Za kadencji Banasia Polska mogła stracić aż 64 mld zł z tytułu akcyzy za alkohol z Ukrainy

Szef Służby Celnej, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów, oraz generalny Inspektor kontroli skarbowej, w okresie od 28 listopada 2005 do 3 stycznia 2008 nie uczynili nic lub wiele by zastopować z Ukrainy przywóz powierzchownie skażonego denaturatem spirytusu, skutkiem czego przewóz tego produktu spowodował straty finansowe prawie 64 mld zł.

Jak PIS rozkręcił i nakręcił drugą aferę alkoholową oraz możliwość korupcji na ogromną i niespotkaną skalę. Straty finansowe to 64 mld

PISOWSKA AFERA ALKOHOLOWA – Banaś do więzienia. Banaś oddaj 64 mld zł.

AFERA PODKARPACKA cześć III

Szef Służby Celnej Marian Banaś – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów oraz Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej w okresie od 28 listopada 2005 r. do 3 stycznia 2008 nie uczynił nic lub wiele by zastopować z Ukrainy przywóz powierzchownie skażonego denaturatem spirytusu skutkiem czego przewóz tego produktu tylko przez kolejowe przejście graniczne spowodował straty finansowe prawie 3 mld zł.

Dziś ten mocno niedoskonały urzędnik jest prezesem NIK, zaś od 2015 kierował służbami skarbowymi RP. Rodzi się pytanie dlaczego ABW nie “prze-wirowała” Banasia na okoliczność przyczyny zaniedbań jakich się dopuścił Szef Służby Celnej Marian Banaś – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów oraz Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej w okresie od 28 listopada 2005 r. do 3 stycznia 2008 r.

A może ABW i Kaczyński wszystko wie a taki prezes NIK PISowi leży bo z takimi numerami w biografii Banaś zapewnia bezkarność liderom rządzącej partii.

Informacja o wynikach kontroli prawidłowości działań Służby Celnej i Ministra Finansów w zakresie wprowadzania na polski obszar celny, przez kolejowe przejście graniczne w Przemyślu, towarów zawierających alkohol etylowy, w latach 2003-2007

2. Podsumowanie wyników kontroli 2.1. Ogólna ocena kontrolowanej działalności Najwyższa Izba Kontroli negatywnie ocenia działania Urzędu Celnego w Przemyślu w latach 2005-2007 przy wprowadzaniu na obszar celny Wspólnoty Europejskiej przez kolejowe przejście graniczne w Przemyślu (Oddział Celny Medyka-Żurawica) importowanych z Ukrainy wyrobów zawierających w swym składzie alkohol etylowy, w szczególności w zakresie dokonywania wymiaru i poboru podatku akcyzowego i cła. Realizowana przez Izbę Celną w Przemyślu polityka celna państwa i nadzór nad Naczelnikiem Urzędu Celnego w Przemyślu, w zakresie wykonywania przez niego zadań związanych z wymiarem i poborem należności budżetowych w latach 2005-2007 – były nieprawidłowe.

Minister Finansów nieprawidłowo nadzorował organy celne, właściwe w zakresie wymiaru i poboru podatku akcyzowego, opłat celnych i innych należności, w związku z importem do Polski alkoholu etylowego w latach 2004-2007. We wskazanym okresie nie naliczano i nie pobierano podatku akcyzowego i innych należności od importowanego alkoholu etylowego zawartego w wyrobach akcyzowych, potocznie nazywanych przez przedsiębiorców koncentratami płynów do spryskiwaczy szyb samochodowych lub płynami przeciwoblodzeniowymi, co było działaniem nielegalnym i bezpośrednio wpływało negatywnie na realizację budżetu państwa, w zakresie ustalonym dla organów celnych. Wartość niepobranego podatku akcyzowego i innych należności w związku z importem wskazanych wyżej towarów w latach 2004-2007 oszacowana została na kwotę ok. 2.785.148.680 zł. Kwota ta, w ocenie Najwyższej Izby Kontroli, stanowi zaniżenie dochodów Skarbu Państwa, w wielkich rozmiarach.

W ocenie Najwyższej Izby Kontroli kontrolowana działalność organów Służby Celnej wszystkich szczebli stwarzała możliwość wystąpienia zjawisk korupcyjnych na wielką skalę.

2.2. Synteza wyników kontroli 2.2.1. W okresie od dnia 1 maja 2004 r. do dnia 23 listopada 2007 r. w Urzędzie Celnym w Przemyślu – wbrew obowiązującym przepisom prawa nie wymierzano i nie pobierano podatku akcyzowego i innych należności od importowanych z Ukrainy, przez kolejowe przejście graniczne w Przemyślu, towarów akcyzowych zawierających alkohol etylowy, a deklarowanych przez importerów jako koncentraty płynów do spryskiwaczy i płyny usuwające oblodzenie, w łącznej kwocie ok. 2.720.313.760 zł (w tym: podatek akcyzowy ok. 2.210.233.100 zł, cło ok. 19.549.605 zł oraz podatek od towarów i usług w kwocie ok. 490.531.055 zł).

Z kontroli przeprowadzonej w Ministerstwie Finansów wynika, że w pozostałych urzędach celnych w Polsce także nie wymierzano i nie pobierano podatku akcyzowego i innych należności z tytułu importu towarów deklarowanych do kodu CN 3820 00 00. Szacowana wartość nienaliczonego i niepobranego podatku akcyzowego i innych należności z tego tytułu stanowi kwotę ok. 64.834.930 zł. Wystąpienie pokontrolne NIK

NIK dniu 10 czerwca 2011 r. powiadomiła Prokuraturę Okręgową w Przemyślu o nieprawidłowościach ujawnionych w toku kontroli Ministerstwa Finansów, Urzędzie Celnym w Przemyślu i w Izbie Celnej w Przemyślu

W dniu 10 czerwca 2011 r. NIK powiadomiła Prokuraturę Okręgową w Warszawie o nieprawidłowościach ujawnionych w toku kontroli Ministerstwa Finansów, Urzędzie Celnym w Przemyślu i w Izbie Celnej w Przemyślu.

Prokuratura Apelacyjna w Rzeszowie, kierowana przez miedzy czasie skazaną za korupcję prokurator Anne Habało, w tym samym czasie kiedy utrudniała postępowania karne w sprawie sutenerów braci R., postanowieniem z dnia 30 grudnia 2011 r. sygn. o sygn akt Ap V Ds. 30/09/Sp o umorzyła Banasiowi i innym postępowanie karne.

NIK dnia 20 lutego 2012 r. skierowała do prokuratury w trybie ustawy o NIK zażalenie. Zarządzeniem Prokuratury Apelacyjnej w Rzeszowie z dnia 15 marca 2012 r sygn. akt Ap V Ds. 30/09 odmówiono przyjęcia zażalenia NIK z uwagi na wniesienie go przez osobę nieuprawnioną.

Działalność Banasia skończyła się w roku 2008 jest zatem szansa uwzględniając inne kwalifikacje karne niż 231 kk na to, że prokuratura coś jeszcze z tej sprawy wyciągnie. Jedno jest pewne – taki człowiek nie powinien być zadnym urzędnikiem a ABW powinna cofnąć dostęp do informacji niejawnych. Banaś ma w genach zaniechania urzędnicze i to na ogromną skalę.

Afera VAT nie zaczęła się w roku 2008, aferę VAT i akcyzową nakręcił PISw latach 2005 – 2007

Na zbadanie czeka działalność Banasia za lata 2016- 2019 i powody umorzenia przez Anne Habało Banasiowi postępowań karnych, zaś ABW powinna zbadać wpływ zaniechań Banasia na jego majątek

Cdn

Zbigniew Nowak

Źródło Zbigniew Nowak

Cdn

Ten wpis został opublikowany w kategorii AFERY PRAWA, Bieda, III RP, JUDAIZACJA POLSKI, PiS - Prawo i Sprawiedliwość, PO, POlska w likwidacji, Uncategorized. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Jedna odpowiedź na „Za kadencji Banasia Polska mogła stracić aż 64 mld zł z tytułu akcyzy za alkohol z Ukrainy

  1. Kojak pisze:

    To nie Banas to lajdak i gnoj LKaczymnski ktory o tym wiedzal i tego bydlaka toleruje ! Duza role odgrywa tez bandyta KAmnski ( falszersz i kryminalista ktory wyprodykowal fikcyjne dokumenty w sprawie Sp A.Leppera ! ) ktory jest kumlem gnoja Banasia ! Jedna zydowska kryminalna banda ! Jesli przestepca kryminalny jest szefem tajnych sluzb to rezultaty nie moga byc inne !

Możliwość komentowania jest wyłączona.