Wnoszę o ściganie prezydenta „Izraela”

Również Gazeta Warszawska przygotuje zawiadomienie do prokuratury. Zawiadomienie nie może być jednak zawężone jedynie do osoby Rivlina.

Na Bałkanach jest takie powiedzenie: „ ..to mniej ważne, kto ukradł i zjadł ser, ważne jest to, kto na to pozwolił…”.

Duda na to wszystko pozwolił, a nawet sprowokował. Andrzej Duda to żydowski przestępca, który musi być ścigany!

W prokuraturze nie będzie na niego kija!? …. Będzie sąd polowy.Czas gniewu nadchodzi!

Red. G.W.

=======================================

Nie ma wątpliwości: niejaki Re’uwen Riwlin – popełnił przestępstwo określone art. 55a , ust. 1 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. I powinien być za to ścigany.

Skoro w obowiązującej (podobno…) nowelizacji ustawy o IPN nie zapisano, że  — „nie dotyczy ona prezydentów Izraela” – to niech prokuratura się bierze do roboty!  R. Riwlin  występował publicznie, wobec kilkunastu tysięcy osób, a media rozniosły jego słowa milionom:

“It’s ‘impossible’ to deny Poles had involvement in the Holocaust” —  [tłum.: „Nie można zaprzeczać polskiemu udziałowi w holocauście”], źródło: „The Jewish News Online”,http://jewishnews.timesofisrael.com/president-rivlin-its-impossible-to-deny-poles-had-involvement-in-the-holocaust/

—  „Nevertheless, it is impossible to deny the truth. True, it was Germany that established the camps, but our people were not murdered only in the camps. The members of our nation were betrayed by the people amongst whom they lived, in France, in Holland, and in Belgium. They were murdered by Ukrainians, Lithuanians and yes, also by Poles.”

 [tłum: “Niemniej jednak niemożliwe jest zaprzeczyć prawdzie. To prawda, że to Niemcy utworzyli obozy, ale nasi ludzie nie byli mordowani tylko w obozach. Członkowie naszego narodu zostali zdradzeni przez ludzi, wśród których żyli, we Francji, w Holandii i Belgii. Zostali zamordowani przez Ukraińców, Litwinów i tak,  także przez Polaków.”], źródło: „The Times of Israel”, https://www.timesofisrael.com/led-by-rivlin-thousands-of-israelis-begin-march-of-living-in-poland/

— „ Nevertheless, it is impossible to deny the truth. The Nazi death machine would not have been able to achieve its terrible vision, if it had not received help; if it had not found a fertile ground of hatred for Jews, in which to take root”

 [“Niemniej jednak niemożliwe jest zaprzeczyć prawdzie. Nazistowska machina śmierci nie byłaby w stanie zrealizować swojej strasznej wizji, gdyby nie otrzymała pomocy; gdyby nie znalazł żyznej gleby nienawiści do Żydów, w której mogłaby się zakorzenić”], źródło: Ynetnews.com:https://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-5229105,00.html

—  co spełnia dyspozycję inkryminowanego przepisu poprzez „przypisanie Narodowi Polskiemu odpowiedzialności i współodpowiedzialności za popełnione przez III Rzeszę Niemiecką zbrodnie nazistowskie”.

Ponadto dzień wcześniej, R. Riwlin miał powiedzieć, że

—  „Państwo polskie pozwoliło na wprowadzenie przerażającej ludobójczej ideologii  Hitlera  i było świadkiem fali antysemityzmu, wywołanej przez ustawę, którą właśnie przyjęliście(…) Ludzie mordowali i dziedziczyli własność zabitych (…) To było podstawą antysemickich uczuć, które pozwoliły nazistom na zrobienie tego, co chcieli, nie tylko w Polsce, ale w całej Europie

– co również wypełnia dyspozycję przywołanego przepisu karnego”.

W związku z powyższym przesłałem do Prokuratury Rejonowej w Oświęcimiu wniosek o wszczęcie postępowania wyjaśniającego — (w tym przesłuchanie świadków, z  A. Dudą  włącznie)  i ściganie osoby podejrzanej.

Należy podkreślić, że od kilku miesięcy liczne osoby i środowiska zwłaszcza w „Izraelu” zapowiadały, że są zdeterminowane przyjechać do Polski i świadomie złamać nowe prawo, oskarżając Polaków kłamliwie o „udział w holocauście”.

Można więc domniemywać, że R. Riwlin działał celowo i z premedytacją, tym bardziej więc powinien ponieść konsekwencje prawne.

Konrad Rękas

____________

http://chart.neon24.pl/post/143265,wnosze-o-sciganie-prezydenta-izraela

http://gazetawarszawska.com/index.php/pugnae/828-wnosze-o-sciganie-prezydenta-izraela

Reklamy
Ten wpis został opublikowany w kategorii APELE - KOMUNIKATY, Holokaust, III RP, IZRAEL, JUDAIZACJA POLSKI, JUDAIZM - ŻYDZI, PiS - Prawo i Sprawiedliwość, PO, POlska w likwidacji. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

2 odpowiedzi na „Wnoszę o ściganie prezydenta „Izraela”

  1. Sylwia Plata pisze:

    „Zawiadomienie nie może być jednak zawężone jedynie do osoby Rivlina”.

    Powinniśmy tylko rivlina oskarżyć. Prezydent gościł innego prezydenta i raczej etykieta dyplomatyczna nie pozwala na aroganckie zachowanie się. Nie bądźmy dzikusami,

  2. HKW pisze:

    Reblogged this on Justice4Poland.com.

Możliwość komentowania jest wyłączona.