Bergoglio wezwał do… utworzenia Centralnego Banku Światowego

„Jednocześnie Stolica Apostolska przyznaje, że utworzenie światowego banku centralnego doprowadzi do tego, że kraje świata utracą suwerenność w zakresie polityki finansowej i polityki pieniężnej”…

Zobacz: Franciszek („papież”) wezwał do utworzenia Centralnego Banku Światowego

Franciszek wezwał do przeprowadzenia reformy globalnego systemu finansowego   i   do   utworzenia   jednego,   —   dla wszystkich krajów świata, — Banku Centralnego, któremu by Banki Centralne poszczególnych krajów przekazały część swoich uprawnień.

aa14-600x362____________________________________________________________

Taką opinię papież wyraził w raporcie opublikowanym przez Papieską Radę Iustitia et Pax Stolicy Apostolskiej,  —  donosi zerohedge.

Jak zauważa Franciszek — to stworzenie „ponadnarodowego organu monetarnego”  —  jest koniecznością dlatego, że istniejące organizacje globalne, takie   jak Międzynarodowy Fundusz Walutowy, nie poradziły sobie z zadaniem

— „stabilizacji światowych finansów” i uporządkowaniem „ryzyk finansowych, które były przyjęte przez system”.

— „W rzeczywistości istnieje wynikające zapotrzebowanie w strukturze, które by wypełniało funkcje centralnego banku światowego regulującego (finansowe) przepływy i wymianę walutową — tak jak to robią narodowe banki centralne”

– pisze się w raporcie.

Franciszek widzi rabina Skorkę jako swego ambasadora

Franciszek widzi rabina Skorka jako swego mobilnego ambasadora.

a313-300x180-jpg1„The Sex Pistols” — reaktywacja?

— „Jakie to byłoby dziwne   30   lat   temu, że rabin   reprezentuje Ojca Świętego”

– Franciszek w e-mailu do rabina Skorka — (a na video poniżej w momencie 20 minut 34 sekundy).

Należy pamiętać, że rabin Skorka:

1. nie wierzy w Boskość Jezusa, w rzeczywistości dla rabina Skorka Jezus to jest „ziomal”.

2. ciągle z troską oczekuje żydowskiego moshiacha.

3.  jest syjonistą.

4. jest wielkim zwolennikiem „małżeństw” homoseksualnych i specjalnych praw dla wszelkich zboczeńców seksualnych.

5.  wierzy, że „shoah” nie ma precedensu w historii.

6. wierzy, że nazizm i antysemityzm pochodzą z teologii Kościoła Katolickiego.

7.  i   uważa,   że  nie można być chrześcijaninem o ile nie rozumie się istoty talmudycznego judaizmu i długu, który chrześcijaństwo zaciągnęło wobec niego.

Przypuszczamy, że jest to na porządku dziennym jeżeli czyjś rabiniczny mentor był pederastą i znanym zboczeńcem pedofilskim!

Czytaj dalej

Reklamy
Ten wpis został opublikowany w kategorii APELE - KOMUNIKATY, Franciszek, HISTORIA WSPÓLCZESNA, III Wojna Światowa?, JUDAIZM - ŻYDZI, KOMUNIZM, KOŚCIÓŁ POSOBOROWY, MASONERIA, NOWY PORZĄDEK ŚWIATA, ONZ, Sobór Warykański II, SPOŁECZNO-POLITYCZNE, WALKA Z WIARĄ KATOLICKĄ, WATYKAN. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.