List otwarty w sprawie zarządzenia Macierewicza

maciora 2„Gdy PAN MINISTER nie ma ZAJĘCIA to MOŻEMY PODPOWIEDZIEĆ:WOJNA NA HORYZONCIE a POLSKA NIE MA DOKTRYNY WOJENNEJ”

___________

a200 2Artykuł w Rzeczypospolitej z dnia 16 marca br. pt. „ Grzybiarze mundury zdjąć” pod prozaicznym tytułem ukrywa ważną sprawę dotyczącą tysięcy ludzi: — zorganizowanych grup patriotycznych i paramilitarnych, odgrywających ważną rolę w podtrzymywaniu ducha narodu polskiego.

Środowiska patriotyczne są zbulwersowane rozporządzeniem Pana Ministra Obrony w sprawie wymogów i zakazu używania munduru wojskowego lub jego części. — Rozporządzenie to niby formalnie słuszne jest w obecnym czasie niezwykle szkodliwe, gdyż zagrożenie wojenne napiera od kilku lat na Polskę.

Takie zarządzenia poprzednio też wydawali komunistyczni Ministrowie Obrony ale wówczas armia miała ponad 400 tysięcy żołnierzy i paramilitarne ruchy obywatelskie nie były zalecane. — Władza nie miała do nich zaufania.

Teraz gdy armia ledwie przekracza liczbą stanu wojsk Księstwa Warszawskiego a zagrożenie wojną jest u progu granic, — antyspołeczne zarządzenie Pana Ministra, tak drobiazgowo i skrupulatnie opisujące elementy zakazanego umundurowania jest perfidne i wyjątkowo szkodliwe.

Od kilku lat atmosfera zagrożenia zbliżającą się wojny wywołała w naszym społeczeństwie naturalny odruch samoobrony i samoorganizacji w ustanowieniu swojego bezpieczeństwa.

Gdy Polski Naród zorientował się władze państwowe nie są zainteresowane bezpieczeństwem militarnym kraju, — zaczęło samo na swój koszt mundurować się, chodzić na strzelnice i tworzyć grupy paramilitarne.

— Przygotowywać się do obrony Ojczyzny, rozwijania Ducha Narodu w uroczystościach kombatanckich i kościelnych a także reaktywować organizacje o historycznych korzeniach dla mundurowego uświetnienia tych uroczystości.

Naród ma prawo i obowiązek dbania, niezależnie od władz o swoje bezpieczeństwo a władza demokratyczna nie ma prawa monopolizowania tego dążenia.   — Powinna je wspierać a nie ograniczać.

W obliczu wojny władza,   — jak to już bywało „ przez Zaleszczyki „ — umknie za granicę a rozmundurowany i nieuzbrojony Naród będzie musiał od początku organizować się aby walczyć z okupacją, tym co udało się ukryć przed Panem Ministrem.

Ustroje totalitarne traktują społeczeństwo instrumentalnie i nie pozwalają na jego samoorganizację.

Ustroje demokratyczne zachęcają do samoorganizacji i samodzielnego zabezpieczenia swojego bytu.

Jako kontynuatorzy dużej organizacji patriotycznej, paramilitarnej,

— Polskie Drużyny Strzeleckie powstałej we Lwowie w czasach zaborów w 1911 r., która była jednym z prekursorów powstania Wojska Polskiego w 1918 r.,   — jesteśmy kośćcem polskiego patriotyzmu opartego na katolickich korzeniach i czujemy Ducha Narodu Polskiego, co nie zdarzało się wielu Ministrom Obrony.

Zakazywali mundurów komunistyczni ministrowie, zakazywał minister poprzedniej władzy Siemoniak a pan Macierewicz wszedł w „buty” swoich poprzedników. — Wydał zarządzenia jakby przygotował mu je Klub Generałów LWP z których większość była po sowieckich akademiach.

Wobec obecnego Ministerstwa Obrony Narodowej środowiska patriotyczne miały wielkie oczekiwania,   — że będzie nareszcie reprezentowało narodowe interesy i nie będzie się odcinało od społeczeństwa.

Sądziliśmy, że tak jak wojskowe władze II Rzeczypospolitej będą wspierały organizacje patriotyczne i paramilitarne dążąc do wychowaniu młodzieży i obywateli w duchu współodpowiedzialności za bezpieczeństwo Ojczyzny i doskonaleniu się w przygotowaniu do obrony własnego państwa.

— Na razie tego nie widzimy a wspomniane zarządzenie Ministra Obrony sugeruje, że jest odwrotnie.   — Co innego buńczuczne słowa o patriotyzmie a co innego czyny.

Już za ministra Siemoniaka generał po sowieckich akademiach Pacek zaczął reformować organizacje patriotyczne tak, że zaczęto je rozwiązywać i likwidować pod pretekstem wymogu jednolitości umundurowania.

Dobrze, że Pan Minister Macierewicz go pogonił ale sam wchodzi w „buty” Packa i jego komunistycznych poprzedników.

— Takiego postępowania ministra ON nie aprobujemy,   — bo rozpoczyna nowy front walki z patriotycznym społeczeństwem, gdy obecna władza ma już dosyć frontów walki z atakującym ją Trybunałem, KOD-em Komisją Wenecka czy Komisją Europejską.

Obecnie jest pilna potrzeba zorganizowania społeczeństwa dla poparcia wysiłków rządu w tej walce a nie atakowania pretorian, którzy z zaangażowaniem brali udział w kampanii wyborczej dla odsunięcia PO i PSL od władzy.

Nie po to walczyliśmy wyborczo o PiS, żeby zdobył władzę,   — aby minister ON z PiS-u na wstępie zabrali się za nas i lekceważył nasze tradycyjne wartości.

Mundur w Polsce jest synonimem patriotyzmu i poświęcenia Ojczyźnie, wskazuje na gotowość do jej obrony a wojskowe przepisy o mundurach powinny być wyważone, pisane z wyczuciem rzeczywistości a nie „wylewaniem dziecka razem z kąpielą”.

Gdy Pan Minister nie ma zajęcia to możemy podpowiedzieć:   — wojna na horyzoncie a Polska nie ma Doktryny Wojennej.

—  Żandarmeria zaś zamiast sprawdzać czy gacie w kolorze plamiastej khaki u grzybiarza czy myśliwego są wzoru wojskowego, niech zajmie się sprawami wewnątrz wojskowymi:  

— dlaczego dla zniszczenia książki wejść do hangaru, Pan Minister Siemoniak zlikwidował 36 Pułk Lotnictwa Rządowego, kto powiesił chorążego Musia czy rozstrzelał generała Petelickiego oraz wiele innych ważnych spraw jak np.:   — dotychczasowej negatywnej selekcji kadrowej, czy korupcji wojskowej wymuszonej przez łajdackich polityków przy poważnych zakupach dla MON.

Piszemy ten list w imieniu organizacji patriotycznych i paramilitarnych jako wyraz troski o bezpieczeństwo Polski, naszej Ojczyzny,  

— oraz oczekiwań, że dotychczasowe bałagaństwo i chaos w służbach wojska i policji wywołane przez poprzedników, będzie przez rząd PiS w trybie szybkim naprawione ale w konsultacji i z udziałem społeczeństwa życzliwego dla władz, rozsądnie z zachowaniem cywilizacyjnych reguł społecznych.

Poparliśmy Was i żądamy zmian ale rozsądnych i wyważonych.

Burzyć jest łatwo ale budować jest trudno, bo budowa jest to wielkie rzemiosło.

Komendant Naczelny Polskich Drużyn Strzeleckich

Generał dyw. drużyn strzeleckich Jan G. Grudniewski

***

http://wolna-polska.pl/wiadomosci/list-otwarty-w-sprawie-zarzadzenia-macierewicza-2016-03

Marzec 20, 2016

Za; https://konwentnarodowypolski.wordpress.com/2016/03/20/list-otwarty-w-sprawie-zarzadzenia-macierewicza/

Reklamy
Ten wpis został opublikowany w kategorii Uncategorized. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.