Andrzej Lepper w Strasburgu 19 listopada w 2002 roku.

Stanisław Kowalczyk

Szanowny panie Przewodniczący, szanowni Państwo.

Przemawiając przed wysokim parlamentem w imieniu klubu „Samoobrony Rzeczpospolitej polskiej”, jest to z jednej strony wielki zaszczyt ale z drugiej strony to wielka historyczna odpowiedzialność przed własnym Narodem.

Naród polski w okresie przygotowawczym poniósł duże straty i wyrzeczenia.

Zniszczony został polski przemysł włókienniczy, chemiczny, tekstylny. Zniszczony handel, transport usługi. Upada polskie górnictwo i hutnictwo. Niszczone jest polskie rolnictwo wraz z otoczeniem i przetwórstwem rolno-spożywczym.

Restrukturyzacja poszczególnych branż okazała się ich likwidacją, co przyczyniło się do bezrobocia , — które dzisiaj oficjalnie wynosi 3,8 mln. osób — tj. ok. 18%   — a z bezrobociem ukrytym tj. ok. 5 mln. ludzi czyli ok. 28%.

Do tej pory Unia zarobiła na Polsce dziesiątki mld. dolarów na eksporcie do Polski swoich nadwyżek produkcyjnych.   — To my utrzymujemy w Unii od 1-1,5 mln. miejsc pracy.

Czas na zadośćuczynienie.

Przystępując do Unii interesuje nas tylko pełne partnerstwo od pierwszego dnia.

— Przypominam, że to Naród polski pierwszy stawił czynny opór faszyzmowi i przyczynił się do pokonania hitlerowskich Niemiec.

— Pokonał komunizm, —  o czym przed 20 laty nikt nawet nie mógł pomyśleć.

— Przyczynił się do obalenia „Muru Berlińskiego”, przez co stworzono szansę do poszerzenia Unii Europejskiej.

Chcemy być równoprawnym członkiem Unii Europejskiej.

Naszą równoprawność traktujemy jako wartość nadrzędną.

Jesteśmy eurorealistami.

Przestrzegam Brukselę i Strasburg,  —  jeżeli Polacy zastaną oszukani i skutkiem manipulacji elit politycznych Polska zostanie wcielona w struktury Unii na zasadach braku partnerstwa,   — to Polakom nie zabraknie odwagi i determinacji aby wystąpić z Unii Europejskiej.

— Tak więc przyjęcie Polski do Unii na nierównych zasadach — może być początkiem końca takiej Unii,   — służącej bogatym kosztem biednych.

My Polacy mamy swój honor i swoją godność.

— Żadnej jałmużny nie chcemy.

Żądamy i wierzymy, że Polska zostanie potraktowana uczciwie i po partnersku.

Do tej pory Unia Europejska broniąc nieludzkiej globalizacji tłumaczy polskim władzom,   — że były to koszty restrukturyzacji gospodarki.

Polskie władze tłumaczą polskiemu społeczeństwu,   — że to ofiara którą musimy ponieść.

„Samoobrona” tłumaczy polskiemu społeczeństwu,   — że są to zasady nieuczciwe, nierównoprawne i nie do przyjęcia.

„Samoobrona” mówi:   —    dość  zniewolenia ekonomicznego Polski i polaków.

„Samoobrona” mówi:   — jednoczmy Europę z zachowaniem hierarchii wartości

—  Człowiek,
—  Rodzina,
—  Praca,
— i godne życie .

Dziękuję bardzo .

Opublikowany 21.08.2013

Komentarze

Kamehameha I1 rok temu

To był dobry człowiek mimo że trochę nieporadny ale w porównaniu z np. z bronkiem komorowskim (celowo z małej litery) to był „profesor życia” a komor to taki przykład gówniarza z podstawówki.

Kamehameha I1 rok temu

To był człowiek który walczył o normalność taką jak on ją postrzegał. 🙂

Chuck Norris1 rok temu

Historia rozliczy wszystkich niezaleznie od pogladow i wierze ze w prrzypadku Leppera prędzej czy później dowiemy sie kto pomogl mu odejsc z tego swiata

Reklamy
Ten wpis został opublikowany w kategorii "Solidarność", 13 grudnia Traktat Lizboński, 4 czerwca 1989, ARCHIWUM 25-LECIA 1989-2014, Bieda, Emigracja, FILMY - MUZYKA, FINANSJERA ŚWIATOWA, HISTORIA POLSKI, III RP, KAPITALIZM, Lichwa, Magdalenka, OKRĄGŁY STÓŁ, PiS - Prawo i Sprawiedliwość, PO, POLITYKA, POlska w likwidacji, PRL, Roszczenia wobec Polski, SPOŁECZNO-POLITYCZNE, UNIA EUROPEJSKA. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.