Prezydent Duda w ogniu krytyki środowisk kresowych [ZDJĘCIA!] / LIST Kresowian do ANDRZEJA DUDY |POLECAM!

2_miesiecznica_wolynska21-1000x600-jpg-12_miesiecznica_wolynska5-1000x600-jpg-17***

Głosowaliśmy na pana. Namawialiśmy do głosowania innych a teraz mamy wyrzuty sumienia– nie kryli żalu uczestnicy drugiej już Miesięcznicy Wołyńskiej, która 11 września zgromadziła kilkadziesiąt osób z całej Polski, podkreślając,

— iż prezydent Andrzej Duda mimo,  że wygrał m.in. głosami Kresowian, to i tak nie uczynił dla nich niczego,   — a wręcz przeciwnie – odbierał defiladę wojska odwołującego się bezpośrednio do tradycji rezunów odpowiedzialnych za bestialskie wymordowanie ok. 200 tys. Polaków.

Słowo „Hańba!” wybrzmiało podczas niedzielnej pikiety bardzo mocno w kontekście prowadzonej zarówno przez rząd, jak i prezydenta polityki lekceważenia istnienia banderyzmu na Ukrainie oraz zawierania zgniłych kompromisów.

Wznoszono antybanderowskie hasła. — Wspominano tragedię ofiar Rzezi Wołyńskiej i niejednemu łza w oku się zakręciła…   — W szczególności zaś tym, co z rzezi ocaleli, a którzy podzielili się swoimi wspomnieniami.

Janina Kalinowska, przedstawicielka Stowarzyszenia Upamiętniania Polaków Pomordowanych na Wołyniu z Zamościa   — przypomniała, co Ukraińcy robili z Polakami i jaki był los polskich sierot, którym udało się uciec z rąk ukraińskich oprawców.

— Zwróciła też uwagę na nędzę,   — w jakiej żyją dziś ci, którym udało się uciec z rąk rezunów.

Prezydent Duda obietnic nie dotrzymuje

– Pojechać do Kijowa i odbierać defiladę banderowców…

To naprawdę bardzo nas zabolało.  

— Tym bardziej, że jak tutaj przewodniczący powiedział:   — głosowaliśmy na PiS, namawiałam ludzi, a dzisiaj mam wielkie wyrzuty sumienia

– przyznała Kalinowska,   — dodając, iż zdaje sobie sprawę, że w PiS są dobrzy i mądrzy posłowie, jednakże

— „poza przyciskiem oni najprawdopodobniej nic nie mają do powiedzenia”.

– Dzisiaj Ukraińców w Polsce jest ponad milion.   — Kto odróżni, który jest dobry obywatel Ukrainy, a który jest bandyta? Nikt.

Nie daj Boże jakiejkolwiek zawieruchy, to tereny bliżej Bugu zostaną wycięte, bo to są ukraińscy banderowcy

– stwierdziła.

Przysłowiowej suchej nitki nie pozostawił na prezydencie Andrzeju Dudzie Witold Listowski, prezes PZOKiK.

– Pan prezydent do tej pory dla Kresowian nie zrobił niczego.  — W tamtym roku pan prezydent pojechał, zawiózł pieniądze na Ukrainę.

W tym roku pojechał, podpisał deklarację, z której nic nie wynika.

— Raz wymielił pan prezydent słowo ludobójstwo i na ten temat milczy.

Pan prezydent pojawił się na Skwerze Wołyńskim, gdzie jest pomnik pomordowanych Kresowian tam na Kresach.   — Pan prezydent nie zabrał głosu

– wyliczał, przypominając, — iż prezydent odmówił patronatu nad organizowanymi w czerwcu tego roku dwudniowymi Dniami Kresowymi w Kędzierzynie-Koźlu.

Andrzej Duda – co również mu wypomniano – odmówił też patronatu i udziału w tegorocznych uroczystościach w Częstochowie, na które zaprosił prezydenta Światowy Związek Kresowian.

– Zbliża się 70. rocznica operacji Wisła.   — Już dzisiaj słyszymy ze strony ukraińskiej narzekania, że Polska popełniła ludobójstwo na Ukraińcach, przenosząc w 1947 r. ok. 140 tys. Ukraińców na ziemie północne i zachodnie

– mówił Listowski, zauważając,  —  iż Ukraińcy przesiedlani w ramach operacji Wisła byli przewożeni w wagonach osobowych,   — natomiast Polacy wysiedlani z Kresów – w bydlęcych.

Przypomniał, że Ukraińcy otrzymali zapomogi oraz najlepsze gospodarstwa poniemieckie.

– Wyszli z lepianek, poszli w murowane i dzisiaj mówią, że Polska dokonała ludobójstwa

– skonstatował.

Zarówno on, jak i pozostali organizatorzy Miesięcznicy Wołyńskiej zapowiadają, że nie spoczną, dopóki kwestia ludobójstwa dokonanego przez Ukraińców na Polakach nie zostanie zawarta w ustawie.

11 dnia każdego miesiąca środowiska kresowe i patriotyczne będą się gromadzić,   — aby przypominać rządzącym o ich powinności względem narodu, który ich wybrał.

Udział w pikiecie,   — chociaż pod sam jej koniec,   — wzięła Krucjata Różańcowa za Ojczyznę wraz z niezłomnym ks. Stanisławem Małkowskim, który odmówił modlitwę za pomordowanych oraz dziesiątkę Różańca.

Podczas drugiej już Miesięcznicy Wołyńskiej   — Wojciech Olszański odczytał list, który w poniedziałek rano zostanie złożony w Kancelarii Prezydenta,

—  a w którym środowiska kresowe domagają się m.in.   — odwołania przez Sejm uchwały potępiającej Akcję Wisła, która położyła kres mordom na ludności polskiej. Publikujemy go w całości.

***

Szanowny Panie Prezydencie.

Patriotyczny Związek Organizacji Kresowych i Kombatanckich w imieniu środowiska Kresowian zwraca się do Pana Prezydenta o potępienie zbrodni ludobójstwa dokonanego na Polakach przez Organizację Ukraińskich Nacjonalistów i tzw. Ukraińską Powstańczą Armię w latach 1939 – 1947.

Zawsze z szacunkiem odnosiliśmy się do działań Pana Prezydenta zmierzających do umacniania suwerenności Państwa Polskiego. Dlatego od początku Pana prezydentury – zwracamy się do Pana Prezydenta w najważniejszych dla nas sprawach.

Już 21 sierpnia 2015 roku Związek nasz zwracał się do Pana z apelem o wsparcie działań środowisk kresowych, wielomilionowej rzeszy wygnańców z Kresów oraz ich potomków.

Apelowaliśmy do Pana Prezydenta o wsparcie wysiłków środowisk kresowych, aby okrutne rzezie dokonane w latach 1939 – 1947 na Wołyniu oraz w Małopolsce Wschodniej przez Organizację Ukraińskich Nacjonalistów i tzw. Ukraińską Powstańczą Armię zostały przez polski Parlament jednoznacznie określone ludobójstwem na drodze ustawy sejmowej.  

— Nasz apel pozostał bez odpowiedzi Pana Prezydenta!

Apelowaliśmy do Pana Prezydenta o wprowadzenie do polskiego systemu prawnego obostrzeń, nakładających na organa państwowe /na wzór zapisów dotyczących kłamstwa oświęcimskiego/ obowiązek ścigania z urzędu osób, które umniejszają, relatywizują i usprawiedliwiają mordy dokonywane przez OUN-UPA lub kwestionują ich kwalifikowanie jako zbrodni ludobójstwa.

— Nasz apel pozostał bez odpowiedzi Pana Prezydenta!

Apelowaliśmy, by Sejm na mocy ustawy potępił zbrodnię ludobójstwa i dzień 11 lipca ustanowił „Narodowym Dniem Pamięci Ofiar Ludobójstwa Polaków na Kresach Wschodnich”.

Co prawda w trybie uchwały   — ale nie ustawy   — Sejm dnia 22 lipca 2016 r. ustanowił dzień 11 lipca „Narodowym Dniem Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na obywatelach II RP”.

Za przyjęcie tej uchwały Kresowianie bardzo dziękują posłom. — Jednak konsekwentnie domagamy się ustawy, a nie uchwały.

Parlamentarzyści zrobili pierwszy krok.   — Teraz czekamy na akt prawny wyższego rzędu – na ustawę w której powinny znajdować się ważne zapisy:

– potępienie dokonanego na Polakach ludobójstwa w latach 1939-1947

– nieprzedawnienia zbrodni ludobójstwa

– ukaranie żyjących zbrodniarzy

– karania za kłamstwo wołyńskie tak jak za kłamstwo oświęcimskie

– zakaz propagowania symboli banderowskich

– likwidacji wszystkich nielegalnie postawionych /bez zezwolenia/ pomnikówbanderowskich

– potwierdzenia,   — że „Operacja Wisła” w 1947 roku była potrzebna, — gdyż zakończyła krwawe ludobójstwo Polaków w województwach lubelskim i podkarpackim

– wprowadzenie do programów szkolnych wiedzy o ludobójstwie dokonanym na Polakach w latach 1939-1947

– uchylenia skandalicznej uchwały Senatu podjętej 3 sierpnia 1990 roku niesłusznie potępiającej operację „Wisła” — i uzasadnienia słuszności przeprowadzonej operacji niezbędnej dla zakończenia ludobójstwa Polaków.

Apelowaliśmy do Pana Prezydenta o uchylenie – opartej na fałszywych tezach historycznych – Uchwały Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 sierpnia 1990 r w sprawie akcji „Wisła”.

— Nasz apel pozostał bez odpowiedzi Pana Prezydenta!

Apelowaliśmy do Pana Prezydenta o utworzenie Muzeum Kresów i wzniesienie w centrum Warszawy pomnika upamiętniającego ofiary ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich szowinistów.

— Nasz apel pozostał bez odpowiedzi Pana Prezydenta!

Apelowaliśmy do Pana Prezydenta o uwzględnienie w programach i podręcznikach szkolnych problemów historii, kultury i martyrologii polskich Kresów.

—  Nasz apel pozostał bez odpowiedzi Pana Prezydenta!

Apelowaliśmy do Pana Prezydenta o zwrócenie się do władz Ukrainy z żądaniem, aby honorowały Rezolucję Parlamentu Europejskiego z dnia 25 lutego 2010 roku   — /która potępia decyzję o nadaniu Stepanowi Banderze tytułu   bohatera   Ukrainy   oraz   wyraża   nadzieję,   że  Ukraińcy odetną się od banderowskiej tradycji i   — „potwierdzą swoje przywiązanie do europejskich wartości”/, — a co za tym idzie – aby państwo ukraińskie zaprzestało heroizowania członków formacji OUN-UPA   — i uznało ich bezpośrednią odpowiedzialność za zbrodnię ludobójstwa.

— Nasz apel pozostał bez odpowiedzi Pana Prezydenta!

Apelowaliśmy do Pana Prezydenta o zwrócenie się do instytucji międzynarodowych z żądaniem stanowczego wyegzekwowania od władz Ukrainy zakazu używania przez obywateli tego państwa symboliki neo-banderowskiej /czerwono-czarnych flag i innych symboli/ — a także przymuszenia tych władz do likwidacji świadectw gloryfikowania na Ukrainie formacji OUN-UPA i SS „Galizien”—  /pomników, tablic, nazw ulic, znaczków, banerów itp./.

— Nasz apel pozostał bez odpowiedzi Pana Prezydenta!

Apelowaliśmy do Pana Prezydenta o wsparcie Polaków żyjących poza granicami w ich zmaganiach o przestrzeganie praw należnych mniejszościom narodowym.

— Nasz apel pozostał bez odpowiedzi Pana Prezydenta!

Zwracaliśmy się również z prośbą o spotkanie Pana Prezydenta z delegacją Kresowian.

— Nasza prośba pozostała bez odpowiedzi Pana Prezydenta!

Prosiliśmy również o objęcie honorowym Patronatem Pana Prezydenta uroczystości kresowych.

— Jednak Pan Prezydent odmówił.

Dotyczyło to np. uroczystości:

  1. XIII Wojewódzkie Dni Kultury Kresowej w Kędzierzynie Koźlu 4 i 5 czerwca 2016 roku.
  2. Uroczystościom kresowym organizowanym przez Światowy Kongres Kresowian na Jasnej Górze 3 lipca 2016.

Szanowny Panie Prezydencie – Kresowianie na Pana głosowali licząc, że Pan w sprawach kresowych postąpi inaczej niż pański poprzednik.

—  Niestety Kresowianie bardzo się na Panu Prezydencie zawiedli.

Kresowianie oczekiwali od swojego Prezydenta,   — że podczas wizyt w Kijowie zabierze Pan głos w sprawie ludobójstwa Polaków dokonanego przez OUN-UPA w latach 1939-1947.

— Niestety, tego Pan nie zrobił ani w ubiegłym roku ani też w tym roku – po prostu nie podjął Pan tam tak ważnego tematu.

Kresowianie głosując na Pana w wyborach prezydenckich liczyli, że jako Prezydent odważnie podejmie Pan temat ludobójstwa ze stroną ukraińską. W Kijowie mówił Pan o kulturze i o historii,

— ale ważnego dla Kresowian i Polaków tematu ludobójstwa dokonanego na Polakach Pan Prezydent nie podjął.

Była okazja, aby upomnieć się o wiele ważnych spraw — m.in. o prawdę o ludobójstwie dokonanym w latach 1939-1947 na obywatelach polskich dokonanego przez ukraińskich szowinistów.

— Niestety Pan, Panie Prezydencie w tej sprawie zawiódł nadzieję Kresowian i ich potomków.

Z Pańskiej strony,   — tak jak w czasie poprzedniej wizyty w grudniu ubiegłego roku , były tylko słowa pochwalne pod adresem Prezydenta Petro Poroszenki i ukraińskich władz. — Tych samych władz, które z jednej strony upominają się o darmowy sprzęt wojskowy i kolejne dotacje finansowe.  

— Przesyłane na Ukrainę pieniądze polskich podatników uszczuplają polski budżet,   — a strona ukraińska nie licząc się kompletnie z polską wrażliwością, oficjalnie gloryfikuje zbrodniarzy z tzw. Ukraińskiej Powstańczej Armii i 14 Dywizji SS Galizien.

Także w deklaracji podpisanej przez Pana Prezydenta w Kijowie — zamiast prawdy można znaleźć jedynie puste frazesy.

Tylko   raz użył Pan słowa ludobójstwo,  —  ale nie powiedział Pan Prezydent, kto i na kim tego ludobójstwa dokonał…

Także miesiąc wcześniej – na Skwerze Wołyńskim w Warszawie złożył Pan kwiaty,   — ale nie zabrał Pan tam głosu w tak ważnej dla Kresowian sprawie.

Panie Prezydencie – Kresowianie oczekują Pana odpowiedzi.

Z wyrazami szacunku należnego Głowie Państwa

Witold Listowski
Prezes PZOKiK

Tadeusz Nowacki
Vice-prezes PZOKiK

***

2_miesiecznica_wolynska21 2_miesiecznica_wolynska20  2_miesiecznica_wolynska18 2_miesiecznica_wolynska17 2_miesiecznica_wolynska16 2_miesiecznica_wolynska15 2_miesiecznica_wolynska14 2_miesiecznica_wolynska13 2_miesiecznica_wolynska12 2_miesiecznica_wolynska9 2_miesiecznica_wolynska8 2_miesiecznica_wolynska7 2_miesiecznica_wolynska6  2_miesiecznica_wolynska4 2_miesiecznica_wolynska2 2_miesiecznica_wolynska1

2_miesiecznica_wolynska19 2_miesiecznica_wolynska3 2_miesiecznica_wolynska10 2_miesiecznica_wolynska11

Fot. Anna Wiejak

Anna Wiejak

Opublikowano 12 września 2016

Za; http://prawy.pl/36916-prezydent-duda-w-ogniu-krytyki-srodowisk-kresowych/

WSZYSTKIE PRAWA DO TEKSTU ZASTRZEŻONE. Możesz udostępniać tekst w serwisach społecznościowych, ale zabronione jest kopiowanie tekstu w części lub całości przez inne redakcje i serwisy internetowe bez zgody redakcji pod groźbą kary i może być ścigane prawnie.

Ten wpis został opublikowany w kategorii ANTYPOLONIZM, APELE - KOMUNIKATY, III RP, JUDAIZACJA POLSKI, PiS - Prawo i Sprawiedliwość, PO, POLITYKA, POlska w likwidacji, Roszczenia ukraińskie, SS Galizien, Ukraina, UPA-OUN, Zbrodnie ukraińskie. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.