74 Rocznica „KRWAWEJ NIEDZIELI” – kulminacji LUDOBÓJSTWA NA WOŁYNIU l

Fot. IPN

74 lata temu, w niedzielę 11 lipca 1943 roku rozpoczęła się masowa akcja przeciwko   ludności   polskiej  przeprowadzona przez OUN – UPA na  Wołyniu.   —  W   skoordynowany  sposób zaatakowano 150 miejscowości. — W wyniku ludobójstwa na Wołyniu i w Małopolsce wschodniej zginęło ponad 100 tys. Polaków.

(RAZEM WSKUTEK ZBRODNI OUN-UPA W LATACH 1939-1948 ŚMIERĆ PONIOSŁO CO NAJMNIEJ 200 TYS. POLAKÓW! — ZOB. !!!*  – mj).

11 lipca 1943 r.   Ukraińska Powstańcza Armia rozpoczęła skoordynowany atak na polskich mieszkańców, kontynuowany w kolejnym dniu.  — Zaatakowano 150 miejscowości na Wołyniu.

Była to kulminacja fali mordowania i wypędzania Polaków z ich domostw, trwającej już od początku 1943 r..

Przy czym do pierwszych mordów dochodziło już jesienią 1939 roku.

W wyniku ludobójstwa na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej zginęło co najmniej 100 tys. Polaków.

Sprawcami Zbrodni Wołyńskiej były Organizacja Ukraińskich Nacjonalistów – frakcja Stepana Bandery (OUN – B) oraz podporządkowana jej Ukraińska Powstańcza Armia (UPA).

Współdziałała z nimi także część ludności ukraińskiej, która uczestniczyła zarówno w mordach na swoich polskich sąsiadów, jak również w rabowaniu ich dobytku.

OUN-UPA nazywała swoje działania „antypolską akcją”. — Ukrywając za tym określeniem zamiar jakim było wymordowanie i wypędzenie Polaków.

Pierwszego masowego mordu na ludności polskiej na Wołyniu dokonano 9 lutego 1943 r.  

— Sotnia UPA,   — podając się początkowo za sowieckich partyzantów, — zamordowała wówczas 173 Polaków we wsi Parośla I w powiecie sarneńskim.

Na   nasilenie   fali zbrodni wpłynęło porzucenie w marcu i kwietniu 1943 roku przez policjantów ukraińskich służby na rzecz Niemiec.  

— Wstąpili oni w szeregi UPA.   — Wcześniej wielu z nich brało wcześniej udział w zagładzie Żydów.

Jedną z największych zbrodni UPA sprzed lipca 1943 roku  było spalenie osady Janowa Dolina w nocy z 22 na 23 kwietnia 1943 r. — Zamordowano wówczas ok. 600 Polaków.

Krwawa Niedziela

Szczególne nasilenie zbrodni nastąpiło w lipcu 1943 roku. Zamordowano wówczas ok. 10 – 11 tysięcy Polaków.

W dniach 11 i 12 lipca UPA dokonała skoordynowanego ataku na Polaków w 150 miejscowościach w powiatach włodzimierskim, horochowskim, kowelskim oraz łuckim.

Wykorzystano do tego dzień – niedzielę – i to, że wielu ludzi zgromadziło się w kościołach.

Ukraińscy nacjonaliści odważali się również wkraczać do kościołów, mordując ludność cywilną i duchownych.   — Miało to miejsce m.in. w Kisielinie, a także w Porycku.  

Przeczytaj: Krwawa niedziela w Kisielinie

Około 50 kościołów katolickich na Wołyniu zostało spalonych i zburzonych. Zbrodnie trwały także w kolejnych dniach i później.

Zbrodnie na Polakach dokonywane były niejednokrotnie z niebywałym okrucieństwem. — Ludzi palono żywcem, wrzucano do studni, zabijano używając siekier i wideł.   — Wymyślnie torturowano ofiary przed śmiercią, a także gwałcono kobiety.

Ogółem zbrodni na Polakach dokonano w 1865 miejscach na Wołyniu.

Największych masakr dokonano w Woli Ostrowieckiej,   — gdzie zamordowanych zostało 628 Polaków, w kolonii Gaj – 600, w Ostrówkach – 521, Kołodnie – 516.

UPA atakowała również bazy samoobrony polskiej na Wołyniu, w których chroniła się ludność.   — Jedną z nich było Przebraże, gdzie schroniło się ok. 10 tys. Polaków, a dzięki bohaterskiej obronie wiele osób zostało uratowanych.

Generalnie, przetrwała jednak tylko część baz samoobrony.  — Pomocy bazom samoobrony udzielała partyzantka sowiecka, a także żołnierze węgierscy sprzedając amunicję.

Były również przypadki pozyskiwania broni od Niemców.  — Ponadto, Polacy  szukając ratunku uciekali do miast i miasteczek kontrolowanych przez wojsko niemieckie.  

— Wielu z nich wywieziono na roboty przymusowe do Niemiec.  

Część na własną rękę   opuszczała   bazy   samoobrony,  — ale większość z nich ginęła z rąk zbrodniarzy z OUN-UPA.

Kolejne zbrodnie

Później do masowych mordów doszło także w innych częściach Kresów południowo-wschodnich, poza woj. wołyńskim.   — Zasięgiem ludobójstwo objęło również woj. lwowskie, tarnopolskie i stanisławowskie, a także lubelskie i poleskie.

W kwietniu 1944 roku UPA dowodzona przez Romana Szuchewycza  rozpoczęła „antypolską akcję” w Galicji Wschodniej.

W założeniu zamierzano zmusić Polaków do opuszczenia domów pod groźbą śmierci, ograniczając się do zabijania  mężczyzn, którzy odmówili podporządkowania się.

W praktyce często dochodziło do zbrodni na wszystkich mieszkańcach i masowych mordów.   — M.in. w Podkamieniu (100 – 150 zabitych), Bryńcach Zagórnych (100 – 145 ofiar) Berezowicy Małej (130 – 135 ofiar).

W zbrodni w Hucie Pieniackiej, 28 lutego 1944 roku, uczestniczyli także ochotnicy do kolaboracyjnej dywizji SS „Galizien”.

Ponadto, z rąk nacjonalistów ukraińskich ginęły także rodziny polsko-ukraińskie,  a także Ukraińcy odmawiający wzięcia udziału w zbrodniczej akcji oraz ratujący Polaków.  

—  Ukraińcy uratowali 2527 Polaków. Za tę pomoc 384 Ukraińców zapłaciło życiem.

Według szacunków polskich historyków ukraińscy nacjonaliści zamordowali ponad 100 tys. Polaków.   — Z czego 40-60 tysięcy zginęło na Wołyniu, 20-40 tys. w Galicji Wschodniej, co najmniej 4 tysiące na terenie dzisiejszej Polski.

W wyniku terroru ze strony UPA setki tysięcy Polaków opuściły swoje domy, uciekając do centralnej Polski.   — W wyniku polskich akcji odwetowych co najmniej kilka tys. Ukraińców.

Narodowy Dzień Pamięci

W 2016 r. Sejm ustanowił 11 lipca Narodowym Dniem Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na obywatelach II RP.

Sejm – głosi uchwała – oddaje hołd „wszystkim obywatelom II Rzeczypospolitej bestialsko pomordowanym przez ukraińskich nacjonalistów”.

W niedzielę 9 lipca  przy Grobie Nieznanego Żołnierza w Warszawie odbyły się społeczne obchody Narodowego Dnia Pamięci Ludobójstwa Polaków na Kresach Wschodnich.

Zorganizowane przez środowiska kresowian i potomków pomordowanych.  

ZOBACZ: Warszawa: Obchody Narodowego Dnia Pamięci Ludobójstwa Polaków na Kresach — mj

Na czele komitetu organizującego stanął ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski oraz Lucyna Kulińska, Stanisław Srokowski i Witold Listowski jako jego wiceprzewodniczący.  Patronatu nad uroczystością odmówił prezydent Andrzej Duda.

ZOBACZ: Społeczne Obchody Narodowego Dnia Pamięci Ludobójstwa Polaków na Kresach Wschodnich [WIDEO] – |UWAGA! – WAŻNY KOMUNIKAT DLA POLAKÓW! mj

Udzielili go natomiast marszałkowie województw opolskiego, śląskiego i mazowieckiego. Ten ostatni, Adam Struzik pojawił się na uroczystościach.

Podobnie jak poseł Robert Winnicki, który w przemówieniu podkreślił, że

—  „nie ma wspólnoty narodowej bez tożsamości, a nie ma polskiej tożsamości narodowej bez Kresów Wschodnich”. – Nie ma polskiej tożsamości bez pamięci o Wilnie, Grodnie i Lwowiepowiedział Winnicki.

Spośród polityków pojawili się również poseł PSL Piotr Zgorzelski, a także poseł PiS Andrzej Melak, jako reprezentant marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego.   Poza nimi, nie pojawili się żadni przedstawiciele PiS.

Zbagatelizowanie   obchodów przez instytucje państwowe wywołało krytykę ze   strony   przemawiających  ks. Isakowicza-Zaleskiego i posła Zgorzelskiego. Nie pojawili się także reprezentanci PO i Nowoczesnej.

Wcześniej, 8 lipca odbyła się konferencja popularno-naukowa z udziałem m.in. ks. Isakowicza-Zaleskiego, dr hab. Andrzeja Zapałowskiego, prof. Jerzego Roberta Nowaka i Ewy Siemiaszko.

We wtorek 11 lipca br. o godz. 12 odbędą się oficjalne uroczystości państwowe pod pomnikiem Ofiar Ukraińskiego Ludobójstwa na Skwerze Wołyńskim w Warszawie.

W tym tygodniu w całej Polsce zaplanowano także inne wydarzenia organizowane przez stowarzyszenia i środowiska patriotyczne i kresowe.

Bluźnierczy KRZYŻ-pomnik Rzezi Wołyńskiej – monument znajdujący się na skwerze Wołyńskim w w Warszawie… Autorem pomnika ofiar zbrodni wołyńskiej jest rzeźbiarz Marek Moderau./foto: wikipedia

11 lipca 2017

Za; http://kresy.pl/wydarzenia/x74-rocznica-krwawej-niedzieli-kulminacji-ludobojstwa-wolyniu/

PRZYPIS —  mj

(!!!*). Przybliżoną liczbę Polaków zamordowanych przez Ukraińców w latach 1939 – 1948 przedstawia poniższa tabela.

Lp. Województwo Minimalna liczba ofiar Maksymalna liczba ofiar
1. Lubelskie 14.000 15.000
2. Lwowskie 40.000 (ponad) 40.000 (ponad)
3. Poleskie 3.000 7.000
4. Stanisławowskie 22.000 (ponad) 22.000 (ponad)
5. Tarnopolskie 40.000 50.000
6 Wołyńskie 60.000 100.000
Razem 179.000 234.000 (ponad)

Minimalna liczba ofiar ukraińskiego ludobójstwa wynosi więc 179 tys. zamordowanych Polaków. — Szacunkowo sięga ona liczby ponad 234 tysięcy Polaków.

Około 20 tysięcy Polaków zostało rannych, w tym inwalidami na całe życie. Kilka tysięcy polskich dzieci zostało sierotami, które trafiły do Domów Dziecka (w tym sowieckich), tułały się bezdomne i głodne, zanim znalazły się przy bliższej lub dalszej rodzinie. Świadkowie barbarzyńskich morderstw najbliższych członków rodziny i sąsiadów do końca swojego życia nosili głębokie urazy psychiczne.

Zgodnie z prawdą należy przyjąć, że w latach 1939 – 1948 ofiarą ukraińskiego ludobójstwa padło około 250 tysięcy ludności polskiej.

Do tej liczby ofiar ukraińskich nacjonalistów spod znaku SB-OUN-UPA oraz esesmanów i policjantów ukraińskich trzeba dodać, zgodnie z wyliczeniem dr Wiktora Poliszczuka, około 80 tysięcy wymordowanych przez nich swoich rodaków, Ukraińców. 

/ http://www.stankiewicze.com/ludobojstwo/liczenie_ofiar.html

Reklamy
Ten wpis został opublikowany w kategorii ANTYPOLONIZM, APELE - KOMUNIKATY, III RP, JUDAIZACJA POLSKI, Kresy Wschodnie, Miejsca Męczeństwa Polaków, PiS - Prawo i Sprawiedliwość, PO, POLITYKA, POlska w likwidacji, ROCZNICE, Roszczenia ukraińskie, SS Galizien, UPA-OUN, Wołyń, Zbrodnie ukraińskie. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.