Uroczystości 75-lecia Narodowych Sił Zbrojnych – Warszawa, 16 września 2017 r.

20 września 2017 roku przypada 75. rocznica powołania Narodowych Sił Zbrojnych – drugiej co do liczebności formacji wojskowej Polskiego Państwa Podziemnego.

Narodowe Siły Zbrojne były formacją ochotniczą, niezależną finansowo, ideowo i politycznie od czynników zewnętrznych, o profilu wybitnie antyniemieckim i antykomunistycznym.

NSZ został powołany przez największy ówczesny obóz społeczno-polityczny na ziemiach polskich – obóz narodowy.

Narodowe Siły Zbrojne

Wyjątkowym wkładem Narodowych Sił Zbrojnych w walkę o odzyskanie przez Polskę niepodległości była działalność Wywiadu Zachód NSZ, Biura Fałszerstw przy Dowództwie NSZ oraz „myśl zachodnia” NSZ, w której postulowano uzyskanie bezpiecznej i naturalnej zachodniej granicy Polski na Odrze i Nysie Łużyckiej.

Oddziały NSZ licznie wzięły udział w Akcji „Burza” i w Powstaniu Warszawskim, w czasie którego wyróżniły się wyszkoleniem i uzbrojeniem.

Brygada Świętokrzyska Narodowych Sił Zbrojnych była jedyną polską jednostką wojskową w czasie II wojny światowej, która wyzwoliła niemiecki obóz koncentracyjny w czeskim Holiszowie, demonstrując stosunek Polaków do niemieckiej polityki holokaustu i niemieckich obozów koncentracyjnych.

Była jedynym oddziałem polskiego podziemia niepodległościowego, który współpracował taktyczne z liniowymi jednostkami Armii USA.

Wysiłek NSZ w walce o suwerenną Ojczyznę był kontynuowany w trakcie powstania antykomunistycznego od 1944 roku.

W lutym 1945 roku z NSZ i lokalnych struktur AK powołano Narodowe Zjednoczenie Wojskowe, jedną z największych i najdłużej walczącą przeciw sowieckiemu okupantowi, formację wojskową polskiego podziemia niepodległościowego.

Narodowe Siły Zbrojne nie zostały nigdy rozwiązane i nikt nie zwolnił żołnierzy NSZ ze złożonej przysięgi wojskowej.

Najstarsi członkowie Związku Żołnierzy NSZ już 75 lat są zaangażowani w pracę na rzecz realizacji ideałów i celów NSZ, zawartych w „Deklaracji NSZ”, która została opublikowana w lutym 1943 roku.

Związek Żołnierzy NSZ

Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych jest jedyną kombatancką organizacją na świecie, która reprezentuje środowisko kombatantów NSZ.

Związek, w okresie swego największego liczebnego rozwoju, w połowie lat 90-tych skupiał 14.000 kombatantów podziemia narodowego.

W 2001 roku kombatanci NSZ uznali, że  —  ideały i tradycje, o które walczyli, za które zginęło wielu żołnierzy NSZ, wielu było torturowanych i represjonowanych,   —  są zbyt ważne dla polskiego społeczeństwa, aby miały odejść wraz z ich pokoleniem.   — Zdecydowali, że otworzą się na kolejne pokolenia, które poniosą tradycje i ideały NSZ w przyszłe generacje Polaków.

Związek Żołnierzy NSZ jest depozytariuszem tradycji i ideałów NSZ i jednym z najaktywniejszych związków kombatanckich w Polsce.

Dzięki wielkiemu zaangażowaniu młodszego pokolenia członków Związek, poza działalnością typową dla związku kombatanckiego, jest prężnie działającą organizacją społeczno-edukacyjną. Związek Żołnierzy NSZ organizuje dziesiątki uroczystości rocznicowych i patriotycznych o zasięgu regionalnym, ogólnopolskim, a nawet międzynarodowym.

Dziesiątki inicjatyw edukacyjnych, rajdów, koncertów, spotkań, wykładów, turniejów sportowych itp.

Od 2016 roku Związek jest także organizacją proobronną, której członkowie doskonalą swoje umiejętności obronne w oparciu o ideały i tradycje NSZ.

Związek Żołnierzy NSZ jest ideową kontynuacją Narodowych Sił Zbrojnych i ma do spełnienia w społeczeństwie polskim misję, którą jest propagowanie ideałów i tradycji podziemia narodowego w kolejnych generacjach Polaków.

Uważamy, że każdy Polak ma prawo czuć zasłużoną dumę z Narodowych Sił Zbrojnych.

Uroczystości 75-lecia NSZ

W dniu 16 września 2017 roku (sobota) w Warszawie odbędą się oficjalne obchody 75. rocznicy powstania Narodowych Sił Zbrojnych.

Organizatorami uroczystości jest  Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych i Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Wsparcia organizacyjnego i logistycznego udzieliło Ministerstwo Obrony Narodowej.

Patronat Honorowy nad uroczystościami 75-lecia Narodowych Sił Zbrojnych objął Prezydent RP Andrzej Duda.

Związek Żołnierzy NSZ dziękuje za wsparcie organizacyjne Szefowi UdsKiOR Janowi Józefowi Kasprzykowi i Ministrowi Obrony Narodowej Antoniemu Macierewiczowi.

W uroczystościach weźmie udział wielu weteranów NSZ, którzy przybędą z całej Polski i z zagranicy, oraz wielu członków i sympatyków Związku Żołnierzy NSZ.

Plan uroczystości 75-lecia Narodowych Sił Zbrojnych – Warszawa, 16.09.2017 r.

Organizatorzy: Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych

Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych

Ministerstwo Obrony Narodowej

10:30 – Msza św. w Katedrze Polowej Wojska Polskiego

12:00 – Uroczystości przy Grobie Nieznanego Żołnierza

14:30 – Uroczystości w Centrum Konferencyjnym Wojska Polskiego w przy ul. Żwirki i Wigury 9/13

– Modlitwa NSZ

– przywitanie zaproszonych gości (Karol Wołek – Prezes Związku Żołnierzy NSZ i Jan Józef Kasprzyk – Szef UdsKiOR)

– okolicznościowe przemówienia i odczytanie listów

– prelekcja historyka Leszka Żebrowskiego o NSZ

– wręczenie weteranom NSZ odznaczeń

– koncert patriotyczny

– poczęstunek

18:00 – powrót autokarów z uczestnikami uroczystości.

Uwaga organizacyjna: na uroczystości do Centrum Konferencyjnego WP można wejść tylko po wcześniejszym zgłoszeniu chęci wzięcia udziału w jubileuszu do Martyny Burek nr tel. 730 363 355 i potwierdzeniu udziału przez Związek Żołnierzy NSZ.

Karol Wołek

Prezes Zarządu Głównego Związku Żołnierzy NSZ

tel.: 691-018-871

e-mail: zgzznsz@gmail.com

Za; http://gazetawarszawska.com/pugnae/6288-uroczystosci-75-lecia-narodowych-sil-zbrojnych-warszawa-16-wrzesnia-2017-r

Reklamy
Ten wpis został opublikowany w kategorii APELE - KOMUNIKATY, HISTORIA POLSKI, II Wojna Światowa, NARODOWE SIŁY ZBROJNE, Polskie Państwo Podziemne 27 wrze 1939. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.