GODNOŚĆ przeciwko PODŁOŚCI I UPODLENIU!

Podłość komunistycznej władzy polegała jednak nie tylko na tym, że jak mówi znana piosenka, „to władza strzela(ła) do robotników”, ale także na tym, że do swoich krwawych prowokacji i operacji wybierała właśnie ten „święty” miesiąc,

„Grudzień to miesiąc zwielokrotniony i smutkiem i radością, właściwie dzień po dniu ważne daty, ważne rocznice”

 13 grudnia (1981) rocznica wprowadzenia stanu wojennego, zduszenie wolnej Polski po 16 miesiącach naiwnych marzeń o samostanowieniu.
14, 15, 16 grudnia (1970) rocznica strzelania do ufających „władzy ludowej” robotników na Wybrzeżu, Janek Wiśniewski padł, a nocą zakopywano w torbach foliowych zwłoki zastrzelonych. 17 grudnia (1981) do dziś nieosądzone strzały pod kopalnią „Wujek”, 9 zabitych.

POLSKIE GRUDNIE: POMIĘDZY PODŁOŚCIĄ A GODNOŚCIĄ

 Już dawno uderzała mnie ta specyficznie polska „historyczna statystyka” – miesiące zaznaczone próbami walki o wolność, ale także operacjami mającymi na celu zniewolenie Polaków i mieszkańców Polski. Ile ich było w ciągu ostatnich dwustu lat?

Zacznijmy od tego miesiąca, który ma tu całkowicie CZYSTĄ KARTĘ, a więc od SIERPNIA. Znane, mniej lub bardziej, daty: 1914, 1920, 1944, 1980, 1988. Gdy „ruszała „wiara” w pole, czasami, wydawałoby się, w zupełnie beznadziejnej sytuacji, i zwyciężała ; gdy podejmowano walkę o wolność Narodu i o własne Państwo, stworzone w skrajnie trudnych warunkach; gdy „pałeczkę” walki o wolność przejmowali robotnicy i inni pracownicy, stosując zasady walki bez przemocy i będąc im wiernymi aż do chwili, gdy pojawiły się szanse na kapitulację – może i pozorną – podłego i wiarołomnego przeciwnika czyli krajowej „KOMUNY”…

Były i inne „polskie miesiące”, niemal całkowicie – bo bez lutego – wyczerpujące łaciński kalendarz.

Idąc chronologicznie:

– ostatnie dni LISTOPADA 1830, rozpoczynające wydarzenia, które do historii przeszły pod nazwą Powstania Listopadowego, a które było I Wojną Polsko-Rosyjską, sprowokowaną zamiarem wysłania polskich jednostek wojskowych z Królestwa Kongresowego do tłumienia powstania Belgów;

– trzecia dekada STYCZNIA 1963r., gdy zapoczątkowane zostały działania i operacje,nazwane Powstaniem Styczniowym, sprowokowane tzw. „branką” czyli poborem do wojska rosyjskiego;

– 11 LISTOPADA 1918r., który to dzień oznaczał powrót Polski na mapę Europy i odzyskanie przez Nią Niepodległości, którą można uznać za pełną jedynie przez 50 lat (21plus 29); właśnie obchodzimy stulecie tego wydarzenia.

– 12 MAJA 1926r., którego to dnia zapoczątkowane zostały wydarzenia nazwane Zamachem Majowym, którego bezpośrednim rezultatem był powrót Józefa Piłsudskiego i jego zwolenników do władzy i zainstalowanie w Polsce systemu autorytarnego, potocznie zwanego „sanacją”;

– WRZESIEŃ 1939 roku przeszedł do historii pod mianem „Tragicznego”, gdyż oznaczał kolejną, trzecią próbę zamordowania Polski i wymazania Jej z mapy Europy, przez dwa systemy totalitarne stworzone, w okresie międzywojennym, w dwóch sąsiednich krajach: Rosji i Niemczech;

– w KWIETNIU 1943r. wybuchło powstanie w Getcie Warszawskim, zorganizowane przez Żydowską Organizację Bojową, które było rozpaczliwą – i beznadziejną – próbą obrony resztek ludności żydowskiej, skupionej na terenie tego getta i przygotowywanej do deportacji do obozów zagłady;

– LIPIEC 1943r. oznacza apogeum czystki etnicznej, przeprowadzonej na Wołyniu w tym i następnych miesiącach i latach przez Ukraińską Armię Powstańczą i jej kolaborantów, na ludności tego regionu i Galicji, głównie chłopskiej;

– w CZERWCU 1956 r. wybuchły zamieszki w Poznaniu, które do historii przeszły pod nazwą Wypadków Poznańskich (a nawet – kolejnego Powstania Wielkopolskiego), a które sprowokowane zostały przez zbieg szeregu czynników, które złożyły się na szczególny wyzysk pracowników m.in. Zakładów Cegielskiego i innych poznańskich zakładów. Trochę podobne przyczyny i przebieg miały wydarzenia w CZERWCU 1976r. w Radomiu, Ursusie i i Płocku.

– PAŹDZIERNIK 1956r. zasłynął oficjalnym proklamowaniem przez Władysława Gomułkę, I sekretarza PZPR i jego ekipę, destalinizacji PRL, która rozpoczęła się rok wcześniej, a którą przyśpieszyły Wypadki Poznańskie; po r. 1958 jej nasilenie osłabło lub wręcz przeszło w fazę re-stalinizacji, m.in. pod wpływem zmian zachodzących za wschodnią granicą.

– MARZEC 1968r. rozpoczął operację pacyfikacji środowisk inteligenckich, stawiających opór re-stalinizacji; pacyfikacja Polski była koniecznym przygotowaniem do interwencji „obozu socjalistycznego” w próbującej się reformować Czechosłowacji, pod hasłem „socjalizmu o ludzkiej twarzy”;

– PAŹDZIERNIK 1978r. – wybór Karola Wojtyły na papieża – był kolejnym ważnym wydarzeniem na drodze anty-komunistycznego odrodzenia Polaków, zapoczątkowanego Milenium Chrztu Polski, pod egidą prymasa Stefana Wyszyńskiego;
Jak na tym tle wyglądały POLSKIE GRUDNIE, o których sensie w polskiej historii skrótowo wspominam w tytule niniejszej notki?

Tak jak Marzec pogłębił procesy „rozwodu” polskiej inteligencji z PRL-em – tak samo wydarzenia tych dwóch polskich tragicznych miesięcy – 1970 i 1981r – oznaczały istotne i ostateczne rozstanie polskich robotników z tzw. „władzą ludową”, która nie zawahała się ROZSTRZELIWAĆ przedstawicieli swej rzekomej BAZY SPOŁECZNEJ.

Podłość komunistycznej władzy polegała jednak nie tylko na tym, że jak mówi znana piosenka, „to władza strzela(ła) do robotników”, ale także na tym, że do swoich krwawych prowokacji i operacji wybierała właśnie ten „święty” miesiąc, kończący się ważnymi dla ogromnej większości Polaków Świętami Bożego Narodzenia, na które także dzisiaj coraz częściej dokonywane są neopogańskie ataki i zamachy polityków, komediantów i „mediantów” zakorzenionych w tamtej, krwawej komunistycznej glebie!

Nic więc dziwnego, że wywoływały one gwałtowny, godnościowy sprzeciw większości Polaków, zakorzenionych w tradycyjnych wspólnotach, wiejskich i mało-miasteczkowych, skupionych wokół setek i tysięcy parafii. I to w ich imieniu najodważniejsi z nich szli przeciwko kulom „kałaszy” i gąsienicom czołgów. Z gołymi pięściami, a w najlepszym przypadku – kamieniami wyrwanymi z bruku…

GODNOŚĆ przeciwko PODŁOŚCI I UPODLENIU! I w ostateczności – ZWYCIĘSTWO OKAZAŁO SIĘ BYĆ PO ICH STRONIE…

OT – ZAGADKA HISTORII!?

_______________

https://antykomunista.neon24.pl/post/146870,godnosc-przeciwko-podlosci-i-upodleniu

https://www.salon24.pl/u/wpankow/919604,polskie-grudnie-pomiedzy-podloscia-a-godnoscia

https://wpolityce.pl/polityka/108304-polskie-grudnie-grudzien-to-miesiac-zwielokrotniony-i-smutkiem-i-radoscia-wlasciwie-dzien-po-dniu-wazne-daty-wazne-rocznice

Reklamy
Ten wpis został opublikowany w kategorii AGENTURA, III RP, JUDAIZACJA POLSKI, PiS - Prawo i Sprawiedliwość, PO, POlska w likwidacji, PRL, ROCZNICE, UB-NKWD, Zbrodnie komunistyczne. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.