Michał Krupiński: inwestorzy pozytywnie oceniają strategię Pekao >>> BlackRock zwiększyła swoje zaangażowanie w akcje Pekao

Zobacz: BlackRock – tajni władcy świata

„…należy inwestować w zwiększenie efektywności pracowników z Ukrainy. Bank Pekao już dziś przoduje w zatrudnianiu osób zza wschodniej granicy. Aby utrzymać status banku przodującego na tle innych banków europejskich, niezbędna jest efektywna kadra i wykształceni specjaliści.”

Dobre wieści z zagranicy – największa firma inwestycyjna na świecie, BlackRock, poinformowała, że zwiększyła swoje zaangażowanie w akcje Pekao. To już ponad 5 proc. i uwzględnia pożyczki, papiery wartościowe oraz kontrakty na różnice kursowe (CFD). Informację tę potwierdził również sam polski bank.

BlackRock – prestiżowy partner biznesowy

Fakt zwiększenia progu zaangażowania w akcje Pekao przez BlackRock można uznać za niezwykle pomyślną wiadomość. Ta nowojorska firma posiada biura w trzydziestu krajach i i obsługuje klientów aż ponad stu państw. BlackRock jest też jednocześnie największą firmą inwestycyjną na świecie – z dorocznego raportu doradcy inwestycyjnego Willis Towers Watson wynika, że grupa zarządza obecnie aktywami o łącznej wartości 6,84 biliona dolarów. Co więcej, palmę pierwszeństwa w tym zakresie dzierży nieprzerwanie od dziesięciu lat, co świadczy o jej dużej stabilności. Połączone finanse BlackGroup wynoszą obecnie więcej niż cała gospodarka Japonii.

Zwiększając próg zaangażowania, BlackGroup stał się jednocześnie czwartym w kolejności największym udziałowcem Pekao. Na pierwszym miejscu jest firma ubezpieczeniowa PZU S.A., która posiada 20 proc. akcji, natomiast na drugim – Polski Fundusz Rozwoju z 13 proc. Ten drugi to polska instytucja rozwojowa o charakterze państwowym. Tym samym, państwo polskie posiada pakiet kontrolny Banku Pekao. Trzeci z kolei największy udziałowiec to Unicredit – bank z Włoch.

Komunikat od BlackGroup pojawił się zgodnie z wytycznymi polskiego prawa. W jego myśl, akcjonariusz musi podać do wiadomości publicznej informację o posiadaniu większego niż 5 proc. pakietu akcji spółki giełdowej, która notowana jest na warszawskiej giełdzie.

Michał Krupiński: to pozytywna ocena naszego potencjału

Dyrektor Banku Pekao, Michał Krupiński, zaznacza w oficjalnym komunikacie banku, że zwiększenie zaangażowania w akcje do poziomu 5,09% to potwierdzenie rosnącego potencjału Pekao. Zauważył też, że to głównie zasługa strategii, jaką przyjmuje Pekao. – Nasza strategia łączy stabilny model biznesowy o niskim profilu ryzyka z wysokim wzrostem zysków i atrakcyjną stopą dywidendy – zauważa Michał Krupiński. Jako powody atrakcyjności Pekao dla zagranicznych inwestorów, dyrektor banku podaje wysoką płynność, dobre dokapitalizowanie oraz sprawiedliwy podział zysków z akcjonariuszami.

Michał Krupiński twierdzi, że ważnym atutem Pekao jest nawiązywanie relacji długodystansowych. Akcjonariusze banku to często inwestorzy z doświadczeniem, którym zależy na długiej współpracy i stopniowym, ale trwałym zwiększaniu zyskowności – nie tylko szybkich skokach zysku w trakcie kilku kwartałów. Dyrektor dodaje, że inwestorzy bardzo doceniają zdolność banku do wypłacania systematycznych dywidend.

Bank Pekao – płynność to podstawa

W oficjalnym komunikacie banku zwrócono również uwagę na jego dużą płynność. Przedsiębiorstwo wyróżnia się nią na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Jak zaznaczono w komunikacie, free-float banku to 67%. Natomiast udział inwestorów zagranicznych we free-float wynosi 40%. Analitycy giełdowi dobrze oceniają Pekao – potencjał wzrostu kursu akcji w sektorze jest jednym z najwyższych i wynosi 27 proc., zaś 72 proc. rekomendacji dla banku to „kupuj”.

Bank zachowuje premię nad innymi europejskimi bankami również ze względu na dużą rentowność. Całkowity zwrot z inwestycji w ciągu ostatnich dwóch lat prezentuje się naprawdę bardzo dobrze – blisko 20% lepiej niż indeks 50 największych banków w Europie i o ponad 5 proc. lepiej niż indeks największych banków rynków wschodzących, jak podano w komunikacie.

Co w 2020 roku? Plany Pekao

Michał Krupiński przedstawił również plan transformacji Banku Pekao na najbliższe miesiące. Wielu uważa go za odważny, jednak sama strategia budzi podziw. Bank Pekao zakłada zysk netto na poziomie 3 miliardów złotych: Michał Krupiński z Pekao – prognoza zysków w 2020 roku.

Dotychczasowe sukcesy banku pokazują, że z pewnością nie jest to projekt nierealny. Mimo toczącej się dwa lata temu dyskusji o idei repolonizacji banków i sensu takiego działania, ruch polegający na wykupieniu sporej części akcji Banku Pekao przez PZU S.A. oraz Polski Fundusz Rozwoju (łącznie zapłacono włoskiej grupie UniCredit około 10,6 miliarda złotych) okazał się trafiony.

Obecnie bank skupia się na cięciach przynoszących oszczędności – zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych. Do tych pierwszych należy redukcja zatrudnienia (sama w sobie może przynieść setki milionów złotych), do tych drugich – renegocjacja umów z firmami zewnętrznymi, na przykład firmami, które odpowiadają za obsługę systemów informatycznych firmy. Bank Pekao zakłada również mniejszą opłatę składkową na Polski Fundusz Gwarancyjny – jeszcze w ubiegłym roku wynosiła ona blisko 400 milionów złotych i ma być znacząco zredukowana. Bank Pekao szacuje, że może na niej oszczędzić kolejne 100 milionów złotych.

Pekao – potrzeba niezależności

Bank Pekao nie stawia jednak jedynie na cięcie kosztów i oszczędności: idzie także ścieżką rozwoju. W niedawnym wywiadzie dla telewizji Bloomberg Michał Krupiński podkreślał potrzebę cyfryzacji polskiej gospodarki na wzór gospodarki chińskiej. Jak stwierdził, aby bank był konkurencyjny, musi podążać ścieżką cyfrowej transformacji. – Chińska gospodarka rozwija się najszybciej, a zatem niedługo to ona będzie centrum światowej bankowości – zaznacza Krupiński. Dlatego powinniśmy uniezależnić się od gospodarki niemieckiej i nawiązywać bezpośrednie transakcje z Chinami. Położenie Polski w Europie centralnej jest jej wielkim plusem, zważywszy na to, że transport jest obecnie przenoszony z morza na ląd. To pozwala na myślenie o stworzeniu w Polsce potężnego centrum logistycznego.

Co może temu zagrozić? Brak pracowników – do 2030 roku może zabraknąć około czterech milionów. Jednak ciągle mamy czas, by temu zapobiec. Po pierwsze, warto aktywizować osoby starsze i młodzież. Po drugie – należy inwestować w zwiększenie efektywności pracowników z Ukrainy. Bank Pekao już dziś przoduje w zatrudnianiu osób zza wschodniej granicy. Aby utrzymać status banku przodującego na tle innych banków europejskich, niezbędna jest efektywna kadra i wykształceni specjaliści. Stąd złagodzona polityka imigracyjna może się bardzo przydać polskiej gospodarce.

W niedawnym wywiadzie dla telewizji Bloomberg Dyrektor Banku Pekao Michał Krupiński w „Bloomberg Markets: European Close” omawiał wpływ oczekiwanego orzeczenia sądu UE na pożyczki denominowane w obcej walucie. Oglądając poniższy materiał w ustawieniach wideo możesz włączyć napisy w języku polskim:

Cyfryzacja – drogą do rozwoju

W niedawnych wywiadach Michał Krupiński podkreślał również, że cyfryzacja gospodarki musi mieć charakter dynamiczny. Bankowość elektroniczna w tej kwestii to już opcja przestarzała – jeśli w Chinach da się płacić za wodę przy pomocy selfie, to musi być to również możliwe w Europie – zauważa dyrektor Banku Pekao. Dodaje też, że dzięki cyfryzacji wzrost polskiego PKB mógłby przyspieszyć o 1,5 punktu procentowego rocznie. Wystarczyłoby gdyby polska gospodarka dołączyła stopniem digitalizacji do poziomu krajów skandynawskich.

Michał Krupiński: gospodarka cyfrowa Chin wzorem dla Polski

A wzrost gospodarczy Polski i tak jest dość wysoki – wskaźnik przyrostu PKB wynosi obecnie 5 proc. i jest jednym z najlepszych wyników w Unii Europejskiej. Pewnym problemem jest to, że rozwój jest wolniejszy w sektorze MŚP, a zdaniem Michała Krupińskiego, cyfryzacja organów państwowych mogłaby tu wiele pomóc – władze muszą więc zwrócić na to uwagę.

Bank Pekao – na szczycie od lat

Bank Pekao jest częścią Grupy PZU, największej obecnie grupy finansowej w południowo-wschodniej Europie. Powstał równo dziewięćdziesiąt lat temu i w tym momencie jest jednym z trzech największych banków uniwersalnych w Polsce. Posiada około 190 miliardów aktywów oraz kapitalizację rynkową na poziomie około 30 miliardów złotych. Sam bank obsługuje około 5,5 tys. klientów rocznie; jednym z planów strategii rozwojowej banku na 2020 rok jest regularne zwiększanie liczby klientów Pekao. Celem jest zyskiwanie nawet 500 tys. nowych klientów rocznie – w porównaniu z ubiegłym rokiem to aż o 100 tys. więcej, jeśli chodzi o przyrost. Pekao zależy nie tylko na klientach indywidualnych, ale i na małych oraz średnich przedsiębiorstwach. Szczególnie chętnie zwraca się w stronę młodych klientów, doceniając ich rosnące zaufanie.

Na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie Bank Pekao notowany jest od dwudziestu jeden lat. Według indeksu WIG, to jedna z pięciu największych spółek na polskiej giełdzie. Pekao może pochwalić się też tym, że obsługuje w Polsce co drugą korporację. Duża różnorodność w obrębie działalności z pewnością się do tego przyczynia. Bank uzyskał również wysoką notę w teście warunków skrajnych EBA przeprowadzonym wśród czterdziestu ośmiu banków Europy – okazał się jednym z trzech najbardziej odpornych na warunki makroekonomiczne. To pozwala sądzić, że plany rozwojowe banku mogą okazać się pełnym sukcesem.

—–

Raport: Michał Krupiński zmienia żubra w rekina biznesu

Źródła:

http://300polityka.pl/biznes/2019/09/09/blackrock-najwieksza-firma-inwestycyjna-na-swiecie-zwiekszyla-swoj-udzial-w-banku-pekao/
https://www.money.pl/gielda/black-rock-przekroczyl-5-glosow-na-walnym-zgromadzeniu-banku-pekao-6422567010604673a.html
https://gazetalubuska.pl/michal-krupinski-plan-wzrostu-zysku-pekao-w-2020-roku/ar/c3-14350343
https://to.com.pl/tak-michal-krupinski-transformuje-bank-efektywna-strategia/ar/c3-14376495
https://dziennikbaltycki.pl/michal-krupinski-pekao-liderem-efektywnosci-i-z-wysoka-dywidenda/ar/c3-14312635
https://media.pekao.com.pl/pr/457367/wartosc-portfela-kredytow-dla-firm-ponad-77-mld-zl-i-najwyzszy-zysk-br

_________________

Zaktualizowano 

Za; https://poranny.pl/michal-krupinski-inwestorzy-pozytywnie-oceniaja-strategie-pekao/ar/c3-14490757

 

Ten wpis został opublikowany w kategorii FINANSJERA ŚWIATOWA, III RP, JUDAIZACJA POLSKI, KAPITALIZM, PiS - Prawo i Sprawiedliwość, PO, POlska w likwidacji, SPOŁECZNO-POLITYCZNE, Uncategorized. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.