Ambasador Ukrainy: „Ukraińcy, którzy przyjeżdżają do Polski, są traktowani dobrze i są doceniani”

411d3294e553457685679b276227aa2dAmbasador Ukrainy w Polsce Andrij Deszczyca i szef MSZ, Witold Waszczykowski, fot. poland.mfa.gov.ua

—  Ukraińcy, którzy przyjeżdżają do Polski, są traktowani dobrze i są doceniani;   — problem jest na granicach — czasami brakuje życzliwości ze strony polskiej Straży Granicznej

—   powiedział  dziennikarzom ambasador Ukrainy w Polsce Andrij Deszczyca.

Deszczyca spotkał się w Warszawie z dziennikarzami,  by porozmawiać o polsko-ukraińskich stosunkach w mijającym roku.

Jak powiedział, problemem we wzajemnych relacjach jest ciągle niewielka liczba przejść granicznych.

— Na granicach są duże kolejki, często na przejście czeka się godzinami.

Odbieramy też sygnały o złym traktowaniu Ukraińców przez polską Straż Graniczną.

 —  Sam niestety osobiście tego doświadczyłem.   — To jest rzecz, którą należy poprawić.

W tym roku liczba osób przekraczających polsko-ukraińską granicę wzrosła o 30 proc.   — Liczba autobusów przekraczających granicę zwiększyła się o 40 proc. w porównaniu do ubiegłego roku.

Mamy tylko osiem przejść granicznych,   — powinno powstać ich więcej

— powiedział.

[sic!!!!!!!!!!!!!!!! — mj]

Dodał, że     liczba   osób   na  granicach może zwiększyć się po zniesieniu wiz.

Jednocześnie    zaznaczył ambasador — traktowanie pracowników ukraińskich w Polsce jest bardzo dobre.

Szacujemy, że   — w Polsce przebywa ok 1 mln Ukraińców, którzy tutaj pracują   i   studiują.  —   W  tym roku konsulat we Lwowie wydał 500 tys. wiz.

—  Powstaje też coraz więcej firm ukraińskich w Polsce. —  Ukraińcy w Polsce czują się bardzo dobrze

— zaznaczył.

Do tych kwestii odniosło się polskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Wydział prasowy resortu poinformował PAP, że  

obecnie do ważnych inwestycji na granicy polsko ukraińskiej należą budowa nowego drogowego przejścia granicznego Malhowice-Niżankowice

   oraz rozdzielenie ruchu osobowego od towarowego w drogowym przejściu granicznym Korczowa-Krakowiec.

Rząd RP udzielił Ukrainie kredytu w wysokości 100 mln EUR  na rozbudowę infrastruktury przejść granicznych oraz modernizację dróg dojazdowych do przejść granicznych.

Po zakończeniu aktualnie prowadzonych inwestycji i optymalnym wykorzystaniu istniejącej infrastruktury przejść granicznych przeprowadzona zostanie analiza potrzeb i możliwości ewentualnej budowy nowych przejść granicznych.

Przypominamy, że   Polska zajmuje pierwsze miejsce w Unii Europejskiej pod względem liczby obywateli Ukrainy, którzy otrzymali zezwolenia pobytowe   (430 tys. obywateli Ukrainy, na łączną liczbę prawie 500 tys. w całej UE)

— podał resort.

Rzeczniczka Komendanta Głównego Straży Granicznej ppor. SG Agnieszka Golias poinformowała PAP z kolei, że   Straż Graniczna kładzie szczególny nacisk, by jej funkcjonariusze

wykazywali właściwą postawę w stosunku do osób, wobec których prowadzą działania służbowe.

Nie jest to jedynie kwestia obowiązku służbowego (art. 9 ust. 5 Ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej:

„Funkcjonariusze w toku wykonywania czynności służbowych mają obowiązek respektowania godności oraz przestrzegania wolności i praw człowieka i obywatela”),

— ale również Zasad Etyki Funkcjonariuszy SG, do których przestrzegania funkcjonariusze są zobowiązani.

Nie ma w naszej formacji zgody na to, by zachowanie funkcjonariusza odbiegało od przyjętych norm i standardów w kwestii poszanowania praw innych osób.

Każdy, kto uzna zachowanie funkcjonariusza za niewłaściwe, — ma prawo do złożenia skargi.

Informacja o takiej możliwości znajduje się w każdej placówce Straży Granicznej i na każdym przejściu granicznym

— napisała w komentarzu przesłanym PAP.

Ambasador Deszczyca mówiąc o polsko-ukraińskich relacjach w mijającym roku  powiedział też, że  

—  sukcesem jest bardzo intensywny dialog partnerski na wszystkich szczeblach,    — a także, w szczególności, — uruchomienie polsko-ukraińsko-litewskiej brygady.

To   w   dużej   mierze   zasługa ministra obrony Antoniego Macierewicza, który naciskał na to.

Warto wspomnieć tu także podpisanie umowy o współpracy w dziedzinie obronności pod czas wizyty prezydenta Ukrainy w Polsce.

— Dowództwo brygady polsko-ukraińsko-litewskiej już działa. — Żołnierze muszą przejść jeszcze odpowiednie szkolenia

— zaznaczył.

Podkreślił również bardzo liczne spotkania na szczeblu państwowym w mijającym roku     prezydenckie, rządowe i na szczeblu ministerialnym.

Jak mówił,   takich oficjalnych spotkań było ponad dwadzieścia.

W mijającym roku bardzo dobrze układa się współpraca między ministerstwami obrony, spraw zagranicznych i energetyki.

Warto wspomnieć o trzech projektach energetycznych, które mogą być realizowane w najbliższym czasie.

— Pierwszy to budowa polsko-ukraińskiego interkonektora, który umożliwiłby Ukrainie sprowadzanie gazu z Polski, m.in. z terminala LNG w Świnoujściu.

— Drugi to projekt budowy połączenia Odessa-Brody-Płock-Gdańsk. Potrzeba wybudować około 100 km rurociągu, otwarta pozostaje jeszcze kwestia źródeł dostaw ropy.

— Trzeci projekt to budowa mostu elektroenergetycznego Ukraina-Unia Europejska – połączenia Rzeszów-Chmielnicki i podłączenia go do elektrowni jądrowej

— powiedział ambasador.

Dodał, że te elementy będą sprzyjały integracji Ukrainy z przestrzenią europejską.

Deszczyca podkreślił również, że w ciągu 10 miesięcy 2016 r. polsko-ukraińska wymiana handlowa wzrosła o 10 proc.   —  osiągając wartość prawie 4 mld dolarów.

— Zaznaczył, że Polska jest czwartym partnerem handlowym Ukrainy na świecie.

Powiedział   też,   —   że   niedawno   został   przyjęty przez ukraiński parlament budżet, co może przyspieszyć implementację umowy kredytowej na 100 mln euro. [ za zgodę Poroszenki na wycinkę lasów!!!mj]

Chodzi o zawartą we wrześniu 2015 roku umowę między rządem Polski a rządem Ukrainy o udzielenie kredytu na warunkach pomocy wiązanej, w ramach którego Polska udzieli Ukrainie do 100 mln euro kredytu na modernizację infrastruktury granicznej.

—  Warunki tego kredytu przewidują 60 proc. udział polskich firm w realizacji projektów.

_______________________________

(PAP)/ems / 27 grudnia 2016

Zespół wPolityce.pl

ZOBACZ:  Związek Ukraińców w Polsce otrzyma ponad 1,380 mln zł dotacji ze środków budżetowych państwa polskiego!!! |POLECAM!

Reklamy
Ten wpis został opublikowany w kategorii AKCJA "WISŁA", APELE - KOMUNIKATY, Bieda, HISTORIA POLSKI, HISTORIA WSPÓLCZESNA, III RP, JUDAIZACJA POLSKI, Kresy Wschodnie, Miejsca Męczeństwa Polaków, NAZIZM, PiS - Prawo i Sprawiedliwość, PO, POLITYKA, POlska w likwidacji, Roszczenia ukraińskie, SS Galizien, Ukraina, UPA-OUN, Wołyń, Zbrodnie ukraińskie. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.