Komitet Żydów Amerykańskich otwiera biuro w Polsce. Andrzej Duda: witamy z radością i satysfakcją

 FrontPage Mag/ Kresy.pl

—    „Z   radością   i  satysfakcją witamy na polskiej ziemi reprezentantów Komitetu Żydów Amerykańskich (AJC)”

– napisał prezydent Andrzej Duda w liście do uczestników gali z okazji otwar- cia w Warszawie biura AJC – organizacji broniącej od 1906 roku praw Żydów poza USA. Placówka znajdować się będzie w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w Warszawie.

—   „Cieszę   się,   że   wybrali  państwo stolicę Polski na miejsce, z którego aktywność AJC będzie promieniować na cały nasz region”

– napisał prezydent.

Zaznaczył, że otwarcie biura AJC w Warszawie jest 

— głęboko   symboliczne”,   —    ponieważ    „uroczystość   zbiega się  w czasie   —  z początkiem obecności sił NATO w naszym kraju”.

Prezydent   podziękował   American   Jewish   Committee  za wsparcie, jakiego organizacja ta udzieliła Polsce. 

—    „W   okresie   kiedy   Polska,   odzyskawszy   suwerenność   po upadku systemu   komunistycznego,   zabiegała   o przyjęcie do organizacji Paktu Północnoatlantyckiego,  — to w American Jewish Committee znaleźliśmy cennego sprzymierzeńca.

Państwa   poparcie   dla naszych aspiracji przechowujemy we wdzięcznej pamięci”

– zaznaczył Andrzej Duda.

W ocenie prezydenta   —  obecność  w Polsce amerykańskich żołnierzy i repre-zentantów AJC t  —  o powód do radości.

—  „Jestem   przekonany,   że   w   ten   sposób   dodatkowo   umacnia   się współpraca   transatlantycka,  której Polska zawsze była i jest gorącym orędownikiem i uczestnikiem”

– podkreślił.

Andrzej Duda nie ukrywał w przesłanym liście satysfakcji z faktu, że uroczyste powitanie   reprezentantów   Komitetu   Żydów   Amerykańskich  odbywa się w gmachu Muzeum Historii Żydów Polskich.

—    „To   instytucja ogromnie istotna dla zachowania prawdy o wspólnej historii obu naszych narodów.

W   atrakcyjny,   nowoczesny  sposób ukazuje ona dzieje naszej ojczyzny, która   przez   wieki   była   dla   Żydów   ziemią   POLIN     —    gościnnym, bezpiecznym domem

– napisał.

Prezydent   odwołał   się   również   do   historii   wyjątkowej   formy wspólnoty politycznej, jaką w przeszłości tworzyli Polacy i Żydzi.

„Rzeczypospolitą   przyjaciół  unicestwiła agresja nazistowskich Niemiec i przeprowadzony przez hitlerowców Holocaust.

Mimo nieludzkiego terroru, zbrodni i masowej eksterminacji, —  łącząca nasze narody solidarność ocalała”

– podkreślił.

Dodał, że    dzisiaj Polacy i Żydzi    m.in.   poprzez   oddawanie  czci wspól- nym bohaterom,   —  próbują zbudować w zgodzie pomyślną przyszłość.

—   Wiedza  o tym,   —  co wydarzyło się na naszej ziemi podczas II wojny światowej   i   okupacji niemieckiej,  —   upowszechnia się w świecie także dzięki staraniom American Jewish Committe.

Liczę na to,   że —   w  tej bardzo ważnej sprawie, obrony dobrego imienia Polski   i prawdy historycznej, będziemy nadal skutecznie działać razem”

—  zakończył prezydent.

źródło: rp.pl

TK

Za: PoloniaChristiana – pch24.pl (2017-03-28)

* Dochodzą   do   nas   głosy,   że   —  prawdopodobnie chodzi o przekłamanie w powyższym zdaniu,   —  gdyż AJC   —  nie ma swojego biura w Muzeum POLIN; —   tam była tylko organizowana gala z okazji otwarcia biura AJC w Polsce, zaś fizycznie siedziba AJC CE znajduje się w innym miejscu.

—  Gdzie   dokładnie,   —  nie   wiemy,   —  bo    informacje   o     otwarciu   biura zamieszczane   we   wszystkich   mediach  – będące w sumie kalką redaktorską chyba   tego samego autora – nie podają nic ponadto i nie zawierają dokładne- go   adresu,      a   “wnikliwych”   dziennikarzy   —    nie   interesuje zbieranie dodatkowych informacji na pewne “wrażliwe” tematy 

przyp. Red. BIBUŁA

[Wybrane wypowiedzi internautów pod w/w tekstem na stronie źródłowej:]

aqq
Kaczyński zaprosił lożę BB a Duda wypełnił do końca jego testament. —  Głosił to jeszcze przed wyborami.   —  A czego się spodziewaliście?

www
amerykanskie wojsko, żeby nas pilnować i żydowski zarząd, żeby rządzić   po cichu naszym krajem.   —  z czego ten dudziol się tak cieszy —  i dlaczego rząd pozwolił na tą chucpę!!!

no
Z czego się cieszyć? Toż to zdrada

panMarek
Przeczytałem z uwagą … i nic nie zrozumiałem: – po co oni tu przybyli   –   kto ich zaprosił – czy będą płacić czynsz – skąd mają pieniądze – gdzie są na stałe zatrudnieni – czy będą zatrudniać Polaków choćby do sprzątania

VittorioAndreas
Prezydent tak jak i PIS   —  coraz bardziej odsłaniają swe prawdziwe oblicze i wskazują swe korzenie.

Golden
Panie   Prezydencie,    pora   posłuchac  trochę Grzegorza Brauna i przestac uprawiac politykę pobożnych życzeń.

Amerykańscy Żydzi otwierają biuro w Warszawie

____________________________________________________

Swoje biuro w Warszawie otworzy organizacja American Jewish Committee,   która   jest   jedną   z największych żydowskich grup lobbingowych w Stanach Zjednoczonych.

Jej celem ma być promocja Izraela jako

—  „jedynej demokracji na Bliskim Wschodzie”

— oraz promowanie dalszej integracji państw Europy Środkowo-Wschodniej z Izraelem i organizacjami euroatlantyckimi.

Organizacja zapowiada, że  —  jej biuro w Warszawie ma oddziaływać także na sąsiednie państwa regionu Europy Środkowo-Wschodniej, — takie jak Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Słowacja czy Węgry.

Głównym celem American Jewish Committee —  ma być ukazanie Izraela jako

— „jedynej demokracji na Bliskim Wschodzie”,  a także jako  — ”młodego, dynamicznego i zróżnicowanego społeczeństwa”.

Przedstawiciele tej wpływowej grupy lobbingowej dodają,  —  iż Polska jest dla nich   ważna   z powodów historycznych   — oraz rozwiniętej działalności miej- scowej społeczności żydowskiej.

Na   początku  marca dyrektor wykonawczy AJC  — David Harris  — spotkał się w tej sprawie z ministrem spraw zagranicznych  Witoldem Waszczykowskim.

Żydowski aktywista podkreślał wówczas, że jego organizacja zajmuje się także wzmacnianiem  relacji  transatlantyckich pomiędzy Europą i Stanami Zjedno-czonymi oraz Izraelem,

— stąd   po   wypowiedziach  amerykańskiego prezydenta Donalda Trumpa na temat NATO,   — AJC oficjalnie wsparło ten wojskowy sojusz.

AJC   istnieje  od 1906 r. i jest uważana za jedną z najważniejszych żydowskich grup lobbingowych na świecie.

Statutowe cele Komitetu to między innymi  

—    „promowanie   praw   religijnych   i   obywatelskich   dla   żydowskiej społeczności”.

Na podstawie: money.pl, wyborcza.pl.

Za: http://autonom.pl/?p=17811
Data publikacji: 27.03.2017

Za: wolna-polska.pl (Marzec 28, 2017)

Inauguracja biura American Jewish Committee Central Europe

— „Państwa poparcie dla naszych aspiracji przechowujemy we wdzięcz- nej pamięci”

–   napisał  Prezydent  RP do uczestników gali, która odbyła się w poniedziałek ,27 marca,   —  z   okazji otwarcia warszawskiego biura American Jewish Com- mittee Central Europe.

We wtorek prezydent Andrzej Duda przyjął delegację AJC w Pałacu Prezyden- ckim.

W   uroczystości,   która   miała   miejsce   w   poniedziałek  w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN,   — w  imieniu prezydenta Andrzeja Dudy uczestniczył Podsekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP   — Wojciech Kolarski.

Minister Kolarski odczytał list Prezydenta RP.

Prezydent   Andrzej  Duda podkreślił w nim wsparcie, jakie Polska uzyskała ze strony American Jewish Committee   w okresie ubiegania się przez nasz kraj o członkostwo w NATO:

— „Dostrzegam głęboką symbolikę w fakcie, że   — dzisiejsza uroczystość zbiega się w czasie z początkiem obecności sił NATO w naszym kraju.

W okresie, kiedy Polska – odzyskawszy suwerenność po upadku systemu komunistycznego – zabiegała o przyjęcie do Organizacji   Paktu   Północ-noatlantyckiego,  to w American Jewish Committee znaleźliśmy cennego sprzymierzeńca.

Państwa   poparcie dla naszych aspiracji przechowujemy we wdzięcznej pamięci”

– napisał Prezydent RP.

Biuro   AJC,   —    którego działalność została zainaugurowana w poniedziałek, —  swoim   zasięgiem   obejmie  Polskę, Czechy, Estonię, Węgry, Litwę, Łotwę i Słowację.

List prezydenta do uczestników uroczystego otwarcia biura American Jewish Committee Central Europe

Poniedziałek, 27 marca 2017

List prezydenta do uczestników uroczystego otwarcia biura American Jewish Committee Central Europe

Organizatorzy i Uczestnicy gali otwarcia biura

American Jewish Committee Central Europe

Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN

w Warszawie

Ekscelencje, Dostojni Goście, Panie i Panowie!

Serdecznie   pozdrawiam   wszystkich   Państwa,   przybyłych   na   galę z okazji otwarcia biura American Jewish Committee Central Europe w Warszawie.

Słowa szczególnego powitania kieruję do przedstawicieli tej zasłużonej orga- nizacji.  — Cieszę się, że wybrali Państwo stolicę Polski na miejsce, z którego aktywność AJC będzie promieniować na cały nasz region.

Dostrzegam głęboką symbolikę w fakcie, że dzisiejsza uroczystość zbiega się w czasie z początkiem obecności sił NATO w naszym kraju.

W   okresie,   kiedy   Polska   –   odzyskawszy suwerenność po upadku systemu komunistycznego – zabiegała o przyjęcie do Organizacji Paktu Północnoatlan-tyckiego,  —  to w American Jewish Committee znaleźliśmy cennego sprzymie-rzeńca.

  Państwa   poparcie   dla naszych   aspiracji   przechowujemy   we   wdzięcznej pamięci.

Teraz   zaś z radością i satysfakcją witamy na polskiej ziemi zarówno żołnierzy armii amerykańskiej,  —  jak i reprezentantów AJC.

Jestem przekonany, że   —  w   ten  sposób dodatkowo umacnia się współpraca transatlantycka,   której   Polska   zawsze   była   i   jest gorącym orędownikiem i ważnym uczestnikiem.

Uważam   również   za   znamienne,   że   —   obecna gala odbywa się w gmachu wspaniałego Muzeum Historii Żydów Polskich.

To   instytucja   ogromnie   istotna   dla zachowania prawdy o wspólnej historii obu naszych narodów.

—   W   atrakcyjny,   nowoczesny   sposób   ukazuje  ona dzieje naszej Ojczyzny, która   przez   wieki   była   dla   Żydów ziemią Polin – gościnnym, bezpiecznym domem.

Tę wyjątkową wspólnotę polityczną, którą nazywamy   Rzeczpospolitą Przyja- ciół,   —  unicestwiła  agresja  nazistowskich Niemiec i przeprowadzony przez hitlerowców Holokaust.

Ale   nawet   mimo   nieludzkiego   terroru,   zbrodni   i  masowej eksterminacji łącząca nasze narody solidarność ocalała.

Dzisiaj   znów   razem budujemy wspólną pomyślną przyszłość  i razem czcimy pamięć naszych wspólnych, polskich i żydowskich bohaterów.

A wiedza o tym, co wydarzyło się na naszej ziemi podczas II wojny światowej i okupacji   niemieckiej,   —  upowszechnia się w świecie także dzięki staraniom American Jewish Committee.

Liczę   na   to, że w tej bardzo ważnej sprawie obrony dobrego imienia Polski i prawdy historycznej będziemy nadal skutecznie działać razem.

Wszystkim osobom, dzięki pracy których AJC Central Europe oficjalnie inau- guruje dzisiaj działalność,  —  składam wyrazy uznania i gratulacje.

Życzę Państwu powodzenia i wielu sukcesów.

Niechaj dzięki wspólnym wysiłkom umacnia się przyjaźń i rozwija współpraca między naszymi narodami.

Z wyrazami szacunku i sympatii

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Andrzej Duda

Za: Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – prezydent.pl (27 marca 2017 )

Za; Komitet Żydów Amerykańskich otwiera biuro w Polsce. Andrzej Duda: witamy z radością i satysfakcją – Bibula – pismo niezależne   / http://www.bibula.com/?p=94750&utm_source=rss&utm_medium=rss

Aktualizacja: 2017-03-28

http://www.bibula.com/wordpress/wp-content/themes/branfordmagazine/favicon.ico

Reklamy
Ten wpis został opublikowany w kategorii ANTYPOLONIZM, APELE - KOMUNIKATY, HISTORIA POLSKI, III RP, JUDAIZACJA POLSKI, MASONERIA, NOWY PORZĄDEK ŚWIATA, PiS - Prawo i Sprawiedliwość, POLITYKA, POlska w likwidacji, Roszczenia żydowskie, Zbrodnie komunistyczne, Zbrodnie żydowskie. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.