Senat przyjął ustawę o krajowym zasobie nieruchomości. A tam przepisy o eksmisji na bruk i wycince lasów pod „Mieszkanie plus” |POLECAM!

Budowa bloków na osiedlu Słoneczny Stok — Spółdzielnia Mieszkaniowa ‚Projektant’ w Rzeszowie, 28 czerwca 2017 (Fot. Patryk Ogorzałek / Agencja Gazeta)

Senat przyjął bez poprawek przygotowaną przez rząd ustawę o krajowym zasobie nieruchomości.   — Nowe przepisy wprowadzają potrzebny system tanich mieszkań na wynajem „Mieszkanie plus”, ale są krytykowane.

Przez ekologów,   — bo ustawa pozwala na wycinanie lasów pod budownictwo. A przez organizacje lokatorskie,   — bo wprowadziła prawo eksmisji lokatorów na bruk, bez prawa do lokalu zastępczego.

Senatorowie nie wzięli pod uwagę zastrzeżeń ani kilku senatorów, ani obaw wyrażanych przez polityków opozycji, organizacje lokatorskie, ekologów.

Na środowym posiedzeniu Senatu sprawozdawca Wiesław Dobkowski z PiS rekomendował przyjęcie ustawy o KZN bez poprawek. —  Choć byli senatorowie, którzy chcieli jej odrzucenia, ale i tak ustawa o KZN przeszła 58 głosami   — (przy czterech wstrzymujących się).   — Przeciw było 25 (głosowało 87 senatorów).

Kiedy wszyscy śledzili losy ustawy o Sądzie Najwyższym, Sejm bez rozgłosu uchwalił też ustawę o KZN. Jest ona elementem rządowego programu „Mieszkanie plus”   — tworzącego system budowy tanich mieszkań na wynajem dla osób, które nie mają szans na kredyt w banku.

Lokale mogą być tanie, bo grunty pod budowy będą przekazywały:

  • skarb państwa,
  • samorządy,
  • państwowe spółki, np. PKP,
  • Lasy Państwowe,
  • Poczta Polska.

Potem w przetargach ziemię mogą kupić prywatni inwestorzy, np. deweloperzy.

Część mieszkań, które tak powstaną, nie będzie mogła być sprzedana, tylko wynajmowana zgodnie z zasadami programu (główny warunek to niski czynsz).

Lasy pod budownictwo mieszkaniowe

Ekologom i leśnikom   —  (także szefowi Lasów Państwowych)   — nie podoba się, że   na   mocy   ustawy o KZN będą musieli oddać do zasobu nieruchomości nawet 600 tys. hektarów lasów (z 7,6 mln ha, którymi zarządzają).

To cenne krajobrazowo, przyrodniczo i dewelopersko grunty w miastach i na ich obrzeżach, a nawet użytki ekologiczne i parki krajobrazowe.

Według Lasów Państwowych zaproponowane przepisy w przyszłości otwierają furtkę do sprzedaży lasów deweloperom.   — KZN będzie miał bowiem dużą swobodę w dysponowaniu przejętymi gruntami.

Kiedy w środę w Senacie dyskutowano o nowych rozwiązaniach, wiceminister infrastruktury i budownictwa Tomasz Żuchowski zapewniał, że przepisy o niczym takim nie mówią.

  —  Do KZN   mają   trafić   np.  nieużytki leśne,   — a już na pewno nie tzw. zielone płuca miast, a o sprzedaży lasów deweloperom też nie ma mowy

—  przekonywał.

Sporny najem instytucjonalny

Ustawa o KZN nowelizuje też kilka innych aktów prawnych.

Do ustawy o ochronie praw lokatorów wprowadza nowy tryb najmu mieszkań — najem instytucjonalny.

Choć w Polsce eksmisja bez prawa do lokalu socjalnego lub tymczasowego jest niedopuszczalna,  —  to nowelizacja  —  zdaniem organizacji lokatorskich — idzie właśnie w tym kierunku.

Nakazuje bowiem najemcy wyrażenie zgody na dobrowolne opuszczenie mieszkania, a zarazem pozbawia ich prawa do lokalu socjalnego czy choćby tymczasowego.

Osoba, która najmie lokal w ramach najmu instytucjonalnego,—  musi podpisać oświadczenie w formie aktu notarialnego, w którym poddaje się egzekucji i zobowiązuje się do opuszczenia lokalu w 14 dni od zażądania jego opróżnienia,   — bez prawa do lokalu socjalnego i pomieszczenia tymczasowego.

Do eksmisji na bruk nie będzie potrzebny wyrok sądu.

Senator PiS dociska wiceministra rządu PiS

W czasie senackiej dyskusji czterech senatorów z PO i jeden z PiS dopytywało czy rzeczywiście najemcy są zagrożeni bezdomnością.

Senator Dobkowski miał problem z odpowiedzią.

– Na komisji tego tematu nie było

—   bezradnie rozkładał ręce.

Jednak Tomasz Żuchowski, wiceminister infrastruktury i budownictwa (jego resort przygotował ustawę o KZN), tłumaczył, że  — wprowadzone rozwiązania niczym się nie różnią od tych istniejących od 2010 r., które regulują najem okazjonalny, bo w obu przypadkach najemca oświadcza, że wyprowadzi się bez wyroku sądowego.   — Nazwał je lustrzanymi przepisami.

Wyjaśnienia wiceministra nie usatysfakcjonowały senatora PiS Jerzego Czerwińskiego   — (ostatecznie zagłosował za ustawą, jak chciał rząd i partia).

– W przypadku najmu okazjonalnego wyraźnie jest wskazana konieczność dostarczenia przez najemcę poświadczenia, że będzie on miał gdzie zamieszkać w momencie opuszczenia wynajmowanego lokalu.

Nazwijmy to adresem ratunkowym. A przy najmie instytucjonalnym takiego zapisu nie ma.

Czy to jest przeoczenie, czy celowa niesymetryczność?

— dociskał Czerwiński.   — Jak się potem okazało, skutecznie.

Wiceminister Żuchowski zmienił bowiem argumentację.

– Przy najmie instytucjonalnym z uwagi na to, że dotyczy przedsiębiorców, którzy chcieliby wejść w ten system, nie wprowadziliśmy mechanizmu dotyczącego wskazania innego miejsca.

Chodzi o to, żeby nie zrobić z tego na samym wstępie projektu mieszkań komunalnych

—  mówił.

I potwierdził tym samym, że eksmisja na bruk bez wyroku sądu będzie możliwa.   — Na pewno z lokali wynajmowanych w ramach programu „Mieszkanie plus”.   — A organizacje lokatorskie twierdzą, że praktyka się upowszechni na cały rynek wynajmu.

„Mieszkanie plus”. Interes dewelopera czy lokatora?

Już w czasie sejmowych prac nad ustawą mówiło się, że deweloperzy i przedsiębiorcy, którzy chcieliby budować mieszkania na wynajem, mogą bez takich gwarancji (łatwej eksmisji lokatorów łamiących warunki umowy najmu) obawiać się wejść w ten biznes.

– Przepis o najmie instytucjonalnym ma powiązanie z programem „Mieszkanie plus”, gdzie zdolność potencjalnego najemcy do płacenia czynszu będzie weryfikowana jedynie na podstawie jego oświadczenia.

Rodzi to obawę, że oświadczenia nie będą pokrywały się z prawdą, a operator mieszkaniowy może stracić władanie nad mieszkaniami, nie mogąc zebrać czynszu

—  komentuje Karol Kępka z Polskiego Związku Firm Deweloperskich.

– Prawdopodobnie dlatego wprowadzono szybką ścieżkę opróżnienia lokalu.

W naszej opinii nie wyklucza to jednak prawa do otrzymania lokalu socjalnego na zasadach ogólnych, lecz powoduje jedynie, że operator mieszkaniowy nie będzie musiał wstrzymać eksmisji do czasu przyznania lokalu

— tłumaczy.

– Idea zwiększenia budowy mieszkań jest godna poparcia, ale wiele zapisów tej ustawy jest co najmniej kontrowersyjnych.

Szczególnie bulwersująca jest kwestia eksmisji

– mówi Małgorzata Chmiel, poseł Platformy Obywatelskiej zajmująca się m.in. tematyką budownictwa.

– Losy ludzkie różnie mogą się ułożyć. Ktoś może stracić pracę, ktoś zachorować.

Nie można pozbawiać ludzi, którzy planują związać swoje życie z programem „Mieszkanie plus”, ochrony przed eksmisją i bez prawa do lokalu socjalnego

– dodaje.

Przedstawiciele resortu infrastruktury i budownictwa zapewniali w Sejmie i Senacie, że gdy ustawa zacznie działać i pojawią się nieprawidłowości, to zostanie skorygowana.

Ustawa trafi teraz do podpisu prezydenta Andrzeja Dudy.

– Będziemy prosili go o jej zawetowanie

— zapowiada Jakub Żaczek z Komitetu Ochrony Praw Lokatorów.

Najem okazjonalny i instytucjonalny. Co to dokładnie znaczy?

W Polsce są dwa rodzaje najmu lokali regulowane przepisami ustawy o ochronie praw lokatorów.

Najem okazjonalny. Dotyczy lokali, które są własnością prywatną, a właściciele nie prowadzą działalności gospodarczej związanej z najmem. Umowa najmu okazjonalnego zawierana jest na piśmie na okres do lat 10 i obwarowana jest dwoma warunkami.

Najemca musi dołączyć do takiej umowy oświadczenie (w formie aktu notarialnego), w którym zobowiązuje się do wydania lokalu na żądanie właścicieli i poddaje się dobrowolnie eksmisji. Ma też obowiązek wskazać w oświadczeniu adres innego lokalu, do którego w razie wypowiedzenia umowy może się przeprowadzić.

Najem instytucjonalny. Umowy mogą być zawierane przez osoby fizyczne, prawne lub jednostki organizacyjne (niebędące osobami prawnymi), ale prowadzące działalność gospodarczą w zakresie wynajmowania lokali. Umowa najmu instytucjonalnego lokalu zawierana jest na czas oznaczony (do 10 lat ). Najem instytucjonalny może dawać możliwość wykupienia wynajmowanego mieszkania.

W przypadku najmu instytucjonalnego lokatorowi stawiany jest tylko jeden warunek   —  spisania u notariusza oświadczenia o dobrowolnym poddaniu się egzekucji (eksmisji na bruk).

 ______________________

Małgorzata Kolińska- Dąbrowska, Maciej Bednarek

27 lipca 2017 | 17:52

Za; http://wyborcza.biz/biznes/7,147758,22158972,w-interesie-

Reklamy
Ten wpis został opublikowany w kategorii ANTYPOLONIZM, APELE - KOMUNIKATY, Bieda, Eksmisje, III RP, JUDAIZACJA POLSKI, PiS - Prawo i Sprawiedliwość, POLITYKA, POlska w likwidacji. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.