Niemcy i inne kraje UE chcą deportować do Polski 16 tys. imigrantów

Czeczeńcy przy granicy z Polską /fot-twitter-com-svoboda-org

Tylko od początku roku do Polski deportowano ponad 700 cudzoziemców, głównie Czeczenów, którzy złożywszy wnioski azylowe nielegalnie wyjechali na Zachód.  

—  W   kolejce   do deportacji czeka 16 tys. osób. Dla nas to koszt rzędu 250 mln zł.

Jak pisze „Rzeczpospolita”, —  Polska musi spodziewać się przyjazdu nawet kilkunastu tysięcy cudzoziemców, którzy złożyli w Polsce wniosek o ochronę międzynarodową, ale nie skorzystali z niej i uciekli do Europy Zachodniej.

Chodzi głównie o Rosjan narodowości czeczeńskiej.   — Gazeta powołuje się na dane Urzędu do spraw Cudzoziemców.

Już   od  początku tego roku, do Polski deportowano już ponad 700 migrantów – których zgodnie z przepisami Polska musi przyjąć.

[… no musi… musi… skoro z Ukrainy wjeżdża kto chce. — mj]

— Jednak w kolejce czeka blisko 16 tys. osób, które wcześniej wystąpiły w Polsce o azyl, a potem wyjechały.

Zgodnie   z tzw. procedurami dublińskimi —  państwo członkowskie, w którym cudzoziemiec złożył wniosek o ochronę międzynarodową, ma obowiązek dokończyć procedury rozpatrzenia wniosku.

—  Czyli   –   migrant   musi czekać na rozpatrzenie swojego wniosku azylowego tam, gdzie go złożył.

Jednak migranci ze Wschodu masowo traktują Polskę jako bramę Europy i przystanek do dalszej drogi na Zachód.

—   Na granicy składają wniosek o ochronę.   — Później, czekając na decyzję, wyjeżdżają – głównie do Niemiec.

Chociaż jest to niezgodne z prawem, to w praktyce nie wiąże się to z żadnymi sankcjami względem migrantów.

Urząd do spraw Cudzoziemców musi taki wniosek umorzyć.

Jak informuje Urząd, w 2016 roku na pomoc socjalną dla ponad 4 tys. cudzoziemców przeznaczono 63,9 mln zł.

Środki te przysługuje każdemu migrantowi, który złożył wniosek o ochronę.

Obejmują one koszty noclegu i wyżywienia na cały okres procedury, co najmniej półrocznej, a także „kieszonkowe”.

Na 16 tys. osób to ćwierć miliarda złotych.

Już w sierpniu ub. roku informowaliśmy, że Niemcy stracili wyrozumiałość dla imigrantów, którzy dostali się do UE przez Polskę.

Chodziło głównie o obywateli Rosji, w zdecydowanej większości Czeczenów.

Niemcy nie chcą ich u siebie i coraz częściej odsyłają ich z powrotem do Polski.

Niemcy zaczęli wręcz oskarżać Polskę, że celowo wpuszcza Czeczenów, wiedząc, że i tak uciekną za Odrę.

W ubiegłym roku Niemcy odesłali nam 895 osób. Z kolei wszystkich deportowanych z Zachodu było 1408.

Zdecydowana  większość migrantów trafiających do Unii przez Polskę nie chce w niej zostać, tylko dostać się na Zachód.   — Tak postępuje ok. 80 proc. Czeczenów i niemal wszyscy Tadżykowie.

W   latach 2015-2016, najwięcej złożonych wniosków dotyczyło obywateli Rosji narodowości czeczeńskiej (ok. 8 tys.).

W   dalszej   kolejności  dotyczy to Ukraińców (ok. 2 tys.), Gruzinów (ok. 480) i Tadżyków (ok. 400).

Jednak  o ile podejście cudzoziemców od lat nie uległo zmianie, to nastawienie zmienili Niemcy.  

— Zdaniem ekspertów, zaostrzyli oni swoją politykę względem cudzoziemców przybywających do UE przez Polskę i zaczęli bardziej rygorystycznie stosować zasady umowy dublińskiej.

Ponieważ Niemcy mają kłopot z falą uchodźców przybywającą do UE przez Grecję i Bałkany, nie chcą u siebie grup napływających z innego kierunku.

Ponadto, Federalny Urząd Migracji i Uchodźców odrzuca większość wniosków azylowych składanych przez obywateli Rosji.

W 2016 roku pozytywnie rozpatrzono jedynie 5,8 proc. takich podań. Całą resztę odrzucono.

Niemcy twierdzą, że migranci przybyli przez Polskę, która jest tzw. bezpiecznym krajem UE i to tam powinni oni starać się o azyl.

Obcokrajowiec po powrocie do Polski najczęściej trafia do ośrodka recepcyjnego w Dębaku pod Warszawą, gdzie czeka na ponowne rozpatrzenie wniosku o ochronę.

—   W skrajnych przypadkach, np. po notorycznych ucieczkach, może zostać odesłany do kraju pochodzenia.

Według Urzędu ds. Cudzoziemców, migranci szukają innych sposobów, by zdobyć status uchodźcy, np. w Niemczech.

Czeczeni coraz częściej przyjeżdżają do Polski również na podstawie wiz.

Dzięki temu mogą wjechać do Polski i pojechać od razu do Niemiec, gdzie składają wniosek o azyl.

Czeczeńcy nadal próbują jednak przedostawać się do Polski nielegalnie.

RP.PL / KRESY.PL

Czerwiec 2, 2017

Za; http://dziennik-polityczny.com/2017/06/02/niemcy-i-inne-kraje-ue-chca-deportowac-do-polski-16-tys-imigrantow/

Reklamy
Ten wpis został opublikowany w kategorii ANTYPOLONIZM, APELE - KOMUNIKATY, Bieda, HISTORIA WSPÓLCZESNA, III RP, III Wojna Światowa?, ISIS, ISLAM, Niemcy, PiS - Prawo i Sprawiedliwość, PO, POLITYKA, POlska w likwidacji, Rosja, Ukraina. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.