ONZ: Izrael liderem w łamaniu praw człowieka, przed Syrią, Iranem i Koreą Północną

6365386329_3f97a0ce8a_oKtóre z państw na naszym globie zajmuje pierwsze miejsce w łamaniu praw człowieka?

— Według ONZ jest to Izrael.

Działająca przy organizacji Rada Praw Człowieka na tegorocznej sesji marcowej przyjęła 4 rezolucje potępiające Tel Awiw. —  Czyli Izraelowi dostało się czterokrotnie więcej niż jakiemukolwiek innemu państwu ze 192 członków ONZ.

A więc mamy 4 rezolucje w sprawie Izraela.   —  A także jedną w sprawie Korei Północnej – kraju, w którym władze torturują swoich obywateli, gdzie panuje głód, zniewolenie, dochodzi do gwałtów, porwań i morderstw, —  żeby wymienić choć kilka ze zbrodni władz koreańskich przeciw ludzkości.

4 rezolucje w sprawie Izraela. —  Oraz jedną o Syrii. Gdzie liczba ofiar śmiertelnych po 4 latach wojny przekroczyła 100 000. 10 milionów ludzi uciekło ze swoich domów, a bomby beczkowe chlorem zyskują coraz większą popularność na syryjskich ulicach.

4 rezolucje w sprawie Izraela.   —  I jedna o Iranie.

Gdzie nie ma ani wolnych wyborów, ani wolności słowa, a korupcja na stałe zagościła wśród polityków.

—  Protestujących zamyka się w więzieniu i torturuje, mniejszości religijne są prześladowane, a pedofilia legalna.   —  Z ostatnich szacunków wynika, że w 2012 irańskie sądy nakazały ponad 30 000 dziewczynek do lat 14 zawarcie związku małżeńskiego.

Rezolucje o Izraelu zawierają „żądania zaprzestania działań”, „słowa potępienia” oraz wyrażają „duże zaniepokojenie”.

Dotyczą przede wszystkim bezprawnej okupacji Palestyny i łamania praw jej mieszkańców.

—  A lista pogwałconych praw jest długa i obejmuje m.in. przesiedlanie Izraelitów do palestyńskich osiedli, konfiskację ziem, przymusowe przesiedlenia dotychczasowych mieszkańców, eksploatację zasobów naturalnych czy działania gospodarcze szkodzące Palestyńczykom [link do rezolucji].

Jakie kryteria przyjmuje ONZ w ocenie gwałcenia praw człowieka?

Tego nie wie nikt.

O pozostałych 90% państw, zamieszkałych przez prawie 7 miliardów ludzi, na sesji marcowej Rada nawet nie wspomniała.

—  A zasiadają w niej kraje takie jak Chiny, Katar, Rosja czy Arabia Saudyjska.

Jak widać respektowanie praw człowieka nie jest warunkiem członkostwa w Radzie.

Nikt nie zna też przyjmowanych przez nią kryteriów łamania tych praw, a nawet wydaje się, że stają się one coraz bardziej rozmyte.

Przykładowo   —  na marcowej sesji Iran przedłożył Radzie rezolucję dotyczącą

—   „wzmocnienia międzynarodowej współpracy w kwestii praw człowieka”,

przyjętą także dzięki głosom Stanów Zjednoczonych.

Kuba chce ochrony „praw kulturalnych”, —  oczywiście bez możliwości swobodnego wyrażania opinii.

Palestyńczycy, współrządzeni przez Hamas, zaproponowali rezolucję w sprawie „wpływu terroryzmu na prawa człowieka.

A Organizacja Współpracy Islamskiej, reprezentująca kraje, w których za przejście na chrześcijaństwo grozi kara śmierci,   —  chcą rezolucji

—  „zwalczającej brak tolerancji dla osób z powodu ich religii lub wyznania.”

Tak właśnie się gra w ONZ-towską grę:  —   „Kto lepiej upozoruje poszanowanie praw człowieka?”

Na dzień dzisiejszy wygranym mógłby być Iran.

—  Tylko w trakcie marcowej sesji zaproponowano władzom tego kraju, aby zaprzestały traktowania małych dziewczynek jak seksualnych niewolnic dla dużo starszych od siebie mężczyzn.

Teheran odpowiedział, że

—  „w świetle nauczania islamskiego osoba, która osiągnie wiek dojrzałości i jest zdrowa na umyśle, może wejść w związek małżeński.”

Sama Rada od lat próbuje przeprowadzić dochodzenie w sprawie łamania praw człowieka w Iranie,   —  jednak Teheran nigdy nie zgodził się na wpuszczenie śledczych do kraju.   —  A zalecenia dotyczące współpracy w tej sprawie są zwyczajnie ignorowane.

19   marca 2014 reprezentantka Stanów Zjednoczonych zebrała się na odwagę i powiedziała:

—  „Z rozczarowaniem zauważamy, że Iran nie chce współpracować w kwestii sprawdzenia, czy na jego terytorium nie są łamane prawa człowieka”.

My też możemy powiedzieć:

—  „Z rozczarowaniem zauważamy, jak ONZ legalizuje parodię dotyczącą tak ważnej kwestii, jaką jest ochrona praw człowieka.”

***

Na podstawie: http://www.foxnews.com/
z dn. 29.03.2016

Za; https://xebola.wordpress.com/2016/05/07/onz-izrael-liderem-w-lamaniu-praw-czlowieka-przed-syria-iranem-i-korea-polnocna/

Reklamy
Ten wpis został opublikowany w kategorii Iran, IZRAEL, ONZ, PALESTYNA, POLITYKA, PRAWA CZŁOWIEKA, USA. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.