Prezydent Duda z „radością i satysfakcją” przywitał w Polsce lewacką organizację amerykańskich Żydów, niegdyś finansującą działalność szkoły frankfurckiej

fot. Krystian Maj / Forum

American  Jewish  Committee  ma  fiksację  na punkcie chrześcijańskiego antysemityzmu. 

— Spodziewałbym się raczej, że   — polski rząd zignoruje tych klaunów.

W   żaden   sposób   Polacy   nie zyskają na akomodowaniu AJC.  —   AJC działa podobnie jak inne lewicowe organizacje wiktymologiczne.

—   Niezależnie   od   tego,   co   się   zrobi, aby je zadowolić,   — będą nadal narzekać

—  mówi Kresom.pl profesor Paul Gottfried.

—  „Z   radością   i   satysfakcją  witamy na polskiej ziemi reprezentantów Komitetu Żydów Amerykańskich (AJC)”

napisał prezydent Andrzej Duda   w   liście  do uczestników gali inaugurjącej biuro   AJC   – organizacji reprezentującej sprawy Żydów poza USA.

Placówka znajdować się będzie w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w Warszawie.

Media   informują,   że   —  w  uroczystości, która miała miejsce w poniedziałek w   Muzeum  Historii Żydów Polskich POLIN,   w imieniu prezydenta Andrzeja Dudy   —   uczestniczył   Podsekretarz   Stanu   w   Kancelarii   Prezydenta   RP, Wojciech Kolarski.

Na swojej stronie internetowej,  —  AJC określa się jako organizacja działająca na rzecz dobra narodu żydowskiego

—  oraz   — na rzecz  —  „praw człowieka i demokratycznych wartości”.

Wydaje się jednak, że   —  w   przekazie   medialnym  na temat powstania biura AJC w Polsce — pominięto   jednoznacznie   lewicowy profil ideowy tej organi-zacji.

Nasza   redakcja   zwróciła   z   prośbą o komentarz do prof. Paula Gotttfrieda,  — znanego amerykańskiego historyka idei żydowskiego pochodzenia.

  AJC   jest  lewicową organizacją we wszystkim, — co nie jest związane z Izraelem. 

—   Prawdziwe   zagrożenie  dla Żydów   — nie pochodzi ze strony białych chrześcijan.

Wszystkie żydowskie organizacje w świecie anglosaskim, —  z wyjątkiem ortodoksyjnych,   —  są   na   lewicy,   gdy   idzie   o   wewnętrzną  politykę chrześcijańskich społeczeństw.

Gottfried uważa, że   — AJC jest bardzo podobny w swojej działalności i celach ideologicznych   do   podmiotów   kontrolowanych   przez  miliardera George’a Sorosa z tym wyjątkiem, że

— [AJC] ma fiksację na punkcie chrześcijańskiego antysemityzmu.

Spodziewałbym   się   raczej,   — że   polski   rząd zignoruje tych klaunów.

W żaden sposób Polacy nie zyskają na akomodowaniu AJC.

— AJC działa podobnie jak inne lewicowe organizacje wiktymologiczne. Niezależnie od tego, co się zrobi, aby je zadowolić, będą nadal narzekać.

Prof.   Gottfried   przypomina,   że    —    w 1950 roku AJC sfinansował wydanie książki  — „Osobowość autorytarna”   — jednego z czołowych reprezentantów neomarksistowskiej szkoły frankfurckiej,   — Teodora Adorno.

Szkoła   frankfurcka   była   grupą   niemieckich   intelektualistów   skupionych wokół   Institut für Sozialforschung,  —   działającego   w latach 1923–1933  we Frankfurcie nad Menem,

—  a   od   1934   w Nowym Jorku przy Columbia University (jako International Institute of Social Research),   — po 1950 znów we Frankfurcie.

Jedną  z głównych tez książki Adorno było jego mniemanie, że   — autorytarny syndrom jest naturalny dla ludzi o prawicowych poglądach   i   że toruje drogę faszyzmowi.

Jak   wynika   z   książki   Thomasa Weatlanda „The Frankfurt School in exile”,

—   z   czasem   AJC   stał   się   jednym   z  głównych podmiotów finansujących i popularyzujących (na łamach czasopisma „Commentary”)  —  ideologię szkoły frankfurckiej.

AJC,   —  jak   ukażemy   dalej,   —  pozostał wierny swoim neomarksistowskim korzeniom.

W 2006  roku, Komitet wyraził swoje niezadowolenie z powodu podtrzymania przez   Sąd   Najwyższy   w USA   — zakazu przeprowadzania tzw. aborcji przez częściowe urodzenie.

W 2015 roku z kolei, AJC mocno zaangażował się po stronie zwolenników tzw. małżeństw   homoseksualnych   —   i   pogratulował decyzji Sądu Najwyższego legalizującej tego typu związki pisząc na Twitterze:

— Przez   109   lat   AJC   opowiadał   się   za   swobodą   i   prawami   czło- wieka.  —  Dzisiaj jest szczęśliwy dzień dla tej dumnej tradycji

#WygrałaMiłość.

Na   stronie   internetowej   AJC —  można  znaleźć   — „Rezolucję poparcia dla równości małżeńskiej”.

Komitet promuje również współpracę izraelsko-amerykańską   — w dziedzinie ochrony tzw. praw LGBT.

Niedawno AJC dołączył do innych żydowskich organizacji w USA

sprzeciwiając   się   dyrektywie   imigracyjnej   prezydenta Donalda Trumpa, zarzucając jej m.in   —   wzmacnianie antymuzułmańskich stereotypów.

Okazuje  się, że nawet w środowisku żydowskim działalność AJC jest widziana jako   szkodliwa   dla   Izraela   i   sprzyjająca islamistycznym wrogom państwa żydowskiego.

Jak   pisał   Daniel   Greenfield   w   artykule   na  temat skierowanej przeciwko Donaldowi   Trumpowi   współpracy   AJC  z islamskimi organizacjami w USA, — podejrzanymi   przez   Departament  Sprawiedliwości o finansowanie terro- ryzmu

–   Takie   lewicowe   grupy , jak AJC, — sprzedały społeczność żydowską, gdyż stawiają muzułmanów wyżej niż żydowskie ofiary.

Sprzymierzyli się z nienawistynymi islamskimi grupami wspierającymi nie Żydów, lecz zabójców Żydów.

Według prof. Gottfrieda

–   Przy   AJC, Chuck Schumer  —  [liberalny  senator Partii Demokratycz- nej z Nowego Jorku]   — wygląda na umiarkowanego polityka.

Mając na uwadze powyższe fakty na temat działalności i trajektorii ideologicz- nej AJC,   — zasadne wydaje się pytanie o to,

—  jaki dokładnie charakter będzie miała działalność Komitetu w Polsce.

Trudno   sobie   wyobrazić,   że   —   mając   tak   „bogate”   portfolio lewackiego aktywizmu,   —   AJC   będzie   zajęty   działalnością   na   rzecz   ochrony   praw mniejszości  żydowskiej w Polsce,   — której swobody i prawa nie są przecież w żadnej mierze zagrożone.

Istnieje uzasadniona obawa, że   —  AJC   zaangażuje  się na rzecz promowania postulatów   lobby   homoseksualnego,  liberalizacji ustawy aborcyjnej

—  i popierania polityki „otwartych granic”   dla uchodźców i imigrantów pod pretekstem obrony  —  „praw człowieka i demokratycznych wartości”.

W   tym   kontekście,   radosne   witanie   tego  podmiotu  przez prezydenta RP, który twierdzi,   że   jest wierzącym katolikiem i bliski jest mu konserwatywny kanon zasad,

—  każe   zastanowić   się   nad   szczerością deklarowanej przez Andrzeja Dudy postawy.

_______________________________________

źr. FrontPage Mag

Kresy.pl / Wtorek, 28 marca 2017

Za; http://www.kresy.pl/wydarzenia,bliski-wschod?zobacz/prezydent-duda-z-radoscia-

Ten wpis został opublikowany w kategorii ANTYPOLONIZM, APELE - KOMUNIKATY, III RP, JUDAIZACJA POLSKI, JUDAIZM - ŻYDZI, KOMUNIZM, MASONERIA, MASONERIA W POLSCE, NOWY PORZĄDEK ŚWIATA, PiS - Prawo i Sprawiedliwość, POLITYKA, POlska w likwidacji. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.