Żydzi znów chcą od nas kasy!

Jeszcze   uzasadnione  roszczenia, czy już Holocaust industry? Żydzi znów chcą od nas kasy!

faccc236db90b65b8d3b3711abf91f35_Lfot: pixabay.com

Na początku czerwca br. odbyło się w Jerozolimie I Międzynarodowe Żydowskie Forum Koordynacji Restytucji Majątku z Okresu Holokaustu.

Uproszczając tradycyjnie skomplikowany – zwłaszcza przy okazji tego typu spotkań szyld: — spotkali się Żydzi, którzy mają nadzieję zarobić na Holokauście.

— Jeśli się ktoś oburza takim potraktowaniem tematu, to polecam lekturę książki żydowskiego autora Normana Finkelstein’a o dość wymownym tytule „Przemysł Holokaustu”.

W związku z wspomnianym Forum i poruszanym w czasie jego obrad zagadnieniom, można zaryzykować twierdzenie,  —  że gdzieś, ktoś uznał, że oto nadszedł właściwy moment, by kolejny raz wywołać temat zwrotu mienia żydowskiego przez Polskę.

Widać donosy na nasz kraj do UE, USA i nie wiadomo gdzie jeszcze, zdopingowały niektórych do działania. — A nóż trafi się sposobność zdyscyplinowania Polskiego rządu i na tą okoliczność?

Uczestnicy wspomnianego wyżej spotkania, którego współorganizatorem było m.in. izraelskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych, — uznali za stosowne wystąpić z żądaniem,

—  by Unia Europejska wraz z rządami innych państw,   — zwiększyły naciski na Polskę,   w celu wyegzekwowania od niej zaspokojenia żydowskich roszczeń.

Mało tego,  —  zasugerowano jednoznacznie, że jesteśmy jedynym krajem, który tego nie zrobił.

Światowa Organizacja Restytucji Mienia Żydowskiego (WJRO) zasugerowała, — by zwrot mienia żydowskiego potraktowano, jako kwestię „praw człowieka”.

Bardzo przekonująco zabrzmiały w czasie Forum opowieści o polskich miasteczkach, gdzie przetrwały małe żydowskie domy, z pewnością niewiele warte, ale przecież dla ocalałych z Holokaustu bezcenne.

Podkreślano, że dziś przez ich związek z historią danej rodziny, zwrot owej „chatki” może stać się pewną formą sprawiedliwości.

Zaiste dziwne to poczucie sprawiedliwości, kiedy zwrotu majątku zagrabionego przez niemieckiego okupanta (później sowieckiego), wymaga się od rządu polskiego.

Czy Polska w czasach Holokaustu była państwem wolnym, samo stanowiącym?

Czy wspomniana już niemiecka i sowiecka okupacja naszego kraju funkcjonuje jeszcze w świadomości Żydów, — czy jednak większość z nich uważa, że jedynymi ofiarami II wojny światowej byli oni?

Rozumiemy obawy wyrażane w czasie Forum,   — że z powodu upływającego czasu odchodzą świadkowie tamtych dramatycznych wydarzeń.

Nas przeraża to w kontekście zakłamywania przeszłości, członków Światowej Organizacji Restytucji Mienia Żydowskiego – z powodu trudności w udowodnieniu własności konkretnego, symbolicznego już: „domku”.

—  Już wkrótce będziemy żyć w świecie bez ocalałych z Holokaustu 

– ostrzegał przewodniczący wymienionej wyżej organizacji Gideon Taylor i skonstatował,   — że niebawem zabraknie osób, które będą mogły wskazać należące do nich kiedyś nieruchomości.

Pan   Taylor,   wsparty sztabem prawników i dyplomatów, udowadniał podczas Forum, że wszystkie państwa z Europy Wschodniej, — głównie oczywiście Polska, — odmawiające uregulowania kwestii zwrotu mienia żydowskiego, po prostu łamią „prawa człowieka”.

Uznał on, że jest to wystarczający powód by zaapelować o większą presję na rządy tych krajów, by jak najszybciej wprowadziły odpowiednie regulacje prawne.

— Tu nie chodzi o pieniądze. My domagamy się uczciwości, sprawiedliwości, zwrotu tego, co zostało zabrane. (…)

Chodzi o symboliczne zadośćuczynienie, które naturalnie nie przywróci żadnej rodzinie utraconego życia 

—  dodał emocjonalnie pan przewodniczący WJRO, jednocześnie chwaląc Bułgarię, za szybkie i kompleksowe rozwiązanie problemu.

Nie powstrzymał się pan Taylor od wskazania przy tej okazji, że Polska znajduje się na przeciwległym biegunie w stosunku do Bułgarii.

—  Praktycznie wszystkie inne kraje Europy Wschodniej mają jakieś ustawodawstwa lub fundusz dla ocalałych z Holokaustu.

W Polsce pojawiło się szereg pomysłów uregulowania tej kwestii, ale nigdy nie zostały one przyjęte i wdrożone przez rząd 

– utyskiwał szef WJRO i wezwał nas do zmierzenia się z przeszłością:

—  Chodzi o historię,   — jak ludzie są postrzegani.

Oni [Polacy] uważają się za kraj pokrzywdzony, za ofiarę wojny.

— Jednak to na terenie Polski miało miejsce wiele makabrycznych zdarzeń.   — Zginęło  tam wielu nie-Żydów, ale także Żydów.

Tu po prostu chodzi o zwrot własności, która należała do indywidualnych osób. (…)

Każdy   kraj,   który   chce   iść   naprzód   —  zanim spojrzy w przyszłość — musi zmierzyć się z przeszłością.(…)  Ta przeszłość głęboko wpływa na teraźniejszość.

—  Obecnie   znaczna   część   ocalałych   z Holokaustu żyje poniżej granicy ubóstwa.

Wiele europejskich społeczności żydowskich wspiera ich za pośrednictwem środków finansowych pozyskanych z restytucji żydowskich nieruchomości komunalnych. 

— Żydzi z Polski nie mają tej możliwości.

Swoją drogą ciekawe, dlaczego Żydzi z Polski nie mają takiej możliwości.

Wszak nie brakuje i w naszym kraju organizacji, stowarzyszeń żydowskich, które przejęły mienie pożydowskie i nim zarządzają. — Może pan Taylor o tym po prostu nie wie.

Forum wydało też stosowne oświadczenie   — i choć nie było w nim ani o Trybunale Konstytucyjnym, ani o KOD,  —  jednak można je śmiało wpisać w tego   typu   „twórczoś”.

Idea zwołania Forum zawarta została najbardziej czytelnie w poniższym fragmencie oświadczenia:

—  „Jesteśmy dziś świadkami bezprecedensowego wzrostu antysemityzmu,   zaprzeczania Holokaustu, wzrostu rasizmu i ksenofobii w Europie,   — podczas gdy społeczność międzynarodowa nie robi wystarczająco dużo, aby zająć się spuścizną Holocaustu i sprawami restytucji lub rekompensaty za skonfiskowane mienie i utratę praw w czasach Holokaustu (1933-1945)”.

Dalej   są   po  chwały dla tych co zapłacili i zachęta, by robili to jeszcze chętniej i szczodrzej.  

— Jest   jeszcze   wytyczna nt. promocji pamięci o Holokauście, jako obowiązku poszczególnych rządów na równi z:

— zadośćuczynieniami, odszkodowaniami za utracone nieruchomości, dzieła sztuki, dobra kultury zagrabione w czasach Holocaustu poprzez uruchomienie  —  „odpowiedniego programu Unii Europejskiej”.

Przebywający niedawno z wizytą w Izraelu minister Spraw Zagranicznych Witold Waszczykowski,   — zapytany przez izraelską agencję prasową YNet o kwestię zwrotu mienia żydowskiego odpowiedział,

—  że restytucja mienia odbywa się w Polsce od 20. lat i Żydzi mogą się domagać zwrotu majątku na takiej samej zasadzie, jak każdy, to znaczy dochodząc swych roszczeń w sądach powszechnych.

Minister dodał również,   — że zwrot mienia jest procesem, w którym pochodzenie   etniczne  lub religijne nie ma znaczenia a Polskie prawo traktuje wszystkich jednakowo.

Za:pch24

czwartek, 23.06.2016

Za; http://polskaniepodlegla.pl/wydarzenia/item/7535-jeszcze-uzasadnione-roszczenia-czy-juz-holocaust-industry-zydzi-znow-chca-od-nas-kasy

Reklamy
Ten wpis został opublikowany w kategorii ANTYPOLONIZM, APELE - KOMUNIKATY, Holokaust, III RP, IZRAEL, JUDAIZACJA POLSKI, JUDAIZM - ŻYDZI, PiS - Prawo i Sprawiedliwość, Roszczenia żydowskie, Zbrodnie żydowskie. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.