Interwencja w sprawie „Zbrodni Katyńskiej,

                             Dział Interwencji  Historycznych – Hamburg

                                           „KATYŃ” do interwencji

Interwencja w sprawie „Zbrodni Katyńskiej: kwiecień- maj 1940 roku”- II WS /1

                                       Zamach na Polską Rację Stanu

…. W brutalny sposób zamordowano „22 000 tysiące” żołnierzy Polskiego Wojska, Państwowych Pracowników służby Pogranicza i służby wojskowej Rezerwy.

Zostali rozstrzelani strzałami w potylicę, dobijani ciosami bagnetów w plecy – w niewyobrażalnym szoku i zaskoczeniu  —   bez procesu i bez oficjalnego oskarżenia,

……. byli ubrani w mundur służbowy i wielu z odznaczeniami wojskowymi na piersi.

indeks 1A przecież stanowili przywódczą siłę Polskiej Armii, — zagarnięci podstępnie do obozów jenieckich niewypowiedzianej wojny, we wspólnej agresji Sowietów z Niemcami- III Rzeszy.

/Temat szeroko znany na arenie światowej – był świadomie fałszowany i skrywany przez Aliantów/

Czyn ten był przeciwny międzynarodowym zwyczajom wojennym i w tym wypadku był to zamach na Polską Rację Stanu — na Konstytucję II Rzeczypospolitej Polskiej, która mówi o dwuczłonowej władzy   Polskiego Rządu – Prezydent i Polskie Wojsko, wraz z Służbą Graniczną — o państwowej funkcji, których to organów zagraniczne Rządy nie kwestionowały ……..(…) i były one nadal czynne w służbie…

I tu widzimy realne akcenty, dla których nie była to część masowych „zbrodni stalinowskich”, z którymi to zrównywać by chcieli tą zbrodnię Sowieci i Rosjanie.

Morderstwo to — likwidacja polskiej substancji narodowej — ma wielowymiarowy wyraz. Jest to zbrodnia i polityczna, i wojenna, ludobójstwo połączone z barbarzyństwem na niewinnych, wykształconych, doświadczonych, patriotycznych przedstawicielach polskich rodowodów.

To mord rytualny,   — patrząc na perfekcyjną organizację, zbrodniczą motywację,  —  wykonany z zimną krwią przez sowieckie NKWD.

Inne   ofiary   —   mniejszości narodowe — były w znikomej ilości i w służbach rezerwowych,   — np. ofiary pochodzenia żydowskiego najczęściej w służbie medycznej.                  

Po odkryciu dołów masakry katyńskiej w 1943 roku przez Niemców w lesie katyńskim pod Smoleńskiem,   — prasa zachodnia rozpisywała się o żydowsko – bolszewickim spisku.

 To nie była propaganda Goebelsowska, ale znane fakty.

indeks 2————————————————————————————————————————————————————

NKWD to organ wykonawczy najwyższych władz radzieckich KCWKP(b) — obdarzony władzą sądową komisarzy ludowych, realizujący politykę faktów dokonanych.

W NKWD znajdowało się wielu z nazwisk znanych Żydów.   — Decyzję zamordowania i podpisanie wyroku było wykonane przez członków najwyższej władzy Biura Politycznego ZSRR w Moskwie.   — Sam przebieg likwidacji polskich obywateli znany jest z licznej dokumentacji i relacji. Każdy z nich posiadał swoją „teczkę”.

Dyrektywy i broń były przysyłane z Moskwy wraz z gotowymi listami osób do zgładzenia,   — z dokładnymi nazwiskami polskich oficerów /wraz z nazwiskiem i imieniem ojca i matki, adresem rodziny/.

              Do tworzenia „katyńskich „List Śmierci” przyczynił się   m.in.Lew Zacharowicz Mechlis   —  Żyd z Odessy,   — zaangażowany w polityce zaborczej Kresów, Zakarpacia i Krymu, szef Głównego Zarządu Politycznego Armii Czerwonej, oficer polityczny.   — W czasie wojny był członkiem Rady Wojskowej Armii i frontów, nieugięty stalinowiec, członek syjonistycznej partii.

— To on będąc redaktorem gazety „Prawda”   — propagował wielkość i chwałę Józefa Stalina, nieugiętego wodza.

        Drugi Żyd z Odessy to kombryg, —  Siemon Moisiejewicz Kriwoszein, który wraz z niemieckim gen. Heinzem Guderianem zaprezentowali Pakt Ribbentrop – Mołotow, wspólnie odbierając paradę wojsk pancernych rosyjskich i Wehrmachtu w Brześciu nad Bugiem,   — gdzie według Paktu obrano „linie demarkacyjną” – dzieląca strefy wpływów obydwu zaborców.

/Drugi tajny Pakt(23.07.39) mówił o takiej linii na linii Wisły (patrz. Powstanie Warszawskie)/.  

— Brześć został podzielony i twierdza przekazana Armii Czerwonej. — I tutaj Kriwiszein przejmuje masowo kilkadziesiąt polskich transportów wojskowych z żołnierzami i ze sprzętem,   — „udających się ku bezpiecznej granicy Polaków”.   — Do niewoli jego oddziały wzięły 1030 polskich oficerów, 1220 podoficerów i 34 tyś. szeregowych żołnierzy…. bez żadnej bitwy…../front białoruski/

Oficerowie z sowieckich obozów wojskowych przekazani zostali w ręce NKWD do „specjalnych obozów” w Starobielsku, Kozielsku, Ostaszkowie…

Kriwoszein,   — uczestnik wojny domowej w Hiszpanii,   — specjalizował się w napadach na tyły cofających się wojsk polskich pod naporem niemieckim z zachodu.   — Został bohaterem sowieckim i dostał   stopień generała po zmianach politycznych,   — po „masakrze katyńskiej”.

Untitled22 3

Zwłoki   majora   Adama Solskiego z 57 Pułku Piechoty podczas ekshumacji w 1943 roku

Po przekazaniu Lwowa Armii Czerwonej 22.9.1939 „Polska Generalicja” została rozbrojona i podstępnie zawieziona do Starobielska, — a polscy policjanci rozstrzelani na szosie do Winnik.  —  Lwowską administracje zajęły m.in. osoby żydowskie. / front ukraiński/

W parze z oddziałem Armii Czerwonej występował reprezentant moskiewskiego Politbiura i NKWD.

5   marca   1940   roku   na   posiedzeniu   Biura   Politycznego   KC   WKP(b) — Lawrientij Beria narodowości żydowskiej, szef Ludowego Komitetu Spraw Wewnętrznych, Szef NKWD i policji politycznej   — przedstawił do podpisania dokument zgładzenia polskich Elit wojskowych.

— Dokument  — Protokół Nr.13, sprawa 144   — podpisują m.in. członkowie Politbiura ZSRR narodowości żydowskiej i Józef Stalin.

Aleksander N. Poskriebyszew z Specjalnego Sektora sekretariatu Stalina umieścił na protokole adnotacje  — „OP-Sprawa NKWD” Jednocześnie 5.03.1940 Służba Pogranicza NKWD melduje umiejscowienie słupów granicznych na linii demarkacyjnej obranej zachodniej granicy ZSRR … fakt dokonany…..

W celu aneksji Wschodnich terenów —  Polskich Kresów zabito „22 tysiące Polaków reprezentantów polskiej władzy  —  ubranych w mundury Polskiej Armii zadając im   … „ciosy w plecy”,  

— a ich rodziny i szeregi tysięcy kolegów zawieziono do Kazachstanu i na „Syberię” do budowy dróg, kanałów i do kopalni złota,   — które jak się okazało miało pokryć wartość dewiz zachodnich./am.dolara/

— Kierownikami Gułagów byli przeważnie osoby żydowskie.

Krótko po „Zbrodni Katyńskiej” nastąpiła radykalna zmiana struktur rządowych, wojskowych i wywiadu zagranicznego KC WKP(b) w Związku Radzieckim   —  w nazewnictwie, odznaczeniach i polityce zagranicznej i nowej granicy.

+++

Od obecnych władz Federacji Rosyjskiej oczekiwane jest zajęcie stanowiska, czy obecne władze moskiewskie identyfikują się z opcją z okresu II Wojny Światowej, — że „Zbrodnia Katyńska” to zbrodnia   Moskali z żydo-bolszewickim – spiskiem, skoro dokumenty archiwalne są dalej chronione w moskiewskich archiwach, na Łubiance … jako „Ściśle Tajne” – NR.1

Znajdują się tu też pamiętniki podwójnego agenta brytyjsko- sowieckiego Kim’a Philby,   — który mógłby zdradzić szczegóły „katastrofy gibraltarskiej”   —  4 lipca 1943 roku, w której zginął polski premier i Naczelny Wódz Polskiego Wojska na zachodzie,   — jako … ostatnia „ofiara Katynia”, tuż po zawiązaniu się przyszłego polskiego „rządu moskiewskiego”.

—  Gen. Władysław Sikorski otwarcie ustosunkowywał się do polskiej powojennej polityki dotyczącej polskich wschodnich granic i Federacji Krajów Środkowoeuropejskich (…)

/…dla uniknięcia pojemnościowo rozpisania tematu pominięto znane fakty hist., symbole, statystykę /liczby ofiar/, wiekszość osób i nazwisk/                        

                                                           Halina Morhofer Wojcik

                            Dział Interwencji Historycznych przy SPK – Hamburg

                                                           Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.„>morhofer-wojcik@web.de

Styczeń, 2015 rok

http://gazetawarszawska.com/pugnae/3624-interwencja-w-sprawie-zbrodni-katynskiej /9

Reklamy
Ten wpis został opublikowany w kategorii ANTYPOLONIZM, HISTORIA POLSKI, HISTORIA WSPÓLCZESNA, II Wojna Światowa, KATYŃ, Kresy Wschodnie, POLITYKA, ROCZNICE, Zbrodnie sowieckie, Zbrodnie żydowskie. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.