Ostatni apel Slobodana Miloševića do Słowian |POLECAM!

“Rosjanie!   — Zwracam się do wszystkich Ruskich, mieszkańców Ukrainy i Białorusi i Bałkanów również uważanych za ruskich.

Spojrzyjcie na nas i zapamiętajcie – z wami zrobią to samo, kiedy was zatomizują i będziecie słabi.

—  Zachód   to   wściekły   pies na łańcuchu, który wczepi się kłami wam w gardło.

Bracia, pamiętajcie o losie Jugosławii!   —  Nie dajcie postąpić ze sobą tak samo!”

***

Siedem lat temu – 11 marca 2006 roku, w „demokratycznym więzieniu” zmarł prezydent Jugosławii Slobodan Milošević.   —  Jego los to lekcja dla wszystkich tych, którzy są skłonni wierzyć słowom Zachodu, i tych, którzy gotowi są do ustępstw.

To wydarzenie oznaczało całkowite zwycięstwo nad kiedyś jednym z najpotężniejszych państw w Europie. Jugosławia – łączyła wszystkie bałkańskie narody, posiadała największą armię w Europie, teraz pozostały po niej tylko same żałosne fragmenty.

Milošević stał się pierwszą ofiarą “pomarańczowych” technologii a jego analiza mechanizmu “przejmowania władzy” nie straciła na aktualności.

Za swe przewidywania Milošević zapłacił najwyższą cenę.

Na nieszczęście dla Serbii wydarzenia potoczyły się dokładnie tak, jak mówił nieżyjący prezydent:   —  ciało serbskiej państwowości tną na kawałki odbierając Kosowo i Metohiję, popierając odejście Czarnogóry, przeszkadzając w zjednoczeniu z Serbią bośniackich Serbów.

Z ostatniego wywiadu Slobodana Miloševića.

Posłuchajcie słów Miloševića:

„Wydarzenia, które rozwinęły się wokoło nas są częścią zorganizowanej kampanii oczerniania naszego państwa i narodu, ponieważ nasz kraj i naród są barierą dla ustanowienia absolutnej dominacji Zachodu na Półwyspie Bałkańskim.

W naszym społeczeństwie już dawno istnieje grupa, która pod nazwą opozycyjnej partii demokratycznej przedstawia interesy rządów, wywierających nacisk na Jugosławię a szczególnie na Serbię.

— To ugrupowanie w obecnych wyborach wypłynęło jako demokratyczna opozycja Serbii.

Prawdziwy gospodarz nie jest ich kandydatem na stanowisko prezydenta Serbii.   — Jest nim wieloletni gospodarz – przewodniczący partii   Demokratycznej   i kolaborant sojuszu wojskowego, który walczył przeciwko naszemu krajowi.   — Nie potrafił nawet ukryć tej swojej współpracy.

— Jednak jest znany całemu naszemu społeczeństwu ze swojego wzywania NATO do bombardowania Serbii, tyle tygodni ile będzie potrzeba póki jej opór nie zostanie złamany.

Tak   więc   na czele zorganizowanego ugrupowania w tych wyborach stoi   przedstawiciel   armii   i   rządu,   który niedawno walczył przeciwko Jugosławii.”

– Czy   nie   wydaje   się   wam,   że   podobny  scenariusz ma miejsce obecnie na Ukrainie?

„… Oni nie chcą pokoju i dobrobytu na Bałkanach, chcą, żeby to była strefa stałych konfliktów i wojen, które zapewniłyby im alibi na stałą obecność.

Marionetkowa władza zapewniając przemoc, gwarantuje długoterminową wojnę – wszystko, tylko nie pokój. Tylko nasza własna władza gwarantuje pokój.

Dalej.

Wszystkie kraje, które znalazły się w sytuacji ograniczonej suwerenności z rządami znajdującymi się pod wpływem obcych sił, — w szybkim tempie zostawały żebrakami.

Do tego stopnia, że wyklucza to nadzieję na sprawiedliwe i humanitarne stosunki  społeczne.  

— Wielki podział na większość ubogich i mniejszości bogatych – to obraz Europy Wschodniej w ostatnich latach, i my to widzimy.

Ten los nie oszczędził również nas.   — I my pod kontrolą i kierownictwem właścicieli naszego kraju szybko zyskiwaliśmy ogromną ilość bardzo biednych, co w perspektywie wydostania się z nędzy jest drogą bardzo daleką i bliżej nieokreśloną.

— Mniejszość bogatych składałaby się z elity przemytników, która mogłaby pozwolić na wzbogacenie się jedynie pod warunkiem, że ci będą lojalni w stosunku do ludzi rządzących ich krajem.

Własność społeczeństwa i państwowa szybko transformowałaby się w prywatną,   — ale właścicielami tej własności, — uwzględniając doświadczenie naszych sąsiadów, — zostawaliby na ogół obcokrajowcy.

— Mały wyjątek stanowili by ci, którzy kupili prawo własności przez lojalności i kompromis, co wyprowadziłoby ich poza elementarne pojęcie godności narodowej i ludzkiej.

Najbardziej wartościowe krajowe bogactwa w takich warunkach stałyby się własnością zagraniczną, a ci, którzy do tej pory je posiadali, w nowej sytuacji musieliby zostać pracownikami firm zagranicznych u siebie.

Razem z poniżeniem narodowym, podziałem państwa i bankructwem społecznym będą zauważalne różne formy społecznych patologii, wśród których na pierwszy plan wysunie się przestępczość.

—  I   to   w   żadnym  wypadku nie jest założenie, lecz żywe doświadczenie tych krajów, które przeszły tę drogę, czego chcemy uniknąć za wszelką cenę.   — Stolice przestępstw znajdują się bynajmniej nie na zachodzie, jak to było przedtem, a na wschodzie Europy.

Jednym z głównych zadań marionetkowego rządu, jeżeli taki dojdzie do władzy, będzie zniszczenie świadomości narodowej.

Państwa, którymi kieruje się z zewnątrz dość szybko rozstają się ze swoją historią, ze swoją przeszłością, ze swoimi tradycjami, ze swoimi narodowymi symbolami, ze swoimi zwyczajami, często również z własnym językiem literackim.

— Niezauważalna na pierwszy rzut ale bardzo efektywna i twarda selekcja świadomości narodowej sprowadzona by została do kilku potraw kuchni ludowej, jakiś pieśni i tańców, kilku nazwisk bohaterów narodowych, przywłaszczonych produktów żywnościowych i kosmetyków.

Jednym z oczywistych następstw zagarnięcia terytorium jakiegokolwiek państwa ze strony supermocarstw w XX wieku jest zniszczenie świadomości narodowej ludzi żyjących w tym państwie.

Z doświadczenia takich państw widać, że naród jest ledwie w stanie zauważyć z jaką szybkością zaczyna używać obcego języka jako swojego, utożsamiać się z obcymi historycznie działaczami zapominając o swoich, łatwiej orientuje się w literaturze okupanta niż w swojej, zachwyca się cudzą historią zamiast swoją,   — jest podobny do obcych ludzi, ale nie do samego siebie …”

Uznałem za swój obowiązek uprzedzenie o następstwach działań, które są finansowane i wspierane przez rządy krajów NATO.

— Obywatele mogą, ale nie muszą mi wierzyć.

Chcę tylko, aby nie było za późno na zrozumienie mojego ostrzeżenia, kiedy będzie trudno naprawić błędy, które robią obywatele w swojej naiwności, błędy lub powierzchowności. — Ale te błędy trudno będzie naprawić, a niektórych z nich być może nigdy się nie uda”.

“Taki błąd, – gdzie ludzie wybierają to, co za nich wybrał ktoś inny – jest najniebezpieczniejszym błędem; i jest główną przyczyną mojego oficjalnego apelu do obywateli Jugosławii.”

Co było dalej?

Milošević zabity, Jugosławia rozpadła się na mniejsze części, Serbowie stracili swoją narodową świadomość.

” Przyjaciele – to bardzo ważna historyczna lekcja dla wszystkich Rosjan, Ukraińców i Białorusinów!   Nie poddawajcie się prowokacjom zachodu, pamiętajcie co to oznacza.”

Przytoczę wam bardzo pouczające przepełnione goryczą słowa Serba w tym samym czasie:

„Po co wam Europa, Ruscy?   — Trudno znaleźć bardziej samowystarczalny naród niż wy.

— To Europa potrzebuje was, a nie wy jej.   — Jest was tak wielu – całe trzy kraje, a nie ma jedności!

Macie   wszystko:   — wiele ziem, energię, paliwo, wodę, naukę, przemysł, kulturę.

Kiedy mieliśmy Jugosławię byliśmy zjednoczeni, czuliśmy w sobie wielką siłę, zdolną przenosić góry.

Teraz   z   powodu naszej głupoty, nacjonalizmu, niechęci słuchania siebie nawzajem, Jugosławii już nie ma,  —  jesteśmy pryszczem na politycznej mapie Europy, nowym rynkiem dla ich drogich śmieci i amerykańskiej demokracji.”

Slobodan powiedział:

— „NATO umrze, kiedy wzejdzie rosyjskie słońce”.

Teraz w Rosji jest wczesny ranek i Serbowie mówią:   — „Czy naprawdę budzisz się, Starszy Bracie?!”

Źródło: http://www.kramola.info/vesti/metody-genocida/poslednee-obrawenie-slobodana-miloshevicha-k-slavjanam
https://treborok.wordpress.com

Za; https://marucha.wordpress.com/2016/06/02/ostatni-apel-slobodana-milosevica-do-slowian/

Reklamy
Ten wpis został opublikowany w kategorii APELE - KOMUNIKATY, GLOBALIZM, HISTORIA WSPÓLCZESNA, III Wojna Światowa?, NATO, NOWY PORZĄDEK ŚWIATA, PAŃSTWA, POLITYKA, Rosja, TOTALITARYZM, USA. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.