„Obóz Auschwitz powstał w celu unicestwienia polskiego podziemia, a nie europejskich Żydów” – podkreśla niemiecki historyk |POLECAM!

„Obóz Auschwitz powstał w celu unicestwienia polskiego podziemia,   a   nie   europejskich   Żydów”   —   podkreśla niemiecki historyk

Oœwiêcim, 05.05.2016. Kilka tysiêcy ¯ydów i Polaków przesz³o 5 bm. w Marszu ¯ywych, tzw. drog¹ œmierci, z by³ego niemieckiego obozu Auschwitz I do Auschwitz II-Birkenau. Uczestnicy pochodu upamiêtnili w ten sposób ofiary Holocaustu. (zuz) PAP/Grzegorz Momot ***Zdjêcie do depeszy PAP pt. Rozpocz¹³ siê Marsz ¯ywych z udzia³em ¯ydów i Polaków***

fot.PAP/Grzegorz Momot

Nikolaus Wachsmann,  — autor pierwszej całościowej historii niemieckich obozów koncentracyjnych, uważa, że nie można utożsamiać Auschwitz tylko z Holokaustem,

— gdyż jego pierwotnym celem była walka z polskim podziemiem, a potem zagłada jeńców radzieckich.

Auschwitz stał się w ostatnim czasie synonimem Holokaustu

— powiedział niemiecki historyk, prezentując w muzeum Topografia terroru w Berlinie swoją książkę   — „KL. Historia narodowosocjalistycznych obozów koncentracyjnych”, która od maja jest dostępna w języku niemieckim.

Wachsmann zastrzegł,   — że Holokaustu nie można zawężać do Auschwitz, gdyż większość Żydów zamordowano poza systemem obozów koncentracyjnych w rowach i lasach, w gettach na terenie okupowanej Europy Wschodniej i w specjalnych obozach śmierci takich jak Treblinka, które miały jeden cel — zamordować jak najwięcej Żydów.

**Auschwitz był równocześnie czymś więcej   — niż tylko Holokaustem.

Obóz powstał w 1940 roku w celu unicestwienia polskiego podziemia, a nie europejskich Żydów.  

— Następnie od 1941 roku wykorzystywany był do eksploatacji i mordowania jeńców radzieckich. — Dla nich właśnie przeznaczone było rozszerzenie obozu na Birkenau, gdzie SS zbuduje potem komory gazowe do zabijania Żydów

—wyjaśnił Wachsmann.

Jak dodał,   — nawet gdy Auschwitz stał się przede wszystkim obozem zagłady Żydów, pełnił także inne funkcje — był miejscem okrutnych eksperymentów medycznych oraz ośrodkiem produkcji zbrojeniowej.

Na niemal tysiącu stron Wachsmann przedstawia dzieje powstania i zasady funkcjonowania systemu składającego się w fazie szczytowej z 27 obozów koncentracyjnych i ponad 1100 związanych z nimi podobozów.

Opisuje poszczególne etapy rozwoju tego systemu zaznaczając, że kierunek zmian nie był przesądzony i był wypadkową walki między nazistowskimi grupami wpływów.

Pierwsze obozy powstały natychmiast po przejęciu władzy przez Adolfa Hitlera 30 stycznia 1933 roku. — Przeznaczone były dla niemieckich opozycjonistów, głównie komunistów i związkowców. — Więźniów umieszczano w budynkach na terenie opuszczonych fabryk, w hotelach, na statkach i w zamkach, a nawet piwnicach domów mieszkalnych. 

— Te prowizoryczne miejsca odosobnienia zostały wkrótce zlikwidowane, a większość przetrzymywanych wyszła po kilku miesiącach na wolność.

Na przełomie lat 1934/1935 w aparacie władzy doszło do dyskusji, czy obozy są potrzebne.

Spór przesądził zdaniem Wachsmanna Hitler, który uznał bezprawny terror za „pożyteczny instrument władzy”.

—  Z jego inicjatywy rozpoczęto budowę oficjalnego, zorganizowanego systemu, którego pierwszym wzorowym elementem był obóz w Dachau.

Jak zaznacza Wachsmann,  —  przed wybuchem II wojny światowej w obozach koncentracyjnych przebywało niewiele ponad 20 tys. osób, — głównie osoby uznane za element aspołeczny — bezdomni, żebracy, prostytutki i drobni przestępcy.

Cezurą w historii systemu obozów koncentracyjnych stała się II wojna światowa.

Wybuch wojny oznaczał „dramatyczną zmianę” — podkreśla niemiecki historyk.

Jego zdaniem   — przed 1939 rokiem stalinowskie gułagi można uznać za dużo brutalniejsze od niemieckich.

Po wybuchu wojny sytuacja diametralnie się zmieniła — obozy przestają być miejscem izolacji niemieckich przeciwników III Rzeszy, a stają się instrumentem terroru wobec okupowanych narodów, a potem miejscem Holokaustu.

— Do końca wojny Niemcy deportowali do obozów około 2,3 mln osób, z których większość zginęła.

Sporo miejsca poświęca historyk ekonomicznym aspektom działalności obozów.

SS uprawiała „nowoczesne pośrednictwo niewolników” — cytuje jednego z więźniów Wachsmann.   — SS czerpała korzyści z „wynajmowania” więźniów przedsiębiorcom zbrojeniowym.

Za jeden z centralnych tematów historyk uważa stosunek niemieckiego społeczeństwa do obozów.

Po zakończeniu wojny Niemcy utrzymywali, że nic nie wiedzieli o obozach.   — To jeden z mitów założycielskich RFN

—  przypomina Wachsmann.

Jego zdaniem mit ten jest całkowicie nieprawdziwy, a wiedza o istnieniu obozów była od początku elementem społecznej świadomości.

Od początku Niemcy są świadkami powstawania obozów;  — widzą, słyszą, znają deportowanych ludzi.

Propaganda SS nie ukrywa istnienia obozów,   — wręcz przeciwnie, wykorzystuje informacje o nich do zastraszania społeczeństwa.

— Od połowy lat 30. nie trzeba było mówić o „kacetach” — wszyscy o nich wiedzieli i bali się ich

— tłumaczy.

Mieszkający w Wielkiej Brytanii niemiecki historyk pracował nad książką 10 lat.

Znany brytyjski badacz historii III Rzeszy Ian Kershaw powiedział po ukazaniu się w zeszłym roku angielskiej wersji książki, — że praca Wachsmanna jest dziełem, które „nie sposób prześcignąć”.

Na spotkaniu w Berlinie Wachsmann podkreślił, że pomimo istnienia tysięcy książek o obozach i Holokauście nadal należy o nich pisać.

Jeżeli historycy zamilkną, do głosu dojdą szaleńcy, dyletanci i osoby kwestionujące zbrodnie.   — Nie możemy do tego dopuścić

— powiedział.

***

ann/PAP

autor: wSumie.pl

opublikowano: 7 maja

http://wpolityce.pl/historia/292063-oboz-auschwitz-powstal-w-celu-unicestwienia-polskiego-podziemia-a-nie-europejskich-zydow-podkresla-niemiecki-historyk

Reklamy
Ten wpis został opublikowany w kategorii Auschwitz, HISTORIA POLSKI, Holokaust, II Wojna Światowa, III RP, JUDAIZACJA POLSKI, JUDAIZM - ŻYDZI, Miejsca Męczeństwa Polaków, Niemcy, NIEMIECKI HITLERYZM, OBOZY KONCENTRACYJNE, PiS - Prawo i Sprawiedliwość, PO, POLITYKA, POlska w likwidacji, Polskie Państwo Podziemne 27 wrze 1939, Roszczenia niemieckie, Roszczenia żydowskie, Zbrodnie niemieckie w Polsce. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.