P r o t e s t!!! – Dowództwo WOT przejęło tradycje Komendy Głównej AK

Dział  Interwencji  Historycznej – Hamburg

Halina Morhofer Wojcik

P r o t e s t

Dowództwo WOT przejęło tradycje

Komendy Głównej AK

Minister obrony narodowej Antoni Macierewicz, dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej gen. bryg. Wiesław Kukuła (C) i członek konspiracyjnej Narodowej Organizacji Wojskowej, żołnierz Armii Krajowej kpt. w st. spocz. dr Janusz Kamocki (2P) podczas ogłoszenia o przejęciu przez DWOT tradycji Komendy Głównej Armii Krajowej w Warszawskiej Cytadeli. 28.06.2017. Fot. PAP/M. Obara

Komenda Główna Armii Krajowej podlegała rządowi londyńskiemu, którego delegatury znajdowały się w kraju w  konspiracyjnym Polskim Państwie Podziemnym.

Swoją aktywność wykazała i ujawniła w Akcji Burza i zbrojnym wystąpieniem w Powstaniu Warszawskim 44 przeciwko zniewoleniu przez niemieckiego okupanta i terrorowi, walcząc o Polską Rację Stanu i obecną Polską Suwerenność….

Ten etos przelanej polskiej krwi ujęty jest w symbolach …Polski Walczącej…kotwicy… i jest szczególnie chroniony historycznie zamykając rozdział walki o Wolność i życie z Honorem.

Nowe pokolenia mają nowe zadania, nowe symbole, nowe układy sojusznicze i   honor,   by wypracować i wywalczyć mocną pozycję i nowe przekazy wartości we współczesnej rzeczywistości……  —  gen. Wiesław Kukuła / decyzje bez konsultacji z kołami AK – fakt dokonany/

Nie zgadzamy się na przywłaszczanie tak trudnej —  zbyt krwawej ofiary naszych ojców i powtórki podobnych wydarzeń.

Działania prewencyjne i porządkowe to nowe zadania, cele i idee…

Apelujemy o zmianę symboli na projekcie Orła i Flagi

  Z poważaniem,

  Stowarzyszenie Polskich Kombatantów

  DIH – Hamburg – Halina Morhofer Wojcik

morhofer-wojcik@web.de

===================

—  Pokazaliście, że Polska może być Polską, pokazaliście, że nigdy nie zostawiacie swoich, nigdy nie zostawiacie ojczyzny 

— powiedział weteranom AK, szef MON podczas uroczystości przekazania Dowództwu Wojsk Obrony Terytorialnej tradycji Komendy Głównej Armii Krajowej.

Minister obrony narodowej Antoni Macierewicz podkreślił, zwracając się do gości honorowych uroczystości:

—  „I  przyszła ta wielka chwila, którą dzisiaj przeżywamy —  ten moment niezwykły, czas niezapomniany, kiedy stojące przede mną Dowództwo Wojsk Obrony Terytorialnej, najmłodszej formacji Polskich Sił Zbrojnych (…) kość z kości i krew z krwi narodu polskiego przejmuje wasze tradycje, wasz dorobek, wasz wysiłek”.

— „Waszą dzielność, mądrość i nieustępliwość”

  dodał.

—  „Bo wasza służba w tamtym czasie (…), miała przedtem wymiar patriotyczny,   wymiar duchowy, wymiar woli zwycięstwa i woli walki. I wymiar nieustępliwości”

  podkreślił szef MON.

Dodał:

— „Tę wolę po was przejmujemy. Przejmujemy dorobek taktyki walki”.

Kierując słowa do żołnierzy WOT, Macierewicz stwierdził:

— „Sądzę, że zdajecie sobie sprawę, że to było marzenie pokoleń Polaków”.

Następnie odczytano decyzję ministra obrony narodowej   „w sprawie przejęcia   dziedzictwa  tradycji Komendy Głównej AK przez Dowództwo wojsk Obrony Terytorialnej”    (na podstawie Ustawy z dn. 14 grudnia 1995 r.),       a   Antoni  Macierewicz złożył pod nią swój podpis i wręczył dokument dowódcy WOT, gen. Wiesławowi Kukule.

  W   pustym   polu   powinny   się   znaleźć    litery   nowych oddziałów  WOT a   nie   przywłaszczony   znak walczącej Warszawy i Państwa Podziemnego — symbol walki z okupantem   — znanej KOTWICY

W   dalszej   części   uroczystości   w  Warszawskiej Cytadeli projekt Orła Wojsk Obrony Terytorialnej na ręce dowódcy WOT przekazał prezes Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, prof. dr hab. Leszek Żukowski (ps. Antek),   żołnierz Szarych Szeregów i uczestnik Powstania Warszawskiego.

Z kolei projekt flagi WOT przekazał gen. Kukule kpt. w st. spocz. dr Janusz Kamocki (ps. Mamut), członek konspiracyjnej Narodowej Organizacji Wojskowej, żołnierz Armii Krajowej.

Dowódca WOT gen. Kukuła oba projekty wręczył szefowi MON.

Jak podano w komunikacie MON,

—   „kolejnym   krokiem   w   procedowaniu nadania Orła i Flagi Wojskom   Obrony   Terytorialnej   będzie   nowelizacja   Ustawy z dnia 19 lutego 1993 r.  o znakach Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej” ????.

Na wniosek dowódcy Wojsk Obrony Terytorialnej z 8 maja 2017 r., Prezydium Zarządu Głównego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej jednogłośnie !!? …  zaakceptowało wniosek o umieszczenie na tarczy Orła WOT, Znaku Polski Walczącej („Kotwicy”).

Kierując na ręce gen. Wiesława Kukuły pismo w tej sprawie, Prezes Zarządu Głównego ŚZŻAK prof. dr. hab. Leszek Żukowski poinformował, że

—  „Prezydium z uznaniem przyjęło deklarację kontynuacji przez Dowództwo   Wojsk   Obrony   Terytorialnej   tradycji Armii Krajowej i jej Komendy Głównej, jako siły reprezentującej walkę całego narodu o wolność i niepodległość ojczyzny”.????

Jak oficjalna strona MON, Orzeł Wojsk Obrony Terytorialnej w zaproponowanym projekcie jest orłem w koronie zamkniętej, ze wzniesionymi skrzydłami, głową zwróconą w prawo, siedzący na tarczy amazonek,   na   której   widnieje   Znak   Polski   Walczącej   („Kotwica”). ?????

Flaga WOT w zaproponowanym projekcie jest prostokątnym płatem tkaniny czerwonej o barwie Rzeczypospolitej Polskiej, zakończonym dwoma trójkątnymi językami na wolnym liku.   Pośrodku płata flagi jest umieszczony wizerunek Orła Wojsk Obrony Terytorialnej. (PAP)

gj/ pat/

 SPK  DIH  – Hamburg,  morhofer-wojcik@web.de,  +49 40 296001

11 hours 33 mins ago

Za; http://gazetawarszawska.com/pugnae/5992-p-r-o-t-e-s-t-dowodztwo-wot-przejelo-tradycje-komendy-glownej-ak

Ten wpis został opublikowany w kategorii "KOTWICA" - POLSKA WALCZĄCA, APELE - KOMUNIKATY, ARMIA KRAJOWA, FLAGA POLSKA, GODŁO POLSKI, HISTORIA POLSKI, II Wojna Światowa, III RP, JUDAIZACJA POLSKI, NARODOWE SIŁY ZBROJNE, PO, POLITYKA, Polskie Państwo Podziemne 27 wrze 1939, Powstanie Warszawskie, PROTESTY, WOJSKO POLSKIE, WOT. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.