Christine Lagarde: „Starzy ludzie żyją zbyt długo i istnieje ryzyko dla globalnej gospodarki, coś trzeba zrobić”

Starzenie się populacji jest znanym wyzwaniem. Międzynarodowy Fundusz Walutowy przeprowadza kompleksową analizę na każdym kwartalnym spotkaniu. Uwagę zwraca agresywność i okrucieństwo, z którymi uwypukla problem. Między innymi fundusz wzywa do obniżenia świadczeń i wieku emerytalnego, ponieważ „istnieje ryzyko, że żyją dłużej niż oczekiwano”.

Sugeruje także rozwiązania rynkowe mające na celu zmniejszenie tego „ryzyka”. Jeśli chodzi o ekonomistów MFW, Hiszpan nazywa José Viñal „ryzykiem długowieczności”. „Jeśli oczekiwana długość życia wzrośnie o trzy lata powyżej planowanego poziomu do 2050 r., Koszty starzenia się – które są już ogromne dla rządów, przedsiębiorstw, firm ubezpieczeniowych i osób fizycznych – wzrosną o 50% w rozwiniętych gospodarkach, przy czym PKB będzie stanowić punkt odniesienia W przypadku gospodarek wschodzących ten dodatkowy koszt wyniósłby 25%. W wartościach bezwzględnych oczekiwane koszty na całym świecie wzrosną o kilkadziesiąt miliardów dolarów. Zagraża to rentowności finansów publicznych poprzez zwiększenie długu publicznego w podobnym stosunku. Jednocześnie istnieje ryzyko dla wypłacalności prywatnych firm.

Jak wyjaśnił Viñals na konferencji prasowej, na której przedstawił raport, „dłuższe życie jest dobre, ale niesie ze sobą znaczne ryzyko finansowe. Będzie nas to kosztowało więcej niż osoby fizyczne, firmy i rządy. Dlatego musimy teraz martwić się ryzykiem związanym z długowiecznością, abyśmy nie ponosili kosztów w przyszłości ”- powiedział Viņals, szef działu rynków kapitałowych.

Christine Lagarde: „Starsi ludzie żyją zbyt długo i istnieje ryzyko dla globalnej gospodarki, coś trzeba zrobić”

W 1750 r. oczekiwana długość życia w krajach Europy Zachodniej nie osiągnęła 40 lat. Od 1900 r. wzrosła do 80 w 2010 r. Na całym świecie wzrosła z 48 w latach 50. do 70 w ostatnim roku odniesienia. Jednak zmiany obliczeń polegają na tym, że według MFW oczekiwana długość życia wynosi 60 lat. Organizacja Narodów Zjednoczonych przewiduje, że średnia długość życia wzrośnie o 26 lat w gospodarkach rozwiniętych z 60 do 2050 r. I 22 lata w krajach rozwijających się. Im więcej ludzi żyje, tym więcej emerytur i świadczeń musi być wypłaconych. W tym przypadku podaje przykład prywatnych oszczędności emerytalnych w USA. „Firmy powinny wielokrotnie pomnożyć swoje składki, aby spłacić ten dodatkowy dług” – mówi. „Rozpoznanie i ograniczenie tego ryzyka to proces, który należy rozpocząć teraz.

Christine Lagarde, dyrektor MFW, chce, aby spotkanie z Washington Spring było perspektywą. W tym kontekście rządy proszone są o przyznanie, że starzenie się w przyszłości może powodować poważne problemy i stanowić ryzyko. Aby zneutralizować skutki, zaleca połączenie wieku emerytalnego z innymi środkami. Aby przedłużyć wiek emerytalny, proponuje powiązanie go ze średnim trwaniem życia, aby liczba lat, w których emeryt otrzymywał emeryturę, nie wzrastała. To nie wystarczy MFW uważa, że należy podjąć dalsze działania, w tym obniżenie emerytur, zwiększenie składek i umożliwienie państwom członkowskim zatrudniania prywatnych ubezpieczycieli na pokrycie tego „ryzyka dla osób żyjących dłużej niż oczekiwano” 

Ekonomiści MFW przewidują, że ich obywatele zwiększą swoje oszczędności dzięki planom emerytalnym, a nawet zalecą, aby zostali zobowiązani do nakazania stosowania odwróconych hipotek, dla których dom jest dostarczany do banku w chwili śmierci, przez aby w tej chwili otrzymywać miesięczny dochód. dla niego. Fundusz apeluje również o większą przejrzystość przy zgłaszaniu tendencji starzenia się i tego, jak przygotowuje się do finansowania emerytury.

Wreszcie, MFW przypomina, że wszystkie te reformy „przyniosą owoce”, a wszelkie opóźnienia w tym procesie utrudnią sprostanie temu wyzwaniu zgodnie z oczekiwaniami. „Biorąc pod uwagę starzejącą się populację i ryzyko dodatkowej długowieczności, należy do niezbędnych reform w celu przywrócenia zaufania do rentowności bilansów sektora publicznego i prywatnego.

m.j

2 październik 2019

Źródło: https://snap4face.com/christine-lagarde-alte-menschen-leben-zu-lange-und-es-ist-ein-risiko-fuer-die-weltwirtschaft-etwas-muss-getan-werden/

Ten wpis został opublikowany w kategorii AGENDA 2030, APELE - KOMUNIKATY, Bank Światowy, FINANSJERA ŚWIATOWA, GLOBALIZM, MFW, Międzynarodowy Fundusz Światowy IMF, Niemcy, NOWY PORZĄDEK ŚWIATA, ONZ, SPOŁECZNO-POLITYCZNE, TOTALITARYZM, Uncategorized, UNIA EUROPEJSKA, ZDROWIE - ŻYCIE. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.