IPN protestuje przeciw profanacji cmentarza w Katyniu

IPN protestuje przeciw profanacji cmentarza w Katyniu

Oświadczenie IPN

Instytut   Pamięci   Narodowej   stanowczo   protestuje   przeciw   profanacji  w Katyniu  —   miejsca   spoczynku   tysięcy   polskich   oficerów zamordowanych przez NKWD wiosną 1940 roku.

—  „Działania ukierunkowane na stworzenie właśnie  w  Katyniu miejsca propagującego   fałszerstwa   historyczne na temat losu jeńców bolszewi- ckich   z   1920   roku,   —    są   budzącym   najwyższy   sprzeciw  kolejnym przejawem   sowieckiej   i   rosyjskiej     polityki   kłamstw   i   manipulacji historycznych o jednoznacznych znamionach prowokacji”

—  stwierdzili przedstawiciele IPN w specjalnie wydanym oświadczeniu.

„W związku z powyższym przypominamy, iż   —    fałszywe   naświetlenie losu jeńców bolszewickich z 1920 roku

—  było  działaniem propagandowym, świadomie  wykreowanym   przez władze państwowe ZSRS na początku lat 90. XX wieku.

Wtedy   przywództwo   sowieckiej   partii  i państwa uznało, iż   —  nie ma możliwości   aby   dłużej   zaprzeczać faktom na temat masowych zbrodni NKWD na polskich oficerach w Katyniu i w innych miejscach kaźni.

Ówczesny Prezydent ZSRS  —  Michaił Gorbaczow, — aby zneutralizować medialny   wymiar   ostatecznego   przyznania  się przez jego państwo do dokonania tej zbrodni,

—  wydał 3 listopada 1990 roku rozporządzenie —  nakazujące sowieckim instytucjom   państwowym   (KGB,   Akademia   Nauk ZSRS, Prokuratura ZSRS,   Ministerstwo   Obrony   ZSRS)

— wynalezienie takich  wydarzeń  w  „historii  sowiecko-polskich stosun- ków   dwustronnych,   —   w   których   wyniku   poniosła   straty   Strona Sowiecka”.”

—  zaznaczyli.

„Dopiero w wyniku tych zarządzeń,   —   w   celu   świadomej manipulacji faktami,   —   strona   sowiecka   wprowadziła —  zarówno  do dyskusji  w stosunkach dwustronnych,  jak i do obiegu publicznego,  —  wykreowany wówczas   problem   losu   bolszewickich   jeńców  wojennych  z 1920 roku –  wziętych   do   niewoli   w   okresie   obrony   Polski przed bolszewickim „pochodem na Zachód”.

—  Uczyniono   tak   z  rozmysłem, —   mimo że strona sowiecka doskonale wiedziała, iż Polska nie dokonywała aktów zbrodni wobec tych jeńców.

Wiedziano, że  w   polskich obozach śmiertelność wśród jeńców bolszewi- ckich była spowodowana przyczynami naturalnymi:

—  w   tym   chorobami,   będącymi przede wszystkim skutkiem roznoszą- cych się wśród jeńców epidemii.

Wysoka   śmiertelność   spowodowana  trudnymi warunkami  sanitarno-epide-miologicznymi   występowała     wówczas   w   większości   obozów   jenieckich  —  powstałych w Europie po I wojnie światowej  i  po  innych   konfliktach regionalnych.

Los jeńców bolszewickich nigdy nie był przez Polskę skrywany.

Wszyscy zmarli  jeńcy byli godnie i jawnie chowani w zbiorowych mogi- łach w miejscach   publicznych  —   (np.   na   Cmentarzu   Rakowickim w Krakowie).

Byli składani we wspólnych kwaterach wraz   ze  zmarłymi uczestnikami z innych wojen oraz żołnierzami  Wojska Polskiego   —  zmarłymi od ran, chorób i trudów wojennych: 

—  z   zachowaniem   szacunku   dla żołnierskiej śmierci bez różnicy naro- dowości i bez różnicy armii, z których pochodzili.”

—  tłumaczyli.

„Strona   sowiecka znając te fakty,  przez kilkadziesiąt lat, jakie upłynęły od   wojny   1919-1920,   —   nigdy  nie podnosiła tej sprawy w stosunkach dwustronnych:

—   miała   pełną   świadomość,   że   nie   było   żadnego mordu na jeńcach bolszewickich, —   gdyż Polska takich zbrodniczych metod w stosunku do jeńców nie stosowała.

Nie   sięgnięto  po tak daleko idące manipulacje w kontekście losu jeńców bolszewickich —   nawet   w   czasach   sowieckiej   dominacji  nad Polską, kiedy zarówno ZSRS,  jak i władze w pełni niego zależnego komunistycz- nego PRL,  wkładały   wiele   wysiłku w wykreowanie czarnego obrazu II Rzeczypospolitej.”

—   przypomnieli.

IPN zwraca uwagę, że   —  w   1990 roku władze ZSRS podjęły działania mające przesłonić negatywny wydźwięk   —  przyznania  się tego państwa do odpowie-dzialności za realizację zbrodni katyńskiej.

Od   tamtej  pory sztucznie „powiększano” zarówno liczbę zmarłych bolszewi- ków w polskich obozach jenieckich,   —   jak   też   rozpowszechniano fałszywe twierdzenia na temat przyczyn i okoliczności ich śmierci.

Mimo   iż   rzetelne   badania   polskich   i   rosyjskich  historyków wielokrotnie udowodniły, iż te propagandowe zabiegi są pozbawione podstaw faktograficz- nych,   —  Rosja świadomie kontynuuje politykę historycznych manipulacji.

„Fakt,   że   na miejsce przestawiania fałszerstw na temat jeńców z wojny 1919-1921 roku został wybrany Katyń –   w   żaden sposób nie  związany z wojną   1919-1921,   —  za   to   uświęcony   krwią   pomordowanych   przez   NKWD   polskich oficerów w roku 1940

– jest dodatkowym potwierdzeniem prowokacyjnego i instrumentalnego charakteru tych działań”

—  ocenili.

—   „Tego rodzaju przejawy naruszenia pamięci ofiar sowieckich zbrodni muszą  budzić  oburzenie,  —    jako  niegodne  i niecywilizowane sposoby manipulacji historią dla osiągnięcia doraźnych celów politycznych.”

—  skonstatowali.

Wcześniej  w sprawie umieszczenia przez stronę rosyjską na terenie polskiego cmentarza  wojennego w Katyniu tablic zawierających nieprawdziwe informa- cje   o   jeńcach  bolszewickich  z  czasów wojny w latach 1919-1921, zmarłych w niewoli   w   Polsce   —  swoje   zaniepokojenie   wyraziło   polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

MSZ wskazywało, że  —  działania strony rosyjskiej mają miejsce w przeddzień planowanych obchodów tragicznych wydarzeń

– 77. rocznicy Zbrodni Katyńskiej   —   i 7. rocznicy Katastrofy Smoleńskiej.

„Pragniemy   przypomnieć, że wielokrotnie słyszeliśmy z ust przedstawi- cieli najwyższych władz zapewnienia o gotowości do dialogu i współpra- cy   w   konstruktywnym   rozwiązywaniu kwestii spornych istniejących między naszymi państwami.

Polska   jest   gotowa do otwartej merytorycznej dyskusji w celu uniknię- cia   historycznych   sporów   między   naszymi  krajami i rozwiązywania tych już istniejących.

—    Temu   służą   także   nasze   starania mające na celu wznowienie prac Polsko-Rosyjskiej Grupy ds. Trudnych”

—  deklarował resort Witolda Waszczykowskiego.

***

 Anna Wiejak

Opublikowano 8 kwietnia 2017

http://prawy.pl/48938-ipn-protestuje-przeciw-profanacji-cmentarza-w-katyniu/

9.04.2017

za; http://talbot.nowyekran.pl.neon24.pl/post/137902,oswiadczenie-ipn

Ten wpis został opublikowany w kategorii 1918 - Odzyskanie Niepodległości, ANTYPOLONIZM, APELE - KOMUNIKATY, Bitwa Warszawska, HISTORIA POLSKI, Historia Rosji, HISTORIA WSPÓLCZESNA, I Wojna Światowa, II Wojna Światowa, III RP, IPN, KATASTROFA SMOLEŃSKA, KATYŃ, Miejsca Męczeństwa Polaków, PiS - Prawo i Sprawiedliwość, POLITYKA, PROTESTY, Rosja, Roszczenia rosyjskie, SPOŁECZNO-POLITYCZNE, Wojna informacyjna - dezinformacja, Wojna Polsko - Bolszewicka, WOJSKO POLSKIE, Zbrodnie komunistyczne, Zbrodnie sowieckie, ZSRR. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.