Szatańskie pląsy w Moskwie…z wychwalaniem Antychrysta !

W centrum stolicy Rosji sataniści-chabadowcy uroczyście świętują Chanukę.

Ó÷àñòíèêè åâðåéñêîãî ïðàçäíèêà Õàíóêà íà Ìàíåæíîé ïëîùàäè.   W   SERCU  PRAWOSŁAWNEJ RUSI WZYWANY JEST ANTYCHRYST PRZEZ   CZŁONKÓW   ŻYDOWSKIEJ   SEKTY   SATANISTYCZNEJ   CHABAD LUBAVITCH !!!  CHANUKA NA PLACU REWOLUCJI POD MURAMI KREMLA !!!

__________________________________________________________________________________________

Sekta   Chabad   Lubavitch   rozpocznie w sobotę wieczorem uroczyste obchody ośmiodniowego święta Chanuka.   —  Na Placu Rewolucji będzie miało miejsce zapalanie chanukiji, świątecznego, osmioramiennego świecznika. —   W   uroczystości weźmie udział naczelny rabin Rosji, satanista, chabadowiec, Berl Lazar.

Wieczorne świętowanie będzie uświetnione pokazami fajerwerków i wesołymi tańcami przy akompaniamencie tradycyjnej , żydowskiej muzyki.

a999-jpg2No to wypijmy za pomyślność ludu żydowskiego.

W niedzielę młodzieżowy klub „Enerjew” organizuje dla starszych uczniów mistrzowskie klasy i ugości ich chanukalnymi pączkami a członkowie klubu biznesowego „Solomon” w ramach charytatywnego programu zorganizują święto dla wychowanków pensjonatu z występami, tańcami, grami i poczęstunkiem.

26 grudnia żydowski klub młodzieżowy „Jewell” zaprasza młodzież w wieku od 18 lat do 30 lat na wieczór chanukalny   — oparty na motywach bajki Louis’a Carrolla „Alicja w krainie czarów”.

—  W programie wieczoru jest zapalanie chanukiji, atrakcyjna gra przygodowa i bufet.

Jak zaznaczył prezes FJOR (Federacja Żydowskich Gmin Rosji), Alieksandr Boroda,  w swoich życzeniach złożonym żydom, — Chanuka

— „jest przepięknym przypomnieniem o tym,   że prawdziwa wiara w Najwyższego jest zdolna do stworzenia każdego cudu a Stwórca w odpowiedzi na nasze szczere modlitwy daruje nam swoje dobro i pomyślność„.

***

— „Naszym głównym zadaniem przed Bogiem jest prawidłowe wychowywanie dzieci ażeby przedłużały one tradycje naszego narodu, naszej wiary, naszej kultury.

A głównym zadaniem prawidłowego wychowania jest wewnętrzna czystość. Czystość nie tylko ciała ale i ducha, nie tylko czynów ale i myśli, pragnień!

W celu zapewnienia takiej czystości potrzebne jest światło. Nic dziwnego, że Chanuka nazywana jest „świętem światła”!

Światło wskazuje właściwą drogę, światło jest najczystszym, najbardziej duchowym z tego co istnieje w świecie materialnym”

– podkreślił z kolei Berl Lazar w orędziu, które przytacza jego służba prasowa. 

______________________________________________

Od Redakcji http://www.3rm.info

– Członkowie Chabad Lubavitch czczą nie Boga ale oddają cześć diabłu. Oni nienawidzą Chrystusa i Cerkiew Prawosławną.  — I nie tylko nienawidzą i pogardzają   — ale w przeciągu 2000 lat prowadzą nieprzejednaną wojnę Z Panem Jezusem Chrystusem i Jego Cerkwią.

No a to, że przy Putinie jest już tradycją, że wrogowie Chrystusa obchodzą swoje antychrystowe święta w samym centrum rosyjskiej stolicy prawosławnej   — charakteryzuje i jego i całą jego antychrystową władzę.

KTO MA ROZUM NIECH ROZUMIE !

———————————————————————————————————————————-

Od Redakcji http://www.3rm.info:

Drodzy ojcowie, bracia i siostry!

Chabadowskie Lazary starają się przyciągnąć wszystkich żydów nie do judaizmu ale do najprawdziwszego satanizmu.

Chabad Lubavitch jest satanistyczną sektą.  

— Wyznawcy lubavichewskiego Rebe, Schneersona, nie mają żadnego związku z judaizmem starotestamentowych żydów,  —  co do czego oni sami i ich patroni od polityki,   — w tym i Putin,   — przekonują ludzi.

a904-300x200-jpg3__________________________________________

Berlu Lazar,  —  twoim ojcem jest diabeł — (patriarcha Cyryl nazywa Berla Lazara czcigodnym bratem…), tak jak i twoich współwyznawców,   — i wy spełniacie jego wolę!

On jest kłamcą od niepamiętnych czasów i wy także.

Wy nie macie nic wspólnego ze starotestamentowymi żydami, tak jak i ze świętościami Jerozolimy.

Wasze „świętości” są w piekle, do którego wkrótce wyruszycie,  jeżeli nie nawrócicie się i nie uznacie za prawdziwego Boga Pana naszego, Jezusa Chrystusa.  — Oby Pan ich pokarał!

Drodzy ojcowie, bracia i siostry!

Zwróćcie baczną uwagę na to,  o czym będziemy teraz mówić.

Na dzień dzisiejszy ten temat jest niezwykle ważny.  

—   Wśród narodu,   — w tym i prawosławnego, i wśród episkopatu i kapłanów, — nie ma jasnego zrozumienia kim są współcześni żydzi.

Prawie wszyscy uważają, że to są następcy tych starotestamentowych żydów, którzy żyli przed i w czasie ziemskiego życia Pana naszego Jezusa Chrystusa.

Ale jest to absolutny fałsz!

a218-300x239-jpg4______________________________________________

Pierwsza (różnica) to wizja życia pozagrobowego.

W Starym Testamencie,   — to znaczy w Torze (Pięcioksiąg Mojżesza) i w Tanach,   — niczego się nie wspomina o pośmiertnym życiu człowieka.

— W nich nie ma idei pośmiertnego sądu.   — Jest zaledwie nieśmiała sugestia starożytnych proroków, że dusza po śmierci żyje.

Także  i w Księdze Joba:  —  „Czy umarły człowiek znowu żyć będzie?” (Księga Joba 14:14).  

— Pytanie jest, odpowiedzi nie ma.

Są też lamentacje Eklezjastesa:

— „Nie masz nikogo, który by zawsze żył i który by taką nadzieję miał; lepszy jest pies żywy aniżeli lew zdechły.” (Księga Eklezjastesa 9:4).

Tak więc jest pesymizm i milczenie Starego Testamentu w tej kwestii.

Za to w tekstach talmudycznych i w kabalistyce współczesnych żydów — wiedzie prym i dominuje teoria „gilgulin reshimot”, — teoria wędrówki dusz.

Oznacza to, że nauka współczesnych żydów o życiu pozagrobowym jest radykalnie inna, — zapożyczona z pogaństwa,   — nie taka jak u żydów starotestamentowych.

Druga (różnica) – idea Boga.

W Starym Testamencie, bez żadnych wątpliwości, Bóg jest to żywa Osoba.

— Natomiast w Kabale  —  jest to bezosobowy Ein Sof.

Trzecia (różnica) – idea praktyki duchowej.

W Starym Testamencie jest kategoryczny zakaz wszelkich wróżb, magii, wywoływania duchów i mistycznych eksperymentów.

—   W  Kabale współczesnych żydów wszystkie te okultystyczne eksperymenty,    — w tym i tworzenie Golema (ożywionego magicznymi zaklęciami glinianego olbrzyma), — magia, astrologia, itd., są rozwinięte, praktykowane i promowane.

Przy   istnieniu  takich różnic,   — w żadnym wypadku nie można uważać, że wiara  starotestamentowych żydów i żydów współczesnych jest tą samą religią.

Te wiary nie mają ze sobą nic wspólnego.

Współcześni żydzi nie mają ŻADNEGO związku z wiarą swoich przodków i z żydowskimi korzeniami.

Współczesny TALMUDYZM-KABALIZM  —  jest najczystszym SATANIZMEM.

a1012-600x338-jpg5___________________________________________________________

Czy my, prawosławni chrześcijanie, możemy okazywać przyjaźń i miłość żydom,   — którzy do dzisiaj nienawidzą Chrystusa?  

Święty Jan Chryzostom powiedział:

— „Kto nie może nasycić się miłością do Chrystusa Pana, ten nie może nasycić się nienawiścią do Jego wrogów.”

Święty Filaret Moskiewski (Drozdow) naucza:

— „Brzydźcie się zatem wrogami Bożymi, uderzajcie na wrogów ojczyzny, miłujcie nieprzyjaciół waszych. Amen”.

Duchowo zdrowy prawosławny chrześcijanin   — nie może i nie powinien okazywać miłości i przyjaźni tym,  —  którzy nienawidzą, gardzą i bluźnią Panu Jezusowi Chrystusowi.

On   może,   i   powinien, kochać swoich osobistych wrogów

— ale wrogów Bożych powinien się brzydzić   — i w żadnym wypadku nie powinien wchodzić z nimi w jakiekolwiek stosunki, a już tym bardziej przyjacielskie.

Kto ma rozum niech rozumie!

a217-261x400-jpg6a229-600x400-jpg7

a304-jpg8a443-600x393-jpg9a404-570x400-jpg10__________________________________________________

Za: http://3rm.info/main/65711-v-centre-moskvy-otmetyat-hanuku-zazhiganiem-vosmisvechnika-feyerverkami-i-tancami.html / Publikacja: 25.12.2016

Tłumaczenie Tamara

Za; http://wolna-polska.pl/wiadomosci/szatanskie-plasy-moskwie-wychwalaniem-antychrysta-2016-12 / Grudzień 26, 2016

Reklamy
Ten wpis został opublikowany w kategorii APELE - KOMUNIKATY, CHAZARIA, HISTORIA WSPÓLCZESNA, JUDAIZM - ŻYDZI, KOMUNIZM, MASONERIA, NOWY PORZĄDEK ŚWIATA, POLITYKA, Rosja, Sobór Warykański II, SPOŁECZNO-POLITYCZNE. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Jedna odpowiedź na „Szatańskie pląsy w Moskwie…z wychwalaniem Antychrysta !

  1. Pingback: Szatańskie pląsy w Moskwie…z wychwalaniem Antychrysta ! | 7777777blog

Możliwość komentowania jest wyłączona.