O strasznych planach Żydów ! – Ks. prof. hab. Jerzy Bajda

palestyna33

„NIEMCY,   SOWIECI,   UKRAIŃCY   z   OUN   UPA,  ŻYDZI zgodnym CHÓREM   i   równie   zgodnym   DZIAŁANIEM,   PARLI   ku  EKSTERMINACJI       POLAKÓW       i       tę       EKSTERMINACJĘ       KRWAWO REALIZOWALI …

Z ŻYCIA PAŃSTWOWEGO należy USUNĄĆ wszelki OBCY NALOT odpowiedzialny   za   NISZCZENIE   NASZEJ   TOŻSAMOŚCI,   za   ROZKŁAD ETOSU   i   NARODOWEJ   KULTURY,   za   RUINĘ   GOSPODARCZĄ   i KOLONIZACJĘ   POLSKI,   za   SPRZEDANIE   POLSKIEJ  SUWERENNOŚCI, w wyniku czego staliśmy się WASALAMI EUROPEJSKIEJ BIUROKRACJI. ” !!!

*****

Metoda walki dywersyjnej, droga podstępu, rozkładu wewnętrznego, maskowania istotnych celów — została z całą precyzją zastosowana przez Hitlera, a także bolszewików, w ogóle socjalistów.

Rewolucja ustrojowa… ustrojona w barwy mesjanizmu światowego wiąże się w szczególny sposób z epoką „Manifestu komunistycznego”.

Element mesjanizmu pochodzi oczywiście z judaizmu, — ale w mistyce rosyjskiej znalazł podatny grunt dla zaszczepienia i rozwoju.

Oczywiście już masoneria w wieku XIX planowała zlikwidowanie państw narodowych i stworzenie w dalszym planie rządu światowego.

Henryk Pająk w książce „Dwa wieki polskiej Golgoty”   — przytacza interesujący list rabina Barucha Levi do Karola Marksa.

W liście tym czytamy, cytuję:

NARÓD ŻYDOWSKI w swym ZBIOROWISKU jest MESJASZEM.

BĘDZIE   PANOWAŁ   nad CAŁYM   ŚWIATEM,   — połączy   RASY LUDZKIE,   — zniesie GRANICE, obali MONARCHIE i stworzy ŚWIATOWĄ REPUBLIKĘ, która DA OBYWATELSTWO WSZYSTKIM ŻYDOM.

W tej NOWEJ ORGANIZACJI LUDZKOŚCI synowie IZRAELA zdobędą ŚWIAT.

SYNOWIE tej samej RASY, tego samego TRADYCYJNEGO WYCHOWANIA — staną się bez ŻADNEJ OPOZYCJI elementem KIEROWNICZYM.

Przede wszystkim narzuci się masom robotniczym PRZYWÓDCÓW ŻYDOWSKICH.

W ten sposób, wraz ze ZWYCIĘSTWEM PROLETARIATU — RZĄDY NARODÓW zintegrowanych w tej REPUBLICE — przejdą łatwo w RĘCE ŻYDÓW.

WŁASNOŚĆ PRYWATNA będzie ZNIESIONA przez RZĄD RASY ŻYDOWSKIEJ, która będzie ADMINISTROWAĆ BOGACTWU PUBLICZNEMU.

Tak sprawdzą się OBIETNICE z TALMUDU, że — nadejdzie CZAS MESJASZA   —  i   ŻYDZI   będą   mieli   w   SWOICH  RĘKACH BOGACTWA WSZYSTKICH NARODÓW ŚWIATA.

– cytowana książka, wydana w ubiegłym roku, dwa lata temu, str. 134.

Tego rodzaju idee były piastowane w kręgach żydowskich od dawna.

Świadczy o tym interesująca   odpowiedź Wielkiego Sanhedrynu mającego swoją siedzibę w Konstantynopolu na pytania Żydów hiszpańskich zmuszonych do przyjmowania Chrztu.

Tekst owej odpowiedzi pochodzi z roku 1492, a został opublikowany w książce Julio  Inigrez de Medrano pt. „La silva curiosa” w Paryżu w 1608 r., na stronie 156-157.

Oto ten tekst odpowiedzi tego właśnie Sanhedrynu z Konstantynopola:

Umiłowani bracia w Mojżeszu. Rada, jaką udziela wam wielki satrapa i rabini jest następująca:

  1. Jeśli,   — jak mówicie, —  król   Hiszpanii   Ferdynand  zmusza was abyście zostali chrześcijanami,   — to zgódźcie się na to, skoro nie macie innego wyjścia.
  2. Jeśli,   —   jak   mówicie,   — wydano rozkaz pozbawienia was własności, — to UCZYŃCIE WASZYCH SYNÓW KUPCAMI, aby mogli stopniowo POZBAWIĆ CHRZEŚCIJAN ich WŁASNOŚCI.
  3. Jeśli,   — jak mówicie,   — czynione są zamachy na wasze życie, — to UCZYŃCIE   z   waszych   SYNÓW LEKARZY i APTEKARZY, aby i oni mogli ODBIERAĆ ŻYCIE CHRZEŚCIJANOM.
  4. Jeśli, —   jak   mówicie,   —   że oni niszczą wasze synagogi, — to CZYŃCIE z WASZYCH SYNÓW KANONIKÓW i KLERYKÓW, aby oni mogli NISZCZYĆ ich KOŚCIOŁY.
  5. A  jeśli chodzi o wiele innych utrapień,   — o których skarżycie się,   — to niech   WASI SYNOWIE zostaną ADWOKATAMI i PRAWNIKAMI, aby stale   mieszali  się do SPRAW PAŃSTWA,   — tak,   — aby CHRZEŚCIJANIE   UGIĘLI   SIĘ   pod   WASZYM JARZMEM i abyście mogli PANOWAĆ nad NIMI  —  i ZEMŚCIĆ SIĘ na NICH.
  6. NIE ODSTĘPUJCIE od NAKAZÓW, jakie WAM DAJEMY, a przekonacie się, że tak jak teraz jesteście upokorzeni, tak w PRZYSZŁOŚCI OSIĄGNIECIE WŁADZĘ.

Podpisano: książę Żydów Konstantynopola.

Nie trzeba ukrywać, że Żydzi mieli swój plan nie tylko w stosunku do Hiszpanów.

Cytowany autor Henryk Pająk podaje druzgocące fakty na temat współdziałania Żydów z sowietami w procesie niszczenia polskiego narodu, jego inteligencji, jego patriotów, niezależności życia kulturalnego i duchowego   – str. 212-224.

Rozdział ten kończy się stwierdzeniem:

„Niemcy,  sowieci, Ukraińcy z OUN UPA, Żydzi — zgodnym chórem i równie zgodnym działaniem parli ku eksterminacji Polaków — i  tę eksterminację krwawo realizowali.

— A jak jest dzisiaj, — po rzekomym upadku ZSRR, — po rzekomym zwycięstwie polskiej „Solidarności”?

Stawia takie pytanie autor, str. 224.

W jaki sposób Żydzi nadal spiskują przeciw Polsce, już nawet nie maskując się zbytnio,   świadczy chociażby sprawa Jedwabnego, przedtem sprawa Karmelu oświęcimskiego i obecnie bezprzykładna nagonka antypolska prowadzona w zagranicznych ośrodkach opiniotwórczych.

Wiele   materiałów,   chciałoby   się   powiedzieć,   mrożącego  krew w żyłach, zawiera inna książka Pająka pt. „Strach być Polakiem”, Lublin 1997.

Naprawdę strach to wszystko czytać i dlatego nie chciałem także tego przytaczać w szczegółach.

Nigdy   jeszcze   pod   adresem   Polski,   —   narodu,   który   nikomu nie zawinił nie   powiedziano   tyle   oszczerczych  oskarżeń, nie wylano tyle jadu nienawiści.

Dlaczego?

Odpowiedź  jest tylko jedna:    jest to nienawiść pochodząca od szatana, który   nie  mogąc dosięgnąć Chrystusa w Jego majestacie,   uderza obelgami w naród, któremu Chrystus okazał swoją szczególną łaskawość chroniąc go w ciągu dziejów przed oczywistą niemal zgubą.

Tak więc walka przeciw Polsce trwa nadal.

Jest to jednak przede wszystkim walka duchowa, wymagająca mocniejszego przylgnięcia do Tego, od Którego płyną moce zwycięskie.

  „Miejcie odwagę, Jam zwyciężył świat….”

Wojna się jeszcze nie skończyła…

Jak pisze Henryk Pająk,   hitlerowski faszyzm militarny został obecnie zastąpiony   przez faszyzm korporacji ponadnarodowych, niszczących państwa i narody.

Ponadnarodowe struktury kolektywistyczne stały się tak potężne, że podboje militarne są już zbędne.

Media stały się narzędziem korporacji nadnarodowych, podobnie jak w Niemczech były narzędziami nazistów –  [ „Dwa wieki Golgoty”, str. 164].

Co robić?

Tu próba jakby podsumowania, próba nadania kierunku naszej refleksji, naszym rozmowom.

[…]  Należy wrócić do prawa Bożego w życiu publicznym.

Należy jasno określić program polityczny oparty na katolickiej nauce społecznej.

Polacy muszą znów stać się narodem zjednoczonym na gruncie swego tysiącletniego dziedzictwa wywodzącego się z Ewangelii i duchowego związku z Kościołem Katolickim

Z życia państwowego należy usunąć wszelki obcy nalot odpowiedzialny za niszczenie naszej tożsamości, za rozkład etosu i narodowej kultury, za ruinę gospodarczą i kolonizację Polski, za sprzedanie polskiej suwerenności, w wyniku czego staliśmy się wasalami europejskiej biurokracji.

Sytuacja   jest  dramatyczna, tym bardziej wymaga stanowczych decyzji i ofiary z partykularnych interesów i zaściankowych sporów.

Przejawem   najgłębszej   głupoty  politycznej i aktem zdrady narodowej byłoby   dobrowolne poddanie się pod rządy byłej partii komunistycznej, która łudzi i mami społeczeństwo kuszącymi obietnicami i hasłami, tak jak robiła to zawsze,    zawsze kłamiąc i zawsze oszukując.

Należy postawić zasadę, że   żadna partia będąca spadkobierczynią PZPR nie może mieć miejsca w parlamencie.

Dla ocalenia Polski konieczna jest całkowita dekomunizacja i lustracja.

Dopóki to się nie stanie, nie będziemy nigdy państwem niepodległym i suwerennym, a może w ogóle przestaniemy istnieć jako państwo.

Już tak niewiele nam do tego brakuje – czy mamy na to pozwolić?

A więc należy wybrać pomiędzy tym defetyzmem, który został zamierzony przez wszystkie narzędzia walki psychologicznej, tej walki, którą bardzo dokładnie zdefiniował Hitler, a stosują ją również dokładnie  komuniści,

a działaniem natchnionym odwagą, miłością ojczyzny, wiarą w Boga, zaufaniem wobec wszechmocy miłosiernego Boga, Który nie chce opuścić narodu, jeżeli naród go również nie opuści.

_____________________________

Za; https://konwentnarodowypolski.wordpress.com/2014/02/01/ks-prof-hab-jerzy-bajda-o-strasznych-planach-zydow/

Reklamy
Ten wpis został opublikowany w kategorii ANTYPOLONIZM, APELE - KOMUNIKATY, III RP, JUDAIZACJA POLSKI, JUDAIZM - ŻYDZI, KOMUNIZM, POLITYKA, POlska w likwidacji, Roszczenia żydowskie, WALKA Z WIARĄ KATOLICKĄ, WIARA. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

2 odpowiedzi na „O strasznych planach Żydów ! – Ks. prof. hab. Jerzy Bajda

  1. hubalblog pisze:

    Dla ocalenia Polski konieczna jest całkowita dejudaizacja

Możliwość komentowania jest wyłączona.