„Transformacja ustrojowa” – żydowski rozbiór Polski

picture-10444-1459426288 „Transformacja ustrojowa” – żydowski rozbiór Polski.

Podstawą walki o Polskę jest nazwanie rzeczy po imieniu. Czczona przez elity III RP „transformacja ustrojowa” to mylna i zakłamana nazwa żydowskiego rozbioru Polski.

wykupujemy_polske1_largeZe strony atlantyckiej gospodarczy podbój naszego kraju, nadzorowała globalna finansjera, z Żydami Sorosem vel. Schwartzem i Sachsem na czele. — Wewnętrznie, na czele spisku stanęli byli żydowscy funkcjonariusze aparatu i ich spadkobiercy, zjednoczeni pod szyldem KOR-u.  — Takie są fakty.

Zrozumienie tego mechanizmu to klucz, który pozwoli zbudować podstawy wizji walki o wolną Polskę.

 1. Wróg wewnętrzny – syjoniści z KOR.

Wraz z 17 września 1939 roku rozpoczęły się przygotowania do utworzenia żydowskiego protektoratu   nad  terenami polskimi z ramienia ZSRR.

— Już od pierwszych dni  rozpoczęto eliminację polskiej inteligencji i kadry wojskowej za pomocą tzw. „czerwonej milicji”, która przeprowadza serię pogromów ludności polskiej

W latach 1939-41 Żydzi stanowili 75-90 % kadry kierowniczej tworzącego się aparatu sowieckiego, wskutek czego,   — w latach 1944-56, osiągnęli całkowitą władzę nad Polską i będą przez ten czas stanowić podstawowy trzon sowieckiej okupacji.

Ich pozorne „wycofanie się” z Polski, zakończone dobrowolnym i planowym opuszczeniem kraju przez wielu Żydów w 1968 roku,   — związane było ze zmianą światowej polityki żydowskiej wobec państw socjalistycznych.

Stanowiło zasłonę dymną dla przygotowania gruntu pod ekspansję gospodarczą z ramienia globalnych lichwiarzy z USA.

Tutaj liczne fakty, źródła, statystyki i dokumenty dowodzące niezbicie prawdziwości wszystkich tych faktów:

https://socjalnacjonalista.wordpress.com/2015/09/02/100-lat-agresji-zydo… (link is external)

Już w końcówce okresu dyktatury żydo-komunistów celowo powołano do życia koncesjonowane ośrodki fałszywej opozycji,  —  takie jak Klub Krzywego Koła, Klub Poszukiwaczy Sprzeczności oraz Klub Inteligencji Katolickiej.

Stanowiły one etap przejściowy w procesie desantu lobby żydowskiego na pozycje anty-komunistyczne.

Jest to wręcz nieprawdopodobne, ale manipulacja, polegająca na przepoczwarzeniu się najbardziej nikczemnych stalinowców i morderców, ewentualnie ich dzieci, w „dysydentów” i „obrońców polskości”, się udała.

Grupy te miały również za zadanie „przysposobić” judeofilsko nastawionych Polaków, którzy „wychowają” przyszłe pokolenie, pozbawione krytycyzmu wobec działań żydowskiego lobby wewnętrznego.

W okresie działalności tych ośrodków prawdziwa polska opozycja była w końcowej fazie likwidacji.

Powołane z inicjatywy okupanta organizacje stanowić będą wylęgarnie przyszłych elit III RP, które poprzez KOR, przejęcie NSZZ „Solidarność” i udział w okrągłostołowej zmowie umożliwią rozbiór Polski wg. planów syjonistów amerykańskich.

W skład samozwańczej „anty-systemowej opozycji” weszli np:

 • Michał Bristiger /syn działacza syjonistycznego Natana Brystigera i Julii Brystiger,   — bardzo wysoko postawionej działaczki w żydowskim aparacie terroru/,
 • Włodzimierz Brus (pierw. Beniamin Zylberberg) — /mąż Heleny Wolińskiej-Brus (pierw. Fajga Mindla), — stalinowskiej prokurator i morderczyni sądowej w PRL/,
 • Adam Michnik ze stalinowskiej rodziny Szechterów /red. naczelny antypolskiej gazety/,
 • Antoni Zambrowski /  — syn Romana, ważnego członka syjonistycznego lobby w partii/,
 • Marek Borowski /bratanek Jakuba Bermana – jednego z najwyżej postawionych funkcjonariuszy władz okupacyjnych/,
 • Julian Hochfeld – stalinowski reżimowiec,
 • Jan Gross /wyspecjalizowany w atakach i oszczerstwach wróg polskości/,
 • Jan Lityński (Lorenc),
 • Zygmunt Bauman /funkcjonariusz stalinowski/,
 • Jerzy Urban (Urbach),
 • Artur Sandauer /  — poeta, deklaratywny zwolennik żydowskiej okupacji – autor słów o żydowskiej głowie sterującej „polskim tułowiem”/,
 • Karol Modzelewski /z żydowskiej rodziny Wilder/,
 • Antoni Słomiński /  — urodzony w w rodzinie pochodzenia żydowskiego, jako syn Stanisława Słonimskiego i Marii Eugenii Goldman/,
 • Bronisław Geremek /z rabinicznej rodziny Lewertow/,
 • Jerzy Turowicz /Turnau/,
 • Aniela Steinsbergowa /stalinowski wymiar sprawiedliwości/,
 • Seweryn Blumsztajn /propagandzista antypolskiej gazety/,
 • Jacek Kuroń,
 • Jan Józef Lipski /przewodniczący wolnomularskiej loży „Kopernik” 1962-81,1986-88/,
 • Edward Lipiński /wg. Ludwika Hassa również członek loży „Kopernik”/,
 • Ludwik Cohn /pochodzenie żydowskie, członek loży „Kopernik”/,
 • i wielu, wielu innych.

16.06.1993 WARSZAWA AMBASADA FRANCJI – WRĘCZENIE LEGII HONOROWEJ JACKOWI KURONIOWI — JACEK KUROŃ, BRONISLAW GEREMEK, ADAM MICHNIK FOT. SLAWOMIR KAMINSKI / AGENCJA GAZETA DVD 016 A / http://agencjagazeta.pl/zdjecia/foto/ace294b9-1589-11e3-8330-0017a4773452

Realna wartość tej fałszywej opozycji była żadna i stanowiła kpinę ze zdrowego rozsądku.

Naturalne,  że po grupie ludzi, tak zasłużonych dla procesu zniewalania naszej Ojczyzny, —  nie można było się spodziewać niczego dobrego.

Niestety, wyżej wymienione organizacje, zdominowane prawie wyłącznie przez osoby żydowskiego pochodzenia, z dodatkiem polskojęzycznych wolnomyślicieli i osobników wychowanych na antypolskiej propagandzie, — to kalejdoskop „ojców-założycieli” III RP.

— Większość z nich jest odznaczona „za zasługi” najwyższymi rangą orderami i wyróżnieniami państwowymi, są promowani na Zachodzie jako autorytety, w Polsce opanowali wszystkie koncesjonowane pola debaty, od lewicy po prawicę.

To wyłącznie ludzie z tego środowiska stanowili trzon układów w Magdalence i przy Okrągłym Stole i, jako „polska strona”, — dopuścili do rozbioru gospodarczego przygotowanego przez syjonistów amerykańskich.

 1. Syjonista George Soros vel Schwartz   —  architekt  rozbioru gospodarczego Polski

Wiadomo nie od dziś, że nad Stanami Zjednoczonymi i Unią Europejską czuwają ci sami mocodawcy.

Twory te są całkowicie podporządkowane interesom międzynarodowej finansjery, wśród której zdecydowana większość najwyżej postawionej kadry ma żydowskie korzenie.

—  Dobrym symbolem tego jest postać George’a Soros’a, — a właściwie Gregory’ego Schwartza.

Jest to nie tylko spekulant finansowy i człowiek sponsorujący różnorakie projekty międzynarodowe, takie jak integracja europejska, ingerujący w politykę wewnętrzną USA, sponsorujący opozycje i przewroty „demokratyczne” w różnych krajach świata,   — ale też skrajny syjonista wspierający finansowo żydowskie ruchy roszczeniowe.

Nade wszystko jednak jest on autorem planu rozbioru gospodarczego Polski.

Niewielu zdaje sobie sprawę z całokształtu globalnej działalności Georga Sorosa, który jest założycielem dziesiątek różnorakich fundacji, organizacji, instytutów badawczych i opiniotwórczych. — Pełna lista dostępna jest pod tym linkiem: http://ligaswiatowa.hvs.pl/george-soros-cala-prawda-o-niszczycielu-panst… (link is external)

W skrócie można wymienić, że jego instytucje odpowiedzialne są min. za raporty w sprawie kryzysu finansowego, wydarzeń 11 września, zagrożenia terroryzmem, globalnego ocieplenia, za promocję integracji europejskiej, migracji, multi-kulturowości, czy” lewackiej” demoralizacji, aborcji i eutanazji,  —  a to tylko czubek góry lodowej.

Powszechnie znana jest rola Sorosa w instalowaniu skrajnie syjonistycznego rządu na Ukrainie,  —  do czego sam otwarcie się przyznaje.

http://www.prisonplanet.pl/polityka/soros_przyznal_sie,p672012007 (link is external)

Jest też informacja o wspieraniu przez niego, rzekomo antyunijnej, fałszywej opozycji w Grecji – Syrizy.

— Partia ta pomimo deklarowanych haseł i – co najważniejsze – wbrew woli narodu wyrażonej w referendum – zdecydowała się po negocjacjach na dalszą likwidację ekonomiczną ich kraju i pozostanie w euro-strefie.

http://www.pravoslavie.ru/english/print59853.htm (link is external)

To tylko bardzo ogólnikowe informacje o Sorosie.

Nas najbardziej interesuje to,   — że George Soros jest odpowiedzialny za projekt gospodarczego rozbioru Polski, zwany mylnie planem Balcerowicza.

Czas ten pamięta dobrze Stanisław Tymiński:

„Niektórzy ekonomiści oceniają, że w czasie zmiany ustroju, skutkiem gospodarczej terapii szokowej, nasz naród stracił co najmniej 85 miliardów dolarów.

— Jest to dwa razy więcej niż zagraniczny dług Polski w 1989 roku.

Skutkiem tego jest rosnące bezrobocie, śmieciowe umowy o pracę i masowa ucieczka kapitału oraz młodych ludzi z Polski.

Na samym początku wyborów prezydenckich w 1990 roku, spotkałem się w kawiarni hotelu Marriott w Warszawie, z sekretarzem politycznym ambasady Stanów Zjednoczonych Danielem Friedem.  — Na jego własną prośbę.  —  Był to Amerykanin etnicznie żydowski. (…)

Powiedziałem mu o dwóch najważniejszych rzeczach – „chcę tę samą konstytucję jaką ma USA i wolny dostęp do rynków międzynarodowych”.

— Po moich słowach zapadło milczenie i wyczułem, że moja odpowiedź nie była po jego myśli.   — Nie wiedziałem wtedy, jakie miał on niecne plany wobec Polski.

Kilka lat później D. Fried został ambasadorem USA w Polsce, — a jeszcze potem podsekretarzem stanu przy Condoleezzie Rice, odpowiedzialnym za politykę amerykańskiego imperium w całej Europie Środkowo-Wschodniej i Rosji.

Reforma ustrojowa zwana „planem Balcerowicza” w rzeczywistości była planem rządu USA i urodzonego na Węgrzech żydowskiego spekulanta finansowego (Georgy Schwartz), znanego jako George Soros. G. Soros,

— przy pomocy ekonomisty Stanisława Gomułki, przekonał prezydenta PRL generała Wojciecha Jaruzelskiego, do swego planu gospodarczego.

Przekonał W. Jaruzelskiego, że jego plan, który wymagał „terapii szokowej” i szybkiej prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych, — był najbardziej optymalnym planem reformy gospodarczej Polski.

Był to jedyny plan akceptowany przez ambasadora USA, Bank Światowy oraz Międzynarodowy Fundusz Walutowy.

— Pod taką presją zatwardziały komunista generał Wojciech Jaruzelski się ugiął.  — I oddał Polskę w brudne ręce bezwzględnych kapitalistów.

A Polska miała być dla Rosji przykładem wzbogacenia się komunistycznej nomenklatury.

 1. Soros zatrudnił sobie do pomocy ekonomicznego „cudaka” – młodego profesora   ekonomii   z Uniwersytetu Harvarda w USA,  Jeffrey’a Sachsa. — J. Sachs wyróżnił się wcześniej prywatyzacją w Boliwii, która wbrew opinii lansowanej przez media zakończyła się fiaskiem i po serii zamieszek społecznych, spowodowała przejęcie władzy przez lewicowego prezydenta Evo Moralesa.
 2. Sachs,   — etnicznie białoruski Żyd,   — jeszcze przed 1990 rokiem przyjechał do Polski kilkadziesiąt razy, aby rozeznać się w sytuacji, ocenić stan polskiej gospodarki i przygotować ją do prywatyzacji.

— Dopuszczenie reprezentanta G. Sorosa, który za złodziejskie spekulanctwo był z wielu krajów wyrzucany, do takich tajnych informacji rządowych ,   — to tak jakby wpuścić lisa do kurnika.

Po tych wizytach J. Sachs dobrze wiedział, które części gospodarki są najbardziej rentowne.

— Był on dopuszczony do niejawnych informacji na temat gospodarczego stanu państwa, a w dzisiejszych czasach taka wewnętrzna, niejawna informacja pozwala zarobić olbrzymie pieniądze.

Dlatego wszelki handel wewnętrzny taką uprzywilejowaną i niejawną informacją jest w krajach rozwiniętych ostro karany przez prawo.

Taki konflikt interesów nie jest bowiem tolerowany.

A gdzie J. Sachs, tam i G. Soros ze swoim spekulacyjnym kapitałem finansowym.

Dowiedziałem się o działaniach J. Sachsa już na początku prezydenckiej kampanii wyborczej w 1990 roku i byłem tym porażony.

Zderzyłem się z nim ostro w programie „na żywo” Nightline transmitowanym z Polski, przy oglądalności ponad 10 milionów Amerykanów.

— Podważyłem wtedy jego metody uzdrowienia gospodarki Polski.

Zareagował na to nader krzykliwie i nawet powtórzył kłamstwo za „Gazetą Wyborczą”,   — że bywałem w Libii i z tego powodu nie można było mnie traktować na serio.

Dlatego,   kiedy pod koniec pierwszej tury wyborów prezydenckich udało mi się otrzymać tajne dyrektywy rządu Tadeusza Mazowieckiego, — mające na celu sprywatyzowanie za bezcen pierwszych czterech przedsiębiorstw   państwowych,   — na czele z ówczesną hutą “Warszawa”,   — użyłem tego do ostrego ataku na niego i jego rząd.  

—   Publicznie nazwałem premiera T. Mazowieckiego zdrajcą narodu.”

http://wirtualnapolonia.com/2013/01/08/stanislaw-tyminski-rosja-najwieks… (link is external)

Plan wprowadzony 1 stycznia 1990 zakładał całkowite uwolnienie kontrolowanych przez rząd cen.

— Doprowadzono tym celowo do natychmiastowej hiperinflacji, rzędu do kilkuset procent rocznie.

Jednocześnie wprowadzono stały kurs dolara w stosunku do złotego i sztucznie   utrzymywano go przez blisko półtora roku na mocy porozumienia z MFW.

— Przy wprowadzeniu wewnętrznej wymienialności złotówki, umożliwiło to grabież finansów kraju.

Każdy posiadacz konta w walutach obcych mógł je wymienić na złotówki i ulokować na koncie oprocentowanym dodatnio, w warunkach hiperinflacji sięgającej w 1990 roku 586 procent, co dawało niewyobrażalne możliwości spekulacyjnego zarobku.

Wystarczyło ulokować na koncie dewizowym 1 mln dolarów oprocentowanym na 5 do 8% w skali roku, a następnie zamienić je na złotówki i ulokować na koncie złotówkowym o zmiennej miesięcznej stopie oprocentowania.

— W skali roku dawało to kilkaset procent.

A potem po roku czasu, czy krócej, ponownie rozmnożone  złotówki zamienić na dolary.

— I z jednego miliona dolarów robiło się, w zależności od sposobu spekulowania, co najmniej trzy do pięciu milionów.

Gdy ustalono kurs dolara pod grabież majątku, — zaczęto w imię pro-zachodnich reform i „modernizacji” gospodarki pod członkostwo w UE, wyprzedaż dorobku materialnego na niesamowitą skalę.

Przykładowo:   — 73 procent banków zostało za 2 mld dolarów obcemu kapitałowi.

— W sumie tej mieścił się nie tylko majątek nieruchomy i ruchomy, znacznie przekraczający uzyskaną ze sprzedaży wartość,   — ale także lokaty bankowe na sumę 66 mld dolarów.  — Dochody z prywatyzacji nie rekompensowały utraconych.

O ile jeszcze w 1991 roku deficyt wynosił 3,1 mld złotych,   — to już w 2000 roku przekroczył 25,4 mld,   — w 2001 roku 32,4 mld, — a w 2002 roku 39,4 mld.   — Obecnie zadłużenie przekracza 500 mld złotych.

— To zadłużenie ma utrzymać Polskę po wsze czasy w rękach finansjery!

Syjonista George Soros jest założycielem Fundacji Batorego, która ochoczo namawia Polaków do rezygnacji z suwerenności na rzecz „Stanów Zjednoczonych Europy”.

— Zatrudnił tam takich znajomych   — jak J.T.Gross, Jerzy Turowicz vel.Turnau, Helena Łuczywo vel. Chaber – współzałożycielka G. Wyborczej, Bronisław Geremek, syn rabina z Nalewek i wielu innych zasłużonych dla „transformacji”, w części również zdrajców i kosmopolitów polskiego pochodzenia.

Wszyscy   oni   stanowią rdzeń, zabójczej dla naszego narodu, pro-europejskiej propagandy.

Unia jest narzędziem, likwidującym, w sposób perfidny, europejskie wspólnoty narodowe.

— Stanowi ona etap przejściowy na drodze do przyszłego rządu, najpierw europejskiego, a potem ogólnoświatowego, do czego, powolnymi krokami, dąży międzynarodowa finansjera.

Wyjście z Unii jest koniecznym warunkiem dla zachowania niepodległości gospodarczej państwa.

Największy wróg suwerennej Polski, architekt upadku ekonomicznego Polski – George Soros   —  nie jest oczywiście w zniewolonej Polsce persona non grata i nie boi się podczas swoich wizyt w Polsce.

— To źle, gdy złodziej nie lęka się przyjechać do miejsca które ograbił.

W 2012 przez Prezydenta Bronisława Komorowskiego, został odznaczony Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej

W roku 2000 żydowska gazeta wyborcza wyróżniła George’a Sorosa vel. Schwartz’a tytułem Człowieka Roku.

— Laudację na cześć laureata wygłosił minister spraw zagranicznych prof. Bronisław Geremek vel Lewertow.

„(…) Pomoc, której udzieliły Polsce i Polakom instytucje stworzone przez Geogre’a Sorosa – Fundusz Społeczeństwa Otwartego, Uniwersytet Środkowoeuropejski i Fundacja im. Stefana Batorego

– stały się dla sprawy budowania demokracji w naszym kraju darem szczodrym i nie do przecenienia.”  

— Aleksander Kwaśniewski vel. Stolzman.

Quasar – 30 Marca, 2016

Źródło: http://niepoprawni.pl/blog/quasar/transformacja-ustrojowa-zydowski-rozbior-polski

©: autor tekstu w serwisie Niepoprawni.pl | Dziękujemy! :). <- Bądź uczciwy, nie kasuj informacji o źródle – blogerzy piszą za darmo, szanuj ich pracę.

Za; http://niepoprawni.pl/blog/quasar/transformacja-ustrojowa-zydowski-rozbior-polski

Reklamy
Ten wpis został opublikowany w kategorii AFERY PRAWA, ANTYPOLONIZM, ARCHIWUM 25-LECIA 1989-2014, III RP, JUDAIZACJA POLSKI, JUDAIZM - ŻYDZI, KAPITALIZM, MASONERIA, MASONERIA W POLSCE, NOWY PORZĄDEK ŚWIATA, PiS - Prawo i Sprawiedliwość, PO, POLITYKA, POlska w likwidacji, PSL, Roszczenia żydowskie, SLD, TOTALITARYZM, UNIA EUROPEJSKA, USA, Zbrodnie żydowskie. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.