Wywiad „bez znieczulenia” z Albinem Siwakiem o powojennej historii i aktualnej sytuacji Polski !!! |POLECAM!

Siwak-1***

Niezwykły wywiad z bardzo odważnym Wielkim Polakiem: — robotnikiem, związkowcem, politykiem, dyplomatą i autorem 10 książek o prawdziwej historii powojennej i rządzących współcześnie Polską.

Jego życiorys jest dokumentem Polskiej Republiki Ludowej – odbudowanej samodzielnie z ogromnych zniszczeń wojennych do poziomu 10 potęgi przemysłowej świata, prawie wyłącznie własnymi siłami.

To III RP grabieżczą transformacją i kolonialnym podporządkowaniem Zachodowi ten dorobek zniszczyła, a historie tego okresu ewidentnie zakłamała, aby to ukryć.

Jedynie   w okresie Komunizmu Wojennego od 1944 do 1956 r. w pełni rządzili  chazarożydzi z nadania chazarożydów sowieckich i dominował terror,   —   ale mimo to Polska była szybko odbudowywana po zniszczeniach.

Natomiast otrucie Stalina i następnie zabicie jego truciela – Ławrentija Berii, wszechwładnego szefa chazarożydowskiego NKWD – przez marszałka Żukowa w 1953 r. —  było przełomowym momentem, nie tylko w historii Bloku Sowieckiego, ale i świata.

W szeregach chazarożydowskiego NKWD, jako podstawie całego zamordystycznego  systemu stworzonego od rewolucji żydobolszewickiej, było 84 % chazarożydów i tylko 6 % Rosjan.

[Więcej na ten temat można się dowiedzieć w poniższych książkach Albina Siwaka i w publikacji: „Uszkujnik – Paradoksy historii. Tajna historia Rosji, Europy i świata” na linku: http://www.klubinteligencjipolskiej.pl/2015/08/uszkujnik-paradoksy-historii-tajna-historia-rosji-europy-i-swiata/ — Między innymi te wymienione pozycje wskazują na konieczność napisania historii XX wieku od nowa. ]

Te wydarzenia zapoczątkowały zmiany w latach 1956 – 1989, kiedy w rządzeniu uzyskiwali coraz większą przewagę: — Rosjanie w Związku Radzieckim,  —  a Polacy w Polsce.

Kilkakrotnie   próbowali   powrócić   do   pełnej   władzy  w Polsce chazarożydzi – potomkowie wdrożycieli Komunizmu Wojennego i piłsudczyzny.

Nieudane próby w latach 1968, 1970, 1976 i 1980-81, skutkowały dwukrotnie zmianą ekip rządzących, ale z przewagą Polaków we władzy.

Udało im się dopiero w 1989 r. uzyskać pełnię władzy, zapoczątkować i przeprowadzić transformację kolonialną, — której efekty widoczne są obecnie przez Polaków dość powszechnie.

Do przejęcia władzy w 1989 r. przez chazarożydów przyczynił się też zjudaizowany i zażydzony Kościół Katolicki   — oraz w dalszym ciągu hierarchia KK    —  realizuje z nimi wspólną politykę przeciw Polsce i Polakom.

Albin Siwak wstąpił do PZPR w wieku 37 lat,   — dopiero po marcu 1968 r., kiedy Władysław Gomułka usunął wielu chazarożydów z wysokich stanowisk.

Jedną   z   2   osób,   które   go wreszcie skutecznie przekonały do wstąpienia, — był założyciel i długoletni Prezes Klubu Inteligencji Polskiej św. pamięci profesor Rudolf Jaworek, który sam był bezpartyjny.

Polecamy do czytania cały zestaw napisanych przez Albina Siwaka książek:

1. Od łopaty do dyplomaty, tom I, Toruń 2000
2. Od łopaty do dyplomaty, tom II, Warszawa 2000- niedostępna
3. Rozdarte życie, Warszawa 2000
(Historie niewiarygodnie prawdziwe, Olsztyn 2009)
4. Trwałe Ślady, Warszawa 2003
5. Bez Strachu. Wspomnienia stare i nowe, tom I, Warszawa 2009
6. Bez Strachu. Wspomnienia stare i nowe, tom II, Warszawa 2010
7. Bez Strachu. Wspomnienia stare i nowe, tom III, Warszawa 2011
8. Chciałby dożyć takich dni…, Warszawa 2013
9. Syndrom gotowanej żaby, Warszawa 2015
10. Do narodowego polskiego: wojska, socjalizmu, kościoła… w druku

Tych książek nie można dostać w żadnej księgarni, bo od tych księgarzy, którzy mieliby odwagę je sprzedawać, zostałyby wszystkie wykupione i spalone.

—  Można   je   zamówić   u  samego autora lub poprzez sieć jego rosnącej liczby czytelników.

Zawartość książek jest autentyczna i prawdziwa, — bo gdyby nie była prawdziwa,  —  to autor byłby zniszczony przez tych których opisuje.

Te książki powinny trafić pod każdą przysłowiową „strzechę” polskiego domu, — o wiele bardziej, niż mówiło się w PRL-u o książkach Henryka Sienkiewicza i Ignacego Kraszewskiego.

Albin Siwak   wygrał   proces   sądowy o naruszenie dóbr osobistych z Adamem Michnikiem i Gazetą Wyborczą,  —  i musieli go za to przeprosić na łamach tej gazety.

Na kilka rozpraw tego procesu przychodziło od kilkudziesięciu do stu kilkudziesięciu osób,   — w tym kilku dziennikarzy z krajów Zachodu, — ale tego   faktu nie wspomniały żadne media w warunkach „wolności”, o której one ciągle piszą i mówią.

Albin Siwak w swoim życiu stosował zasadę Stefana Żeromskiego w brzmieniu:

—  „Prawdę   swą   należy   mówić głośno, nie schlebiając ani rzeczom, ani wypadkom, ani stosunkom, ani ideom”.

I mówił ją:  

— jako robotnik i brygadzista w Kombinacie budowlanym „Wschód”,

— jako członek PZPR,   — a następnie członek Komitetu Centralnego i Biura Politycznego.

Jednocześnie będąc w Biurze Politycznym i Przewodniczącym Komisji Skarg i Interwencji KC PZPR   — pomógł bardzo wielu ludziom w różny sposób poszkodowanym, — w tym byłym członkom AK i oficerom Wojska Polskiego, — niszczonym przede wszystkim przez układy chazarożydowskie w różnych strukturach władzy.

Ale także wyjeżdżając w delegacje do Związku Radzieckiego, potrafił artykułować,   — także publicznie  —  problemy, którymi tam, nierzadko, budził w gremiach najwyższych władz konsternacje, — łamiąc przyjętą poprawność polityczną, ale budząc później dyskusję nad poruszonymi z zewnątrz przez odważnego Polaka problemami.

Za swoją nieustępliwość i mówienie prawdy był i w PRL-u i III RP nieustannie szkalowany przez chazarożydów.

Po 10 latach kolonizacji Polski rozpoczął w 2000 r pisać książki, — w których niszczy „lukier” zakłamanej, sfałszowanej politycznie historii współczesnej

—   i   ujawnia prawdę historyczną dając przykład swoją osobowością Polakom, jak powinni postępować.

Polecamy do obejrzenia i wysłuchania tego interesującego wywiadu zrealizowanego w ramach cyklu nagrań „Dokąd Zmierzamy” przez Piotra Korczarowskiego   z   eMisjaTv.

***

Dla uzupełnienia i potwierdzenia tego wszechstronnego wywiadu polecamy dla przypomnienia treściwy tekst Zbigniewa Dąbrowskiego na naszej stronie na linku:

http://www.klubinteligencjipolskiej.pl/2015/10/zbigniew-dabrowski-transfor macja-ustrojowa-w-demokracje-kolonialna-2/

PS od redakcji KIP.

Powyższe filmowe nagranie zostało zamieszczone na youtube w pierwszych dniach sierpnia i w wyniku interwencji obecnej władzy w Polsce został ten film zdjęty.

Natychmiastowa interwencja Jana Kobylańskiego Prezesa Unii Stowarzyszeń i Organizacji Polskich Ameryki Łacińskiej  do ambasady polskiej w Waszyngtonie spowodowała przywrócenie zamieszczenia tego nagrania w dniu 7 sierpnia 2016 r na youtube.

11 sierpnia 2016

Za; http://www.klubinteligencjipolskiej.pl/2016/08/wywiad-bez-znieczulenia-z-albinem-siwakiem-o-powojennej-historii-i-aktualnej-sytuacji-polski/

Ten wpis został opublikowany w kategorii "Solidarność", 13 grudnia Stan wojenny, 13 grudnia Traktat Lizboński, 4 czerwca 1989, ARCHIWUM 25-LECIA 1989-2014, Bieda, Eksmisje, Emigracja, HISTORIA POLSKI, III RP, JUDAIZACJA POLSKI, OKRĄGŁY STÓŁ, PiS - Prawo i Sprawiedliwość, PO, POlska w likwidacji, PRL, Roszczenia żydowskie, SPOŁECZNO-POLITYCZNE, UB-NKWD. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.