„O przyczynach szkodliwości żydów” – ks. Stanisław Staszic

196px-stanislaw_staszic„Kiedy żydów, jak zarazę niszczącą postęp cywilizacji narodów, wypędzono z Hiszpanii, z Francji, z Niemiec i z innych krajów Europy, a pod karą śmierci, jak wyjętych spod wszelkiego prawa, nie wpuszczono do Rosji, —  na ten czas sami Polacy otwarli im wszystkie granice, dali przytułek i większą swobodność, niż rodowitym mieszczanom i rolnikom.

Dwa pierwsze błędy przywiodły naród do upadku i do podziału.

(…) Żydzi byli zarazą wewnątrz, zarazą ciągle politycznie ciało słabiącą i nędzniącą.   —  Chociażby nawet to ciało nie było podzielone, chociażby po podziale znowu zjednoczonem zostało,   — przecież z tą wewnętrzną skazą, nigdy nie można nabrać właściwych sobie sił, ani czerstwości; — musi na zawsze być tylko słabe, wynędzniałe i nikczemne”

– ks. Stanisław Staszic, „O przyczynach szkodliwości żydów”.

Stanisław Staszic — „O przyczynach szkodliwości żydów.

196px-stanislaw_staszicWbrew filosemickiej propagandzie — krytyka żydów nie jest domeną ciemnogrodu.   — Żydów krytykowali ludzie,  za których spadkobierców uważa się dzisiejsza inteligencja.

Jednym z nich był Stanisław Staszic,   — żyjący na przełomie XVIII i XIX wieku,

— polski działacz oświeceniowy, pisarz, publicysta, filozof, tłumacz, geograf, geolog, wychowawca, działacz społeczny, prekursor spółdzielczości, inicjator rozwoju przemysłowego i mecenas badań naukowych.

Żydzi przyczyną wielkich nieszczęść narodu polskiego

Stanisław   Staszic rozpoczął swoją prace „O przyczynach szkodliwości żydów” stwierdzeniem że (str.4)

—  „Do przyczyn wielkich nieszczęść narodu polskiego należą żydzi”.

Żydzi od setek lat niszczący Polskę.

Innymi   przyczynami   zapaści   cywilizacyjnej Polski były zdaniem Staszica: 

— brak dziedzicznego tronu,  który prowadził do konfliktów o władze dzielących naród, brak stałej armii, niewypędzenie żydów z Polski, otwarte granice dla żydowskich imigrantów.

Staszic uważał że (str.4)

—  „Żydzi byli zarazą wewnętrzną, zarazą ciągle polityczne ciało słabiącą   i   nędzniącą”.

Żydzi mieli   zdaniem Stanisława Staszica   osłabiać i plugawić Polskę, czyniąc ją krajem żydowskim.

Staszica oburzało to,  że żydzi za gościnność Polaków odwdzięczyli się niszczeniem Polski.

Żydzi niszczyli polska gospodarkę

Autor   pracy   „O   przyczynach   szkodliwości   żydów”   zarzucał  żydom że: wyniszczają   rolnictwo, włościan i mieszczan odbierając Polakom własność, (str.5)

— „tamują w narodzie wzrost przemysłu, rękodzieła, fabryk i rzemiosła”,

uniemożliwiają powstanie polskiej klasy średniej,   co prowadzi do zablokowania postępu i rozwoju dobrobytu w Polsce.

Zdaniem Staszica żydzi zmonopolizowali handel, dzięki czemu niszczyli rodzący się polski przemysł, handel i rzemiosło    (co miało na celu zachowanie monopolu żydów w tych dziedzinach).

Destruktywna działalność żydów wynikała z tego,  że  żydzi zajmowali się tylko tym   co dawało im szybki, duży i łatwy zarobek (80% żydów zajmowało się szynkarstwem   a 20% handlem lub rzemiosłem).

Według Staszica   żydzi nic nie tworzyli, pasożytowali na innych i prowadzili działalność przestępczą, niszczą Polskę i Polaków, przynosili nędze i zepsucie.

Żydzi   szkodzili   Polakom też   tym,  że     zmonopolizowali obrót kapitału,   po czym uniemożliwiali niezbędny dla inwestycji i budowy dobrobytu obrót kapitałem,   uniemożliwiali inwestycje w komunikacje.

Żydzi byli więc barierą w rozwoju gospodarczym i budowie dobrobytu, przyczyną bankructw i nędzy Polaków.

Według autora „O szkodliwości żydów” (str.28)

— „Żydostwo nasze wsie uboży, a nasze miasta smrodem napycha”.

Żydzi rozpijali Polaków

Stanisława Staszica napełniało odrazą też to,  że żydzi rozpijali Polaków, rozpowszechniali alkohol,    co prowadziło do zniszczenia społeczeństwa i władz umysłowych Polaków (refleksu, pamięci, rozwagi i kontroli nad ciałem),    rozpijali nawet dzieci.

Żydzi rozpijali Polaków, zdaniem Staszica, by bezkarnie Polaków okradać, by  pijani Polacy podpisywali dla siebie niekorzystne umowy i cyrografy,  na podstawie których żydzi odbierali Polakom gospodarstwa.

Zdaniem Stanisława Staszica   doświadczenie wskazywało,  że szynkarze Polacy nie rozpijali Polaków tak jak żydzi.

Szynki służyły Żydom   zdaniem autora „O szkodliwości żydów” — do masowego   i   na wielką skale niszczenia Polski i Polaków, wpędzenia włościan w nędze.

Doprowadziło to do uzależnienia włościan na kresach od żydów, pasożytowania na chłopach i wyzyskiwania chłopów przez żydów.

Rozpijanie przez żydów ludności zostało zauważone prze Austrię i Prusy, które zakazały żydom prowadzenia szynków.

Stanisław Staszic oskarżał też żydów o rozpowszechnianie narkotyków (opium),   by uzależnić od siebie Polaków i wyniszczyć Polaków.

Żydowska bomba demograficzna

Problem żydów, zdaniem Staszica,   narastał wraz z eksplozją demograficzną   Żydów.

  W 1772 w Polsce żyło   15.000.000 osób   w tym 500.000 żydów czyli 3,33%,

w  1790 8.000.000 osób   a w tym 300.000 żydów   czyli 4,16%.

w 1810    odsetek żydów wynosił 8,33%,

w 1816   12,5%.

Wszystkie   miasta   były  opanowane przez żydów w ciągu kilkudziesięciu lat (a w miastach Żydzi zmonopolizowali szynkarstwo).

Szowinistyczna tożsamość Żydowska

Zdaniem Staszica   Polacy szanowali religijne tradycje żydów,  podczas gdy żydzi nie mają szacunku dla tradycji katolickich.

Polacy byli tolerancyjni dla żydów,   żydzi pełni nienawiści do nie-żydów.

Żydzi szkalowali nie-żydów, kłamali na temat nie-żydów. Żydowskie szkoły wychowywały żydowskie dzieci w nienawiści do nie-żydów.

Według Staszica żydowska kultura uczyniła Żydów niebezpiecznymi.

Żydowskie małżeństwa były aranżowane przez ojców,  co zapewniało małżeństwom trwałość   a żydom siłę.

Żydzi nie mogą utrzymywać kontaktów z nie-żydami.

Judaizm nakazywał nieustanną pracę dla narodu.

Judaizm pozwalał również żydom krzywdzić i oszukiwać nie-żydów, ignorować nie-żydowskie władze.

Zdaniem Staszica żydzi tworzą państwo w państwie, zbierają podatki,  by przeciwdziałać rozwojowi państwa nie-Żydów.

Żydzi niszczyli społeczeństwo nie-żydowskie, separując się od nie-żydów i pogrążając się w ksenofobii.

Zdaniem  autora „O szkodliwości żydów”   żydzi działali tajnie i niszczyli ład społeczny   (organizacje tajne są narzędziem Żydów).

Żydzi od kilkuset lat niszczyli naród polski, mnożyli się i swoje dzieci wychowywali do niszczenia Polski.

Zdaniem Staszica      żydzi planowali,  że gdy będą dostatecznie silni zapewne wystąpią przeciw nie-żydom.

Postulaty samoobrony narodowej

Zdaniem Staszica   Polacy muszą zwalczać żydowskie zagrożenie.

Stanisław Staszic postulował by:

 • Polacy zwalczali żydowskie zagrożenie i wypierali Żydów,
 • przesiedlenie żydów za wsi do miast,
 • zamknąć żydów w gettach,
 • oddać nadzór nad gettami Polakom,
 • spisać żydów i nadać im nazwiska,
 • zmusić żydów do posługiwania się językiem polskim w sprawach urzędowych,
 • zakazać sprzedaży alkoholu przez żydów,
 • nałożyć na żydów stały obowiązek posiadania dokumentów osobistych, zatrudniać w administracji tylko Polaków,
 • zakazać tworzenia żydowskiej administracji.
 • zakazać żydom pracy w instytucjach państwowych,
 • ograniczyć rolę rabinów tylko do posługi religijnej (zakazać rabinom działalności poza religijnej),
 • zakazać składania przysiąg w instytucjach żydowskich,
 • zakazać instytucjom żydowskim operacji finansowych (co uniemożliwi korumpowanie władz przez żydów),
 • zakazać Żydom tajnej działalności.

Staszic domagał się by:

 • państwo przejęło archiwa żydowskie,
 • nakazano żydom posługiwania się językiem polskim we wszelkiej dokumentacji,
 • zmusić żydów tylko do nauki w polskich publicznych szkołach,
 • zakazać istnienia szkół żydowskich,
 • dopuścić edukację tylko w języku polskim  (prócz religii),
 • zmusić żydów do posługiwania się tylko językiem polskim.

Stanisław Staszic uważał że:

 • żydzi w Polsce mogą drukować tylko po polsku,
 • należy wprowadzić zakaz posługiwania się jidysz,
 • państwo ma wydawać żydom pozwolenia na dalszą naukę zawodu,
 • zezwalać na małżeństwa tylko tym żydom, którzy nauczyli się zawodu.

Staszic chciał by:

 • zakazano ni- żydom służby u żydów,
 • zezwalać żydom po dwudziestu latach pracy w getcie na prace z gojami za zgodą administracji,
 • po pięciu latach pracy wśród nie-żydów i małżeństwie z wyznawcą chrześcijaństw pozwolić żydom na staranie się o pozwolenie na nabycie gruntów lub nieruchomości w celach wynajmu.

Staszic domagał się:

 • zakazu sprzedaży żydom ziemi   (by chronić szlachtę przed zniszczeniem),
 • zakazu równouprawnienia żydów z Polakami (równouprawnienie umożliwi żydom zniszczenie Polski i Polaków, żydzi przejmą własność Polaków),
 • odebrania żydom prawa handlu alkoholem,
 • odebrania żydom autonomii,
 • deportowania żydów do Besarabii i na Krym.

———————————————————————-

Bibliografia:
„O przyczynach szkodliwości Żydów” Stanisław Staszic, Ostoja 2003

Link do artykułu podesłał p. Maciej – admin.

Za; https://marucha.wordpress.com/2012/10/18/stanislaw-staszic-o-przyczynach-szkodliwosci-zydow/

Za http://www.propolonia.pl/blog-read.php?bid=27&pid=1378 [strona już nie istnieje]
https://polonuska.wordpress.com

Odpowiedzi: 17 to “Stanisław Staszic o przyczynach szkodliwości Żydów.”

Maciej said

2012-10-18 (czwartek) @ 06:27:44

Historia magistra vitae est.

olagordon said

2012-10-18 (czwartek) @ 06:58:04

b ważny wywiad http://www.monitor-polski.pl/holokaust-polakow-rozmowa-z-prof-richardem-lukasem/#more-4600

beny said

2012-10-18 (czwartek) @ 07:12:52

Podoba mi się podejscie St.Staszica do chołoty żydowskiej te prawa powinno się obecnie w polsce całej europie i ameryce wprowadzić gdzie kundle pejsate żerują na amerykanach wiedział o tym Hitler kim są pejsate szczury

Kudlaty said

2012-10-18 (czwartek) @ 11:06:09

A to wstretny rasista i antysemitnik!!!
A gdzie tolerancja i dialog z „naszymi umilowanymi bracmi i w pewien sposob,mozna by tak powiedziec,naszymi starszymi bracmi w wierze” ?

lll said

2012-10-18 (czwartek) @ 14:08:11

Ciekawe kiedy ktoś się zorientuje, i będą kasować Staszica z nazw ulic czy szkół…

zośka said

2012-10-18 (czwartek) @ 14:23:56

I jeszcze dodam. Dlaczego nie jeżdżą z wykładami o holokauście do Niemiec, tylko do Polski?

zośka said

2012-10-18 (czwartek) @ 14:24:51

Nie tu wkleiłam ze wścekłości sorry.

osoba prywatna said

2012-10-18 (czwartek) @ 15:45:08

Trudno o lepsze porównanie:

„W naturze pasożytów leży często przybieranie maski i udawanie kogoś innego, aby zmylić otoczenie co do spełnianej przez nie roli. Pasożyt nie jest więc istotą ożywioną, ale formą życia, którą żeruje na innych żywych organizmach. W tym sensie Żyd jako istota biologiczna nie jest raczej oddzielną rasą, ale rodzajem ludzkim, który żeruje na wszystkich innych ludzkich rasach. Geoffrey LaPage w swojej książce pt. Parasitic Animals podaje następującą definicję pasożyta: “Pasożyt zwierzęcy nie jest jakimś oddzielnym gatunkiem zwierzęcia, ale zwierzęciem, które przystosowało się do określonego trybu życia”.
Analogicznie do kramerii, która nie posiada głębokich korzeni, ponieważ nie są one jej niezbędne do przeżycia, również Żydzi nie zapuszczają głęboko korzeni w żadnej kulturze narodu-gospodarza, ale koncentrują się na tych jej aspektach, które mogą najłatwiej i najszybciej wykorzystać. Tak więc Żyd nie jest samodzielną istotą ludzką w cywilizowanym świecie, ale rodzajem, który zastosował pasożytnicze formy życia oraz przystosował się sam do gospodarza, który może mu dostarczać środków do życia.
Zdaniem LaPage’a pasożyt na początku mógł być zwykłym organizmem, który penetrując ciało drugiego organizmu odkrył tam pożywienie dla siebie, np. krew, które okazało się być bogate w składniki odżywcze oraz łatwo przyswajalne. Następnie w procesie ewolucji organizm pasożytniczy stał się całkowicie zależny od swojego żywiciela, pobierając z niego pokarm, tak że bez niego nie przetrwałby. Pasożyt stał się całkowicie uzależniony od swojego gospodarza. Gospodarz nie zachowuje się całkowicie biernie, gdyż reaguje na zranienia.

Dalej LaPage mówi: “Zmagania pomiędzy pasożytem a jego gospodarzem przebiegały zgodnie z prawami ewolucji i trwają aż do dzisiaj. Pasożytnictwo różni się od relacji pomiędzy drapieżnikiem a jego ofiarą, która polega na zabiciu ofiary, z ciała której pobiera on składniki pokarmowe. W tym przypadku – drapieżnik jest zawsze silniejszy i większy od swojej ofiary, natomiast pasożyt jest zawsze mniejszy i słabszy od swojego gospodarza”.

BIOLOGICZNY ŻYD, czyli pasożyt ludzkości…

http://www.aferyprawa.eu/Artykuly/BIOLOGICZNY-ZYD-czyli-pasozyt-ludzkosci-3560

Psiemislavius said

2012-10-18 (czwartek) @ 17:16:07

polonuska.wordpress ? znam tą osobę z YouTube. To hipokrytka. Wystawia wychwalające Polskę artykuły, a z drugiej strony pluje na Kościół Katolicki. Nie dajcie się państwo zbytnio jej nabrać.

Zerohero said

2012-10-18 (czwartek) @ 17:45:00

Wbrew filosemickiej propagandzie krytyka Żydów nie jest domeną ciemnogrodu. Żydów krytykowali ludzie za których spadkobierców uważa się dzisiejsza inteligencja.

Ba! Wielu ludzi tzw. oświecenia albo podejrzewanych o członkowstwo w masonerii wypowiadało się źle o Żydach. To jest starannie przemilczane, bo antysemita ma być synonimem osoby nie myślącej racjonalnie, odrzutek, margines.

Benjamin Franklin: W jakimkolwiek kraju by się osiedlili w większej liczbie, Żydzi demoralizowali go, niszczyli integralność ekonomiczną, segregowali się od reszty społeczeństwa, wyszydzali i podkopywali chrześcijańską wiarę, na jakiej oparty jest kraj.

Napoleon Bonaparte: Nie możemy skończyć pod rządami najlichszego z narodów. Żydzi to główni rabusie doby współczesnej, to sępy ludzkości.

Voltaire: Dlaczego Żydzi są znienawidzeni? Jest to nieuchronny skutek ich praw. Naród żydowski ośmiela się ujawniać nieprzejednaną nienawiść do wszystkich innych narodów.

Geroge Washington: Oni [Żydzi] działają przeciwko nam skuteczniej, niż armie wroga… Należy żałować, iż każdy stan, dawno temu, nie przegonił ich jako dżumę społeczną i najwiekszych wrogów szczęścia dla Ameryki.

Marucha said

2012-10-18 (czwartek) @ 17:58:49

Re 9:
Artykuł nie był napisany przez Polonuskę, lecz został skopiowany z nieistniejącej już strony. Uznałem, że warto go podać dalej.

Psiemislavius said

2012-10-18 (czwartek) @ 18:01:35

Re 11:
Chyba, że tak. W takim razie przepraszam za zamieszanie.

antyicek said

2012-10-18 (czwartek) @ 18:58:00

i czy nie są słowa na obecny czas a kto zniszczył i niszczy nadal Polskę odpowiedzmy sobie sami na to proste pytanie ,obyśmy nie byli traktowani jak Palestyńczycy a do tego jest dosłownie mały kroczek i żebyśmy nie obudzili się z ręką w nocniku,oby…

Józef Bizoń said

2012-10-18 (czwartek) @ 23:11:59

Re.13
Tak po prawdzie to nocnik już jest, ręka po łokieć w nocniku też.
Tyle tylko, że dalej towarzystwo sobie smacznie śpi.

Wandaluzja said

2012-10-19 (piątek) @ 06:31:44

Staszic powtarzał to, co mówili Goethe i Fichte: W EUROPIE ROŚNIĘ WCIĄŻ W SIŁĘ JEDNO PAŃSTW, KTÓRE NAZYWA SIĘ ŻYDOSTWEM czyli Unia Europejska. GDY PRUSY ZGINĄ NIEMCY ZOSTANĄ NIEWOLNIKAMIi.
Nie była to tylko retoryka, gdyż Żydzu proponowali Napoleonowi wysiedlenie Niemców do zamkniętych gett i oddanie miast Żydom i ich klientom.

Kazik said

2012-10-19 (piątek) @ 09:18:49

Myśli Stanisława Staszica nie straciły nic ze swej aktualności . Dlatego też tak zawzięcie koślawi się naszą historię . Mówiąc wprost , likwiduje się ją na rzecz innych zajęć nikomu niepotrzebnych .

bozydar said

2012-10-21 (niedziela) @ 20:52:42

1001 Quotes by and about Jews – kopalnia wiedzy o Zydach.

Warto podać link – admin
http://www.stormfront.org/posterity/13texan/1001ndx.htm

Reklamy
Ten wpis został opublikowany w kategorii ANTYPOLONIZM, EDUKACJA, HISTORIA EUROPY, HISTORIA POLSKI, III RP, JUDAIZACJA POLSKI, JUDAIZM - ŻYDZI, KOŚCIÓŁ KATOLICKI W POLSCE, KRÓLESTWO POLSKIE, KULTURA, Lichwa, LITERATURA POLSKA, MASONERIA W POLSCE, NAZIZM, POLITYKA, Roszczenia żydowskie, WALKA Z WIARĄ KATOLICKĄ, WIARA. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.