Bolesław Prus o Żydach. Pisarz już ponad sto lat temu ostrzegał, jaki mają stosunek do Polaków…

W ostatnich miesiącach wiele mówiło się o konflikcie polsko-żydowskim. Dziś amerykański Kongres przyjął bardzo niekorzystną dla Polaków ustawę, która wzmocni szanse Żydów na odzyskanie dawno utraconych majątków….

Polskie środowisko prawicowe jest oburzone przegłosowaniem ustawy 447 w Stanach Zjednoczonych. Na podstawie tego dokumentu Departament Stanu USA będzie mógł wspomagać międzynarodowe żydowskie organizacje, również poprzez kanały dyplomatyczne, w odzyskiwaniu bezdziedzicznych majątków….

Warto przypomnieć, jak stosunki polsko-żydowskie opisywał Bolesław Prus, pisarz i kronikarz Warszawy:

Stosunek niektórych grup żydowskich do Polaków jest nie tylko niegodziwy, ale wprost – nieprzyzwoity. Prawie w tej samej chwili, kiedy liberałowie żydowscy drwiącym tonem w imię rycerskości żądają od Polaków, aby głosowali za zupełnym równouprawnieni…

Dla zupełności tego ohydnego obrazu niektóre partie czy grupy Żydów nie cofają się przed pogróżkami, a nawet czynami. Polskim sklepom kooperatywnym Żydzi nie chcą wynajmować mieszkań w swoich domach; młynarze-Żydzi roszczą pretensje wyłącznego prawa jednostki (choćby co do przechodzenia na inne wyznanie, lekceważą sąsiadów i używając łagodnego wyrazu nie tolerują cywilizacji. Takie stanowisko nie ma przyszłości …

– pisał Bolesław Prus w „Kronikach”.

Oto kolejny interesujący fragment:…

W naszych miastach Żydzi stanowią od czterdziestu do osiemdziesięciu procent ogółu mieszkańców i należy do nich czterdzieści jeden procent nieruchomości miejskich, choć w kraju tworzą tylko piętnaście procent mieszkańców.

Dzięki temu nasz chłop, któremu już jest za ciasno na roli, nie może przenieść się do miasta, gdyż Żydzi nie dopuszczą go tam. We Włocławku – pisze „Dziennik Kujawski” …

– Żydzi na ulicy Nowej, będącej główną arterią miasta, zakupili w ostatnich czasach kilkadziesiąt domów, ażeby wyprzeć stamtąd handel polski….

Byłem teraz w Lublinie, który znam od czasów dzieciństwa, i zdumiałem się nad mnóstwem sklepów i warsztatów żydowskich. …Ulice, kiedyś niepodzielnie zamieszkane przez chrześcijan, dziś są żydowskimi i mnóstwo domów przeszło na własność Żydów….

Jak widać już ponad sto lat temu wielu Żydów niechętnie patrzyło na Polaków…. ____________________

25-04-2018…

Źródło: https://www.prawdaobiektywna.pl/historia/prus-o-stosunkach-polsko-zydowskich-4564.html © http://www.prawdaobiektywna.pl

Reklamy
Ten wpis został opublikowany w kategorii CHAZARIA, EKUMENIZM, HISTORIA POLSKI, JUDAIZM - ŻYDZI, KOŚCIÓŁ POSOBOROWY, KULTURA, LITERATURA POLSKA, MASONERIA. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.