Deweloper rozkopał pod budowę apartamentowca Powstańczą mogiłę. ZDJĘCIA – WIDEO … za co bierze pieniądze Min.Kultury i dziedzictwa narodowego?

Jak Gronkiewcz-Waltz mogła na to pozwolić?! Deweloper rozkopał pod budowę apartamentowca powstańczą mogiłę. ZDJĘCIA

Warszawa, 14.07.2017. Teren budowy apartamentowca przy ul. Bohaterów Getta w Warszawie, 14 bm. O wstrzymanie prac zaapelowa³ na pocz¹tku lipca Zwi¹zek Powstañców Warszawskich. W miejscu planowanej inwestycji najprawdopodobniej znajduj¹ siê szcz¹tki ofiar niemieckiego bombardowania pasa¿u Simonsa. Wed³ug doniesieñ medialnych na placu budowy pojawi³ siê ju¿ nadzór archeologiczny, a plan badañ zatwierdzi³ konserwator zabytków. (kru) PAP/Radek Pietruszka

Czy Hanna Gronkiewicz-Waltz traktuje Warszawę jak zwyczajny folwark?!

W centrum stolicy za przyzwoleniem Ratusza, ruszyła budowa apartamentowca na działce, w której spoczywają szczątki ok. 200 Powstańców!

Na działce przy ul. Długiej 50/52, u zbiegu dawnej ul. Długiej i ówczesnych Nalewek, na początku XX wieku powstał Pasaż Simonsa. Był wykorzystywany w większości do działalności handlowej.

Podczas Powstania Warszawskiego w jego rejonie miały miejsce walki, w piwnicach gmachu znajdował się m.in. schron dla ludności cywilnej.

W wyniku bombardowania Pasażu Simonsa przez Niemców zginęło ok. 300 osób, a gmach został zniszczony.

Po wojnie budynku nie odbudowano. Obecnie w tym rejonie ma powstać apartamentowiec.

 

Jak ustalił dziennik „Fakt”, — 5 lat temu zarząd Śródmieścia oddał tę nieruchomość „tajemniczej spółce z powiązaniami na Cyprze”.

Rok temu działkę odkupiła firma Dembud, nazywana — „ulubionym deweloperem radnych PO”   — i rozpoczęła budować tam apartamentowiec.

Związek Powstańców Warszawskich żądał dokładnego zbadania terenu działki, lecz deweloper zignorował to.

Zdaniem „Faktu” — poszukuje nawet „gorączkowo” archeologa, który poświadczyłby, że na terenie budowy nie ma ludzkich kości!

— To zasługa prezydent Hanny Gronkiewicz-Waltz, która w 2008 r. zmieniła plan zagospodarowania przestrzennego.

Zamiast warsztatu i garaży w tym miejscu może powstać olbrzymi budynek usługowo-mieszkalny, z podziemnym garażem

— czytamy w dzienniku.

Jednak mazowiecki wojewódzki konserwator zabytków prof. Jakub Lewicki wszczął w piątek procedurę wpisu do rejestru zabytków rejonu d. stołecznego Pasażu Simonsa.

Jak podkreślił w oświadczeniu zamieszczonym na swojej stronie internetowej, wszczął procedurę — „w związku z pracami prowadzonymi w rejonie dawnego pasażu Simonsa w pobliżu budynku Arsenału warszawskiego”.

— W rejonie tym znajdują się prawdopodobnie nie tylko relikty wcześniejszej zabudowy

– kościoła Brygidek pw. Św. Trójcy, — będącego najwcześniejszym barokowym kościołem Warszawy zaprojektowanym przez wybitnego architekta królewskiego Giovanniego Battisty Gisleniego,

— ale i zbudowanego w latach 1900-1903 pasażu Simonsa oraz inne fragmenty zabudowy i liczne pochówki z okresu Powstania Warszawskiego i wcześniejsze (cmentarz Brygidek)

— zaznaczył prof. Lewicki.

Zaakcentował także, że ochrona reliktów zniszczonej zabudowy Warszawy jest jednym z priorytetów jego urzędu.

Także ochrona i szacunek dla grobów Powstańczych i wszelkich pamiątek Powstania Warszawskiego, również wcześniejszych grobów i pochówków, jest nie tylko najważniejszym priorytetem Polaka i mieszkańca Warszawy, ale też jest jednym z najważniejszych priorytetów polskiej racji stanu. Zawszę będę chronił groby i pamiątki powstańcze i ich relikty

— napisał mazowiecki wojewódzki konserwator zabytków dodając, że dlatego wszczyna procedurę wpisu do rejestru zabytków tego terenu.

______________

ak/PAP/”Fakt”

15 lipca / za; https://wpolityce.pl/spoleczenstwo/348925-jak-gronkiewcz-waltz-mogla-na-to-pozwolic-deweloper-rozkopal-pod-budowe-apartamentowca-powstancza-mogile-

ZOBACZ:

Reklamy
Ten wpis został opublikowany w kategorii ANTYPOLONIZM, APELE - KOMUNIKATY, HISTORIA POLSKI, III RP, JUDAIZACJA POLSKI, KULTURA, NAUKA, PiS - Prawo i Sprawiedliwość, PO, POLITYKA, POlska w likwidacji, Powstanie Warszawskie. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.