Lucyna Kulińska przypomina czym było ludobójstwo Polaków na Wołyniu dokonane przez Ukraińców. – Wideo.

Lucyna Kulińska fot Jan Bodakowski

W udzielonym portalowi Wolność 24 wywiadzie Lucyna Kulińska, w przededniu dnia pamięci o Polakach pomordowanych przez Ukraińców, przypomina

—  czym było ludobójstwo Polaków na Wołyniu dokonane przez Ukraińców,  —   jak było ono na rękę Niemcom, — jak Ukraińcy wykorzystali   do swoich celów eksterminacje Polaków dokonaną przez Rosjan podczas deportacji po 17 września 1939, —  i jak ukraińskim zbrodniarzom sprzyjała nieodpowiedzialność Polaków —  (którzy nie przygotowywali się do walki pomimo,  że wiedzieli o tym, że w sąsiednich miejscowościach Ukraińcy dokonują mordów).

Lucyna Kulińska potępiła też brak w programach nauczania dostatecznych informacji o ludobójstwie na Wołyniu, —   i wyjaśniła   —  czemu środowiska Kresowe akceptują w swoich szeregach przedstawicieli środowisk prorosyjskich.

Lucyna Kulińska jest autorką wielu prac o eksterminacji Polaków na Wołyniu.  —  Wykłada na Katedrze Politologii i Historii Najnowszej Wydziału Humanistycznego Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie.

Jak można przeczytać na Wikipedii

—   „jako   pracownik dydaktyczny prowadzi wykłady m.in. ze stosunków międzynarodowych ze szczególnym uwzględnieniem Europy środkowej i wschodniej, terroryzmu współczesnego oraz problemów globalizacji, a także seminaria z dziejów górnictwa i hutnictwa na Zaolziu oraz konsekwencji rozwoju technicznego w wojskowości.

Jej zainteresowania badawcze to stosunki polsko-ukraińskie w XX i XXI wieku, terror stalinowski w Polsce i globalizacja”.

Jan Bodakowski

8 lipca 2017

ZA; http://wolnosc24.pl/2017/07/08/wideo-lucyna-kulinska-przypomina-czym-bylo-ludobojstwo-polakow-na-wolyniu-dokonane-przez-ukraincow-tylko-u-nas/

O ludobójstwie na Wołyniu pisaliśmy w
„Enej”: Życie i śmierć kata Wołynia

… Dwóch   Ukraińców  tworzy w Polsce zespół i nadaje mu nazwę „Enej” …

Reklamy
Ten wpis został opublikowany w kategorii APELE - KOMUNIKATY, III RP, JUDAIZACJA POLSKI, Kresy Wschodnie, Miejsca Męczeństwa Polaków, PiS - Prawo i Sprawiedliwość, PO, POLITYKA, Roszczenia ukraińskie, SS Galizien, Ukraina, UPA-OUN, Wołyń, Zbrodnie ukraińskie. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.