Rzeź Wołyńska a żydowskie korzenie PIS

+++

Laudetur Iesus Christus

Dziś dzień 11 lipca 2016 roku kończy się i przejdzie do naszej historii najnowszej jako  dzień naszej narodowej hańby,

— kiedy to Duda (prezydent)  i PiS: Kaczyński, Szydło i pozostałe towarzystwo włącznie z całym sejmem   — naznaczyło się piętnem zdrady pamięci naszych Pomordowanych Wołynian.

Ale   ludobójstwo   na   Polakach, na terenach Wschodnich, obecnie należących do Ukrainy i Białorusi,   — nie może być zawężone jedynie do 1943 roku i Wołynia,   —  bo   Lachy byli okrutnie mordowani już od 1926 roku także na terenie Grodna i okolic, na obecnej Białorusi.

Już w 1926 roku to „ruskie wschodniactwo” mordowało naszych kmieci, podpalając ich gospodarstwa, gwałcąc kobiety i wyrywając płody z brzuchów ciężarnych kobiet.

Chociaż – faktycznie – ruskie mordy na Lachach mają swe początki w okresie powstań Chmielnickiego, które to fakty zostały tak genialnie załgane przez SPIN-pisarza Henryka Sienkiewicza.

Sienkiewicz chyba na stałe zasiał w Polakach kąkol kłamstwa, — polegający na ukryciu żydowskiego tła w tamtych mordach kozackich na Polakach,

— za co Rothschild dał mu w podzięce Nagrodę Nobla za niemal równie kłamliwy (słodko uproszczony) Quo Vadis.

I przeciw tej żydowskiej propagandzie spisanej piórem Sienkiewicza już chyba nie da się nic zrobić.

Rola żydów w masowych zbrodniach na Polakach w naszej historii czy literaturze faktu pojawia po raz pierwszy w opisach dopiero w połowie XIX wieku.

I są to omawiane tzw. Rabacja galicyjska 1846 (rzeź galicyjska, rzeź tarnowska, rabacja chłopska) http://gazetawarszawska.com/judaizm-islam/1023-zdrady-i-zbrodnie-zydow  — czy okres tzw. Okres Ukraińskiej Republiki Ludowej.

Później już pisanie o żydach jako systemowych antypolskich zbrodniarzach zaczęło mieć regularny charakter, — a co przypuszczalnie było wynikiem rozwoju masowego dostępu do prasy i książek.

Dzięki temu opisano rzezie rusińskie na Polakach podczas okresu właśnie Republiki Ukraińskiej 1918-1919, po których pozostaje dość duża dokumentacja.

http://gazetawarszawska.com/historia/3189-o-okrucienstwach-hajdamackich

http://www.kresy.pl/kresopedia,historia,wojna-o-granice?zobacz/zbrodnie-terrorystow-z-tzw-zachodnioukrainskiej-republiki-ludowej-na-polakach-1918-19-preludium-wolynia

Wspomniany   wyżej   rok   1926 jest jakąś granicą formalną, metodyczną, a nie merytoryczną   w —   odniesieniu do obecnych zbrodni PIS przeciw Polsce i Polakom.

Jak pamiętamy   —  rok 1926 to okres tzw. sanacji, gdzie II RP stała się państwem totalitarnym pod władzą Piłsudskiego.

I wtedy właśnie żydzi sterujący sanacją ustanowili te reguły, których spadkobiercą i wiernym kontynuatorem jest obecny PIS.

Obecna gloryfikacja Ukrainy, banderowców ma swe pochodzenie historyczne w Sanacji. 

I ani Kaczyński , ani Tusk czy Duda nie wymyślili niczego nowego, ani też nie są na krok samodzielni w tej zbrodniczej ideologii  —  (narzędziu do zniszczenia Polski rękami ukraińskimi).

To proste podjęcie kontynuacji okresu przedwojennego, który dał Polsce ostateczne zniszczenie wojenne.

I obecna reaktywacja tamtego okresu metod czy stosunków społecznych w zamyśle żydowskich animatorów ma przynieść identyczne skutki: — nowe wojny i nowe rzezie na Polakach.

Taka jest prosta prawda!

Już w latach dwudziestych (formalnie wspomniane 1926) rozpoczęły się mordy na naszym Narodzie,   — a czego powszechnie nie wiemy i co jest przemilczane,

— bo mówienie o tym było niepoprawne politycznie już wtedy, za tamtej piłsudczyzny prostytuującej się żydom.

I to dosłownie, bo aby wtedy zrobić karierę oficerską w wojsku   — trzeba było ożenić   się  z ryfką,   — i to jej krocze obsługiwane przez polskiego pana oficera gwarantowało lepsze awanse w wojsku.

Ale nic nie jest gratis,   —  jak  oficerowie przekazywali polskie geny żydowskiej swołoczy, tak i spełniali żydom inne usługi.

Sprawy   tamtych   mordów, zaczątków wołyńskiego ludobójstwa były nie tylko przemilczane w okresie sanacji, ale nawet  odwracane co do zależności: — zbrodniarz – ofiara.

Wina ruskich mordów na Polakach leżała po stronie polskiej.

W tej atmosferze Piłsudczyzna   —  jak  w najlepsze    —  kształciła kadry ruskiej czerni późniejszym ukraińskim oprawcom Polaków. 

I tzw. banderowcy nie spadli z księżyca,   — ale byli owocem dużych nakładów finansowych, logistycznych i szkoleniowych II Rzeczpospolitej,

— która namiętnie doszukiwała się dobrych stron w „silnej i niezależnej Ukrainie” i jej „narodzie”,   — który powinien mieć szanse na lepszy byt, a będzie to korzystne Polakom.

Cenzurowano na każdym kroku informacje o zbrodniach ukraińskich okresu 1918-1919,   — a co gorliwszych wysokich oficerów antyukraińskich skrytobójczo mordowano.

Mordy, które nastały z rokiem 1926   — to nie tyle owoc propagandy sowieckiej, a później niemieckiej, ale rezultat kreciej roboty wroga wewnętrznego w Polsce, jaki byli i są żydzi.

Można spokojnie powiedzieć, bez ryzyka najmniejszego błędu,   — że banderowcy i UPA to rezultat zażydzonej piłsudczyzny przedwojennej, a to łącznie – później   —  z rażącymi zaniechaniami ze strony AK w okresie okupacji.

— Kiedy  Sikorski wydawał z Londynu do Polski okupowanej rozkazy nakazujące ścigać antysemitów, — a całkowicie zaniedbał ochronę polskiej ludności kresowej przed dobrze już zorganizowanymi banderowcami,   — dobrze było wiadomo o tym,  jak drastycznie niekorzystne było położenie ludności polskiej na wschodzie.

Tak Londyn, jak AK w Polsce dobrze o tym wiedziało, bo kadra AK w dużej części składała się z piłsudczyków, którzy przed wojną przygotowali Ukraińców do sztuki wojskowej

– tragiczne położenie polskiej bezbronnej ludności wobec uzbrojonych ukraińskich wampirów nie mogła być tajemnica dla nikogo w Londynie czy podziemiu.

Jak wiemy — polskich negocjatorów wojskowych —  do kontaktów z UPA — ukraińcy   rozszarpali   końmi, a to mimo uzgodnionego wcześniej immunitetu poselskiego.

W dzielnym AK zbrodnia ta pozostała bez echa.

+

Ten szerszy okres i historycznie, i systemowo jest ważnym innym wymiarem, który trzeba w dniu hańby 11 lipca 2016 wspomnieć.

Jest to ważne, bo widać zarówno ciągłość historyczną, jak i systemową, jaka się przejawia w wyniszczaniu Narodu Polskiego,

— a gdzie obecne środki zaradcze faktycznie sprowadzają się jedynie do żałobnego jęczenia, że PIS by chciało, ale nie może.

Odbywa się to na terenie czy przed obliczem tego bluźnierczego pomnika Wołyńskiego   — po chamsku wręcz źle zlokalizowanego,   — bo na antypodach —  Skwer Wołyński —  koło autostrady, na odludziu.

I miejsce to jest niewątpliwie szczalnią dla okolicznej żulii.

4szcz 1Autorem tego kabalistycznego pomnika jest niewątpliwie żyd – rzeźbiarz kabały Marek Moderau, który w swej psychozie żydowskiego symbolizmu mieści wszelkie judaistyczne szkaradztwa,    jak np. to zbiorowisko obelisków-penisów w stanie erekcji, które pewnie mają oznaczać jakieś żydowskie demony-hybrydy.

Untitledmm 24szcz6 3Te fallusy, wyraźnie bez napletka, wznoszą się ku górze, czyli chcą do nieba – zasiąść na tronie Yawecha,   jako napisał Carl Marx w swoim poemacie, a o czym pisał nie tylko on, ale i inni żydzi, a czego źródłem jest Talmud.

Moderau zaprojektował m. innymi szkaradztwo smoleńskie na Powązkach oraz pomnik bolszewików, którzy najechali Polskę w 1920 roku!!!

Tak, autorem pomnika Ofiar Wołyńskich jest ktoś, kto przyłożył rękę do pomnika pamięci bolszewików napadających na Polskę, mordujących, gwałcących i podpalających Polskę i Polaków.

4szcz64 4TAKA   JESTEŚ   POLSKO!   STAWIASZ   POMNIKI   SWOIM     NAJEŹDCOM   I OPRAWCOM!

+++

Pytamy:

Jakim skrajnym durniem trzeba być, — aby takiemu żydowi dawać do wykonania pomnik Ofiar Wołynia?

Pytamy:

A Jakim bezgranicznym durniem trzeba być, — aby zezwalać na byt tego pomnika, który   swą   wymową   jest żydowskim bluźnierstwem wymierzonym już nie tylko w Polaków, ale w samego Zbawiciela?

W „pomniku” widzimy symbolicznie zdeformowaną postać Zbawiciela oraz uszkodzony krzyż (mocno pochylony).

4szczw 5To nie jest postać Zbawiciela, głowa jest jak u jakiegoś zombie

Zbawiciel nie ma rąk, a krzyż jest „złamany”.

Jest to żydom potrzebne do tego, aby mogli przechodzić koło tego krzyża bez utraty koszerności.  

— Widać bowiem, że krzyż jest „złamany”, — a więc symbolizuje zniszczone chrześcijaństwo — i sam Zbawiciel nie ma rąk,   — a więc tą symboliką mówi żydowską „prawdę” o Jezusie, który może nawet nie był ukrzyżowany, bo przecież nie ma rąk,   — a co było niezbędne do ukrzyżowania, które rzekomo miałyby być przybite do krzyża.

— Nie ma rąk, nie przybicia do krzyża, nie ma gwoździ, a idąc dalej nie ma też i krzyża!

— Nie ma więc zbrodni Bogobójstwa, nie ma Chrystusa, nie ma chrześcijaństwa.

Tak myślą żydzi i krzyż ten jest spełnieniem ich koszernego zamysłu (postać zombie).

Pomnik dodatkowo składa się z 18 płyt kamieni, które,  —  jak łatwo zauważyć, — są trzykrotnością rogów Gwiazdy dawidowej.

Całość przypomina satanistyczną kabalistykę Panteonu na Powązkach, a te płyty wołyńskie —  lada chwila —  będą pokrywane kamieniami, —  jak to jest u żydów w rytuale cmentarnym.

Chodzi o to, by w nienajdalszej przyszłości przekształcić ten pomnik z upamiętnienia pomordowanych Polaków, — na pomnik „pomordowanych” żydów.

Tak właśnie, na Wołyniu zarzynano żydów!

O ofiarach żydowskich na Wołyniu od dawana głośno mówi żydowski agent i oszust historyczny — ksiądz Zaleski.

I   o   to właśnie chodzi, aby i tu na rzezi Wołyńskiej ukraść naszą tożsamość, — podobnie do innych miejsc kradzieży!

Gdzie żydobanderowiec Duda opowiada już notorycznie kłamstwa o „wspólnym   przelewaniu   krwi   (żydowskiej)“  w obronie Polski przed obcymi najeźdźcami – wystąpienia Dudy: Kielce i Monte Cassino.

Jest zatem łatwo zauważany gwałtownie powstający trend prowadzący do podmiany żydów na Polaków na płaszczyźnie historycznej – post factum.

Ten pomnik, podobnie jak Panteon wpisuje się w to oszustwo – a właściwe, konkretnie, żydowski zabór naszego imienia.

Z tego choćby powodu, ten pomnik, to żydowskie łajno,  —  należy natychmiast zburzyć i postawić nowy monument.

Nowy, ale o czystej klasycznej symbolice katolickiej i polskiej,  —  i w godnym miejscu w centrum Warszawy, — np. na Placu Grzybowskim,

— a to także po to tam właśnie,   — aby powstrzymać oszałamiające zażydzenie tego ważnego miejsca w Warszawie.

+++

Widzimy zatem, że tylko w tych dwóch dodatkowych wymiarach, o których nikt nie mówi   – więc   dlatego   my   to poruszamy — objawia się to antypolskie, żydowskie oblicze PIS.

Zauważmy:   — na zachowanie PIS można patrzeć z różnych punktów widzenia, czy je roztrząsać na różnych płaszczyznach.

Wszystkie jednak sposoby zrozumienia zachowania tej partii prowadzą do jednego wniosku:

— PiS to partia „zero” bez jakiegokolwiek programu politycznego, bez jakichkolwiek planów czy ambicji.

— Nawet sam Kaczyński, który decyduje o wszystkim, — nie jest jakąkolwiek płaszczyzną odniesienia, dzięki czemu można by coś zrozumieć lub przewidzieć.

Sprawa jest prosta, — Kaczyński nie jest niczym innym, jak żydowską marionetką spełniającą polecenia podawane mu przez telefon — i w dodatku w obcym języku, którego Kaczyński nie zna i musi odczytywać te polecenia za pomocą tłumacza.

Nie ma tu cienia przesady czy nieprawdy.

Trzeba sobie tylko przypomnieć niemoc Kaczyńskiego w nieudanym sprowadzeniu do Polski żydowskiej zbrodniarki Wolińskiej, — brak konsekwencji z zażądaniu od Geremka poddania się lustracji, 

—  aby zrozumieć to, że Kaczyński nic nie może samodzielnie.

Kaczyński   —  co niewątpliwe —  ma   nad  sobą bezwarunkową władzę – nawet dla niego samego niewidzialną

—  której słucha pod jakimiś strasznymi rygorami kar na przerażającym poziomie strasznych konsekwencji nieposłuszeństwa wobec sądów rabinów.

A prawo żydowskie naucza, że grzech przeciw talmudowi jest straszny, lecz może być odpuszczony,   — ale już grzech przeciwko woli rabinów odpuszczony nigdy nie będzie.

Te straszne kary rabinów na nieposłusznych żydów są niezawodnym narzędziem sterowania społecznościami żydowskimi i to tłumaczy wiele żydowskich zachowań np. przerażający — nawet antysemitów

 — brak żydowskiej  refleksji nad rzeczywistymi przyczynami żydowskich strat podczas II w. św.

Reżim obowiązku posłuszeństwa jest absolutnie nieludzki w sankcjach za brak dyscypliny   — i każdy żyd gotowy jest uczynić wszystko, co najgorsze, nawet   wobec własnej najbliższej rodziny,   — aby tylko nie popaść w konflikt z rabinami.

[…]

Kiedy zatem tak jest,   — to co można wymagać — w spełnianiu polskich wymagań będących w konflikcie z żydowskimi interesami — od żydów:

— Kaczyńskiego, Szydło lub Dudy i całej tej sfory żydowskich pachołków?

Gdzie poza tym mamy te wspomniane tradycje piłsudczyzny, która jest swoistym protoplastą tego PiS-owskiego oszustwa i terroru wobec Polaków.

To,   co   wygadują   doradcy Dudy w kwestii „ukraińskiej”,   — to nic innego jak   koszmar sanacyjnej polityki okresu międzywojennego, który doprowadził do klęski wrześniowej, Katynia, i Rzezi Wołyńskiej, masakry Powstania Warszawskiego i powojennej aborcji.

A teraz jest tylko gorzej, bo jesteśmy świadkami chowania się pod stołem prezydenckich ministrów,   —  a to jedynie na sam widok ambasadora Ukrainy, który jest straszniejszy niż sam Nowosilcow.

A co najgorsze   — i Polacy, i Polska są tak słabi i osamotnieni, jak nigdy w swej historii.

Ale, niestety —  słabość   słabością,   zmowa zmową, żydzi żydami — to ta obecna Polska   „sama  sobie wybiera swych oprawców” – akceptuje ich, bo nie mówi głośno NIE i nie widać jakiegokolwiek czynu poza gadaniem.

Nasze elity są przerażająco słabe i tchórzliwe   — i nie chcielibyśmy tego napisać,  —  że są skore do prostytucji,   — ale tak chyba jest.

— Widać to wyraźnie choćby po tej sytuacji z tym diabelskim pomnikiem, któremu poświęciliśmy nieco więcej uwagi w tym artykule.

Taka   jest  niestety prawda o nas samych:   — serwilizm, prostytucja, bezwstydne —  chętne —  zrozumienie „stanowiska drugiej strony”.

A skutki tego są takie, że wszystko kończy się na gadaniu, a czynu brak.

A przecież kiedy nie możemy wpłynąć na Kaczyńskiego, aby wprowadził ustawę w sprawie Rzezi Wołyńskiej, kiedy nie mamy żadnego wpływu na błazeństwa infantylnego Dudy, ani w żaden sposób nie możemy okiełznać zimnej,  prymitywnej wyrachowanej bezczelności Szydło,

— to przecież ta obecna i dobrze już widoczna w mediach alternatywnych inteligencja polska ma jednak jakieś niezbędne możliwości ku temu, aby ten sataniczny, kabalistyczny pomnik wołyński poddać likwidacji!

Zróbmy raz coś praktycznego!

Na Boga!   — Zróbmy coś z tym bluźnierczym świństwem!

Bo kiedy – załóżmy   —  doszło już do tego, że powstanie żydowskich pomników: smoleńskiego na Powązkach, pomnika bolszewików, jest skutkiem ukrytej manipulacji i jest rezultatem faktów dokonanych,

— to fakt istnienia tego kabalistycznego pomnika, który obraża Chrystusa i niszczy pamięć o Wołyniu jest już jawny i fizyczny,   — i to właśnie jest jego słabością,   — bo teraz jest kolej – okazja  — na nasz ruch:

—  my   tego żydowskiego podrzuconego pomnika nie akceptujemy i chcemy go usunąć!

Tzn. nie odważamy się tego zrobić, a przecież jest to konieczne!

I ta sytuacja jest już otwarciem – okazją, szansą – dla Polaka do jakiejś akcji polskiej przeciwko temu bluźnierstwu, zniesławieniu, przeciwko tej żydowskiej agresji i przygotowaniu pod kradzież naszej tożsamości, to tak przy tym konkretnym pomniku, jaki i w szerszym zakresie!

Przecież nikt tego żydowskiego śmiecia na Skwerze Wołyńskim nie może ani upilnować, ani tym bardziej obronić przed potępieniem i wezwaniem do demontażu.

— Żadna gmina warszawska, ani ambasada ukraińska nie jest w stanie uchronić się przed ruchem społecznym mającym na celu usunięcie tego antypolskiego koszmaru,   — który można jedynie porównywać z Golgotą Beskidów!

Pytamy:

Dlaczego nie ma ruchu społecznego w tym kierunku?

Ostatnio widzimy cały wysyp wszelkiej maści wystąpień publicznych różnych aktywistów, którzy za pomocą YouTube – na przeróżnych wywiadach, czy konferencja lub wykładach – promują swój „narodowizm” czy stanowczy „opór” przeciw dużym już nadużyciom tych nowych-starych władz klik żydowsko-warszawskich z półżydem Dudą z Krakowa —  (brat ojca Dudy jest żydem), ale żonatym z ryfką, co czyni go w pełni koszernym jako żydowski podnóżek.

Te liczne wystąpienia, widać to na takich zasłużonych portalach na YT, jak:

— Sumienie Narodu,  eMisjaTv,  wRealu24, Nie bójcie się prawdy etc…etc.

Ale portale te, ani tam występujący nie podejmują jednak  skutecznej akcji w w/w sprawie, faktycznie poza gadulstwem nie czynią niczego innego, a nawet nie wzywają innych do czynu.

YT jest już zapełniony bardzo, ale to bardzo, sprawnym portalami, które niezwykle skutecznie docierają do masowego odbiorcy z przekazami od prelegentów, dobrze lub bardzo dobrze osadzonych w czołówce polskiej inteligencji „alternatywnej”.   — Są to ludzie , których głos ma głęboki odzew społeczny.

Dlaczego zatem nie powstaje żaden ruch, a nawet pojedynczy głos w sprawie:

— pomnika smoleńskiego na Powązkach, krzyża skradzionego z Krakowskiego   Przedmieścia przez Nycza, klatek na króliki na kabalistycznym Panteonie na Powązkach, w których pochowano naszych Niezłomnych, a teraz tego pomnika żydowskiego łajna.

— Tego kamiennego łajna, za pomocą którego żydzi z całego świata będą się uczyć,   —  że   Rzeź   Wołyńska, to była rzeź na żydach, a świadectwem tego jest ten pomnik wołyński.

I poukładane na tych osiemnastu płytach cmentarne kamyki – a co jest w żydowskim   zwyczaju —  jest świadectwem tego, że na Wołyniu wymordowano żydów.

I ma być tak:   — jak pachołki PiS-owskie zredukowały wersję prezydenta Kuczny z 500.000 zamordowanych do zaledwie 100.000 zamordowanych Kresowian,   — to żydzi swoim zwyczajem te 500.000 zarzniętych Polaków przerobią na milion zamordowanych żydów.

— Tak ma być.

I nie chodzi nam tu o to, aby wyjaśnić – poruszyć —  kłopotliwy żydom brak bilansu żydowskich ofiar rzekomych sześciu milionów zabitych żydów,

— ale zauważyć to zastanawiające milczenie tej „alternatywnej” polskiej inteligencji   i elity w obecnej Polsce, która produkuje się na YT.

Czy ci mówcy, niewątpliwie erudyci, — są zastraszeni, czy podlegają powszechnej prostytucji,   — czy też….

— czy też są kolejną fałszywą opozycją wobec tegoż żydowskiego rządu w Warszawie, obecnie rządu żydów w kolorach PiS?

Czy ta opozycja „alternatywna” jest prawdziwa, autentyczna?

Czy też jest to kolejna żydowska ustawka, kolejna żydowska farsa,

….. czy też to tylko – miejmy nadzieję   — polska słabość?

Jaka odpowiedź jest tu prawidłowa?

In Christo

Krzysztof Cierpisz

11-07-2016

+++

https://pl.wikipedia.org/wiki/Marek_Moderau

http://w.kki.com.pl/pioinf/przemysl/dzieje/rus/unici3.html

http://gazetawarszawska.com/pugnae/4103-rzez-wolynska-a-zydowskie-korzenie-pis

Lipiec 2016

Za; http://gazetawarszawska.com/pugnae/4103-rzez-wolynska-a-zydowskie-korzenie-pis

KOMENTARZE:

Maria7 days ago

Z obeliskami-fallusami w tle:

original 6

Christophorus Lechitus Maria7 days ago

Haniebne antypolskie wystąpienie Dudy.
http://gazetawarszawska.com/pu…

4 lipca 2016 roku Duda pojechał do Kielc, aby dalej czapkować żydom i szkodzić Polsce, co chyba powoli staje się głównym zadaniem jego prezydentury.

Duda całkowicie przemilczał polskie ofiary —  dziewięciu niewinnych ludzi;   — Polaków —  zamordowanych przez żydowskie sądy wojskowe, które na posiedzeniach wyjazdowych w Kielcach skazały na śmierć tych nie tylko niewinnych, a często nieświadomych „uczestników pogromu”.

original 7+++

Christophorus Lechitus Maria7 days ago

jaki to infantylny, bezczelny bezwstydnik!!!
Hucpa w Kielcach odbywała się nawet asyście wojskowej.

A tu zginęły setki tysięcy Polaków, a on wyciągną dwie lampki z reklamówki i ustawia się zdjęcia.

To chyba jaki klon!?
To jest możliwe tylko w Polsce.

Christophorus Lechitus7 days ago

Christophorus Lechitus7 days ago

Kaczyński na taczkę, stan wojenny kamuflażem agresji żydowskiej przeciw Polsce.

 

+++

Po żydowskiej kosmetycznej przegranej roku 1968, gdzie żydzi z aparatów oraz zażydzonej już hierarchii katolickiej w Polsce wypchnęli na Zachód kilkanaście tysięcy żydów – jako męczenników znanego polskiego antysemityzmu,  — nastąpiła nowa jakość polityczna w Polsce.

Rezultatem tej nowej jakości był KOR, Solidarność i stan wojenny 13 grudnia.
http://www.gazetawarszawska.co…

Christophorus Lechitus8 days ago

Piętnaście milionów zamordowanych Polaków na terenach byłego ZSRR.

http://gazetawarszawska.com/hi…

Maria8 days ago

Spowiedź Ukraińca GORZKA PRAWDA i inne dzieła Wiktora Poliszczuka:

http://ksiegarnia.antyk.org.pl…

http://ksiegarnia.antyk.org.pl…

Christophorus Lechitus Maria8 days ago

To był przyzwoity dociekliwy człowiek, wymieniałem z nim kiedyś jakieś maile,

ale wszytko przepadlo

Maria Christophorus Lechitus8 days ago

Wiktor Poliszczuk poświęcił się obnażeniu kłamstw i przeinaczeń jakie narosły wokół najnowszej historii Ukrainy oraz nacjonalizmu ukraińskiego.

W swych naukowych publikacjach, jako Ukrainiec, wielokrotnie zwracał uwagę na bezmyślne powtarzanie przez polskich historyków zakłamanej narracji ukraińskich nacjonalistów i współczesnych historyków ukraińskich, którzy wszelkimi sposobami próbują wybielić lub sfałszować prawdę o mordach OUN-UPA na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej.

Wiktor Poliszczuk zawsze zbrodnie OUN UPA nazywał ludobójstwem, twierdził także, iż decyzja o przeprowadzeniu Akcji „Wisła” była słuszna pokazując analogiczne działania innych państw takich jak USA i Kanada w czasie II Wojny Światowej.

Dorobek naukowy Wiktora Poliszczuka jest w Polsce albo nieznany albo krytykowany bądź ignorowany (szczególnie przez środowiska związane z Michnikiem i Gazetą Wyborczą) z powodów politycznych, nakazujących przemilczanie zbrodni OUN i UPA.

Na szczególną uwagę zasługuje ostatnie, uzupełnione przez Autora, wydanie książki „Gorzka prawda: cień Bandery nad zbrodnią ludobójstwa”

http://ksiegarnia.antyk.org.pl…

pochodził z mieszanej rodziny polsko-ukraińskiej, sam określał się jako „prawosławny Ukrainiec”. Posiadał obywatelstwo polskie i kanadyjskie.

Ojciec Bartłomiej, matka Aniela (Nina) z Witkowskich. Po agresji ZSRR na Polskę, ojciec —  do 1934 wójt gminy Dubno został aresztowany przez NKWD, a w kwietniu 1940 rozstrzelany bez sądu.

13 kwietnia 1940 Wiktor wraz z matką i siostrami został wywieziony do Kazachstanu, gdzie przebywał do listopada 1944.

Potem rodzina przesiedliła się do obwodu dniepropetrowskiego USRR. W 1946
Poliszczukowie przybyli do Polski.

Po ukończeniu w 1950 Liceum Pedagogicznego w Legnicy pracował jako nauczyciel języka rosyjskiego w Gimnazjum Kamieniarskim w Jaworze.

Po ukończeniu studiów na Wydziale Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego i uzyskaniu tytułu magistra otrzymał nakaz pracy w prokuraturze powiatowej w Jaworze, gdzie doszedł do rangi podprokuratora. Następnie pracował jako radca prawny i adwokat; z Polski wraz z rodziną wyemigrował do Kanady w 1981 roku.

Na emigracji rozpoczął pracę jako korektor techniczny w wydawanym w Toronto tygodniku diaspory ukraińskiej Nowa Droga, związanym z emigracyjnym OUN-M.

Jak stwierdził, wówczas zainteresował się i rozpoczął badania nad nacjonalizmem ukraińskim, którego ofiarą padła siostra jego matki (zamordowana za publiczne używanie języka polskiego). Tak opisał motywy podjęcia badań nad zagadnieniem nacjonalizmu ukraińskiego:

„W Kanadzie już po pierwszych miesiącach mego pobytu zetknąłem się z wręcz zoologicznym nacjonalizmem ukraińskim, z nienawiścią do wszystkiego, co polskie i co rosyjskie.

Ja, wychowany w duchu patriotyzmu ukraińskiego, ukształtowany na klasyce polskiej, ukraińskiej, rosyjskiej, zachodnioeuropejskiej i amerykańskiej, nie mogłem się pogodzić z takim spojrzeniem na świat i na ludzi, dlatego też, jak i w związku ze świadomością tego, czego dopuścili się banderowcy na Wołyniu wobec ludności polskiej, podjąłem decyzję o poszukiwaniu materiałów stanowiących bazę moich badań nad nacjonalizmem ukraińskim. Temat ten pochłonął mnie całkowicie, pracowałem nad nim bezustannie.”

W latach 90. XX wieku rozpoczął własnym nakładem publikacje w tym zakresie.

Autor ponad dwustu opracowań, książek naukowych i publicystycznych, artykułów naukowych, polemik, recenzji, publikacji prasowych w języku angielskim, ukraińskim i polskim opublikowanych w periodykach w Kanadzie i USA, w tym 5 obszernych tomów wyboru dokumentów pod wspólnym tytułem Integralny nacjonalizm ukraiński jako odmiana faszyzmu.

Pracę doktorską (Ideologia nacjonalizmu ukraińskiego według Dmytra Doncowa) obronił w 1994 na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego, promotorem był prof. Bernard Janusz Albin. Pracę habilitacyjną (Dowody zbrodni OUN i UPA) w roku 2002 na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego. Jego ostatnią pracą było tłumaczenie na język polski książki Dmytro Doncowa Nacjonalizm.

W 1998 odznaczony przez Kongres Polonii Kanadyjskiej Złotą Odznaką Zasługi za działalność na rzecz Polonii.

Marcin Dybowski wydawca

Christophorus Lechitus Maria8 days ago

Odszedł dość nieoczekiwanie

Maria8 days ago

Bardzo mi się podoba Pański tekst, to święta prawda, a opis tego pomnika, tak właśnie się kojarzy. Wszędzie teraz stawiają takie paskudy.
Na Woli w Warszawie postawili pomnik Polskiej Korony. Gdy powiedziałam księdzu, który go poświęcił, że miejscowi nazwali go „fallusm ukoronowanym” (kondomem), odebrało mu mowę w myśl zdania z Biblii: ” Gdy odbierasz im oddech, marnieją.”

Marnieje naród polski, bo nie interesuje się, nie czyta, nie kojarzy, każdy zabiega usilnie o coraz nędzniejszy grosz do przeżycia, ale to ogólnoświatowa tendencja nakręcana przez banksterów.

Seri Kendera Maria8 days ago

„Marnieje naród polski, bo nie interesuje się, nie czyta, nie kojarzy, każdy zabiega usilnie o coraz nędzniejszy grosz do przeżycia, ale to ogólnoświatowa tendencja nakręcana przez banksterów.”

Problem polega na tym, że większość zwykłych Polaków czuje się bezradna, bezsilna i bezwartościowa. To jest efekt negatywnej energii, spowodowanej samobiczowaniem jak i dostrzeganiu wszystkiego najgorszego w naszym kraju, jak i w nas samych. I tu nie chodzi nawet o żydowską propagandę ale wirus skrajnego pesymizmu i defetyzmu, który odbiera wolę działania bo „i tak nic nie zmienię sam” lub „jestem głupi, słaby i bezwartościowy”.

Trzeba pamiętać o błędach i porażkach, —  ale wiecznie nimi żyć nie można, bo wtedy układa się w głowie, że jesteśmy totalnymi nieudacznikami i nasza egzystencja nie ma sensu.

Christophorus Lechitus Seri Kendera8 days ago

Polacy zostali rozbici i brakuje im dwóch rzeczy:
– Liderów
– Struktury

Kiedyś brało się to od Kościoła czy od zakonów, a i zniszczenia nie były tak wielkie.

Teraz nie podpadać w rezygnacje.

sidi nowy Christophorus Lechitus5 days ago

Rozpracowano nas i rozbito dlatego
„Będziemy się musieli wkrótce przygotować na wielkie doświadczenia, które mogą nawet domagać się narażenia naszego życia oraz poświęcenia się bez reszty Chrystusowi i dla Chrystusa. Może to być złagodzone dzięki naszej modlitwie, ale nie może być już odwrócone, ponieważ tylko w ten sposób może nastąpić prawdziwe odnowienie Kościoła. Jakże często Kościół odnawiał się przez krew. Nie inaczej dokona się to także i tym razem. Obyśmy byli silni, przygotowani i pełni ufności pokładanej w Chrystusie i w Jego świętej Matce.
Odmawiajmy wiele razy i często Różaniec”.

Christophorus Lechitus sidi nowy5 days ago

Odnowienie Kościoła może się odbyć tylko w jedności z Papieżem, a którego nie ma. Żadne różańce tu nie pomogą.
Kościół zbudowany jest na Sw Liturgii i następcy Sw Piotra, reszta jest mniej ważna, a sama w sobie jest bez znaczenia.

Reklamy
Ten wpis został opublikowany w kategorii ANTYPOLONIZM, APELE - KOMUNIKATY, ARCHIWUM 25-LECIA 1989-2014, HISTORIA POLSKI, HISTORIA WSPÓLCZESNA, III RP, III Wojna Światowa?, JUDAIZACJA POLSKI, Kresy Wschodnie, Miejsca Męczeństwa Polaków, MOWA NIENAWIŚCI, PiS - Prawo i Sprawiedliwość, POLITYKA, POlska w likwidacji, POLSKOŚĆ, ROCZNICE, Roszczenia wobec Polski, Roszczenia żydowskie, SPOŁECZNO-POLITYCZNE, Ukraina, WALKA Z WIARĄ KATOLICKĄ, WIARA. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.