Premier w Instytucie Yad Vashem: „Wyciągnijmy lekcję z przeszłości, byśmy przyszłość mogli budować na miłości i szacunku”

92f40559c0764f8fbef64f7b8333de8efot. PAP/Radek Pietruszka

— Pamiętajmy i wyciągnijmy lekcje z przeszłości, byśmy przyszłość mogli budować tylko i wyłącznie na miłości i szacunku

— powiedziała premier Beata Szydło we wtorek w Instytucie Yad Vashem w Jerozolimie.

W wystąpieniu po wpisaniu się do księgi gości Instytutu szefowa polskiego rządu dziękowała

— „tym wszystkim, którzy upamiętniają te wydarzenia, te straszne wydarzenia, którzy mówią o Holokauście, upamiętniając tych, którzy byli ofiarami Holokaustu, pamiętając o tych, którzy nieśli pomoc”.

Odwołując się do słów z biblijnej Księgi Izajasza

—  „dam miejsce w moim domu i w moich murach oraz imię lepsze od synów i córek, dam im imię wieczyste i niezniszczalne”

  które stanowią źródło nazwy Instytutu (Yad Vashem w języku hebrajskim oznacza dosłownie „miejsce i imię”),

Szydło mówiła, że wystarczą one,

— „abyśmy po przejściu tej niezwykłej, wzruszającej, prawdziwej i poruszającej ekspozycji mogli powiedzieć, że każdy z nas powinien pamiętać o tym, co się stało, każdy z nas powinien strzec tego, co jest dzisiaj dla nas najcenniejsze — pokoju i szacunku dla drugiego człowieka”.

Pamiętajmy i wyciągnijmy lekcję z przeszłości, byśmy przyszłość mogli budować tylko i wyłącznie na miłości i szacunku — podkreślała.

Wcześniej premier m.in. zapaliła znicz pamięci i zwiedziła wystawę Instytutu Yad Vashem.

Szydło przebywa we wtorek w Jerozolimie, gdzie brała udział w polsko-izraelskich konsultacjach międzyrządowych poświęconych m.in. współpracy gospodarczej obu krajów.

Polska premier rozmawiała ze swoim izraelskim odpowiednikiem Benjaminem Netanjahu.

Równolegle odbyły się konsultacje resortowe, w których wzięli udział m.in. szef MSZ Witold Waszczykowski, minister obrony narodowej Antoni Macierewicz i szefowa MRPiPS Elżbieta Rafalska oraz przedstawiciele innych resortów.

Na zakończenie wizyty polska premier odwiedzić ma jeszcze Bazylikę Grobu Pańskiego oraz udać się pod Ścianę Płaczu.

Powołany przez Kneset w 1953 r. Instytut Pamięci Męczenników i Bohaterów Holokaustu Yad Vashem zajmuje się dokumentowaniem i upamiętnianiem historii ofiar Holokaustu.

Od 1963 r. Yad Vashem przyznaje ponadto tytuł Sprawiedliwy wśród Narodów Świata osobom, które z narażeniem własnego życia i życia swoich bliskich ratowały Żydów przed zagładą podczas II wojny światowej.

— Największą grupę wśród Sprawiedliwych wśród Narodów Świata stanowią Polacy —  odznaczono ich ponad 6500.

kk/PAP

Za; http://wpolityce.pl/polityka/316468-premier-w-instytucie-yad-vashem-wyciagnijmy-lekcje-z-przeszlosci-bysmy-przyszlosc-mogli-budowac-na-milosci-i-szacunku

KOMENTARZ emjot

„W wystąpieniu po wpisaniu się do księgi gości Instytutu szefowa polskiego rządu dziękowała…  Szydło mówiła, że wystarczą one… byśmy przyszłość mogli budować tylko i wyłącznie na miłości i szacunku

[Iz 56, 5)[6]:  „dam [im] miejsce w moim domu i w moich murach oraz imię lepsze od synów i córek, dam im imię wieczyste i niezniszczalne[7].”

— te słowa pani Szydło odnoszą się do naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa — Króla królów i Pana panów… a nie do żydów!

***

—  Każdy, kto wzywać będzie Imienia Pańskiego, będzie zbawiony.

Jl 3,5; Dz 2,21; Rz 10,13

Kto wierzy w Niego, nie podlega potępieniu, a kto nie wierzy, już został potępiony,   gdyż   nie   uwierzył   w  Imię Jednorodzonego Syna Bożego (J 3,18);

Nie ma w żadnym innym zbawienia, gdyż nie dano ludziom pod niebem żadnego innego imienia, w którym moglibyśmy być zbawieni (Dz 4,12);

Zostaliście obmyci, uświęceni i usprawiedliwieni w Imię Pana naszego Jezusa Chrystusa (1Kor 6,11).

Z Listu św. Pawła do Filipian; –

Chrystus… uniżył samego siebie, stawszy się posłusznym aż do śmierci – i to śmierci krzyżowej.

Dlatego też Bóg Go nad wszystko wywyższył i darował Mu Imię ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zgięło się każde kolano istot niebieskich i ziemskich, i podziemnych.

I aby wszelki język wyznał, że Jezus Chrystus jest PANEM – ku chwale Boga Ojca (Flp 2,8-11).

 To nadzwyczajne Imię ponad wszelkie imię w kontekście całego hymnu może być tylko jedno: KYRIOS, czyli PAN. — Jezus Chrystus PANEM (KYRIOS) – tak dokładnie brzmi formuła określająca nowe Imię Jezusa,

— formuła, która jednocześnie jest aktem uznania przez całe stworzenie absolutnej władzy Chrystusa (por. Rz 10,9; 1 Kor 12,3; 2 Kor 4,5).

Tytuł Kyrios niesie w sobie niezwykle głęboką i doniosłą treść chrystologiczną. Septuaginta – greckie tłumaczenie Starego Testamentu, jedyne Pismo Święte wczesnego Kościoła – terminem Kyrios niezmiennie oddaje hebrajskie imię samego Boga: Jahwe (czytane przez Żydów jako Adonaj).

Tytuł Kyrios w ówczesnej mentalności mieścił w sobie godność zarówno Boską, jak i królewską. — Tytuł ten przysługujący jedynie Bogu, został tu użyty do Jezusa z Nazaretu.

Dla nas chrześcijan, żyjących po dwudziestu wiekach działalności Kościoła, jest prawdą oczywistą, że Jezus jest Bogiem i Królem całego stworzenia, że jest Kyriosem.

Z Księgi Apokalipsy:

Potem ujrzałem niebo otwarte: i oto – biały koń, a Ten, co na nim siedzi, zwany Wiernym i Prawdziwym, oto ze sprawiedliwością sądzi i walczy. Oczy Jego jak płomień ognia, a wiele diademów na Jego głowie.

Ma   wypisane Imię, którego nikt nie zna prócz Niego. (…) A na szacie i na biodrze swym ma wypisane imię: KRÓL KRÓLÓW i PAN PANÓW (Ap 19,11n.16).

Obraz Chrystusa z Apokalipsy stanowi doskonałą syntezę całej nauki o Nim zawartej w Nowym Testamencie. 

Tajemnicze Imię Jeźdźca – Jezusa, Imię, którego nikt nie zna,końcu zostaje odczytane: KRÓL KRÓLÓW i PAN PANÓW.

Pojawia się tu ten sam tytuł królewski Kyrios, wzmocniony zwrotem Kyrios kyrion – Pan panów, i poprzedzony przez tytuł władzy najwyższej, niezbywalnej i de facto jedynej: — Basileus basileon – Król królów.

„Ty jesteś Mesjasz (gr. Christos), Syn Boży” _ a więc – w tłumaczeniu dla nie-Żydów – Ty jesteś oczekiwany Król i Bóg. Jest to wyznanie kluczowe wszystkich Ewangelii.

Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że JEZUS JEST PANEM, i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych – osiągniesz zbawienie (Rz 10,9).

Uznanie to, jeśli jest prawdziwe, pociąga za sobą radykalne zmiany w życiu politycznym, osobistym i społecznym.

Cyt; MARCIN MAJEWSKI „Imię Jezusa”: upjp2.academia.edu

CZYTAJ WIĘCEJ: Benjamin Netanjahu: „Polska zajmuje stanowisko na forach międzynarodowych przeciwko antysyjonizmowi czy antyizraelskim rezolucjom. To bardzo ważne”

CZYTAJ TAKŻE: Minister Macierewicz w Jerozolimie: Powstała polsko-izraelska grupa robocza ds. zamówień zbrojeniowych

CZYTAJ TAKŻE: Premier Beata Szydło w Jerozolimie: „Obowiązkiem Izraela i Polski jest upominanie się o prawdę historyczną”

Reklamy
Ten wpis został opublikowany w kategorii ANTYPOLONIZM, Auschwitz, HISTORIA POLSKI, Holokaust, II Wojna Światowa, III RP, IZRAEL, JUDAIZACJA POLSKI, JUDAIZM - ŻYDZI, KOMUNIZM, Magdalenka, Miejsca Męczeństwa Polaków, PiS - Prawo i Sprawiedliwość, Polska, PRL, Roszczenia żydowskie, UB-NKWD, Warszawa, Zbrodnie komunistyczne, Zbrodnie niemieckie w Polsce, Zbrodnie żydowskie. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.