Na Wawel za kładzenie podwalin pod budowę państwa żydowskiego na ziemiach polskich

nr1_2008_chanuka_nozyki_opis-f850_12 9

Z 2008 r. z Synagogi Nożyków: GALERIA ZDJĘĆ – http://www.prezydent.pl/archiwum/archiwum-galerii/rok-2008/galeria,226.html

To jest pierwsza po II wojnie światowej wizyta urzędującego Prezydenta w Synagodze

nr4_2008_chanuka_nozyki_opis-f850_11 12nr6_2009_chanuka_palac_prezydencki_opis-f850_11 13

7 – KN1.C.4Na Wawel za kładzenie podwalin pod budowę państwa żydowskiego na ziemiach polskich.

Krakowski rabin Sacha Pecaric i prezes Pardes Lauder powstałego w Krakowie w roku 1998 – już ok. 2001 r. publicznie mówi [http://www.pardes.pl/old/o_nas.html – na dzień 6.08.2011strona ta jest już niedostępna]:

„Te kilka lat, przez które Pardes Lauder ukształtował się i osiągnął swój dorobek pokazują, że pomimo dramatu historii i wszelkich złych prognoz,   —  żydowska nauka i żydowskie życie mogą odrodzić się w Polsce na najwyższym poziomie,   — kształtując przyszłość polskich Żydów i kierując ich na drogę Tory, która stanowi o istocie żydowskiej tożsamości.

— Oby dzieło rozpoczęte prze Pardes Lauder mogło być kontynuowane i oby stało się fundamentem dla odbudowy prawdziwego żydowskiego życia w Polsce,  —  jeśli nie w tym, to na pewno już w przyszłym pokoleniu.”

To życzenie rabina było skrupulatnie realizowane również przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego i niemal całe jego otoczenie.   Wspierane było – w różny sposób, świadomie lub też nie – przez różne ośrodki medialne.

Polityka wewnętrzna, jak i polityka międzynarodowa podporządkowana była interesom żydowskim w Polsce.

Bo w czyim interesie było przerwanie ekshumacji w Jedwabnem przez Lecha Kaczyńskiego – ówczesnego ministra sprawiedliwości?

W czyim interesie było i jest posyłanie polskiego żołnierza do Iraku i Afganistanu?

W czyim interesie było podpisanie przez Lecha Kaczyńskiego traktatu z Lizbony zatwierdzając tym samym koniec Rzeczypospolitej – nawet pióro odmówiło mu wówczas posłuszeństwa?

A co wspólnego z polską racją stanu miały jego i jego brata Jarosława wystąpienia w 2005 r. w Fundacji Batorego George’a Sorosa (Żyda pochodzącego z Węgier)   i wyrażone tam przez nich główne zmartwienie

— „aby nie doszło do połączenia się wykluczonych z częściowo wykluczonymi”?

– czytaj „PiS w Fundacji Batorego George’a Sorosa – uaktualnienie[https://jozefbizon.wordpress.com/2011/06/17/pis-w-fundacji-batorego-georgea-sorosa-uaktualnienie/].

W czyim interesie było słanie przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego chwalb radości z tytułu otwarcia warszawskiej loży B”nai B”rith – odrodzenie się tej organizacji żydowskiej w Polsce po niemal 70 latach nieobecności? http://www.prawica.net/node/8458, http://www.radiomaryja.pl/artykuly.php?id=91615

Jak to się ma do stanowiska Kościoła w sprawie masonerii?

[ Odpowiedź emjot  — A no tak jak obrazku poniżej poniżej:

JPII” z żyd. lożą B’nai B’rith, 1984_radtrap.wordpress.comJPII  z-żydowską lożą-B’ nai B’rith w 1984 /foto/radtrap-wordpress-com.jpg

W Paryżu, 1 czerwca 1980  — w siedzibie UNESCO przed 13 laureatami Nagrody Nobla Jan Paweł zaskoczył Francuzów chwaląc masońskie motto ewolucji francuskiej:

—  “wolność, równość, braterstwo” to głęboko chrześcijańska koncepcja”. ]

—  A jakim to interesem było dla Polski i Narodu Polskiego forsowanie przez braci Kaczyńskich tzw. „tarczy antyrakietowej w Polsce”   — wystawiając tym samym terytorium Polski na niechybne pierwsze uderzenie nuklearne w razie wybuchu globalnej wojny?

Owszem państwo izraelskie miało w tym interes, — bo pod płaszczykiem uzbrojenia silosów z bronią nuklearną można by było dokonać realokacji części broni jądrowej z terytorium Izraela na terytorium Polski, — co idealnie współgra z dążeniem do budowy elektrowni atomowej w Polsce (przy okazji wzbogacanie uranu).

Przy okazji byłby mocny argument polityczny do zwalczania wszelkich sił szczeropolskich – no bo przy okazji każdych wyborów podnosiłby się niesamowity wrzask,   — że dążą one do wywalenia z Polski tej „tarczy” – a to grozi destabilizacją światowego bezpieczeństwa.

— A co wspólnego z interesem Polski i Narodu Polskiego miało pchanie – przez obu braci Kaczyńskich – na oślep Polski i Narodu Polskiego w śmiertelny uścisk Unii Europejskiej?

— Co wspólnego z polską racją stanu ma wprowadzanie do Pałacu Prezydenckiego obchodów żydowskiego święta Chanuka i dawanie polskich odznaczeń państwowych Żydom za odrodzenie się życia żydowskiego w Polsce?

„Podczas ceremonii zapalenia świeczek chanukowych w Pałacu Prezydenckim w dniu 15 grudnia br. (tj. 2009 r.),   — Pani Maria Kaczyńska wraz z Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP Panią minister Ewą Junczyk-Ziomecką

— wręczyły w imieniu Prezydenta RP ordery i odznaczenia osobom zasłużonym dla odrodzenia polskiej społeczności żydowskiej w wolnej Polsce oraz w działalności na rzecz dialogu polsko-żydowskiego.”

Odznaczeni zostali [źródło: http://www.prezydent.pl/aktualnosci/ordery-i-odznaczenia/art,759,ceremonia-zapalenia-swieczek-chanukowych.htmlGaleria zdjęć

[14 zdjęć] z obchodów Chanuki w Pałacu Prezydenckim /http://www.prezydent.pl/archiwum/archiwum-galerii/rok-2009/galeria,301.html]:

  za wybitne zasługi w działalności na rzecz przemian demokratycznych w Polsce, za zasługi dla odrodzenia polskiej społeczności żydowskiej w wolnej Polsce:

KRZYŻEM KOMANDORSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

Pan Piotr Krzysztof KADLČIK;   za wybitne zasługi w działalności na rzecz dialogu polsko-żydowskiego:

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI: a) Pan Krzysztof Symcha KELLER, b) Pan Michael Joseph SCHUDRICH;

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI:

a) Pani Joanna Małgorzata PODOLSKA-PŁOCKA, b) Pan Marek SZUKALAK;

   za   zasługi   dla   odrodzenia   polskiej   społeczności   żydowskiej   w wolnej Polsce

 ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI:

a) Pan Yosef EREZ, b) Pan Michał Stanisław SAMET.”

Wszystko wpisuje się w główny cel jakim jest budowa państwa żydowskiego na terytorium ziem polskich.

Wycieńczony Naród Polski – poprzez spętanie go przepisami i mechanizmami UE, ograbiony z majątku narodowego pokoleń Polaków – w zderzeniu z kapitałem żydowskim przy równoczesnym wspieraniu działalności Żydów w Polsce przez najwyższe polskie władze państwowe   (w tym przez nieliczną część duchowieństwa, ale bardzo wpływową)

  niechybnie przegra oddając swe terytorium pod budowę drugiego państwa izraelskiego.

Katastrofa pod Smoleńskiem (10.04.2010 r.) w sposób zasadniczy zagroziła realizacji budowy państwa żydowskiego na terytorium ziem polskich.

W tej sytuacji uznano,   że jedynym ratunkiem dalszej realizacji tego planu jest natychmiastowe przejście wszystkich mediów do wychwalania pod niebiosa Lecha Kaczyńskiego i Marii Kaczyńskiej przy równoczesnym wtórowaniu im wysokich czynników kościelnych.

A   wszystko po to, aby dokonać pochówku na Wawelu   i tym samym dalej realizować dawno ukartowaną grę polityczną dla realizacji w/w głównego celu.

W takiej sytuacji niech się nikt nie dziwi, że nie będą się liczyć żadne argumenty sprzeciwu pochówku na Wawelu.

Nie będą się liczyć ani z dobrem Kościoła katolickiego w Polsce, ani z dobrem Narodu Polskiego.

Niewygodne fakty ukrywano i nadal się skrzętnie je ukrywa lub bagatelizuje ich znaczenie,   bo prawda jest zbyt niewygodna – zbyt brutalna …

I tak oto tworzy się legendy wbrew twardej rzeczywistości – wbrew zasadniczym faktom z niedawnej przeszłości kładących się czarnym cieniem dla polskiej państwowości.

To wszystko z czym teraz mamy do czynienia to nic innego jak Public Relations z wykorzystaniem duszy słowiańskiej do realizacji obcych celów i obcych interesów na ziemiach polskich /do którego to chóru niestety i niektórzy księża dołączyli/

– … a  gdzie DEKALOG /ten Kościoła Rzymsko-Katolickiego/ i w jego świetle te osiągnięcia, które tak zachwalają?…

Dlatego teraz szybko na Wawel zanim u wielu rozum powróci.

Głupcy!!!

Waszym dzieciom i wnukom /myślę o Polakach/ przyjdzie za niedługi czas wejść w sensie dosłownym w rolę Palestyńczyków na własnej ojczystej ziemi, jeśli nie nastąpi otrzeźwienie z tego amoku tak sprytnie wyreżyserowanego.

Nie można w jednej ręce trzymać Krzyż a w drugiej menorę!

– Czy wam to nic nie mówi!

Nie przemawia do wyobraźni!

Tacy ślepi i tacy głupi jesteście?

Czy ks. Kardynałowi Stanisławowi Dziwiszowi to też nic nie mówi?

Nie przemawia do wyobraźni?

***

Boguchwała A.D. 14 kwietnia 2010 r.  – mgr inż. Józef Bizoń
___________
Przeniesiono i uaktualniono z: http://www.propolonia.pl/blog-read.php?bid=142&pid=2521

Niżej pamiątka z uroczystości chanukowych.

Z 2006 r. w Pałacu Prezydenckim:

pod datą wydania 18.12.2006 r. [4 zdjęcia]
http://www.prezydent.pl/archiwum/archiwum-galerii/rok-2006/galeria,132.html

– pod datą wydania 19.12.2006 [6 zdjęć – rozszerzenie galerii z daty 18.12.2006 r.]
http://www.prezydent.pl/archiwum/archiwum-galerii/rok-2006/galeria,128.html

nr1_1_3_2006_grzybowski_opis_850px 1nr2_2_3_2006_grzybowski_opis_850px 2nr3_3_3_2006_grzybowski_opis_850px1 3nr1_3_6_2006_chanuka_opis_850px 4nr2_1_6_2006_chanuka_opis_850px 5nr3_2_6_2006_chanuka_opis_850px2 6

Z 2007 r. w Pałacu Prezydenckim:
http://www.prezydent.pl/archiwalne-aktualnosci/rok-2007/art,845,ceremonia-zapalenia-swieczek-chanukowych-w-palacu-prezydenckim.html

Skromna galeria zdjęć [4 zdjęcia] jest pod adresem:
http://www.prezydent.pl/archiwum/archiwum-galerii/rok-2007/galeria,217.html

nr1_1_4_2007_chanuka_opis_850px_1 7nr2_2_4_2007_chanuka_opis_850px_1 8nr1_2008_chanuka_nozyki_opis-f850_12 9

Z 2008 r. z Synagogi Nożyków:

GALERIA ZDJĘĆ – http://www.prezydent.pl/archiwum/archiwum-galerii/rok-2008/galeria,226.html

To   jest   pierwsza   po   II wojnie  światowej wizyta urzędującego Prezydenta w Synagodze

nr2_2008_chanuka_nozyki_opis-f850_11 10nr3_2008_chanuka_nozyki_opis-f850_11nr4_2008_chanuka_nozyki_opis-f850_11 12nr6_2009_chanuka_palac_prezydencki_opis-f850_11 13nr7_2009_chanuka_palac_prezydencki_opis-f850_11 14nr10_2009_chanuka_palac_prezydencki_opis-f850_11 15nr11_2009_chanuka_palac_prezydencki_opis-f850_11 16nr12_2009_chanuka_palac_prezydencki_opis-f850_11 17nr13_2009_chanuka_palac_prezydencki_opis-f850_11 18nr14_2009_chanuka_palac_prezydencki_opis-f850_11 19

***

1280px-Sarkofag_Lecha_i_Marii_Kaczyńskich 20Nagrobek Lecha i Marii Kaczyńskich w krypcie wawelskiej / https://pl.wikipedia.org/wiki/Pogrzeb_Lecha_i_Marii_Kaczy%C5%84skich

_________

Za; https://jozefbizon.wordpress.com/2011/08/06/na-wawel-za-kladzenie-podwalin pod- budowe-panstwa-zydowskiego-na-ziemiach-polskich/

  • Opr. emjot: zdjęcie JPII  z-żydowską lożą-B’ nai B’rith i nagrobku wawelskiego dod. emjot
Ten wpis został opublikowany w kategorii 13 grudnia Traktat Lizboński, 4 czerwca 1989, ANTYPOLONIZM, ARCHIWUM 25-LECIA 1989-2014, CHAZARIA, EKUMENIZM, FOOTO RELACJE - Z DJ Ę C I A, Fundacja Batorego, HISTORIA POLSKI, HISTORIA WSPÓLCZESNA, III RP, III Wojna Światowa?, IZRAEL, Jan Paweł II, JUDAIZACJA POLSKI, JUDAIZM - ŻYDZI, KATASTROFA SMOLEŃSKA, KOŚCIÓŁ POSOBOROWY, Magdalenka, MASONERIA, MASONERIA W POLSCE, NATO, NAZIZM, NOWY PORZĄDEK ŚWIATA, OKRĄGŁY STÓŁ, PiS - Prawo i Sprawiedliwość, PO, POLITYKA, POlska w likwidacji, PRL, Roszczenia wobec Polski, Roszczenia żydowskie, Traktat Lizboński, UB-NKWD, UNIA EUROPEJSKA, USA, WALKA Z WIARĄ KATOLICKĄ, Zbrodnie żydowskie. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.