanowywania systemu szkolnictwa po to by  wykształcić  “nowego  człowieka  przyszłości”.   Książka  obecna  w  obiegu jedynie w pojedynczych,  ostatnich  egzemplarzach. Reprint  tej  ważnej  pozy cji   odkryje  wiele,  ze  zdawałoby  się  niezrozumiałych  mechanizmów,  które  na  naszych  oczach doprowadziły narody i państwa  do  krańcowego zepsucia i upadku.

Czytaj dalej →

Tysiące Izraelczyków chcą zostać Dolnoślązakami

Posted on 17/10/2013 by

dudkiewicz menora

Do  dolnośląskiego  urzędu  wojewódzkiego  wpłynęło  w  tym  roku 1800 wnio- sków  od  Izraelczyków  polskiego pochodzenia,  którzy albo po wojnie, albo w latach  60.  opuścili  Polskę,  ale  teraz  chcą  uzyskać potwierdzenie polskiego obywatelstwa. Z roku na rok przybywa osób, które chcą mieć paszport z orłem w koronie.

Drugi Izrael w Polsce?

Posted on 17/10/2013 by

drugi Izrael

„NIE JEST WCALE POWIEDZIANE, ŻE IZRAEL MOŻE BYĆ TYLKO NA BLISKIM WSCHODZIE (…) MIEJSCE, W KTÓRYM MOGŁOBY POWSTAĆ ŻYDOWSKIE PAŃSTWO, MOGŁOBY ZOSTAĆ WYKROJONE Z BYŁYCH NIEMIECKICH TERENÓW, KTÓRE POLSKA OTRZYMAŁA PO WOJNIE” !!!

Alternatywa dla Bliskiego Wschodu. Lewicowy działacz chce utworzyć  w niemieckiej Turyngii drugie żydowskie państwo. Jeżeli mu się nie uda, nie wyklu cza, że spróbuje zrealizować projekt w Polsce

Polska bez Żydów

Posted on 16/10/2013 by

Z pewnością w pierwszej chwili wielu odczyta ten tytuł niemal ze strachem, że oto autor nawołuje do rasizmu,  a nawet gorzej, że rozsiewa niebezpieczny, tak zawzięcie zwalczany, antysemityzm.

Jednak  gdyby  tytuł  zamiast  Żydów  wymieniał  każdą  inną narodowość, np. Niemców,  czy  Chińczyków,  którzy  z  wolna  przybywają do Polski, to już bez najmniejszego zażenowania podjęlibyśmy publiczną dyskusję.

Tak  oto  jazgot  powszechnych  żydo-mediów  i  niestety,  także opanowanych przez  element  żydowski  instytucji naszego państwa, wytworzył absurdalną i niebezpieczną sytuację, w której my, Polacy, boimy się dyskutować o rzeczywi stych zagrożeniach dla bytu naszego państwa i narodu.

Doszło do tego, że cenzurujemy samych  siebie unikając zdefiniowania zagrożeń płynących z faktu istnienia w naszym kraju mniejszości żydowskiej, domi nacji  Żydów  we  władzach  III RP  oraz  wśród  właścicieli  systemów finansowych Zachodu, a co za tym idzie ich decyzyjnej roli w polityce Zachodu.

?????????????????????????????????????????????Tolerancja żydowskiego szowinizmu = likwidacji polskiego państwa i narodu

Raport o współczesnym kryzysie ekonomicznym w Polsce: początek historii kryzysu – prof. dr hab. Artur Śliwiński

Posted on 16/10/2013 by

Chcąc   zrozumieć   przeobrażenia ekonomiczne  w  Polsce (a także w pozostałych krajach postkomunistycznych),  nie wystarczy wyzwolić   się    z    płytkich     schematów ekonomii    neoliberalnej.   Trzeba ponadto    sięgnąć do historii gospodarczej.

Ekonomia neoliberalna całkowicie – wręcz  demonstracyjnie  – zerwała  z analizą    rzeczywistych      procesów społeczno   –   ekonomicznych      pod wątpliwym   hasłem   uniwersalizmu.

Innymi słowy, nie daje ona żadnej szansy przejścia od arbitralnych twierdzeń teoretycznych  do  argumentacji opartej na znajomości faktów historycznych. W ten  sposób  powstała  przepaść  między  dominującą  ekonomią  a  historią gospodarczą,  która  „ujawnia” fakty i zdarzenia kwestionujące rzekomo nau- kowe twierdzenia doktryny neoliberalnej.

Jednym  z  takich  faktów jest ten, że przeobrażenia ekonomiczne w Polsce zo- stały zaprogramowane i wcielone w życie z zewnątrz, nie tylko bez poszanowa nia  interesów  społecznych  i  ekonomicznych  polskiego  społeczeństwa,  lecz wręcz przeciwko tym interesom.

W  proces   zmian,  obejmujących  początkowo   strukturę  władzy   politycznej oraz  demontaż   dotychczasowych   organizacji  gospodarczych,  a   następnie wprowadzenie  liberalnych  rozwiązań  do  gospodarki  socjalistycznej   (sic!), zaangażowane były wpływowe ośrodki polityczne, intelektualne, finansowe  i wywiadowcze Stanów Zjednoczonych.

Syndrom szabas-burka

Posted on 16/10/2013 by

Instytucja  szabas-goja  poszła  w  zapomnienie,  ale kwitnie  za to dookoła jak Polska długa i szeroka nowe oficium, czyli profesja dziennikarskiego szabas-burka i to wcale nie  za  przyczyną  nędzy,  lecz  z  powodu  dużego zapotrzebowania na intelektualno-informacyjne sutenerstwo.

W czasach rozbiorów znana była na ziemiach polskich instytucja tzw. szabas-goja.

Polegała ona na tym, że skoro Talmud zabraniał religijnym Żydom pracy w szabas, to wykonywali ją za nich w ten dzień ich chrześcijańscy sąsiedzi, robiąc to z powodu biedy, a niejednokrotnie skrajnej nędzy…

Dziś instytucja szabas-goja poszła w zapomnienie, kwitnie za to dookoła jak Polska długa i szeroka nowe oficium, czyli profesja dziennikarskiego szabas-burka i to wcale nie za przyczyną nędzy, gdyż akurat reprezentanci tego zawodu cieszą się specjalnymi względami niemiłościwie panującej mafii, lecz z powodu dużego zapotrzebowania na intelektualno-informacyjne sutenerstwo.

A że dookoła kryzys i o robotę coraz trudniej, a oporów natury etycznej i moralnej coraz mniej, – rośnie więc podaż cór i synów Koryntu na dziennikarskim „pigalaku”.

Typowy szabas-burek dziennikarz w zasadzie nie różni się od panienki z agencji towarzyskiej, – bowiem tak samo jak ona, – daje każdemu, kto za to zapłaci.

Zatrute źródło: Judaizm zdemaskowany – Stanisław Michalkiewicz

Posted on 15/10/2013 by

         [ We  wstępie  do  książki ]  Michaela  Hoffmana  pod tytułem „Judaizm zdemaskowany”,  wydanej  przez „Antyk”, wydawca wyjaśnia, co następuje:

Książka  ta  nie  ukazałaby  się  w   języku   polskim,   gdyby nie wieloletnie, permanentne prześladowanie Wydawnictwa ANTYK i Księgarni Patriotycznej ANTYK ze strony Gazety Wyborczej, Tygodnika Powszechnego, TVN, TVP , Polsatu i innych tego typu mediów, które swymi kłamliwymi i  napastliwymi  artykułami godnymi metod propagandy hitlerowskiej i  komunistycznej,  zwróciły uwagę  Wydawcy na  problematykę  filosemityzmu  i  antysemityzmu  oraz rasistowskich  przekonań  większości  Żydów  o  gojach,  a w szczególności o chrześcijanach,  osobliwie  zaś  o  Polakach.

Judeopolonia – żydowskie państwo w państwie polskim.

“Dla  przeciętnego  Polaka  problem  Judeopolonii  po prostu nie istnieje, ponieważ nie było mu dane poznać prawdziwą historię swojej  Ojczyzny. Najpierw totalitarne państwo,  a teraz  poprawne politycznie programy szkolne i media nie są zainteresowane,  aby prawda  historyczna kształ- towała właściwe postawy obywateli.  O niewygodnych tematach samo- zwańcze autorytety milczą.

Czytaj dalej →

Żydzi nie są naszymi “starszymi braćmi w wierze religijnej” – ks. prof. Michał Poradowski

W ostatnich latach spotykamy się coraz częściej z opinią, że Żydzi są rzeko- mo naszymi  “starszymi braćmi w wierze religijnej”.

Otóż jest to bałamuctwo,  gdyż  religia żydowska  zawsze  w  ciągu  tysięcy  lat podkreśla, że jest wiarą w Boga jednoosobowego, podczas gdy wiara chrześci-jańska,  tak katolicka jak  i  prawosławna,  a także protestancka i anglikańska zawsze  podkreślają  istnienie  Boga  w  Trójcy Przenajświętszej,  a więc  czczą Boga-Ojca,  Boga-Syna  i  Boga-Ducha Świętego.

Istnieje więc zasadnicza różnica między wiarą chrześcijańską a wiarą żydowską.

Papież Jan Paweł II a judaizm

Posted on 15/10/2013 by

Reblogged from forumdlazycia:

Kliknij, aby wyświetlić oryginalny wpis

Taki był Wielki Rabin Rzymu – Karol Wojtyła, zwanym Janem Pawłem II

Najbardziej jaskrawy przykład radykalnego zerwania modernistów z Tradycją (lub chrześcijaństwem w ogóle). Dalszy komentarz zbyteczny… 

Cytaty z książki: Luiza Arabella Wawrzyńska-Furman, „Judaizm a ekume nizm w świetle nauczania Jana Pawła II, Toruń 2009″ .

Izrael zorganizuje w Auschwitz największą w historii zagraniczną sesję Knesetu?

Posted on 14/10/2013 by

Styczniowa, 69. rocznica wyzwolenia obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau, może stać się wyjątkową. Do Polski chce przyjechać ponad połowa izraelskich posłów i szereg ministrów. Będą im towarzyszyć ocaleli z Holokaustu. Izraelczycy zamierzają zorganizować w Polsce największą w historii zagraniczną sesję Knesetu – pisze serwis internetowy TVN24.

Według informacji portalu, do Polski przyjedzie około 60 członków izraelskie go parlamentu, Knesetu, i prawdopodobnie również tylu ocalałych z Holokau stu. Serwis The Times of Israel podaje, że będzie wśród nich m.in. laureat Po- kojowego Nobla Elie Wiesel.

Czytaj dalej →

“Masoneria polska 2012″ – Masoneria zaczyna nadawać ton – „dostrajanie” – Wielkie zagrożenie dla Polski – Stanisław Krajski

Posted on 13/10/2013 by

„Znaczenie  tego  terytorium  ( Polski –  przyp. emjot)  dla  Hebrajczyków  a nawet jego pewne przeznaczenie wyrażone jest chociażby w nazwie Polski.

Pochodzi ona od  hebrajskiego słowa  Polin,  które  oznacza tu zostań.  To tu na   terenie  Polski  dosłownie  zostali  liczni  przedstawiciele   hebrajskiego narodu z genialnie rozwiniętą lewą półkulą mózgową. To tu tworzyli nową  wspólną  państwowość  z  zamieszkującymi te tereny rdzennymi Słowiana- mi mającymi z kolei genialnie rozwiniętą prawą półkulę mózgową.  O waż- ności  tego terytorium  dla przetrwania pierwiastka  hebrajskiego  stanowi fakt, że do II wojny światowej ok. 60 % diaspory żydowskiej żyło w Polsce”.

ELITY III RP – Przekształcić naród genetycznie – Czyli zlikwidować inteligencję polską cz.2 – WŁADYSŁAW GAUZA [Radzę czytelnikowi to zapamiętać, czytając te dokumenty!

Posted on 13/10/2013 by

„Nawet jeśli prawda może powodować zgorszenie,  lepiej  dopuścić do  zgorszenia,  niż  wyrzec  się  prawdy”   –   Papież Grzegorz I

______________________________

“Praca ta powstała też  z  myślą o tych Rodakach, którzy historię PRL-u  i  pookrągłostołowej  „III RP”  znają słabo, albo w ogóle nie znają ze względu na niedostępność  w  Polsce  pewnych  źródeł  historycznych  i faktów niewygodnych dla elit rządzących Polską.

Pragnę przy tym zaznaczyć, że najmniej interesujące jest dla mnie to,  czy  Żydzi opanowali  w  Polsce władzę i że sprawują faktyczne rządy.  Jeżeli  zdobyli tę władzę drogą legalną, to jest to sprawa ich i Polaków, którzy na taką sytuację  dają  przyzwolenie. To, co stanowi dla  mnie  ciekawość,  to  okoliczności, metody i droga, jaką doszli do tej władzy i wpływów w Polsce”.

Franciszek – Chrześcijanin-antysemita to wewnętrzna sprzeczność: żydowskie korzenie wiary Bergoglio – 11 października 2013

Posted on 11/10/2013 by

Reblogged from forumdlazycia:

Czy Polsce grozi kolejny “rozbiór”? Geopolityczna sytuacja Polski (cz. 3) – prof. Artur Śliwiński

Posted on 10/10/2013 by

[…] Dochodzimy  już  do sedna sprawy.  Powtórzmy  pytanie,  czy Polska nie jest przedmiotem obecnego przetargu?  A jeśli jest,  to w jakim stopniu interesy Polski są gwałcone. 

Czy chodzi o zielone światło dla odzyskania przez Rosję wpływów w Polsce, o czym już się mówi i pisze? Czy chodzi o przebudowę ustroju Polski w kierunku ustanowienia protektoratu z udziałem Rosji?

Czy chodzi o zastosowanie „sprawdzonej historycznie” formuły rozbioru Polski? – Niestety, wiele wskazuje na to, że scenariusz może być najgorszy z możliwych.

W Warszawie giną pamiątki po Powstaniu. ZDJĘCIA z likwidacji powstańczej reduty – [„rodowici” warszawiacy wolą kibuc i żydowskie muzeum ]

Posted on 08/10/2013 by

Z budynku przy Al. Niepodległości w Warszawie, który zasłynął jako jeden z ważniejszych punktów oporu, zniknęła tablica upamiętniająca powstańców warszawskich.  Sam  budynek  zostanie  wyburzony,  a  na  jego  miejscu stanie prawdopodobnie apartamentowiec.

MY AGENCI ŻYDOWSKIEJ LOŻY MASOŃSKIEJ B’nai B’rith

"Independent Order of B'nai B'rith",...

“Independent Order of B’nai B’rith”, “Print shows beneath banner “Benevolence, Brotherly Love, and Harmony” a blank membership certificate surrounded by vignettes of an orphan asylum, Moses, Abraham and Isaac, a menorah, domestic scenes, and others.” Tinted lithograph. (Photo credit: Wikipedia)

Jest  zorganizowana na wzór ruchu wolnomularskiego, gdyż składa się z lóż,  chociaż  nie uważa się za organizację masońską. Na jej czele znajduje się Prezydium Wielkiej Loży B’nai B’rith. Główna siedziba mieści się w Waszyngtonie w Stanach Zjednoczonych.

Żydowskie Stowarzyszenie B’nai B’rith w Rzeczypospolitej Polskiej (B’nai B’rith – Loża Polin) – międzynarodowa organizacja założona w Polsce 22–23 października 1922 w Krakowie jako XII okręg polski, będąca filią międzynarodowych stowarzyszeń B’nai B’rith.
Stowarzyszenie powstało na bazie wcześniejszych organizacji działających w Galicji.

Pierwszym prezydentem sekcji polskiej został dr Adolf Ader z Krakowa, natomiast wiceprezydentem urodzo- ny  w  Przemyślu  Moses  Schorr,  wcześniej  pełniący  funkcję  prezydenta  XII okręgu  Leopolis  (Lwów).

Do chwili rozwiązania organizacji w roku 1938 przez władze polskie, skupiała kilkuset  członków będących przedstawicielami żydowskiej  elity  intelektual- nej ówczesnej Polski.

B’nai Brith została restaurowana ponownie w Polsce 9 września 2007.

Obecnie nosi nazwę B’nai B’rith – Loża Polin.

Głównymi  ojcami odrodzenia tej organizacji w Polsce są  Michel Zaki  z  Anti- bes  oraz  Witold Zyss  z  Paryża.

Siedziba stowarzyszenia znajduje się w Warszawie, w budynku Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich, przy ulicy Twardej 6.

Czytaj dalej

Kim oni są – i dlaczego tak bardzo nas nienawidzą, nienawidzą Polaków i wszystkiego co polskie?

Gdy patrzę na to, co się dzieje w Polsce, coraz częściej zadaję sobie pytanie: kim oni są? Kim są ludzie, którzy sprawują władzę nad Wisłą i dlaczego tak bardzo nas nienawidzą, nienawidzą Polaków i wszystkiego co polskie?

[…] Niszczą nas od wielu lat, systematycznie, planowo, metodą małych kroków. Starają się odebrać nam naszą tożsamość, zohydzić historię, opluć naszych bohaterów.

To oni sprzeciwili się, by rotmistrz Pilecki był patronem dnia walki z totalitaryzmami. Nie dopuścili do nazwania rzezi wołyńskiej ludobójstwem. To oni likwidują lekcje historii, żeby młodzież nie pamiętała, nie wiedziała nic o przeszłości, wtedy znacznie łatwiej będzie im wszystko zrelatywizować.

Nie kto inny jak premier porównał rzeź wołyńską do “Akcji Wisła”, stwierdził, że bestialskie mordy mające na celu eksterminację mniejszości narodowych można nazwać ludobójstwem, ale wtedy również akcja przesiedleńcza może być tak nazwana (swoją drogą, ten kto dał temu człowiekowi dyplom z historii powinien się spalić ze wstydu).

Czytaj dalej

Banki zdzierają z Polaków coraz więcej pieniędzy – W ubiegłym roku banki działające w Polsce zarobiły na czysto kwotę 16,21 mld zł.

Żadna inna gałąź gospodarki w naszym kraju nie generuje tak olbrzymich zysków jak sektor bankowy.

W ubiegłym roku banki działające w Polsce (w większości należące do zagranicznych właścicieli) zarobiły na czysto kwotę 16,21 mld zł.

Analitycy szacują,  że ten rok będzie jeszcze lepszy  (w  okresie  styczeń-lipiec zyski na czysto były wyższe niż w analogicznym czasie przed rokiem). Nie ma się  jednak  czemu dziwić jeśli uświadomimy sobie  jak drogie jest w Polsce ko- rzystanie z “usług bankowych”.

Banki w naszym kraju zarabiają głównie na wysokim oprocentowaniu udziela nych Polakom pożyczek.

Czytaj dalej

Polska: tu się nie da żyć. Łatwiej umrzeć – Co ta hołota zrobiła z Polski w okresie “transformacj”?

Polska nie jest krajem dla starszych ludzi. Dla młodych zresztą też. W dwóch prestiżowych rankingach: przygotowanym przez ONZ  Global Age Watch (GAW) i opracowanym przez Światowe Forum Ekonomiczne Human Capital Index (HCI), nasz kraj plasuje się w okolicach Sri Lanki i Urugwaju.

Tadżykistan, Wietnam i Białoruś – tu emerytom żyje się lepiej niż w Polsce!

W pierwszym zestawieniu porównano państwa pod kątem jakości życia osób powyżej 60. roku życia.

 • Polska jest pod tym względem na ostatnim miejscu w Unii Europejskiej.

Drugie mówi o tym, jak poszczególne rządy dbają o rynek pracy i zapewnienie obywatelom dostępu do edukacji, wymiaru sprawiedliwości,  infrastruktury  i służby zdrowia.

 • Polacy zajmują w nim dopiero 49. miejsce.

To jeden z najgorszych wyników, jeśli chodzi o państwa zachodnie.

O rozwój kapitału ludzkiego lepiej  dbają  nawet Kazachstan  (45. miejsce) i Tajlandia (44.).

Najbardziej niepokojące są dane dotyczące jakości życia seniorów.

 • Z 91 ujętych w rankingu krajów Polska zajęła dopiero 62. miejsce – między Wenezuelą a Kirgizją.

Czytaj dalej 

Enklawa Izraela w Warszawie, a geje z “Kamieni na szaniec” – PO OŚWIĘCIMIU WARSZAWA?

PRZEDE  WSZYSTKIM  POLACY  MAJĄ  PAMIĘTAĆ,  ŻE  ZBLIŻA  SIĘ   70 ROCZNICA POWSTANIA WARSZAWSKIEGO – 1 SIERPNIA 1944!!!

– emjot

linia zielona_zwoje-scrolls.comZbliża  się  70  rocznica  powstania  w  Getcie Warszawskim.  W  związku  z  tą sprawa, no nowo powstają spory na temat żydowskiego oporu wobec niemiec- kiego okupanta,  polskiego  antysemityzmu i  problemu godnego upamiętnie- nia całego wydarzenia.

„Przeciwko wzniesieniu pomnika Polaków ratujących Żydów w czasie II wojny światowej na terenie dawnego getta w  Warszawie protestuje Cen- trum Badań nad Zagładą Żydów.  W liście otwartym naukowcy napisali, że  pomnik  obok   Muzeum  Historii   Żydów   Polskich  będzie  tryumfem narodowego samozadowolenia” – informuje portal  wPolityce.pl.

“Tych kilka ulic i skwerów stanowi jedyną w swoim rodzaju strefę pamię ci,  na  której  terenie  powinno się przede wszystkim oddać cześć  żydow-skiemu cierpieniu, a nie polskiemu heroizmowi.

Tym  bardziej,  że  Sprawiedliwi  toczyli  swoją  własną walkę  w wielkim osamotnieniu: z jednej strony groziły im najsurowsze kary ze strony oku panta, z drugiej  –  spotykali  się z  brakiem  zrozumienia  i  wrogością  ze strony  antysemicko  nastawionych  rodaków”  –  czytamy w  piśmie  opu- blikowanym na stronie centrum.

Sprawa wydaje się prosta. Polacy, jako naród antysemicki, przepełniony cho- robliwą nienawiścią do Żydów  –  nie zasługują na upamiętnienie i monument we własnej stolicy. Te kilka ulic i skwerów na których mieściło się Getto War- szawskiego, ma być enklawą Izraela w Polsce.  Pamięć i upamiętnienie należy się  tylko  i  wyłącznie  żydowskiemu  cierpieniu.  Polski heroizm  –  tak  –  ale, gdzie indziej.

Czytaj dalej

HIERARCHOWIE ŻYDOWSCY POLSKIEGO EPISKOPATU

DLA  NICH  JEZUS  JAK  I  DLA  FARYZEUSZÓW  NIE  BYŁ  ANI  NIE JEST  BOGIEM  A  TYLKO  CZŁOWIEKIEM!

 • Arcybiskup Metropolita Warszawski, Prymas Polski Kardynał Józef Glemp pochodzenie żydowskie,  jego brat  nazywa się Glemb, komunista, partyjny pułkownik  LWP  (w 1989 r.  kandydował  z  listy  PZPR);
 • Arcybiskup Warszawski Bronisław Dąbrowski pochodzenie żydowskie;
 • Arcybiskup Tadeusz Gocłowski pochodzenie żydowskie;
 • Arcybiskup Józef Kowalczyk pochodzenie żydowskie;
 • Arcybiskup Kardynał Franciszek Macharski Finkelstein pochodzenie żydowskie;
 • Arcybiskup Józef Michalik pochodzenie żydowskie;
 • Arcybiskup Henryk Muszyński Jaks pochodzenie żydowskie;

Czytaj dalej

Światowy Kongres Żydów zadowolony z deklaracji Prezydium Konferencji Episkopatu Polski.

Prezes WJC, Ronald S. Lauder w imieniu Światowej Organizacji Żydów przyjął z zadowoleniem wiadomość o poparciu jakie udzieliło Prezydium Konferencji Episkopatu Polski żydowskim staraniom  o zniesienie zakazu uboju rytualnego w Polsce.

2 września 2013 Ojciec Święty Franciszek przyjął na audiencji delegację Świa- towego Kongresu Żydów  w czasie której prezes Lauder poskarżył się na zakaz uboju rytualnego w Polsce.  Wg komunikatu Kongresu wydanym po spotkaniu „Papież wyraził zaniepokojenie zakazem uboju rytualnego w Polsce i polecił kardynałowi Kurtowi Kochowi,  przewodniczącemu komisji do spraw relacji z judaizmem,  zbadać  tę  sprawę i zwołać spotkanie już w  przyszłym tygod- niu”.

12 lipca Sejm RP odrzucił rządowy projekt ustawy dopuszczającej ubój rytual ny zwierząt. Zatrudniony przez Związek Żydów mec. Roman Giertych wyjaśnił w tej sprawie „Rzeczypospolitej”: 

– Jako katolik nie mogę nie poprzeć starań wspólnoty religijnej, która od wielu wieków kultywuje w  Polsce bez żadnych przeszkód swoje tradycje, a  która  została  postawiona w trudnej sytuacji  w wyniku  zakazu uboju rytualnego.  Mam  nadzieję,  że  Trybunał  (a  być może jeszcze wcześniej Sejm) pozwoli na to,  aby  wolność religijna była kultywowana bez  żad- nych ideologicznych ograniczeń – powiedział Giertych.

25 września Prezydium Konferencji Episkopatu Polski wydało oświadczenie, że podziela troskę żydowskich gmin wyznaniowych oraz wyznawców islamu.

Czytaj dalej

Czy Wałęsa to zwyczajny polityczny cymbał? – Co możemy zrobić z antypolską syjonistyczną szumowiną?

NIC, dosłownie NIC i to tak długo, jak długo polski naród nie będzie politycznie zorganizowany w obronie samego siebie i swojego państwa.

z14669587QW wywiadzie dla rosyjskiej agencji ITAR-TASS Wałęsa powiedział: Z Polski i Niemiec trzeba zrobić jedno państwo“.

No, właśnie,  czy  to tylko  kolejna wypowiedź mało rozgarniętego Bolka?  Czy może Bolek został przez sanhedryn zobligowany do tej wypowiedzi, żeby prze testować reakcję niezorganizowanych politycznie Polaków?  I czy jest to zwy- kły przypadek, że Bolkowa wizja została zaprezentowana w pierwszej kolejno ści mediom rosyjskim?

Sadząc  po  sekwencji  politycznych  zdarzeń  po  wypowiedzi  Wałęsy wniosek jest dość oczywisty: nie mamy do czynienia z przypadkową wypowiedzią poli- tycznego głupca.

Żyd, syjonistyczny Żyd w Polsce, zdaje sobie sprawę, że budowany przez żydo- wską finansjerę z Wall Street i z londyńskiego City absurdalny twór:  UE, nie- bawem legnie w gruzach.

Agonię UE przyspieszy upadający żydowski kapitalizm USA, czego symptomy są  doskonale  już  widoczne.  Zatem  wepchnięcie  Polski do UE nie przyniesie żydostwu oczekiwanych politycznych profitów.

ELITY III RP – RODOWÓD cz.1 – WŁADYSŁAW GAUZA [Radzę czytelnikowi to zapamiętać, czytając te dokumenty!

Na życzenie Autora, pana Władysława Gauzy, dokonaliśmy zmiany uprzednio zamieszczonego tekstu na aktualny, poprawiony tekst, przesłany nam przez Autora. Dziękujemy i zapraszamy do współpracy. – Paweł Ziemiński
Nawet jeśli prawda może powodowaćzgorszenie,  lepiej  dopuścić do  zgorszenia,  niż  wyrzec  się  prawdy”   –   Papież Grzegorz I

________________________________

“Praca ta powstała też  z  myślą o tych Rodakach, którzy historię PRL-u  i  pookrągłostołowej  „III RP”  znają słabo, albo w ogóle nie znają ze względu na niedostępność  w  Polsce  pewnych  źródeł  historycznych  i faktów niewygodnych dla elit rządzących Polską.

Pragnę przy tym zaznaczyć, że najmniej interesujące jest dla mnie to,  czy  Żydzi opanowali  w  Polsce władzę i że sprawują faktyczne rządy.  Jeżeli  zdobyli tę władzę drogą legalną, to jest to sprawa ich i Polaków, którzy na taką sytuację  dają  przyzwolenie. To, co stanowi dla  mnie  ciekawość,  to  okoliczności, metody i droga, jaką doszli do tej władzy i wpływów w Polsce”.

_________________________________

Gdańsk już nie jest polski… – Andrzej Kumor

Posted on 02/10/2013 by

Kto słucha Lecha Wałęsy, ten sam sobie szkodzi – mawiał Stanisław Michalkiewicz, czasem jednak warto tego człowieka posłuchać, ponieważ być może został czymś zadaniowany na nowo…

Tym razem jego wypowiedź o konieczności stworzenia nowego państwa z Polski i Niemiec – w przykry dla nas sposób – opisuje rzecz, która przybiera kształt na naszych oczach – żywioł niemiecki, zwłaszcza gospodarczy, zaczyna dominować na bywszych terenach Reichu.

W naturalny  sposób  ciążenie  ekonomiczne tych ziem pochyla się  na zachód ku  germańskiej  “macierzy”.  Dochodzi  do  tego,  że w Niemczech mieszkańcy tych terenów upatrują nie tylko miejsc pracy,  ale  tam  też  wyciągają  rękę po pomoc i pocieszenie w sprawach trudnych (jak niedawno mieszkańcy – bodaj że – Elbląga, pisząc do Angeli Merkel o naprawę basenu).

Bezsilne, rozbabrane, skorumpowane państwo polskie, które nie szanuje wła- snych  instytucji,  zostawia  obcym  w  błocie  zwłoki prezydenta,  przypomina Trzeci Świat.

A na Zachodzie jaśnieje świątynia Ordnungu.  Wydaje się więc rzeczą całkiem rozsądną,  że  gdyby nas Berlin wziął w kuratelę,  no  to znów byłoby  “czysto  i bezpiecznie jak za okupacji”. Problem tylko w tym, kto się na tę “okupację za łapie”, bo najwyraźniej nie będą to tubylcy z polskiego wschodu.

Ten ma ponoć “stworzyć jedno państwo” z kim innym. Świadczy o tym rozło- żenie inwestycji niemieckich i dofinansowań unijnych, które  –  jak  nam  nie- dawno pokazał Marian Kowalski – dziwnym trafem kończą się na linii Wisły …

Czytaj dalej →

Wydyma nas „filantrop”. Gaz łupkowy w ramach Restytucji Mienia Żydowskiego? – Stanisław Michalkiewicz

Posted on 02/10/2013 by

michalkiewicz“wygląda na to, że na skutek „presji” Murzynka Bambo, pod nadzorem bezpieczniackich okupantów,  rękoma  Umiłowanych  Przywódców  i  z  udziałem „filantropa” – w naszym nieszczęśliwym kraju realizowany jest właśnie, zaplanowany 2 lata temu scenariusz rozbiorowy”.

Ładny interes! Jeszcze nie ochłonęliśmy z wesołości po wezwaniu  sfederowa- nych central związkowych do zbierania podpisów pod wnioskiem  o  obalenie rządu,  a  tu  okazało się,  że co najmniej trzecią  część  koncesji  na eksploata- cję  w  naszym  nieszczęśliwym  kraju  gazu łupkowego „kontroluje” słynny „fi- lantrop”, czyli finansowy grandziarz Jerzy Soros.

Wesołość  po  groźnym  kiwnięciu  przez  związkowców  palcem w bucie bierze się stąd, że jeśli już zebraliby oni te podpisy, to co by z nimi zrobili?

Ano  –  musieliby przekazać je rządowi, żeby się „odwołał”,  no a rząd – wiadomo,  co  z  tymi  podpisami zrobi. 

Zaiste  –  jakieś proroctwa musiały wspierać Krzysztofa Teodora Toeplitza, kiedy jeszcze w latach 70-tych natrząsał się z Polaków,  że  zamiast wołać: „chcemy chleba”, popiskiwaliby: „poproszę pieczywko!

Proroctwa – albo znajomość rzeczy – boć przecież i sam KTT okazał się w końcu „Senatorem”,  to znaczy  –  tajnym współpracownikiem bezpieki,  która  od 1980 roku nieprzerwanie okupuje nasz nieszczęśliwy kraj.

Pewnie uważał, że nie jest odosobniony, więc i  teraz dobrze byłoby  wiedzieć, ilu obecnych senatorów i posłów, nie mówiąc o  Umiłowanych Przywódcach z formacji „niezależnych i samorządnych”,  tajnie  współpracuje z którąś z sie- dmiu oficjalnie istniejących tajnych służb krajowych, żeby już nie wspominać o FSB, BND, CIA, czy Mosadzie?

Czytaj dalej →

LIKWIDACJA POLSKI – Prof. dr hab. Artur Śliwiński

Posted on 02/10/2013 by
Rok temu opublikowałam poniższy artykuł prof. artura Śliwińskiego:  Likwidacja Polski – prof. dr hab. Artur  Śliwiński/Posted on 07/08/2012 by emjot – jednak nie wzbudził żadnego zainteresowania – przeszedł zupełnie bez echa…
Obecnie widzę, że pojawia się on na wielu stronach internetowych – postanowiłam zamieścić go ponownie – może wreszcie następuje jakieś przebudzenie Polaków i zastanowią się wreszcie nad swoją przyszłością i przyszłością swoich dzieci i wnuków – nad przyszłością tej Ziemi Ojczystej, którą z łaski Bożej otrzymali i za którą pokolenia Ojców naszych przelewały krew – i że na Sądzie odpowiedzą przed Bogiem za to, co uczynili dla zachowania Dziedzictwa Narodowego. – emjot.

“Chodzi bowiem o podważanie podstaw egzystencjalnych społeczeństwa i nieodzownych dla egzystencji przyszłych pokoleń warunków materialnych oraz o wyeliminowanie czynników umożliwiających skuteczny opór polityczny i zbrojny. Dalej wszystko idzie już jak po maśle”.

Czytaj dalej →

Komunizm a Watykan – biskup Oliver Oravec

Posted on 01/10/2013 by
Owoce miłości starszych braci w wierze. Stos chrześcijańskich trupów w żydowskim Gułagu.Owoce miłości starszych braci w wierze. Stos chrześcijańskich trupów w żydowskim Gułagu.

Dzisiaj wszędzie czytamy albo słyszy- my, że „upadek” sowieckiego komunizmu jest przede wszystkim zasługą Jana Pawła II i w ogólności Watykanu.

Jest kwestią sporną czy w ogóle komunizm upadł. Obecnie widzimy, że liczne państwa są kierowane przez so- cjalistyczne rządy, oparte na marksistowskich zasadach.

Dawni czołowi komuniści kierują dzisiaj licznymi ministerstwami, prywatny- mi  przedsiębiorstwami  i  parlamentami.  Generałowie KGB są prezydentami poszczególnych państw byłego ZSSR.   A  gdy  do  tego  uświadomimy sobie, że ateizm  był podstawową cechą komunizmu, to obawiam się,  że  nie  żyjemy  w czasach chrześcijańskich, lecz wręcz przeciwnie.

W Polsce po pięciu wizytach Jana Pawła II, Polacy wybrali na prezydenta by- łego  prominentnego  komunistę,  premierem  został  ewangelik  a  ministrem spraw zagranicznych żyd (1998). Żaden z okrutnych funkcjonariuszy tajnych służb  komunistycznych  nie  został  ukarany,  podobnie  zresztą jak nikt w ČR (Czeskiej Republice) albo w SR (Słowackiej Republice)  nie poniósł konsekwe- ncji za wezwanie wojsk Układu Warszawskiego w roku 1968.

Do wyborów parlamentarnych w 1998 roku na Słowacji startowały również re- wolucyjne partie stalinowskiego typu i to wbrew obowiązującemu prawu zaka zującemu szerzenia komunizmu.

Tak więc w ogóle nie jest prawdą, iż  JP II przyczynił się do upadku komuniz- mu; prawdą  jest  coś  zupełnie  przeciwnego:  od  śmierci  Papieża  Piusa  XII Watykan wszędzie na całym świecie aktywnie wspomagał komunizm.

Czytaj dalej →

NKWD, SB i Duchowni a Sobór Watykański II

Posted on 01/10/2013 by
Uwielbiam dzie?o robi?e? z Ko?cio?em ostatnioZ zadowoleniem patrzę na to, co zrobiłeś z Kościołem/Mick Stevens/mail.yimg.com

Poniżej cytuję fragment książki Andrzeja Grajewskiego* –  “Kompleks Judasza. Kościół zraniony” (W drodze 1999). Polecam, choć wrażliwy Czytelnik po tej lekturze będzie czuł niesmak, czy wręcz obrzydzenie. Może ta lektura przyczyni się do uświadomienia,  a może nawet pozbawi resztek złudzeń, ciągle wolących pozostawać w słodkiej naiwności.

Przedmiotem  jest  krótka  analiza  sposobów  inwigilacji,  infiltracji  i  metod przenikania do Kościoła Katolickiego w Polsce służb specjalnych, których os- tatecznym celem było zupełne zniszczenie katolicyzmu i wiary.   Napisana  w sposób uładzony, wydelikacony i ostrożny   –  szczególnie w temacie dotykają- cym Karola Wojtyły, późniejszego Jana Pawła II – niemniej tchnąca jakby na- dzieją na zapowiadane przez Episkopat jeszcze w 1999 roku – “samooczyszczenie”.

Ale już w 2003 r. ukazuje się książka ks. prof. Zygmunta Zielińskiego –  czyli w trzy lata później  – “Kościół w Polsce 1944 – 2002″  –  synteza dziejów Kościoła w omawianym okresie.

Wynika z niej (wg. słów recenzenta, ks. Jana Związka), że mi.n.

“Kościół spełnił ważną rolę podczas tzw. okrągłego stołu.  W  III  Rzeczy-pospolitej  Kościół odzyskał pole do swobodnej działalności  pracy  dusz- pasterskiej.  Po  latach  prześladowań został zawarty  konkordat między Rzecząpospolitą a Stolica Apostolską, przeprowadzono nowy podział na metropolie i diecezje. Powstały liczne szkoły katolickie. […]

Wielkie przemiany kościelne  w  Polsce dokonały  się dzięki roztropnemu kierownictwu Episkopatu Polski oraz wskazaniom Soboru Watykańskie go”. 

Na Soborze Watykańskim  –  jak wiemy, ustalono z Moskwą,  że komunizm  nie zostanie potępiony i… słowa dotrzymano …

I cytat dalej – po trzynastu latach –  jest doskonałym komentarzem do obecnej sytuacji Kościoła i w naszym kraju – jak widać, nic nie jest dziełem przypadku

Dzieło  ks. prof. Zielińskiego powinno stanowić podstawę do weryfikacji dotychczasowych  badań  i  opinii  o dziejach kościelnych w tym okresie, również  osobistych  poglądów  –   zwłaszcza  (…) starszego  pokolenia na temat wydarzeń kościelnych w Polsce Ludowej i w III Rzeczypospolitej” **.

Czytaj dalej →

Żydowski terror wobec katolików w Izraelu – „Śmierć gojom” – Śmierć chrześcijanom”

Posted on 29/09/2013 by

Zdaniem  biskupów  katolickich z Palestyny, żydowski terror wobec katolików

„to  rezultat  nauczania w  [żydowskich]  szkołach  publicznych pogardy wobec chrześcijan”.

Szkoły  talmudyczne  mają  jeszcze  bardziej  rasistowski  program,   negujący człowieczeństwo  gojów  i  szkalujący  Jezusa.   W  społeczeństwie   Izraelskim powszechna jest postawa żydowskiej nienawiści rasowej do nie-Żydów”.

________________________

Żydowski terror wobec katolików w Izraelu jest tematem tabu. Przemilczanym wyłomem w kreowaniu pozytywnego wizerunku Izraela stał się ostatnio artykuł „Śmierć gojom” autorstwa Jerzego Szczygła z nr.36 Gościa Niedzielnego.

800-pharisees 5_eioba.org

21  sierpnia  2013,  żydowscy  osadnicy  napadli  na  znajdujący  się  niedaleko miasta Beit Szemesz w Judei klasztor Beit Dżamal.  Budynki klasztoru zostały obrzucone płonącymi butelkami z benzyną. Żydzi na murach klasztoru pozostawili napisy „Śmierć gojom”. Dotychczas codziennością palestyńskich katolików pod żydowską okupacją było odcinanie przez Żydów dostaw wody i elektryczności do klasztoru.

Napad na klasztor Beit Dżamal jest kolejnym, w ramach akcji „Cena do zapła ty”,  aktem  żydowskiego  terroru  dokonanym  przez  żydowskich  kolonistów popieranych przez władze Izraela.  Identyczne  napisy  jak  Beit Dżamal poja- wiały  się  już  wcześniej  na  ścianach  benedyktyńskiego  klasztoru  Zaśnięcia Najświętszej Maryi Panny w Jerozolimie.

W Jerozolimie dodatkowo Żydzi na murach klasztoru napisali, że Jezus był bękartem, a chrześcijanie to małpy i niewolnicy. W obu klasztorach Żydzi zniszczyli też należące do katolików samochody.

Ofiarą  żydowskiego  terroru  padł  też  klasztor  trapistów  Matki  Bolesnej w Latrun niedaleko Jerozolimy.  Żydzi  podpalili  go  butelkami  z  benzyną i na jego murach napisali, że Jezus to małpa.

Czytaj dalej →

Germany 1940 Israel 2009 – Jak to potomkowie ofiar łatwo przejmują metody postępowania ich prześladowców

Posted on 29/09/2013 by

GAZA: Źródło:  Photo Horrors: 3rd Reich v. Gaza

Tour-IsraelTour-Israel2

Czytaj dalej →

Bielecki ogłasza, że motorem gospodarki mają być niskie zarobki, a wzorem Wietnam! – Poczytajmy sobie, co ma do zaproponowania Polakom Izaak Blumenfeld…. pardon, “Jan Krzysztof Bielecki”

Posted on 28/09/2013 by

Rozwój? Innowacje? Poczekamy. Bielecki ogłasza, że motorem gospodarki mają być niskie zarobki, a wzorem – Wietnam!

Poczytajmy sobie, co ma do zaproponowania  Polakom  Izaak Blumenfeld…. pardon, “Jan Krzysztof Bielecki”,   autor słynnego cytatu  “Pierwszy milion trzeba ukraść (zob. http://pl.wikiquote.org/wiki/Jan_Krzysztof_Bielecki).
Typowy wolnorynkowy liberał, współzałożyciel Kongresu Liberalno-Demo kratycznego.  Admin

Polski: Jan Krzysztof Bielecki odznaczony Orde...

Jan Krzysztof Bielecki odznaczony Orderem Orła Białego (Photo credit: Wikipedia)

(…) Będąc coraz bogatszymi, będziemy rozwijać się wolniej. Jestem natomiast przekonany, że jeszcze przez wiele lat podstawowym czynnikiem dającym nam przewagę nad innymi krajami będą konkurencyjne koszty pracy. Badania i rozwój są oczywiście potrzebne, ale nie łudźmy się – w ciągu kilku lat nie staniemy się państwem, którego rozwój gospodarczy jest oparty na wynalazkach. Azjatyckie tygrysy też zaczynały od konkurowania ceną: najpierw Japonia konkurowała z USA, potem Korea zaczęła produkować taniej niż Japonia, Chiny produkują taniej niż Korea, a już Wietnam zaczął produkować taniej niż Chiny. Po drodze te państwa stają się nowoczesnymi gospodarkami.

Głównym hasłem wyborczym Donalda Tuska jest cywilizacyjny skok, doganianie Zachodu  –  to   właściwie jedyny postulat, który  on  tak  jasno  deklaruje.  Pan  tymczasem właśnie powiedział, że naszą jedyną  szansą  na  dalszy rozwój jest praca za stawki niższe niż w innych kra- jach – to nasza jedyna szansa na dalszy rozwój.

I doganiamy.  W  czasie rządów premiera Tuska PKB  na  mieszkańca  w Polsce  wzrósł  z  54 proc.  średniej  unijnej do 64 proc. Fakt, że trzymamy konkurencyjne koszty pracy, że wydajność u nas rośnie szybciej niż pen- sje,  jest  dla  nas  podstawą rozwojową.  I  to właśnie jest jednym z powo- dów,   dla  których  powstało  tyle  bezpośrednich  inwestycji   zagranicz- nych. Właśnie dlatego Polska ciągle notuje wzrost gospodarczy  i tworzy miejsca  pracy.  Gdy  koszty pracy  u nas wzrosną, to tych miejsc zacznie ubywać.

Innymi  słowy,  Zachód  cały  czas  gonimy  –  ale gonimy na słabo opłacanych stanowiskach.

Czy ja wiem, czy za słabo? Na przykład płaca minimalna rośnie u nas za szybko, jest już wyższa o 30 proc. niż w Czechach.  To pokazuje,  jak  bar- dzo w ryzach konkurencyjności musimy trzymać wysokość płac.

Tak  mówi  Jan  Krzysztof  Bielecki,  przewodniczący  Rady Gospodarczej przy Prezesie Rady Ministrów w rozmowie z Agatonem Kozińskim.  Rozmowę  opu- blikował Dziennik Bałtycki, 26 września 2013 roku…

25 września 1953 r. – Sowieci uwięzili Prymasa Polski ks. kard. Stefana Wyszyńskiego.

Posted on 25/09/2013 by

zdjecie

25 września 1953 r. Sowieci uwięzili Prymasa Polski ks. kard. Stefana Wyszyń skiego.  Preludium  do  tego  zamachu był  „proces”  i „wyrok” (22 IX 1953) na księdza biskupa kieleckiego Czesława Kaczmarka za to, że ośmielił  się  powo- łać komisję do zbadania tzw. pogromu kieleckiego.

Ksiądz  Prymas  został  „internowany”  –   w  Rywałdzie  Królewskim  (do  12 X 1953),  w  Stoczku  Warmińskim  (do 6 X 1954),  w  Prudniku Śląskim (do 26 X 1955) i w Komańczy (do 28 X 1956).

Klasztor Sióstr Nazaretanek w Komańczy przeszedł do historii Polski. W ma- ju 1956 r. Prymas Tysiąclecia napisał tu  Jasnogórskie  Śluby Narodu Polskie- go, będące odnowieniem ślubów Jana Kazimierza sprzed 300 lat, z czasów po topu szwedzkiego.

Teraz cierpieliśmy potop bolszewicki. Polacy ślubowali 26 sierpnia 1956 r. na Jasnej Górze, powtarzając śluby za ks. bp. Michałem Klepaczem, gdyż Prymas był  ciągle  więziony.  Mimo  szykan,  jakie  towarzyszyły  wiernym w drodze na Jasną Górę, ślubowało ponad milion pątników!

Komuniści musieli uwolnić Prymasa. Przegrali walkę o narzucenie Kościoło- wi katolickiemu w Polsce modelu sowieckiego.  Nigdy  nie  zaniechali  jednak walki z Kościołem. Wiele lat później przygotowaniom do Okrągłego Stołu to- warzyszyła tajemnicza śmierć niepokornych kapłanów.

Czytaj dalej →

Rząd nie chce naszego Hymnu. Mazurek Dąbrowskiego nieobowiązkowy w szkołach

Posted on 25/09/2013 by

https://i1.wp.com/niezalezna.pl/uploads/foto2013/46083-513701379431205.jpgUczniowie nie muszą śpiewać hymnu państwowego w szkołach – zdecydowało Ministerstwo Edukacji Narodowej. Odmówiło wprowadzenia obowiązku rozpoczynania dnia nauki od Mazurka Dąbrowskiego – ustaliła “Gazeta Polska Codziennie”.

Resort edukacji negatywnie odniósł się do propozycji posłów Prawa i Sprawie dliwości, aby dzieci i młodzież rozpoczynały każdy dzień w szkole od  uroczy- stego odśpiewania hymnu narodowego.

Wiceminister Tomasz Sławecki ocenił, że brakuje

„uzasadnienia merytorycznego do wprowadzenia […] regulacji zobowią zujących szkoły podstawowe, gimnazjalne i ponadgimnazjalne do rozpo czynania każdego dnia nauki od odśpiewania hymnu państwowego”.

MEN  uznało , że  szkoła  poświęca  dostatecznie  dużo  czasu  na  wychowanie patriotyczne na lekcjach historii.  

Czytaj dalej →

PROGRAM ELIMINACJI POLAKÓW

Posted on 22/09/2013 by

Żydzi   praktycznie  opanowali  już  wszystkie  instytucje  państwa  Polskiego, rząd, partie polityczne, media, sądownictwo, system finansowy i monetarny, przemysł  i  ekonomię.  Dzięki  temu  mogą  przystąpić  do  następnego etapu swojego planu, czyli zniewolenia i eliminacji Polaków z ich ziemi.

O tym,  że żydzi nie tylko wybrali  sobie Polskę  na „Nowe Jeruzalem”,  ale  że realizują już zaawansowany plan sprowadzania żydów do Polski i eliminacji Polaków, można się było przekonać analizując wytyczne,  które Donald Tusk przywiózł z Izraela, po wspólnym posiedzeniu rządów Polski i Izraela.

W  artykule na stronie internetowej  Wierni Polsce Suwerennej  [http://www. wiernipolsce.pl/] z 25 lutego 2011 roku zatytułowanym „Izrael-Polska: przy- gotowania do wspólnej wojny  na  Bliskim Wschodzie  ( z Iranem?)  oraz  na wypadek nie do końca przewidzianych jej następstw”, możemy wyczytać, że Donald Tusk przywiózł 7 wytycznych współpracy pomiędzy Polską i Izraelem

Tajne przemówienie Jakuba Bermana do żydów w Polsce

Posted on 18/04/2013 by

Żydzi mają okazję do ujęcia w swoje ręce całości życia państwowego w Polsce i rozszerzenia nad nim swojej kontroli.

Nie pchać się na stanowiska reprezentacyjne. W ministerstwach i urzędach tworzyć tzw. Drugi garnitur. Przyjmować polskie nazwiska. Zatajać swoje żydowskie pochodzenie. Wytwarzać i szerzyć wśród społeczeństwa opinie i utwierdzić go w przekonaniu, że rządzą wysunięci na czoło Polacy, a Żydzi nie odgry- wają w państwie żadnej roli.

Celem urabiania opinii i światopoglądu narodu polskiego w pożądanym dla nas kierunku, w rękach naszych musi się znaleźć  w   pierwszym  rzę- dzie  propaganda   z   jej   najważniejszymi   działami    –  prasą,   filmem, radiem.

W wojsku obsadzać stanowiska polityczne, społeczne, gospodarcze, wywiad. Mocno utwierdzać się w gospodarce narodowej.

W ministerstwach na plan pierwszy przy obsadzaniu Żydami  wysuwać należy: Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Skarbu, Przemysłu, Handlu Zagranicznego,   Sprawiedliwości.   Z instytucji centralnych   –   centrale handlowe, spółdzielczość.

W ramach inicjatywy prywatnej, utrzymać w okresie przejściowym sil- ną pozycję w dziedzinie handlu.  W partii zastosować podobną metodę – siedzieć za plecami Polaków, lecz wszystkim kierować.

Osiedlanie  się  Żydów  powinno  być przeprowadzone z pewnym planem i korzyścią  dla   społeczeństwa żydowskiego.

Moim zdaniem, należy osiadać w większych skupiskach, jak: Warszawa, Kraków; w centrum życia gospodarczego i handlowego: Katowice, Wrocław, Szczecin, Gdańsk, Gdynia, Łódź, Bielsko.

Należy również tworzyć typowe ośrodki przemysłowe i rolnicze, głównie na ziemiach  odzyskanych,  nie  poprzestając na Wałbrzychu i   Rychba- chu – obecnie Dzierżoniów.  W  tych  ośrodkach  możemy   przystosować przyszłe kadry nasze w tych zawodach, z którymi bylibyśmy słabo obe- znani.

Uznać antysemityzm za zdradę główną i tępić go na każdym kroku.

Jeżeli stwierdza się,  że  jakiś  Polak  jest antysemitą,  natychmiast  go zlikwidować przy pomocy władz bezpieczeństwa lub bojówek PPR jako faszystę,  nie  wyjaśniając  organom  wykonawczym  sedna  sprawy…

Zawód – Prymas Polski – Film zrealizowany we współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej cz. 1-4

Posted on 21/09/2013 by
Stefan Wyszyński

Prymas Polski Stefan kard. Wyszyński (Photo credit: Wikipedia)

Film zrealizowany we współpracy  z  Instytutem Pamięci Narodowej  –  na podstawie nieznanych, niepublikowanych dokumentów z archiwum IPN, w oparciu o materiały archiwalne filmowe z archiwum dotąd nieujawnionego, a  będącego w gestii IPN.

Ks. kardynał Stefan Wyszyński  jawi się w tych  aktach jako  “Polak nieznany”, jako nadzwyczaj jednoznaczny człowiek, którego życie nie miało meandrów i wahań moralnych.  Życiorys  kapłański  Stefana Wyszyńskiego ukazany został tym  razem  z  zupełnie  nieznanego  punktu,  z  “punktu obserwacyjnego”  SB, służb wojskowych, których zadaniem było zniszczenie i upokorzenie tego kandydata   na ołtarze, a z nim zniszczenie Kościoła i wiary w Polsce. 

Największą bronią kardynała była mądrość godna świętego, absolutna wierność powołaniu kapłańskiemu, zasadom Polaka i patrioty, oddanego całkowicie Bogu i Ojczyźnie.

Zawód – Prymas Polski. CZĘŚĆ 1.

Zawód – Prymas Polski. CZĘŚĆ 2.

Czytaj dalej →

Skompromitować Kościół – 22 września 1953 roku – rocznica skazania na karę 12 lat pozbawienia wolności w pokazowym procesie politycznym bpa Czesława Kaczmarka

Posted on 21/09/2013 by

zdjecieGdy biskup kielecki Czesław Kaczmarek stanął 14 września 1953 roku przed sądem, miał za sobą dwa lata i osiem miesięcy pobytu w więzieniu.

Izolowany od świata, głodzony, poddawany psychicznemu terrorowi, traktowany środkami farmakologicznymi wywołu- jącymi otępienie i zmiany osobowości, był strzępem człowieka.  Przeszedł  – jak obliczyli historycy – 223 przesłuchania, trwające po kilkadziesiąt godzin, podczas  których  przekonywano  go,  że  duchowni i  wierni nie chcą już znać ordynariusza, „niemieckiego kolaboranta”,  że  nikt  na  niego  w  diecezji nie czeka, że nie ma dla niego innej drogi niż przyznanie się do „winy”.

Przed  pokazowym  procesem  biskup Kaczmarek został poddany intensywnej kuracji medycznej  dla  zatarcia  śladów  nieludzkiego  traktowania.  Razem  z nim na  ławie  oskarżonych  zasiedli  księża:  Jan Danilewicz  –  były  skarbnik kurii   kieleckiej,   Józef   Dąbrowski   –   były  kapelan  biskupa  Kaczmarka   i Władysław Widłak   –   były prokurator  seminarium duchownego w Kielcach, oraz zakonnica  Waleria Niklewska   –   wszyscy  „winni działalności szpiego- wskiej” na rzecz imperialnych ośrodków. Władzom zależało na nadaniu spra wie jak największego rozgłosu.

Rozsadzić od środka

Prześladowania Kościoła rozpoczęły się już w Polsce Lubelskiej. Księża ginęli od kul MO i UB, jak rozstrzelany w lesie pod Rzeszowem w grudniu 1944 roku ks. Michał Pilipiec, który w kazaniach występował przeciwko sowieckiej prze- mocy,  czy  skrytobójczo  zamordowany  w  1945 roku  ks. Stanisław Zieliński – obrońca kraśnickich parafian przed czerwonym terrorem.

W 1946 roku zginął ks. Michał Rapacz  –  zawleczony z plebanii w Płokach na sznurze do lasu pod Trzebinią i tam zamordowany za otwarte głoszenie niez- gody na komunizm.

Czytaj dalej →

SUKCESORZY – OD BERMANA DO MICHNIKA – 5 (Aleksander Ścios)

Posted on 21/09/2013 by

 „Kościół jest w Polsce wielką, materialną siłą hamującą, ponieważ koncentruje w sobie filozoficzne treści nadbudowy ideologicznej reakcji i nieustannie przekłada je na masy (…). Kościół więc jako organizacja jest w świadomości mas, przede wszystkim inteligencji humanistycznej, bastionem tradycji i kultury polskiej, najpełniejszym wyrazicielem polskości (…). W związku z powyższym Państwo Ludowe musi działać aktywnie w kierunku wydatnej redukcji siły Kościoła”.

Trudno o większe uznanie, złożone Kościołowi przez jednego z jego najzagorzalszych przeciwników – Jakuba Bermana.  /Ale cel został osiągnięty – emjot/

Mocodawca Bermana, Józef Stalin dokonując w latach 1944-1945 podboju Polski i włączenia jej do swojej strefy wpływów, nie zamierzał poprzestać na  zainstalowaniu całkowicie oddanej sobie władzy. Celem, po zniszczeniu zbudowanych podczas wojny struktur Polskiego Państwa Podziemnego, złamaniu oporu podziemia niepodległościowego i zlikwidowaniu legalnej opozycji politycznej była całkowita przebudowa społeczeństwa polskiego i przybliżenie go do ukształtowanego w ZSRR totalitarnego wzorca.

Droga do zamierzonego celu wiodła poprzez destrukcję utrwalonych przez pokolenia więzi społecznych, antagonizowanie różnych grup: pokoleniowych, narodowych, środowiskowych, religijnych, przez zniszczenie dawnych elit i ich etosu.

Bez wątpienia Kościół katolicki, od początku był traktowany (obok PSL) jako główny przeciwnik w walce o nowy ustrój i „nowe społeczeństwo”. Stąd – postulat redukcji siły Kościoła (postrzeganego jako najgroźniejsza opozycja), tak wyraźnie sformułowany przez Bermana w roku 1947, będzie aktualny dla wszystkich ekip komunistycznych w Polsce.

To właśnie Jakub Berman, w roku 1947 sformułował tezy służące opracowaniu systemowej metody walki z Kościołem. Wspomina o niej Robert Spałek, którego artykuł – „Jakub Berman – współtwórca podstaw państwa komunistycznego w Polsce (XII 1943-XII 1948)” często przywołuję w tym cyklu. Pisze on:

[Berman] Przedstawił własną koncepcję osłabienia i swego rodzaju rozmycia katolicyzmu w Polsce. Zaproponował w tym celu zastosowanie strategii: “Kościół wszędzie – Kościół nigdzie”.

Wedle jego pomysłu należało nieustannie podkreślać obecność Kościoła w oficjalnym życiu politycznym, dzięki czemu można było się spodziewać osłabienia jego jednoznacznie antykomunistycznego wizerunku, a dla przeciwwagi organizować liczne święta i uroczystości o świeckim charakterze np.:

“święto gór, lasu, morza, matki, dziecka, tysięcznej obrabiarki, setnej kamienicy itp.”

Mając na uwadze całą perfidię powyższej koncepcji nie można odmówić Bermanowi swoiście rozumianej inteligencji politycznej i poczucia pragmatyzmu”.

Według koncepcji Bermana – z jednej strony należało stosować środki represyjne i rozbijać jedność Kościoła – z drugiej zaś, tworzyć „alternatywę” dla katolików chcących włączyć się w proces budowania nowej rzeczywistości.

Czytaj dalej →

“WARSZAWSKA GAZETA” – JAKUB BERMAN TAJNE PRZEMÓWIENE

Posted on 21/09/2013 by

CZY NADAL OBOWIĄZUJĄ ZALECENIA BERMANA?  ( TYTUŁ „WARSZAWSKIEJ GAZETY„  22 MARCA 2013 R.).

W kwietniu 1945 roku wygłosił przemówienie (TAJNY REFERAT TOW. JAKUBA BERMANA WYGŁOSZONY NA POSIEDZENIU EGZEKUTYWY KOMITETU ŻYDOWSKIEGO): […]

Tekst TAJNEGO  REFERATU TOW. JAKUBA BERMANA jest przedrukiem z książki „O Narodowych Siłach Zbrojnych ” płk. dypl. Stanisława Żochowskiego, byłego Szefa Sztabu Dowództwa Sił Zbrojnych. Wyd. Retro, Lublin, 1994

„WARSZAWSKA GAZETA” JAKUB BERMAN TAJNE PRZEMÓWIENIE     

Jakub_Berman_Polish_Communist_upload.wikimedia.orgJAKUB BERMAN:   (ur.  23  grudnia 1901 w Warszawie, zm. 10 kwietnia 1984   w   Warszawie)   –   żydowski działacz  komunistyczny ,  wicepre- zes Rady Ministrów,  poseł na  Sejm Ustawodawczy oraz na Sejm  PRL  I kadencji,  członek  Komisji  Wojsko- wej   Biura   Politycznego   KC PZPR, nadzorującej   ludowe   Wojsko Polskie  od  maja  1949  roku.

Jakub Berman, Polish Communist (1901-1984) (Photo credit: Wikipe dia)

Urodził się w Warszawie w rodzinie żydowskiej,  jako  syn  Isera  (Izydo- ra)  i Guty  (Gustawy).

Ukończył studia prawnicze na Uni- wersytecie Warszawskim.  W  1924 roku został członkiem Związku Młodzieży Komunistycznej,  a  w  1928  roku – Komunistycznej Partii Polski (KPP).  Po  niemieckim  najeździe  na  Polskę w 1939  roku  zbiegł  do  Związku  Sowieckiego.  

W 1941  roku  został  jednym   z redaktorów „Sztandaru Wolności” – organu Komunistycznej Partii Białorusi. W latach  1941 – 1943   był  kierownikiem polskiego kursu w szkole komunistycznej w Kusznarenkowie,  szkoląc  dzia- łaczy  Polskiej  Partii  Robotniczej .  W grudniu 1943 powołano go na sekreta rza wydziału krajowego Związku Patrio- tów Polskich (ZPP), z Wandą Wasilewską prezesem ZPP.

Współorganizator  Centralnego  Biura  Komunistów  Polskich  oraz Polskiego Komitetu  Wyzwolenia  Narodowego  (PKWN) w  ZSRS (1944),  w latach 1944 – 1948 członek Biura Politycznego PPR, następnie do maja 1956  członek  Biura Politycznego PZPR, w latach 1952–1954 członek  Prezydium  Rady  Ministrów, a w latach 1954–1956 wiceprezes Rady Ministrów.

Uchwałą Prezydium KRN z 19 lipca 1946 „w wyróżnieniu zasług na polu dwu letniej pracy nad odrodzeniem państwowości polskiej,  nad  utrwaleniem  jej podstaw  demokratycznych  i  w  odbudowie  kraju” został odznaczony Krzy- żem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski.

W latach 1949–1954  był członkiem Komisji Biura Politycznego  KC PZPR  ds. Bezpieczeństwa Publicznego, nadzorującej aparat represji stalinowskich w Polsce,  współodpowiedzialny   za  zbrodniczą działalność Ministerstwa Bez- pieczeństwa Publicznego. Koordynował przygotowywania licznych procesów politycznych, prześladowania kilkusettysięcznej rzeszy członków  AK  i  NSZ.

Bolesław Bierut (1892-1956), president of Pola...

Bolesław Bierut (1892-1956), president of Poland.The official portrait photo of President of Poland and gensek of PZPR (Polish Communist Party), made in milions copies presented in every office, school, and other public places in stalinist Poland, reproduced in press and books. (Photo credit: Wikipedia)

W drugiej  połowie  lat 40.  XX  wieku  tak umocnił swoją pozycję ,że stanowił wraz z Bolesławem Bierutem i Hilarym Mincem trójkę stanowiącą najściślej sze kierownictwo PZPR.

W kwietniu 1945 roku  Jakub Berman był sekretarzem stanu Rady Ministrów, członkiem Biura Politycznego PPR, członkiem Tymczasowego Rządu Jedności Narodu  i  sekretarzem  Polej Syjonu.

Bez zajmowania eksponowanych stanowisk, kierował ideologią partii komuni stycznej  oraz  aparatem terroru.  Był uważany za tzw.  szarą eminencję.  Miał kierowniczy  udział  w  morderstwach   politycznych    wspólnie  z   ministrem bezpieczeństwa publicznego generałem dywizji Stanisławem Radkiewiczem.

Od 1928 roku żonaty z Gustawą z d. Grynberg (1900–1978), z którą miał córkę Lucynę (ur. 1929), żonę Feliksa Tycha. Feliks Tych (ur. 31 lipca 1929 w Warszawie) – żydowski historyk i publicysta, w latach 1995–2006 dyrektor Żydowskiego Insty tutu Historycznego. 

W latach 1971–1987 pracował w Centralnym Archiwum Komitetu Centralne- go PZPR.

Jakub Berman zmarł  w Warszawie. Pochowany jest na Cmentarzu Wojsko- wym na Powązkach.

Czytaj dalej →

SUKCESORZY KŁAMSTWA – Aleksander Ścios

Posted on 20/09/2013 by

Należy rozważyć i zadecydować:                                                                                          

1.czy nie powinno się rozpracować dokładnie życiorysów i kwalifikacji naukowych tych ekspertów,                                                                                             2 czy nie powinno się rozpracować dokładnie życiorysów i kwalifikacji zawodowych profesorów, autorów elaboratu                                                          3 Czy nie powinno się postąpić podobnie w stosunku do ekspertów, którzy uczestniczyli przy pracowaniu elaboratu,

Wreszcie należy się – moim zdaniem – zainteresować:

a) kwalifikacjami zawodowymi biegłych, którzy opinie podpisali, jest ich 12-tu, na pierwszy rzut oka można już stwierdzić, że niektórzy z nich nie byli nawet profesorami;                                                                                               b) ich życiem i zachowaniem się poprzedzającym wydanie opinii i po tym;                                                                                                                                           c) opinią jaką cieszą się wśród swoich kolegów jako fachowcy i jako ludzie;

Ten cytat nie pochodzi z tajnej instrukcji PO w sprawie Smoleńska, ani nie ujawnia poleceń oficera prowadzącego wydawanych funkcjonariuszom medialnym. Nie jest też planem przygotowań do debaty smoleńskiej, w której rząd miał odgórnie ustalać „parytety” – większość prelegentów to naukowcy „W”  (zwolennicy teorii wypadku),  a  tylko  kilku  „Z”  (zwolennicy zamachu).

Ludzie, którzy tworzą dziś podobne instrukcje i usiłują zdyskredytować grupę ekspertów pracujących z zespołem smoleńskim Antoniego Macierewicza, dysponują jednak obszernym materiałem, na którym mogą wzorować swoje działania. Pochodzenie tego materiału, po raz kolejny potwierdza istnienie głębokich analogii między zbrodnią katyńską i zbrodnią smoleńską.

18 września 1951 roku Izba Reprezentantów Kongresu Stanów Zjednoczonych przyjęła rezolucję dotyczącą powołania

Komisji specjalnej do przeprowadzenia śledztwa w sprawie faktów, wydarzeń i okoliczności masakry w lesie katyńskim” – jak brzmiała oficjalna nazwa organu, określanego później mianem Komisji Katyńskiej Kongresu.

Na powołanie komisji natychmiast zareagowały władze komunistyczne. Rozpoczęto przygotowania do wielowątkowej kampanii propagandowej, mającej zdezawuować ustalenia Kongresu. Nie mogąc w inny sposób podważyć prawdy o sprawstwie Sowietów, skupiono się na działaniach dyskredytujących ekspertów i naukowców biorących udział w ekshumacji w roku 1943 lub współpracujących z Komisją.

Plan działań w tej sprawie przygotował Henryk Świątkowski – ówczesny przewodniczący Zarządu Głównego Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Radzieckiej i założyciel Stowarzyszenia Ateistów i Wolnomyślicieli, a w latach terroru stalinowskiego, (1945-1956) pełniący funkcję ministra sprawiedliwości.

Świątkowski planował skupić atak propagandowy na niemieckiej pracy wydanej w 1943 roku (Amtliches Material zum Massenmord von Katyn) i obalić prezentowane w niej tezy przedstawicieli medycyny sądowej.

W tym celu proponował posłużyć się opiniami „postępowych” polskich i zagranicznych lekarzy, którzy odwołali wcześniejsze zeznania dotyczące zbrodni katyńskiej lub otwarcie krytykowali ustalenia komisji niemieckiej. Szczególny nacisk w kampanii położono na „rozpracowywanie życiorysów” i podważanie kompetencji zawodowych ekspertów. Swoje propozycje Świątkowski przesłał Jakubowi Bermanowi i to on prawdopodobnie podjął ostateczne decyzję.

Czytaj dalej →

Polityk SLD w Legnicy: Odebrać majątki niepełnosprawnym – “Ostateczne rozwiązanie” ?

Posted on 20/09/2013 by

” Samorządowcy  obecni  na  posiedzeniu  komisji  samorządu  rady  miasta przyjęli propozycję z milcząca aprobatą.  Głos  zabrała  jedynie Dorota  Pur- ga, wiceprezydent Legnicy, odpowiedzialna za opiekę medyczną i pomoc spo- łeczną.  Nie  była  jednak  oburzona  wystąpieniem  Huzarskiego.  Stwierdziła tylko,   że…   nie  ma  możliwości  prawnych,  aby  wdrożyć  projekt  w  życie. W odpowiedzi radny przekonywał, że  możliwości  są,  tylko  trzeba  chcieć je wykorzystać – relacjonuje DZIENNIK.

Pomysł Michała Huzarskiego nie zdziwił także Grażyny Ostrowskiej,  rzecz- nika praw pacjenta w legnickim szpitalu [Tak!!! – admin].  Zwraca  ona  bo- wiem  uwagę  na  dużą  ilość  niepełnosprawnych  osób zajmujących łóżka w lecznicy, które mogłyby – jej zdaniem – być lepiej, pożyteczniej i korzystniej dla placówki wykorzystane. Pomysł radnego będzie teraz rozpatrywany na sesji Rady Miasta Legnicy”….

Milionowe odprawy dla wiceszefów KGHM

Posted on 20/09/2013 by

Włodzimierz KicińskiRozwiązanie z początkiem września kontraktów z wiceprezesami KGHM może być bardzo kosztowne. Jak się nieoficjalnie dowiedzieliśmy, spółka będzie musiała zapłacić Włodzimierzowi Kicińskiemu i Adamowi Sawickiemu ponad 2 mln zł odprawy. To mniej więcej tyle,  ile  obaj  zarobili  przez nieco ponad rok pracy  w Polskiej Miedzi. Dorota Włoch, która sama zrezygnowała z funkcji, nie dostanie odszkodowania.

– Odprawy należą się menedżerom, ponieważ mieli podpisane trzyletnie kontrakty.  Umowa  została  rozwiązana  przed czasem,  więc  otrzymają półroczne  odprawy  i  dodatkową  kwotę  w  wysokości  40 proc.   rocznej pensji  z  tytułu  zakazu  konkurencji  –  tłumaczy  nam  osoba  związana z miedziową spółką. KGHM oficjalnie jednak nie chce komentować, ile będą kosztowały go roszady w zarządzie.

Kiciński  i  Sawicki  do  kierowania  Polską  Miedzią  zostali  powołani  w lipcu zeszłego  roku.  Ostatnio  rada  nadzorcza  odwołała  ich  na wniosek Herberta Wirtha, prezesa koncernu.  Jak wynika z raportu rocznego miedziowego  kon- cernu,  dochody 

Włodzimierza Kicińskiego za pracę od końca czerwca do 31 grudnia 2012 r. wyniosły 750 tys. zł.                                                                                                        W  przypadku  Adama Sawickiego,   który  pracę na stanowisku rozpoczął we wrześniu 2012 r., było to 438 tys. zł.

Kiciński przed pracą w  Polskiej Miedzi  był przez wiele lat prezesem  Nordea Bank Polska. Gdy w listopadzie 2011 r. rozstawał się z Nordeą, dostał 6,8 mln zł  (więcej w tym czasie spośród prezesów spółek zarobiła  tylko  Alicja Korna- siewicz z Pekao)….

Bufetowa przyznała urzędnikom 318 mln zł nagród

Posted on 20/09/2013 by

a Hanna Gronkiewicz-Waltz (żydówka/a303) potrafi ozłocić swoich pracowników. Od jesieni 2006 roku, gdy objęła fotel prezydenta, wypłaciła urzędniczej armii 318 mln zł nagród – pisze „Fakt”.

Jak zauważa tabloid najbliżsi współpracownicy prezydent Warszawy mogli liczyć co roku na olbrzymie premie. Mimo że co miesiąc dostają po kilkadziesiąt tysięcy złotych, to mogli cztery razy do roku liczyć na premie przewyższające ich normalne pensje.

a

Czytaj dalej →

Zarabia 60 tysięcy złotych miesięcznie. Ciepła posadka od herr tfuska

Posted on 20/09/2013 by

Info pierwotnie pochodzi z żydomedium. Komentarz zbędny.

a

Powołany w grudniu 2012 r. przez premiera Donalda Tuska „dziwny twór” Polskie Inwestycje Rozwojowe jak dotychczas przyniósł największe zyski jego prezesowi Mariuszowi Grendowiczowi. Co miesiąc do kieszeni urzędnika, kierującego instytucją o działaniu której mało co wiadomo, trafia 60 tys. zł miesięcznie. Przez pierwsze miesiące Grendowicz brał kasę praktycznie za nic, bo nie miał nawet biura – pisze Fakt.pl.

a „Skromna” inwestycja Słoneczka Peru – Mariusz Grendowicz, uosobienie obietnic „taniego państwa”.

Grendowicza na prezesa wybrano wiosną. Przez pierwsze miesiące pracował praktycznie bez umowy, bo aż cztery miesiące targował się o wynagrodzenie. „Miał za to służbową limuzynę i sekretarkę. W końcu minister skarbu zgodził się na 60 tys. zł miesięcznie” – informuje portal.

Jak dodaje Fakt.pl, pensja prezesa ma jeszcze rosnąć w kolejnych latach. Sam Mariusz Grendowicz o pieniądzach nie chce mówić, zasłania się tajemnicą kontraktu.

Czytaj dalej →

George Soros rozdaje karty w polskich łupkach

Posted on 19/09/2013 by

Soros wierzy w polskie łupki i pompuje w poszukiwania miliony dolarówGeorge Soros ma już udziały w co czwartej koncesji na poszukiwania niekonwencjonalnego surowca w Polsce. Konsekwentnie przejmuje spółki i ściąga kolejnych inwestorów.

Jeden  z  najbardziej  znanych  inwestorów na świecie postawił na poszukiwa- nia gazu łupkowego w Polsce w 2010 r.  Od tego czasu wpompował w  nie dzie- siątki, jeśli nie setki milionów dolarów. Dziś ma udziały w firmach, które  dy- sponują  w  sumie  aż  30  koncesjami  na poszukiwanie niekonwencjonalnego paliwa spośród 107 wydanych dotychczas przez resort środowiska…

Jaka jest prawda o arcybiskupie Kowalczyku?

Posted on 19/09/2013 by
Artykuł: za; http://www.bibula.com/?p=5243 – 2009-01-7

Czy jeden z najbardziej wpływowych dostojników kościelnych w Polsce współ- pracował z SB?  Bardzo skromne źródła, jakie się zachowały w tej sprawie mó- wią, że abp Józef Kowalczyk przez 19 lat był zarejestrowany jako Kontakt Info rmacyjny wywiadu PRL.

Informację w tej sprawie przedstawiła we wtorek Komisja Historyczna Metro- polii Warszawskiej pod przewodnictwem księdza doktora Andrzej Gałka. Ba- dacze twierdzą, że dokumenty IPN  nie  zawierają żadnych  przesłanek  wska- zujących na współpracę księdza Kowalczyka z organami bezpieczeństwa PRL.

Najważniejszym zachowanym dokumentem jest wypis z dziennika rejestracyj nego MSW Departamentu I MSW.  Pod numerem 14902  abp Kowalczyk został zarejestrowany jako Kontakt Informacyjny  o  pseudonimie  „Cappino”.  Kate- goria Kontakt Informacyjny (KI) była bardzo rzadko stosowana przez wywiad PRL.  W stosunku do Polaków stosowano ją tylko wtedy, gdy dana osoba prze- bywała długo poza krajem, tak jak w przypadku arcybiskupa.

Z naszych informacji wynika, że dokument, o którym mowa, był w posiadaniu kilku redakcji warszawskich gazet.  Być może więc publikacja nie była tak do- browolna, jak podkreśla to w swoim komunikacie Komisja Historyczna.

Dodatkową poszlaką jest stwierdzenie Komisji, nie oparte w  żaden sposób na dokumentach, że nuncjusza zarejestrowano bez jego zgody  i  wiedzy.  Kolejna przesłanka  świadcząca  na  niekorzyść  arcybiskupa  Kowalczyka  to   długość trwania rejestracji. Służby nie miały w zwyczaju utrzymywać  w  sieci  agentu- ralnej osób, które nie były czynnymi agentami dłużej niż kilka lat.  W tym wy- padku rejestracja trwała aż 19 lat.

Czytaj dalej →

Nowotwory Watykanu: Sumienie wg Jana Pawła II – uniwersalny arbiter. Henryk Pająk

Posted on 19/09/2013 by

Dokąd idziemy?  Dokąd zmierzają sumienia?

J. P. II – Skoczów 1995

Jan Pawel  II w encyklice Evangelium Vitae  wskazuje na  sumienie jako „miej sce”,  w   którym   rodzą   się kluczowe  decyzje  i  zachowania człowieka.

Osłabienie  wrażliwości  na  Boga  i człowieka, wraz ze wszystkimi tego zgubny mi konsekwencjami dla życia, dokonuje się w głębi sumienia.  Chodzi tu prze- de wszystkim o sumienie każdego człowieka, który w swojej jedności  i  niepo-wtarzalności staje sam przed Bogiem (…)

Czytaj dalej… 9 930 more words

Chrystus Król jest przeszkodą dla najwyższych hierarchów władz Kościoła Katolickiego (KK) w Polsce.

Posted on 19/09/2013 by

” Obecnie  mamy  sytuację  jaka  zdarzała się w dziejach kościoła, że  te- raz  z prawdopodobieństwem   bliskim  pewności  możemy twierdzić,  iż   kardynał krakowski Stanisław Dziwisz znajduje się  w  stanie  ekskomu- niki  ipso  facto (przez sam fakt) a co gorzej w stan ekskomuniki ipso fac- to popadł aktualnie cały Episkopat Polski.

Ekskomunika ipso facto jest to z mocy samego faktu i  Papież nie musi tego ogłaszać i wypowiadać się w tej sprawie.

Czytaj dalej… 2 700 more words

Prawica ekskomunikowała Prymasa – Komentarz emjot!

Posted on 19/09/2013 by

W IMIĘ BOGA WSZECHMOGĄCEGO W TRÓJCY ŚWIĘTEJ JEDYNEGO – TAKIE JEST NASZE WYZNANIE WIARY!

A  wcześniej  tzw. “prawica” nie widziała, co się dzieje w Kościele, bo…?  Bo ta sama  hierarchia  im  sprzyjała    –   i   “wespół w zespół”    wyśmiewali  projekt Intronizacji Chrystusa Króla?  Kapelan Lecha Kaczyńskiego  – ks. Indrzejczyk (obaj już  św.(?) pamięci  (Pan Jezus nie pozwoli  się  publicznie  obrażać!)  w rozmowie  z  Moniką  Olejnik  o  wniesionym  projekcie  Intronizacji  wspólne rechotali  i  dusili się ze śmiechu.  Nawet  Radio Maryja   było przeciw,   bo… według pewnego ojca (też już ś.p.) – nie ma chodzić o Intronizację Chrystusa, tylko o Intronizację Najświętszego Serca Jezusowego – tak jak by to była jakaś różnica – “cały” Jezus Chrystus czy Jego Najświętsze Serce. W końcu w ogóle Intronizacji nie było!  I chyba o to tak naprawdę chodziło.

Pan Kaczyński będąc premierem i mając za plecami brata prezydenta  i  większość  sejmową,  nawet  nie  pomyślał,  żeby  najpierw  Bogu  przywrócić   w Państwie Polskim należną cześć.

A w ogóle Panie Kaczyński, to niech Pan da nam spokój z preambułą “W imię Boga Wszechmogącego” – takiego ekumenicznego bożka, pod którego można podwiesić  wszystkie  wyznania  –  żydowskie,  muzułmańskie,  hinduistyczne, buddyjskie,  animistyczne.  W  tym   jednym  przypadku  zgadzam  się   z   abp Kowalczykiem  –  to niczego nie zmienia, taki zapis,  choć w innym brzmieniu znajduje się w obecnej Konstytucji – sens jest dokładnie taki sam – ekumeniczny!…

Prawica ekskomunikowała prymasa. Abp Józef Kowalczyk napiętnowany za poparcie dla gejów i krytykę opozycji

Posted on 19/09/2013 by

Kilka  zdań,  w których prymas Polski abp Józef Kowalczyk przyznał, że osoby homoseksualne  mają  prawo  do  legalizacji  swoich  związków  i  skrytykował opozycję wystarczyło, by z autorytetu stał się wrogiem numer jeden.

Niektórzy wierni chcą przez to nawet zmieniać Kościół, Tomasz Terlikowski zarzuca   prymasowi   podporządkowanie   wszystkiego   sojuszowi   tronu    z ołtarzem,   a  dawni  sojusznicy  od  hierarchy  się  odcinają.  Zapominając, że jeszcze niedawno żadnego problemu z nim nie mieli.

Prawica twierdzi, że prymas Polski abp Józef Kowalczyk odwrócił się od prawdziwej wiary dla sojuszu ołtarza i tronu.

Prawica twierdzi, że prymas Polski abp Józef Kowalczyk odwrócił się od prawdziwej wiary dla sojuszu ołtarza i tronu. 

Niedawno ostrzegaliśmy  w naTemat,  że dysonans poznawczy może być bolesnym doświadczeniem.   Szczególnie   mocno  jest  na  to  narażona  polska prawica, która żyje w świecie utartych stereotypów. Na taki szok, jaki najnowszym wy- wiadem  zgotował  jej  prymas  Polski  abp  Józef Kowalczyk nikt chyba nie był jednak przygotowany. Hierarcha w jednej chwili z szanowanego przewodnika duchowego stał się więc dla konserwatystów wrogiem numer jeden.

Kowalczyk mówi papieżem Franciszkiem, czyli upadek Kościoła.

Prymas Kowalczyk  mówi  bowiem o Kościele i świecie raczej językiem  podob- nym do tego, którego używa  papież  Franciszek  niż  Episkopat Polski. W roz- mowie z Jackiem Nizinkiewiczem,  którą publikuje  wtorkowa  “Rzeczpospoli- ta” arcybiskup nie straszy wszechobecną masonerią  i  laicyzującym kraj  rzą- dem liberałów.

Czytaj dalej →

Kościół od gejów się nie odwróci…

Posted on 19/09/2013 by
Niezorientowanego czytelnika uprzedzam,  że wygłaszane tu skandaliczne opinie   przez  reprezentatywnego   członka  sekty  posoborowej  mieniącej  się  Kościołem Katolickim, były zawsze przez   Kościół   potępiane  jako  niezgodne  z  Objawieniem  i  odwiecznym nauczaniem  Ojców Kościoła  i  jako  takie uznane  za  herezje i obłożone ekskomuniką.
Na   uwagę  zasługuje  fakt  upominania się  o  prawo   mniejszości  żydowskiej  i  muzułmańskiej   do swobodnego uprawiania kultu  /chodzi o ubój rytualny/,  podczas gdy katolikom wyznającym wiarę Tradycyjnego Kościoła Katolickiego uniemożliwiono  uczestnictwo  we  Mszy  Wszechczasów  w  ich własnych   świątyniach   wzniesionych   przez  ich  ojców  i  dziadów , w  których  zburzono  ołtarze, a Najświętszy Sakrament  w  najlepszym  razie przeniesiono do bocznych  “kaplic”  –  czym  tylko  dają dowód,  że  to  nie  są  świątynie  nadające się  dla  ichnego kultu,  ich obrzędów, ich liturgii i modlitw.
Odważny katolicki prawnik byłby w stanie na drodze procesowej udowodnić,  że  nie  mieli prawa do odszkodowań za zrabowane przez komunistów mienie Kościoła Katolickiego, ani do przekazania im Jego majątku – przyp. emjot

O prawie do uboju rytualnego, niesprawiedliwej likwidacji Funduszu Kościel- nego i referendum w stolicy, na które wcale nie trzeba iść – mówi prymas Pol- ski abp Józef Kowalczyk w rozmowie z Jackiem Nizinkiewiczem.

Abp Józef Kowalczyk

Kiedy ksiądz prymas patrzy na dzisiejszą scenę polityczną, jak ocenia stan polskiej demokracji?

Abp Józef Kowalczyk: Politycy muszą nauczyć się żyć w demokracji, a więc nauczyć się także żyć w opozycji. A żyć w opozycji nie znaczy mó wić na wszystko „nie”, co czyni koalicja. Natomiast koalicja rządząca nie powinna odrzucać konstruktywnych propozycji przedstawianych przez opozycję…

Dokument Loży Watykańskiej potwierdzający nadadanie S. Dziwiszowi najwyższego 33 stopnia wtajemniczenia

Posted on 18/09/2013 by

Dok.Loży Wat. potw.nad.Dziwiszowi 33 st.wtaj._wiadomosci.monasterujkowice.pl

Za; http://wiadomosci.monasterujkowice.pl/ – sierpień 26th, 2013

Pogrzeb Mrożka – Kontynuacją Teatru Absurdu

Posted on 18/09/2013 by

Sygnatariusz Rezolucji 53, wyrażającej poparcie dla stalinowskich władz PRL,po procesie krakowskich księży, gdy trzech już oczekiwało na wykonanie wyroków śmierci, pochowany zostanie w podziemiach kościoła św. Piotra i Pawła w Krakowie.

Pogrzeb Mrożka – posoborowe wykwity i wielopoziomowe zwyrodnienie III RP

Posted on 18/09/2013 by
Plik:Stalinizm - proces Kurii Krakowskiej (1953).jpgŁawa oskarżonych w procesie księży kurii krakowskie/pl.wikipedia.org

Zob. Film: Proces Biskupa Czesława Kaczmarka. http://www.ipn-areszt.pl.

Niech ta pamięć uprzytamnia nam obowiązek wdzięczności za to wszystko, co napisał”o. Jan Andrzej Kłoczowski dominikanin

PAMIĘTAMY: Największym osiągnięciem pisarskim S.Mrożka był tzw. Apel Krakowski  wyrażający poparcie dla dla stalinowskich władz PRL po aresztowaniu pod sfabrykowanymi zarzutami duchownych katolickich, skazanych na karę śmierci w sfingowanym procesie pokazowym zwanym procesem księży kurii krakowskiej.

17 września 1939: PAMIĘTAMY !!! – ZdRadziecka napaść – Romuald Szeremietiew

Posted on 17/09/2013 by

17.09.39 - Pamiętamy_3obieg.plW dniu 17 września wspominamy haniebną napaść sowiecką na walczącą z Niemcami we wrześniu 1939 roku Polskę. Znany polski publicysta Aleksander Bregman pisząc o pakcie sowiecko-niemieckim nazwał Stalina najlepszym sojusznikiem Hitlera. Propaganda komunistyczna latami dowodziła, że zajęcie ziem wschodnich RP przez Rosję sowiecką nie miały istotnego znaczenia dla losów wojny polsko-niemieckiej bowiem Wojsko Polskie przegrało zanim sowieckiej dywizje przekroczyły polskie granice. Dziś jeszcze rosyjska propaganda przekonuje, że Stalin podpisując sojusz z Hitlerem nie miał wyjścia, bowiem władze polskie nie chciały sowieckiej pomocy, a same przemyśliwały jak wraz z Hitlerem napaść ZSRR.

a1102. plakat

1939. Plakat polski i sowiecki

Wystarczy przypomnieć słowa Stalina z 19 sierpnia 1939 roku, aby poznać prawdę. Stalin mówił:

„Jeżeli zawrzemy układ o wzajemnej pomocy z Francją i Wielką Brytanią, Niemcy zrezygnują z Polski i zaczną szukać modus vivendi z państwami zachodnimi. Wojnie się zapobiegnie, ale w przyszłości wydarzenia mogą przyjąć obrót niebezpieczny dla ZSRR.

Jeżeli przyjmiemy propozycję Niemiec i zawrzemy z nimi paki o nieagresji. Niemcy, oczywiście, napadną na Polskę, a wtedy przystąpienie do tej wojny Francji i Anglii będzie nieuniknione. Europę Zachodnią ogarną poważne niepokoje i zamieszki. W tych warunkach będziemy mieli duże szanse pozostania na uboczu konfliktu i przystąpienia do wojny w dogodnym dla nas momencie.”

Czytaj dalej →

Czerwona zaraza.pl – Petycja

Posted on 17/09/2013 by

W Legnicy aresztowali 23-latka za polanie pomnika sowieckich zbrodniarzy czerwoną farbą. Grozi mu 5 lat więzienia.

Takie cyrki dzieją się w siermiężnym PRL-bis tuszczanym. Gdzie się nie ruszyć, wszędzie czerwone gwiazdy w całej Polsce.
Precz z komuną!

17 września, w 74. rocznicę ataku Związku Radzieckiego na Polskę, Fundacja Wolność i Demokracja oraz Społeczny Komitet Protestu Przeciwko Przywróceniu Pomnika Braterstwa Broni uruchomiły internetową petycję przeciwko powrotowi stalinowskiego pomnika „Czterech Śpiących” na warszawską Pragę.

Petycję można podpisać pod adresem: czerwonazaraza.pl

W ramach dotychczasowych działań Komitetu udało się zebrać ponad 9200 podpisów mieszkańców Warszawy, które zostaną dziś przekazane do Urzędu M. St. Warszawy.

Czytaj dalej →

Nierozliczony rachunek sowieckich zbrodni na Polakach

Posted on 17/09/2013 by

Na polskiej ziemi nie powinno już być żadnych pomników zbrodniarzy z sowieckiej “bohaterskiej Armii Czerwonej”. W roku 1939 armia sowiecka była krwawym agresorem — tak samo jak i armia niemiecka. W latach 1944-1945 stalinowscy zbrodniarze siłą zainstalowali swoich komunistów w Polsce rozpoczynając nową, krwawą i morderczą okupację.

System sowiecki oparty był na gwałcie. rabunku oraz terrorze. Komuniści popełnili niezliczone zbrodnie. Sowieckich niewolników oddzielała od świata żelazna kurtyna zainstalowana przez komunistycznych zbrodniarzy i oprawców z sowieckiego Kremla. I Związek Sowiecki, i jego kolonie — jak na przykład tzw. PRL — były niczym jeden wielki i zbrodniczy komunistyczno-bolszewicki GUŁag.

Nierozliczony rachunek sowieckich zbrodni na Polakach

zdjecie

                     W całej Polsce, nominalnie suwerennej od 23 lat, stoją po                      „bohaterskiej Armii Czerwonej”.

W roku 1990, na fali entuzjazmu wywołanego zapewnieniami, że „komunizm w Polsce upadł”, niektóre odradzające się samorządy obaliły te monumenty – świadome, iż są one symbolami sowieckiego panowania w Polsce, a nie pomnikami wojennymi.

Dziś taka rzecz jest już niemożliwa, o czym świadczy troskliwe odnawianie pomnika  „czterech  śpiących”   w  Warszawie.

Strażnikami monumentów Armii Czerwonej w Polsce,  zwieńczonych czerwo- ną gwiazdą, stały się rosyjskie konsulaty, choć z napisów wynika, że fundato- rem tych pomników  było  „społeczeństwo” polskie.  A przecież  to  społeczeń- stwo nie pieczętuje się czerwoną gwiazdą.

Czytaj dalej →

Najazd sowiecki – 17 września 1939

Posted on 17/09/2013 by

zdjecieSowiety napadły na Polskę w niedzielę. Agresor liczył na większą dezorientację i zaskoczenie. Przedtem upewnił się, że jego przewidywania co do bezwartościo- wych gwarancji Wielkiej Brytanii i Francji dla Polski są słuszne. Niestety, nie mylił się.

Zarówno Niemcy, jak i Sowiety dążyły do obalenia porządku politycznego ustanowionego w traktacie wersalskim. Ładu moralnego, który urzeczywistnił aspiracje narodów Europy do własnej państwowości. Nade wszystko Polaków, śniących od pokoleń sen o tej, „co nie zginęła”.

Tajny pakt sowiecko-niemiecki, spisany 23 sierpnia 1939 r., wyznaczał nie- miecko-sowieckie granice w Europie, która znowu miała się stać więzieniem narodów. Zaborcy ustalili „strefy interesów”: który z nich odbierze suweren- ność poszczególnym państwom. Co do Polski postanowili, że uczynią to wspólnie.

Sowieci opóźniali atak do 17 września, by zachować pozory, że przychodzą na pomoc ludności „zachodniej Białorusi” i „zachodniej Ukrainy”,  gdyż państwo polskie rzekomo „rozpadło się”.

Izraelski Sąd Najwyższy wydalił Polaka. Przetrzymywali go tydzień na lotnisku

Posted on 14/09/2013 by

Flaga IzraelaKamil Qandil, pracownik PAH, syn Palestyńczyka i Polki mający polskie obywatelstwo, był od tygodnia przetrzymywany na lotnisku w Tel Awiwie. Został wydalony z powodu “związków z organizacjami terrorystycznymi”.

Decyzję w tej sprawie podjął izraelski Sąd Najwyższy.

Izraelski  Sąd  Najwyższy  nie  podał  żadnych  szczegółów,  sędzia  powiedział tylko, że Qandil być może nie był świadom swoich czynów.  Polak oświadczył przed  sądem,  że  nie  zrobił  niczego,  co  mogłoby zaszkodzić Izraelowi. Jego prawnik  twierdzi,  że  Qandil  nie został poinformowany o stawianych mu za- rzutach.

Przedwczoraj  przetrzymywanie  Qandila  w  Izraelu potępiło Stowarzyszenie Międzynarodowych Agencji Pomocowych AIDA.  Organizacja  żądała  natych-miastowego zwolnienia Polaka.  Wezwała  też  społeczność międzynarodową, aby  wywarła  presję  na  Izrael  w  celu  skłonienia  go  do przestrzegania pow- szechnie  przyjętych  norm,  dotyczących  działalności  humanitarnej.          AIDA zrzesza przeszło 80 międzynarodowych organizacji humanitarnych.

Komunistyczna bezpieka trzęsie biznesem

Posted on 14/09/2013 by

Jan Wejchert, Roman Karkosik, Leszek Czarnecki, Zbigniew Niemczycki, Jerzy Starak, Ireneusz Sekuła, Henryk Kulczyk, Kazimierz Pazgan. Wspólnym mianownikiem dla tych nazwisk jest nie tylko to, że byli lub są wielkimi rekinami biznesu. To również znajdujące się w Instytucie Pamięci Narodowej dokumenty, według których zostali oni zarejestrowani jako tajni współpracownicy służb specjalnych PRL u

O CO NAPRAWDĘ CHODZI W WALCE O UBÓJ RYTUALNY

Posted on 11/09/2013 by

Picture” Należy podkreślić, iż w USA ubój rytualny jest zakazany. Jednak służalcza postawa Polski wobec innych krajów daje pole do dowolnych roszczeń mniejszości”.

“Obce  w  naszej  chrześcijańskiej,  polskiej kulturze rytuały i zwyczaje, a także żonglerka  wielkimi  pieniędzmi pomiędzy grupami zajmującymi się handlem mięsa  nie  mogą  przewyższać  polskich  wartości szacunku do życia, również życia podległych nam zwierząt”.

To zdecydowanie walka ideologiczna, w szczególności  dla strony mniejszości religijnych. Jest oczywiste, analizując wypowiedzi przedstawicieli  Muzułma- nów i Żydów, że

odbywa się tu bitwa o władzę, o posiadanie szczególnych praw, o ochronę mniejszości.

Czytaj dalej →

DEWIANCKIE TAŃCE NA ULICACH I ARESZTOWANI KSIĘŻA NA KOLANACH. DOKĄD ZMIERZA ŚWIAT? – GDZIE BYLIŚCIE POLACY KIEDY ULICAMI WARSZAWY SZLI DEWIANCI?

Posted on 11/09/2013 by

Picture

Grzebiąc w brudach we własnym ogródku nie zauważamy  w jakim kierunku idzie świat i co tylnymi drzwiami wprowadza do naszej ojczyzny.Powielając wzorce naszych bliższych  i  dalszych sąsiadów, zaczynając  już od najmłod- szych  dzieci  brutalnie  choć  często  podświadomie,  określone  środowiska zmieniają światopogląd Polaków.

Nie tak dawno na ursynowskim ratuszu zawisła tęczowa flaga,  która zapoczątkowała  tzw.  ‘ty- dzień równości’ w tej dzielnicy. 

Burmistrz Ursynowa,  Piotr Guział, wieloletni  działacz   lewicy  i  środowisk  pro-gejowskich, członek  honorowy  Parady Równości  zlecił Fundacji  ‘Wolontariat  Równości’,  założonej  i prowadzonej przez ruch  LGBT zorganizowanie i  przeprowadzenie  warsztatów  w  publicznych szkołach średnich.

Co ciekawe, większość warszawiaków nie jest świadoma, że nasze dzieci ucze- stniczyły w obowiązkowych zajęciach prowadzonych przez środowiska pro-ge jowskie.

Tygodniowa propaganda, podczas której do umysłów  Ursynowian  wtłaczane były treści zgodne z ruchem poparcia dla homoseksualistów poprzez zorgani zowanie darmowych projekcji kontrowersyjnych filmów,  dyskusji  z udziałem przedstawicieli  Ruchu Palikota   czy  konkursów  plastycznych  promujących tolerancję dla osób LGBT zakończyła się  Paradą Równości w stolicy. 

Ulicami miasta przejechały platformy z poprzebieranymi mężczyznami za ko biety, całującymi się lesbijkami czy kręcocymi tylną częścią ciała, skąpo ubra nymi gejami.

Czytaj dalej →

Syria, a sprawa polska – Stanisław Michalkiewicz

Posted on 11/09/2013 by

“Najwyraźniej izraelska  strategia  podpalania świata cudzymi rękami przestała się już w Europie podobać, kto wie, czy również nie w Ameryce – a to mogłoby oznaczać początek końca pewnej epoki – epoki odcinania kuponów od holokaustu”.

“Dlatego też pan minister Sikorski, zamiast instruować prezydenta Putina, że jest on odpowiedzialny za używanie broni chemicznej w Syrii, pomyślał wreszcie o naszym nieszczęśliwym kraju, który płaci mu pensję  –  na razie nie bardzo wiadomo, właściwie za co  – i odważył się pokazać bezcennemu Izraelowi gest Kozakiewicza”.

Zaśmierdziało gazem i zaraz zapachniało prochem. Kiedy okazało się,  że  na przedmieściach Damaszku ponad tysiąc osób zginęło  na skutek  zetknięcia z bojowym gazem sarinem,  który działa trująco  zarówno przez drogi oddecho- we, jak i przez skórę,  rząd amerykański  i  brytyjski  oskarżyły o użycie sarinu władze syryjskie i zagroziły uderzeniem odwetowym.

Ale po doświadczeniach  z  bronią masowej zagłady,  jaką,  według  „twardych dowodów” amerykańskiej  i  brytyjskiej razwiedki  miał  wyprodukować iracki dyktator  Saddam Husajn,  a  której  nigdzie  nie   można  było  znaleźć,  nawet Umiłowani Przywódcy w parlamentach nie ufają już swoim razwiedkom,  naj- wyraźniej  wiedząc,  że  za  odpowiednią  opłatę  zrobią wszystko, czego się od nich zażąda. W takiej sytuacji wiarygodność przekazywanych przez nie infor- macji, a zwłaszcza tak zwanych „twardych dowodów” jest bardzo  ograniczo- na  zwłaszcza,  gdy  żyją  przecież  ludzie  pamiętający  deklarację prezydenta Obamy, według której użycie broni chemicznej przez syryjski reżim stanowiło by powód do amerykańskiej interwencji w tym kraju.

Czytaj dalej →

Lobby izraelskie w USA i w Polsce – Stanisław Michalkiewicz

Posted on 06/09/2013 by

“[Wroński], w „Gazecie Wyborczej” skrytykował premiera Tuska,  że  „stracił okazję,  by  milczeć  w  sprawie  Syrii”. ” Premier Tusk  powiedział,  że Polska swojej  niezwyciężonej  armii  do  Syrii  nie  wyśle  –  zanim jeszcze starsi i mą- drzejsi  podjęli  w t ej  sprawie decyzję.  „To  po co  tyle  wydajemy na  armię?  Po co kupiliśmy  F-16?”  – pyta  retorycznie  w żydowskiej  gazecie  dla  tubyl- czych Polaków pan red. Wroński,  zaś  w „Rzeczpospolitej”  wtóruje  mu  pan red. Bartosz Węglarczyk, zastanawiając się, czy „bylibyśmy gotowi zrezygno wać  np. z  budowy autostrady,   żeby   sfinansować  loty naszych  F-16  nad Syrią?””

Jak wiadomo, naturalnym stanem na arenie międzynarodowej jest  stan  ana- rchii. Wynika to z suwerenności państwowej,  zgodnie z którą każde  państwo postępuje zgodnie z własną wolą, a więc robi tylko to, na co samo się zgodziło.

Ale zasada suwerenności nie wnika w motywy, dla których państwo suweren- nie chce tego, czy tamtego. Dzięki temu lepiej rozumiemy mechanizm konfro ntacji zasady suwerenności z zasadą mocarstwowości.

Mocarstwowość oznacza zdolność państwa do ustanawiania i egzekwowania własnych praw poza swoimi granicami – a więc na terenie państw de nomine suwerennych.

Groteskową ilustracją tego mechanizmu były przechwałki generała Jaru- zelskiego, jakoby w sprawie wprowadzenia w Polsce stanu wojennego pod jął „suwerenną decyzję”.

Czytaj dalej →

Wojskowy informator wysokiego szczebla potwierdza tajny amerykański przerzut broni jądrowej.

Posted on 05/09/2013 by
Anthony Gucciardi  i  Alex Jones, Infowars.com – USA:  2013-09-04

PolitykaJak myślisz, dlaczego Obama [w tym Polska] pomaga w szkoleniu, finansowaniu  i  dostarczaniu  broni  krwiożerczym rebeliantom syryjskim od 2011 roku za pośrednictwem tajnych zleceń potwierdzonych przez  agencję Reutersa?  Nie  chodzi  w  tym wszystkim  o  pomoc ludności  cywilnej Syrii, którą Obama wspieranymi  rebeliantami  wysyła na  ścięcia główmasowe mordy

Nie,  tutaj zawsze chodziło o dążenie  w kierunku  scenariusza  3  wojny światowej pomiędzy Rosją a Stanami Zjednoczonymi

I  teraz, wraz z  absolutnym   szaleństwem  Obamy  i  kompleksu  militarno – przemysłowego dążących do tej wojny, mamy ją przed nami.

Wojskowy informator wysokiego szczebla, potwierdził nam,  udokumentowa ny  przerzut   głowic nuklearnych na wschodnie wybrzeże Stanów Zjednoczo nych z bazy  Dyess  Air Force Base.

Czy Polska weźmie udział w wojnie?

Posted on 05/09/2013 by

6.09.2013 w Warszawie między godziną 12-tą, a 17-tą odbędzie się pokojowy marsz antywojenny “Stop agresji Izraela na Syrię”

Pragnę przyłączyć się do stanowiska S. A. Zakrzewskiego,  o którym informa- cję przesyłam poniżej. My Polacy, żyjemy pod niemiecko-żydowską okupacją. Nasz naród nie popiera udziału najemników z Polski w żydowskich wojnach. Taką wizję przedstawiają w Polsce prożydowskie media i stronnictwa polity- czne.

Życzyłbym  nam  wszystkim  aby  Syria  pozostała  suwerenna  i  uporała się z destabilizującym państwo obcym żywiołem.

Czytaj dalej →

“Judaizm nasycony jest bardzo głęboką nienawiścią do chrześcijaństwa, połączoną z ignorancją” – z książki “Jewish History, Jewish Religion” autorstwa Izraela Shahak’a

Posted on 03/09/2013 by

Z książki “Jewish History, Jewish Religion” autorstwa Izraela Shahak’a:

“Judaizm nasycony  jest bardzo  głęboką  nienawiścią do chrześcijaństwa, połączoną  z  ignorancją.  To nastawienie  znacznie wzmogły  chrześcijań- skie prześladowania Żydów, jest jest ono w dużej mierze od nich niezależ- ne. W rzeczywistości sięga czasów, gdy chrześcijaństwo było wciąż słabe i prześladowane  (nie tylko przez Żydów)  i  podzielane  było  przez  Żydów, którzy nie tylko nie doznali krzywd ze strony chrześcijan, ale nawet otrzy- mywali od nich pomoc…”

“Wg Talmudu, Jezus został skazany wyrokiem właściwego  sądu rabinicz- nego za bałwochwalstwo, nakłanianie innych do bałwochwalstwa i pogar- dę wobec autorytetu rabinicznego. Wszystkie klasyczne źródła żydowskie, które wspominają  o tym wyroku,  z miłą chęcią biorą  za to odpowiedzial- ność: w talmudycznych zapiskach nie wspomina się nawet Rzymian…”

“Samo imię Jezus było dla Żydów symbolem wszystkiego,  co  ohydne  i  ta ludowa tradycja utrzymuje się do dziś. Ewangelie są jednakowo znienawi- dzone i nie zezwala się na ich cytowanie (a co dopiero nauczanie)  nawet w nowoczesnych szkołach izraelskich”

“Żydowskie dzieci są w rzeczy samej uczone praw, takich jak to, które na- kazuje każdemu Żydowi, za każdym razem gdy przechodzi  obok cmenta- rza, wypowiedzieć słowa błogosławieństwa, jeśli jest żydowski,  lecz prze- kląć matki zmarłych, jeśli nie jest żydowski… zwyczajem stało się spluwa nie na widok kościoła bądź krucyfiksu…”

Profesor Shahak zdawał raporty o tym, jak syjoniści publicznie i ceremonial- nie palili setki egzemplarzy Nowego Testamentu w Jeruzalem 23 marca 1980 roku.  Ich  niszczenie odbywało się pod  auspicjum Yad Le’akhim, żydowskiej organizacji  religijnej  finansowanej  przez  izraelskie  Ministerstwo  do spraw Religii.

Czytaj dalej →

ŻYDOWSKIE ORDYNARNE KŁAMSTWA !!! – Watykan zaprzecza słowom Światowego Kongresu Żydów. Kard. Koch nie jedzie z misją

Posted on 03/09/2013 by

Watykan zaprzecza słowom Światowego Kongresu Żydów. Kard. Koch nie jedzie z misją

Foto: EPA Lauder na spotkaniu z papieżem

Rzecznik Watykanu ksiądz Federico Lombardi zdementował informacje podane w komunikacie Światowego Kongresu Żydów, jakoby papież Franciszek polecił kardynałowi Kurtowi Kochowi wyjaśnić sprawę zakazu uboju rytualnego w Polsce.

Watykański rzecznik poproszony przez  polskich  dziennikarzy  o  komentarz do poniedziałkowego komunikatu, wydanego przez  Światowy Kongres Żydów po  spotkaniu  papieża  Franciszka  z  jego  prezesem  Ronaldem S. Lauderem, oświadczył:

– Nic nie wiadomo o tym, by papież powierzył specjalną misję kardyna- łowi Kochowi w sprawie uboju w Polsce.

W nocie Światowego Kongresu Żydów napisano w poniedziałek:

“Papież  wyraził zaniepokojenie zakazem uboju rytualnego  w  Polsce  i polecił kardynałowi Kurtowi Kochowi,  przewodniczącemu  komisji  do spraw relacji z judaizmem, zbadać tę sprawę i zwołać spotkanie na ten temat już w przyszłym tygodniu”.

W dusznej izbie chaty z kraja – Stanisław Michalkiewicz

Posted on 02/09/2013 by

AlKaidaTerrorPodczas gdy świat wstrzymuje oddech nasłuchując wieści  nie  tyle  z  Syrii, w której bezbronni cywile z Al Kaidy wal czą o demokrację ze znienawidzonym reżymem prezydenta Asada, co z  Wa- szyngtonu, Londynu, Paryża, Moskwy i Pekinu  –  czy mianowicie  po  pierw- sze – eksperci ONZ dostaną rozkaz wykrycia  śladów reżymowego sarinu,  czy  też przeciwnie  –  nie  wykryj ą nawet  najmniejszych  jego  śladów, albo  –  po drugie  – niezależnie od tego razwiedki amerykańskie, angielskie i francuskie „ponad wszelką wątpliwość” stwierdzą użycie zbrodni czego  sarinu  przeciw- ko syryjskim  obrońcom praw  człowieka z Al Kaidy,  co  – podobnie  jak  przed laty w Iraku  –  stanie  się  pretekstem do operacji  pokojowej,  która  –   podo- bnie jak  Irak  –  również  Syrię  pogrąży  w  permanentnym chaosie ku uciesze bezcennego  Izraela,  dla   którego  chaos   u  wszystkich  jego  sąsiadów,   bliż- szych,  a  nawet dalszych, a jak trzeba  –  to  nawet  i  najdalszych jest prawdzi wym  darem  Niebios –  więc  podczas  gdy  świat  wstrzymuje  oddech –  w  na- szym   nieszczęśliwym  kraju  nikt  –  a  już   specjalnie funkcjonariusze  poprzebierani  za  dziennikarzy  nie- zależnych  mediów  głównego  nurtu  –  nie  ma  do  tej  całej  Syrii  głowy, zwłaszcza, że pan generał Stanisław Koziej, szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego oświecił nas  i  uspokoił, że nasz  nieszczęśliwy  kraj  w  operacji  pokojowej  w  Syrii udziału nie weźmie,  natomiast  gdy by  trzeba było bronić Turcji – aaa, to co innego. Turcji będziemy bronić do ostatniej kropli krwi.

Taka  deklaracja  polskiego dygnitarza,  zwłaszcza w przeddzień 330 rocznicy Wiktorii Wiedeńskiej, kiedy to król Jan III Sobieski pokazał Turcji ruski mie- siąc, na pewno Turków ucieszy i natchnie miłością do naszego nieszczęśliwe- go kraju.

Czytaj dalej →

“Papież zaniepokojony zakazem uboju rytualnego w Polsce” – “Pan papież” będzie interweniował? – Żydzi ze skargą w Watykanie!!!

Posted on 02/09/2013 by

Foto: TVN24 / PAP/EPA Papież rozmawiał o uboju z Prezesem Światowego Kongresu Żydów

Zakaz uboju rytualnego w Polsce był jednym z  tematów rozmowy prezesa  Światowe- go Kongresu Żydów Ronalda S. Laudera z papieżem – wynika z komunikatu wydane- go przez Kongres. Co więcej, jak twierdzi Kongres, Franciszek miał wyrazić  “zaniepo kojenie”  polskim  zakazem  i  nakazać  przewodniczącemu  komisji do spraw relacji z judaizmem zbadanie sprawy.

W nocie Światowego Kongresu Żydów napisano:

“Papież wyraził zaniepokojenie zakazem uboju rytualnego w Polsce i polecił kardynałowi Kurtowi Kochowi, przewodniczącemu komisji do spraw relacji z judaizmem, zbadać tę sprawę i zwołać spotkanie już w przyszłym tygodniu”.

Czytaj dalej →

“Forbes”: co się stało z pieniędzmi odzyskanymi przez gminy żydowskie?

Posted on 31/08/2013 by

Co to są prawdziwi Żydzi? A np. tacy jak ten:“*

Miliony złotych, które Żydzi odzyskali od państwa polskiego za mienie utraco ne w trakcie II wojny światowej,  nie zostały przeznaczone na  utrzymanie ży- dowskiego dziedzictwa – twierdzi magazyn “Forbes”.

“Forbes” informuje, że pieniądze za sprzedaż odzyskanych majątków  “roze- szły  się w hermetycznym środowisku  Związku Wyznaniowych Gmin Żydow- skich i Fundacji Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego”.

Ile odzyskały gminy żydowskie?

Magazyn dotarł do niepublikowanych restytucyjnych zestawień Związku Gmin, prowadzonych przez tę organizację w latach 1997-2009.

Według wyceny  z  zestawień ZGWŻ  wartość  tych nieruchomości przekracza 205 mln  złotych.  Do  końca  lipca 2013 roku  Komisja Regulacyjna  przyznała również żydowskim  organizacjom  wyznaniowym 82 mln zł w ramach rekom- pensat i odszkodowań za mienie,  którego nie udało się oddać w naturze.  Nie jest jednak w żaden sposób ustalić, ile nieruchomości gminy żydowskie  odzy- skały w latach 2010–2013.

Czytaj dalej →

Eksmisje polskich rodzin przy okrzykach: “wynocha polskie, brudne świnie !!!”

Posted on 31/08/2013 by

W 2012 r. Urząd m.st. Warszawy wydał decyzję o zwrocie prywatnym  właści-cielom ponad 30 kamienic. Wykonano 453 eksmisje. Do wykonania wciąż po- zostało 1157.

Do takich sytuacji społeczeństwo już przywykło, ale eksmisje zostaŁy ostatnio wzbogacone o szykanę dodatkową.

Kto na to pozwala i rozzuchwala “nowych właścicieli”?

Otóż,  jak wyżej krótko a niżej szczegółowo opisano,  eksmisje  są  realizowane planowo według harmonogramu: eksmisja wykonywana jest zawsze  w obecno ści komornika i asyście policji i straży miejskiej,  czyli  przedstawicieli prawa, którzy powinni zapewnić “egzekwowanie prawa zgodnie z przepisami”.

Ostatnie  spektakularne  eksmisje  w  których  uczestniczył  również   dzienni- karz, odbywają się w atmosferze poniżenia i szykan.

Podczas eksmisji na warszawskiej Pradze wśród mundurowych  i  urzędników pojawiają się osoby  –  bliżej  ni e zidentyfikowane  –  przedstawiciele  nowych właścicieli (??),  którzy w czasie czynności wyrzucania rodzin wznoszą okrzy- ki:

Precz polskie świnie, wynocha!  Brudne Polaczki!

Co ciekawe – w stosunku do tych osób przedstawiciele prawa nie interweniu- ją. Kim zatem są owe osoby?  Kto wprowadził,  najwidoczniej legalne szykany do procedury eksmisyjnej? Dlaczego przedstawiciele mediów nie opisali tych zajść?

Czytaj dalej →

Koszer-wojna to dobry biznes wg Gazety Wyborczej

Posted on 31/08/2013 by
“Nagroda za udział w wojnie”: Krystian Brodacki; Niedziela, 27 kwietnia 2003, str. 25.

W tydzień po wybuchu wojny [w Iraku] w Gazecie Wyborczej pojawił się arty- kuł z nadtytułem: Odbudowa Iraku po wojnie to wielki biznes. Od 9 kwietnia [2003 r.]  ten temat nie schodzi ze szpalt GW,  a tytuły mówią same  za siebie: Polska od morza do złoża; Rafineria Gdańska w Iraku?; Kto nie walczył, ten nie zarobi; Wystarczy, że popłynie ropa…

Pojawiły się mapy terenów roponośnych i informacje, że “Amerykanie kuszą Rafinerię  Gdańską  ropą  ze złóż w południowym Iraku”,  a  udział  polskich firm  w  odbudowie  zniszczeń  wojennych  będzie nagrodą  za udział Polski w wojnie.

Już wyliczono,  że koszty takiej odbudowy  to  25-100 mld dolarów.  Ponoć  w Polskiej Izbie Gospodarczej urywają się telefony od  “naszych”  biznesmenów pragnących przyssać się do tego tortu.  A jest się o co bić, skoro Ameryka szy- kuje dla Iraku “największy projekt pomocowy od czasu Planu Marshalla dla Europy Zachodniej po II wojnie światowej”.

Czytaj dalej →

Odpowiedź USOPAŁ na artykuł Gazety Wyborczej dotyczący bestialskiego uboju rytualnego

Posted on 31/08/2013 by

DO „GAZETY WYBORCZEJ” W ODPOWIEDZI NA ARTYKUŁ MICHAŁA WILGOCKIEGO „LIST ORGANIZACJI KOBYLAŃSKIEGO W SPRAWIE UBOJU RYTUALNEGO. NAŁĘCZ: JAK Z NAZISTOWSKIEJ PROPAGANDY” OPUBLIKOWANY 26.08.2013

                 USOPAŁ  jako  organizacja  patriotyczna  i  katolicka  z  przedstawi- cielstwami  w  wielu  krajach  świata,  czuje  się  w  obowiązku  odpowiedzieć i wyjaśnić swoje stanowisko w tej kwestii wszystkim przyjaciołom, czytelnikom i  Rodakom  na  świecie,  którzy  są  zainteresowani  naszą ojczyzną i chcieliby uczynić wszystko, aby Naród Polski mógł i potrafił się uwolnić od przeszłego i obecnego zaboru żydokomuny,  gdyż od roku 1989 to się  w  Polsce nie zmieni- ło. A nowe wytyczne wiązały się z tym, by Naród wrócił do demokracji i do wol ności, tego chcieli Polacy.

Już od wspomnianego roku 1989 zaczęto tworzyć  „nowe”  organizacje  rządo- we do kierowania państwem, opracowywać nową konstytucję (mamy na myśli tę ostatnią ustawę zasadniczą zawierającą zapisy na niekorzyść państwa pol- skiego),  podjęto negocjacje przy Okrągłym Stole  i rozmowy w Magdalence. Ci wszyscy, którzy byli tam obecni to antypolacy,  wrogowie  Narodu Polskiego  i przykład,  który  stale  podajemy  i  będziemy  podawać, że na 57 uczestników, którzy te najważniejsze decyzje podejmowali, aż 47 było żydokomuną, a pozo- stali  szabsgojami  na  ich usługach!  To było i do dzisiaj jest wielką tragedią, z której  Naród  nie  potrafi  i  nie  może  się otrząsnąć ani wyciągnąć odpowied- nich wniosków!

Czytaj dalej →

PAKT HITLER – STALIN – (CZWARTY ROZBIÓR POLSKI – 23 VIII 1939)

Posted on 30/08/2013 by

images 1W związku z niesławną rocznicą paktu przyjaźni między naszymi sąsiadami, zamieszczam wcześniej napisany tekst, będący swego rodzaju kalendarium wydarzeń prowadzących do podpisania Paktu znanego w historiografii, jako „PAKT RIBBENTROP – MOŁOTOW”.

Poruszając zagadnienie stosunków sowiecko-niemieckich w przededniu wybuchu II wojny światowej w odniesieniu do II RP należy nieco zatrzymać się nad ich historią po I wojnie światowej, kiedy to obydwa państwa  ni e zo- stały usatysfakcjonowane Traktatem Wersalskim.

16 kwietnia 1922r. z okazji międzynarodowej konferencji w Genui w sprawie kryzysu ekonomicznego  w Europie,  nastąpiło nieoczekiwane porozumienie Niemiec i Rosji Sowieckiej w Rapallo, po tajnych naradach obu delegacji. 

Marszałek Piłsudski oceniał Rapallo, jako klęskę Polski  i porządku europej- skiego nakreślonego traktatem wersalskim.  Dla Polski było to porozumienie dwóch historycznych zaborców i wrogów naszej niepodległości.

Czytaj dalej →

Dlaczego Kaczyński musiał zginąć, czyli jak Obama sprzedał Polskę; – Pakt Obama- Putin 17 września 2009

TO DOBRY KOSZERNY GESZEFT JAK POWIADAJĄ  …..

Każdy internauta dotrze do informacji, które same narzucają wnioski w spra wie smoleńskiej. Niniejsze krótkie opracowanie to syntetyczna analiza która pozwoli niezorientowanym na własną ocenę zdarzeń. Wszystkie drogi prowa dzą do Gruzji, Armenii, Kazachstanu, Teheranu, konfliktu w Syrii, konfliktu arabsko-żydowskiego i dążeń elit żydowskich do utworzenia państwa żydow skiego  w  obszarze Polski  pomniejszonym  o ziemie jakie mają być zwrócone Niemcom ( Pomorze, Śląsk, Mazury podzielone na część niemiecką i rosyjską ). 

Lech Kaczyński prowadził bardzo aktywną politykę scalającą małe państwa Bałtyckie, Gruzję, Armenię, Kazachstan, Słowację, Bułgarię i Polskę. W stra- tegii amerykańskiej to była strefa grodząca, strefa aktywnej dyplomacji ogra niczającej imperializm rosyjski i jego dominację w tej strefie.

Amerykańscy stratedzy od dawna zapowiadali eskalację konfliktu żydowsko –  arabskiego  i  destabilizację regionu przez fundamentalistów w Iraku, Ira- nie, Afganistanie.  Kocioł  w  Afganistanie,  najazd na Irak,  to były ruchy wy- przedzające przed uformowaniem się silnej koalicji talibów i arabskich orto doksów zdolnej do ataku na Arabię Saudyjską i Izrael.

Nie wymieniam tu Pakistanu,  bo  choć  jest  on pod kontrolą USA  to trudno przewidzieć jego zachowanie w wypadku sojuszu Iraku, Iranu, Afganistanu, Syrii, Egiptu. 

Od lat amerykańscy stratedzy uznawali że Gruzja ,  Armenia to strategiczne państwa w regionie. W ramach sojuszu NATO  Lech Kaczyński miał za zada- nie zasymilować te państwa, otoczyć je ochroną. Zadanie to wykonał wzoro- wo.

Pomarańczowa rewolucja wsparta przez Polskę Lecha Kaczyńskiego na Ukra inie wzmocniła sojusz Polski i Ukrainy, państw Bałtyckich, Słowacji i Bułgarii w sprawie walki o wolną Gruzję i Armenię.  Silnie popierali te dążenia Amery- kanie. Rosja świadoma planów ataku amerykanów na Iran postanowiła zaata kować Gruzję by otworzyć sobie drogę do pomocy Iranowi w konflikcie z Izrae lem i USA.  Wykorzystano konflikt w Osetii. Rosjanie nie zdawali sobie jednak sprawy że za tę akcję przyjdzie im słono zapłacić.

Lech Kaczyński wywiązując się z roli lojalnego sojusznika  NATO  wsparł Gru- zję dyplomatycznie i militarnie. Z rezerwy polskiego stanu zabezpieczenia na wypadek wojny przekazano Gruzinom rakiety GROM wraz z kodami do samo lotów rosyjskich. Rakiety te woziła właśnie ta Tutka, która spadła pod Smole-ńskiem.  Był to celowy zabieg bo Rosjanie nie mogli zestrzelić samolotu prezy-denta.  W  tym czasie  finansjera  USA i  Europy Zachodniej  w porozumieniu z Lechem Kaczyńskim  nakłoniła  biznes  zachodni do wycofania aktywów z Ro- sji.  Doszło do panicznej ucieczki kapitału.  Rubel  z dnia na dzień stracił pra- wie 100% wartości . Interweniował Centralny Bank Rosji wpompowując blisko 300 mld USA. 

Czytaj dalej →

żydzi i polskie goje – Komentarze do “Gojka z Izraela; Serdecznie witamy w obozach zagłady”

Posted on 25/08/2013 by

” Popatrzmy na życiorysy tych którzy rządzili Polską od 1944 roku. Oni  tylko  z metryki są Polakami.

W duszy, wrogami Polski, wszystkiego co Polskie.

W   PRL,   był   tako   sobie  łopaciarz   Albin  Siwak,   osiągnął  szczyty  władzy.
Później po 7 oddziałach został dyplomatą  i  napisał książkę   “ Od  łopaty  do dyplomaty” gdzie pisze, że

na wszystkich placówkach dyplomatycznych Polski, żyd żyda popy- chał.

Dziś patrząc na Stany Zjednoczone jest tak samo” (1).

” Rząd Polski jest tylko z nazwy “Polski”. Pani, ja, jak chcemy jeść zimą poma- rańcze to musimy je importować z ciepłych krajów

Rabin Michael Schudrich, przyjechał do Warszawy z Ameryki i on dyktuje wa runki Polakom, polskiemu sejmowi, bo ucięto mu złota żyłę,  jaką były  wyda- wane zaświadczenia o koszerności mięsa.

Koszerne mięso może sobie kupić w Niemczech. Jak  znam  Niemców, których dziś Żydzi przemianowali za bombę atomową na nazistów, dadzą to koszerne mięso w ilości jednej krowy dziennie gratis,  bo ortodoksów żydowskich w Pol- sce być może jest 100. […]

Izrael  aresztował  polskich parlamentarzystów,  członków  Polsko – Palestyńskiej grupy parlamentarnej wracających do Polski po kilkudniowej wizycie na terytorium palestyńskim. Chorą  posłankę  Szczypińską trzymano w klatce na Pustyni Negew. Zatrzymano Piotra Cybulskiego z PiS i Henryka Milcarza z Lewicy.

Rzecznik polskiego MSZ mówił, że to rutynowa kontrola.

Czytaj dalej →

GUŁag. Radzieckie obozy koncentracyjne 1918–1953: Wyd. IPN

Posted on 25/08/2013 by

gulag3W współczesnej Polsce media  i  politycy  nie  widzą nic niestosownego w gloryfikowaniu dokonań komunizmu. Pomniki sowieckich oprawców plugawią swoją obecno- ścią przestrzeń publiczną.

Komunistyczni   oprawcy  są  fetowani,   a  protestująca przeciw temu młodzież jest szkalowana. Z szkół usuwa- ne są lekcje historii by młode pokolenia były pozbawio- ne elementarnej wiedzy o przeszłości.

Jedną z form oporu wobec tej patologii, jest samokształ-cenie. Osobom które nie chcą zapomnieć, nie godzą się na tolerowanie komu- nistycznego totalitaryzmu, przyda się praca  „GUŁag. Radzieckie obozy kon- centracyjne 1918–1953” autorstwa Stanisława Ciesielskiego.

W wydanej przez IPN praca „GUŁag. Radzieckie obozy koncentracyjne 1918 –1953”  – to pierwsza na polskim rynku monografia poświęcona komunistycznemu systemowi izolacji i eksploatacji uwięzionych.  Sowieckiej  polityce represji.  Wpływowi  zmian polityki władz sowieckich na funkcjonowanie sowieckich obozów koncentracyjnych. Warunkom życia i pracy uwięzionych. Temu kim byli uwięzieni i ich nadzorcy.

Czytaj dalej →

“Rocznica podpisania Paktu Ribbentrop-Mołotow nie powinna być przypominana, bo… podważa tragedię m.in. Żydów” – wyp. byłego szefa Centrum Badań nad Antysemityzmem w Berlinie Wolfganga Benza znieważająca pamięć milionów ofiar ludzkich

Posted on 25/08/2013 by

Kontrowersyjna wypowiedź b. szefa Centrum Badań nad Holokaustem: “Rocznica podpisania Paktu Ribbentrop-Mołotow nie powinna być przypominana, bo… podważa tragedię m.in. Żydów” – Sławomir Sieradzki

fot. youtube.pl

Niemal zupełnie bez echa przeszła ostra krytyka jaka spotkała  dzisiejszy Eu- ropejski Dzień Pamięci Ofiar Stalinizmu i Nazizmu ze strony prof. Wolfganga Benza, byłego  szefa  Centrum Badań  nad  Antysemityzmem  w  Berlinie. 

Jego zdaniem dzień ten nie powinien być obchodzony, gdyż… niepotrzebnie zrównuje ofiary niemieckiego nazizmu i stalinizmu.

Wolfgang Benz (2013) //de.wikipedia.org

Tę kontrowersyjną i krzywdzącą  tezę  dla  pamięci ofiar sowieckiego terroru Benz wygłosił na łamach berlińskiego „Tagesspiegel” w przeddzień Europejskiego Dnia Pamięci Ofiar Stalinizmu i Nazizmu. Dzień ten ma skromną oprawę.

Uchwalony przez  Parlament Europejski  w  2008 r.  po intensywnym,  wieloletnim lobbingu głównie emigrantów z państw bałtyckich w  Stanach  Zjednoczonych,  jest  oficjalnym  świętem  jedynie  w  Szwecji.

W Niemczech składane są kwiaty i znicze oraz zapada minuta ciszy przed Pomnikiem Ofiar Stalinizmu na Steinplatz w Berlinie Charlottenburg-Wilmersdorf.

W pozostałych krajach Europy Zachodniej jest w tym dniu cisza.

A jednak  prof. Benz ma pretensję,  że w ogóle  w  świadomości  Europejczyków istnieje  23 sierpnia.  Dlaczego? Bo według prof. Benza nie  ma  on  nic  wspól- nego z holokaustem oraz zagładą Sinti i Roma.

Czytaj dalej →

Bestie. Nieukarani mordercy Polaków – Tadeusz M. Płużański

Posted on 24/08/2013 by

Reporterskie śledztwo o ludziach, którzy w czasach  komunizmu  mordowali  polskich patriotów, za co nigdy nie zostali ukarani – właśnie ukazała  się  książka  Tadeusza M. Płużańskiego

*Można było skazać strażnika z obozu w Sobiborze Iwana (Johna) Demjaniuka, mimo iż sąd w Mona- chium wymierzył mu bardzo niską karę. Za kato- wanie więźniów, strzelanie do nich i prowadzenie do komór gazowych dostał jedynie pięć lat. I “ze względów humanitarnych” do więzienia nie pójdzie.

Tymczasem, za współudział w zamordowaniu 30 tysięcy osób – czyli ludobój- stwo –  powinien zostać skazany na maksymalny wymiar kary,  czyli  dożywo- cie.  Mimo,  iż  w  samych Niemczech żyją oprawcy odpowiedzialni  za jeszcze większe i lepiej udokumentowane zbrodnie. A co robi Centrum Szymona Wie- senthala?  Spoczęło na laurach?  Nie,  nadal ściga innych zbrodniarzy. 

A  jak jest w Polsce?*

Od kilkunastu lat badam sprawy stalinowskich oprawców – tytułowych bestii. Z niektórymi z nich rozmawiałem, ale głównie z ich ofiarami, rodzinami ofiar, bo to ich głos powinien dziś być najmocniej słyszalny. Przyglądałem się śledztwom, procesom. Linii obrony byłych funkcjonariuszy komunistycznego systemu bezprawia, upokorzeniu (ponownemu) ich ofiar, które muszą udowadniać, że były prześladowane i bite, oraz bezsilności sądów. Ale czy na pewno to tylko bezsilność? Na to i szereg innych pytań staram się odpowiedzieć w prezentowanej Państwu książce.

Czytaj dalej →

Polska nie istnieje od 1939 r. – Halina Zamel z Gardei: art. z 2005 r… czy coś się zmieniło?

Posted on 23/08/2013 by

Polska nie istnieje od 1939 roku …  dowód ?

Polska jest szkalowana na całym świecie a szkalowanie jest Polskiego autorstwa. Oto np. Polski minister sprawiedliwości grzecznie przestaje kopać groby w Jedwabnem , bo rabin pogroził , że niepokoi zmarłych.

sprzedaz 2

Prezydent Kwaśniewski w jarmułce przeprasza w imieniu narodu, który go do tego nie upoważnił .

Foto: http://free.of.pl/w/wolnapolska/prezydent.htm

Przeprasza za tych polskich zbrodniarzy …  a przecież wszyscy wiemy , że w Jedwabnym mord  był  autorstwa Niemieckiego…   i  znów  Polski  prezydent przeprasza Ukraińskich tzw. kombatantów za mord 300  Ukraińców spowo- dowany przez Polaków… czyli , że Polakom nie wolno się bronić –  nie wolno się mścić za 150 tysięcy wymordowanych na Wołyniu i Podolu . Polacy mają pokornie kłaść szyje pod banderowski topór. 

No i wreszcie popis trybunału stanu : Polskę i Polaków wolno obrażać,  szka- lować itp…  i to bezkarnie , ale już np żydów nie daj Bóg ! …  nawet  do trzech lat wiezienia !

Trzeba Polski bronić , mój Boże, tylko kto to ma bronić?

Media są w obcych rekach , banki , przemysł też …   sięga już obcy po ziemie polską , po miasta …

… a tak zwani politycy bawią się w szczypanki ,  ordynarności ,  niby uchwały , mówią kryzys  nas nie dotyczy , dzieciątka sześcioletnie sio do szkoły , prawie po wyjściu z kołyski ,  żeby  mamusia  się  zbytnio  wychowaniem  nie  trudziła zwłaszcza w “tzw.patriotyzmie”.

Czytaj dalej →

IV rozbiór Polski, ustalenie granic między, Niemcami a bolszewikami – Michał Stanisław de Zieleśkiewicz

Posted on 23/08/2013 by

W wyniku paktu Ribentrop-Mołotow,podpisanego poza plecami Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 23 sierpnia 1939 roku, następnym krokiem było ustalenie granic między dwoma agresorami III Rzeszą i Zawiązkiem sowieckim

Podpisanie traktatu między III Rzeszą a związkiem sowieckim nastąpiło w dniu 28 września 1939 roku, kilka godzin po podpisaniu kapitulacji Stolicy Polski Warszawy.

Pakt ten wszedł do historii pod nazwą pakt Ribbentrop-Mołotow, tak jak ten pierwszy z 23 sierpnia 1939 roku, gdyż podpisały go te same osoby i w tym samym miejscu w Moskwie na Kremlu w obecności dyktatora związku sowieckiego Józefa Stalina.

Na zdjęciu: J. Ribbentrop w obecności Stalina i Mołotowa

Wiaczesław Michajłowicz Mołotow Вячеслав Михайлович Молотов (Скрябин), właśc. Skriabin / narodowości żydowskiej, tak jak Józef Stalin / przewodniczący Rady Komisarzy Ludowych  Союз Советских Социалистических Республик  СССР.

Uczestnik zamachu na Chruszczowa. 

W dniu  5 marca 1940 na posiedzeniu Biura Politycznego Komitetu Centralnego KPZR  podpisał decyzję o wymordowaniu 22 467 Polaków, jeńców wojennych, oficerów, polskiej inteligencji ziemian / Zbrodnia Katyńska  /  Osobista  zemsta  Stalina  za  klęskę  w  1920 roku.

Towarzysz Skriabin,  podpisał  w  dniu  5  marca  1940  roku  na  posiedzeniu Biura Politycznego Komitetu Centralnego, Коммунистическая партия Советского Союза КПСС, podpisał decyzję o wymordowaniu 22467 polskich oficerów, żandarmów, policjantów, osadników, ziemian i inteligentów więzionych między innymi w Katyniu, Miednoje, Ostaszkowie.

Towarzysze: Mołotow i Stalin, uzgadniają granice

Czytaj dalej →

23 sierpnia w rocznicę paktu Ribbentrop-Mołotow obchodzimy Europejski Dzień Pamięci Ofiar Reżimów Totalitarnych

Posted on 23/08/2013 by

Unia Europejska ogłosiła dzień 23 sierpnia (dzień podpisania paktu Ribbentrop – Mołotow) Europejskim Dniem Pamięci Ofiar Stalinizmu i Nazizmu.

Plik:Tajny protokoł 23.08.jpg

Dokument tajnego protokołu do paktu z 23.08.1939 r. z podpisami J.Ribbentop, W.Mołotow. Tekst niemiecki /upload.wikimedia.org

23 sierpnia 2011 r.  w  Warszawie  po raz pierwszy  obchodzony był Europejski Dzień Pamięci Ofiar Reżimów Totalitarnych. W Muzeum Powstania Warszaw skiego odbyła się konferencja przedstawicieli europejskich instytucji zajmują cych się rozliczaniem z totalitarną przeszłością,  przebywających  w  Warsza- wie na zaproszenie  Instytutu Pamięci Narodowej  i  ministrów sprawiedliwo- ści państw UE. Prezes IPN dr Łukasz Kamiński”

Pierwszym i najbardziej podstawowym zadaniem jest ukaranie spraw- ców zbrodni. W przypadku reżymu narodowo-socjalistycznego  na pier- wszy rzut oka liczby mogą robić wrażenie – tysiące zbrodniarzy zostało skazanych w licznych procesach przeprowadzonych na terenie kilkuna- stu państw.

Jeśli jednak zestawimy te liczby ze skalą dokonanych zbrodni i miliona- mi ich ofiar, okaże się, że ukarano zaledwie niewielki odsetek sprawców. W przypadku zbrodni komunistycznych odsetek  ten  jest  jeszcze niższy. Przyczyn  takiego stanu rzeczy jest wiele. W wielu sprawach  brakowało świadków  (także  dlatego,  że  czasem  wszystkich  zgładzono),  dowody rzeczowe  zostały  zniszczone,  niewielu  sprawców  przyznawało  się  do popełnionych zbrodni. Oprawcy mogli korzystać z praw, których pozba wili swoje ofiary.

Czytaj dalej →

Kariera Hitlera i jego zemsta na Polsce –  Iwo Cyprian Pogonowski

Posted on 21/08/2013 by

Bundesarchiv Bild 183-S33882, Adolf Hitler retouched.jpgen.wikipedia.org

Adolf Hitler, nieuk z bardzo przeciętnym talen tem malarskim, wiedział,  że natura obdarzyła go  tak  zwaną  przez  niego  „muzykalnością,” którym to słowem określał on swoje niezwykłe zdolności demagogiczne i wyczuwanie nastro- ju grupy, do której przemawiał.

Jego  bardzo pośledni talent artystyczny,  poz- walał mu stwarzać  wizje  gotowe do  przekaza- nia na płótno, ale jednocześnie niemożliwe do urzeczywistnienia w życiu.

Tragedią Europy i hańbą Niemiec jest, że takie mu człowiekowi  Niemcy  dali władzę  w zupeł- nie  legalny  sposób,  w   ramach  paragrafu  48   Konstytucji   Republiki   Wei- marskiej,   według  którego  kanclerz  za  zgodą  prezydenta   może   otrzymać  władzę  dyktatora,  w wypadku chaosu politycznego i utraty kontroli policyj nej nad ludnością.

Matka Hitlera , Klara/en.wikipedia.org

Adolf  Hitler,   obywatel  austriacki  podstępnie  załat- wił  sobie  obywatelstwo niemieckie dopiero 25-go lu- tego 1932 roku i mógł wystąpić w wyborach przeciwko   84-letniemu  prezydentowi   Hindenburgowi,  10-go  kwietnia 1932 roku.

Prezydent   Paul  Ludwig Hans Anton   von  Benekten- dorf  und von  Hindenburg był urodzony  w  Poznaniu w 1847 roku.  Po  latach kariery  wojskowej  przeszedł na emetyturę w 1913 roku, ale w rok później, kiedy Niemcy zaczęły wojnę prze ciwko Rosji, musiał wrócić do służby czynnej   w 1914 roku.  Wkrótce  Hinden- burg wygrał bitwę przeciwko  Rosjanom  pod  Tannenbergiem  między  17-tym sierpnia i 2-gim września 1914 roku , niedaleko pola klęski Krzyżaków w 1410 roku pod Grunwaldem na terenie Prus Wschodnich.

Plik: card.png Hitlera członkostwo DAPKopia karty członkow skiej Adolfa Hitlera niemieckiej Partii Robotniczej (DAP)/en. wikipedia.org

Bitwa ta miała być decydującym momentem w wojnie przeciwko Rosji, według planu generała Schliefen’a,   który   zakładał   szybkie   zwycięstwo  we  Francji i powolny podbój Rosji, żeby uczynić  z  Rosji  kolonię   niemieckiego  imperium kolonialnego, na wzór podboju Indii przez Anglików.

Czytaj dalej →

4 MILIONY ŻYDÓW ZAMIESZKAŁYCH W POLSCE JEST CZŁONKAMI ŚWIATOWEJ FEDERACJI ŻYDÓW

“Aaron Szechter (Adam Michnik) powiedział w telewizji australijskiej, gdzie wystąpił w jarmułce, że

Żydzi w Polsce przygotowują ekspansję i będą ją realizować, gdyż Polacy to stado tępych baranów.

judeopolonia_lh5.googleusercontent.com_blogmedia24.pl4 MILIONY ŻYDÓW ZAMIESZKAŁYCH W POLSCE JEST CZŁONKAMI ŚWIATO WEJ  FEDERACJI  ŻYDÓW  –  według  oświadczenia  Szymona  SZURMIEJA  w Telewizji Warszawskiej.

W zasobach archiwalnych MSW jest udokumentowanych 2 miliony i 700 tysięcy, z czego olbrzymia większość Żydów ukrywa swoje pochodzenie. Większość Żydów zajmuje kluczowe stanowiska w masmediach, kulturze, polityce i gospodarce.

 • Żydzi twierdzili, ze w obozach zginęło 3 mln 400 tys. czyli 100% ludności żydowskiej z przedwojennej Polski! Ostatnie kalkulacje podają 110 tysięcy.

Przed i w 1939 roku Żydzi polscy uszli głównie do Związku Sowieckiego i pow- rócili przebrani za II Dywizje Piechoty tzw. Wojska Polskiego.

Jakub Berman i inni żydowscy zbrodniarze wojenni wprowadzili władze “ży- dokomuny” terrorem. Wyszkoleni przez NKWD Żydzi z Rosji tworzyli 70% “pracowników” i całe kierownictwo Urzędu Bezpieczeństwa.

——————————

ŻYDZI & NIEMCY – ZNIESŁAWIANIE POLSKI – Wykład prof. Wolniewicza

___________________

Święte rabiniczne oburzenie.

Posted on 15/07/2013 by

“ Jeśli Polska nie zaspokoi żydowskich żądań będzie publicznie atakowana i upokarzana na forum międzynarodowym.”

[…] zastanawiające są motywy działania posłów PSL-u, których rzecz jasna odgadnąć niepodobna, ale cóż nam zaszkodzi próbować? […] Jeżeli elekto- rat PSL-u rzeczywiście składa się w większej mierze z rolników, to nie sądzę by był on szczególnie przychylny udręczaniu zwierząt w imieniu dopełnie- nia odpowiednich rytuałów, dzięki czemu jakiś Żyd czy Muzułmanin będzie mógł uraczyć się mięsem. Ludność wiejska jest na ogół dosyć konserwatyw na i katolicka, a producenci mięsa dla w.w. mniejszości wyznaniowych sta nowią zapewne niewielki jej procent.

 Drugą, bardziej prawdopodobną przyczyną wyrażania ostentacyjnego poparcia dla uboju rytualnego przez posłów PSL jest ich działanie na rzecz mocodawców żydowskiego pochodzenia, od których być może ta partia niechybnie uzależniła się już dawniej, albo też zobowiązała się za odpowiednią zapłatą wspierać ich interesy jedynie w tej sprawie. […]

Czytaj dalej →

Ruch Narodowy: „Nie zgadzamy się na przyjmowanie przez Polskę imigrantów z obcych kręgów cywilizacyjnych”

Posted on 17/08/2013 by emjot

Ruch Narodowy-logo_ruchnarodowy.org„Zamiast przyjmowania imigrantów z Afryki żądamy znaczącego zwiększenia repatriacji potomków Polaków zesłanych w XX wieku do Kazachstanu, na Syberię i w inne zakątki Związku Sowieckiego”.

Ruch Narodowy wystartował z kolejną akcją pod hasłem „Nie chcemy imigranta – chcemy repatrianta!”.

Ruch Narodowy wychodzi z kolejną inicjatywą. Tym razem działacze związa ni z ideą Marszu Niepodległości upominają się o repatriantów i jednocześnie żądają powstrzymania napływu imigrantów do Polski.

Powołują się na przykład na ostatnią decyzję MSZ, który zgodził się na przyjęcie do Polski 50 przebywających na Malcie imigrantów (są to uchodźcy z północnej Afryki).

Do sprawy odnosił się na ostatnim kongresie Ruchu Narodowego Robert Winnicki.

„Dziś  są  to  problemy  Europy Zachodniej,  ale  bardzo szybko mogą się stać   również    naszymi   problemami.   Musimy   bardzo   jasno,  bardzo jednoznacznie stwierdzić: nie  chcemy  w  Polsce  żadnego  multikultura- lizmu. Cudzoziemcy osiedlający się w Polsce pojedynczo bądź rodzinami to zjawisko znane od setek lat, nie ma w nim nic dziwnego.  Ale  nie ma  i nie będzie zgody na miliony muzułmańskich imigrantów.  Nie ma zgody na arabskie  dzielnice  w  polskich  miastach.  Polska  jest  i  ma  pozostać

Czytaj dalej →

O udziale Rosji w ludobójstwie Warszawy – więcej niż tylko ciekawa książka – książka oskarżenie!

Posted on 16/08/2013 by emjot

https://i1.wp.com/3obieg.pl/wp-content/uploads/2013/08/udzialR1.jpgNIE TYLKO DO BRACI ROSJAN O ZBRODNI NA WARSZAWIE 1944

Wydana ostatnio fascynująca książka „Udział Rosji w Hekatombie Warszawy 1944”, dostarcza z benedyktyńską precyzją dowody zbrodniczego umyślnego zaniechania przez 4 potężne armie sowieckie, stojące biernie na przedpolu Warszawy w 1944 roku, udzielenia pomocy wyrzynanej ludności stolicy Polski. 

Autor przedstawia w zupełnie nowatorski sposób makro wydarzenia w czasie bitwy Armii Krajowej o Warszawę i odkrywa szalbiercze postępowanie władz rosyjskich, idące na rękę Niemcom. Monografia ta również została skierowa- na do narodu rosyjskiego, by ukazać mu bezmiar cynizmu polityki sowieckiej na  przestrzeni  lat XX wieku.  Ukazuje  prawdziwe  oblicze  władzy  kierującej wówczas Rosją.

Ta książka odsłania Rosjanom trudną prawdę, dodajmy –  troskliwie zakrywaną,  o  tragicznym  wydarzeniu  podczas  drugiej  wojny światowej,  jakim  było Powstanie Warszawskie w 1944 roku.

Do jego klęski, wymordowania ludności Warszawy, wypędzenia  reszty  i  zbu- rzenia  stolicy  Polski  przez  Niemców  przyczyniło  się  bowiem nieudzielenie pomocy ludności Warszawy  i  powstańcom  przez Armię Czerwoną,  która za- trzymała się na dwa miesiące u bram stolicy Polski  i  z bronią u nogi przyglą- dała się masakrze, sama nie idąc na ratunek i nie pozwalając na to swym ame rykańskim sojusznikom.

16 sierpnia 1944 – 16 dzień Powstania Warszawskiego

Posted on 16/08/2013 by emjot

Powołany przez Józefa Stalina prosowiecki rząd lubelski PKWN wydaje decyzję o scenariuszu na wypadek zwycięstwa Powstania Warszawskiego.

Stalin zawiadamia premierów Churchilla i Mikołajczyka, że władze sowieckie odcinają się od “warszawskiej awantury”.

Niemcy zajmują klasztor Kanoniczek na placu Teatralnym. Silnie atakowana jest też Państwowa Wytwórnia Papierów Wartościowych na ul. Sanguszki oraz Rynek Starego Miasta.

Stare Miasto po raz pierwszy ostrzeliwane jest najcięższymi pociskami średnicy 600 mm oraz nękane ogniem miotaczy min, tzw. krów, moździerzy i bombami lotniczymi. Wszystko to spada na teren obrony nie przekraczający 10 km kw.

Czytaj dalej →

Polska wykoleiła rewolucję światową w 1920 r.?

Posted on 16/08/2013 by emjot

Inwazja bolszewicka w 1920 roku_www.podkamien.plInwazja bolszewicka w 1920 roku/www.podkamien.pl

Lenin, ateista, wierzył fanatycznie w światową  rewolucję  komunistyczną za  swego  życia.  Wiedział  o  tym Aleksander Helphand*    (“Parwus“,  Izrael Gelfand /Żyd/  1867 – 1924),“przyjaciel”   Róży Luksemburg. 

Helphand zwerbował Lenina w Szwajcarii, by działał jako agent rządu niemieckiego do przeprowadzenia likwidacji frontu niemiecko-rosyjskiego za pomocą rewolucji komunistycznej w Rosji.

Plan Helphanda doprowadzenia do wybuchu rewolucji w  Rosji  był  przedsta- wiony rządowi niemieckiemu 9 marca 1915 roku i został oficjalnie zarejestro- wany w aktach niemieckiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Berlinie 9 marca 1917 roku pod numerem: A 86/29 WK, 11C, secr. Tom 5.

-Helphand_Parvus_pl.wikipedia.org 1Helphand – “Parvus/pl.wikipedia.org 

Przyjęcie planu Helphanda i finansowanie go przez rząd  niemiecki  dostarczyło  niemieckich funduszy państwowych na przemienienie kliki konspiratorów z Leninem na czele, w rosyjską potęgę rewolucyjną.

Prof. Ryszard Pipes (z Harvard University) ocenia, że na ten cel  Niemcy  wydały  równoważnik  10  ton złota. Sam Helphand dorobił się wielkiego majątku jako handlarz bronią i wybudował sobie pałac w Berlinie – Vansee.

W  tym  samym  pałacu,  dwadzieścia lat później,  w styczniu  1942 roku,  rząd Hitlera powziął decyzję o eksterminacji  ludności  żydowskiej  znajdującej  się pod kontrolą Niemiec.

Czytaj dalej →

Inwazja bolszewicka w 1920 – Podkamień – O. Angelik Matula O.P.

Posted on 16/08/2013 by emjot

Cudowny Obraz Matki Bożej Różańcowej Podkamieńskiej – obecnie znajduje się we Wrocławiu/rzecz-pospolita.com

 ”To co się przez ten czas przeszło i przeżyło, nie zapomni się do śmierci, jednak nie zaszkodzi, ażeby i inni, a może choćby i więcej ciekawi, zrozumieli, czem jest niewola, a czem wolność, czem miła i droga nam Ojczyzna, w otoczeniu swoich, a czem byłaby ta sama nasza droga ziemia oddana w ręce nieprzyjaciela, czem jest święty pokój, tak drogo krwią okupiony i jak powinniśmy z dobrodziejstwa pokoju i wolności korzystać mądrze, ale nie zamącać go niegodziwym podziałem na różne partje, frakcje, lecz powinniśmy mieć dobro całej Ojczyzny, nie przenosząc nad nią własnych naszych prywat i ambicji, co jest niestety u nas na porządku dziennym”.

“Daliśmy przecież najlepszy dowód, że przy Bożej pomocy, nas nie może nawet przemocą, groźny nam nieprzyjaciel rozbić z zewnątrz. Oby nas w niewolę nieprzyjaciół, a mamy ich wewnątrz i zewnątrz bardzo wielu, nie oddała nasza wewnętrzna, samowolna rozterka”.

_____________________________________

Nasza wojna – św. Maksymilian Kolbe

Reblogged from forumdlazycia:

Oglądając się dookoła i widząc wszędzie tyle zła, chcielibyśmy szczerze, zwłaszcza jako członkowie „Milicji Niepokalanej”, naprawić to zło, ludzi do Przenajświętszego Serca Jezusowego przyprowadzić przez Niepokalaną i tak naszych współbraci na całym świecie wiecznie i nawet na tej jeszcze ziemi uszczęśliwić. Więc wojna złu, nieubłagana, ciągła, zwycięska – wojna.

Lecz na czymże ona polega? Gdzie znajduje się jej najważniejszy, pierwszorzędny nerw?

Łączka: ekshumacje. Sądzili, że nikt ich nie odnajdzie…

Posted on 13/08/2013 by emjot

zdjecieZ prof. Markiem E. Jasińskim, członkiem Polskiej Bazy Genetycznej Ofiar Totalitaryzmów, wykładowcą Instytutu Archeologii i Studiów Religioznawczych Norweskiego Uniwersytetu Nauk Ścisłych i Technologii w Trondheim, rozmawia Anna Ambroziak

  “dookoła  tych jam  grobowych,  z  których  wydobywamy szczątki żołnierzy polskiego podziemia, w najbliższym otoczeniu stoją pomniki z lat 80. – funkcjonariuszy Ludowego Wojska Polskiego. Często szkielety, które wydobywamy, jak gdyby wchodzą pod te nowe groby z lat 80″.

“przebieranie ofiar w mundury oprawców – nigdy wcześ niej się z  tym nie spotkałem. Zbrodniarzom przeważnie wystarcza samo zamordowa nie, unicestwienie człowieka. Trzeba mieć naprawdę  chory albo kom- pletnie zniewolony umysł, żeby dopuszczać się takiej profanacji tych ludzi i ich zwłok”.

__________________________

Zbrodnie popełniane na Narodzie Polskim przez NKWD i “Berlingowców”

 ”Zbóje z NKWD w ciągu tych paru miesięcy zniszczyli dziesięć razy tyle  ideowych Polaków co hitlerowcy w ciągu czterech lat. Oto wolność przyniesiona przez Rosję dla Polski.”

Zdjęcie: płk Władysław Liniarski ps. Mścisław, dowódca Okręgu Białystok ZWZ/AK

“NKWD i Berlingowcy stosują niesłychany terror na ludności polskiej. Grabieże, mordy, gwałty. Dnia 7 marca spalono wieś Guty, powiat Ostrów Mazowiecka. Ludność wymordowana, kobiety i dzieci, żywcem wrzucane w ogień.”

_________________________________

W maju 1943 roku, z inicjatywy komunistycznego zbrodniarza tow. Stalina, w Związku Sowieckim powstaje 1. Dywizja Piechoty im. Tadeusza Kościuszki pod dowództwem zdrajcy Zygmunta Berlinga — skazanego przez sąd wojenny RP na śmierć za dezercję z Polskich Sił Zbrojnych w Związku Sowieckim.

Berling był współautorem deklaracji hołdu i lojalności przesłanej w marcu 1941 roku na ręce komunistycznego zbrodniarza tow. Stalina. Na wieść o formowaniu tej nowej — tym razem zależnej wyłącznie od Stalina pseudo polskiej jednostki, z terenów Związku Sowieckiego przybywają do niej ochotnicy.

Są to przeważnie Polacy, deportowani z Kresów Wschodnich w latach 1939–1941 i osadzeni w więzieniach oraz łagrach w głębi Związku Sowieckiego. Ta tworząca się pod dowództwem sowieckim armia jest dla nich jedyną praktycznie szansą wyrwania się z sowieckiego piekła i powrotu do ojczyzny. Która stała się jednak jedynie kolejną kolonią sowiecką — stalinowskich zbrodniarzy…

Katolicy rezygnują z Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów

Reblogged from forumdlazycia:

O. Wiesław Dawidowski,  augustianin,  współprzewodniczący  Polskiej  Rady Chrześcijan i Żydów (PRChiŻ) zrezygnował ze swojego członkostwa w Radzie. Jego rezygnacja nastąpiła już w piątek 12 lipca 2013.                                                    Powodem jest poparcie udzielone przez Radę ks. Lemańskiemu.

13 lipca zrezygnowała także Barbara Sułek-Kowalska, członek zarządu.           Z członkostwa w Radzie zrezygnował także ks. Henryk Romanik z diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej.

Do Policji wracają standardy PRL-u. Szef radomskiej komendy nakazał zdjąć krzyże ze ścian biura! – Michał Polak

Posted on 09/08/2013 by

Do Policji wracają standardy PRLu. Szef radomskiej komendy nakazał zdjąć krzyże ze ścian biura!Urzędujący od kilkunastu tygodni szef radomskiej policji insp. Karol Szwalbe nakazuje podległym funkcjonariuszom zdejmowanie krzyży ze ścian Komendy oraz zachęca do zrezygnowania z uczestnictwa w Pieszej Pielgrzymce na Jasną Górę.

Pogłoski na ten temat pojawiały się w mieście  od pewnego  czasu.  Alicja  Śle- dziona, rzecznik Komendy Miejskiej Policji w Radomiu potwierdza, że  otrzy- mała  pismo  anonimowych  funkcjonariuszy  żalących  na praktyki rodem  z okresu PRL. Dokument trafił m.in. na ręce komendanta Mazowieckiej Policji oraz biskupa radomskiego Henryka Tomasika.

– Pismo zostanie rozpatrzone, pomimo tego, że jest anonimowe – mówi w rozmowie z mediami rzecznik prasowy Mazowieckiej Policji Alicja Śledzio na. Komendant Karol Szwalbe przebywa obecnie na urlopie.

„Od szefa mazowieckiej policji oczekujemy, że nie tylko zainteresuje się sprawą, ale też usunie Karola Szwalbe  z  zajmowanego  stanowiska”  – piszą anonimowi autorzy w piśmie.

Czytaj dalej →

Żydowskie NKWD: Politechnika Lwowska – Październik 1939 – ZAMORDOWANIE LWOWSKICH DZIAŁACZY STUDENCKICH z Jankiem Krasickim w tle: bohaterem PRL

Jedną z najohydniejszych zbrodni popełnionych pod hasłem rozprawy z „polskimi antysemitami” było zamordowanie kilku działaczy studenckich na Politechnice Lwowskiej w październiku 1939 roku.

Inspiratorem całego mordu był ppłk NKWD, rosyjski Żyd Jusimow, mianowany komisarzem Politechniki.

Zbysław Popławski tak opisał na łamach wrocławskiego periodyku „Semper Fidelis” przebieg okrutnej rozprawy z polskimi działaczami studenckimi:

ZAMORDOWANIE LWOWSKICH DZIAŁACZY STUDENCKICH

Październik 1939. „Samorozwiązanie” Bratniej Pomocy Politechniki Lwows- kiej

Komisarz Jusimow zorganizował „likwidacyjne zebranie” Bratniej Pomocy („Bratniaka”), które odbyło się w dniach 15–20 października 1939 roku.

Większość obecnych na sali stanowili Żydzi i Ukraińcy.  Polaków  było mało; tzw. likwidacja odbywała się niezgodnie ze statutem, gdyż doko- nywali jej nie członkowie.

 Na sali orkiestra wojskowa NKWD grała marsze; nie  wiedziano  wówczas, że były to mundury NKWD. Za katedrą zasiadła grupa  6-8 osób,  a  wśród nich, jako zagajający, Żyd rosyjski w skórzanej kurtce i skórzanym kaszkie cie, którego nie zdjął w  czasie  zebrania. 

Przedstawił  się  jako  „komisarz Politechniki”. Był to właśnie  tow. Jusi- mow,  ppłk  z  zarządu politycznego Armii Czerwonej. Przemawiał po rosyjsku, wykazując, że teraz, po upadku „jaśniepańskiej Polski” należy zlikwidować jej nadbudowę,  tj. organizację studencką powołaną do  gnębienia  ludu pracującego.  Za  to  wszystko,  co było, odpowiedzialni są członkowie kierownictwa tej organizacji, którzy znajdują się na sali.

Jako drugi wystąpił Jan Krasicki, już wtedy II sekretarz Miejskiej Organi- zacji Komsomołu.  Odegrał on tutaj rolę  prowokatora do zaplanowanego ludobójstwa.  Z  przemówienia  tego charakterystyczny był fragment, gdy Krasicki, omawiając działalność antysemicką  i  prześladowanie  Żydów, użył słowa „Żyd”.

Czytaj dalej →

To polski rząd zaproponował by 11 listopada Szczyt Klimatyczny odbył się w Warszawie – UJAWNIAMY DOKUMENTY.

Posted on 04/08/2013 by
UJAWNIAMY DOKUMENTY. To polski rząd zaproponował by 11 listopada Szczyt Klimatyczny odbył się w Warszawie - niezalezna.plfoto: Maciej Śmiarowski/KPRM/Konferencja prasowa po Radzie Ministrów

Premier Donald Tusk przekonuje, że data 11 listopada jako dzień rozpoczęcia Szczytu Klimatycznego w 2013 roku nie była zależna od polskiego rządu i została wyznaczona już w 2008 roku. Owszem, premier ma rację. Tyle, że wówczas została określona wyłącznie data.

Jak wynika z dokumentów, do których dotarła “Codzienna” propozycja by im preza odbyła się właśnie w Warszawie, przez którą od lat tego  dnia  przecho- dzą Marsze Niepodległości, została wysunięta przez polski rząd i to dopiero w grudniu 2012. 

Czytaj dalej →

Awantura na imprezie Owsiaka. Mężczyzna z tabliczką „TVN kłamie” uderzył Miecugowa

Posted on 04/08/2013 by
Awantura na imprezie Owsiaka. Mężczyzna z tabliczką „TVN kłamie” uderzył Miecugowa - niezalezna.plfoto: Rafał Guz/PAP

Szkło kontaktowe” na żywo  –  to miała być atrakcja wczorajszego wieczoru na Przystanku Woodstock. Skończyło się skandalem. Dziennikarz TVN Grzegorz Miecugow został zaatakowany przez młodego mężczyznę trzymającego w ręku tabliczkę z napisem „TVN kłamie”.

               W ramach Przystanku Woodstock  odbywa  się  impreza  pod  hasłem  Akademia Sztuk Przepięknych.  Wczoraj  wieczorem  główną  atrakcją miało być „Szkło kontaktowe” – tym razem na żywo nie ze studia TVN24, ale z festi walowej sceny.  W  roli  prowadzących  wystąpili  Artur Andrus i dziennikarz TVN Grzegorz Miecugow.

Czytaj dalej →

BOR blokuje pomnik Polegli-Niepokonani. – Biuro Ochrony Rządu zablokowało przed warszawiakami pomnik Polegli-Niepokonani.

Posted on 04/08/2013 by

Biuro Ochrony Rządu zablokowało przed warszawiakami pomnik Polegli-Niepokonani. Rewidowano dzieci, harcerzy, powstańców i wieńce. 

Ochroniarze prezydenta przepędzili nawet poczet sztandarowy Narodowych Sił Zbrojnych.

 

[…]  Jak co roku na cmentarz  Powstańców Warszawy  przyszło wielu ludzi.  Mieli wiązanki  kwiatów,  znicze,  plakietki  z  powstańczymi  emblematami,  biało-czerwone chorągiewki i opaski, trudno było im ukryć wzruszenie.

Po wejściu na cmentarz zderzyli się jednak z  metalowymi  barierkami  odgra- dzającymi większość terenu i przesadną kontrolą, nawet wieńców, które prze chwytywali funkcjonariusze Biura Ochrony Rządu i odkładali pod pomnik.

Zszokowani warszawiacy komentowali, że czegoś takiego wcześniej nigdy nie widzieli. Dostęp do pomnika Polegli-Niepokonani zawsze był swobodny, moż na było złożyć kwiaty, zapalić znicze i spokojnie, w zadumie pomodlić się.

Czytaj dalej →

„Motłoch” skarcony za Bartoszewskiego. Dziadek składał kwiaty, babcia lała krytyków wodą. A buczeć nie wolno… ZOBACZ reakcje z Powązek

Posted on 04/08/2013 by

Chciałam oddać cześć ludziom walczącym w Powstaniu. Jednak
przeszkodziła mi w tym starsza pani. Postanowiła oblać wodą mnie i inne osoby za to, że nie uraczyliśmy brawami i wyrazami zachwytu osoby pana Bartoszewskiego.”

fot. youtube.com

Władysław Bartoszewski, który tak użala się na  gnębiący go  „motłoch”, ma obrońców nie tylko w elitach władzy i redakcji przy Czerskiej.  Podczas  uro- czystości na warszawskich Powązkach ministrowi, który sam nazywał siebie „wesołym staruszkiem”, ruszyła w sukurs bojowa babcia.

Czytaj dalej →

Grzywna i sąd za…uczczenie Bohaterów Powstania Warszawskiego.

Posted on 04/08/2013 by

Zatrzymani częstochowscy Wszechpolacy Częstochowscy Wszechpolacy

Represje aparatu policyjnego Republiki  Okrągłego  Stołu wobec środowisk negujących jej funkcjonowanie w obecnym kształcie nabierają tempa.

Wczoraj jednak, nikt nie wznosił haseł przeciwko władzom III RP. Grupa młodych  ludzi  z częstochowskiego koła  Młodzieży Wszechpolskiej, postano- wiła po prostu  spełnić  swój patriotyczny obowiązek oddając  cześć  bohater- skim żołnierzom z Powstania Warszawskiego. Efekt? Dwa wnioski o nałożenie grzywny w wysokości 500 zł, a także sprawa  w  Sądzie Rodzinnym.  Jednak po kolei.

       Pozwolicie zatem,  iż  na  wstępie  oddam  głos jednemu z częstochowskich Wszechpolaków, którego relacja przybliży zaistniały skandal.

,,Wczorajsze obchody zaczęły się  o  godzinie 17:00,  kiedy  to  odbyła się Msza Św.  w  intencji  Bohaterów  Powstania  Warszawskiego  w  kościele pw. Najświętszej Maryi Panny.

Następnie  zaplanowano  uroczysty  przemarsz  z  kościoła,  pod Pomnik Nieznanego Żołnierza. W momencie, gdy zaczęła się  formować kolumna marszowa, nasi działacze dołączyli do niej, po czym rozpoczęli rozkłada nie samodzielnie  zrobionego transparentu  z  napisem  – “Wszechpolacy Pamiętają – Bohaterów Wysławiają”.

W czasie tej czynności, trzech działaczy, wraz z transparentem zostało zaciągniętych pod kordon policji, w ,,celu wylegitymowania”. Wylegity mowanie to jednak nie doszło do skutku, gdyż działacze zostali umiesz czeni w radiowozie i przewiezieni na Komendę Miejską Policji w Często- chowie. Na miejscu, dowiedzieliśmy się, że nie posiadamy zgody organi zatora marszu na rozpostarcie naszego transparentu.

Czytaj dalej →

Jak za Stalina – Policja inwigiluje parafię w Pączewie

Posted on 04/08/2013 by

Policja inwigiluje parafię pw. Zwiastowania NMP w Pączewie w diecezji pelplińskiej – alarmuje proboszcz, ks. Ireneusz Nowak.

Na początku przedmiotem zainteresowania policji byli parafianie, którzy bra li udział w  manifestacji  w  obronie  TV Trwam  w  Warszawie.  Na tym jednak nie koniec. Funkcjonariuszom zaczął przeszkadzać policjant, który bezintere sownie udziela się w parafialnym Kościele jako organista.

        Od pewnego czasu parafianie  mają  problemy  z  policją,  funkcjonariusze
przepytują kto grał podczas Mszy św. pogrzebowej ich bliskich,  budzą  niepo- kój społeczny. Tymczasem: organistą jest policjant, który bezpłatnie gra pod- czas Eucharystii.

Ks. proboszcz zastanawia się czy działania policji nie są wymierzone  właśnie przeciwko funkcjonariuszowi. 

Wskazywałoby  to na  bardzo niepokojącą sytuację, iż w Polsce policjant nie może brać  udziału  w życiu religijnym – podkreśla ks. proboszcz.

– Najpierw odniosłem wrażenie że parafia jest inwigilowana. Było to kie- dy policjant z posterunku ze  Skórcza wiosną tego roku przed manifesta- cją w Warszawie,  zatelefonował  z  zapytaniem  czy  parafia  organizuje wyjazd na manifestację z prośbą o podanie imion  i  nazwisk osób,  które wyjeżdżają.  Wtedy nie interweniowałem.

Czytaj dalej →

Polityka Wielkiej Brytanii

Posted on 03/08/2013 by

Reblogged from Dziennik gajowego Maruchy:

Kliknij, aby wyświetlić oryginalny wpis

Mamy dziś rocznicę powstania i pierwszy dzień sprzedaży nowej książki Zychowicza. Książki, która eksploatuje wszystkie ograne od dawna zarzuty przeciwko Powstaniu i jeszcze chce przy tym uchodzić za nowatorską. Podobnie jak jej autor, który moim zdaniem realizuje jakieś gotowe scenariusze. Mam nadzieję, że czyni to jedynie w imię obłędu zwanego przez profesora Zybertowicza „pracą organiczną”, a nie w jakieś inne imię, którego nie znamy.

________________________________

Zbigniew Ścibor-Rylski – współpracownik UB od 1947r. [UBek przemawiał i pouczał na grobach Powstańców Warszawskich ]

Posted on 03/08/2013 by

Według dokumentów IPN w 1947 roku został zarejestrowany przez Wydział I WUBP (Wojewódzki Urząd Bezpieczeństwa Publicznego) jako TW „Zdzisławski” i był wykorzystywany przez UB do 1964 roku.

scibor-rylski

Przynajmniej od 1956 roku współpracował z I i II Departamentem MSW. Wg zachowanych dokumentów inwigilował swoją żonę i byłą teściową żony (mat- kę cc „Jarmy”, Olgę Kochańską, zamieszkałą w USA),  rozpracowywał  środo- wiska polonijne w USA i Międzynarodowe Targi Poznańskie. Na emeryturę przeszedł w 1977 roku. Dalej:

– w sierpniu 1984 członek Obywatelskiego Komitetu Obchodów 40. Roczni cy Powstania Warszawskiego,
– należał do grupy inicjatywnej utworzenia Muzeum Powstania Warszaws kiego,
– w składzie Rady Honorowej Budowy Muzeum Powstania Warszawskiego,
– współorganizował Związek Powstańców Warszawy i do dziś jest PREZE- SEM Zarządu Głównego,
– od 1.12.2004 członek Kapituły Orderu Wojennego Virtuti Militari.

 • Dostał  awans  na  stopień generała brygady  w  stanie spoczynku  7 maja 2005 roku za rządów premiera Marka Belki z  SLD  i  prezydenta  Aleksan dra Kwaśniewskiego.

__________________________________

Dowódca jednostki SS pacyfikującej Powstanie Warszawskie mieszka w USA – Bartosz Węglarczyk

Posted on 03/08/2013 by

[Ten artykuł już raz publikowałam,  ale  ponieważ  trwa cisza  na  ten temat – nic nie wiadomo, czy IPN podjął jakieś kroki prawne wobec tego zbrodnia- rza wojennego – ani o stanowisku tzw. „opozycji prawicowej” – zamieszczam go ponownie; emjot]

Wysokiej rangi oficer z ukraińskiej jednostki SS, która pacyfikowała m.in. wsie na Lubelszczyźnie, spokojnie żyje od ponad 60 lat w Minnesocie – ustalili dziennikarze agencji AP. Polska może zawalczyć o postawienie go u nas przed sądem.

źródło: Domena publiczna

Na trop  94-letniego dziś  porucznika  Michaela Karkoca  agencja AP wpadła dzięki sygnałowi pewnego brytyjskiego lekarza, który w wolnym czasie ama- torsko zajmuje się ściganiem zbrodniarzy nazistowskich.

Lekarz znalazł amerykański adres Karkoca, znajdującego się pod tym samym nazwiskiem w spisie oficerów Ukraińskiego Legionu Samoobrony.

_________________________

“Orzeł” w kształcie menory – “Metka narodowa” zamiast Godła Polskiego – z czyich pieniędzy zrealizowano projekt „Metki narodowej”?

Posted on 02/08/2013 by

Czyżby z abonamentu?  Szefostwo “Trójki” zaprzecza.

Fundacja Polska Obywatelska, która miała dźwigać część kosztów projektu oddała dotację jaką otrzymała od Narodowego Centrum Kultury.

Według szefa Fundacji Wojciecha Borowika, musiała ona się z akcji wycofać po tym jak porzucili  ją  inni  sponsorzy  zainteresowani  akcją  „Orzeł może”:

„Cała akcja zaczęła się sypać w momencie,  gdy  Pałac Kultury  i  Nauki nie zgodził się na zawieszenie baneru [metki]. Uznaliśmy, że nie będzie nas stać na sfinansowanie całości.”

Czytaj dalej →

“Wszystkie pytania do Bartoszewskiego”.

Wszystkie pytania do Bartoszewskiegohttp://mowania.salon24.pl/283874, wszystkie-pytania-do-bartoszewskiego

– Dlaczego zgodził się Pan na uroczyste wręczenie  Panu  medalu  ku  czci największego niemieckiego polakożercy lat dwudziestych Gustawa Strese manna?

–    Dlaczego w 2006 r. jako sekretarz kapituły Orderu Orła Białego sprzeciwił  się Pan przyznaniu  Orderu Orła  Białego   (pośmiertnie)   generałowi  Augustowi  E. Fieldorfowi  i  rotmistrzowi Witoldowi Pileckiemu? Czy można w ogóle porównać Pana zasługi jako kawalera Orła Białego z zasługami dwóch wspomnianych boha terów?

– Dlaczego, będąc oficjalnym gościem Izraela jako  polski  minister spraw zagranicznych, milczał Pan jak grób w  parlamencie izraelskim  w  czasie, gdy obrażano Pana kraj, gdy Polaków publicznie nazywano współwinnymi wraz z Niemcami zagłady Żydów (robił to m.in. wiceprzewodniczący par- lamentu R. Rivlin)?

– Jeśli nie miał Pan odwagi na publiczną polemikę z antypolskimi oszczer stwami,  dlaczego  nie  wyszedł  Pan  z  sali, jak doradzała Panu  większość polskiej delegacji?

Czytaj dalej →

Kim jest Bartoszewski ?

Jaka jest prawda o Władysławie Bartoszewskim? Kim jest ten uroczy staruszek ? Prawda może zaboleć.

Plik:Wladyslaw Bartoszewski 02.JPGfoto/wikimedia.org

Gdy wybuchła wojna  Władysław Bartoszewski  miał 17 lat.  19 września 1940 został  zatrzymany  na  Żoliborzu  w masowej  obławie zorganizowanej  przez hitlerowców. Przypadkowo dostał się do Oświęcimia, był w tym samym  tran- sporcie co Witold Pilecki. Od 22 września 1940 został więźniem niemieckiego obozu koncentracyjnego  Auschwitz-Birkenau  (Auschwitz I,  numer obozowy 4427).

Zwolniony   Oświęcimia po kilku miesiącach – 8 kwietnia 1941, co było wyda- rzeniem  niespotykanym.  Według  Bartoszewskiego  zwolnienie  zawdzięcza przyjaciołom  z  Polskiego Czerwonego Krzyża,  oficjalnym  powodem  był zły stan zdrowia.

 • Nieoficjalnie zwolnienie przypisywano stawiennictwu  siostry Bartoszew- skiego, która kolaborowała z Niemcami, nawet wyszła za mąż za SS-mana.

Jednak według relacji prof. Miry Modelskiej-Creech z Georgetown University w Waszyngtonie, pracownika  administracji  Białego Domu,  istnieje  świadek, który przeżył Oświęcim i twierdzi, że Bartoszewski był kolaborantem.

 • Świadek opowiadał, że spotkał się z Bartoszewskim w Oświęcimiu, znał m.in. szczegóły na temat wykształcenia Bartoszewskiego.

Twierdził, że za sprawą Bartoszewskiego  i  14  innych donosicieli,  którzy opuścili Oświęcim (notabene pociągiem pierwszej klasy) zlikwidowano 21 wysokich rangą AK-owców.

Czytaj dalej →

Warszawska prowokacja – W lipcu 1944 roku polscy komuniści dążyli do sprowokowania wybuchu powstania w Warszawie

Posted on 02/08/2013 by

W lipcu 1944 roku polscy komuniści dążyli do sprowokowania wybuchu powstania w Warszawie.

Stalin dzięki swym agentom ze słynną „piątką z Cambridge” na czele, nie mniej licznym agentom w Stanach Zjednoczonych oraz pracującym dla sowieckiego wywiadu Polakom w rządzie RP w Londynie, w tym ministrem o pseudonimie „Henryk” (najprawdopodobniej był nim Henryk Strasburger) oraz w KG AK był doskonale zorientowany w polskich planach wybuchu powstania w Warszawie.

Na Kremlu wiedziano także wszystko o każdym kroku polskich komunistów, a na użytek Stalina regularnie przygotowywano przegląd głównych gazet wydawanych przez Polską Partię Robotniczą  i inne partie obozu prosowieckiego.

Sowieckie marionetki z tzw. Polski lubelskiej starały się przekonać Polaków , iż tylko Armia ludowa i jej sprzymierzeńcy prowadzą prawdziwą walkę z niemieckim okupantem. Propaganda komunistyczna dążyła do przekonania Polaków, iż taktyka Armii Krajowej „wyczekiwania z bronią u nogi” szkodzi polskim interesom narodowym, i jedynie czynna walka z okupantem oraz sojusz z Związkiem Sowieckim mogą zagwarantować odbudowę suwerennego państwa polskiego.

Nawoływanie do powstania w Warszawie było jednym najważniejszych elementów wojennej propagandy komunistów. 1 lipca 1944 roku Rada Wojskowa 1 Armii Wojska Polskiego w odezwie do Polaków wzywała do powstania zbrojnego i apelowała: „Bądźcie gotowi do powstania z bronią w reku przeciwko niemieckim oprawcom”.

___________________________________

Przeciwko układowi Sikorski-Majski (2)

Posted on 01/08/2013 by

Żeby choć jeden człowiek w otoczeniu Sikorskiego miał sens w głowie. Pomyśleć tylko, że doradcami Sikorskiego są pp. Litauer i Retinger !

______________________________

Podpisanie przez Sikorskiego układu z Moskwą doprowadziło do kryzysu politycznego w kierowanym przez niego rządzie.

Prezydent Władysław Raczkiewicz odmówił udzielenia pełnomocnictwa Sikorskiemu do podpisania układu z Sowietami „wobec niezabezpieczonych praw terytorialnych Polski”.

W odpowiedzi premier przeforsował podjęcie  przez  zdekompletowany  rząd uchwały oskarżającej prezydenta o złamanie tzw. umowy paryskiej z 30 wrześ nia 1939 roku. Raczkiewicz przypomniał Sikorskiemu, iż wspomniana  umo- wa, zobowiązująca prezydenta do współdziałania z premierem obowiązywała jedynie  w  przypadku  utworzenia  rządu  jedności  narodowej,  złożonego  z wszystkich stronnictw.

 • Po ustąpieniu z rządu ministrów Sosnkowskiego, Seydy oraz Zaleskiego rząd taki de facto przestał istnieć.

W między czasie Moskwa wprowadziła jeszcze jedną poprawkę do umowy z Polską, zwolnienie obywateli polskich zostało zastąpione przez „amnestię”.

Anglicy odmówili wsparcia dla przywrócenia pierwotnej wersji umowy,  co Sikorski milcząco zaakceptował, wzywając ponownie prezydenta do udzie lenia mu stosownych pełnomocnictw. Raczkiewicz nadal odmawiał, mimo brutalnej presji z strony Brytyjczyków.

_______________________________

Warszawa: Ratusz pod czerwoną gwiazdą

Posted on 31/07/2013 by

Czerwona gwiazda komunizmu_wall.alphacoders.comPo tym jak sędzia Ewa Grabowska z Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Północ umorzyła sprawę dwóch dwudziestolatków oskarżonych o zdewastowanie 17 września 2011 roku, poprzez oblanie czerwoną farbą i wykonanie na pisu  „Czerwona zaraza”, pomnika  tzw. „Czterech Śpiących”,  wychwalającego polsko-sowieckie  braterstwo  broni,  oraz znajdu jącego się w  Parku Skary- szewskim pomnika wdzięczności Armii Czerwonej wydawało się, że akcje społeczne mające na celu usuwanie symboli bolszewic kiej okupacji, w tym ta ostatnia ugrupowania KoLiber  „Zrzuć  z  pomnika  bolszewika”, zakończą się w końcu jakimś sukcesem.

Uzasadnienie orzeczenia jest bezprecedensowe  po 1989 roku,  warto więc  za- cytować jego fragmenty.

Sędzia Grabowska stwierdziła, że oba obiekty nie mogą być uznane za pomni ki bowiem

ochronie  prawnej  podlega  obiekt  wzniesiony  dla  upamiętnienia zda- rzenia bądź uczczenia osoby, której ta cześć jest należna (…).

Czy obiekty  „Wdzięczności Armii Radzieckiej”  oraz  „Braterstwa Broni” upamiętniają zdarzenia historyczne czy osoby, którym należy się cześć? Niestety  te  wymuszone  pomniki,  bo  tak  należy  je nazwać,  są jedynie  symbolem komunizmu,  zakłamanej  historii  z  dziejów  Polski  oraz  (…) namacalnym symbolem sowieckiej przymusowej okupacji”.

________________________________

Warszawscy Powstańcy są rozgoryczeni atakami na etos Powstania Warszawskiego i… bezbronni

Posted on 31/07/2013 by

zdjecieWarszawscy powstańcy są rozgoryczeni atakami, jakich na etos Powstania Warszawskiego dopuszczają się niektóre media.

Zwłaszcza że dzieje się to w przededniu 69. rocznicy wybuchu walk z Niemcami w stolicy.

– My nie możemy się przed tym niestety obronić.  To  bolesne i przykre – tak  w  rozmowie z  „Naszym Dziennikiem”  Barbara Chrzanowska,  sani- tariuszka z 5.kompanii batalionu „Kiliński”, komentuje okładkę ostatnie go  wydania  tygodnika  „Wprost”,  na  której  widać  zdjęcie  powstańca z doklejoną głową myszki Miki.

________________________________

Przeciwko układowi Sikorski-Majski (1)

Posted on 31/07/2013 by

Generał Kazimierz Sosnkowski zdecydowanie sprzeciwiał się podpisaniu, niekorzystnego dla Polski, układu z Sowietami w lipcu 1941 roku.

Na rok przed rozpoczęciem rozmów polsko-sowieckich, premier rządu RP gen. Władysław Sikorski po klęsce Francji w czerwcu 1940 roku złożył, nie informując o tym Prezydenta Władysława Raczkiewicza oraz ministra spraw zagranicznych Augusta Zaleskiego, Brytyjczykom memorandum, dotyczące możliwości nawiązania stosunków z Sowietami i utworzenia 300 tyś. armii polskiej w Rosji.

W memoriale tym Sikorski zapowiadał, że złoży

solenne oświadczenie, iż po zwycięskim zakończeniu wojny polityka odbudowanej Polski nie byłaby w żadnym wypadku skierowana przeciwko interesom Rosji Sowieckiej i byłaby zasadniczo odmienna od polityki wszystkich rządów polskich od 1926 roku”.

Równocześnie deklarował ustępliwość wobec

pewnych terytorialnych zmian dotyczących etnograficznych rejonów Białej Rusi i Ukrainy wzdłuż polsko-rosyjskiej granicy”.

Trudno zaiste wytłumaczyć przyczyny takiego postępowania Naczelnego Wodza, gdy Sowieci okupowali połowę terytorium Polski i prześladowali polską ludność.

Czytaj dalej →

Sąd broni dobrego imienia Komorowskiego – polityka, który śmiał się przy trumnach

Posted on 30/07/2013

Sasin miał go obrazić, mówiąc, że tuż po katastrofie smoleńskiej Komorowski niewybrednie żartował z ofiar tragedii wraz z Radosławem Sikorskim.

W ocenie sędzi Sasin nie udowodnił prawdziwości swoich słów z wywiadu dla “Naszego Dziennika”, według których po katastrofie smoleńskiej Komorowski i Sikorski  “niewybrednie dowcipkowali na zakrapianej imprezie, na której świetnie się bawili”.

Jak uzasadniała sędzia,

“rzeczą oczywistą jest, jak w społeczeństwie reaguje się na picie alkoho- lu w dniach żałoby po zmarłych i opowiadanie w tym czasie wesołkowa- tych dowcipów”.

Czytaj dalej →

JUDEOMASOŃSKA INFILTRACJA KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO IV – NIEBEZPIECZNE TEORIE JANA PAWŁA II

Reblogged from forumdlazycia:

JUDEOMASOŃSKA INFILTRACJA KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO:   Jerzy Kowalski, Józef Bar.

IV

NIEBEZPIECZNE TEORIE JANA PAWŁA II

 ZBIEŻNOŚĆ DOKTRYNY ANTYKOŚCIOŁA I NOWEJ MYŚLI SPOŁECZNEJ  WATYKANU

Któż z nas nie pamięta dramatycznych słów Jana Pawła II, skierowanych do polityków i społeczności Unii Europejskiej, w których papież wzywał: Europo nie zamykaj swych drzwi przed mieszkańcami biednego południa.

Któż nie pamięta zaangażowania Watykanu w obronę przed deportacją z Francji, przebywających tam nielegalnie imigrantów z Afryki i Azji? 

__________________________________

Fallus z krzyżem. Wulgarne bohomazy pod patronatem ministra Zdrojewskiego – a to PO sk-a właśnie!

Reblogged from forumdlazycia:

Kliknij, aby wyświetlić oryginalny wpisW  Muzeum Sztuki  Nowoczesnej  pod patronatem ministra kultury Zdrojewskiego –  odbywa się wystawa „W sercu kraju”.

Wśród przeróżnych „dzieł” artystów współczesnych można znaleźć m.in. bohomazy rumuńskiego rysownika Dana Perjovschi pt. „Notatnik warszawski”, przedstawiające fallusa z krzyżem.

Męski członek przyozdobiony krzyżem, Chrystus wiszący na krzyżu –  a  obok niego  postać  pytająca go,  czy  nie  potrzebuje  ubezpieczenia  –  to elementy „Notatnika warszawskiego”

____________________________________

Polacy eksmitowani z centrum Warszawy – ich miejsce zajmuje żydowski kibuc i lewicowcy – Jan Bodakowski

Posted on 27/07/2013 by

Polacy eksmitowani z centrum Warszawy - ich miejsce zajmuje żydowski kibuc i lewicowcyW Warszawie eksmituje się mieszkańców trzydziestu drewnianych domków fińskich, których osiedle znajdowało się niedaleko sejmu.

Jedną z eksmitowanych osób jest emerytowana aktorka Barbara Wrzesińska.

 Na  miejscu  drewniaków  miała  powstać  luksusowa  kamienica.  Lokalizacja nie dziwi,  bo  jest  to  jedno  z  najbardziej  atrakcyjnych  miejsc w Warszawie, w samym centrum, ale w niezwykle spokojnej i zielonej enklawie. Okazuje się jednak, że miejsce po eksmitowanych Polakach zajmą Żydzi i lewicowcy.

          W oczyszczonych z Polaków budynkach jak można przeczytać na stronie gazeta.pl,

powstanie kibuc z warsztatem stolarskim i ogródkiem. Młodzi Żydzi będą w nim przygotowywać się do “życia w mieście””.

Jednym z inicjatorów przedsięwzięcia jest Jan Śpiewak  z  Żydowskiej Ogólno-polskiej Organizacji Młodzieżowej.

Czytaj dalej →

Miliony, które nie trafiły do Polski – Polska podporządkowana ZSRS, nie mogła przystąpić do projektu Marshall’a

Miliony, które nie trafiły do Polski

5 czerwca 1947 sekretarz stanu USA George Marshall przedstawił plan ekonomicznej pomocy dla zniszczonej II wojną światową Europy, którego politycznym celem było przeciwstawienie się komunizmowi. W sumie na pomoc Stany Zjednoczone przeznaczyły 13,5 miliarda dolarów.

Polska, podobnie jak inne państwa podporządkowane ZSRS, ze względu na stanowisko Moskwy, nie mogła przystąpić do tego projektu.

Plan przedstawiony 5 czerwca 1947 roku na Uniwersytecie Harvarda przez se kretarza  stanu  USA  George’a Marshalla  dotyczył  ekonomicznej pomocy dla państw Europy i był następstwem ogłoszonej w marcu  tego roku przez  prezy- denta Harry`ego Trumana tzw. doktryny powstrzymywania.

Dotyczyła ona przeciwstawiania się globalnej ekspansji komunizmu i Związ- ku Sowieckiego.

Ubój rytualny. Giertych pomoże Europejskiemu Związkowi Żydów – Jako katolik zaskarży Ustawę Polskiego Sejmu, która jest “bezczelnym uderzeniem w religijną tradycję żydowskiego narodu”.

Posted on 26/07/2013 by

Roman Giertych (fot. newspix.pl)

MSZ Izraela nazwało wynik głosowania “bezczelnym uderzeniem w religijną tradycję żydowskiego narodu””.

Jak poinformowała “Rzeczpospolita“, teraz Roman Giertych – adwokat –  zos tał pełnomocnikiem Europejskiego Związku Żydów  (EJC,  European  Jewish Association). Zadaniem Giertycha będzie stworzenie wniosku  do  Rzecznika Praw Obywatelskich o złożenie skargi na zakaz uboju rytualnego do  Trybuna łu Konstytucyjnego. W rozmowie z ”Rz” Giertych oświadczył,  że chodzi mu o  wolność  religijną,  a  on  jako  katolik nie może nie poprzeć starań wspólnoty religijnej, która z powodu zakazu uboju rytualnego znalazła się w trudnej sy- tuacji.

Czytaj dalej →

Kontrwywiad donosi na ministra gen. Waldemara Skrzypczaka . Lobbował na rzecz izraelskiej firmy?

Posted on 25/07/2013 by
Kontrwywiad donosi na ministra. Lobbował na rzecz izraelskiej firmy?Ministerstwo Obrony Narodowej, foto: Hiuppo/Wikimedia Commons

Służba Kontrwywiadu Wojskowego wystąpiła do prokuratury przeciwko gen. Waldemarowi Skrzypczakowi* – ujawnia “Rzeczpospolita“.

Generał Waldemar Skrzypczak to dziś najpotężniejszy człowiek w polskiej armii. Jako wiceminister obrony narodowej odpowiada on m.in. za zakupy nowego sprzętu dla wojska – to strategiczna działka w MON.

Według informacji  “Rzeczpospolitej“,  SKW  podejrzewa  generała  o  lobbing dla koncernów zbrojeniowych. Chodzić ma m.in. o jeden z koncernów izraels- kich, który chce sprzedać Polsce samoloty bezzałogowe.

Czytaj dalej →

Ambasadorzy się zbuntowali? “Spięcie” z ministrem Sikorskim; Zaleca, by nie mówić Polakom o federacji europejskiej, bo się żle kojarzy…

Posted on 25/07/2013 by
Ambasadorzy się zbuntowali? "Spięcie" z ministrem SikorskimRadosław Sikorski, foto: Flickr / PolandMFA

Nasz Dziennik” twierdzi, że dyplomaci zarzucają szefowi MSZ jałowość i brak strategii. Według gazety, “do spektakularnego spięcia” z Radosławem Sikorskim doszło na naradzie ambasadorów.

W Warszawie trwa pięciodniowa narada 88 ambasadorów RP. Ma ona chara- kter poufny. “Nasz Dziennik” twierdzi, że podczas jednego ze spotkań przed-stawiciele polskich placówek dyplomatycznych zarzucili ministrowi  Sikors- kiemu stagnację w polskiej polityce zagranicznej, brak konkretnej wizji  oraz brak wytycznych ze stron resortu co do polityki, jaką mają oni wdrażać i tego, jakie wpływy budować poza granicami Polski.

Według “Naszego Dziennika”, Radosław Sikorski miał w odpowiedzi

“ostrzegać ambasadorów, by nie ulegali zbytnio propagandzie rządowej dotyczącej polityki zagranicznej, bo takowej Polska właściwie nie prowa dzi”.

– Wydał też zalecenie, by nie mówić o federacji europejskiej, bo to się w Polsce źle kojarzy, ale o unii politycznej

Czytaj dalej →

Wizyta Sikorskiego w USA w czerwcu 2013 . “Izrael ma prawo do obrony”

Posted on 25/07/2013 by
Wizyta Sikorskiego w USA. "Izrael ma prawo do obrony"Radosław Sikorski , foto: PAP/EPA/NICOLAS BOUVY

Przemówienie Radosława Sikorskiego o wspólnej historii polsko-żydowskiej zostało entuzjastycznie przyjęte przez amerykańskich Żydów.

Minister Radosław Sikorski rozpoczął w niedzielę wizytę w USA.  Pierwszym punktem programu było wystąpienie na Globalnym Forum Amerykańskiego Komitetu Żydowskiego (American Jewish Committee) w Waszyngtonie  wie- czorem czasu lokalnego. Uczestnicy konferencji owacyjnie przyjęli słowa mi- nistra o wspólnym losie Polaków i Żydów oraz o dobrych stosunkach naszego kraju z Izraelem.

Czytaj dalej →

Syria: Polska wraz z USA i innymi krajami Zachodu wspiera syryjskich rebeliantów niszczących kościoły i zabijających Chrześcijan. Czy my mamy polski rząd?

Posted on 24/07/2013 by

 Fotografie uzyskane przez Infowars pokazują następstwa masakry chrześci- jańskiej wioski w Syrii, w której mężczyźni, kobiety i dzieci byli zmasakrowa- ni a kościoły sprofanowane przez wspieranych przez Obamę rebeliantów FSA.

Te  zdjęcia  (zamieszczone na końcu artykułu),  które  zostały  dostarczone przez źródła wewnątrz miejscowości al-Duvair w zachodniej prowincji Homs, pokazują zrujnowane domy, splądrowane kościoły, a także spalone szczątki, które wyglądają jak ciało niemowlęcia.

Według Międzynarodowej Asyryjskiej Agencji Prasowej (AINA) 29 maja,

“Uzbrojeni rebelianci związani z Wolną Syryjską Armią (FSA) najechali chrześcijańską wioskę al-Duvair w Rafie na przedmieściach Homs w  po- bliżu granicy z Libanem… i zmasakrowali wszystkich cywilnych miesz-kańców, w tym kobiety i dzieci.”

Jednak nasze źródła podają, że syryjska armia była w stanie interweniować, zanim rebelianci wymordowali całą wioskę.

___________________________________

Warszawska prokuratura w obronie obecności sowieckich reliktów w Polsce

Posted on 24/07/2013 by

zdjecieTakiego uzasadnienia obecności sowieckich reliktów w polskiej przestrzeni publicznej nie powstydziłaby się prokuratura z czasów głębokiej komuny.

„Nasz Dziennik” dotarł do treści prokuratorskiego zażalenia  na  postanowie- nie sądu, który umorzył sprawę o „zbezczeszczenie” dwóch sowieckich pomni ków w Warszawie. Prokuraturze nie podobają się

jednostronne światopoglądowo” dowody, poglądy moralne i brak „bezstronności

sądu, który uniewinnił dwóch harcerzy za oblanie pomników „wdzięczności” Armii Sowieckiej w Warszawie czerwoną farbą.

Czytaj dalej →

Co ma ubój rytualny do stosunków Polski z Niemcami i Rosją? [ PiS i PO w jednym „stoją domu”]

Posted on 22/07/2013 by

W dyplomacji przyszłej Polski Niepodległej nie będzie pleciug. I ich pletni

Po sejmowej ustawie o uboju rytualnym, ministerstwo spraw zagranicznych Izraela zaapelowało o „zrewidowanie decyzji” sejmu. We wtorek były wiceminister spraw zagranicznych, Witold Waszczykowski, mówił w rozmowie z TVP Info jak – jego zdaniem – „polski” rząd powinien zareagować na bardzo ostrą i jednoznaczną wypowiedź izraelskiego MSZ w sprawie ustawy o uboju rytualnym w Polsce.

Reakcja izraelska jest absolutnie nie do zaakceptowania. Na szczeblu międzynarodowym to duży kaliber, który nie powinien funkcjonować między zaprzyjaźnionymi krajami (…) Wystąpienie z oświadczeniem MSZ to ostatnia forma, to postawiło premiera w bardzo niezręcznej sytuacji. Należy tę sytuację wyciszyć i wrócić do dyplomatycznych kanałów rozmowy na ten temat.

Polityk PIS argumentował, że całą sytuację należy „spróbować załatwić kanałami dyplomatycznymi” (wg omówienia „lw” i TVP Info)[1].

Reakcja z 18 lipca ministra spraw zagranicznych rządu zamachowców była jeszcze bardziej niedorzeczna. Oto powiada Sikorski, że

Zarzuty o antysemityzm są nieuprawnione. W Izraelu też obowiązują prawa, które są niedogodne dla ludzi innych wyznań[2]. Innymi słowy: „A u was biją Murzynów”…

Co za żenada. I tu, i tu piłkarzyki. Chłopczyki w krótkich spodenkach.

Wyobraziłem sobie reakcję polskiego (wice)ministra spraw zagranicznych gdyby Polska była niepodległa i gdyby resortem tym i dziś kierował – a co, pomarzyć nie można? – pułkownik Beck.

Polskiego dyplomatę ma cechować pewien luz, a nawet ułańska dezynwoltura; a już na pewno nie powinien wyglądać na zaaferowanego pieniacza, bez urazy. Winien uśmiechnąć się (krótko i nielekceważąco) a potem rzeczowo i krótko oznajmić na przykład że:

państwo polskie jest wzruszone zainteresowaniem naszych izraelskich przyjaciół sprawami wewnętrznymi Polski, w tym pracami sejmu i treścią ustaw, jakie sejm już przegłosował. Kropka.

____________________________

Kibuc w centrum Warszawy !!! To nie jest głupi żart !!! – POLSKA W OPARACH ŻYDOWSKIEGO ABSURDU!!!

Posted on 20/07/2013 by

Perłę warszawskich nieruchomości , działkę przy ulicy Jazdów wraz z fińskim domkiem, Gronkiewiczowa dała w zarząd młodemu Śpiewakowi ( “By żyło się lepiej !”) z przeznaczeniem na …. kibuc ! Domek dla Śpiewaka-juniora wyremontuje gratis ambasada Finlandii.

Janek Śpiewak z Żydowskiej Ogólnopolskiej Organizacji Młodzieżowej przed fińskim domkiem, w którym powstanie kibucJanek Śpiewak z Żydowskiej Ogólnopolskiej Organizacji Młodzieżowej przed fińskim domkiem, w którym powstanie kibuc (Fot. Przemek Wierzchowski / Agencja Gazeta)

Kibuc jest w fazie organizacji, o czym z zachwytem donosi Gazeta Wyborcza.

Młodzi Żydzi będą się w nim uczyć …

wbijania drewnianych gwoździ (!) oraz , ogólnie,  “życia w wielkim mieście”. Śpiewak zapowiada, ze w tym roku nie uda mu się pewnie się wyhodować wielu jarzyn, ale na pewno wyrosną im “jakieś ziólka”.

Możemy odetchnąć z ulgą, jednak nie wszyscy (jak Miriam Jakaśtam wraz Rebe Sudrichem) wyjadą z naszego antysemickiego kraju.

Mało tego, jest szansa, ze młodzi Żydzi z Izraela albo i Nowego Jorku zaczną się uczyć u nas, w Warszawie, tradycyjnej stolarki i ziołolecznictwa.

Czytaj dalej →

WRONA, prezydentem PRL-u i III Rzeczypospolitej

Posted on 20/07/2013 by

Przepiliśmy PRL, przepijemy III RP

Dzięki ustaleniom w Magdalence, Okrągłego Stołu, Prezydent Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, generał  armii Wojciech Jaruzelski został prezydentem III Rzeczypospolitej. Był, jest  jednym z najbardziej znienawidzonych Polaków. Twórca stanu wojennego i represji wobec przeciwników ustroju totalitarnego.

W dniu  19 lipca 2013 roku obchodziliśmy  dwudziestą  czwartą rocznice tego smutnego i tragicznego wydarzenia. Oraz Trzydzieści dwa lata od zamachu stanu

W dniu 3 lipca 1989 Adam Michnik opublikował na łamach Gazety Wyborczej artykuł zatytułowany:

Wasz prezydent, nasz premier,

WRONA, ogłasza stan wojenny

Z dniem 13 grudnia 1981 roku  na obszarze  Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej, pozakonstytucyjny organ władzy, Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego, rodzaj hunty wojskowej, kierowanej przez dyktatora, generała Wojciecha Jaruzelskiego, dokonała zamachu stanu.

Aby nadać “zakonnyj wid i tołk” na chybcika zwołała Radę Państwa. W dniu 12 grudnia  1981 roku wbrew obowiązującemu prawu,  nawet temu bolszewickiemu, powołała generała Wojciecha  Jaruzelskiego na “prezesa” Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego.

Czytaj dalej →

Tajemnice III RP

Posted on 18/07/2013 by

Trzecią RP rządzą tajemnice. Wiele z nich sięga swoimi korzeniami czasów tzw. Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. I nadal pozostają tajemnicami.

Bo żeby za daleko nie sięgać, czyż życiorysy  takich  „architektów”  Okrągłego Stołu jak Jaruzelski i Kiszczak zostały tak naprawdę rzetelnie prześwietlone? A FOZZ? A magdalenkowe knowania i libacje?

Albo kulisy działań ministra Kozłowskiego  (i Adama Michnika)  w  MSW  i grzechy popełnione, niechybnie z premedytacją, przez pierwszych twórców Urzędu Ochrony Państwa?

Dlaczego Józef Szaniawski siedział w wiezieniu aż do 22 grudnia 1989 roku? Kim był tajemniczy poseł OKP I  kadencji  Sejmu RP,  którego  o  agenturalną działalność posądza tytułowy „ubek” z książki Bogdana Rymanowskiego. Czy wyrwane karty z akt sprawy Bolka nadal leżą w domu przy ulicy Polanki, czy przechowuje je agent Oscar?

Czytaj dalej →

_________________________________

KOSHER ALBO ŚMIERĆ versus NIEKOSZER I POLSKOŚĆ.

Posted on 17/07/2013 by

Żydowskie groźby i szantaż wymierzone w Polskę.

Odrzucenie przez Sejm prawa do uboju rytualnego wywołało falę żydowskiej agresji wymierzonej w Polskę i Polaków. Najbardziej agresywnym, dwuznacz nym i nienawistnym czy neurotycznym atakiem, jaki okazał się do tej pory, jest art.  Miriam Gonczarskiej opublikowany na stronach Salon 24.

Atak  Goczarskiej  jest  oczywistą  zapowiedzią  tego,  że w ramach zemsty doj- dzie do jakiejś kontrakcji. Nauczeni prostym doświadczeniem  możemy przy- puszczać, że może dojść do żydowskiego zamachu terrorystycznego wymierzo nego np. w Sejm lub w polskie dzieci, bo autorka wymienia je w sposób bardzo wieloznaczny.

Słowa powyższe nie są ani przesadą ani czymś bezpodstawnym, żydzi posłu- gują się terrorem, jako środkiem do osiągnięcia celów, a ten przypadek to za- równo „pryncypia” jak i wielki interes, wiec dlaczego mielibyśmy oczekiwać naiwnie tego, że oni będą siedzieć z założonymi rękami?

Podczas kiedy Polska na nowo wchodzi na ścieżkę nazistowską zaś słowo „dzieci” musi być zauważane i brane pod uwagę, bo padło w tuż obok gró- źb pod adresem winnych złej ustawy, czyli np. Sejmu. (Art. Gonczarskiej przytaczamy we fragmentach nieco poniżej.)

Pojęcie „koszer” nie ma nic wspólnego ani z religią, ani z rozsądkiem, czy ja- kąś wiedzą, która ma prowadzić żydów według jakiejś racjonalnie zweryfiko wanej tradycji. Koszer to nic innego jak  żydowskie  narzędzie  rugowania  z przestrzeni społecznej wszystkich innych tradycji, praw czy chwilowych zwy czajów różnych od tych żydowskich.

Czytaj dalej →

Koszer w Sejmie, lista nazwisk.

Posted on 17/07/2013 by

kalv

 Koszer w Sejmie.

Głosowanie nr 77 – posiedzenie 45.
Dnia 12-07-2013 godz. 12:54:43

Pkt 29. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o projekcie ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt – trzecie czytanie

Głosowanie nad przyjęciem wniosku o odrzucenie w całości projektu ustawy

Głosowało – 409 

Za – 222  Przeciw – 178  Wstrzymało się – 9  Nie głosowało – 51

_________________________________________

Polski ambasador wezwany na dywanik do MSZ Izraela. Chodzi o ubój rytualny

Posted on 17/07/2013 by
MSZ Izraela wezwało polskiego ambasadora ws. uboju rytualnegoMSZ Izraela wezwało polskiego ambasadora ws. uboju rytualnego • Fot. Stefan Romanik / Agencja Gaz

Polski ambasador w Izraelu musi tłumaczyć się z decyzji Sejmu ws. uboju rytualnego. Wyjaśnień zażądało właśnie izraelskie MSZ – donosi Informa- cyjna Agencja Radiowa.

W poniedziałek ambasador Polski w Izraelu został wezwany do siedziby MSZ w Jerozolimie.

Taką informację potwierdził w mailu przesłanym IAR rzecznik ministerstwa Yigal Palmor. Polskie MSZ twierdzi jednak co innego.

“Nasz ambasador został zaproszony, a nie wezwany na spotkanie, co jest przyjętą formą w kontaktach dyplomatycznych. Ambasador zwrócił uwagę na suwerenną decyzję posłów” – zaznacza zastępca dyrektora biu ra prasowego Rafał Sobczak. Jak twierdzi, sprzeciw izraelskich władz nie przyjął żadnej oficjalnej formy.

Czytaj dalej →

Komunikat prasowy izraelskiego MSZ w sprawie uchwały polskiego Sejmu

Posted on 16/07/2013 by
 • ​Jerozolima, 15 lipca 2013

Państwo Izrael jest rozczarowane uchwałą Polskiego Parlamentu zabra-niającą praktyki ważnego religijnego rytuału,  który  obowiązuje miliony Żydów począwszy od starożytności.

Decyzja Sejmu odrzucająca ustawę umożliwiającą ubój rytualny w Polsce jest zupełnie nie do przyjęcia. Polska jest państwem, którego dzieje prze- platają się z historią narodu żydowskiego, a decyzja ta poważnie szkodzi próbie przywrócenia w nim życia żydowskiego.

Jesteśmy zdumieni faktem, że spośród wszystkich państw przynależących do Unii Europejskiej, właśnie w Polsce ubój rytualny jest zabroniony. Krok ten nie idzie w parze z otwartością, tolerancją  i  duchem  nowoczesności, którymi demokratyczna Polska się szczyci. Wzywamy Sejm RP  do rozpat-rzenia raz jeszcze swojej decyzji  i  oczekujemy, że  odpowiednie  czynniki znajdą sposób, by powstrzymać ten brutalny cios wymierzony  w  religijną tradycję narodu żydowskiego.

Czytaj dalej →

“Cios w przyszłość Żydów w Polsce”. Po odrzuceniu uboju rytualnego – Ostra krytyka ze strony amerykańskich organizacji żydowskich

Posted on 15/07/2013 by

Dyrektor ADL Abraham F. Foxman też wydał oświadczenie, w którym napi sał m.in., że –  “większość polskich posłów  dała  społeczności  żydowskiej trzy  możliwości  do  wyboru:    nie  praktykujcie  waszej  religii,  nie  jedz cie mięsa  albo  nie mieszkajcie wśród nas”. – [wybierzcie możliwość trzecią – emjot.]

Amerykańskie organizacje żydowskie ostro skrytykowały odrzucenie rządowe go projektu dopuszczającego rytualny ubój zwierząt.

Prawie połowa Polaków żywi antysemickie uprzedzenia – przypomina Abraham F. Foxman, dyrektor Ligi Przeciw Zniesławieniom (ADL).

Polski Sejm odrzucił w piątek rządowy projekt ustawy dopuszczającej ubój zwierząt bez ich ogłuszania, czyli tzw. ubój rytualny. Wniosek o odrzucenie projektu ustawy poparło 222 posłów, przeciw było 178, wstrzymało się dziewięciu.

Spory i nastawienie

– Pierwszą ofiarą tej okrutnej decyzji będą  społeczności  żydowskie – oświadczył dyrektor AJC, Amery kańskiej Ligi Żydowskiej, David Harris.

W komunikacie AJC podkreślono, że zdaniem polskich przywódców żydows kich za taki wynik głosowania w Sejmie odpowiadają “polityczne spory“.

“Ale uważają oni, że przyczyniły się do tego także antyżydowskie nastro je wśród niektórych parlamentarzystów” – dodano.

“Wzywamy polskie władze ustawodawcze i sądownicze, by jak najszyb ciej uznane zostało prawo społeczności żydowskich do przygotowywa nia koszernego mięsa, zgodnie z tradycją żydowską – dodał Harris.

Czytaj dalej →

Rabin Polski: Zakaz uboju rytualnego godzi w prawa Żydów i muzułmanów

Posted on 15/07/2013 by

– Zakaz uboju rytualnego godzi w podstawowe prawa Żydów i muzułma nów; odrzucenie projektu ustawy dopuszczającej ubój rytualny jest dla nas szokiem – napisali w oświadczeniu rabin Polski Michael Schudrich i reprezentujący gminy żydowskie Piotr Kadlcik.

Tablica wyników po głosowaniu nad projektem ustawy dopuszczającej prowadzenie uboju rytualnego (© PAP/Jakub Kamiński)

„Wynik głosowania w Sejmie odnośnie dopuszczalności uboju rytualne go  był  dla nas szokiem.   Zwyciężył  całkowicie  nieprawdziwy  pogląd, jakoby ubój taki był okrutny, czy wręcz intencjonalnie okrutny” – na- pisali w oświadczeniu Piotr Kadlcik, przewodniczący Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich i Michael Schudrich, Naczelny Rabin Polski.

Zdaniem autorów oświadczenia pogląd był popularny w Europie w latach 30. ubiegłego wieku, „kiedy to – jak napisano – pod wpływem hitlerowskiej propagandy zakaz uboju wprowadziły Norwegia i Szwecja”.

„Polska będzie odtąd pierwszym krajem członkowskim UE, w którym obowiązuje taki zakaz, nie będący pozostałością regulacji z czasów hitlerowskich. Godzi on bezpośrednio w podstawowe prawa żydowskiej i muzułmańskiej ludności kraju, zmuszonej odtąd, by kupować droższe mięso importowane lub przejść na przymusowy wegetarianizm” – na- pisano. [Najlepiej niech się wyniosą do swej ojczyzny – admin]

Czytaj dalej →

Naziści i komuniści honorowymi obywatelami

Naziści i komuniści honorowymi obywatelamiMimo że minęło niemal 70 lat od zakończenia II wojny światowej, kilka miast leżących na zachodzie Polski nadal nie potrafi pozbawić honorowego obywatelstwa znanych przywódców III Rzeszy i jej zasłużonych obywateli.

Z kolei po 24 latach tzw. wolnej Polski, wiele miejscowości nie anu lowało honorowego obywatelstwa komunistycznych aparatczyków PRL czy sowieckich generałów i dygnitarzy.

W sprawę pozbawienia Adolfa Hitlera i Hermanna Göringa tytułu honorowe go obywatela miasta Szczecina zaangażowało się StowarzyszeniePatriotycz ne Kontra 2000. Organizacja ta na co dzień działa na rzecz polepszenia losu zepchniętych na margines społeczny Szczecinian. Stara się również promować postawę patriotyzmu.

Adolf Hitler otrzymał tytuł honorowego obywatela miasta Szczecina w 1933 r. Dokument stwierdzający ten fakt odebrał pięć lat później, w 1938 r., kiedy od wiedził to miasto.

Czytaj dalej →

POKiN w obronie dobrego imienia AK – “LIST PROTESTACYJNY”

Polskie Państwo Podziemne_Flaga_PPP.svg_pl.wikipedia.orgPOKiN w obronie dobrego imienia AK

Prezydent RP Bronisław Komorowski
Premier Rządu RP Donald Tusk
Marszałek Sejmu Ewa Kopacz
Marszałek Senatu Bogdan Borusewicz
Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Jan Dworak
 

Porozumienie Organizacji Kombatanckich i Niepodległościowych w Krakowie jest oburzone faktem emisji w mającej pełnić misję publiczną  Telewizji  Polskiej niemieckiego  serialu  pt.  „Nasze matki, nasi ojcowie”,  który  zakłamuje historię II wojny światowej,  znieważa  pamięć  i honor żołnierzy Armii Krajowej oraz stara się oczyścić Niemców z dokonywanych przez nich zbrodni.

My, najstarsi członkowie POKiN, dobrze pamiętamy, że armia niemiecka od pierwszego dnia wojny 1939 roku prowadziła działania wojenne z pogardą dla konwencji międzynarodowych, a żołnierze Wehrmachtu dopuszczali się licznych mordów i innych przestępstw na jeńcach wojennych i bezbronnej ludności cywilnej.

To się nie zaczęło nagle w 1941 roku, jak wynika z serialu.

Obozy koncentracyjne, ustawy norymberskie, „noc kryształowa” połączone z mordowaniem Żydów, grabieżą mienia, paleniem synagog, deportacjami – to wszystko działo się w Niemczech w latach 1933-39.

Czytaj dalej →

“Tylko Wszechpolacy umieli się zachować w Poznaniu”

Zygmunt Bauman (fot. Agencja BEW) Zygmunt Bauman (fot. Agencja BEW)

“Po raz kolejny okazało się, że dla pewnych środowisk w Polsce nie ma granic bezczelności” – ocenia dr Jerzy Bukowski, komentując obecność Zygmunta Baumana na obchodach rocznicy Czerwca’56.

W Poznaniu pojawili się narodowcy, którzy protestowali przeciwko Bauma nowi. Mieli ze sobą transparent z napisem: „Święto kulturalne, czy promocja komunisty z KBW”.

“Niestety, ich prawidłowe zachowanie nie spotkało się z poparciem, ani nawet z aprobatą uczestników festiwalu” zauważył dr Bukowski na swoim blogu na “Naszym Dzienniku“.

Narodowcy zostali pod eskortą policji wyprowadzeni, a ich dane osobowe spi- sane przez funkcjonariuszy.

“Bardzo dobrze, że kolejna organizacja młodzieżowa zachowała się w taki właśnie sposób wobec człowieka odznaczonego Krzyżem Walecz nych za to, że – według peerelowskiego dokumentu – „wyróżnił się schwy taniem wielkiej ilości bandytów” (czyli żołnierzy antykomunistycznego podziemia)” – zauważa Bukowski.

“Taki sposób witania totalitarystów przez młodzież powinien być nor- mą” – stwierdził z kolei w rozmowie z “SE” prof. Jan Chodakiewicz.

Czytaj dalej →

Upiory przeszłości nadal popularne – Andrzej Bobola

Jest rzeczą godną pożałowania, że środowiska akademickie i polityczno-wojskowe nigdy nie zostały poddane lustracji i oczyszczeniu z elementu komunistycznego. Pragmatyzm polityczny elit lat 90-tych dokonał dzięki temu trwałej destrukcji życia intelektualnego i politycznego Polski.

Owocem tych niefortunnych decyzji jest utrata przez Polskę ponownie niepodległości politycznej i narodowej gospodarki. Tyle, że konformiści postkomunistyczni, teraz nawet już i w drugim czy trzecim pokoleniu, przenieśli się na służbę naszego drugiego największego wroga.

Ostatnio zauważyłem w blogosferze wzrost  zainteresowania  osobistościami, które  niegdyś  odgrywały  istotną  rolę  w tym co można nazwać  “ludyzacją” Polski po roku 1945. Myślę w tej chwili o zamieszaniu wywołanym na publicz nym wykładzie  prof.  Zygmunta (Siemiona)  Baumana  (http://passent. blog. polityka.pl/2013/06/24/na-prawo-patrz/) przez elementy  patriotyczne,  ale dotyczy to szerszego problemu, a mianowicie  ciągle  trwającego  istnienia  w III RP   “mieszkańców masowej wyobraźni Polski Ludowej”  – w  postaci  zna nych z czasów  PRL-u  hohsztaplerów  intelektualnych  w  rodzaju  prof.  prof. Adama Schaffa,  Leszka Kolakowskiego  czy takich animatorów życia politycz nego jak Adam Michnik czy Jacek Kuroń.

Jestem wielkim zwolennikiem swobody wypowiedzi i dlatego patrzę z pewna rezerwą na nie-intelektualne zaburzenia normalnego życia uniwersyteckiego . Nie mniej innymi regułami rządzi się wykład publiczny a innymi bardziej ka meralne seminarium dla fachowców z danej dziedziny.  Nawet najdostojniejsi goście zgromadzeń publicznych muszą się liczyć z oraz akceptować pewną spontaniczność reakcji ogólnej widowni. Tak jest przynajmniej w USA gdzie z nieprzyjaznymi okrzykami czy demonstracjami może spotkać się nawet prezy dent.

Trudno więc nie zgodzić się z poglądem, że droga życiowa Szanownego Profe sora Socjologii i Ikony Lewicy obfituje we fragmenty, które muszą wzbudzić u każdego Polaka pewna rezerwę. 

Jako osoba w wieku poważnym (oficjalnie ma on obecnie 78 lat, ur. 1925 w ro dzinie żydowskiej w Poznaniu) Siemion-Bauman miał w roku 1939 tylko lat 14. Był więc tylko dzieckiem w czasie gdy jego rodzina wraz z nim znalazła się pod okupacją radziecka na zajętych przez Armię Czerwoną  polskich Kresach Wschodnich. 

Nie jest jasne w jaki sposób osoby zamieszkałe w Poznaniu  znalazły się na wschodzie Polski w czasie działań wojennych, ani też nie  jest  wyjaśnione  w  jaki sposób (http://www.bibuła.com/?p=69112) ów młody człowiek, ab- solwent zaledwie szkoły podstawowej, został studentem na radzieckiej uczelni (jakiej?) oraz członkiem radzieckiej milicji.

SB I TRADYCJE ORĘŻA – Aleksander Ścios

Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka o odrzuceniu roszczeń blisko dwóch tysięcy byłych esbeków, skarżących Polskę w sprawie tzw. ustawy dezubekizacyjnej, oznacza fiasko wieloletniej kampanii prowadzonej przez środowisko zrzeszone w Związku Byłych Funkcjonariuszy Służb Ochrony Państwa (ZBFSOP) i Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych (FSSM). Trybunał Europejski odmówił rozpatrzenia skargi na ustawę z 2009 r. obniżającą im emerytury i orzekł, iż

praca skarżących w tajnej policji powołanej w celu naruszania podstawowych praw człowieka (…), powinna być uważana za istotną okoliczność dla wyznaczenia kategorii osób, które mogą być objęte redukcją świadczeń emerytalnych”.

Byli esbecy nie zamierzają pogodzić się z tym stanowiskiem. Zarząd Główny ZBFSOP zapowiedział już podjęcie

konsultacji z kancelariami prawniczymi co do rodzaju dalszego postępowania osób dotkniętych ustawą zmniejszającą emerytury”,

zaś na stronie internetowej posła Janusza Zemke – rzecznika tego środowiska, można przeczytać pełne oburzenia głosy weteranów z SB:

No i to jest sprawiedliwość strasburska”, „zdaniem Trybunału „ubek” pomimo ustawy dezubekizacyjnej ma i tak więcej niż inni i ma się dobrze?”,

Trybunał zlekceważył tysiące polskich obywateli, czyniąc z nich wyrzutków tzw. polskiego demokratycznego państwa prawa”, „Nie składajmy broni.Szukajmy sprawiedliwości w polskich sądach”.

Warto dostrzec, że wiara byłych esbeków „w polskie sądy” wydaje się opierać na szczególnych przesłankach.

Bójki, waśnie na salach rozpraw, ostatni rzut tortem nie “osłodził” sędziom pracy. Mam nadzieję, że ten wybryk, niezrównoważonego kombatanta walki o “take Polske” spowoduje, że Temida wyda stosowny werdykt z wnioskami na przyszłość. Dziś tort jutro bomba – granat? Tak być nie może!” – perorował u posła Zemke „były pracownik służb dt”.

Rosja: Będą bronić zbrodniarzy sowieckich

zdjecieZ prof. dr. hab. Witoldem Kuleszą, prawnikiem, byłym szefem pionu śledczego Instytutu Pamięci Narodowej, rozmawia Izabela Kozłowska

Duma Państwowa zamierza wprowadzić odpowiedzialność karną za oskarżanie Armii Czerwonej o popełnianie zbrod ni podczas II wojny światowej. Grozić będzie za to m.in. kara do pięciu lat łagru…

– Wspomniany przez Panią projekt przepisu przerasta  moją  prawniczą wyobraźnię. Dlatego, że nie potrafię powiedzieć, co ma być przedmio tem ochrony prawno-karnej w treści owego przepisu.

Projekt ten nadaje normie prawno-karnej absurdalną funkcję chronie nia Armii Czerwonej przed zarzutami opartymi na faktach historycz nych.

Przepis mający chronić Armię Czerwoną przed, jak rozumiem, zarzutem popełniania zbrodni wojennych w  okresie  II wojny  światowej  i  zbrod ni przeciwko ludzkości ma zablokować badania natury historycznej nad zbrodniami rzeczywiście popełnionymi przez czerwonoarmistów w okresie II wojny światowej.

Taki przepis jest – jak sądzę – wynikiem szowinistycznego pojmowania nieskazitelności Armii Czerwonej, co do której w intencji ustawodawcy ma być zakazane formułowanie jakichkolwiek zarzutów, że naruszała obowiązujące prawo wojenne, popełniając zbrodnie wojenne i zbrodnie przeciwko ludzkości.

Taki przepis może być zatem podstawą również dla odmowy kontynuo wania śledztw, które prowadziła i prowadzi Główna Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.

Czytaj dalej →

Jaruzelski to nie jest miły dziadek – Sebastian Kaleta, prezes Stowarzyszenia Młodzi dla Polski

Jaruzelski to nie jest miły dziadekZ PRL-em i komunizmem należy walczyć i po pros tu tępić.

Nasza akcja przeciwko Jaruzelskiemu ma o tym przypominać – mówi PCh24.pl Sebastian Kaleta, prezes Stowarzyszenia Młodzi dla Polski – inicjatora akcji „Stwórzmy księgę ‘zasług’ Wojciecha Jaruzelskiego”.

     6 lipca szykowana jest wielka feta z okazji urodzin Jaruzelskiego. Ma być miło, ciepło i oczywiście czerwono, a stowarzyszenie Młodzi dla Polski chce to wszystko zepsuć.

Niczego nie psujemy, bo psuć można tylko to,  co  jest  przyjemne.  Nieprzy jemnych rzeczy się nie psuje, ale za to można  im  przeszkadzać. 

My,  czyli Stowrzyszenie Młodzi dla Polski wraz ze Stowarzyszeniami StudencidlaRzeczpospolitej i KoLiber oraz Fundacją Sapere Aude, uznaliśmy, że fetowanie w Sejmie urodzin Jaruzelskiego należy do rzeczy raczej nieprzyjemnych.

Idzie przecież o kontynuowanie akcji wybielania PRL-u, tuszowanie zbro dni komunistycznych i gloryfikowanie działań osób, które są odpowiedzia lne za zbrodnie na Polakach. W tym konkretnym przypadku gloryfikowa ny będzie Wojciech Jaruzelski.

Czytaj dalej →

Poszedłem nagrać Baumana – zadyma i terror okiem blogera – video

_______________

Polska NIE JEST I NIE BĘDZIE państwem Baumanów. – Klip z pielgrzymki młodych z kombatantami NZS i marsz pamięci w Radomiu.

1005865_495259457212758_1132120841_nZa taką kompromitację w normalnym państwie minister Sienkiewicz poleciał by na zbity pysk ze stołka. Ale my nie żyjemy w normalnym państwie demokra tycznym od listopada 2007 roku.

“wszyscy powinniśmy czuć się dłużnikami tej grupy młodych ludzi,  któ rzy w obliczu fałszowania prawdy historycznej  i  niszczenia  elementar nych zasad moralnych, mieli odwagę wyrazić swój sprzeciw wobec obec ności Baumana na Uniwersytecie Wrocławskim.”

Nie inaczej. Młodzi ludzie w całej Polsce zawstydzają nas swoją wiedzą histo ryczną o Żołnierzach Wyklętych. Walczą o resztki godności i honoru Polaków.

Robią to z pełną świadomością represji, jakie na nich spadną.
Przesłuchania, mandaty przekraczające 1.000,00 zł, areszty i więzienie.
Lewackie media dorabiają im gęby “łysych faszystów” a wystraszony salon boi się odezwać, by stawić temu opór.

Czytaj dalej →

PAŃSTWO BAUMANA – Aleksander Ścios,

Wobec zalewu pustosłowia i wrzasku towarzyszącego obecnej prowokacji, trzeba przyjąć postawę, jaką proponował Polakom Jarosław Marek Rymkiewicz

– „Nawet nazywać ich nie warto – w ogóle nie warto się nimi zajmować, najlepiej jest uznać, że ich nie ma. Trzeba wychodzić, kiedy wchodzą, odwracać się, kiedy do nas podchodzą. Polska należy do nas, a oni niech sobie gadają w swoich postkolonialnych telewizjach, co chcą, niech sobie piszą w swoich postkolonialnych gazetach, co im się podoba. Nas to nie dotyczy.

______________________________________

Rozgrywana od kilku dni prowokacja z udziałem byłego funkcjonariusza PPR/PZPR Z. Baumana, pozwala sformułować oceny dotyczące III RP i znakomicie ułatwia dostrzeżenie głębokich więzów historycznych i aksjologicznych, spajających obecny reżim z komunizmem.

Kto powinien się bardziej wstydzić? “Na Uniwersytecie Wrocławskim najwyraźniej panuje jeszcze duch Bolesława Bieruta”

PAP/Maciej Kulczyński

Przyłączam się do opinii, że to, co zdarzyło się w sobotę na Uniwersytecie Wrocławskim wobec profesora Zygmunta Baumana było haniebne.

Tylko tak można bowiem określić zaproszenie przez prezydenta miasta byłego oficera Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i tajnego współpracownika Informacji Wojskowej do wygłoszenia odczytu w murach szacownej uczelni. Najwyraźniej panuje w niej jeszcze duch byłego patrona Bolesława Bieruta, którego wiernym towarzyszem broni w dziele zwalczania polskiego podziemia niepodległościowego był ten zasłużony pracownik stalinowskiego aparatu represji w Polsce po 1945 roku.

Niewątpliwie większym skandalem od zachowania narodowców był fakt zaproszenia prof. Baumana do Wrocławia. Wstydzić powinni się więc wyłącznie prezydent miasta i rektor UW.

Czytaj dalej →

Tak zacny agent „Semjon” Bauman.

Long live Comrade Stalin us, co usta słodsze miał od malin”  — mogliby z werwą zakrzyknąć podczas wręczania tytułu doktora honoris causa profesorowi Zygmuntowi Baumanowi rektor Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, prof . Marcin Berdyszak,  and Prof.. Andrzej P. Florkowski, dziekan Wydziału Komunikacji Multimedialnej tej uczelni. 

Zgromadzone w auli pozostałe szacowne grono naukowe mogłoby jeszcze założyć czerwone krawaty i całość by wtedy jeszcze bardziej grała.

Nie mieliśmy żadnej wątpliwości przy podejmowaniu decyzji o wyróżnieniu tak zacnej osoby. Cała kultura współczesna, także sztuka, mieści się w tym precyzyjnym opisie płynnej nowoczesności, którą prof. Bauman przedstawił i zanalizował”

– mówił dziekan wydziału prof. Andrzej Florkowski.

Nie mieliśmy żadnej wątpliwości”

Czy dlatego, że profesorowie nie wiedzą kim jest Bauman i dlaczego był „tak zacny” w najmroczniejszej odsłonie socjalizmu w Polsce?  — Wątpię, tym bardziej że prof. Berdyszak „jest zbliżony” do działającego od marca 2010 roku poznańskiego Instytutu Obywatelskiego, uczestniczy w sesjach przez niego organizowanych takich jak np. spotkanie z cyklu „Równość, wolność, uniwersytet” z 19 January.

O akcji narodowców we Wrocławiu: jako Polak czuję się głęboko zawstydzony – Rafał Ziemkiewicz

Rafał Ziemkiewicz (Fot. Anna Stańczak/Fronda)Rafał Ziemkiewicz (Fot. Anna Stańczak/Fronda)

Jako Polak czuję się głęboko zawstydzony tym, że aby zwrócić uwagę na to, jak niestosowne jest fetowanie NKWD-zisty na wrocławskim uniwersytecie trzeba było Narodowego Odrodzenia Polski i kiboli” – mówi w rozmowie z Fronda.pl Rafał A. Ziemkiewicz.

Dlaczego minister Kudrycka przeprasza w imię Polaków Zygmunta Baumana za incydent we Wrocławiu?

Barbara Kudrycka (Fot. Wikimedia Commons)Barbara Kudrycka (Fot. Wikimedia Commons)

To już jest zupełna groteska. Minister polskiego  rządu  publicznie  przeprasza  profesora Baumana, aparatczyka komunistycznego, za to, że zakłócono mu wykład.

Wyrażam głębokie ubolewanie z powodu zajść, jakie miały miejsce na Uniwersytecie Wrocławskim” – napisała w liś cie do Zygmunta Baumana Barbara Kudrycka. Również Premier Donald Tusk zajął się tym incydentem. Czy będziemy ubolewać nad każdym profesorem, który kolaborował z totalitaryzmem?

Czytaj dalej →

Studenci dla Rzeczpospolitej chcą by niemiecka TV wyemitowała serial “Czas Honoru”. „Nasze matki, nasi ojcowie” zakłamuje historię a jednocześnie dowodzi nieskuteczności prowadzonej przez Polskę polityki historycznej w przestrzeni ponadnarodowej.”

Akcja społeczna “Doceniamy starania na rzecz zainicjowania debaty na temat polsko-niemieckiej historii, ale jednocześnie uważamy, że dopiero zestawienie serialu „Nasze matki, nasi ojcowie” z „Czasem honoru” będzie dobrym punktem wyjścia do dys kusji o wspólnej przeszłości narodów.“   – piszą autorzy listu do Prezesa TVP Juliusza Brauna.

Czas honoru dla niemieckich widzów 

Zarząd Główny Stowarzyszenia Studenci dla Rzeczypospolitej wystosował list do prezesa TVP Juliusza Brauna w związku z decyzją o wyemitowaniu kontrowersyj nego serialu produkcji telewizji ZDF „Nasze matki, nasi ojcowie”.

W liście została zawarta krytyka niemieckiego serialu, którego przekaz jest fałszowaniem historii:

Przez takie ujęcie tematu to Polacy stali się sprawcami nieszczęść, których w rzeczywistości byli ofiarami – na skutek polityki hitlerowskiej zostało zamordowanych około 3 mln obywateli polskich narodowości żydowskiej.

Tym samym podważa się dobre imię żołnierzy Armii Krajowej oraz Polskiego Państwa Podziemnego, które chroniło ludność żydowską przed terrorem niemieckiego okupanta.

Wymowa serialu „Nasze matki, nasi ojcowie” zakłamuje historię a  jednocześnie dowodzi nieskuteczności prowadzonej przez  Polskę polityki historycznej w przestrzeni ponadnarodowej.” – piszą członkowie stowa rzyszenia Studenci dla Rzeczypospolitej.

Czytaj dalej →

Narodowcy przerwali wykład prof. Baumana – [szkolonego w ZSRR oficera KBW wzorowanego na NKWD, ścigającego po wojnie najsłynniejsze oddziały polskiej partyzantki: […] – Policja zatrzymała 15 osób

Policja na prośbę organizatorów wykładu usunęła narodowców (fot. PAP/Maciej Kulczyński)

[Zygmunt Bauman – Po rozpoczęciu wojny, we wrześniu 1939 wraz  z  rodzica- mi uszedł do Związku Radzieckiego. Tam w 1943 rozpoczął studia na uniwer sytecie w Niżnym Nowogrodzie  (wówczas noszącym nazwę Gorki).  Wkrótce potem został zmobilizowany i wcielony do radzieckiej milicji. Przez kilka mie sięcy służył w Moskwie,  regulując  ruch  na  jej  ulicach [5].  Służył w wojskach NKWD.[6] Po wstąpieniu do LWP w 1944 pełnił funkcje oficera polityczno-wy chowawczego, służąc w szeregach 4 Dywizji Piechoty im. Jana Kilińskiego. Brał udział w bitwie o Kołobrzeg (gdzie był ranny) i zdobywaniu Berlina. Czło nek PPR/ PZPR do 1968 roku [7]. za;  http://pl.wikipedia.org/wiki/Zygmunt _Bauman

IPN- „Archiwa Instytutu Pamięci Narodowej zawierają interesujące dokumenty dotyczące działalności Zygmunta Baumana w tym okresie. Pozwalają one uzupełnić i skorygować dane podawane w biogramach znanego filozofa. Wyni ka z nich, że w latach 1945–1953 Bauman był oficerem  Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Struktura, choć ubrana w mundury wojskowe, to z  wojs kiem miała niewiele wspólnego. Była bowiem zbrojnym ramieniem partii komunistycznej utworzonym na wzór wojsk NKWD i służącym ujarzmieniu pols kiego społeczeństwa.  To właśnie jednostki KBW ścigały po wojnie najsłynniej sze oddziały polskiej partyzantki: V. Wileńskiej Brygady AK mjr. Zygmunta Szendzielarza „Łupaszki” na Białostocczyźnie, mjr. Hieronima Dekutowskie go „Zapory” na Lubelszczyźnie czy Józefa Kurasia „Ognia” na Podhalu.” […]

„Bauman trafił do KBW już po zakończeniu działań wojennych w Europie, 1 czerwca 1945 r. Rozpoczynał w stopniu podporucznika jako  zastępca  dowód cy 5.   Samodzielnego Batalionu  ochrony  KBW  do spraw polityczno – wychowawczych. Potem pełnił m.in. funkcję instruktora w Zarządzie Polityczno-Wy chowawczym KBW. Służbę zakończył w marcu 1953 r. w stopniu majora, jako szef Oddziału II Zarządu Politycznego KBW. To właśnie tu, w pionie politycz nym, KBW za pomocą totalitarnej indoktrynacji miał zmieniać żołnierzy-po borowych w sprawne narzędzie zbrodniczego systemu.” […] Za; http://wpolity ce. pl/artykuly/14627-o-tym-trzeba-mowic-o-kongesie-kultury-i-zygmuncie-baumanie-z- archiwow-ipn  przyp. emjot
_____________________________________

Bauman na zakłóconym przez NOP wykładzie: kryzysu na lewicy nie można szybko rozwiązać [komunistyczny zbrodniarz szkoli lewicę]

[ Zygmunt Bauman urodził się w 1925 r. w  Poznaniu  w  rodzinie  żydowskiej.  Jego żoną była Janina Bauman z domu Lewinson (ur. 18 sierpnia 1926 w Warszawie, zm. 29 grudnia 2009 w Leeds[1]):  za; http://pl.wikipedia.org/wiki/ – przyp. emjot]

Kryzysu na lewicy nie można szybko rozwiązać, potrzebna jest długoterminowa przemiana kulturowa i powrót do korzeni

– powiedział podczas otwartego wykładu na Uniwersytecie Wrocławskim socjolog, filozof i eseista prof. Zygmunt Bauman.

Wizyta Baumana w stolicy Dolnego Śląska związana była z obchodami 150. rocznicy powstania niemieckiej socjaldemokracji, której założycielem był wrocławianin Ferdynand Lassalle.

Rozpoczęcie wykładu filozofa zakłóciła grupa kilkudziesięciu narodowców, którzy po przywitaniu Baumana przez prezydenta Wrocławia Rafała Dutkiewicza zaczęli buczeć, gwizdać i krzyczeć:

“Precz z komuną”, “Dutkiewicz, kogo zapraszasz”, “Raz sierpem, raz młotem czerwona hołotę”.

Po kwadransie policja, na prośbę organizatorów, wykładu usunęła narodowców.  Zatrzymanych zostało 11 osób.

Po usunięciu protestujących Dutkiewicz przeprosił naukowca za całą sytuację.

Nie będę tolerował nacjonalistycznej hołoty w swoim mieście (!!! sic! – emjot) – podkreślił prezydent.

__________________

Polski pozew przeciw niemieckiemu serialowi

Posted on 21/06/2013 by emjot

Polski pozew przeciw niemieckiemu serialowiW niedługim czasie ma zostać złożony pozew przeciwko producentowi niemieckiego serialu Nasze matki, nasi ojcowie”, który wyemitowała Telewizja Polska.  — Przygotowuje go Stowarzyszenie Patria Nostra z Olsztyna.

Chodzi o niezgodne z prawdą pokazanie polskich żołnierzy zbrojnego podziemia jako nacjonalistów uczestniczących w zagładzie Żydów.

– Pozew o naruszenie dóbr osobistych będzie podobny do pozwów,  z którymi występowaliśmy niedawno w sprawie publikacji w niemieckich pis mach kłamliwych sformułowań  „polskie obozy zagłady. 

Po  obejrzeniu tego niemieckiego filmu w polskiej telewizji jestem wstrząśnięty jego zafałszowanym, antypolskim przekazem. Dlatego postanowiliśmy działać bezzwłocznie – powiedział „Naszemu Dziennikowi” mecenas Lech Obara, prezes Stowarzyszenia Patria Nostra.

Pozew zostanie złożony w imieniu tych samych osób,  które  przed  tygodniem złożyły do prokuratury w Berlinie zawiadomienie o popełnie niu przestępstwa wraz z wnioskiem o wszczęcie postępowania karnego w stosunku do twórców serialu „Nasze matki, nasi ojcowie”.

Czytaj dalej →

”Mity przeciwko Polsce…” – red. Leszek Żebrowski

___________________________________

Starzy ubecy szczują na nas swoje latorośle – Robert Radwański, ojciec Agnieszki i Urszuli – “dziś mamy starcie trzeciego pokolenia AK z trzecim pokoleniem UB”

Posted on 20/06/2013 by emjot

Robert Radwański, ojciec Agnieszki i Urszuli, w tygodniku “Sieci”: “dziś mamy starcie trzeciego pokolenia AK z trzecim pokoleniem UB” 

W tygodniku “Sieci”  – nowy numer właśnie w kioskach – polecamy wywiad Jacka i Michała Karnowskich  z  Robertem Radwańskim,  ojcem  najsłynniejszych i najlepszych polskich tenisistek.  O sporcie, wychowywaniu córek,  a także o polityce:

Rajd śladami OBŁAWY AUGUSTOWSKIEJ – RAJD KATYŃSKI

Posted on 20/06/2013 by emjot

___________________________________

Żyd ukradł Polsce Lwów! – Marian Kałuski

Posted on 18/06/2013 by emjot

POL Lwów COA.svg

Panorama XVIII w. Lwowa

POL Lwów COA.svg

Lwów – miasto na Ukrainie, bliskie Polakom, gdyż przez szereg stuleci związane było ściśle z historią Polski. Miasto o interesującej historii, niebanalnej i różnorodnej architekturze, wspaniałych mieszkańcach./ pl.wikipedia.org

Przez sir Namiera i Stalina straciliśmy Lwów w 1945 roku . Powróćmy jeszcze do tematu dlaczego Polska utraciła Lwów w 1945 roku  (Kresy w życiu Polski Nr 23).

Podczas wojny polsko-bolszewickiej w 1920 roku Wielka Brytania zapropono wała stronom walczącym linię demarkacyjną, która  na  odcinku  Galicji  Wschodniej (Małopolski Wschodniej), zgodnie z aktualnym stanem militarnym, przebiegała na wschód od Lwowa, tym samym pozostawiając to arcypolskie miasto po stronie polskiej.

Pieśń o Powstaniu w samotnej Warszawie. CHWAŁA BOHATEROM !!!

Pomnik Powstańców 44'_naszdziennik.plTu umieramy w glorii, nie cykorii!
Bracia! Niech ryknie ta pieśń skurwysynom,
by razem z nami przeszli do historii!
Niech ich po nocach koszmarami dławi,
niech wzgardą wolnych smaga ich jak biczem,
niech się do szczętu rozpaczą wykrwawi,
niech poza groby sięga i skowycze;

Czytaj dalej

MY AGENCI ŻYDOWSKIEJ LOŻY MASOŃSKIEJ B’nai B’rith

"Independent Order of B'nai B'rith",...

“Independent Order of B’nai B’rith”, “Print shows beneath banner “Benevolence, Brotherly Love, and Harmony” a blank membership certificate surrounded by vignettes of an orphan asylum, Moses, Abraham and Isaac, a menorah, domestic scenes, and others.” Tinted lithograph. (Photo credit: Wikipedia)

Jest  zorganizowana na wzór ruchu wolnomularskiego, gdyż składa się z lóż,  chociaż  nie uważa się za organizację masońską. Na jej czele znajduje się Prezydium Wielkiej Loży B’nai B’rith. Główna siedziba mieści się w Waszyngtonie w Stanach Zjednoczonych.

Żydowskie Stowarzyszenie B’nai B’rith w Rzeczypospolitej Polskiej (B’nai B’rith – Loża Polin) – międzynarodowa organizacja założona w Polsce 22–23 października 1922 w Krakowie jako XII okręg polski, będąca filią międzynarodowych stowarzyszeń B’nai B’rith.  — Stowarzyszenie powstało na bazie wcześniejszych organizacji działających w Galicji.

Pierwszym prezydentem sekcji polskiej został dr Adolf Ader z Krakowa, natomiast wiceprezydentem urodzony  w  Przemyślu  Moses  Schorr,  wcześniej  pełniący  funkcję  prezydenta  XII okręgu  Leopolis  (Lwów).

Do chwili rozwiązania organizacji w roku 1938 przez władze polskie, skupiała kilkuset  członków będących przedstawicielami żydowskiej  elity  intelektualnej ówczesnej Polski.

B’nai Brith została restaurowana ponownie w Polsce 9 września 2007. — Obecnie nosi nazwę B’nai B’rith – Loża Polin.

Głównymi  ojcami odrodzenia tej organizacji w Polsce są  Michel Zaki  z  Antibes  oraz  Witold Zyss  z  Paryża.

Siedziba stowarzyszenia znajduje się w Warszawie, w budynku Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich, przy ulicy Twardej 6.

Czytaj dalej

Zawiadomienie o przestępstwie: Oświęcim – Krzysztof Cierpisz

Udostępniać, komentować i rozpowszechniać, nie możemy dać komunistom spokojnie okradać naszego kraju!!!

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s