Papież w księdze pamiątkowej w byłym niemieckim obozie zagłady Auschwitz-​Birkenau:

Papież w księdze pamiątkowej w byłym niemieckim obozie zagłady Auschwitz-Birkenau:

„Panie, miej miłosierdzie, przebacz okrucieństwo”

epa625_05447033 2***

Franciszek   dokonał   wpisu do księgi po modlitwie w celi męczeńskiej śmierci ojca Maksymiliana Kolbego w bloku 11 obozu Auschwitz.  — Wcześniej modlił się przed Ścianą Śmierci.

Oœwiêcim, 29.07.2016. Wpis papie¿a Franciszka "Panie miej mi³osierdzie nad twym ludem! Panie przebacz tak wielkie okrucieñstwo!" w ksiêdze pami¹tkowej w Muzeum Auschwitz, 29 bm. Papie¿ odwiedzi³ w pi¹tek b. niemiecki obóz Auschwitz I oraz obóz Auschwitz-Birkenau. Papie¿ Franciszek bêdzie przebywa³ w Polsce do 31 lipca, bior¹c udzia³ w odbywaj¹cych siê w tym czasie XXXI Œwiatowych Dniach M³odzie¿y. (ukit) PAP/Muzeum Auschwitz-Birkenau ***Zdjêcie do depeszy PAP pt. Papie¿ w ksiêdze pami¹tkowej: Panie miej mi³osierdzie, przebacz okrucieñstwo*** HANDOUT EDITORIAL USE ONLY NO SALESPAP

—  „Panie,   miej   miłosierdzie  nad  twym ludem!   Panie, przebacz tak wielkie okrucieństwo!”

„Señor, ten piedad de tu pueblo! Señor, perdon por tanta crueldad!” —  „Franciscus”

napisał papież po hiszpańsku, składając także swój podpis  —  i umieszczając datę   —  napisał papież Franciszek w księdze pamiątkowej Muzeum Auschwitz   podczas   swojej   wizyty   w   byłym   niemieckim  obozie zagłady —  [ no i to jest co najmniej bardzo dziwny wpis… — emjot]

Czytaj dalej

Reklamy
Ten wpis został opublikowany w kategorii Auschwitz, Franciszek, KOŚCIÓŁ POSOBOROWY, Miejsca Męczeństwa Polaków, NAZIZM, Niemcy, NIEMIECKI HITLERYZM, OBOZY KONCENTRACYJNE. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.