Komu marszałek Karczewski chce obrzydzić Polskę? | POLECAM!

Stanisław Karczewski, fot. YouTube.com

Nic dodać nic ująć ,bardzo dobry tekst, i jakże oczywista prawda, że Karczewski  jak i 99% polityków to element, który dostał się do Sejmu i Senatu w wyniku selekcji negatywnej. 

Nikt mądry nie kandyduje i to widać i słychać.  Prymitywy ze słomą w butach (całe snopki) nie mający ŻADNEGO pojęcia o polityce,dyplomacji,polskości,patriotyzmie.

***

—  Entuzjaści   Ukrainy   w  Polsce podkreślają,  że różnice  interpretacji  historii, to jedyne, co nas z Ukraińcami dzieli.

Była  to  być może rzeczywiście ostatnia reduta obrony interesu Polski w relacjach   z   hojnie   obdarowywanym   przez   nas   sąsiadem. —  Jak się okazało,   — i tę oddano bez żadnego oporu

—  pisze Tomasz Jasiński.

Senatorowie   PiS na czele z marszałkiem Stanisławem Karczewskim zapewne mieli się za „starszych i mądrzejszych”wycofując z prac parlamentu projekt ustawy zakazujący propagowania nacjonalizmu ukraińskiego i litewskiego.

Marszałek   Karczewski   wykazał jednak wraz ze swoimi partyjnymi kolegami, —  że nie   dorośli   oni   do  swojej roli, a parlamentarzystami zostali w wyniku selekcji negatywnej.

Czytaj dalej

Opublikowano "Solidarność", ANTYPOLONIZM, APELE - KOMUNIKATY, ARCHIWUM 25-LECIA 1989-2014, HISTORIA POLSKI, III RP, JUDAIZACJA POLSKI, Kresy Wschodnie, Litwa, Miejsca Męczeństwa Polaków, PiS - Prawo i Sprawiedliwość, PO, POLITYKA, POlska w likwidacji, Ponary, Roszczenia litewskie, Roszczenia ukraińskie, Sejm, Ukraina, Wołyń, Zbrodnie litewskie, Zbrodnie ukraińskie | Dodaj komentarz

Neonazistowska Ukraina – O szerzącym się banderowskim neonazizmie na portalach społecznościowych. | POLECAM!

O szerzącym się banderowskim neonazizmie na portalach społecznościowych.

_____________________________________________________

Neobanderowskie poparcie dla PiS-u

Co ciekawe kiedy w grudniu ubiegłego roku PiS na skutek nieudolnych poczynań swojego Marszałka Sejmu dał paliwo polityczne opozycji, Prawy Sektor wystosował do swoich członków i sympatyków apel nawiązujący do wydarzeń w Polsce. W apelu tym neobanderowski Prawy Sektor solidaryzował się z poczynaniami PiS-u.

***

Orędownicy   wsparcia   dla   Ukrainy   w Polsce za wszelką cenę próbują zbijać argumenty  przeciwników   wsparcia  stwierdzeniami, iż współczesny neoban-deryzm ukraiński nie jest ani antypolski, ani neonazistowski.

Postanowiłem   więc   przekonać   się jak jest naprawdę wykorzystując do tego narzędzie,  które   w  terminologii służb specjalnych nazywa się białym wywia- dem,   —  czyli wykorzystaniem ogólnodostępnych źródeł informacji.

We   współczesnym   świecie   idealnym narzędziem do takiej analizy są zasoby portali   społecznościowych   –   ja wybrałem dwa z nich:   Facebook  i znacznie mniej cenzurującego treści rosyjskojęzyczny portal   Vkontakte, — który pełni właściwe   rolę   tego   na   terenie   byłego ZSRR   — a zwłaszcza w republikach słowiańskich.

Czytaj dalej

Opublikowano AGENTURA, AKCJA "WISŁA", ANTYPOLONIZM, APELE - KOMUNIKATY, HISTORIA POLSKI, HISTORIA WSPÓLCZESNA, II Wojna Światowa, III RP, III Wojna Światowa?, JUDAIZACJA POLSKI, JUDAIZM - ŻYDZI, KOMUNIZM, Kresy Wschodnie, Magdalenka, MEDIA - INTERNET INFORMATYKA, Miejsca Męczeństwa Polaków, MOWA NIENAWIŚCI, NAZIZM, OKRĄGŁY STÓŁ, PiS - Prawo i Sprawiedliwość, PO, POLITYKA, POlska w likwidacji, PRL, Roszczenia ukraińskie, Sejm, SS Galizien, TOTALITARYZM, UB-NKWD, Ukraina, UPA-OUN, Wołyń, Zbrodnie ukraińskie | Dodaj komentarz

Szokujący happening w Auschwitz. Rozebrali się do naga przed bramą obozu – Rzekomo mieli w ten sposób protestować przeciwko wojnie na Ukrainie!!!

Kolejna profanacja POLSKIEJ PAMIĘCI!!!

Rzekomo mieli w ten sposób protestować przeciwko wojnie na Ukrainie!!!

Brama prowadząca do obozu Auschwitz I, fot. Wikimedia Commons

Kilkanaście   osób   rozebrało   się  do naga i skuło wzajemnie łańcuchami przy bramie z napisem „Arbeit macht frei” byłego obozu Auschwitz.

Wcześniej zabili owcę i odpalili racę na parkingu. —  Uczestników happeningu zatrzymała policja.

Grupa była międzynarodowa. —    Zatrzymani to Białorusini, Polacy i Niemiec.

Mieli w ten sposób protestować przeciwko wojnie na Ukrainie.  

—  Zastępca   prokuratora   rejonowego   Mariusz   Słomka   poinformował,   że wszyscy trafią na 48 godzin do izby zatrzymań. Prokuratura będzie wyjaśniać, jakie  były  motywy ich działania.   — Odpowiedzą za znieważenie pomnika lub miejsca symbolicznego.

Czytaj dalej

Opublikowano AFERY PRAWA, ANTYPOLONIZM, APELE - KOMUNIKATY, Auschwitz, HISTORIA POLSKI, II Wojna Światowa, III RP, JUDAIZACJA POLSKI, Miejsca Męczeństwa Polaków, NEKROPOLIE POLSKIE, PiS - Prawo i Sprawiedliwość, PO, POLITYKA, Polska, POlska w likwidacji, Roszczenia ukraińskie, SS Galizien, Ukraina, UPA-OUN, Zbrodnie ukraińskie | Dodaj komentarz

ANGELUS en latin chanté

forumdlazycia Tradycji Katolickiej

Assyrian Chaldean

Zwiastowanie — Radość  w Niebie / Pinterest

26 W szóstym miesiącu posłał Bóg Anioła Gabriela   do   miasta  w Galilei, zwanego Nazaret, 27 do Dziewicy poślubionej mężowi, imieniem  Józef,  z rodu Dawida; a Dziewicy było na imię Maryja.

28 Anioł wszedł do Niej i rzekł:   —  „Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą, „.

29 Ona   zmieszała   się   na   te   słowa   i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie.

30 Lecz Anioł   rzekł   do   Niej:   —  „Nie bój się, Maryjo,   znalazłaś bowiem łaskę u Boga.   31   Oto   poczniesz   i porodzisz Syna, Któremu  nadasz Imię Jezus.   32 Będzie   On wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca, Dawida.

33 Będzie   panował   nad   domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca”.

34 Na to Maryja rzekła do Anioła: —    „Jakże  się to stanie, skoro nie…

View original post 89 słów więcej

Opublikowano Uncategorized | Dodaj komentarz

KAZANIE na uroczystość Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny

forumdlazycia Tradycji Katolickiej

KAZANIE
na uroczystość Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny
(Mówione w Krakowie 1872 r.)

MARIAN MORAWSKI SI

Fra ANGELICO, –  Annunciation, – 1437-46 / en.wikipedia.org

Posłany jest Anioł Gabriel od Boga… do Panny” (Łk. 1, 26)

Dzisiaj   obchodzimy, najmilsi w Panu, rocznicę najważniejszego zdarzenia od początku świata;  —  obchodzimy   pamiątkę   największego   z   dzieł, jakie Bóg wszechmocny uczynił i uczynić może   – tej  najwyższej tajemnicy, którą Paweł św. zowie wielką tajemnicą miłości – „magnum pietatis sacramentum

– Objawioną w Ciele,  —  okazaną Aniołom, —  opowiedzianą narodom, —  a co najważniejsza –  uwierzoną na świecie (1 Tymot. 3, 16).

Święto    dzisiejsze   albowiem   przypomina   nam   ten   dzień,   — w którym za Zwiastowaniem   Anielskim   w   żywocie   przeczystej   Panny   Słowo   stało się Ciałem.

Przenieśmy   się   myślą   w   owe czasy, —   dziewiętnaście wieków przed nami, kiedy jeszcze świat oczekiwał spełnienia tej tajemnicy.

Naród   ludzki   spodlony   bałwochwalstwem,  …

View original post 3 235 słów więcej

Opublikowano Uncategorized | Dodaj komentarz

Co Lech Kaczyński mówił w 2006 r. w Berlinie – Wystąpienie Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego w Berlinie na Uniwersytecie Humboldta (9.03.2006) | POLECAM!

Co Lech Kaczyński mówił w 2006 r. w Berlinie

CAŁE PRZEMÓWIENIE LECHA KACZYŃSKIEGO z 2006 r.

Wystąpienie  Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego w Berlinie na Uniwersytecie Humboldta (9.03.2006)

Foto: TVN24 | Video: TVN24

Wiem, że nasze stanowisko jest może właśnie najtrudniejszym sprawdzianem solidarności,   —  ale jeżeli Europa chce ten sprawdzian zdać,   — jeżeli chce stworzyć nową jakość nie na dwa, trzy pokolenia,   — co się udało dotychczas,  tylko na wiele pokoleń,

 nową jakość, która być może kiedyś w historii będzie rzeczywiście też jakością o charakterze federacji,  

 — federacji przecież wtedy niezmiernie potężnej w skali świata   —  to musi ten egzamin również zdać.

I do tego bym zachęcał, reprezentując kraj, który oczywiście w tej chwili korzysta dzięki członkostwu Unii Europejskiej,   — ale który, jeżeli to, o czym mówię, spełniłoby się w ciągu 8 czy 10 lat,   — będzie korzystał mniej.

Zdaję sobie z tego sprawę i z góry się na to zgadzam. Dziękuję bardzo.

____________________________________________

Wystąpienie  Prezydenta   RP Lecha Kaczyńskiego w Berlinie   na   Uniwersytecie   Humboldta   (9.03.2006)

Panie i Panowie,

Pragnę   zacząć   od    tego,   że  nie chciałbym dzisiaj wygłaszać wykładu czysto politycznego.

Jestem   człowiekiem, który prawie 30 lat życia spędził na uczelni. Wprawdzie od   wielu   lat   nie wykładałem  —  a  na pewno nie wykładałem nigdy w takich warunkach —  to mam jednak pewne przyzwyczajenia.

Trybuna   polityczna,   wywiad  prasowy, wiec, seminarium o charakterze poli- tycznym   to   jedna   sprawa,   —   a audytorium maximum słynnego w Europie uniwersytetu  —  to sprawa odrębna.

Dlatego   też   proszę  nie traktować tego, co powiem, jako zespołu tez politycz- nych   w  ścisłym tego słowa znaczeniu.

To  są moje rozważania dotyczące tego,  — czym Europa była w ostatnich  dzie- sięcioleciach,  — czym jest teraz   — i czym być może będzie w przyszłości.

Mówię   być   może,   —   bo   chciałem   przypomnieć   o   jednym: — przyszłości dokładnie nikt z nas nie zna.

Czytaj dalej

Opublikowano "Solidarność", 13 grudnia Traktat Lizboński, 4 czerwca 1989, HISTORIA POLSKI, III RP, JUDAIZACJA POLSKI, Magdalenka, OKRĄGŁY STÓŁ, PiS - Prawo i Sprawiedliwość, POLITYKA, POlska w likwidacji, SPOŁECZNO-POLITYCZNE, SS Galizien, Traktat Lizboński, Traktaty Rzymskie, UNIA EUROPEJSKA, UPA-OUN, Zbrodnie ukraińskie | Dodaj komentarz

Jak przetrwać w „chorym świecie”? Radzi Pius XI

forumdlazycia Tradycji Katolickiej

Fot. Watykan

Ave Crux, spes unica!

Bądź pozdrowiony Krzyżu, nasza jedyna nadziejo!

Osiemdziesiąt   lat temu powstały dwa wielkie dzieła katolickiej nauki społecz- nej   będące   wielkim   potępieniem   bezbożnych i ludobójczych ideologii oraz ustrojów totalitarnych, a jednocześnie pozostające wielką apologią katolickiej doktryny społecznej oraz prawa naturalnego.   — Aktualne po dziś dzień.

W   marcu   przypada   osiemdziesiąta rocznica opublikowania dwóch encyklik papieża   Piusa XI   –  przeciw niemieckiemu narodowemu socjalizmowi („Mit brennender Sorge” z 14 marca 1937)  —   oraz   przeciw bezbożnemu komuniz- mowi  — (tak dosłownie) – „Divini Redemptoris” z 19 marca 1937 roku.

Pisałem   już   na   ten  temat  na łamach magazynu „Polonia Christiana”. Tutaj chciałbym   odnieść się do innego kontekstu związanego z tymi dokumentami, czyli  ich aktualności dla nas, żyjących w epoce gorączkowych prac

–  w samym Watykanie i w zaprzyjaźnionych episkopatach – nad  wypracowa- niem   „nowego  paradygmatu Kościoła”,   —  a   raczej   paradygmatu …

View original post 996 słów więcej

Opublikowano Uncategorized | Dodaj komentarz