Watykan: Ukraina poniosła klęskę

gugerotti***

Arcybiskup   Claudio   Gugerotti,   —    nuncjusz   papieski   w   Kijowie,  w rozmowie z Radiem Watykańskim stwierdził,   —  że podczas ciągnącego się od prawie trzech lat kryzysu   — Ukraina przegrała na wszystkich frontach.

Zdaniem watykańskiego   dyplomaty,   —   wskutek dynamicznych przeobrażeń — Ukraina znalazła się na marginesie wielkiej polityki.

Wśród przyczyn takiego stanu rzeczy wymienił między innymi bierność Zachodu i ostatnie zbliżenie Rosji z Turcją.

Trzeba powiedzieć, że ze względów politycznych wspominanie o Ukrainie nie jest modne.

— Bo Ukraina to kraj, który spowodował czy pogłębił trudności w relacjach   między   Stanami  Zjednoczonymi i Europą a Rosją, postawił je w szachu.  — A zatem mówić dziś o Ukrainie oznaczałoby mówić o własnych niepowodzeniach.

Nie sądzę by to milczenie było całkiem spontaniczne.  

 W tym sensie, że Ukraina, która oczywiście znajdowała się w sferze wpływów Federacji Rosyjskiej, — zdecydowała się, również pod niewątpliwą presją Zachodu, zwrócić w kierunku Europy i Stanów Zjednoczonych.

— Był Majdan, nastąpiło faktyczne odseparowanie się od Rosji, ze wszystkimi konsekwencjami gospodarczymi, które mogą się pojawić, kiedy ktoś poróżni się albo wystąpi przeciwko temu, kto jest jego głównym żywicielem.

Ale zarazem, z różnych względów,   Zachód nie zajął miejsca Rosji, nie myśli o poprawie warunków życia tutejszej ludności.

Z tego też względu Ukraina przegrała na wszystkich frontach

– powiedział hierarcha.

Abp Gugerotti wspomniał również o tragicznych konsekwencjach wojny dla ludności Ukrainy.

W   ramach przykładu podał,   — że siła nabywcza przeciętnego wynagrodzenia obniżyła się od czasów Majdanu aż czterokrotnie.

Zdaniem papieskiego dyplomaty, — problem powszechnego ubożenia może doprowadzić Ukrainę do konfliktu wewnętrznego.

(na podstawie radiovaticana.va opracował RS)

12 sierpnia 2016 22:40 / Za; http://xportal.pl/?p=26507

ZOBACZ:  Michalkiewicz: Ukraina jest na granicy rozpadu, a Polska żyruje w ciemno wszystkiemu co robi Kijów

Reklamy
Ten wpis został opublikowany w kategorii HISTORIA WSPÓLCZESNA, III RP, NATO, NOWY PORZĄDEK ŚWIATA, PiS - Prawo i Sprawiedliwość, PO, POLITYKA, Rosja, Ukraina, UNIA EUROPEJSKA, USA. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.