7 lutego 1831 r. barwami Polski zostały oficjalnie kolory biały i czerwony

7 lutego 1831 r. – w czasie Powstania Listopadowego – sejm Królestwa Polskiego, na wniosek Towarzystwa Patriotycznego, powziął uchwałę o kokardzie narodowej, czyli o barwach narodowych Polski.  — Była to pierwsza w historii Polski regulacja prawna w tej sprawie.

Izba Senatorska i Izba Poselska, po wysłuchaniu wniosków Komisji Sejmowych, zważywszy potrzebę nadania jednostajnej oznaki, pod którą winni się łączyć Polacy, postanowiły i stanowią:

Artykuł 1.

Kokardę Narodową stanowić będą kolory herbu Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego, to jest kolor biały z czerwonym.

Artykuł 2.

Wszyscy Polacy, a mianowicie Wojsko Polskie te kolory nosić mają w miejscu, gdzie takowe oznaki dotąd noszonymi były.

Przyjęto na posiedzeniu Izby Poselskiej dnia 7 lutego 1831 roku.

***

Takie barwy używane były już wcześniej, ale tylko zwyczajowo. Nawiązywały do białego Orła na czerwonej tarczy herbowej, —  znaku Królestwa Polskiego.

Teraz zostały usankcjonowane ustawą sejmową – w jakże ważnym i dramatycznym dla Polski okresie!

Zaledwie dwa tygodnie wcześniej ten sam sejm ogłosił detronizację cara Mikołaja I jako króla Polski!   —  Dwa tygodnie później biało-czerwona zakrwawi się w bitwie pod Olszynką Grochowską…

Kiedy prawie sto lat później państwo polskie odrodziło się do niepodległego bytu (1918), żaden Polak nie miał już wątpliwości, że biało-czerwona flaga jest jego znakiem.

Oto co powinniśmy wiedzieć na temat flagi Polski i jej poszanowania w różnych sytuacjach – według Biura Bezpieczeństwa Narodowego Prezydenta Rzeczypospolitej:

Flaga państwowa jest znakiem symbolizującym nasze państwo. Wywieszona przed lub na budynku urzędowym, oznakowanym urzędową tablicą z Orłem Białym, jest komunikatem, iż w tym budynku znajduje się państwowy urząd lub sprawowane są tam funkcje państwowe.

Obecnie również   osoba   prywatna   może   zarówno   podnieść,  jak i wywiesić flagę.   —  Czyniąc to należy jednak pamiętać o tym, że podnieść flagę można tylko na maszcie ustawionym przed domem lub wystawionym z okna – flagi państwowej nie można umieścić na maszcie ustawionym na szczycie dachu swojego domu.

Należy zwrócić uwagę na znaczenie słów podnoszenie i wywieszanie flagi. Pierwsze odnosi się do sytuacji, kiedy flaga jest mocowana do liny a następnie wciągana na maszt.   —  Wywiesza się natomiast flagę na drzewcu wetkniętym w zamocowane uchwyty.

Flagę państwową możemy również zawiesić na maszcie pionowo – wzdłuż masztu. Biel musi się wtedy znajdować przy maszcie. Tak samo chcąc umieścić barwy Rzeczypospolitej Polskiej w układzie pionowym, —  kolor biały umieszcza się po lewej stronie płaszczyzny oglądanej z przodu.

Szczególny sposób obchodzenia się z flagą narodową obowiązuje w wypadku ogłoszenia przez Prezydenta RP żałoby narodowej. Flagi na masztach powinny być opuszczone do połowy wysokości masztu, natomiast flagi wywieszone na drzewcach powinny być przewiązane kirem – jednolicie czarną i nieprzejrzystą wstążką.   —  Flagi zawieszonej pionowo nie opuszcza się do połowy, więc nie powinna być wywieszana podczas żałoby.

Przy eksponowaniu polskiej flagi narodowej wraz z innymi flagami, obowiązują określone zasady.   —  Flaga państwowa ma zawsze pierwszeństwo przed każdą inną. —  Flaga państwa gospodarza jest też wyżej w hierarchii od  flagi   gościa,   a   manifestując   barwy narodowe wraz z flagami watykańskimi, papieskimi, Unii Europejskiej czy NATO,   —  należy wywieszać je jako następne w hierarchii ważności.

Dla flagi państwowej miejscem honorowym jest prawa strona. Czyli patrząc od frontu na budynek powinniśmy mieć flagę po swojej lewej stronie. Wywieszając flagę w towarzystwie wizerunku Orła Białego należy pamiętać, aby znajdowała się ona na prawo od Godła – po stronie, w którą patrzy Orzeł. Również wywieszając flagę na balkonie, powinniśmy wywieszać ją w jego prawej części.

Jak eksponować większą ilość flag?  

W przypadku zawieszania dwóch flag, flagę ważniejszą umieszczamy po prawej stronie.   —  W przypadku, kiedy obok siebie wywieszone są trzy flagi, najważniejsza jest ta wisząca pośrodku. Drugie miejsce według hierarchii to miejsce po prawej stronie. Gdy wywieszamy cztery flagi,   —  najważniejsza jest ta po prawej stronie. Następne w kolejności są flagi wiszące na lewo od niej.   —  W przypadku 5 flag, ponownie najważniejszą flagą jest ta umieszczona pośrodku. Wywieszając więcej niż 5 flag,   —  najważniejsze umieszczamy skrajnie po prawej oraz lewej stronie.

W przypadku, gdy wystawionych jest więcej masztów niż flag, flagi można wywiesić naprzemiennie, —  pamiętając jedynie o tym, aby flagi najwyższe w hierarchii były najliczniej reprezentowane.

Maszty oraz drzewca, na których eksponowane są flagi, muszą być zawsze jednakowej wysokości i długości. Same maszty stawia się po prawej stronie od wejścia do budynku.   —  Na jednym maszcie oraz drzewcu może wisieć tylko   jedna flaga a podnosząc flagi podczas ceremoniału należy pamiętać, aby flagę najważniejszą zawsze wciągać lub wywieszać jako pierwszą a opuszczać i zdejmować jako ostatnią.   —  W przypadku kiedy flaga ulegnie uszkodzeniu, chcąc ją wymienić, flagi niższe w hierarchii należy opuścić przed nią, a dopiero po zawieszeniu najważniejszej flagi wciągnąć je ponownie.

Flaga powinna być zawsze czysta, o czytelnych barwach i wzorze. Nie może być   postrzępiona   ani   zmięta,   —  nie może dotykać podłogi, ziemi lub wody.   —  Na polskiej fladze nie umieszcza się również napisów lub rysunków.

Flagi nie używa się też np. do nakrywania stołu prezydialnego. —  Wyjątkiem jest nakrycie trumny podczas oficjalnego pogrzebu – wówczas pas biały flagi biało-czerwonej winien być umieszczony nad lewą stroną ciała zmarłego. Na fladze znajdującej się na trumnie nie kładzie się kwiatów.

Przy odsłanianiu pomników lub tablic   —  najlepiej zamiast flagi państwowej umieścić  u góry prawego boku wstęgę w barwach narodowych, skosem w lewo do dołu od upiętej kokardy.   —  Przy przecinaniu wstęgi podczas uroczystych otwarć nie można dopuścić, by końce wstęgi opadły na ziemię.

Jedynym godnym sposobem zniszczenia zużytej flagi jest jej niepubliczne spalenie.

Od roku 2004 w dniu 2 maja obchodzimy Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej – w tym czasie wraz z biało-czerwoną nie powinno się podnosić żadnej innej flagi.

Obecnie w Rzeczypospolitej Polskiej używane są dwa wzory flagi państwowej. —  Flaga biało-czerwona   —  oraz flaga biało-czerwona z umieszczonym na białym polu godłem Polski, wprowadzona ustawą z 1 sierpnia 1919 r.

Flaga z herbem nie jest dopuszczona do użytku prywatnego. —  Ustawa ściśle mówi, kto i w jakich okolicznościach jest uprawniony do jej używania. Taką flagą posługują się przedstawiciele Polski za granicą, jest podnoszona na cywilnych lotniskach i samolotach komunikacyjnych poza granicami, kapitanatach i bosmanatach portów oraz na polskich statkach morskich jako bandera.

Ochrona symboli narodowych.

Przepisy kodeksu karnego przewidują surową karę za znieważenie symboli narodowych, w tym także flagi państwowej.

Jeżeli ktoś publicznie znieważa, niszczy, uszkadza lub usuwa godło, sztandar, chorągiew, banderę, flagę lub inny znak państwowy,   —  podlega karze grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Poza tym kodeks wykroczeń przewiduje karę aresztu lub grzywny w przypadku, gdy ktoś narusza przepisy o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej.

Zgodnie z tak zwaną klauzulą wzajemności z art. 138 § 1 K.k., —  znaki państwa obcego na terenie Polski są objęte ochroną jedynie w przypadku, gdy państwo obce zapewnia wzajemność.

Według ustawy z dnia 31 stycznia 1980 r. o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych, —  barwami Rzeczypospolitej Polskiej są kolory biały i czerwony, ułożone w dwóch poziomych, równoległych pasach tej samej szerokości, z których górny jest koloru białego, a dolny koloru czerwonego.

Flaga to prostokątny płat tkaniny o barwach Rzeczypospolitej Polskiej, o proporcji 8 (podstawa) – 5 (wysokość), umieszczony na maszcie.

Zgodnie z art. 6 ust. 2 tej ustawy, za flagę Polski uważany jest wariant z godłem kraju, umieszczonym w środku pasa białego.

2 maja jest oficjalnie Dniem Flagi Rzeczypospolitej Polskiej.

____________________________

Piotr Szubarczyk, źródło: Wolna Polska

Opublikowane 2017/02/07

Za; http://niezlomni.com/7-lutego-1831-r-barwami-polski-zostaly-oficjalnie-kolory-bialy-czerwony/

Reklamy
Ten wpis został opublikowany w kategorii BITWY, EDUKACJA, FLAGA POLSKA, GODŁO POLSKI, HISTORIA POLSKI, Powstanie Listopadowe 1830-1831. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.