10 rzeczy, których nie wiesz o CETA |WAŻNE!

wpis_ceta10 rzeczy, których nie wiesz o CETA

Co to jest CETA?

To umowa handlowa między Kanadą a Unią Europejską.

23 września 2016 roku w Bratysławie podczas nieoficjalnego spotkania europejskich ministrów ds. handlu  —  padły wstępne deklaracje na temat jej przyjęcia.   — Ministrowie byli „za”.

Protestujące w Bratysławie organizacje pozarządowe – „przeciw”. — Ale z nimi ani teraz, ani wcześniej nie rozmawiano, podobnie jak w przypadku ACTA i TTIP.

  1. Mechanizm inwestor-przeciwko-państwu ISDS (Investor-state dispute settlement) — zmienia nazwę na ICS (Investment Court System).  

Czy coś wymiernego idzie za tą zmianą?

Jest to dodatkową furtką dla inwestora zagranicznego na wypadek, jeśli wszedłby on w spór z rządem kraju, w którym dokonuje inwestycji.

W wielu sytuacjach inwestor może pozwać rząd o odszkodowanie – i często je uzyskuje.

Mechanizm ten obecny jest w umowach inwestycyjnych podpisywanych przez Polskę w latach 90. 

— Przez wiele lat wykorzystywany był sporadycznie, jednak w ostatnich latach liczba spraw lawinowo wzrosła,   — bo ISDS stał się ulubionym przez korporacje sposobem uzyskiwania pieniędzy z budżetów państw.

  1. Rolnictwo europejskie nie będzie w stanie konkurować z kanadyjskim modelem przemysłowym.

Kanadyjczycy od ubiegłego roku zezwalają na sprzedaż jabłek modyfikowanych genetycznie.

CETA pozwoli na zwiększenie ich eksportu do Europy, ponieważ obniżone zostaną cła wwozowe z 9 do 0 proc.

— Uderzy to głównie w Polskę, gdzie produkcja jabłek jest największa w UE.

W tym roku genetycznie zmodyfikowany łosoś został dopuszczony do sprzedaży w Kanadzie jako produkt spożywczy.

CETA doprowadzi do zniesienia obecnych 15-procentowych stawek celnych dla łososia,   — co przełoży się na wzrost jego sprzedaży w Europie.

  1. Standardy dotyczące bezpieczeństwa żywności są wyższe w UE niż w Kanadzie.   —  Jak  je zachować, skoro CETA nie gwarantuje obowiązywania zasady ostrożności?

Kanada jest jednym z trzech największych producentów żywności zmodyfikowanej genetycznie na świecie.

Podobnie jak USA,   — nie odwołuje się do europejskiej zasady ostrożności, nie wymaga też obowiązkowego oznakowania żywności z GMO.

—  Między prawodawstwem amerykańskim i kanadyjskim w kwestii bezpieczeństwa żywności nie ma zasadniczej różnicy.

Podobnie jak USA,   — Kanada uważa, że nie ma żadnych dowodów naukowych potwierdzających, że żywność zawierająca GMO jest bardziej niebezpieczna od żywności tradycyjnej.

—  Nie   wymaga  też od producentów informowania na etykietach o zawartości GMO.

  1. Środki fitosanitarne zakazane w UE   — mogą być sukcesywnie dopuszczane.

W Europie obowiązuje obecnie moratorium na stosowanie niektórych substancji czynnych z grupy neonikotynoidów, (podkr.mj)   — które w Kanadzie (i USA) są dopuszczone.

— Zakaz stosowania tych pestycydów powoduje oczywiście wzrost kosztów produkcji,   — ponieważ konieczne jest stosowanie większej liczby zabiegów zabezpieczających rośliny.

Z   tym   wiąże   się mniejsza konkurencyjność w przypadku produkcji rzepaku,   —   ale większe bezpieczeństwo dla ludzi oraz zwierząt.

  1. Ochrona środowiska może pozostać tylko deklaracją w preambule umowy.

Deklaracja o ochronie środowiska zamieszczona w preambule niewiele daje.

— Bo wiążące są wyłącznie postanowienia zawarte w konkretnych rozdziałach.

Tyle teoria;   — praktyka zaś nie napawa optymizmem, jeśli spojrzy się na rabunkowe wydobycie ropy w Kanadzie i jego konsekwencje.

Eksploatacja  piasków bitumicznych doprowadza do dewastacji środowiska —  i pozbawiła kanadyjskich Indian prawa do użytkowania należnej im ziemi.

  1. CETA przyniesie utratę miejsc pracy w Europie – to wynika z raportów.

We wrześniu 2016 roku zostało opublikowane badanie, z którego wynika, że —  CETA  będzie miała daleko idące konsekwencje dla pracowników.

Z  powodu tej umowy   —  do 2023 roku spodziewana jest w UE utrata 200.000 miejsc pracy.

— Wzrośnie rola kapitału, a zmniejszy się udział płac.

  1. Amerykańskie firmy transgraniczne wejdą do Europy i bez TTIP, poprzez swoje spółki córki.

  2. Ekspansja banków może odbywać się bez żadnych ograniczeń.

W wyniku CETA rynki finansowe Kanady i Unii Europejskiej staną się bardziej ze sobą powiązane, — a w efekcie bardziej podatne na wszelkie wstrząsy.

CETA zakazuje stosowania jakichkolwiek barier ograniczających udział kapitału zagranicznego w krajowych bankach i innych instytucjach finansowych, — liczbę zagranicznych podmiotów, a także liczbę i skalę realizowanych przez nich transakcji.

Wszystko to drastycznie zmniejsza możliwości ograniczenia międzynarodowego przepływu kapitału spekulacyjnego, — a to zmniejsza możliwości zapobiegania kryzysom finansowym i ich zwalczania, gdy już zaistnieją.

  1. Dane osobowe bez odpowiedniej ochrony.

Po pierwsze,  — CETA,   — teoretycznie,   — przewiduje pewne zabezpieczenia i wyjątki, które mogą pozwolić obu stronom przyjąć zasady pozwalające chronić prywatność i dane.

Jednakże klauzule te mogą być aktywowane tylko wtedy, gdy nie są one sprzeczne z innymi przepisami CETA.

W tej sytuacji Karta Praw Podstawowych   — staje de facto na niższym poziomie niż umowa.

Po   drugie,   CETA   wymaga,   aby   standardy  organizacji międzynarodowych,   — jeżeli obie strony są członkami,   — były przestrzegane.

— Jednak Kanady nie dotyczy Konwencja Rady Europy o ochronie danych osobowych.

  1. Liberalizacja usług publicznych może uderzyć np. w ochronę zdrowia czy zaopatrzenie w wodę.

CETA nie zapewnia tego, że państwa będą miały swobodę w regulowaniu usług  publicznych   —  (m.in. ochrona zdrowia, edukacja, transport publiczny, dystrybucja energii, zaopatrzenie w wodę, usługi społeczne, kulturalne)   — zgodnie ze swym wyborem.

Wręcz przeciwnie,   — w imię zapewnienia dostępu do rynku oraz ochrony praw inwestorów zagranicznych,

— CETA istotnie zmniejsza pole dla prowadzenia przez państwo — (władze centralne   i   lokalne)   —  własnej   polityki dla realizacji interesu publicznego, — w tym poprzez renacjonalizację usług poprzednio już sprywatyzowanych.

Protest przeciwko umowie odbędzie się 15 października w Warszawie.

Informacje – tutaj.

źródło: Parezja.pl

więcej:

» CETA po cichutku przechodzi dalej
» Brak zgody w rządzie w sprawie CETA. Weto Ziobry
» CETA: 10 rzeczy, których nie wiecie o umowie UE-Kanada, a powinniście
» TTIP: 10 rzeczy, których nie wiecie o umowie UE-USA, a powinniście
» Maude Barlow o umowach handlowych NAFTA, TTIP i CETA
» Zasada ostrożności znajdzie się pod ostrzałem, bo CETA chroni inwestorów zagranicznych
» Jak pestycydy zagrażają pszczołom i ludziom
» Ministerstwo Rozwoju: Polski rząd poprze umowę CETA

 _________________________________________

Za; http://info.peritusnet.eu/index.php/2016/10/04/10-rzeczy-ktorych-nie-wiesz-o-ceta/

ZOBACZ:

Reklamy
Ten wpis został opublikowany w kategorii ANTYPOLONIZM, APELE - KOMUNIKATY, Bieda, CETA - TTIP, FINANSE GOSPODARKA, FINANSJERA ŚWIATOWA, GLOBALIZM, III RP, JUDAIZACJA POLSKI, KAPITALIZM, NOWY PORZĄDEK ŚWIATA, PiS - Prawo i Sprawiedliwość, PO, POLITYKA, POlska w likwidacji, PRAWA UNII EUROPEJSKIEJ, SPOŁECZNO-POLITYCZNE, TOTALITARYZM, UNIA EUROPEJSKA. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.