POWSTANIE WIELKOPOLSKIE – zdjęcia archiwalne Poznań – ALBUMY – ZDJĘCIA ARCHIWALNE POZNAŃ

POWSTANIE   WIELKOPOLSKIE    —     zdjęcia   archiwalne   Poznań      ALBUMY  ZDJĘCIA   ARCHIWALNE   POZNAŃ:

19-jpg1Przysięga generała Dowbor-Muśnickiemu podczas zaprzysiężenia wojska na Placu Wolności w dniu 26 stycznia 1919 r.
Ze zbiorów Wielkopolskiego Muzeum Walk Niepodległościowych w Poznaniu

20-jpg2Uroczyste przekazanie sztandaru 1 pułkowi Strzelców Wielkopolskich, 26 stycznia 1919 r.
Ze zbiorów Wielkopolskiego Muzeum Walk Niepodległościowych w Poznaniu

21-jpg3Gen. Dowbor-Muśnicki wręcza sztandar chorążemu 1 pułku Strzelców Wielkopolskich, 26 stycznia 1919 r.
Ze zbiorów Wielkopolskiego Muzeum Walk Niepodległościowych w Poznaniu

22-jpg4Zaprzysiężenie wojska na Placu Wolności w dniu 26 stycznia 1919 r.
Ze zbiorów Wielkopolskiego Muzeum Walk Niepodległościowych w Poznaniu

23-jpg5Defilada pułku Konnych Strzelców Straży Poznańskiej podczas przysięgi Wojsk Wielkopolskich na Placu Wolności w dniu 26 stycznia 1919 r.
Ze zbiorów Wielkopolskiego Muzeum Walk Niepodległościowych w Poznaniu

24-jpg6Defilada pułku Konnych Strzelców Straży Poznańskiej podczas przysięgi Wojsk Wielkopolskich na Placu Wolności w dniu 26 stycznia 1919 r.
Ze zbiorów Wielkopolskiego Muzeum Walk Niepodległościowych w Poznaniu

25-jpg7Zaprzysiężenie i wręczenie sztandarów Straży Ludowej w Poznaniu na Placu Wolności, 23 lutego 1919 r. Sztandar wręcza gen. Dowbor-Muśnicki.
Ze zbiorów Wielkopolskiego Muzeum Walk Niepodległościowych w Poznaniu

26-jpg8Zaprzysiężenie Straży Ludowej w Poznaniu na Placu Wolności, 23 lutego 1919 r.
Ze zbiorów Wielkopolskiego Muzeum Walk Niepodległościowych w Poznaniu

27-jpg9Zaprzysiężenie Straży Ludowej w Poznaniu na Placu Wolności, 23 lutego 1919 r.
Ze zbiorów Wielkopolskiego Muzeum Walk Niepodległościowych w Poznaniu

29-jpg11Zaprzysiężenie i wręczenie sztandarów Straży Ludowej w Poznaniu na Placu Wolności, 23 lutego 1919 r.
Ze zbiorów Wielkopolskiego Muzeum Walk Niepodległościowych w Poznaniu

31-jpg12Defilada Wojsk Wielkopolskich przed przedstawicielami misji koalicyjnej na Placu Wolności w dniu 2 marca 1919 r.
Ze zbiorów Wielkopolskiego Muzeum Walk Niepodległościowych w Poznaniu

40-jpg13Józef Piłsudski w Poznaniu, 25 października 1919 r.; z ministrem b. dzielnicy pruskiej Władysławem Seydą podjeżdża pod dawny Zamek Cesarski.
Ze zbiorów Wielkopolskiego Muzeum Walk Niepodległościowych w Poznaniu

41-jpg14Józef Piłsudski w Poznaniu, 25 października 1919 r.; przechodzi przed frontem kompanii honorowej na dziedzińcu dawnego Zamku Cesarskiego, za nim minister b. dzielnicy pruskiej Władysław Seyda.
Pierwszy z lewej strony fotografii członek Komisariatu Naczelnej Rady Ludowej Adam Poszwiński.
Ze zbiorów Wielkopolskiego Muzeum Walk Niepodległościowych w Poznaniu

42-jpg15Józef Piłsudski w Poznaniu, 27 października 1919 r.; odbiera defiladę Armii Wielkopolskiej na dzisiejszym placu Mickiewicza, w tle były Zamek Cesarski.
Kopia ze zbiorów Wielkopolskiego Muzeum Walk Niepodległościowych w Poznaniu

43-jpg16Józef Piłsudski w Poznaniu, 27 października 1919 r., na obecnym placu Mickiewicza. Po jego prawej stronie gen. Józef Dowbor Muśnicki, głównodowodzący Polskich Sił Zbrojnych b. zaboru pruskiego. Po prawej stronie fotografii adiutant Naczelnika rtm. Bolesław Wieniawa Długoszowski rozmawia z ministrem b. dzielnicy pruskiej Władysławem Seydą.
Ze zbiorów Wielkopolskiego Muzeum Walk Niepodległościowych w Poznaniu

44-jpg17Uroczysty   obiad  w byłym Zamku Cesarskim podczas wizyty Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego w Poznaniu, 26 października 1919 r.. Po lewej stronie Naczelnika siedzi gen. Paul Henrys (szef Francuskiej Misji Wojskowej w Polsce), po prawej – Władysław Seyda (minister b. dzielnicy pruskiej).  Naprzeciw zasiadają (od prawej): NN, gen. Jan Wroczyński, gen. Zygmunt Zieliński, gen. Józef Haller, gen. Józef Dowbor Muśnicki, gen. Józef Leśniewski. Fotografia za Polska w pierścieniu prób i ognia. Rok 1918-1926. Pamiątkowy zbiór fotografii i dokumentów, zebrał i ułożył M. Wieliczko, Warszawa 1933 r.

45-jpg18Wspólne zdjęcie „trzech Józefów” wykonane w dawnej sali tronowej Zamku Cesarskiego podczas oficjalnej wizyty Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego w Poznaniu, 26 października 1919 r. Od lewej: gen. Józef Dowbor Muśnicki, Józef Piłsudski, gen. Józef Haller. Za: Józef Dowbor Muśnicki Moje wspomnienia, w: Dodatek bezpłatny „Przewodnika Katolickiego”, Poznań 1936. Ze zbiorów Wielkopolskiego Muzeum Walk Niepodległościowych w Poznaniu.

51-jpg19Ignacy Jan Paderewski, pocztówka pamiątkowa wydana w Poznaniu w 1919 r.
Ze zbiorów Wielkopolskiego Muzeum Walk Niepodległościowych w Poznaniu

_________________________________________

Więcej zobacz:  POWSTANIE WIELKOPOLSKIE – zdjęcia archiwalne Poznań – ALBUMY – ZDJĘCIA ARCHIWALNE POZNAŃ: http://www.poznan.pl/powsta nie/al_zdjecia_ archiwalne_poznan/51.htm

Reklamy
Ten wpis został opublikowany w kategorii HISTORIA POLSKI, I Wojna Światowa, KOŚCIÓŁ KATOLICKI W POLSCE, LEGIONY POLSKIE, Powstanie Wielkopolskie 1918, ROCZNICE, WALKA Z WIARĄ KATOLICKĄ, ZABORY. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.