■■ Mord elity polskiej dokonany przez zbrodniarzy żydowskich z sowieckiego NKWD, UB, SB, WSI, WSW ■

Już wkrótce wszyscy Polacy z Krwi i Kości, właściciele tej ziemi jaką jest Polska – spojrzą głęboko w oczy zbrodniarzom i kolaborantom udającym Polaków.

Funkcjonariusze_NKWD-600x355 2Funkcjonariusze NKWD

Kto próbuje nam cały czas tworzyć historię, której nigdy nie było?

Kto stoi za zbrodniami na narodzie polskim, kontynuacją cichego ludobójstwa?

Kto cały czas kłóci Polaków i dzieli, bowiem ma z tego korzyści, — zaś Polacy stają się nędzarzami i niewolnikami w swoim Domu – Polsce ?

Rodacy – Polacy!

Czas na budzenie świadomości już dawno nadszedł, dlatego musimy się jednoczyć w Duchu Narodowym, dla odrodzenia Potęgi Polski i nie dać się dzielić i skłócać na wszelkie sposoby.

Dzielenia nas Polaków i skłócania na wszelkie sposoby – dokonują Żydzi Syjoniści,  o których powiadał Władysław Gomułka w roku 1968, iż  — „są w Polsce”   — i też w PZPR – partii komunistycznej   — i pomimo upływu lat nic się w tej kwestii nie zmieniło.  

— Jedynie nie ma PZPR.

Żydzi   Syjoniści,   którzy   już   nie   żyją   zostali  zastąpieni przez swoje dzieci i wnuki.

Od roku 1939 do obecnego czasu Żydzi syjonistyczni mieli bardzo dużo czasu, aby   razem   z  Hitlerem i Stalinem mordować Polaków,   —  w ramach służby u OKUPANTÓW – przykładowo w hitlerowskim Wehrmachcie, w sowieckim NKWD

— oraz KOLABORACJI na terenie Polski   — w ramach chociażby Policji Żydowskiej – zarazem przejmować władzę parlamentarną, sądowniczą i całego Wymiaru Sprawiedliwości, w tym organów ścigania, mienie Polaków, życie polityczne i gospodarcze,   — tym samym stopniowo całą Polskę.

zbrodnia-katynska 1***

Wraz z końcem II Wojny Światowej żydowscy bandyci z sowieckiego aparatu NKWD zaczęli masowo zmieniać nazwiska – po zaleceniu im tego przez kompana od zbrodni Jakuba Bermana

— i udawać Polaków, aby za ich plecami rządzić wytypowanymi ludźmi i stopniowo ich zastępować.

Tak też się przez lata działo.

W ramach spisku przeciwko Polsce i Polakom   — Polacy byli praktycznie od roku 1939-go pod OKUPACJA militarną Niemców i Rosji,

— która była od początku inspirowana przez Żydów syjonistycznych, którzy stoją za rewolucjami i wojnami – mając w nich bezpośredni udział osobisty oraz finansowy.

W   ramach   tworzenia   państwa polskiego po Wyzwoleniu, którego nie było w   Polsce   w roku 1945,   —  bowiem żydowscy bandyci, którzy byli w NKWD — nadal działali w Polsce pod nazwą służb: UB, SB, WSI, WSW.

Praktycznie wszystkie te formacje zbrodnicze był założone i kontrolowane przez sowietów i w początkowym okresie mówiono w nich po rosyjsku.

— Dopiero w czasie kolejnych lat – zaczęto mówić w nich po polsku.

Podobnie było z partią komunistyczną w Polsce, która powstała z inspiracji Józefa Stalina,  — jednakże aby ją zakamuflować nie miała w nazwie „komunizmu”,   co   też miało za zadanie skutecznie usypiać czujność Polaków.

Najpierw partia rządząca w Polsce nazywała się Polska Partia Robotnicza, działała też Polska Partia Socjalistyczna, a po połączeniu, to już była Polska Zjednoczona Partia Robotnicza.

Od roku 1948 była to partia komunistyczna,   — czyli związana z Systemem Totalitarnym władzy.

Koncesjonowaną partią do współpracy w parlamencie z partią komunistyczną było Stronnictwo Demokratyczne założone przez Masonów.

Bandyci żydowscy z NKWD byli w dużej liczbie komunistami, którzy działali na rzecz KOMUNY, choć nie wszyscy.

Podobnie jak w okresie wojny   — zbrodniarze żydowscy z NKWD wymordowali polską elitę życia publicznego w Katyniu,

— to zajmowali się tym samym w rzekomo już Wolnej Polsce po roku 1945 stwarzając pozory walki z bandytami.

Bandytami oprawcy z NKWD, następnie z UB i innych służb nazywali:

  • Żołnierzy z Armii Krajowej,
  • Żołnierzy Wyklętych i
  • Żołnierzy Podziemia Zbrojnego.

Mordowali   synów   i   córki narodu polskiego, aby zetrzeć polskość w proch  —  i zastąpić Prawdziwych Polaków zakonspirowanymi Żydami mordercami – udającymi całą elitę polską.

Czas obecny pokazuje jednak,  iż zbrodnie Żydów Syjonistów, w tym wielu Komunistów – wychodzą na jaw

Pomimo upływu lat i jakby się wydawało starannej eksterminacji Polaków przez zbrodniarzy żydowskich, przez to ich bezczelnej pewności, co do tego,  iż dokonali przejęcia Polski na własność   — i mogą realizować chorą wizję stworzenia na jej miejscu państwa żydowskiego po nazwą Judeopolonia

– cały spisek antypolski zaczął się sypać.

Kiedy skrytobójcy ukryci w podziemiu państwa polskiego,   — co też oznacza, w każdej dziedzinie życia, a w tym:   — parlamencie, ministerstwach, urzędach, szkolnictwie, partiach i organizacjach, kościele, policji i wojsku – stwierdzili ten fakt,

— zaczęły   się   nagle   pojawiać znowu głośne morderstwa synów i córek ziemi polskiej.

Oficjalnie w mediach przez nich kontrolowanych tzw. głównego nurtu – państwowych i kolaboracyjnych prywatnych  

— zaczęły być publikowane liczne informacje w temacie: „samobójstwa” i niewyjaśnione morderstwa,   — w tym morderstwa polityczne.

W tych mediach nie przedstawiano Prawdy,  —  iż były lub są to też morderstwa   rytualne   polegające   na pozbawieniu człowieka kończyn, głowy, czy też narządów.

W ten sposób zbrodniarze mający ukrytą władzę w Polsce   — publicznie zaczęli   dawać do zrozumienia innym ludziom, co spotka tych, którzy będą ich dekonspirować?

— Działania takie stosują organizacje mafijne.

Oczywiście nie da się już zatrzymać tego, co jest już powszechnie jasne,

—  a z dnia na dzień wychodzi na całym świecie dzięki ludziom, którzy demaskują zbrodniarzy, którzy przejęli władzę w Polsce w celu przejęcia kraju na własność.

Funkcjonariusze_NKWD-600x355 2Funkcjonariusze NKWD

W tej chwili zaczęły na światło dzienne wychodzić wszystkie zbrodnie dokonane na Polsce i Polakach przez ludzi,

— którzy są zdrajcami, zajadłymi wrogami Polski i Polaków,   — którzy potworzyli różne partie udające polskie, — w tym prawicowe i szereg organizacji, w tym fundacje i związki zawodowe.

Ludzie ci dla utrzymania władzy działają w partiach rzekomo polskich, założonych przez Polaków, — dla utrzymania władzy infiltrują i przejmują partie założone przez Prawdziwych Polaków,

— a kiedy to się nie udaje – je niszczą, zaś liderów mordują.

Prawdziwym problemem dla zdrajców i wrogów, a zarazem morderców był Andrzej Lepper i jego Samoobrona,   — dlatego z rozpaczy i tego problemu „odebrał sobie życie”,

 —  kiedy   praktycznie   wszystko o mordercach, zdrajcach i wrogach Polski już powiedział z mównicy sejmowej i dla wielu ludzi poza parlamentem.

Andrzej Lepper musiał „odebrać sobie życie”,   — bowiem był skutecznym przywódcą   na  „barykadach” ulicznych i przy wysypywaniu śmieci z wagonów kolejowych,   — o których okupacyjne media kontrolowane i kolaboracyjne mówiły:

  — „Andrzej Lepper wysypał tony zboża dla Polski.”

Andrzeja Leppera sądzono przez lata przykładnie przy pomocy: Obcej Jurysdykcji Sądowej,  —  aby go znękać i zgnoić za to, że jest za Polską i Polakami.

Rządy Polaków – muszą wspierać Polskie Rolnictwo w zakresie wszelkiej produkcji,   — muszą   wspierać   Polski  przemysł, handel i usługi.

Faktem jest, że to właśnie Andrzej Lepper chronił Polskę i Polaków.

Celowe wrabianie Polaków w wojną na Ukrainie i rabunek Polski w imię rzekomych odszkodowań.

Władzę przejętą w Polsce w ramach zbrodni wojennych i w czasie pokoju na narodzie polskim oraz umocowanie jej przedstawicieli w naszej Ojczyźnie Polsce – musimy nazywać OKUPANTAMI.

OKUPANT opanował polskie instytucje, — w tym resorty siłowe.

Dziś okazuje się, że ten zbrodniczy teatr żydowsko-chazarski prowadzący do unicestwienia narodu polskiego – zostaje demaskowany, z dnia na dzień, coraz silniej i skuteczniej.

Podobnie dzieje się w krajach ościennych całej Europy.

Dla zatarcia zbrodni, rabunku i wszelkich działań — demaskowani zbrodniarze robią nam medialny HOLLYWOOD (którego są właścicielem) w Polsce podobnie jak w USA.

Przy pomocy kontrolowanych mediów  —  zbrodniarze o pochodzeniu żydowskim   i   chazarskim  mówią nam,  Polakom o zagrożeniu ze strony Rosji  —  oraz o spodziewanej agresji tego państwa na Polskę.

Zbrodniarze mówią nam o potrzebie uczestnictwa Polaków w wojnie na Ukrainie,   — którą wywołali ich ziomkowie pod znakiem Syjonu i faszystowsko-banderowskim UPA, w celu jej przejęcia.

Cała nowa samozwańcza władza Ukrainy, która się na niej pojawiła — składa się z ludzi o pochodzeniu żydowskim i chazarskim.

Medialna papka mediów nurtowych – nazywanych państwowymi i media kolaboracyjne   — tworzą nieprawdziwe informacje  

— i odwracają uwagę Polaków od tego,   — co od lat spiskowcy żydowscy robią w Polsce przeciwko Polakom oraz w innych krajach.

Zamieszanie, które czynią nazywać potrzeba głośno słowami:

Jeden Wielki żydowski Rajwach!

Rajwach   oznacza  zamieszanie,   podczas  którego można „dzielić i rządzić” — tak jak to opisano w „Protokołach Mędrców Syjonu”,

— po tym,  jak się wszystkich będzie nastawiać przeciwko sobie dla skłócenia, w myśl starej zasady:  —  „Tam, gdzie się dwóch bije, tam trzeci korzysta.”

W jednym z wielu planów Wielkiego Żydowskiego Rajwachu   — dla umocnienia swojej władzy w Polsce nad Polakami i aby ich ograbiać z nienależnych pieniędzy za HOLOCAUST i mienie utracone

– zbrodniarze tworzą wiadomości o krzywdach wyrządzonych im przez Polaków.

Rządzący zakonspirowani Żydzi i Chazarzy udający Polaków w ten sposób wyprowadzają miliardy złotych z Polski jako wyłudzonych odszkodowań,

— prowadząc Polskę do bankructwa, aby w następstwie tego panować nad Polską i Polakami – jawnie.

Historyczne odniesienie dla gościnnej dla Żydów Polski – zgodne z Prawdą

Prawda jest taka,   — że Polacy poświęcali się dla ratowania Żydów i od wielu wieków „przytulali ich” w Polsce, kiedy były ich wygnania z wielu krajów.

Na przestrzeni 1000 lat Żydzi byli wypędzani 47 razy z państw, które zamieszkiwali.

Działo się tak dlatego,  —  iż zawsze w tym narodzie znajdą się tacy ludzie, którzy myślą o opanowaniu władzy nad wszystkimi państwami i spiskują przeciwko narodom.

— Trudnią   się lichwą, przejmowaniem władzy, przejmowaniem handlu, usług i wszelkiego mienia na drodze podstępu, oszustw, morderstw, mówiąc krótko przestępstw i zbrodni.

Oprócz wielokrotnego wygnania Żydów z wielu państw, w historii wspomnianego czasu, były też ich liczne pogromy.

Polacy ratowali Żydów w czasie II Wojny Światowej i każdych okolicznościach tego wymagających.

Mnóstwo Żydów czujących się Polakami – zginęło za Polskę!

Dziś o Polakach się źle mówi w „mediach nurtowych”   — określonych interesów antypolskich,   — w sumie mediach obcych i kolaborujących przeciwko Polsce i Polakom.

Słyszymy o polskich obozach zagłady, o udziale Polaków w zbrodni Jedwabne, a także to,  —  iż Ślązacy mówią o zbrodniach Polaków dokonanych na nich.

Odliczanie końca aparatu władzy w Polsce – morderców naszych dziadów i ojców trwa…

Zbrodniarze ukryci w podziemiu Polski przestali się czuć pewnie.

Zbrodniarze, aby zyskać na czasie zaczęli ponownie represjonować Polaków, którzy rozpoczęli skuteczną dekonspirację spisku żydowskiego przeciwko narodowi polskiemu.

W związku z przejęciem pełnej kontroli nad mediami głównego nurtu w Polsce w roku 1945,   — to jest od momentu przejmowania w sposób skrytobójczy władzy

– zakonspirowani   zbrodniarze   w  partii i aparacie bezpieki tworzyli fałszywe informacje i propagandę.

Opanowali Telewizję i Radio Polskie, prasę.

Tak to wygląda do dnia obecnego, że w tych mediach żądzą układy Żydo-komunistów i pseudo prawicowe partie – prowadzone przez Żydów i Chazarów udających Żydów i ich dzieci oraz kolaboranci.

— Do mediów nurtowych nie dopuszcza się Prawdziwych Polaków, którzy są Patriotami i Nacjonalistami.

Wybory, Sondaże i media   — są   w   Polsce   ustawione   od   początku przejęcia władzy.

Ustawia się na urzędy państwowe kandydatów o obcym pochodzeniu, a też KOLABORANTÓW, którym się dyktuje – jak mają postępować?

Kiedy się wszystko kompromituje i rozpada – dokonuje się wyboru kolejnego wariantu utrzymania władzy.

Tak dzięki temu OKUPACJA Polski prowadzona przez garstkę bandytów pociągających sznureczkami – trwa latami.

Podporządkowanie reszty urzędników dokonuje się przy pomocy korupcji, zastraszenia w różny sposób   — np. hakami itp. metodami do zabójstwa włącznie.

— Ludzie zastraszeni w ten sposób   — biorą udział w Wyborach, biorą udział ich rodziny i znajomi etc.

Lustracja

Łajdacy, kolaboranci, wszelkiej maści przestępcy, dewianci i zbrodniarze boją się LUSTRACJI, którą potrzeba przeprowadzić

– weryfikując kandydatów do wszelkich instytucji państwowych, urzędów, mediów państwowych, policji i wojska, służby zdrowia i zawodów prawniczych, edukacji i ogólnie wszędzie.

Lustrować potrzeba ich udział we władzach i działalności państwowej od roku 1939, — udział w partiach, udział w organizacjach itp. formacjach.

Najważniejsza LUSTRACJA musi dotyczyć ich pochodzenia.

Ogólnie potrzeba sprawdzić wszystko do piątego pokolenia, — każdej osoby żyjącej.

W wyniku przeprowadzonej LUSTRACJI pochodzenia – każdy obywatel w Polsce musi posiadać dokumenty mówiące o jego: obywatelstwie i pochodzeniu.

To zagwarantuje Polsce i Polakom na wieki,  —  że nikt więcej się nie odważy konspirować przeciwko Polsce i Polakom.

— Kary za ukrywanie prawdziwego pochodzenia muszą być bezwzględne i surowe.

Obok tego musi być konfiskata mienia w całości.

Zakonspirowani ludzie w Polsce razem i w porozumieniu działają przeciwko niej   — tworząc medialną propagandę w ramach wizji utopii budowy państwa żydowskiego w Polsce.

Zbrodniarze z okresu II Wojny Światowej w większości już nie żyją.

Ich miejsce zastępują w życiu polityczno-publicznym elity składające się z ich dzieci i wnuków.

Zaraza   Żydo-komunistyczna,  Żydo-chazarska i inna, która opanowała Polskę  —   jest praktycznie wszędzie.

W   Polsce fałszuje się Wybory,   —  o czym się mówi w określonym procencie – ujawniając te fakty specjalnie.

Potem   daje się sprawy do sądu, gdzie trafiają one do sędziów uczestniczących w spisku przeciwko Polsce i Polakom.

 — Zbrodniarze okradają Polskę w przeróżny sposób.

W okresie ostatnich 25 lat państwa opanowanego przez Żydów udających Polaków do spółki z komunistami    — mają oni udział w licznych aferach gospodarczych,   prywatyzacji, przejmowaniu pod różnymi szyldami polskiego mienia prywatnego i narodowego,   

—  totalnego rabunku,  zniszczenia przemysłu, wysprzedaży za bezcen majątku narodowego i pracy pokoleń naszych ojców i dziadów.

Ich plan zniszczenia Polski i Polaków doprowadził do stanu takiego Polskę jakiej nie było po Rewolucjach i ostatnich Wojnach.

Z Polaków zbrodniarze i ich wspólnicy oraz kolaboranci zrobili – nędzarzy Europy,    — po to aby zgodnie z planem zmusić ich do opuszczenia Polski.

 — Mniej Polaków w Polsce miało im dać sposobność na końcową fazę przejęcia Polski – bez oporu milionów ludzi, którzy z niej za chlebem wyjechali.

Obstawiając   resorty   siłowe   w Polsce   —  zbrodniarze liczyli na to, że w razie buntu Polaków i widma utraty władzy oraz rozliczenia  – zapanują nad sytuacją i utrzymają siłowo władzę w Polsce.

 — Omówiono nawet wprowadzenie Stanu Wojennego lub Wyjątkowego.

Niestety, świadomość Polaków jest już tak duża, że zakonspirowani zbrodniarze   przestali   liczyć  na Polski resort siłowy – nie mając pewności, że ich całą bandycką władzę uchroni.

Organizują Straż Miejską dla ochrony swoich interesów – za pieniądze podatników.

Z   racji   widma  utraty władzy „przepchnęli” przepisy o „bratniej pomocy”   służb policyjnych i wojskowych   —  (ustawa 1066)    — na wypadek potrzeby pacyfikacji Narodu Polskiego.

 — Z racji tej zaczęli występować masowo o pozwolenia na posiadanie broni.

Z racji tej zaczęli budować mur chroniący Sejm w Warszawie,    — którego nie było nawet za czasów oficjalnej KOMUNY czasu minionego.

Te znaki i to, że ponownie podczas Protestów Robotniczych antypolska władza daje zgodę na używanie broni

– wybitnie nam wszystkim Polakom mówią,   iż   dni   OKUPACJI   zbrodniczej przez spisek antypolski są policzone.

Tak to dzięki Sile i Wierze, Dumie Narodu Polskiego, odradzaniu się Ducha Narodowego  – „Plan Wielkiego Żydowskiego Rajwachu”  w Polsce się kończy z kretesem.

Już wkrótce wszyscy Polacy z Krwi i Kości,    — właściciele tej ziemi jaką jest Polska – spojrzą głęboko w oczy zbrodniarzom i kolaborantom udającym Polaków.

Będą wyroki surowe i egzekucje, a przy tym konfiskaty mienia.

Będą ekstradycje, kiedy się będą samozwańczy władcy Polski jak szczury lub karaluchy chowali przed polskim aparatem ścigania,

 — który ich znajdzie na końcu świata i dostarczy tak samo,  jak ich bracia dostarczyli zbrodniarza hitlerowskich Niemiec Adolfa Otto Eichmanna do Izraela,    — a po procesie stracili ma mocy wyroku i egzekucji.

***

Piotr Moskwa • infoekspres.pl, dziennik.artystyczny-margines.pl
Publicysta, pisarz, poeta, krytyk infoekspres.pl

29 Lipiec 2016

Za; https://wzzw.wordpress.com/2016/07/29/%e2%96%a0%e2%96%a0-mord-elity-polskiej-dokonany-przez-zbrodniarzy-zydowskich-z-sowieckiego-nkwd-ub-sb-wsi-wsw-%e2%96%a0/

Ten wpis został opublikowany w kategorii "Solidarność", 13 grudnia Stan wojenny, 13 grudnia Traktat Lizboński, 4 czerwca 1989, AFERY PRAWA, AGENTURA, ANTYPOLONIZM, APELE - KOMUNIKATY, ARCHIWUM 25-LECIA 1989-2014, Eksmisje, Emigracja, HISTORIA POLSKI, III RP, JUDAIZACJA POLSKI, Magdalenka, MASONERIA, MASONERIA W POLSCE, NAZIZM, NOWY PORZĄDEK ŚWIATA, POLITYKA, POlska w likwidacji, PRL, PROTESTY, Roszczenia niemieckie, Roszczenia wobec Polski, Roszczenia żydowskie, SPOŁECZNO-POLITYCZNE, UB-NKWD, WALKA Z WIARĄ KATOLICKĄ, WYBORY, Zbrodnie komunistyczne, Zbrodnie niemieckie w Polsce, Zbrodnie sowieckie, Zbrodnie ukraińskie, Zbrodnie żydowskie. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.