POKŁONILI SIĘ TRZEJ KRÓLOWIE – DZIECIĘCIU – WCIELONEMU SŁOWU BOŻEMU

96123801-jpg2Trzej Królowie, których do Betlejem prowadzi gwiazda; ilustrowany atlas świata z około 1375 roku

Szóstego stycznia Kościół katolicki obchodzi jedno z najważniejszych świąt roku liturgicznego  —  Uroczystość Objawienia Pańskiego, — znaną w Polsce pod zwyczajową nazwą święta Trzech Króli.

96123803-jpg396123802-jpg4Bracia z Limburga, autorzy ilustracji w modlitewniku z początku XV w., pokazali spotkanie trzech władców w drodze do Betlejem

Na miniaturze w tym modlitewniku Trzej Królowie ubrani są w szaty odpowiadające ówczesnej modzie burgundzkiej

Pierwsze wzmianki o święcie Trzech Króli pochodzą z III wieku. — Już we wczesnym   chrześcijaństwie   przyznawano   mu   wysoką rangę, zgodnie ze słowami św. Augustyna, który upatrywał w nim bliźniaczą uroczystość do Narodzenia Pańskiego.   — Nazywano je greckim terminem epifania, — oznaczającym Objawienie się Boga w ciele ludzkim.

W   Kościele  wschodnim —  w Jerozolimie, Syrii, na Cyprze —  jego treścią były Narodziny, w Egipcie zaś —  Chrzest Jezusa.

Kościół zachodni natomiast początkowo wiązał z nim również przypomnienie pokłonu Mędrców, cudu w Kanie galilejskiej, a nawet rozmnożenia chleba.

Stopniowo głównym tematem święta stało się Objawienie Zbawiciela Mędrcom, którzy złożyli Mu hołd.

Biblijnym źródłem Uroczystości jest fragment Ewangelii św. Mateusza, rozpoczynający się tymi słowami:

Gdy   zaś   Jezus   narodził   się   w   Betlejem   w Judei za panowania króla Heroda,   oto   Mędrcy ze Wschodu przybyli do Jerozolimy i pytali: — „Gdzie jest nowo narodzony król żydowski? Ujrzeliśmy bowiem jego gwiazdę na Wschodzie i przybyliśmy oddać mu pokłon”.

Skoro to usłyszał król Herod, przeraził się, a z nim cała Jerozolima. Zebrał więc wszystkich arcykapłanów i uczonych ludu i wypytywał ich, gdzie ma się narodzić Mesjasz. Ci mu odpowiedzieli: — „W Betlejem judzkim, bo tak napisał Prorok” (Mat. 2, 1-5).

Mędrcy, ciągle prowadzeni przez gwiazdę, dotarli do Betlejem. Weszli do domu i zobaczyli Dziecię z Matką Jego, Maryją; — upadli na twarz i oddali Mu pokłon.   — I otworzywszy swe skarby, ofiarowali Mu dary: złoto, kadzidło i mirrę (Mat. 2, 11).

Czytaj dalej

Reklamy
Ten wpis został opublikowany w kategorii KOŚCIÓŁ KATOLICKI, Trzech Króli. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.