ŚWlAT W WALCE OBRONNEJ PRZECIW ŻYDOSTWU

7fa13912c1f64735f1a717ec651c5a2b,13,0Arystokracja prawie wszystkich krajów splugawiła swą krew przez małżeństwa z żydami. Czy walka przeciw takiemu plugawieniu nie jest etyczna?

UWAGA!!  —  na realizację nakazu NWO — mieszania krwi, czyli eliminacji rasy białej!

Podany niżej link wskazuje na nakaz wydany przez NWO,  — mieszania  krwi różnych ras z rasą białą,

— w celu wyeliminowania również i tym sposobem — rasy białej (16 kanałów krwi) na planecie Ziemia, aby „jedną z wielu”  —  zostali chazarki PANAMI — 13 kanałów krwi.

Dopóki na planecie Ziemia istnieje rasa biała — 16 kanałów krwi, dotąd chazarzy nie mogą się skutecznie obwołać panami na Planecie Ziemia (mają tylko 13 kanałów krwi i to tylko po uszlachetnieniu z  —  rasą białą!

Timmermans: —  „Nigdy więcej jednokulturowych społeczeństw, naszym celem jest wymieszanie!”

https://wzzw.wordpress.com/2016/04/03/%E2%96%A0%E2%96%A0-timmermans-nigdy-wiecej-jednokulturowych-spoleczenstw-naszym-celem-jest-wymieszanie/

ŚWlAT W WALCE OBRONNEJ PRZECIW ŻYDOSTWU

SPIS RZECZY.

 1. F. Roderich-Stoitheim, Lipsk (Niemcy): Liga pokoju ras odnośnie do spraw k u l tu r y
 2. Dr. Molle, Oran (Algier): Aryjczycy wszystkich krajów, łączcie się!
 3. Egon van Winghene, Rotterdam (Holandja): Etyczno-kulturalne znaczenie walki z judaizmem
 4. Alfred Rosenberg, Monachium (Niemcy): Kryzys myśli narodowej i socjalnej
 5. Inż. Rudolf Jung, Praga (Rzeczpospolita Czechosłowacka): Kapitalizm a  żyd o s t w o
 6. Adolf Bauer, Wiedeń (Austrja): Zagadnienia socjalne a kwestja żydowska
 7. Teodor Fritsch, Lipsk (Niemcy): Jak winna być rozwiązana kwestja żydowska ?
 8. E. Saxlund, Oslo (Norwergja): Rasy nie posiadające k o r z e n i
 9. Tibor von Eckhardt, Budapeszt (Węgry): Międzynarodowy nacjonalizm
 10. Leon Haubenberger, Wiedeń (Austrja): Żydostwo a masonerja
 11. Prof. A. C. Cuza, Jassy (Rumunja): Żydowski problem w Rumunji i doktryna »Obrony Naródowo-Chrześcijańskiej”
 12. J. Lopez, Algier: Przerwijcie m i lc z e n ie !
 13. Piotr Mataloni, Rzym (Włocliy): Żydowski polip p r a s ow y
 14. Józef Dobeljak, Słowenja (Jugosławja): Żydostwo w państwie S. H. S
 15. Ks. Gaston Duperron, Paryż (Francja): Francja a kwestja żydowska
 16. Aleksander Nieczwołodow, Sceaus Seine (Francja): Rosja a żydostwo
 17. Piotr Nitskow, Sofja (Bułgarja): Żydzi w B u łg a r j i
 18. Rachid, Aleksandrja (Egipt): Plaga egipska
 19. Dr. W. Fehrmann, St. Gallen (Szwajcarja): Ruch antyserrficki w Szwajcarji i program „Szwajcarskiej Straży Chrześcijańskiej“
 20. Erwin Brandt, Kopenhaga-Hellerup (Danja): Kwestja żydowska w Danji
 21. G. St., Lwów (Polska): Antyżydowska walka obronna w Polsce
 22. Józef Banister, Londyn (Anglja): Anglja pod ż y d a m i
 23. L Prescott-Decie, Londyn (Anglja): Budząca się A n g l ja
 24. R. Cooper, Londyn (Anglja) Problem żydowski w A n g l j i
 25. Piotr Beckwith, New-York (Północna Ameryka): Żydowski nacjonalizm w Stanach Zjednoczonych
 26. W. Sch„ Portland, Oregon (Północna Ameryka): List z Ameryki
 27. Dr. Ivan Żmavc, Praga (Republika Czechosłowacka): Światowa walka i ukształtowanie się świata
 28. KILKA SŁÓW OD TŁUMACZY

Broszurę tę, będącą tłumaczeniem pracy „Die Weltfront”, wydanej przez H. Krebsa i O. Pragera w Aussig, — podajemy Szan. Czytelnikom bez wszelkich wstępów i komentarzy.

Treść jej dostatecznie sama za siebie mówi, zawierając bądź rzeczowe referaty z dziedziny żydoznawstwa, bądź interesujące sprawozdania o stanie kwestji żydowskiej i pracy antyżydowskiej naszych współplemieńców aryjskich w poszczególnych krajach świata, oraz o ich wzajemnym kontakcie i współpracy między sobą, dążącej do wyswobodzenia się od gwałtem wciskanego nam na szyję jarzma.

Nadmieniamy tylko, że licząc się z ewentualnemi drażliwościami p. Prokuratora, — (choć zaznaczamy, że dzieło to rozchodzi się szeroko za granicą), — wprowadziliśmy w niektórych miejscach pewne zmiany, łagodząc zbyt dosadne zwroty, a nawet opuszczając poszczególne ustępy, zwłaszcza w artykule T. Fritscha.

Nadto uznaliśmy za stosowne uzupełnić niektóre rozdziały przedrukiem odpowiednich artykułów dziennikarskich, oznaczając je w tekście jako przypisek tłumaczy.

Zakopane, w lipcu 1927. Romuald Warosz Albin Rodecki Niemcy.

Całość czytaj tutaj:  http://trzcinska.neon24.pl/post/131429,swlat-w-walce -obronnej-przeciw-zydostwu

Reklamy
Ten wpis został opublikowany w kategorii GLOBALIZM, HISTORIA WSPÓLCZESNA, III Wojna Światowa?, JUDAIZM - ŻYDZI, NOWY PORZĄDEK ŚWIATA. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.