@KONTAKT – O MNIE

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Kontakt e-mail:  m_jasinska@ymail.com    

Szanowni Państwo! Jeśli   chcecie   Państwo   wesprzeć mnie i  to co robię, można to zrobić przekazując dobrowolną wpłatę na moje konto   nawet najmniejsza wpłata będzie nieocenioną pomocą.

Jednocześnie serdecznie dziękuję wszystkim, którzy wspierają mnie w trudnej sytuacji i przyczyniają do się  zachowania i niezależności tego miejsca w sieci internetowej.  To dzięki Państwu zamieszczane tu publikacje pozwalają budować niezależną wspólnotę myśli i ducha.

___________________________________________________________________

Przelew złotówkowy

Bank Pocztowy S.A
85- 959 Bydgoszcz
ul. Jagiellońska 1

Rachunek nr – 94 1320 1537 0288 1845 3000 0001

Lub dewizowy

IBAN – PL 94 1320 1537 0288 1845 3000 0001

SWIFT –  POCZPLP4

O   wszystkich   Dobroczyńcach   pamiętam   w modlitwie.  In Christo — mj

Uwaga! Reklamy pojawiające się pod moimi artykułami zamieszcza wordpress.com. To jest darmowy blog  —   na treść reklam nie mam żadnego wpływu.

więcej tutaj...

7 odpowiedzi na „@KONTAKT – O MNIE

 1. M.Brzozowski pisze:

  KONSTYTUCJA
  RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

  Tekst uchwalony w dniu 2 kwietnia 1997 r. przez Zgromadzenie Narodowe.
  Art. 75.

  1. Władze publiczne prowadzą politykę sprzyjającą zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych obywateli, w szczególności przeciwdziałają bezdomności, wspierają rozwój budownictwa socjalnego oraz popierają działania obywateli zmierzające do uzyskania własnego mieszkania.
  2. Ochronę praw lokatorów określa ustawa.

  • emjot pisze:

   Proszę zwrócić uwagę na pkt 2. Ochronę praw lokatorów określa ustawa.
   Otóż wedle ustawy – mieszkania socjalne to mieszkania pozastandardowe! Ka Auszwitz dla Polaków w 1939 r. – murowane bloki i zimna woda – u mnie w kranie obecnie 6 stopni…

   ALE!

   W dniu 6 września 2012 r.
   Prezydent Bronisław Komorowski złoży(ł) podpis na dokumencie ratyfikacyjnym Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych.

   Konwencja to akt prawny, który w sposób kompleksowy odnosi się do praw osób niepełnosprawnych. – Jego istotą jest zapewnienie pełnego i równego korzystania z praw i podstawowych wolności człowieka wszystkim osobom niepełnosprawnym na równi z innymi.

   Ratyfikacja Konwencji spowoduje, że wymienione w niej zasady, takie jak poszanowanie godności, autonomii i odmienności osób niepełnosprawnych, niedyskryminacja, pełny udział w życiu społecznym, równość szans i dostępność uzyskiwana głównie dzięki uniwersalnemu projektowaniu, będą uwzględniane przy wytyczaniu kierunków polityki społecznej dotyczącej osób niepełnosprawnych i określaniu środków jej realizacji.

   Istotnym pozytywnym skutkiem ratyfikacji Konwencji będzie doskonalenie i lepsze wdrażanie przepisów prawnych dotyczących osób niepełnosprawnych oraz utrwalenie w społecznej świadomości praw osób niepełnosprawnych. Zmiana postaw społecznych może zapewnić osobom niepełnosprawnym dostęp i obecność we wszystkich obszarach społecznego funkcjonowania, w tym zwłaszcza w życiu politycznym, rynku pracy, edukacji, kulturze, czy wypoczynku.
   Wykonywanie Konwencji będzie powierzone ministerstwom i instytucjom, odpowiednio do ich kompetencji. Część zadań, w zakresie i formach określonych w ustawach, wykonywana będzie przez jednostki samorządu terytorialnego różnego szczebla, w ramach ich kompetencji i zadań.

   Za koordynację wykonywania Konwencji odpowiadać będzie Minister Pracy i Polityki Społecznej, działający jako punkt kontaktowy, o którym mowa w art. 33 ust. 1 Konwencji.

   Szczególnie warto zwrócić uwagę na art. 28 Konwencji j.n.

   […] Art. 28. Odpowiednie warunki życia i ochrona socjalna

   . Państwa-Strony uznają prawa osób niepełnosprawnych i ich rodzin do adekwatnych warunków życia, w tym należytego pożywienia, odzieży, mieszkania i do stałej poprawy warunków życia oraz podejmą odpowiednie kroki, aby zagwarantować i promować egzekwowanie tych praw bez dyskryminacji z powodu niepełnosprawności.

   2. Państwa-Strony uznają prawa osób niepełnosprawnych do ochrony socjalnej oraz korzystania z tego prawa bez dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność oraz podejmą odpowiednie kroki, aby zabezpieczyć i promować egzekwowanie tych praw, w tym kroki mające na celu:

   (a) zagwarantowanie równego dostępu osób niepełnosprawnych do czystej wody oraz stosownych i dostępnych finansowo usług, urządzeń oraz innych form pomocy zaspokajających szczególne potrzeby osób niepełnosprawnych;

   (b) zagwarantowanie osobom niepełnosprawnym, a w szczególności kobietom i dziewczętom niepełnosprawnym oraz osobom starszym dostępu do programów ochrony socjalnej i programów, których celem jest ograniczanie ubóstwa;

   (c) zagwarantowanie osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom żyjącym w warunkach ubóstwa dostępu do pomocy rządowej obejmującej koszty ponoszone w związku z niepełnosprawnością, w tym do stosownych szkoleń, poradnictwa, pomocy finansowej oraz opieki zastępczej;

   (d) zagwarantowanie osobom niepełnosprawnym dostępu do programów mieszkalnictwa publicznego;

   (e) zagwarantowanie osobom niepełnosprawnym dostępu do świadczeń i programów emerytalnych.
   ———————————————————
   Komentarz

   Odpowiednie warunki życia i ochrona socjalna. – Jednym z podstawowym praw człowieka w ramach podstawowych wolności ekonomicznych, socjalnych i kulturalnych jest prawo do ochrony socjalnej
   Art. 28 Konwencji zapewnia osobom niepełnosprawnym właśnie to prawa.
   Zgodnie z komentowanym przepisem państwa, które podpisały i ratyfikowały Konwencję, uznają prawa osób niepełnosprawnych i ich rodzin do godnych warunków życia, a w szczególności osoby te mają prawo do zagwarantowania najbardziej potrzebnych z punktu widzenia funkcjonowania osoby warunków życia, np. wyżywienie, mieszkanie, ubrania.
   Osobom niepełnosprawnym, tak samo jak wszystkim, należy zagwarantować równy, pod względem finansowym, dostęp do różnego rodzaju usług, urządzeń oraz innych form pomocy dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych.

   Ponadto osoby niepełnosprawne i ich rodziny mają prawo do stałej poprawy warunków życia.

   Jednocześnie państwa zobowiązały się do zagwarantowania i ochrony tych praw w stosunku do wszystkich osób. Z powodu niepełnosprawności nie wolno dyskryminować w tym zakresie.
   Państwa zobowiązały się zagwarantować osobom niepełnosprawnym, a w szczególności niepełnosprawnym kobietom i dziewczętom oraz osobom starszym, równy dostęp do programów ochrony socjalnej oraz programów ograniczających ubóstwo.

   Ponadto, w przypadku osób niepełnosprawnych i ich rodzin żyjących w warunkach ubóstwa, należy im zagwarantować dostęp do pomocy rządowej, której celem jest ograniczanie ubóstwa.
   Pomoc rządowa ma na celu zmniejszanie kosztów związanych z niepełnosprawnością, w szczególności dla osób niepełnosprawnych żyjących w ubóstwie. Przede wszystkim należy zagwarantować dostęp do szkoleń, poradnictwa, pomocy finansowej oraz opieki zastępczej.
   Bardzo istotnym problemem dotyczącym wszystkich obywateli jest problem polityki mieszkaniowej.
   Państwa zobowiązały się zagwarantować osobom niepełnosprawnym dostęp do programów mieszkalnictwa publicznego.

   I dzieje się to, co się dzieje…

   Pozdrawiam.

 2. Człowiek który ma współczucie pisze:

  , Dobry Bóg przygląda się Wszystkiemu, między innemu niemoralnemu postępowaniu tzw. władz Sonsowca, jak i całej Polski ( czyli uzurpatorów złudnie myślących że są lepsi, a są p porstu źli i okrutni, którzy kradną pieniądze z przymusowych podatków – przymusu gwałcącego wolnośc ludzi. A te pieniadze, składki zamiast iść np. na niepełnosprawnych to są kradzione i wyprowadzane na prywatne konta zagraniczne ). Ten, Dobry Prawdziwy Bóg juz w tym zyciu doświadcza ludzi, czasem w celu doskonalenia ich duszy, a jeśli są ofiarami systemu, to jeszcze wtym życiu karze opraców ( rozejrzyjcie się jak karani są albo oni sami albo ich rodziny – choroby, wypadki, nieszczęścia ). Ten Prawdziwy, Dobry Bóg, krótego niestety brak w kościele, bo tam stoją posążki do któych księżą karzą się modlić i wrzucac pieniążki, ten Prawdziwy dał nam wolną wolę, dlatego wszystko jest w naszych rękach.A gdzie jest kościół? Przecież ta katoliczką, prawda? Kośćiół ma ją gdzieś, bo brak jej pieniędzy. Kościół jest najbogatszym właścicielem ziemi w Polsce. Gdzie jesteście księża, opaśli biskupi, gdy Wasza parafianka cierpi??? Żrecie, chlejecie i szwendacie się po domach publicznych. Gdzie jesteście ludzie, sąsiedzi, gdy cierpi koło Was cżłowiek??? Gdzie jesteście niemorlani „włodarze”? Są Prawa MoralnPrawdziwye i Boskie tego Wszechświata, których łamanie sprowadza na dusze zagładę. Jesteśmy tutaj, żeby się wspierać i okazywać sobie wspólczucie. Tymczasem przesyłam pani Ciepłe Slowa. Jak tylko moje konto zostanie odblokowane, żeby móc zrobić przelew, to od razu wysyłam pieniądze. Dużo zdrowia!

  • Czy naprawdę jesteś tak głupi że nie widzisz instytucji gorszych niż Kościół.

   • Kazio pisze:

    Czy ty jesteś tak głupi i myślisz, że jakakolwiek instytucja pomoże tej kobiecie?! To jest katoliczka z jakiejś parafii. Księża dokładnie wiedzą kto w jakiej sytuacji się znajduje (najlepszy wywiad na świecie) i jak po kolędzie chodzą to wiedzą gdzie iść po kopertę a jak pomóc trzeba to już nic nie wiedzą, nic ich nie interesuje to nie ich sprawa oni nic nie mogą. W Stanach jak jest podobna sytuacja to proboszcz ogłasza zbiórkę, sam się dorzuca i to w większej części i prosi parafian (prawników) kto mógłby tej kobiecie pomóc. A w katolskiej Polsce tylko łapy z tacą potrafią wyciągać. I się dziwią, że kościoły świecą pustkami.

 3. SourceOpen pisze:

  Dzień dobry,
  Bardzo podoba mi się Pani blog i chciałbym możliwie szybko dowiadywać się o nowych artykułach (pewnie wielu pozostałych czytelników również). Chciałem więc poprosić o dodanie kanału RSS, który umożliwiałby przeglądanie nagłówków w czytnikach typu Mozilla Thunderbird i otwieranie wybranych stron po kliknięciu na nie. Takie działanie mogłoby wpłynąć korzystnie na liczbę wyświetleń. Wprawdzie podobną możliwość oferują fanpejdże na Facebooku i innych portalach społecznościowych, jednak działające na ich serwerach nieznane algorytmy zarządzające aktualnościami prezentowanymi poszczególnym użytkownikom są niejednokrotnie używane do przeprowadzania na nich eksperymentów psychologicznych oraz do blokowania wpisów niepoprawnych politycznie. W przypadku czytników RSS, przynajmniej tych instalowanych na własnym komputerze, to użytkownik ma pełną kontrolę nad tym, z jakich stron otrzymuje powiadomienia i jak są one uporządkowane.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Log Out / Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Log Out / Zmień )

Facebook photo

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Log Out / Zmień )

Google+ photo

Komentujesz korzystając z konta Google+. Log Out / Zmień )

Connecting to %s