Komedia tyraniczna w Polsce

Wybory na Urząd Uzurpatora w Polsce miały odbyć sie 10 maja 2020 r. Jednak się nie odbyły. Ta komedia jest zdecydowanie lepsza od dramatu spalenia Reichstagu. Poniżej uchwala PKW w Polsce.

Teraz nie pozostaje nic innego jak ponownie zbieranie podpisów pod listami poparcia ale wiadomo jak to w komedii tylko ci co BOJKOTUJĄ władzę w Polsce mogą się śmiać.

UCHWAŁA NR 129/2020
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 10 maja 2020 r.
w sprawie stwierdzenia braku możliwości głosowania na kandydatów w wyborach
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie art. 293 § 1 w związku z § 3 oraz w związku z art. 160 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504 oraz z 2020 r. poz. 568) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:

§ 1. Stwierdza się, że w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. brak było możliwości głosowania na kandydatów.

§ 2. Fakt wskazany w § 1 równoważny jest w skutkach z przewidzianym w art. 293 § 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy brakiem możliwości głosowania ze względu na brak kandydatów.

§ 3. Uchwała podlega przekazaniu Marszałkowi SejmuRzeczypospolitej Polskiej, podaniudo publicznej wiadomości i ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej
Sylwester Marciniak

Zastępcy Przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej
Zbigniew Cieślak
Wojciech Sych

Członkowie:
Ryszard Balicki
Liwiusz Laska
Dariusz Lasocki
Arkadiusz Pikulik
Konrad Składowski

____________

Za; https://rafzen.wordpress.com/2020/05/10/komedia-tyranicza-w-polsce/

Ten wpis został opublikowany w kategorii AFERY PRAWA, APELE - KOMUNIKATY, III RP, PiS - Prawo i Sprawiedliwość, POlska w likwidacji, Uncategorized, WYBORY. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.