Jak przetrwać w „chorym świecie”? Radzi Pius XI

forumdlazycia Tradycji Katolickiej

Fot. Watykan

Ave Crux, spes unica!

Bądź pozdrowiony Krzyżu, nasza jedyna nadziejo!

Osiemdziesiąt   lat temu powstały dwa wielkie dzieła katolickiej nauki społecz- nej   będące   wielkim   potępieniem   bezbożnych i ludobójczych ideologii oraz ustrojów totalitarnych, a jednocześnie pozostające wielką apologią katolickiej doktryny społecznej oraz prawa naturalnego.   — Aktualne po dziś dzień.

W   marcu   przypada   osiemdziesiąta rocznica opublikowania dwóch encyklik papieża   Piusa XI   –  przeciw niemieckiemu narodowemu socjalizmowi („Mit brennender Sorge” z 14 marca 1937)  —   oraz   przeciw bezbożnemu komuniz- mowi  — (tak dosłownie) – „Divini Redemptoris” z 19 marca 1937 roku.

Pisałem   już   na   ten  temat  na łamach magazynu „Polonia Christiana”. Tutaj chciałbym   odnieść się do innego kontekstu związanego z tymi dokumentami, czyli  ich aktualności dla nas, żyjących w epoce gorączkowych prac

–  w samym Watykanie i w zaprzyjaźnionych episkopatach – nad  wypracowa- niem   „nowego  paradygmatu Kościoła”,   —  a   raczej   paradygmatu …

View original post 996 słów więcej

Reklamy
Ten wpis został opublikowany w kategorii Uncategorized. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.