CETA – czym jest naprawdę – prosto i przejrzyście! | WAŻNE!

hctktkqturbxy85mgrjzdvmyzzimdzjymi4ngu2zty-jpg2

Wiele   dyskusji   wokół   CETA,   głosowanie   w   polskim   sejmie, które odbyło się pod zasłoną dymną spraw „ważniejszych” oraz szum dezinformacyjny — to tylko niektóre elementy układanki, jaką jest strategia handlowa umowy między Unią Europejską i Kanadą.

Nie każdy jednak wie, co tak naprawdę znaczy rychła ratyfikacja umowy o wolnym   handlu   dla  Polski,   — nie każdy potrafi się przebić przez informacje mniej istotne, błahe i dostarczające rozrywki kosztem prawdy.

ceta-eu-kanada-abkommen-100-_v-img__16__9__l_-1dc0e8f74459dd04c91a0d45af4972b9069f1135-jpg1

Postanowiliśmy zebrać najważniejsze postanowienia i zaprezentować je przejrzyście.

CETA to nie tylko zniesienie niemal wszystkich ceł i ograniczeń pozataryfowych a także liberalizacja handlu usługami między Unią Europejską a Kanadą.

CETA to umowa, która przede wszystkim kopiuje szereg ustaleń podobnych do układu NAFTA oraz zablokowanego TTIP, a w szczególności:

 

  • Ułatwia ekspansję firm amerykańskich na rynku Europy, poprzez firmy prowadzące „istotną działalność gospodarczą” w Kanadzie.

Co to oznacza?

Ponad 40 tysięcy firm amerykańskich prowadzi taką działalność w Kanadzie i może z łatwością wykorzystać zniesienie ceł i ograniczeń wprowadzone przez CETA.

Firmy amerykańskie pod płaszczem Kanadyjskich filii i oddziałów będą mogły obejść i tak już złagodzone reguły dotyczące kraju pochodzenia.

To większe pole manewru dla korporacji amerykańskich.

  • Dane osobowe konsumentów Unii Europejskiej mogą zostać przekazywane firmom i podmiotom publicznym spoza Unii,   — gdyż Kanady nie dotyczy Konwencja Rady Europy o ochronie danych osobowych.

CETA w swoich zapisach przewiduje zabezpieczenia,   — jednak nie są one uzbrojone w mechanizm regulacyjny,

—  co może spowoduje naciski firm Kanadyjskich (i amerykańskich filii) na swobodny handel danymi a w efekcie osłabiać podstawowe prawa obywatelskie i dostarczać danych w celach strategicznych i handlowych.

Wpływ korporacji jest bardzo widoczny w przypadku układu NAFTA.

  • Deklaracja ochrony środowiska umieszczona w preambule porozumienia może zostać deklaracją tylko na piśmie.

Praktyka w postaci katastrof ekologicznych, rabunkowego wydobycia ropy w Kanadzie i eksploatacji piasków bitumicznych — doskonale obrazuje kanadyjskie podejście do strukturalnej ochrony przyrody korporacyjnego biznesu.

— Pestycydy z grup neonikotynoidów mogą w ciągu kilku lat zostać dopuszczone do użytku w Unii Europejskiej.

Naciski firm wykorzystujących tego typu nawożenie mogą być istotnym argumentem w zmianie legislacji na wzór standardów znanych z Ameryki Północnej, gdzie wykorzystanie pestycydów zabijających ekosystemy np. pszczół jest powszechne.

Herbicydy oraz pestycydy będą miały wpływ na zachwianie ekosystemów, w których produkujemy maliny, truskawki, porzeczki czy jabłka oraz wprowadzenie do obiegu produktów o niższych parametrach odżywczych i standardach.

Zmiana systemu produkcji w oparciu o neonikotynoidy spowoduje progresywne skażenie środowiska i zanieczyszczenie wód gruntowych, rzek, wyjaławianie gleb i zagrożenie dla suwerenności żywieniowej.

  • Rolnictwo europejskie nie będzie w stanie konkurować z kanadyjskim modelem przemysłowym.

—  Umowa CETA znosi prawie 100% barier celnych i ma doprowadzić do wzajemnego otwarcia rynków rolnych.

Rynek kanadyjski to liberalne podejście do GMO, produkcji centralizowanej,   której konkurencyjność uderzy w małe przedsiębiorstwa i gospodarstwa rodzinne.

Nadzór nad producentami przetworów owocowych, mącznych i mięsnych jest znikomy – normy europejskie są w tym zakresie znacznie bardziej rygorystyczne.

Kanadyjskie produkty będą bardziej konkurencyjne, ich produkcja odbywa się najmniejszymi kosztami.

— Maksymalizacja wydajności idzie w parze z brakiem standardów hodowli zwierząt, o które od lat – z powodzeniem – walczą europejscy ekolodzy.

ceta1-jpg3

  • Kraje Unii Europejskiej będą narażone na wypłaty odszkodowań korporacjom międzynarodowym wskutek wprowadzenia zasady Investment Court System.

W jej myśl firmy mogą zgłaszać protesty przeciw zasadom i regulacjom prawnym państw Unii Europejskiej.

— Arbitrzy w 15-osobowym składzie mogą uznać, że określony zapis dyskryminuje firmę czy korporację na danym rynku — a kara zasądzona zostanie państwu, którego ten rynek dotyczy.

Mechanizm ten jest jeszcze stosunkowo mało popularny, ale doskonale sprawdza się szczególnie w Meksyku i dostarcza dodatkowych dochodów korporacjom.

  • Ekspansja banków stanie się faktem – instytucje finansowe będą mogły budować monopole, przechodzić restrukturyzacje, wykupywać istniejące instrumenty i biznesy.

W rzeczywistości będzie to początek ekspansji sektora finansowego Kanady a tak naprawdę sektora finansowego USA – poprzez spółki prowadzące istotną działalność na terenie Kanady.

Prawnicy z gazety prawnej w swojej analizie są zdania, iż

—  „ narzędzia, które przyczyniły się do kryzysu finansowego w 2008 roku za sprawą CETA   — zostaną sprowadzone do Europy.

W wyniku CETA   — rynki finansowe Kanady i Unii Europejskiej staną się bardziej ze sobą powiązane, a w efekcie bardziej podatne na wszelkie wstrząsy.

CETA   zakazuje stosowania jakichkolwiek barier ograniczających udział kapitału zagranicznego w krajowych bankach i innych instytucjach finansowych, liczbę zagranicznych podmiotów, — a także liczbę i skalę realizowanych przez nich transakcji.

Wszystko to drastycznie zmniejsza możliwości ograniczenia międzynarodowego przepływu kapitału spekulacyjnego,   — a to zmniejsza możliwości zapobiegania kryzysom finansowym i ich zwalczania, gdy już zaistnieją.

CETA   będzie   skutkować nasileniem konkurencji na rynku finansowym, a to z kolei skłoni banki i inne instytucje finansowe do podejmowania większego ryzyka, większej sprzedaży bardziej ryzykownych produktów finansowych.

Jednocześnie  CETA ogranicza możliwości rządów, parlamentów i innych instytucji podejmowania działań i regulacji   — dla ochrony interesu publicznego, interesu konsumentów i gospodarki jako całości.

Ponadto, CETA,   — poprzez mechanizm ISDS (ICS) — zapewnia zagranicznym inwestorom możliwość podważania regulacji dotyczących rynku finansowego.

W efekcie przyznania korporacjom finansowym tych nadzwyczajnych praw   — państwa staną się praktycznie bezbronne i bezsilne w przeciwdziałaniu kryzysom finansowym.”

(Gazeta Prawna, 03.10.2016)

ihre-position-zu-ttip-und-ceta-jpg4

  • Utrata miejsc pracy stanie się faktem.  

— Konkurencyjność producentów rolnych i tekstyliów spadła wyraźnie po wprowadzeniu układu NAFTA,   — a likwidacja ceł i mechanizmów ochrony lokalnych rynków wewnątrz Unii Europejskiej   — spowoduje spadek dochodów krajów Unii oraz zwiększenie deficytu budżetowego.

Według niektórych ekonomistów   — spadek dochodu krajowego brutto może   się   wahać   między   .4%   a  .6%, przy średniej dla Unii Europejskiej ok. .53%.

Poza tym zmiana instrumentów finansowych w kierunku zwiększenia eksportu nie pociąga za sobą wcale zwiększenia zatrudnienia

– co dotknie nie tylko kraje Unii Europejskiej, ale w konsekwencji też Kanadę, gdyż cały układ może przestać być konkurencyjny w zderzeniu z kolosem Chin.

  • CETA   pociąga za sobą także liberalizację usług publicznych, na co zwracają również prawnicy gazety prawnej.

Polacy narażeni będą na spadek ich jakości i postępującą erozję dostępności,   —  co  w przypadku np. usług medycznych będzie pociągać za sobą lawinowe skutki pogorszenia sytuacji ekonomicznej rodaków.

Lista najważniejszych zmian jest otwarta.

Mamy nadzieję, że chociaż jeden z ministrów ratyfikujących wykaże się odwagą 

—   i   w  trosce o obywateli swojego kraju, ale też Unii Europejskiej — zaprotestuje i odmówi złożenia podpisu.

Panie Mateuszu Morawiecki, proszę przekroczyć Rubikon polskiego dobrobytu!

***

Janko Walski

Grupa Medialna Pressmix

Pressmix 2016

przez Janko Walski – Paź 9, 2016

http://pressmix.eu/2016/10/09/ceta-czym-jest-naprawde-prosto-i-przejrzyscie/

Ten wpis został opublikowany w kategorii ANTYPOLONIZM, APELE - KOMUNIKATY, Bieda, CETA - TTIP, FINANSE GOSPODARKA, FINANSJERA ŚWIATOWA, GLOBALIZM, III RP, JUDAIZACJA POLSKI, KAPITALIZM, NOWY PORZĄDEK ŚWIATA, PiS - Prawo i Sprawiedliwość, PO, POLITYKA, POlska w likwidacji, PRAWA UNII EUROPEJSKIEJ, SPOŁECZNO-POLITYCZNE, TOTALITARYZM, UNIA EUROPEJSKA, ZDROWIE - ŻYCIE, ŚRODOWISKO NATURALNE - EKOLOGIA. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.