Brexit to żydowska ustawka z Brukseli.

UE_Bruksela***

Brexit to  normalna konsekwencja żydowskiej agresji skierowanej przeciwko narodom europejskim i białym, a która to agresja daje swe uzewnętrznienie w wielu aspektach.  — Aspekty te możemy pobieżnie wyliczyć zawężając się tylko do ostatnich dziesięcioleci:

  — Druga Wojna Światowa, która zabiła witalizm naszych europejskich narodów – może nawet 75 milionów wybitych młodych ludzi (głównie).

  — Podział Europy na państwa wolne (liberalizmem) i narody ujarzmione komunizmem (np. Polska).    

— Podział wprowadził osłabienie naszych narodów jako cywilizacji sobie spójnej i harmonijnej.

A tania siła robocza i dostęp do surowców w Europie wschodniej miała powetować państwom kolonialnym utraty tamtych korzyści materialnych w Azji i Afryce, które to narody skolonizowane zostały z kolei wyniszczone morderczą exploatacją koncernów globalistycznych żydowskich (z państw demokratycznych zwalczających rasizm i kolonializm).

  —  Sobór watykański II, który zmordował Ducha Chrystusa na płaszczyźnie państw i narodów, a który przed Soborem zawsze pomagał – duchowo i instytucjonalnie     —  szybko dźwigać się z nieszczęść losowych naszych narodów.

A te   — nawet będąc w stanie wojen   — nie mogły łamać zasad etyczno – cywilizacyjnych wobec narodów podbitych.

  —  EWG – Europejska Wspólnota Gospodarcza (przez polityczny motłoch w Polsce klasyfikowana jako mająca „chrześcijańskie korzenie”),     — która nie była niczym innym, jak przynętą na naiwnych.

EWG zostało stworzone niemal zaraz po II wojnie św.    — przez nikogo innego jak przez żydów, którzy nie zaniedbali i tego, aby i nawet symbolika EWG była czysto judaistyczna, a nie chrześcijańska.

Czego z tym wszystkim można by się spodziewać po EU?

Czy złe drzewo daje dobre owoce?

Szatan EU to owoc wcześniejszej EWG, a obecny Brexit to ordynarna już  ustawka żydów    — głównie Rotschild`ów, dzięki czemu będą osiągnięte dwie korzyści główne:

  — Ogromny zysk finansowy dokonany na spekulacjach giełdowych związanych z zawirowaniami na giełdach – wywołanych przez BRexit.

  — Korzyść organizacyjno-polityczną o charakterze globalistycznym,   — gdzie żydowscy animatorzy EU mają wielką okazję do budowy super państwa na gruzach takich podbitych narodów, jak np. Polska.

Omówmy nieco szerzej te dwa zagadnienia.

Pierwsze:

Perturbacje   na giełdach z powodu Brexitu, to nic innego jak powtórka histerii na giełdzie londyńskiej po pobiciu Napoleona pod Waterloo,   — gdzie Rotschild   rozpuścił fałszywe pogłoski o zwycięstwie Napoleona, a to po to,   — aby wykupić te firmy, którym zwycięstwa Napoleona miałoby przynieść wielkie szkody,     — a więc i upadek akcji.

Tu – w Brexicie    — Rotschild, który zatrudnia wielkie koncerny mające za zadanie wywoływanie wojen, katastrof pogodowych, epidemii chorobowych,   — dobrze wiedział jaki będzie rezultat „referendum”

  — i w ramach skutków tego referendum przygotował się wcześniej, kupując to, co miało później podrożeć i sprzedając to, co miało później spaść w cenie.

Korzyść tych „brexitowych” transakcji zapewne wielokrotnie przewyższa rozmiar oszustwa giełdy londyńskiej z fałszywej plotki o Waterloo, biorąc pod uwagę współczesny rozwój rynków i ich aktualne obroty.

Drugie:

Brexit to fikcja polityczna, bo nikogo nie wiąże, ale żydom daje wielkie korzyści.

Pierwsze zostały zarysowane powyżej, drugie to właśnie korzyści polityczne i etyczne.

„Wykluczenie” Wielkiej Brytanii z gry jest korzystne dla żydów, bo osłabia front opozycji przeciw Berlinowi, który już nie musi się już dłużej liczyć z „angielskim izolacjonizmem”.

  — Bo dzięki temu WIELKIE NIEMCY mają obecnie przed sobą jednie małe pieski, takie jak np. Polska.

Poza tym,     — jest to oczywiście fikcja i manipulacja,   — Brexit (który nawet jeszcze nie nastąpił) już dał Merkel pretekst do zadeklarowania, że będzie zbudowane Superpaństwo,

  — a taka Polska albo się przyłączy jako posłuszny powiat podlegający Berlinowi, albo będzie śmierć i to najgorsza możliwa, bo z ręki samego Putina.

Nie łudźmy się negatywnymi komentarzami o BRexit w TVP!

To jednie niekontrolowana spontaniczność.

Polski motłoch polityczny – na moment poniedziałkowych informacji o przeciekach zawartości dokumentu Super-Państwa, odruchowo się buntuje,   — bo propaganda żydowska w mediach jeszcze nie wspomina zagrożenia ze strony Putina, ale to tylko kwestia czasu.

Dziś jest poniedziałek, ale jutro żydzi przyślą naszym politycznym prostytutkom faxy, maile i smsy z instrukcjami nt. tego    —  „jak mówić” i po tych obecnych spontanicznych negatywnych reakcjach tak politologów, jak i polityków zaczną się pojawiać „glosy rozsądku” wobec zagrożenia ze strony Rosji – którego nie wolno lekceważyć „dla dobra Polski”.

Jeżeli ktoś by takiego zagrożenia nie zrozumiał,     — to niech się liczy z akcją militarną terrorystyczną na jego terenie! Tak będzie.

Ot i oto cały Brexit!

Możliwe, animatorzy tej histerii rozbiją W. Brytanię, która    —  jakby nie patrzeć     —  jest złem,     — ale i tak mniejszym złem niż EU,

  —  a tu EU poszło do lamusa, a mamy już IV Rzeszę „Narodu Niemieckiego” – który to naród przecież nie istnieje, ale jest tworem wymysłu żydowsko-pruskiego.

A to wszystko („naród niemiecki”) stworzono za polskie złoto wywiezione przez żydów  z Korony do Berlina, bo bojących się polskiej zemsty za nieudane powstania.

Czyli coś podobnie dzieje się teraz, co kiedyś po rozbiorach z tą różnicą,

  — że żydzi już się nas nie boją i kradną bez obaw.

A nie ma już papieży, nie ma już Bismarcków, nie ma już carów, którzy Polski nienawidzili, ale byli trzymani za mordy przez papieży.

Papieży płaczących nad głupotą Lachów, ale nie pozwalającym prusakom i carom ani nas  mordować, ani wyrzucać z ziemi.

Teraz jest już inaczej – jesteśmy sami, sami jak nigdy!

Red. Gazeta Warszawska

PS

A jak to się wszystko robi, ilustruje dobrze stary list „brata” Roosvelta do Stalina.

http://www.gazetawarszawska.com/pugnae/94-demo-contents/nwo/409-list-brata-roosvelta-do-stalina

27 czerwca 2016

Za; http://gazetawarszawska.com/pugnae/4014-brexit-to-zydowska-ustawka-z-brukseli

Ten wpis został opublikowany w kategorii ANTYPOLONIZM, APELE - KOMUNIKATY, III RP, III Wojna Światowa?, JUDAIZACJA POLSKI, Niemcy, PiS - Prawo i Sprawiedliwość, PO, POLITYKA, POlska w likwidacji, Rosja, UNIA EUROPEJSKA, Wlk. Brytania. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.