Żydowska Rada Ukrainy |POLECAM!

Hrojsman 1„UKRAIŃCY RÓWNIEŻ MUSZĄ UZNAĆ PRZODUJĄCĄ ROLĘ ŻYDOWSKIEJ NACJI W ROZWOJU PAŃSTWA NARODOWEGO” !!!

Wołodymyr Hrojsman, Przewodniczący Rady Najwyższej Ukrainy, wzywa Poroszenkę i Jaceniuka,   —  żeby przyznali się oficjalnie do bycia Żydami.

Hrojsman-2I co Ukraino, co powiesz tym razem? Winni Moskale?

Ukraińcy, Polacy, Litwini, … kiedy w końcu wyciągniecie wnioski?

Przewodniczący Rady Najwyższej Ukrainy, Wołodymyr Hrojsman, na spotkaniu  z przywódcami religijnymi Ukrainy wezwał przywódców Ukrainy — do oficjalnego uznania ich przynależności do narodu żydowskiego.

Hrojsman-Poroszenko-i-Jaceniuk 3„Nie należy upokarzać się przyznając do bycia Ukraińcem!” – emocjonalnie wyjaśnił Hrojsman.

 „Dla wszystkich i tak jest oczywiste, że jesteśmy potomkami proroków Izraela, to nasze korzenie.

Na Ukrainie, najwyższe urzędy publiczne, partie polityczne, duże przedsiębiorstwa   i   instytucje   finansowe   —   należą   teraz   do   Żydów, bo Żydzi to mądry i pracowity naród, a to potwierdza wybraństwo Boże i wyjątkowa pozycja Żydów na Ukrainie.

Prezydent P.Poroszenko, Prezes Rady Ministrów A. Jaceniuk, Przewodniczący Krajowej Rady Bezpieczeństwa O. Turczynow – Żydzi i każdy z nich powinien być dumny z bycia Żydem.

Ukraińcy również muszą uznać przodującą rolę żydowskiej nacji w rozwoju państwa narodowego.”

 – powiedział przewodniczący Rady Najwyższej Ukrainy.

za: http://adonaris.livejournal.com/856242.html

Od redakcji KIP:

Taka pewność siebie Wołodymyra Hrojsmana przewodniczącego Parlamentu Ukrainy przed rokiem, a obecnie premiera Ukrainy po Jaceniuku, — w połączeniu z niezrozumiałą dla wielu spolegliwością kolejnych POPiS-owych rządów w Polsce, wobec oligarcho-żydo-banderowskiego rządu na Ukrainie, — można wytłumaczyć w skrócie następująco:

  1. Polacy po raz pierwszy dobrze przygotowani i zorganizowani w trzech zaborach na początku XX wieku, wykorzystali nadarzającą się okazję skonfliktowania i osłabienia państw zaborczych I Wojną Światową – odrodzili Państwo Polskie w 1918 r., uniemożliwiając tym samym realizację przez potomków chazarożydów utworzenia na ziemiach polskich Judeopolonii w oparciu głównie o Państwa Centralne.
  1. W okresie międzywojennym na terenach II RP określanej wtedy, jako Galicja Wschodnia, a dzisiaj jako Zachodnia Ukraina, rolę destabilizującą Państwo Polskie odgrywały dwie grupy ugrupowań politycznych mniejszości narodowych:
  • jedna grupa – zorientowana na Związek Sowiecki opanowany przez chazarożydów – to partie komunistyczne, jak np. Komunistyczna Partia Zachodniej Ukrainy,   — z której wywodzą się chazarożydowskie elity (czytaj – resortowe dzieci) obecnej władzy w Polsce;
  • druga grupa – zorientowana na Państwa Centralne, czyli Niemcy i Austrię oraz przez nie stworzona jeszcze w czasie zaborów w XIX przeciw Polsce – to ugrupowania nacjonalistów ukraińskich, także zdominowanych w kierowniczych kręgach przez chazarożydów;
  • trzecia grupa – nakierowana na odbudowę państwa Izraelskiego,

( dwie pierwsze grupy kwestionowały przynależność do Polski  Pomorza, Śląska i Wielkopolski).

1.  Zarówno I jak II Wojna światowa była kontynuacją wielowiekowej strategii tajnych, judeosatanistycznych organizacji Zachodu, do podbicia Słowiańszczyzny, — w tym największego kraju Słowian Rosji, z wykorzystaniem, także wewnętrznego skonfliktowania krajów słowiańskich, co często się udawało.

Zachód skolonizował wszystkie kontynenty przez kilka wieków. — Natomiast nie udało się to z Rosją, —  ( wyniku między innymi konfliktu Bolszewików z Mienszewikami)

—  chociaż udało się to z dużym krajem, jakim była Polska przedrozbiorowa, dzięki skłóceniu z Rosją i wewnętrznej robocie rozkładowej lóż żydomasońskich.

2. Ważną przeszkodą kolonizacji Słowian, w tym Rosji, stanowiła Polska, stąd wielowiekowa polityka tych organizacji Zachodu zorientowana była na fizyczne unicestwienie Słowian,   —  w tym zwłaszcza Polaków/Lechitów.

Takimi zaplanowanymi przedsięwzięciami ludobójstwa Słowian była I, a zwłaszcza II Wojna Światowa i Październikowa Rewolucja  Chazarożydowska w Rosji.

W planach Hitlera – realizowanych na polecenie tych tajnych organizacji – była eksterminacja narodów słowiańskich: od 50% samych Rosjan do 85% Polaków/Lechitów.

—  Tego planu nie udało się na szczęście zrealizować w pełni, a jedynie w części.

Według szacunków Trybunału Zbrodni Wojennych  w Norymberdze, które są  najbliższe prawdy,   —  w II Wojnie Światowej wymordowano 1/3 obywateli II RP.

Łącznie w II Wojnie Światowej i od Rewolucji Chazarożydowskiej w 1917 r. do 1989 r. wymordowano 80-100 milionów Słowian, —  według dobrze udokumentowanych obliczeń rosyjskich historyków, z udziałem polskich historyków zamieszkałych w Rosji.

A więc Holokaust miał dotyczyć Słowian, a nie żydów,   —  zmiana kierunku nastąpiła na przełomie 1941/1942, którego ofiarą padło  6 milionów pomordowanych ( ta liczba funkcjonowała  po I Wojnie Światowej ) jest niewspółmierna do ludobójstwa Słowian,

—  a ponadto ujawniane są kolejne dowody to, że ta liczba została 3-4 krotnie zawyżona   —  m.in. kilkakrotnym liczeniem tych samych zabitych.

Po za tym elita władzy III Rzeszy składała się w dużej części  z osób pochodzenia żydowskiego,   —  a w Wermachcie służyło ich co najmniej 150 tysięcy,

—  a główny realizator Holocaustu Eichman był żydem urodzonym w Palestynie w żydowskiej rodzinie.

3. Chazarożydzi mają jakąś niewytłumaczalną od dziesiątków, jeśli nie setek lat miłość do Niemców,   —  co szczególnie było widoczne w czasie II Wojny i także po niej,

—  a jednocześnie nienawidzą Polaków, mimo, że mieszkają w Polsce od wieków, —   ( co potwierdza w zapisach swoim dzienniku  z getta Profesor Hirszfeld, jego mieszkaniec uratowany przez księdza uważanego za antysemitę, m.in. stwierdzając, że

—  „Niemcy wobec żydów osadzonych w gettcie są nieodwzajemnioną miłością”)

—  Polacy ich najwięcej uratowali w czasie wojny,   —  a żaden kraj i naród nie zrobił tyle pożytku żydom ze szkodą dla siebie, co Polacy.

Jedynym sensownym wytłumaczeniem tych zachowań, —  przynajmniej od czasu wojny, —  może być to,

—   że zakładane wymordowanie  w całości polskich elit i większości Polaków, a pozostałych sprowadzenie do niewolników,  —  zwolniłoby obszar ziem Polskich do utworzenia Judeopolonii.

To państwo miało być  lokalizowane z centrum na terenie Lubelszczyzny, —  tym samym, na którym w latach 1918-1921 usiłowano stworzyć państwo żydowskie.

Od tego planu Hitler odstąpił, przystępując do holocaustu za milczącym przyzwoleniem żydowskich elit:   —  intelektualnych, politycznych, religijnych i bankierskich.

Te same elity stoją dzisiaj za haniebną nagonką w mediach całego świata na Polaków,   —  zamieniając ich z ofiar w katów, a oprawców Niemców w ofiary.

Jest to wynikiem tego, —  że Polacy się ostali w zbyt dużej liczbie po drugiej wojnie światowej i uniemożliwiając tym samym ponownie stworzenie Judeopolonii.

Szymon Szurmiej —  były Dyrektor Teatru Żydowskiego —  oświadczył w publicznej telewizji,

—  że w Polsce mieszka 4 milionów żydów, zarejestrowanych w światowych organizacjach żydowskich.

Należy jednak zadać pytanie,   —  że jeśli tylu się zarejestrowało ujawniając swoje pochodzenie w tych organizacjach, a w Polsce ukrywają się pod polskimi nazwiskami,  

—  to ile jeszcze  jest tych, co nie zarejestrowali się w tych organizacjach ?

Jednocześnie szacuje się,   —  że w Polsce mieszka 5-8 milionów Ukraińców, potomków przesiedlonych po wojnie z terenów Kresów Wschodnich,   —  ponieważ podawali się za Polaków,

—  także  przesiedlonych w wyniku akcji „Wisła”, w wyniku napływu imigracji ostatniego ćwierćwiecza i większej rozrodczości od Polaków.

Chociaż Ukraińcy to w większości Słowianie,   —  należy zadać pytanie,

—   jaki procent z nich uległo szowinistycznej ideologii banderowskiej ?

4. Na Ukrainie, —   zwłaszcza po Majdanie i w Polsce w czasie Komunizmu Wojennego w latach 1944-1956 i od początku transformacji w 1989 r.,

—  przy władzy są neo-żydo-banderowcy, którzy świadomie i celowo ze swoimi odpowiednikami i polityczno-ideowymi sojusznikami z III RP  doprowadzili do tego, —   że Ukraina jest w stadium zaawansowanego upadku społecznego, gospodarczego i politycznego z nieuchronnym rozpadem na mniejsze państwa i/lub połączeniem się z krajami sąsiednimi.

Wiele wskazuje na to, że Zachodnia Ukraina – najbardziej „zatruta” banderowskim szowinizmem,   —  będzie chciała przyłączyć się do Polski i w ten sposób dostać się do UE i NATO pod ochronę.

Zaczęło się o tym na Ukrainie głośno mówić.

—  Czy jednak przywrócenie Polsce części dawnych Kresów nie jest kolejno powracającym nie tylko planem budowy Judeopolonii  (POLINU), —  ale także  dezawuacją Traktatu Poczdamskiego i przywrócenia ustaleń Traktatu Wersalskiego ( czyli linii Curzona na wschodzie) ze zwrotem  Ziem Zachodnich i Północno-Zachodnich – Niemcom   ?

—  Czy chodzi też o realizację przez Izrael Planu B – wyniesienia się z Bliskiego   Wschodu  pod naporem Świata Arabskiego – do Polski i na Ukrainę ?

—  Czy   realizacji tego planu dotyczą tajne umowy polsko-izraelskie podpisane przez rząd Tuska   —  oraz inne  ustne zobowiązania innych Polityków z III RP wobec Rządu Izraelskiego oraz Międzynarodowych struktur żydowskich posiadających swoje Siedziby w Stanach zjednoczonych, —  koordynujących akcję oskarżeń Polaków o czynny współudział  w realizacji Holocaustu w imieniu III RP ?

Nie od rzeczy jest wskazanie na fakt   —  że Redaktor Naczelny najważniejszego dziennika wydawanego III RP finansowo wspartego przez żydowskiego finansistę Sorosa   —  wchodzi w skład naczelnych władz Żydowskich organizacji na Ukrainie.

Redakcja KIP

Ps. Uzupełnienie komentarzem dla potwierdzenia:

jangryko

26 Sierpień 2015 o 10:33

Mam wątek, który trzeba by było pociągnąć…
Polskim – ‚polskim w nawiasie’ prezydentem – nie jest! A. Duda!

Polskim prezydentem jest żydo-banderowiec Walcman/pseudonim artystyczny-Poroszenko!
Duda chodzi na syjonistycznej smyczy, a w Polsce rządzą żydo-ukropy…
Ukraińsko-chazarscy dziennikarze, publicysci, posłowie /np. Kalkstein/, ministrowie/Siemoniak, Schetyna/, prezydencki doradca Szczerski-filo-banderowiec, ukro-żydowskie fundacje, stowarzyszenia…oni gospodarują przestrzenią publiczną…

TVP Republika, Gazeta Polska, Radyjo Maryja……wylęgarnia żydo-banderyzmu….
Przy takiej bezustannej propagandzie banderyzmu…jakaś część Polaków może pokochać własnych katów i z miłości do nich powiedzieć—-‚wbijcie nas na pal, albo zarąbcie siekierą..

Co to jest gdy doradca Dudy/Duda – ponoć wnuk banderowca Mychayła/…
gdy doradca Dudy-Szczerski – ogłasza – ..’sercem Europy jest Kijów!..’

Co to jest?…Kto w tym kraju rządzi?….

Wygląda to na zorganizowaną akcję ukro-chazarską…i jak Polacy nic z tym nie zrobią….To będzie koniec!…

Proponuję zejść do podziemia i się zbroić…/patrz Ługańsk i Donieck/

======================

http://www.klubinteligencjipolskiej.pl/2016/06/zydowska-rada-ukrainy/

Za; https://justice4poland.com/2016/06/27/zydowska-rada-ukrainy/

Reklamy
Ten wpis został opublikowany w kategorii ANTYPOLONIZM, APELE - KOMUNIKATY, CHAZARIA, FINANSJERA ŚWIATOWA, III RP, III Wojna Światowa?, ISIS, ISLAM, IZRAEL, JUDAIZACJA POLSKI, JUDAIZM - ŻYDZI, Kresy Wschodnie, NATO, NOWY PORZĄDEK ŚWIATA, PiS - Prawo i Sprawiedliwość, PO, POLITYKA, POlska w likwidacji, Roszczenia ukraińskie, Roszczenia żydowskie, SS Galizien, TOTALITARYZM, Ukraina, UNIA EUROPEJSKA, UPA-OUN, USA, WYWIAD, Zbrodnie komunistyczne, Zbrodnie sowieckie, Zbrodnie ukraińskie, Zbrodnie żydowskie. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.